Corona in beeld – De Lange Mars plus

corona-in-beeld-–-de-lange-mars-plus

21-03-20 07:54:00,


In een willekeurige winkelstraat in ons land stoppen zonder verplichte sluiting de meeste winkels.

Als lemmingen storten zij zich in de afgrond van een economische crisis die zijn weerga niet kent.

Deskundigen en de regering hebben bedacht dat als mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden het virus vanzelf zal vertrekken.

En wij de samenleving weer terugkrijgen zoals deze was voor Corona.

Nooit eerder is op een dergelijke schaal economische zelfmoord gepleegd als in maart 2020, wereldwijd.

De raambiljetten van de winkels zijn hiervan de stille getuigen.

De wereld wordt al eeuwenlang door ziekten geteisterd. Deze keer is anders. De angst voor het corona virus is veel gevaarlijker dan het virus zelf.

Door de media blijven de mensen in de ban van Corona. Iedere dag besmetten zij de mensheid met COVID-19 nieuws.

Van uur tot uur worden aantallen slachtoffers bijgehouden en gepubliceerd.

Wie is daar immuun voor? Wie durft tegen deze stroom in te varen?

Rob Vellekoop, 21 maart 2020

Post Views: 234

 » Lees verder

Slecht management in de zorg – Ad Broere’s Blog

slecht-management-in-de-zorg-–-ad-broere’s-blog

21-03-20 11:47:00,

Pieter Lakeman heeft het in zijn column over de slechte ontwikkelingen in de gezondheidszorg. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd.Het verwijt gaat naar Rutte. Ik zie dat enigszins anders Rutte is de spokesman van de neoliberaale kliek, die door de marktwerking van alles een winstobject heeft gemaakt. Als je nagaat dat de modale Nederlander per jaar aan premie ZVW, premies zorgverzekering en eigen bijdrage aan de zorg gemiddeld tussen de € 5 en € 6.000 uitgeeft, dan zou je toch mogen verwachten dat we een voortreffelijk geregelde gezondheidszorg hebben in NL. Niet dus, ondercapaciteit en overbelasting van in het algemeen overbelaste zorgmedewerkers. Helemaal in deze tijd.

In het failliete Italie zie je waar dit toe leidt. In Lombardije waar tweederde van alle sterfgevallen voorkomen, die worden toegeschreven aan het covid-19 virus is een noodsituatie ontstaan. Vooral in de regio’s waar veel ouderen wonen. De gezondheidszorg daar kan de toestroom van zieken niet aan en het relatief hoge aantal doden heeft veel te maken met een tekortschietende behandelcapaciteit. Het is een zichzelf versterkend effect. De zieken worden te laat of niet geholpen en sterven. Daardoor zie je dat in Bergamo en Brescia het aantal doden relatief zo hoog ligt. De beelden van overvolle mortuariums zijn afschrikwekkend. Iedereen die ze ziet moet zich echter wel realiseren dat het heel anders zou kunnen gaan als er meer geinvesteerd zou zijn in de zorg, ook in Italie.

bron Statista.com

Over de behandelmethodes, die zouden zijn gebaseerd op niet effectieve en starre protocollen doe ik het zwijgen toe, omdat ik daar geen verstand van heb. Om voorlopige nog te zwijgen over de invloed van 4G en 5G. Uit informatie op internet blijkt dat in bijvoorbeeld Bergamo al langer een tussenvorm tussen 4G en 5G, wordt toegepast: 4,5G of mega 4G. Het aantal onderzoeken dat wijst in de richting van het verzwakken van het immuunsysteem door straling neemt toe.

dekking van vodafone in bergamo, 4g+ was in 2018 al nadrukkelijk vertegenwoordigd

Als er na deze golf iets indringend moet worden besproken dan is het waar die massieve geldstroom vanuit belastingbetalers en premiebetalers voor de zorg naar toe gaat. De graaicultuur moet voorbij zijn. Het zou heel erg helpen om het neoliberalisme en de marktwerking uit te bannen.

 » Lees verder

Daar staat de Staat weer | Uitpers

daar-staat-de-staat-weer-|-uitpers

21-03-20 09:04:00,

Alitalia, zweer verlieslatend, dus nationaliseren…

Vier decennia van neoliberale ontregeling werden enkele keren onderbroken door een panne van het systeem. Zowel in 1987 als 2008 moest de staat ingrijpen om met massa’s gemeenschapsgeld de schuldigen voor deze crisis te redden. Nu het systeem ook aangetast wordt van buitenaf, krijgt de staat weer de rol van redder in de nood. Sommigen, zoals de Franse president Macron, bekennen halvelings schuld. “We kunnen niet terug naar vroeger”, luidt het voor de gelegenheid.

Redder in nood

Het steekt de ogen uit dat het zogenaamde soberheidsbeleid in Europa mee schuld heeft aan de schrijnende toestanden van vandaag – Italië, Griekenland, Frankrijk… Spanje, waar de regering de privé-ziekenhuizen onder overheidsbeheer plaatst. De uitvoerders van dat verarmingsbeleid moeten het nu noodgedwongen opgeven, zonder veel zelfkritiek.

In de plaats van “soberheid” komen er massale overheidsuitgaven om de geslagen gaten op te vullen. De EU schorst het Stabiliteitspact, om het wellicht na de crisis op te doeken en te vervangen door een grootscheeps investeringsplan om de economie weer op gang te trekken.

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten snel worden gered, genationaliseerd. Men heeft die indertijd toch deels of volledig geprivatiseerd omdat privé-ondernemingen zoveel efficiënter zouden zijn? In Nederland krijgen de mensen met een nulcontract te horen dat ze nergens recht op hebben, want ze hebben voor hun statuut gekozen. KLM en Schiphol, dat was toch ook een keuze om privébedrijf te zijn, waarom die twee maten en gewichten?

Nationaliseren

Vandaar: laten we opletten als de vos, Macron bij voorbeeld, de passie preekt. Ineens wordt de staat bejubeld en zegt zijn premier Edouard Philippe dat er mogelijks zal genationaliseerd worden – de sulfureuze privatisering van de Parijse luchthaven wordt alvast opgeschort. De rechtse minister van Economie Bruno Le Maire valt de premier bij. Het vieze woord is eruit. Maar ja, nationaliseren om de onderneming voorlopig te redden. Zoals we na de crisis van 2008 meemaakten: banken die snel werden genationaliseerd om ze weer te privatiseren zodra ze winstgevend zouden zijn. Nietwaar Belfius?

Ook dringt het besef door dat die staat voor meer bescherming moet zorgen, bescherming in geval van onder meer bedreigingen voor gezondheid en werk. Wat nu met nulcontracten, met werknemers zonder recht op ziekteverlof, met de uberisering van arbeid… kan men na de coronacrisis verder doen alsof er niets is gebeurd?

 » Lees verder

Relativerend rekenen

Auteur: Arnout Jaspers | 20 maart 2020
Kennislink 

Uit recente cijfers blijkt dat hoogstens 1,4 procent van de coronapatiënten overlijdt. Twee derde van hen is ouder dan zeventig. En om de impact van deze epidemie in proportie te zien, moeten we breder kijken dan alleen naar de sterftecijfers.

Hoewel niemand kan voorspellen hoe groot de corona-epidemie uiteindelijk wordt, is een pandemie van een vergelijkbare omvang niet uniek. De vergelijking met de Spaanse griep, die in 1918 en 1919 minstens twintig miljoen slachtoffers eiste, is te alarmistisch. Door de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, massale ondervoeding en het ontbreken van moderne medische zorg en antibiotica (tegen secundaire infecties), is dat echt iets van een ander tijdperk.

Maar recenter, in de periode 1968-1969, raasde de Hongkong-griep over de wereld, waaraan naar schatting een miljoen mensen overleden zijn. De uitbraak zorgde destijds weliswaar voor ongerustheid en koppen in de krant, maar van de complete maatschappelijke verlamming en paniek die we nu zien, was geen sprake.De reden is evident: het internet bestond nog niet. Zowel overheden als het publiek waren zich nauwelijks bewust van de omvang van de epidemie, en van het aantal slachtoffers is pas veel later een ruwe schatting gemaakt. Overal ging het leven gewoon door. Invloed op de economie had de epidemie daardoor nauwelijks.

Case fatality rateVolgens de recente publicatie in Nature Medicine heeft Covid-19 een case fatality rate (CFR, het aantal sterfgevallen als percentage van het aantal mensen dat ziek wordt) van 1,4 procent. Daarmee houdt de ziekte het midden tussen de Spaanse griep (geschat op 2,5 procent) en de Hongkong-griep (geschat op 0,5 procent). Dat betekent niet dat 1,4 procent van alle geïnfecteerden overlijdt: volgens een voorlopige schatting heeft de helft van de geïnfecteerden nergens last van, en weten die dus meestal ook niet dat ze drager van het virus zijn.

Het aantal sterfgevallen in Wuhan als percentage van het aantal gediagnosticeerde ziektegevallen, per leeftijdsgroep. Mensen tot 40 jaar oud lopen vrijwel geen gevaar te overlijden aan Covid-19. De kleine bult in de grafiek bij mensen jonger dan twintig stelt weinig voor, omdat in die leeftijdscategorie bijna niemand ziek wordt. De drie kleuren staan voor verschillende aannames over het percentage mensen dat geïnfecteerd raakt en ook ziektesymptomen krijgt.

Wu e.a., Nature Medicine
Enerzijds is dat goed nieuws, omdat het virus dus minder gevaarlijk is dan het lijkt. Het slechte nieuws is dat zulke symptoomloze dragers het virus ook verspreiden, wat de bestrijding van de epidemie veel moeilijker maakt. Dat is waarschijnlijk het cruciale verschil met vorige uitbraken van een nieuw coronavirus, namelijk Sars in 2003 (774 doden, CFR 10 procent) en Mers in 2013 (800 doden, CFR 35 procent). Die uitbraken kon men snel indammen omdat alleen mensen die duidelijk ziek waren het virus verspreidden.Als er ook ‘onzichtbare’ virusverspreiders zijn, moet het hele sociale leven op een laag pitje gezet worden om de verspreiding in te dammen, zoals in China gebeurd is, en nu deels ook in Nederland. Volgens het artikel werkt dat inderdaad, en is daardoor de kans op overdracht van het virus per geïnfecteerde gehalveerd. Toen het artikel geschreven werd was nog niet eens bekend hoe succesvol dit is: in China zijn al een week lang nauwelijks nog nieuwe besmettingen geconstateerd.

Fixatie op aantal dodenBij zulke epidemieën ligt de focus sterk op aantallen doden. Overal worden nu coronatellers bijgehouden en met afgrijzen nieuwe records gesignaleerd. Eigenlijk is dat vreemd, aangezien voor andere volksgezondheidsproblemen meestal gerekend wordt met het verlies aan levensjaren (of levensjaren gecorrigeerd voor gezondheid, de zogeheten Qaly’s of Daly’s).Gegeven het feit dat Covid-19 vooral ouderen treft en mensen die toch al ziekelijk waren, is het verlies aan levensjaren door deze epidemie relatief beperkt. Uit gegevens over het aantal coronadoden per leeftijdsgroep, gecombineerd met de levensverwachting per leeftijdsgroep in Nederland, rolt een ruwe schatting van het aantal levensjaren dat een Nederlandse coronadode gemiddeld verliest. Gebaseerd op de Chinese sterftecijfers is dit 17 jaar; gebaseerd op de Zuid-Koreaanse cijfers, die waarschijnlijk betrouwbaarder zijn, 15 jaar (statistisch is dit niet helemaal zuiver op de graat, omdat de leeftijdsopbouw van de Chinese en Zuid-Koreaanse bevolking niet precies hetzelfde is als in Nederland).

Vergelijk dit met een ziekte als Ebola, of Sars, die alle leeftijdsgroepen treft, waardoor een patiënt die overlijdt gemiddeld wel 30 of 40 levensjaren verliest. Aids is nog erger. Dat treft vooral seksueel actieve volwassenen (en baby’s die het van hun moeder krijgen), dus een Aidsdode verliest gemiddeld misschien wel 50 levensjaren. Als Covid-19 in alle leeftijdsgroepen evenveel slachtoffers maakte, zou een Nederlands slachtoffer gemiddeld 40 levensjaren verliezen.

De relatieve kans om ziek te worden in Wuhan per leeftijdscategorie, waarbij de categorie 30-39 per definitie relatieve kans ‘1’ heeft. Voor mensen jonger dan 20 is de kans vrijwel nul. De drie kleuren staan voor verschillende aannames over het percentage mensen dat geïnfecteerd raakt en ook ziektesymptomen krijgt.

Wu e.a., Nature Medicine
15 jaar verloren levensjaren is bovendien een bovengrens, want dit gaat uit van de aanname dat mensen die overlijden aan Covid-19 voorheen gemiddeld net zo gezond waren als hun leeftijdsgenoten. Dat is zeker niet zo; slachtoffers blijken vooral te vallen onder mensen die al een andere kwaal hebben. Met name obesitas (overgewicht) blijkt een belangrijke risico-indicator; waarschijnlijk omdat dit samenhangt met hoge bloeddruk, diabetes en een minder goede lichamelijke conditie in het algemeen. Die mensen hebben daardoor een fors lagere levensverwachting dan het gemiddelde van hun leeftijdsgroep.

Zwartste scenarioIn het zwartste scenario, waarin komend jaar zestig procent van de Nederlandse bevolking geïnfecteerd raakt, waarvan de helft ziek wordt, zullen 0,014 × 0,3 × 17 miljoen, ofwel ongeveer 70 duizend mensen aan het nieuwe coronavirus overlijden. Dat klinkt als een nachtmerrie, een ramp zoals Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft meegemaakt.En toch klopt dat niet. In Nederland overlijden elk jaar ruim 150 duizend mensen door wat wij ‘natuurlijke sterfte’ vinden, namelijk allerlei ziektes. De verdeling van die sterfte over de leeftijdscategorieën is grosso modo hetzelfde als de sterfte door Covid-19: de meesten hadden al jaren een slechte gezondheid, driekwart is ouder dan 65, een kwart is ouder dan 80.Dus als de corona-epidemie volledig uit de hand loopt, veroorzaakt die in 2020 een toename met iets minder dan de helft van de natuurlijke sterfte. Daarna is de epidemie uitgewoed. De resterende bevolking is dan gemiddeld iets jonger en gezonder, zodat de natuurlijke sterfte in de jaren daarna juist lager zal zijn dan 150 duizend. Na een jaar of vijf is de bevolkingssamenstelling al weer bijna hetzelfde, alsof de epidemie nooit had plaatsgevonden.

Maatschappelijke impactDe huidige sterfte aan Covid-19 komt niet eens in de buurt van die getallen. In Hubei, China, met een bevolking van 60 miljoen, lijkt de epidemie nu uitgewoed. De teller is blijven steken op 81 duizend ziektegevallen en 3200 doden. De trieste recordrace is nu overgenomen door Noord-Italië, met 41 duizend zieken en 3400 doden.

Zulke getallen klinken dramatisch, maar toch al heel wat minder als je ze vergelijkt met de winterse piek in de natuurlijke sterfte die elk jaar optreedt. In Nederland omvat die piek in sommige jaren bijna tienduizend extra sterfgevallen. In Noord-Italië, met ongeveer evenveel inwoners als Nederland, zal het niet veel anders zijn. Dus tot nu toe is Covid-19 zelfs in het zwaarst getroffen gebied een doodsoorzaak van dezelfde orde van grootte als de variatie in de natuurlijke sterfte.

Deze redenaties komen allicht cynisch over, omdat ze de persoonlijke drama’s negeren van alle mensen die jaren eerder een geliefd familielid verliezen. De bedoeling is niet om dat privé-leed te bagatelliseren, maar om de maatschappelijke impact van deze epidemie in redelijke proportie te zien. Want met overdreven angst schiet niemand iets op. Aan privé-leed valt niet te rekenen, maar alleen maar naar momentane sterftecijfers kijken is te beperkt.

Een epidemie die willekeurig mensen wegmaait (zoals Ebola, of Sars) of zelfs bij voorkeur volwassenen in de kracht van hun leven (zoals Aids) heeft per slachtoffer een veel grotere impact, maatschappelijk, economisch én emotioneel, dan griepachtige epidemieën die vooral zieken en ouderen treffen. Het is reëler om de corona-epidemie te zien als een tijdelijke, drastische verhoging van de natuurlijke sterfte die altijd gaande is. Uiteraard is dit geen pleidooi tegen het bestrijden van de epidemie; immers, de overige natuurlijke sterfte bestrijden we ook.Bronnen

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehoudenDit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 20 maart 2020

Blazen wij het Corona-virus op..?

blazen-wij-het-corona-virus-op.?

20-03-20 08:39:00,

Wolfgang Wodarg in 2008, als voorzitter van het Gezondheidcommittee van de Europese Raad. “Wij hebben een fake-epidemie gehad”. Lachen Chan en Osterhaus in hun vuistje? Osterhaus liet in ieder geval, bij het ‘constateren’ van het eerste Nederlandse varkensgriep-geval, de whisky open trekken..! (klik voor artikel )
x

x

Blazen wij het Corona-virus op..?

2020 © vertaling WantToKnow.nl/be

x

Dr. Wolfgang Wodarg (1947) is een Duitse arts. Hij was politiek verbonden aan de SPD. Hij werd bekend van zijn rol als voorzitter van de Parlementaire Assembly van de Raad van Europa (HIER) voor de afdeling Gezondheidszaken. Na gedegen onderzoek in 2008 en 2009, gehouden naar de malversaties door de WHO rondom de Mexicaanse Varkensgriep, oordeelde Paul Flynn, onderzoekscommissie-voorzitter van de Raad van Europa, dat er sprake was van ernstige manipulaties op beleidsniveau. Ná de bizarre verlopen, door de WHO uitgeroepen ‘pandemie’ tekende Wodarg vanuit zijn positie als voorzitter, een resolutie op 18 december 2009, naar aanleiding van het onderzoek van de Raad van Europa.

De resolutie behelsde een oproep tot een diepgaand onderzoek naar de invloed van farmaceutische bedrijven op de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Met name op de invloed van de aankoop, de VERPLICHTE aankoop van vaccins tegen de H1N1-griep. Een griep die nauwelijks een epidemie was, laat staan een ‘pandemie’.. Het waren in Nederland de beide -door de farmaceutische industrie gesponsorde artsen Ab Osterhaus en RIVM-arts Roel Coutinho, die direct in een negatief daglicht kwamen staan, en naast minister Ab Klink, die van het hele circus rondom de aankoop van 34 miljoen (!!!) vaccins, een manipulatieve, democratie-onterende operatie maakten.

Dr. Wolfgang Wodarg maakt in zijn 10 minuten-video tussen de regels door korte metten met al die ‘adviseurs’ die regeringsleiders en politieke kopstukken adviseren, zonder dat ze gedegen werk hebben gedaan. Cijfers hebben bestudeerd en vergelijkingen hebben gemaakt met vorige griepgolven..! Kijk en trek je eigen conclusies..!

TRANSCRIPT

(vertaling uit Duits)

presentatie dr. Wolfgang Wodarg

(arts en medisch beleidskundige (o.a. voorzitter gezondheidsraad EU))
x

Ik wil je vertellen over de Corona- epidemie die we zouden hebben. En ik dacht dat de hype wel voorbij zou gaan, nadat het begonnen was. Maar het is zo veel erger geworden,

 » Lees verder

De derde wereldoorlog tegen Corona – de lange mars plus

de-derde-wereldoorlog-tegen-corona-–-de-lange-mars-plus

20-03-20 08:19:00,

Foto R. Vellekoop

Ik heb me mijn hele leven afgevraagd hoe het toch mogelijk is dat miljoenen tijdens de Eerste Wereldoorlog bewust de dood tegemoet liepen.

Tijdens hoogtepunten van bloedvergieten vermoordden meer dan vijftig duizend mannen elkaar op 1 dag. Dat was tijdens de oorlog die andere volkeren de ‘Grote Oorlog’ noemen.

Ik begreep er helemaal niets van. Waarom lieten deze mensen zich massaal door een stel sadistische leiders de dood injagen? Terwijl miljoenen mensen zich tegenover elkaar hadden ingegraven in eindeloze loopgraven, vierden de generaals ver achter het front hun deftige feestjes.

Deze mannen stonden tot hun enkels in de drek van vocht, zweet en bloed.

Maar waarom toch? Hoe kregen de propaganda machines zo’n slachting aan mensen voor elkaar?

Ik herinner me beelden van zingende soldaten die vrolijk afreisden naar het front om ‘hun land te verdedigen’. Langzaam maar zeker keerden steeds minder soldaten terug naar huis in levende lijve.

Zij stierven voor de egotripperij van de keizer of voor de eer.

Waren hun levens dan zo weinig waard? Hadden ze dat er voor over om hun geliefden, hun gezinnen achter te laten om vermoord te worden in de modder van het slachtveld?

Ja, ik begin het te begrijpen. Iedere dag dat de Corona hysterie in dit land langer duurt. Elke keer wanneer ik door verlaten winkelstraten loop. Iedere trein die ik neem, samen met een handvol reizigers. Iedere kroeg of restaurant waarvan de deuren gesloten zijn.

De wekenlange angstcampagne gericht op het mobiliseren van de bevolking tegen de gemeenschappelijke vijand Corona is uiterst succesvol geweest. De meeste mensen zijn het gaan geloven. Corona bedreigt onze levens. Kijk maar, gisteren zoveel doden en vandaag opnieuw een paar erbij.

Iedere dag verzamelen propaganda machines van de elite cijfers om het onmogelijke te laten geloven. Nee, er sterven geen 3 procent van de bevolking, maar 97 procent. Want dat is de angst die spreekt.

We gaan niet naar de loopgraven, nee we vechten thuis. We bedekken onze gezichten, hamsteren wc papier, houden ander halve meter afstand van elkaar,

 » Lees verder

60 Ghz zonder licentie wordt gebruikt voor 5G.

60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-5g.

20-03-20 08:12:00,

Rond 60 gigahertz (GHz) band is er nog genoeg bandbreedte. Daar zit de band van vijfduizend megahertz (64-71 GHz) en de benodigde vergunning hiervoor is eind 2019 afgeschaft. De 60 GHz band (een straalverbinding, ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd) wordt ingezet om buitengebieden (waar geen glasvezel mogelijk is) van snel internet te voorzien. Bij deze hoogfrequente banden is een enkele antenne echter niet genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array.

Zonder licentie

In juli 2019 werd een zeer belangrijke beslissing genomen op de Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), een conferentie die wordt aangestuurd door de lidstaten in het Europese communicatiecomité. De baanbrekende beslissing van de Federal Communications Commission om officieel de beschikbare frequenties in de MMW-band (de millimeter band) te gebruiken voor de mobiele 5G-netwerken op de 28, 37, 39 en 64 tot 71 gigahertz (GHz). Om de 57 tot 71 GHz-band te gebruiken voor 5G-services te gebruiken is geen vergunning meer nodig en maakt de weg nog meer vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa. Met ingaan van 1 januari 2020 zullen alle 48 lidstaten de aanbeveling van de CEPT volgen en toestaan dat 57-71 GHz wordt gebruikt wordt voor 5G zonder vergunning. Ook in de VS heeft de Federal Communications Commission (FCC) al dezelfde regelgeving als in de EU voor de 57-71 GHz-band voor 5G zonder vergunning. Als enige voorwaarde moet er rekening worden gehouden met de hoge atmosferische verzwakking tijdens MMW (millimeter band of millimetergolfelementen) -overdracht in de vrije ruimte.

Een verzwakking in de millimeter band of millimetergolfelementen (MMW)-overdracht

Bij gebruik van de 60 GHz kan O2 (Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2), een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof) namelijk een verzwakking tot 10 dB / km* veroorzaken. Naarmate de elektromagnetische velden (trillingen) van de 24 GHz tot 184 GHz (waaronder de 60 GHz) hoger in de atmosfeer komen, veroorzaakt de aanwezige zuurstof een significante demping door de waterdamp. Er moet dan ook steeds rekening worden gehouden met hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeterband of millimetergolfelementen)-overdracht in de vrije ruimte.

*De verschillende versterkings- en verzwakkingsfactoren kunnen in dB (de decibel, symbool dB), worden opgeteld. RLL: zie hier een link met de symptomen van het coronavirus want waarschijnlijk lijkt dan ook dat het vibreren van het gasmolekuul,

 » Lees verder

Een aangekondigde pandemie | Uitpers

een-aangekondigde-pandemie-|-uitpers

20-03-20 03:07:00,

Agnes Buzyn, een maskerade (Libération)

“Niemand wist dat er een pandemie van dergelijke omvang aankwam”, zei VS-president Donald Trump deze week om het tekort aan mondmaskers te verklaren. Niemand? In Washington wisten ze al lang dat er een viruspandemie aankwam, en ze wisten eveneens dat ze er totaal niet op voorbereid zijn, aldus The New York Times.

Tijdens de regering van George W. Bush (2001-2008) werd uitvoerig onderzocht hoe op een pandemie te reageren. Onder president Barack Obama (2009-2016) werd er zelfs een speciale dienst opgericht met het oog op dat gevaar. In oktober vorig jaar waarschuwde een rapport na uitgebreide simulaties (Crimson contagion 2019 – do not distribute) op de zware gevolgen van een pandemie. Maar uit die alarmsignalen werden geen conclusies getrokken.

Buzyn

In Parijs loopt een schabouwelijke vaudeville. Agnes Buzyn, tot voor kort minister van Gezondheid die plotseling kandidaat-burgemeester voor Parijs werd voor Macrons LRM, huilde na de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen tranen met tuiten. Ze haalde slechts 17 %, en klaagde bij Le Monde dat de ganse campagne een maskerade was geweest. Ik moest op straat en op het podium lachen, terwijl ik zin had om te huilen, aldus Buzyn.

“Ik had op 30januari premier Edouard Philippe al laten weten dat er een tsunami op ons afkwam”, zegt ze nu. Maar zelf is ze daar verder niet op ingegaan. Regeringskringen zeggen dat ze lang volhield dat er geen risico’s waren. Ze heeft wel een stok in Macrons hoenderhok geworpen. Want het is de zoveelste aanwijzing dat de regering te lang heeft gewacht om doortastende maatregelen te nemen. De vraag is of Buzyn dat allemaal zou gezegd hebben indien ze in Parijs had gewonnen.

 » Lees verder

‘Ein guter Mensch sein’ | Uitpers

‘ein-guter-mensch-sein’-|-uitpers

20-03-20 10:40:00,

In 2019 werd het herinneringsplakkaat op Rosa Luxemburgs huis in Zamosc door de Poolse autoriteiten verwijderd in een poging de hernieuwde, internationale belangstelling voor haar werk in de kiem te smoren. Dat is een uiting van het nieuwe hypernationalisme dat weer zeer sterk de kop opsteekt. Maar van onderuit ontwikkelt zich een tegenbeweging waarin gestreefd wordt naar een meer coöperatieve, solidaire economie. Rosa Luxemburg zou zeker verguld zijn dat te merken mocht ze terug onder ons verschijnen. Daarom is het zo belangrijk dat uitgeverij Van Oorschot deze nieuwe uitgave van de brieven van Rosa Luxemburg, aangevuld met nieuwe, nu op de markt brengt, vergezeld van mooie epoque foto’s, facsimile’s, schetsen en eigenhandige aquarellen van Rosa Luxemburg en 14 vellen uit haar herbarium, waarvoor ze vanaf 1913 bloemen en grassen verzamelde. Samen met het mooie nawoord van Joke J. Hermsen die ook al in haar eerdere publicatie ‘Het tij keren’ uitvoerig inging op Rosa Luxemburg, is dit een mooie hommage geworden aan een grote dame die ein guter Mensch probeerde te zijn.

Een zeer waardevol document om zeker in tijden van coronaquarantaine te lezen, want ook in gevangenschap bleef zij een hoopgever.

Ik voel me in de hele wereld thuis,’ schreef Rosa Luxemburg in februari 1917 aan een vriendin. Ook zelfs in de gevangenis. Die indruk kreeg ik althans wanneer ik deze nieuwe uitgave van Rosa’s Luxemburgs brieven las. En die zijn uiteraard heel anders en minder bekend dan de politieke werken van deze kosmopolitische Joods-Poolse denker en radicale, linkse politica. Luxemburg was geen voorstander van het revolutionair marxisme en de voorhoedebeweging, zoals het door Lenin en Trotski werd geformuleerd en ingevuld, maar was een onvoorwaardelijke voorstander van een socialistische radendemocratie, waarbij de bevolking via ‘volksraden’ daadwerkelijk inspraak en politieke beslissingsbevoegdheid zou krijgen, ook op het economische vlak. Niets van dat alles komt aan bod in dit boek. Als lezer leer je een heel andere Rosa Luxemburg kennen dan die van ‘Socialisme of barbarij’. Dat zal deels wel te maken hebben met de gevangeniscensuur op haar brieven, maar die beperking bood haar de mogelijkheid om over de gewone dingen des levens te spreken met enkele van haar intieme vrienden en vooral vriendinnen zoals Luise en Karl Kautsky, Kostja Zetkin, maar ook aan Sophie Liebknecht die zij liefdevol Sonjuscha noemt en aan Hans Diefenbach die op het einde van de oorlog sneuvelt aan het front.

 » Lees verder

Coronacrisis in Italië: Jon Rappoport legt een link naar het antivirale middel ribavirine – Transitieweb

coronacrisis-in-italie:-jon-rappoport-legt-een-link-naar-het-antivirale-middel-ribavirine-–-transitieweb

20-03-20 10:33:00,

Er staat opzienbarend nieuws in een nieuw blogartikel van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport.

Hij beschrijft daarin dat Italiaanse gezondheidsautoriteiten een eerste onderzoek hebben gedaan naar sterfgevallen die worden toegeschreven aan het coronavirus.

Uit dit onderzoek blijkt dat slechts drie van de overleden personen (0,8% van het totale aantal) geen voorafgaande ziektegeschiedenis hadden. 99,2% van de onderzochte groep had dat wel.

Van die 99,2% leed meer dan drie kwart aan hoge bloeddruk, ruim een derde had suikerziekte en nog een derde had een hartkwaal. Hun gemiddelde leeftijd was 79,5 jaar.

Rappoport wijst vervolgens op de (Engelstalige) bijsluiter van het antivirale middel ribavirine waarin staat dat het levensbedreigend kan zijn als het wordt gebruikt bij mensen met…. hart en vaatziekten.

Hij concludeert daaruit dat het gebruik van dit middel voor bij veel van deze ‘coronaslachtoffers’ de nekslag geweest kan zijn.

Klik hier voor de volledige Engelstalige blogtekst.

Gerelateerd

Hoe we de globalistische machtsgreep kunnen weerstaan

Dit is geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep

Een paar gezond-verstand-vragen over de corona nep-epidemie en een waarschuwing

We zitten middenin een psydemie

De corona nep-pandemie: wat is eigenlijk het gevaar?

Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar).
De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is  van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken.
We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

 » Lees verder

De voorbereiding voor het verspreiden van het CORONOVIRUS, oefening in Oktober 2019

de-voorbereiding-voor-het-verspreiden-van-het-coronovirus,-oefening-in-oktober-2019

19-03-20 03:21:00,

ShareTweet


Anita Cicero, JD, speaking at Event 201 on October 18, 2019 in New York, NY. Plotseling was het daar, als een dief in de nacht, het Coronavirus dat Europa lam legt, plotseling? Toevallig? Een biowapen? We weten het niet, feit is dat het al geoefend was in oktober 2019 door de NWO (Nieuwe Wereld Orde) en nu tot uitvoering wordt gebracht.

Event 201-oefening

Event 201 was een 3,5 uur durende pandemische oefening die een reeks dramatische, op scenario’s gebaseerde, gefaciliteerde discussies simuleerde (nu in uitvoering maart 2020), waarbij levensechte dilemma’s werden gesimuleerd die verband zouden houden met de reactie op een hypothetische, maar wetenschappelijk plausibele pandemie. Vijftien wereldwijde leiders van het bedrijfsleven, de overheid en de volksgezondheid waren spelers in de simulatieoefening die onopgelost beleid en economische kwesties belichtten die nu en in de toekomst met voldoende politieke wil, financiële investeringen en aandacht kunnen worden opgelost.

De oefening bestond uit vooraf opgenomen nieuwsuitzendingen, live “personeels” -briefings en gemodereerde discussies over specifieke onderwerpen. Deze problemen zijn zorgvuldig ontworpen in een meeslepend verhaal dat de deelnemers en het publiek heeft opgeleid.

Het Johns Hopkins Center for Health Security, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation waren de sponsors en initiefnemers van deze oefening

Evenement 201

Het Johns Hopkins Bloomberg Center for Health Security, in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation, organiseerde Event 201, een pandemische oefening op hoog niveau op 18 oktober 2019 in New York, NY. De oefening illustreerde gebieden waar publiek-private partnerschappen nodig zullen zijn tijdens de reactie op een ernstige pandemie om de grootschalige economische en maatschappelijke gevolgen te verminderen.

Statement over nCoV (COVID-19) en de pandemische oefening 18 October 2019

“In de afgelopen jaren heeft de wereld een groeiend aantal epidemische gebeurtenissen meegemaakt, wat neerkomt op ongeveer 200 per jaar. Deze gebeurtenissen nemen toe en verstoren de gezondheid, de economie en de samenleving. Het beheer van deze gebeurtenissen belast de wereldwijde capaciteit, een pandemische dreiging. Deskundigen zijn het erover eens dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een van deze epidemieën wereldwijd wordt: een pandemie met potentieel catastrofale gevolgen. Een ernstige pandemie, die “Event 201″ gemoemd wordt, vereist betrouwbare samenwerking tussen verschillende industrieën, nationale regeringen en belangrijke internationale instellingen”.

 » Lees verder

Er is leven na de crisis – Ad Broere’s Blog

er-is-leven-na-de-crisis-–-ad-broere’s-blog

19-03-20 01:39:00,

De crisis waarin de samenleving op meerdere vlakken wordt gedompeld zal voorbijgaan. Hoe lang het duurt, hoeveel slachtoffers er vallen, het is op dit moment een grote vraag. Een ding is voor mij zeker, ook als deze oorlog voorbij is, zullen er mensen zijn. En als er mensen zijn dan is er ook een economie. Dat het nooit meer wordt wat het geweest is en dat die economie in niets meer lijkt op wat we hebben gehad is heel waarschijnlijk. Het is echter totaal onnodig om te gaan doemdenken over die toekomst. In de podcast hieronder, waarin ik wordt geinterviewd door Bas van Vugt, komt dit thema aan de orde.

Het hoeft echt niet te betekenen dat we een ellendig leven gaan krijgen onder een Orwelliaanse dictatuur. Het is een scenario, maar als we dat als – nabij – toekomstige waarheid gaan zien, dan maken we het ook waar en daarmee benadelen we vooral onszelf.

Het kan heel anders gaan. Wij krijgen nu ook de kans om met elkaar een samenleving vorm te geven die niet is gebaseerd op de dictatuur van het geld. Van onderen op, gericht op ieders welzijn. Er is zo veel mogelijk. De enige voorwaarde ervoor is dat we het echt gaan willen. Nu is de tijd er misschien niet geschikt voor omdat de onzekerheid en verwarring groot zijn. Dit maakt het moeilijk om redelijk na te denken, laat staan om na te denken over de toekomst.

Er komt echter een moment waarop daar wel ruimte voor is. Dan kunnen we gaan werken aan een economie waarin de mens en niet het geld centraal staat. Bas van Vugt gaf mij in het onderstaande interview de kans om mijn visie te delen. Ik heb die graag benut en ben zeer verheugd dat veel belangrijke aspecten van die visie in het gesprek aan de orde zijn gekomen.

 » Lees verder

Corona 2 | Mieke Mosmuller

corona-2-|-mieke-mosmuller

19-03-20 12:18:00,

door

Mieke Mosmuller

19-03-2020

5 commentaren
Print!

Als we nu alle getalsverhoudingen negeren en alleen nog maar volgen wat ‘de autoriteiten’ ons opleggen, moeten we geloven dat we overgeleverd zijn aan een zeer groot gevaar. (We hebben sowieso de verkeerde gegevens ter rechtvaardiging gekregen, alleen weten we niet precies wat ze zijn – hiervoor verwijs ik u naar mijn andere teksten over dit onderwerp). Ik heb geen welomschreven samenzweringstheorie op voorraad en laat nog steeds de mogelijkheid open dat het gevaar – dat niet duidelijk is – reëel is en dat de maatregelen juist zijn. Aan de andere kant blijft de mogelijkheid dat we brutaal worden voorgelogen net zo open. Misschien zelfs met een goede bedoeling.

Maar als we ons van alle overwegingen onthouden, dan is het in ieder geval zo dat we bedreigd worden en zullen worden. Wat ik echter wel mis is wat er in eerdere rampen nog min of meer volledig aanwezig was: geestelijke, geestelijke en religieuze troost. De materialist heeft dat niet nodig. Maar er zijn nog steeds veel christenen op deze aarde. Ze moeten een tegenwicht vormen tegen de ‘isolatie op grond van de angst voor infectie’. Ik zal hier kort de uitspraken van drie Nederlandse christelijke kerkelijke organisaties citeren:

Rooms-Katholieke Kerk
‘Vanwege de uitbraak van het coronavirus schrapt de Rooms-Katholieke Kerk alle zaterdags- en zondagsmissen tot het einde van de maand. Mensen kunnen in principe wel de kerk in om zelf te bidden. … Eerder had de Rooms-Katholieke Kerk al bepaald dat hosties niet op de tong mogen worden gelegd en dat er geen wijwater mag worden gebruikt bij het betreden en verlaten van de kerk.’

Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
„Het is onvermijdelijk om nu ook als plaatselijke kerk de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorzienigheid en voorzichtigheid gaan samen op.” …
“Wij vertrouwen erop, dat u als kerkenraad in verantwoordelijkheid de richtlijnen van de overheid op zult volgen. Ook de overheid is ons immers door de Heere in Zijn voorzienige zorg gegeven.”…
„Verootmoediging past ons wel. Bepaalt zo’n virus ons niet bij de gebrokenheid door de zonde en het zeer beperkte van ons menselijke vermogen om het leven te máken of maar in stand te houden?

 » Lees verder

Corona – Een keizer zonder kleren – Wakker Mens

corona-–-een-keizer-zonder-kleren-–-wakker-mens

19-03-20 08:12:00,

Kent u het sprookje De nieuwe kleren van de keizer?
Pas wanneer een klein kind durft te roepen: “De keizer heeft helemaal geen kleren aan!” wordt duidelijk dat het allemaal zwendel was.

 

Kijk naar de cijfers

Voelt u ook het gevaar van het Corona virus naderen? Zo niet, dan heeft u een zorgwekkend empathie probleem.

Een samenleving wordt ontwricht. De consequenties voor het sociale leven op lange termijn zijn niet te overzien; individuele catastrofen met grote gevolgen zijn zeker. Vrienden van ons hebben net een leuk huisje gekocht. Door de Corona maatregelen zijn beide voorlopig zonder inkomsten. Onze kinderen zitten thuis. Ze willen graag ergens gaan spelen, maar de ouders van de vriendjes vinden dit geen goed idee. De visboer voor de supermarkt gaat om 15:00 naar huis, geen klanten.
Veel middenstanders, maar ook grote bedrijven zoals KLM, komen in zwaar weer, duizenden werknemers zullen hun baan gaan verliezen. Nog eens duizenden mensen zullen een onontwijkbaar financieel faillissement tegemoet gaan.
Er zijn zelfs landen met een uitgangsverbod, in een andere context zouden we dit huisarrest noemen. Wil mijn buurman nu wel of geen gezellig buurpraatje? Angst voor de medemens groeit, men gaan op de vuist voor een rolletje wc-papier. De samenleving wordt gemold.

 

De ratio activeren!

Bij het zien van de nieuwsberichten wordt vooral het gevoel aangesproken. Dit is heel normaal. Gossie, er worden steeds meer mensen ziek en het komt ook steeds dichterbij! Hoor ik zelf ook bij de risicogroep? Misschien toch een beetje beter oppassen…

De tv gaat uit, de beelden blijven hangen. Angst is de slechtste raadgever weet ik, dus even tot tien tellen. Hoe zat dat nu precies met de cijfers van de gewone griep?

Elk jaar is er een seizoensgriep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert daar keurig getallen over. Nog interessantere cijfers zijn te vinden op de webpagina Volksgezondheidenzorg.info. Volgens het colofon een zijtak webpagina van het RIVM.

Hier is netjes te ontnemen dat:
er in het griepseizoen 18/19 2.900 mensen stierven aan de gevolgen van griep
er in het jaar 17/18 zelfs 9.400 medeburgers te betreuren waren.

 » Lees verder

Syrië–illusies over een oplossing

syrie–illusies-over-een-oplossing

18-03-20 10:17:00,

Voor wie nog twijfelt over de positie van de Turkse president Recep Erdogan in het Syrische conflict lijkt alle twijfel nu wel helemaal weg. De ontmoeting van 5 maart in Moskou tussen de presidenten Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan kan alleen maar gezien worden als de ultieme vernedering voor Erdogan.

Wachten

Zo eiste Erdogan voordien met dreigende toon de terugtrekking van het Syrische leger tot de frontlijn van november 2019. En indien Syrië hieraan niet gehoorzaamde dan ging hij er zijn leger op af te sturen. In Moskou kreeg hij echter niets en moest hij zelfs de zeggenschap over de M4, die andere autoweg die loopt van de kust tot Aleppo en zo Irak deels afgeven.

Hij eiste de controle terug over een 2.000 km² van de 6.000 km² die de jihadisten voordien bezaten. Nu in Moskou moesten deze terreurgroepen zelfs het gebied ten zuiden van de M4 afgeven. Goed voor een 750 km².

Catharina de Grote met Turkse delegatie, Erdogan en Putin - Maart 2020

De laatste memorabele ontmoeting van Erdogan met Poetin. Rood omcirkelt is een standbeeld van tsarina Catharina II de Grote en op de schouw een beeld gemaakt ter herinnering van de zware Turkse nederlagen tijdens de Balkanoorlogen met o.m. Griekeland en Bulgarije. Het bezoek van Erdogan doet bijna denken aan de ontmoeting van de Duitse admiraal Karl Dönetz, opvolger van Hitler, met o.m. Dwight Eisenhower in 1945

En de M4 zou voortaan een neutrale zone worden met gezamenlijke patrouilles door beide legers. Eerder was dit in Astana en Sochi wel al afgesproken maar dat was via een – waardeloze – toezegging van Erdogan die beloofde het toen te gaan regelen. Nu zou Rusland dit opleggen! Een totaal ander verhaal.

Het is duidelijk dat men in Moskou de fratsen van de brullende Turkse president kotsbeu is en men nu overgaat tot dwingende maatregelen zodanig dat Turkije en haar jihadistische bondgenoten wel zouden moeten gehoorzamen. Lukt het nu niet dan komt de oorlog met al haar geweld terug. En ditmaal zal Rusland veel minder tolerant optreden tegen de Turkse militaire acties in Syrië. Dat lijkt zeker.

Tsarina Catharina II de Grote

Alleen al de wijze waarop men in Moskou de omvangrijke Turkse delegatie ontving spreekt boekdelen. Eerst liet men die grote groep twee minuten wachten voor men hen binnenliet.

 » Lees verder

Dit is geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep – Transitieweb

dit-is-geen-pandemie,-maar-een-wereldwijde-machtsgreep-–-transitieweb

17-03-20 09:59:00,

Een bijdrage van Pieter Stuurman

Het is verbijsterend om te zien hoe de wereldbevolking zich laat meeslepen door een virus dat, vergeleken met normale griep, maar een fractie van het aantal slachtoffers maakt.

Gaan we werkelijk alles dat we van belang vinden op het spel zetten? Alleen om iets dat qua symptomen vergelijkbaar is met een griep?

Gaan we werkelijk onze samenleving laten vernietigen, vanwege ‘milde, griepachtige verschijnselen’ (RIVM)? En daarmee een ‘noodtoestand’ rechtvaardigen die al onze vrijheden en verworvenheden wegneemt?

Als we meegaan met het tot stilstand brengen van de samenleving en de economie, zullen de gevolgen (mega-crisis) enorm zijn. En vele malen ernstiger dan die van dit ‘virus’. We zullen dan letterlijk alles verliezen waaraan we waarde hechten (inclusief onze voedselvoorziening EN dus onze gezondheid).

Hoe erg wordt het?

Drie weken geleden stelde het tijdschrift The Economist zich op de voorpagina de vraag: How bad will it get?

Ik schreef toen het onderstaande. Je ziet het zich nu in Italië ontvouwen, en volgens de NOS is het 1 à 2 weken hier hetzelfde.Ik vind het vervelend om “zie je wel” te zeggen. Maar ik doe het toch, in de hoop dat mensen alsnog hun kop uit het zand trekken. Het is namelijk werkelijk dringend.

Het gaat waarschijnlijk heel erg worden

Niet omdat het virus een grote bedreiging is voor de gezondheid. (‘Corona’ is maar een naam voor een vrij normale seizoensgriep), maar omdat de hype wordt ingezet om een ongekende wereldwijde (economische) crisis te veroorzaken.

En die crisis zal worden gebruikt om maatregelen te rechtvaardigen die zonder deze “overmachtsituatie” niet zouden worden geaccepteerd.

Het is in werkelijkheid geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep.

Ons laten meeslepen in deze hype is véél gevaarlijker dan het virus.

War staat er op het spel?

De belangrijkste beleidsdoelen van de afgelopen jaren:

– Het uitbannen van contant geld

– Het verplichten van vaccinaties

– Het uitfaseren van het financieel en medisch ondersteunen van ouderen (lees: niet-rendabelen)

– Het opvoeren van de lasten, en daarmee de armoede.

– Het inperken van vrijheden

Dit ‘coronavirus’ maakt het in één klap allemaal mogelijk.

 » Lees verder

De Andere Krant – Video Symposium ‘MH17 zoektocht naar Gerechtigheid’

de-andere-krant-–-video-symposium-‘mh17-zoektocht-naar-gerechtigheid’

17-03-20 09:00:00,

Video Symposium ‘MH17 zoektocht naar Gerechtigheid’

sympSite

Op 8 maart vond in de Lutherse kerk te Amsterdam het Symposium ‘MH17 Zoektoch naar Gerechtigheid’ plaats.

Kijk nu naar de bijdragen van Kees van der Pijl en Karel van Wolferen.Van Wolferen gaat uitvoerig in op de bewijslast en het onderzoek van het JIT terwijl Van der Pijl de wereld schets waarin dit heeft kunnen ontstaan. Met van beide heren aandacht voor het huidige medialandschap die zijn rol als controleur van de macht al lang geleden verloren heeft.

Met dank aan Cafe Weltschmerz voor de registratie.

 » Lees verder

Gazettepraat bij De Morgen

gazettepraat-bij-de-morgen

17-03-20 01:15:00,

Een krant kan best grappig zijn en bewijzen dat het begrip ‘gazettepraat’ reëel is. Dat toont De Morgen deze ochtend nog maar eens. Eerst krijgen wij op pagina 16 een als interview verpakte vrije tribune van Bruno Struys (Je weet niet of er burgers geraakt zijn) met de Belgische luchtmachtcommandant Frederik Vansina waarin die het optreden van de NAVO vergelijkt met dat van ‘het Syrische regime en Rusland’

Zo zegt hij: “… hoe het Syrische regime en Rusland daar opereren. Dat is een ander paar mouwen. Kijk maar naar de beelden van Homs en Aleppo. Dat ziet er uit als Ieper na Wereldoorlog 1 en daar heeft de coalitie niets mee te maken.’

Op pagina 18 en 19 stelt Ana van Es echter (Langzaam kleurt Mosoel weer beige) in een reportage over de Iraakse stad Mosoel: “… wijst een man…. vanaf zijn dak naar de zee van puin om hem heen….. Weinig steden zijn sinds 1945 zo door oorlog verwoest als Mosoel dat 1,5 miljoen inwoners had…… De verwoesting van Mosoel is niet alleen het werk van IS, maar vooral te wijten aan westerse bombardementen.”

Wat zal het dan zijn? Bruno Struys of Ana van Es?

Uiteraard verzwijgt De Morgen al jaren dat IS en Al Qaeda vanuit het Westen wapens krijgen toegestopt. Zo schiet al Qaeda in Jemen met Minimi’s van FN die het via de Verenigde Arabische Emiraten van België krijgt. Met ISIS in Jemen die van de VS vanuit Servië tientallen tonnen mortieren kreeg. Allemaal netjes gedocumenteerd. Eens vragen aan Vansina?

Willy Van Damme

Lezersbrief naar aanleiding van een interview van Bruno Struys met de Belgische luchtmachtcommandant, die nog maar eens toont hoe voorbeeldig de NAVO kan zijn, en de reportage van Ana van Es in diezelfde krant over de moeilijke heropbouw van Mosoel. Het contrast kan moeilijk groter zijn. Bij die vernieling van Mosoel zijn dus geen burgers gedood of het was per ongeluk… toch als we onze luchtmachtcommandant moeten geloven.

Delen :

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 » Lees verder

Geen enkele quarantaine heeft ooit een ziekte overwonnen, door Thierry Meyssan

geen-enkele-quarantaine-heeft-ooit-een-ziekte-overwonnen,-door-thierry-meyssan

17-03-20 01:14:00,

Je bent misschien geen expert op het gebied van Covid-19, maar dat is niemand. Wetenschappers weten niet alles. In dit geval beginnen ze net met hun onderzoek. Bij gebrek aan harde gegevens moeten we de theorieën slechts als hypothesen nemen. De geschiedenis leert ons dat tot nu toe geen enkele ziekte door quarantainemaatregelen is overwonnen. Quarantainemaatregelen kunnen tijd besparen, niet overwinnen.

JPEG - 27.8 kB

De uitbraak van Covid-19 maakt de voorouderlijke angsten weer wakker. Sommigen van ons zien onze buren, vrienden en familie plotseling als een bedreiging. Er bestaat een reëel risico dat het geweld snel zal uitbarsten.

In het licht van elk gevaar moeten we eerst redelijk blijven, niet rationeel. Dit zijn twee zeer verschillende manieren van denken. We kunnen niet logischerwijs denken op basis van onvolledige gegevens.

Covid-19 is een tot nu toe onbekende ziekte die tot 1% van de wereldbevolking lijkt te kunnen doden, maar tot nu toe heeft het slechts een paar duizend mensen gedood. Onderzoekers beginnen het net wetenschappelijk te bestuderen. We weten dat het wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen via de slijmvliezen van het gezicht. Niemand weet hoe hij de verspreiding ervan kan voorkomen, maar iedereen heeft er zijn eigen vooroordelen over.

Afhankelijk van hun cultuur hebben wetenschappers de autoriteiten in hun land verschillend geadviseerd:

- De Chinese autoriteiten hebben een bevolkingsbeperking toegepast in combinatie met een medisch bezoek aan huis om de twee dagen. De verdachten van besmetting werden met geweld naar het ziekenhuis gebracht. Deze empirische methode is in overeenstemming met de daling van deze ziekte. Dit betekent niet dat de ziekte effectief is geweest, noch dat de ziekte definitief is uitgeroeid.
- De Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor de opsluiting van de bevolking, zonder medisch bezoek aan huis. De WHO gaat ervan uit dat kinderen gezonde dragers van de ziekte worden en grootouders besmetten bij wie de ziekte zich acuut kan ontwikkelen.
- De Zweedse autoriteiten proberen een derde methode uit. Zij zijn van mening dat alleen ouderen beschermd moeten worden en dat er geen bewijs is dat de ziekte door kinderen wordt verspreid. Ze beperken dus alleen de ouderen en sluiten geen scholen of bedrijven.

Welke van deze drie scholen heeft gelijk, ervan uitgaande dat één van hen gelijk heeft? Dat kunnen we pas weten als alle drie methoden gedurende een lange periode zijn beproefd.

 » Lees verder

Corona | Mieke Mosmuller

corona-|-mieke-mosmuller

17-03-20 11:33:00,

door

Mieke Mosmuller

17-03-2020

2 commentaren
Print!

Sinds Corona heb ik gevoelens die niet mee willen gaan met de gang van zaken. Het is raadselachtig. Maar dan lees ik de volgende passage in GA 254, p. 179 van Rudolf Steiner. En dat is precies wat het is, ook al is het eindresultaat verre van duidelijk, de hele aangelegenheid moet zich nog ontvouwen.

‘In een dorp kwam eens een vreemdeling aan die een kennis van de burgemeester was. Hij kwam te paard aan en reed het dorp in. Het was een interessante verschijning voor het dorp. Mensen renden de straat op om naar de vreemdeling te kijken. Hij zette zijn paard op stal bij de burgemeester en verbleef van zaterdag tot zondag in het huis van de burgemeester. Op maandag wilde hij vertrekken en vroeg hij om zijn paard. Toen zei de burgemeester: Je kwam te voet, je had geen paard. – Alle bezwaren hiertegen werden door de burgemeester met de woorden beantwoord: “Je had geen paard. – Tenslotte zei hij: “Laten we het dan aan de mensen in het dorp vragen, ze moeten je gezien hebben toen je het dorp binnenkwam. – Dus liet hij alle mensen in het dorp komen en vroeg hen of ze de man te voet hadden zien komen, en ze zeiden allemaal: ‘Ja,’ en nadat ze allemaal deze toezegging hadden gedaan, zei hij: ‘Nu zweren jullie allemaal dat de man te voet is gekomen. – En ze zwoeren allemaal dat deze man te voet kwam. Dus moest hij het dorp te voet en zonder paard verlaten. Na enige tijd reed de burgemeester achter hem aan en bracht hem zijn paard. Toen zei de man: “Wat was het nut van al deze komedie? Waarop de burgemeester antwoordde: “Ik wilde je alleen maar voorstellen aan mijn gemeenschap!

Natuurlijk was er Ahriman in het spel, en hij handelde als een objectieve kracht; hij deed zeer goed werk. De anekdote is meer waar dan waar, want die vindt voortdurend onder ons plaats. Het hele menselijke leven neigt ertoe de mensen die op de afwezigheid van het paard zweren steeds talrijker te maken. ‘Wat precies de ‘afwezigheid van het paard’ is, in ons geval nu, is mij alleen in het algemeen duidelijk. Hier zijn wat beschouwingen:

• Er is veel gebeurd in de afgelopen week.

 » Lees verder

Dr. Thomas Cowan: “5G is de oorzaak van de coronacrisis”

dr.-thomas-cowan:-“5g-is-de-oorzaak-van-de-coronacrisis”

17-03-20 09:17:00,

Steeds als er een fundamenteel nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd zien we een ‘pandemie’ stelt de arts en antroposoof Thomas Cowan. Er treedt een biologische schokgolf op, omdat ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie.

Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie.

Dat gebeurde in 1918 met de Spaanse griep, die optrad met de wereldwijde introductie van radioverkeer.

Tijdens de tweede wereldoorlog gebeurde dit opnieuw door de grootschalige toepassing van radarsystemen.

En in 1968 was er de Hongkonggriep nadat satellieten doorgedrongen waren tot de Van Allen-gordel rondom de aarde en daar radioactieve straling uitzonden.

Existentiële crisis

De geschiedenis lijkt zich nu met 5G te herhalen, aldus Cowan. “Ook dit is een existentiële crisis.”

De video is de registratie van een geïmproviseerde, korte inleiding die hij hield op de Health And Human Rights Summit in Tucson, Arizona op 12 maart 2020.

Marc van Delft, gastauteur van TransitieWeb, maakte me op deze belangrijke video attent. Hieronder volgt zijn toelichting erop:

De angstpsychose is ziekmakend

De antroposofische arts Thomas Cowan vertelt in deze video dat toen ze aan Rudolf Steiner naar aanleiding van [de miljoenen slachtoffers van] de Spaanse griep in 1918 vroegen hoe dat zat, dat hij toen zei:

“Virussen hebben er niets mee te maken.
Virussen zijn reacties van de vergiftigde cel die als verdediging tegen het gif zelf de virussen uitscheidt om de cel te laten overleven.
Virussen zijn dus afvalproducten van de menselijke cellen en doen dus zelf niks.”

Vergiftigingen

Het is dus net wat ik al eens eerder over hiv heb geschreven.

De mensen vergiftigen zich met antibiotica, straling, insecticiden, radioactiviteit, medicijnen, junkfood waarin steeds minder vitaminen en sporenelementen en andere belangrijke stoffen zitten, water- en luchtvervuiling, monsanto-gen-manipulatie-rommel, roundup, fijnstof, ultrafijnstof, met asbest en andere schadelijke stoffen vervuild drinkwater, chemtrails met barium, strontium en aluminium, enzovoort.

Daarom verwoesten ze hun weerstand en hun cellen.

De cellen scheiden als afweerreactie zelf de virussen uit.

Dan treft men het hiv-virus aan en dan geeft men de hiv de schuld van aids in plaats van de grootscheepse vergiftiging van het lichaam.

 » Lees verder

Bezinning

bezinning

16-03-20 09:52:00,

Het Coronavirus dwingt tot bezinning. Nu het openbare leven stil valt en iedereen noodgedwongen zijn kring klein houdt, worden we allemaal uit onze routine gehaald. Hoe moeilijk dat is toonde premier Rutte nog geen week geleden na een TV aankondiging met de RIVM baas Van Dissel over enkele nieuwe normen, waaronder het stoppen met handen schudden. Met de kenmerkende jovialiteit schoot Rutte direct na de laatste woorden op Van Dissel af en greep zijn hand. De RIVM baas wees op de nieuwe norm. Mark schrok en probeerde dat te verhullen met een jolige grimas en amicaal schouderkloppen.

Niets zo moeilijk om je eigen gedrag te veranderen. En ons gedrag, daar mag je best een paar vraagtekens bij zetten. Wie goed waarneemt nu, leert veel over zichzelf, zijn familie, vrienden, leiders en vreemden. Van het beschimpen van Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk tot het hamsteren van wc-papier. Van de spontane balkonzang uit Italiaanse stadswijken tot de hulp die mensen aan ouderen aanbieden om niet de deur uit te hoeven.

Deze onvrijwillige les is de komende tijd van betekenis zijn voor ons. Met pijnlijke aspecten van verdriet, verlies en noodzakelijke aanpassing van ons gedrag. Maar ook met de herontdekking van waarden die nieuw geluk en voorspoed zullen brengen. In dat opzicht kan deze virusramp een blessing in disguise zijn; ze toont onze kwetsbaarheid in een tijd dat onze overmoed geen grenzen kent. Ironisch, het Corona virus kent ook geen grenzen, ook al denken sommige leiders daar anders over. Ze reageren alsof het virus een vluchteling is, die de grens illegaal passeert en sluiten hun land voor de buitenwereld af, niet om anderen tegen zichzelf te beschermen, maar om de vijand buiten te houden. Maar het virus is al lang binnen de eigen poorten en zal zijn weg wel vinden. We kunnen het alleen vertragen, ‘de piek uitsmeren’, want over een paar jaar heeft bijna iedereen het virus onder de leden als een onschuldige loopneus of een zware griep.

De angst voor het virus zonder grenzen en de tijd die we nu binnenshuis doorbrengen geeft ruimte om je eigen gedrag onder de loep te nemen. Mijn aanvankelijke gemakzucht heeft plaats gemaakt voor zorgvuldig handelen en heel veel afzeggen. En veel meer contact via what’s app met familieleden, vrienden en collegae. Een gevoel van saamhorigheid in plaats van druk,

 » Lees verder

Alice in Coronaland* – het perfecte alibi… – Handjecontantje.org

alice-in-coronaland*-–-het-perfecte-alibi…-–-handjecontantje.org

16-03-20 11:52:00,

“Wat zien ik!?”

Het coronavirus is niet meer uit het nieuws weg te slaan en het heeft grote gevolgen: evenementen en activiteiten worden afgelast. Uitverkochte zeep, handgel en mondkapjes. Mensen in quarantaine en thuis-isolatie, reisverboden. Angst voor contact. Onduidelijkheid over wat corona nou eigenlijk is en grote bezorgdheid. Steden, en delen van landen gaan op slot. Contant geld in de ban. Beurzen storten in en de economie komt volledig tot stilstand. 

Wat gebeurt er nou eigenlijk écht?

Wat maakt nou dat mensen massaal in de angst schieten voor iets waarvan ze eigenlijk niet eens weten wat het is? Per jaar sterven er wereldwijd 9 miljoen mensen aan honger; 500 duizend door oorlog en andere vormen van moord. En miljoenen mensen aan de gevolgen van het gebruik van medicijnen en medische behandelingen. Als je de getallen (109 duizend besmettingen en 5.000 overlijdens door corona tot nu toe) bekijkt en afzet tegen de maatregelen en de paniek: waarom krijgt dit zoveel aandacht?
Wat gebeurt er als iedereen thuis moet blijven, als niemand meer naar z’n werk mag? Wat betekent dat voor onze voedselvoorziening, voor de beschikbaarheid van water, gas, stroom, dienstverlening enz.? Wat zou dat voor de economie betekenen, onze welvaart? 

Wat gaat er gebeuren?

De maatregelen verspreiden zich bijna sneller dan het virus zelf. De angst ervoor ook. Kijkend naar wat er in China en in Noord-Italië gebeurt, is het gewoon een kwestie van tijd voordat de maatregelen in heel Europa – en dus in Nederland – worden doorgevoerd. Nu mensen angstig worden voor de corona-epidemie ontstaat er bijvoorbeeld een grotere bereidheid om toe te geven aan de wereldwijde agenda voor verplichte vaccinaties. Ook zijn er al partijen die een identificatiesysteem promoten om te registreren wie wel en niet gevaccineerd is. Niet-gevaccineerde mensen zouden vervolgens niet meer mogen vliegen vanwege het zogenaamde besmettingsgevaar.
Die maatregelen zorgen voor een ernstige beperking van onze vrijheid en privacy. En voor het in elkaar donderen van de economie – met alle onvoorstelbare gevolgen van dien.

Ze worden gerechtvaardigd door het coronavirus en daarmee wordt onze gezondheid als excuus gebruikt. Als we dit toelaten, is het middel erger dan de kwaal.

En wat doen wij?

Laten we ons ophokken? Laten we het toe dat we letterlijk alles verliezen door een griepvirus?

 » Lees verder

China: ‘De VS verspreidde Corona in China’…!!

china:-‘de-vs-verspreidde-corona-in-china’…!!

15-03-20 08:53:00,

Een Chinese woordvoerder beschuldigt Amerikaanse militairen ervan, dat zij het coronavirus in Wuhan zouden hebben verspreid. Dit is een volgende stap in de woordenstrijd die escaleert, nadat de nationale veiligheidsadviseur van Trump, Peking eerder had beschuldigd van het gebruik van een dekmantel rondom de Corona-uitbraak. Het Amerikaanse leger zou dus in staat zijn geweest, het coronavirus naar de Chinese stad Wuhan te brengen. Deze stad is zoals je weet, het hardst getroffen door de uitbraak. De woordenstrijd met Washington lijkt plotseling in een hogere versnelling geraakt.

China heeft groot bezwaar tegen de commentaren van, en uitspraken door VS-ambtenaren, die China ervan beschuldigen dat het te langzaam op het virus zou hebben gereageerd en niet transparant genoeg zou zijn geweest. Afgelopen woensdag sprak de Amerikaanse National Security Adviser Robert O’Brien erover, dat de snelheid van de reactie van China op uitbraak van het coronavirus, de wereld waarschijnlijk twee maanden meer had gekost, voordat de VS zich kon gaan voorbereiden op de uitbraak.

In een sterk geformuleerde Tweet, geschreven in het Engels op zijn geverifieerd Twitter-account, zei de Chinese woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian dat het juist de Verenigde Staten zijn waar die transparantie ontbreekt. Zhao schreef op zijn Tweet:

‘Wanneer was er de eerste patiënt in de VS? Hoeveel mensen zijn er inmiddels geïnfecteerd? Wat zijn de namen van de ziekenhuizen waar de patiënten liggen? Het is misschien wel het Amerikaanse leger dat deze epidemie naar Wuhan heeft gebracht. Wees doorzichtig! Maak je gegevens openbaar! De VS zijn ons een verklaring schuldig!’

Maar Zhao, die een fervent en vaak strijdlustig Twitter-gebruiker is, bood geen enkel bewijs voor zijn suggestie, dat het Amerikaanse leger de schuld zou kunnen krijgen van de uitbraak in China. Dus het is nogal een beschuldiging..! Eerder die donderdag bekritiseerde Zhao’s collega-woordvoerder Geng Shuang, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambtenaren van de V.S. van ‘immorele en onverantwoordelijke’ commentaren die de reactie van Peking op het coronavirus de schuld gaven van het verergeren van het wereldwijde effect van de pandemie.’

Gevraagd naar de commentaren van Robert O’Brien, vertelde Geng in een dagelijkse nieuwsbriefing in Peking, dat dergelijke opmerkingen door VS-ambtenaren de epidemische inspanningen van de VS niet zouden helpen. De inspanningen van China om de verspreiding te vertragen hadden de wereld tijd  gegeven,

 » Lees verder

Over Corona en… Over vertrouwen…!

over-corona-en…-over-vertrouwen…!

15-03-20 08:12:00,


X
x
Over vertrouwen..!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Tot nu ben ik huiverig geweest om mijn schrijversbijdrage te leveren aan de hype rond het Corona-virus aka COVID-19. Er wordt al een tijd zoveel over geschreven en via de Jijbuis (Youtube) over gezegd, dat ik meende niet zoveel toe te kunnen voegen aan de veelal zeer verwarrende informatie. Die verwarrende informatie is soms nogal tegenstrijdig. Wel heb ik wat er over gemeld is voor een groot deel gevolgd, om mijn visie te kunnen vormen. Deze visie heeft een basis die ik in de loop van mijn leven heb ontwikkeld en behouden. Die basis is mijn inzicht in gezondheid en ziekte. De daaruit voortkomende levensstijl heeft mijn gezondheid op een positieve manier gedragen en onderhouden.

Zelf ben ik zelden echt ziek; mijn immuunsysteem is ijzersterk en dat wil ik graag zo houden. Vandaar dat ik me niet gek laat maken door het grootschalig geïndoctrineerde angstdenken. Ik weet dat angst en stress de grootste bedreigingen zijn voor het geestelijk én lichamelijk immuunsysteem c.q. welzijn. Mijn levenservaringen hebben mij dit geleerd. Ik voel nu echter toch de behoefte om de resultaten van mijn onderzoek, die de eerder benoemde basisvisie bekrachtigen, met jullie te delen.

Crises
Anno 2020 lijken alle eerder voor de eindtijd geplande crises samen te komen in één grote chaotische finale. Wanneer men eens de koppen snelt in de dagelijkse hoeveelheid ‘nieuws’ dat ons wordt voorgeschoteld, kan men zich haast niet aan de indruk onttrekken dat een groot deel der mensheid een stadium van absolute gekte aan het bereiken is. De reguliere media doen er alles aan om die gekte te versterken en mensen in volledige paniek te brengen. De al lang aangekondigde val van de petrodollar (HIER) en de daaruit voortkomende globale economische ompoling lijken we nu regelrecht op af te stevenen (HIER).

Deze wordt echter gemaskeerd door het rookgordijn van de kunstmatig opgeroepen Corona-psychose. Evenals meerdere geopolitieke machtsspelletjes in militaire vorm hierdoor achter de coulissen van het nieuws worden gemanoeuvreerd. Zo dient de Corona-psychose meerdere doelen, die samenkomen in het plan voor wereldoverheersing. Sinds het begin van 2020 heeft het kunstmatig geschapen corona-virus (HIER) volledig bijgedragen aan de heersersagenda,

 » Lees verder

Is er een verband tussen hoge mortaliteit bij griep en 5G-straling?

is-er-een-verband-tussen-hoge-mortaliteit-bij-griep-en-5g-straling?

15-03-20 04:03:00,

Ik ga er vooralsnog van uit dat we wat betreft het coronavirus niet met een pandemie te maken hebben, maar met een tamelijk milde seizoensgriep. Hoe kan het dan dat uit sommige plaatsen zoveel sterfgevallen worden gemeld?

Vorige maand was dit het geval in Wuhan in China. Door verschillende bloggers is toen gewezen op het feit dat juist in deze stad een grootschalige 5G-uitrol gaande is. 5G zou volgens hen een funest gevolg kunnen hebben voor de zuurstofopname in de longen.

Inmiddels is ook de regio Lombardije in Italië een corona ‘hotspot’ met een buitensporig hoog aantal sterfgevallen. En ook hier is er mogelijk een verband met 5G, want in grote delen van deze streek is 5G inmiddels operationeel. Een van de netwerk providers die dat hier doet heet Tim.

Net als de Chinese provincie Hubei, waarin Wuhan ligt, is ook de regio Lombardije (met grote steden als Milaan, Brescia en Bergamo) dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd.

Milaan en Bergamo

Dit bericht van 6 december vorig jaar las ik in Dday, naar het zich laat aanzien een soort Italiaanse Nu.nl (de vette letters zijn door Dday aangebracht):

“De volgende fase van TIM’s 5G is Milaan, door het bedrijf gedefinieerd als 5G ready city, aangezien er al meer dan 60 knooppunten zijn geïnstalleerd die de belangrijkste delen van de metropool bestrijken.”

En verder:

“TIM maakt bekend dat dankzij de realisatie van deze infrastructuur al meer dan een derde van de Milanezen potentieel door 5G wordt bereikt. In 2020 heeft TIM zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van het bestaande netwerk om in totaal 100 knooppunten te bereiken. In de eerste maanden van 2020 zal de uitbreiding van de 5G van TIM doorgaan naar de steden Bergamo, Como en Varese.”

Kijk en daar hebben we het:
Bergamo, dat in de berichtgeving in ons land zo centraal staat de afgelopen dagen met koppen als:

De enorme impact van corona in Bergamo
Bergamo op slot
Waarschuwing uit epicentrum Bergamo: ‘Nederland reageert veel te traag’

Er staat niet bij, in al deze alarmerende berichten, dat in Bergamo zeer onlangs 5G in werking is getreden.

 » Lees verder

Corona en berichtgeving – Wakker Mens

corona-en-berichtgeving-–-wakker-mens

15-03-20 04:07:00,

Bij deze afbeelding weet u tenminste direct waarover het gaat

Of Corona nu wel of niet gevaarlijk is, of dat Corona nu wel of geen bedreiging vormt, daarover doen we hier geen uitspraak. Dit is de zoektocht tussen de verhalen door, die iedereen zelf moet gaan.
Ook moet duidelijk zijn dat er tegen virussen, geen medicamenten zijn. Dit geldt voor Corona en ook voor ons gewoon griepje. Alleen ons lichaam zelf, is in staat een virus effectief te bestrijden. Dat wil zeggen, bij een gezond lichaam. Daar wordt natuurlijk ook het mogelijke aan gedaan zodat mensen in het algemeen geen gezond lichaam meer hebben. Ons vergiftigt voedsel, permanente bestraling en een opgejaagde maatschappijcultuur zijn niet direct gunstige omstandigheden voor het ontwikkelen en in stand houden van een gezond lichaam. Hieraan zijn we grotendeels zelf schuldig.

De berichtgeving over het virus is 2-ledig.

Ten eerste hebben we de gebruikelijke eenheidsbrij in de overheersende media. Deze beperken zich op angst makende berichtgeving. (Onafhankelijk of deze nu wel of niet juist zijn) Berichtgeving die de indruk wekt, je nu echt geïnformeerd te voelen. Waarbij elk bericht nauwelijks afwijkt van het vorige. Herhaling, eindeloze herhaling dus. Snel verspreiden, oncontroleerbaar, nieuwe infecties, sterfgevallen enz. zijn hierbij de trefwoorden. Het kan morgen u treffen, is de boodschap.

Ten tweede vind je in de alternatieve media vooral de zoektocht naar het wie, waar en waarom. Hierbij worden soms zeer wilde verbanden gelegd die daarom niet bepaald onjuist hoeven te zijn. We noemen hier een paar thema’s die wel degelijk verband kunnen hebben met de Corona hype.

  • We kennen de interesses van de machtselite voor globale angst en het voordeel van de roep naar globale maatregelen. (infectieziektes, maar ook klimaat en terreur) Vooraanstaande boodschappers van de One World Order beweging hebben herhaaldelijk openlijk geuit dat het geen vraag is óf deze Een wereldheerschappij er komt maar of deze er goed- of kwaadschiks zal komen.
  • Ook weten we dat het overgrote deel van DNA onderzoek plaats vindt ten behoeve van de biologische oorlogsvoering. Vooral kwamen er berichten aan het licht i.v.m. de Mexicaanse griep, SARS en Ebola. De perversiteit kent hier geen grenzen: DNA onderzoek, niet ten dienste van de volksgezondheid,

 » Lees verder

Artikel wordt herschreven | Stichting Vaccin Vrij

artikel-wordt-herschreven-|-stichting-vaccin-vrij

15-03-20 01:38:00,

Het artikel ‘Zijn we slachtoffer van een paniekvirus’, dat ik op 13-03-20 heb geschreven heeft veel stof doen opwaaien. Aan de ene kant is er – op basis van de jaarlijkse griepcijfers – sprake van een overtrokken paniek wat betreft COVID-19. Maar aan de andere kant is er wel degelijk wat aan de hand.

Ik heb het artikel zelf offline gehaald omdat ik nieuwe informatie heb die ik wil toevoegen aan het artikel. Mijn verzoek aan u allen is om te blijven lezen, te blijven speuren. NIEMAND die op dit moment de waarheid in pacht heeft. Ik niet, en wat mij betreft ook de gevestigde orde niet. Deze crisis biedt naar mijn idee een mogelijkheid voor een enorme doorbraak – en dat is dat we de waarheid boven water krijgen!

 » Lees verder

Vermoedt China de VS achter de Corona uitbraak? – Wakker Mens

vermoedt-china-de-vs-achter-de-corona-uitbraak?-–-wakker-mens

15-03-20 09:23:00,

De woordvoerder van het Chinese Ministerie van buitenlandse zaken Lijian Zhao heeft een beroepgedaan op de autoriteiten van de VS om informatie vrij te geven over de oorsprong van het Corona-Virus. Beijing suggereerde zelfs dat US-militairen het COVID-19 naar China zouden hebben gebracht.
Zhao wees naar een Video van dinsdag, waarin de directeur van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, toegaf, dat er in de Verenigde Staten een aantal Corona-gerelateerde sterfgevallen waren, die per ongeluk als griep gedeclareerd waren.

Redfield gaf toe dat de artsen op dat moment geen nauwkeurige test voor de nieuwe ziekte hadden. Hij ging er niet verder op in wanneer deze onjuist gediagnosticeerd gevallen zich voor de eerste voordeden. Hij zei alleen dat “dat er op deze manier enkele gevallen werdend gediagnosticeerd”.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

De woordvoerder van het Chinese Ministerie van buitenlandse zaken riep de Amerikaanse autoriteiten op om preciezere informatie over deze zaken.
Ook wees hij op een militaire delegatie van de VS die in oktober 2019 naar Wuhan reisden om deel te nemen aan de militaire wereldspelen. Kort daarop bevestigde Wuhan de uitbraak van de Corona-epidemie. De militaire delegatie was een onderdeel van een groep Amerikaanse atleten.

Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie, WHO, werd de COVID-19-epidemie voor het eerst op 31. December 2019 gemeld in de Chinese stad Wuhan. De oorsprong van het virus is nog steeds niet bekend.

Andere berichten

 » Lees verder