George Orwells 1984 opnieuw uitgebracht – De Lange Mars plus

george-orwells-1984-opnieuw-uitgebracht-–-de-lange-mars-plus

12-07-20 09:39:00,

Niet eerder sinds 1948 (toen het boek werd geschreven)  is het boek van Orwell zo actueel als nu. Het totalitaire systeem wat George Orwell beschrijft in dit boek geeft exact de sfeer de weer van de huidige samenleving. Ook hier een Ministerie van Waarheid (Ministerie van Volksgezondheid) dat met waanzinnige bepalingen die kant noch wal raken de bevolking dicteert en overheerst. En niet te vergeten Big Brother die onder het mom van veiligheid iedereen volgt en zijn of haar doen en laten opneemt en vastlegt. Kijk naar deze samenleving in het fictieve jaar 1984 en ontdek de verbazingwekkende overeenkomsten.

Oorlog is vrede

Orwells uitspraken zijn meer dan een halve eeuw oud, maar bieden nog steeds een diep begrip van zijn toekomst en onze hedendaagse werkelijkheid. Hij analyseert ook de onbewuste en de bewuste mens, en relativeert de laatste groep.

Enkele veelzeggende citaten uit zijn boek ‘1984’.

“Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht”.

Orwells maatschappij wordt geregeerd door leugens en geweld. Leugens die eindeloos werden herhaald totdat iedereen ze gelooft. Rutte heeft veel van dit boek geleerd. Vertaald naar onze tijd: Privacyschending is veiligheid. Oorlog met Rusland betekent vrede.

“Voor zij bewust worden, zullen zij nooit in opstand komen en pas nadat zij in opstand zijn gekomen, kunnen zij bewust worden.”

Dit schrijft de hoofdpersoon over de proles (die 85% van de bevolking uit maken):”…Zwaar lichamelijk werk, de zorg voor vrouw en kinderen, kleinzielige ruzies met buren, films, voetbal, bier en bovenal gokken maakten heel de horizon van hun geesten uit. Het was niet moeilijk hen in toom te houden.”

Voeg daar het creëren van armoede aan toe en alle instrumenten om mensen gedwee in de pas te laten meelopen is compleet.

Haat

“De proles, die gewoonlijk apathisch stonden tegenover de oorlog, werden opgezweept tot een van hun periodieke aanvallen van verwoede vaderlandsliefde. Als om in overeenstemming te blijven met de algemene stemming, hadden de raketbommen groter aantal mensen gedood….een viel op een volle bioscoop…begroef verscheidene honderden slachtoffers onder het puin.”

Dit zweepte de haat op. Dit is vergelijkbaar met het effect van terreuraanslagen,

 » Lees verder

Aanvulling nieuwsbrief juli 2020

aanvulling-nieuwsbrief-juli-2020

12-07-20 08:31:00,

“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. “De door de grondwet gewaarborgde individuele …

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime

Tweede golf?

Nieuw Zeeland waar 4 sterfgevallen per miljoen inwoners (totaal 22 op ruim 5 miljoen inwoners), toegeschreven aan Covid-19 zijn, had het voor elkaar om nul besmettingen te hebben. En toen landden er twee Nieuw Zeelanders die besmet terugkwamen uit de UK. Grote paniek. Premier ontslagen vanwege slecht beleid, ook omdat hij tijdens de lockdown met zijn familie naar het strand …

Professor Beda Stadler, voormalig hoofd van het immunologie departement van de Universiteit van Bern spreekt zich uit in dit Weltschmerz interview. Ramon Bril stelt hem relevante vragen, waardoor dit gesprek diepgang heeft. Stadler kreeg afkeurende reacties na een artikel, waarin hij de misvattingen over Sars-Cov-2 en het niet herkennen van dit gemuteerde coronavirus door het immuunsysteem ontrafelde. Geen van zijn …

De kracht van het immuunsysteem

Het 'onvergelijkbare' vergelijkbaar gemaakt.

EuroMomo publiceert een wekelijks bulletin waarin z-scores per land staan weergegeven. Z-scores kunnen het eenvoudigst worden uitgelegd als de afwijking van de gemiddelde sterfte voor het betreffende land in een bepaalde week. Bij oversterfte zit de lijn boven het gemiddelde, bij ondersterfte onder het gemiddelde. De afwijking kan oplopen van licht tot extreem hoog. Oversterfte is een betrouwbaarder maatstaf dan …

Column van Anthony Migchels: De altijd amusante Donald Trump. Natuurlijk is hij hun man, en de manier waarop ze hem naar binnen hebben gereden op een golf van populistisch opstand, is gewoon typisch hen. Ze hebben het al duizend keer en vaker gedaan, en ze zullen het weer doen. De Nationale Schuld van de VS stond op $19 Biljoen (19 …

Trump heeft $ 7 biljoen aan de Staatsschuld toegevoegd

facebook   » Lees verder

Henry Keizer en het bestuur van de Facultatieve Vereniging lieten 11 miljoen euro verdwijnen

12-07-20 07:41:00,

65 duizend leden van de Vereniging voor Facultatieve Crematie zijn door een kleine groep bestuurders buitenspel gezet en misleid, en raakten zo hun gemeenschappelijke bezit kwijt. Dat blijkt uit een reconstructie van FTM. Deel II: De latere VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en zijn zakenpartners verdonkeremaanden de miljoenenwinst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf en logen later over de toedracht. Een oud-officier van justitie: ‘Dit riekt naar nepotisme, corruptie en oplichting.’

[Deel 1 van deze reconstructie, ‘De ontmanteling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie’, beschrijft hoe de invloed van de leden op de vereniging gaandeweg is ingeperkt. Het bestuur en de ledenraad hebben nu alle touwtjes in habden. Deel 1 staat hier.]

2012 breekt aan, het cruciale jaar in de geschiedenis van de Vereniging. In de loop van de lente vat het verenigingsbestuur – onder meer bestaande uit voorzitter Wiel Hillebrandt en penningmeester Frans Jacobs – het plan op om de Vereniging voor Facultatieve Crematie van haar kroonjuwelen te ontdoen. De plannen vormen de opmaat voor de verkoop van het florerende crematieconcern, en voor het afscheid van bijna alle 65.970 duizend leden.

In maart van dat jaar hebben de leden geen notie van het proces dat zich in de maanden erna zal afspelen aan de Van Stolkweg in Den Haag. Daar besluit het bestuur van de vereniging tot verkoop van de Beheermaatschappij en de separate verkoop van de Facultatieve Verzekeringen NV, een dochterbedrijf van de Beheermaatschappij.

Kommer en kwel versus rozengeur en maneschijn

Het is al enige tijd kommer en kwel bij de verzekeraar, zo zou het verenigingsbestuur eind van dat jaar aan de ledenraad melden. Er zijn verscherpte eisen van de toezichthouder (De Nederlandsche Bank), waardoor er geld bij moet vanuit het moederbedrijf. Ook kan de ‘kleine speler’ niet opboksen tegen tegen de grote jongens, zegt het bestuur. En dan zijn er bovendien in 2008 en 2011 ‘aanzienlijke verliezen’ geleden. Verkoop aan een concurrent is daarom wenselijk.

De hoofdrolspelers bij De Facultatieve, in 2012

Wijlen Henry Keizer is in 2012 directievoorzitter van de Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’. Dit crematieconcern, actief in tien landen, is dan in handen van de Vereniging voor Facultatieve Crematie. Keizer is eveneens ‘gecommitteerd adviseur’ van het bestuur van de vereniging. In 2012 start hij de onderhandelingen met het verenigingsbestuur over de verkoop van de Beheermaatschappij aan zichzelf en drie anderen: Jaap de Bruijn,

 » Lees verder

Overheid.nl | Consultatie Wet deelgezag

11-07-20 08:21:00,

Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe vorm van gezag over een minderjarige, het deelgezag. De deelgezagdrager krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om met de gezagdragende ouders en voogden dagelijkse beslissingen te nemen over de verzorging en opvoeding van een kind. Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum

24-04-2020

Einddatum consultatie

24-05-2020

Status

Gesloten

Type consultatie

Wet

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Keten-ID

10927

Onderwerpen

Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minderjarigen, gezagdragende ouders, feitelijke meerouders, voogden, stiefouders, en andere personen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, rechtspraak, advocatuur, scholen, medische hulpverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de praktijk zijn naast ouders en voogden regelmatig ook anderen nauw betrokken bij de verzorging en opvoeding van een minderjarige. De positie van deze andere personen is niet altijd voldoende duidelijk. Met een wettelijke regeling van deelgezag gaat dit verbeteren.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel deelgezag en de memorie van toelichting.

Downloads
Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling
Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Bron:
wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling
Jeugdwet

Bron:
wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Bron:
wetten.overheid.nl

 » Lees verder

De ontmanteling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie (lijkt wel op de algehele ontmanteling van onze samenleving)

de-ontmanteling-van-de-koninklijke-vereniging-voor-facultatieve-crematie

Onderzoek van FTM toont aan op welke wijze de ontmanteling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie plaatsvond. Meer dan 65 duizend leden werden…

Verborgen genetische manipulatie | Door Detlef Rathmer | KenFM.de

verborgen-genetische-manipulatie-|-door-detlef-rathmer-|-kenfm.de

11-07-20 07:47:00,

Een commentaar van Detlef Rathmer.

Opmerking bij het artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat de Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

Na een indrukwekkend korte ontwikkelingstijd worden bepaalde mRNA-vaccins al op mensen getest in de vorm van coronavaccins (1). En dit, hoewel ze bij nader inzien eigenlijk een vorm van verboden genetische manipulatie vertegenwoordigen. Bovendien worden deze nieuwe vaccins al in miljoenen eenheden geproduceerd, hoewel de reeks tests nog maar net begonnen is. Vanwege de „huidige urgentie“ zijn dit keer zelfs dierproeven grotendeels achterwege gelaten, hoewel deze nieuwe mRNA-vaccins, die nog niet op mensen zijn getest, in het verleden altijd hebben gefaald in verband met andere virustypen vanwege de onevenredige overreacties na toediening aan dieren. Deze blinde vlucht naar een zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk vaccinatiesucces voor de media zou kunnen uitgroeien tot een misdaad tegen de menselijkheid van ongekende omvang.

De volgende regels waren oorspronkelijk bedoeld om mijn patiënten te informeren en aan te spreken.

Nu al wil ik uw aandacht vestigen op belangrijke zaken met betrekking tot een aanstaande COVID-19 vaccinatie:

In de afgelopen 20 jaar kwamen er steeds weer patiënten naar mijn natuurgeneeskundige praktijk die na vaccinaties klachten hadden ontwikkeld, die ik vervolgens moest behandelen. Natuurlijk waren dergelijke kunstmatig veroorzaakte symptomen of ziekten altijd een bijzondere uitdaging in individuele gevallen en iets moeilijker te behandelen dan de overheersende ziekten die voortkomen uit de aard van de patiënt, d.w.z. van natuurlijke oorsprong zijn.

Omdat de gevolgen van vaccinatie tot nu toe echter vooral gebaseerd waren op de adjuvantia (actieve stof boosters, ook wel immuunboosters genoemd), die veel bijwerkingen hebben en waarvan het lichaam de uitscheiding in individuele gevallen niet aan kon en daarom een overeenkomstige lichte tot ernstige symptomatologie ontwikkelde, was een homeopathische therapie, waarbij de individuele vitale kracht werd gestimuleerd om de giftige stoffen uit het lichaam uit te scheiden,

 » Lees verder

De realiteit van de samenzwering | Door Simone Hörrlein | KenFM.de

de-realiteit-van-de-samenzwering-|-door-simone-horrlein-|-kenfm.de

11-07-20 07:47:00,

De bewering dat er een wereldwijde vaccinatieagenda is, wordt door politici en de media afgedaan als een samenzweringstheorie – maar het is waar.

Een opmerking van Simone Hörrlein.

Opmerking bij het artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat de Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

Met het vreselijk lasterlijke gebruik van het woord „samenzweringstheorie“ hebben al diegenen die de politieke status-quo willen verdedigen een PR-hit geland. Je hoeft de term maar tegen één tegenstander te gebruiken – hij is al gebrandmerkt, en voor alle anderen is het niet nodig om de theorieën op een feitelijke manier te bespreken. De kern ervan is een niet-openbare politieke agenda waarover alle niet-ingewijden in eerste instantie alleen maar kunnen speculeren en waarvoor zij bewijzen kunnen verzamelen. Men hoeft niet ver terug te gaan in de geschiedenis om een voorbeeld van een dergelijke agenda te vinden. De vraag naar „vaccinatie voor iedereen“ is een realiteit. Dat is ook de mediabel waarmee dit plan in de hoofden van de mensen wordt verankerd en door „aarzelende“ tijdgenoten wordt bekeerd. De EU-documenten laten zien wat er echt achter zit.

De samenzweringstheoretici worden steeds meer en ze brengen onze tolerante en pluralistische democratie in gevaar – het weerspiegelt dus de harmonie tussen de politiek en de „kwaliteitsmedia“.

In Corona-tijden zijn er samenzweringstheorieën in opkomst, die fantaseren over een vaccinatieagenda en de noodzaak van immuniteitskaarten. Volgens de onzinnige en verwarrende theorieën van een groeiend aantal alu-hoedendragers hebben internationale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), financieel sterke filantropen zoals Bill Gates en de vaccinindustrie samengespannen om dit te bereiken.

Wat zit er achter dergelijke uitspraken?

Zijn het echt gewoon domme samenzweringstheorieën of bestaat er echt zoiets als een samenzwering die heel andere belangen heeft dan al ons welzijn?

Als onze mediavertegenwoordigers van pers, radio en televisie hun zin krijgen,

 » Lees verder

Het Duitse Target-2-tegoed stijgt naar bijna duizend miljard euro | Wynia’s Week

het-duitse-target-2-tegoed-stijgt-naar-bijna-duizend-miljard-euro-|-wynia’s-week

11-07-20 07:38:00,

(Uit Tichy’s Einblick)

In juni bereikte het zogenaamde Target-2-saldo van de Bundesbank een stand van 995 miljard euro – in een paar maanden tijd een extreme toename. Op 30 juni 2020 bedroeg het saldo 995.082.753.544 euro. En de Italiaanse centrale bank is de belangrijkste schuldenaar.

In maart had de Target-2-clearingrekening een saldo van maar 935 miljard euro. Het Target-systeem (Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System) is een clearingsysteem voor het betaalverkeer tussen de centrale banken binnen de Euro-zone.

Als een klant in Italië bijvoorbeeld een machine koopt van een Duitse fabrikant, gaat het geld om daarvoor te betalen van de Duitse Bundesbank naar de huisbank van het machinebedrijf. De Bundesbank heeft dan een vordering op de Italiaanse centrale bank, en die vordering wordt voldaan wanneer de klant betaalt. Bij export van Italië naar Duitsland zien we hetzelfde proces, maar dan de andere kant op.

Toen het – overigens niet in het Verdrag van Maastricht genoemde – Target-systeem werd ingevoerd, verwachtten de meeste economen niet dat er hoge saldi zouden ontstaan. Ze gingen ervan uit dat de wederzijdse kasstromen elkaar wel in evenwicht zouden houden. Maar in de praktijk ontstond er bij de Bundesbank al snel een steeds groter saldo door openstaande vorderingen op andere centrale banken. In feite mogen andere centrale banken uit de eurozone bij de Bundesbank onbeperkt rood staan.

‘Het gaat bij het Target-systeem om afspraken tussen centrale banken onderling, en daarover zijn geen internationale verdragen opgesteld waarbij parlementen betrokken zijn geweest’, luidt de kritiek van econoom Hans-Werner Sinn, die al jaren pleit voor een beperking van het Target 2-saldo en voor passende garanties.

Niet alleen steeg het Target-2-saldo van de Bundesbank naar bijna een biljoen. De schulden van de Italiaanse centrale bank liepen ook op tot 537 miljard euro. De Centrale Bank van Italië is binnen het Target 2-systeem de belangrijkste schuldenaar van de Bundesbank.

In 2019 was het Duitse Target-2-saldo nog wel flink gedaald, in oktober van dat jaar stond het op 837 miljard euro. Niet dat er verbetering was gekomen in de Italiaanse kasstromen, nee, er was een geldstroom op gang gekomen van Duitse commerciële banken richting Italië, maar bepaald niet vanwege het aantrekkelijke Italiaanse investeringsklimaat.

Integendeel,

 » Lees verder

Overal ‘meldpunten’: wie is de baas in Klikstaat Nederland? | Wynia’s Week

overal-‘meldpunten’:-wie-is-de-baas-in-klikstaat-nederland?-|-wynia’s-week

11-07-20 07:37:00,

Klikken, melden en boycotten is in het racismedebat inmiddels regel. Bedrijven als Unilever stoppen tijdelijk met adverteren op Facebook en Twitter omdat die platforms racisme zouden toestaan. Een groep mediamakers richten een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie op. Wie heeft straks de macht in Klikstaat Nederland?

Klikgedrag wekt in het intermenselijke verkeer afkeer op. Hoe oprecht zijn de voorstanders van meldpunten en boycots, waarbij altijd BN-ers als Arie Boomsma en Sunny Bergman meeliften? Wat op 1 juni begon als een demonstratie tegen politiegeweld is door toedoen van politici veranderd in een bevel tot schuldbekentenis. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak op 1 juli tijdens de Slavernijherdenking van een ‘onstuitbare nieuwe volksbeweging’ tegen ‘onrecht’. Zou Halsema zich ook uitspreken als een niet-zwarte Amsterdammer slachtoffer is van een ‘hate crime’? Bijvoorbeeld tijdens een BLM demonstratie?

De gemeente Amsterdam opende deze week een Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en roept burgers op: ‘wees geen zwijgende omstander’ bij anti-zwart racisme. GroenLinks en DENK willen in Amsterdam ‘werkstrafplaatsen gericht op racisme en discriminatie’. Wil DENK ook taakstraffen voor uitingen van antisemitisme, homohaat en vrouwenhaat in de eigen achterban?

Kolderiek Media-meldpunt  

Meer dan 300 ‘mediamakers’ ondertekenden op 29 juni een manifest voor de oprichting van een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie. Want die media zijn ‘te homogeen wit, mannelijk, hetero, cis, randstedelijk en hoogopgeleid’. De ondertekenaars hangen de intersectionele slachtoffertheorie aan: ‘Velen van ons worden op verschillende manieren uitgesloten, achtergesteld of veroordeeld, bijvoorbeeld vanwege een combinatie van huidskleur, gender, lichaam, seksualiteit en geloof.’

De auteurs van het manifest – die zich bekend maken als ‘tien ervaren vrouwelijke journalisten en mediamakers met een bi-culturele achtergrond’ – willen dat ‘op basis van meldingen actie wordt ondernomen tegen journalistieke mediabedrijven die zich – bedoeld of onbedoeld – schuldig maken aan racisme en discriminatie’. Hoe de auteurs onbedoelde handelingen willen gaan vaststellen blijft onvermeld. Gaan ze een paragnost inhuren om gedachten te lezen?

Het is de bedoeling dat bij het Meldpunt ‘meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of mediaproducties actief worden geregistreerd en gemonitord (dossieropbouw)’. Over wat dat gaat doen voor het onderlinge vertrouwen op de werkvloer bij mediaorganisaties lezen we in het manifest niets. ‘Dossieropbouw’ is codetaal voor juridische procedures. En inderdaad, verderop lezen we: “Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’,

 » Lees verder

Kort geding: slotopmerkingen – Viruswaanzin

kort-geding:-slotopmerkingen-–-viruswaanzin

10-07-20 07:17:00,

Door: mr. Jeroen Pols

De zitting op 25 juni werd door het wrakingsverzoek niet afgesloten. De wrakingskamer wees het verzoek af waarna de voorzieningenrechter ons in de gelegenheid stelde om slotopmerkingen te maken. Deze vindt u hieronder. De Staat maakt geen gebruik van de mogelijkheid en verwijst naar hetgeen eerder naar voren is gebracht. Het vonnis volgt uiterlijk 24 juli doch mogelijk eerder.

Per fax: +31 88 361 0669

Rechtbank Den Haag

Team Kort Geding

De voorzieningenrechter

Mw. Mr. S.J. Hoekstra-van Vliet

Prins Clauslaan 60

2595 AJ DEN HAAG

Uw ref. C09/593800 KG ZA 20/493

inzake Staat/ Engel e.a.- kort geding zitting

Datum: 10 juli 2020

Edelachtbare mevrouw Hoekstra-Van Vliet,

 Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om nog een korte slotopmerking te maken als voortzetting en ter afsluiting van de mondelinge behandeling op 25 juni 2020. Van deze gelegenheid maak ik hiermee gebruik.

Na de zitting werd duidelijk dat de Staat de voorzieningenrechter opzettelijk misleid heeft. Ter zitting weigerde de Staat namelijk, ondanks herhaaldelijk doorvragen, inzicht te geven in de infection fatality rate (IFR) die in het beleid als uitgangspunt genomen wordt. Nadat u de vraag nog een keer herhaalde, antwoordde de Staat ‘dat dit nu nog niet vast te stellen is en pas over een aantal maanden duidelijk zal zijn’.

Dit was een opvallend antwoord omdat juist de IFR één van de belangrijkste indicatoren is om te bepalen hoe gevaarlijk een virus is. U nam dit antwoord ter kennis aan, mogelijk met gevolgentrekkingen voor het te wijzen vonnis.

Tot onze verbazing beantwoordde de minister nog diezelfde dag Kamervragen. Hierin is volgende te lezen:[1]

Vraag 11

Wat is Nederland de Infection Fatality Rate (het aantal doden gerelateerd aan het aantal besmettingen)?

 Antwoord 11

De infection fatality rate is berekend op 0,32 – 1.00%, waarbij bij het berekenen van 0,32% gebruik is gemaakt van de geregistreerde doden (onderschatting) en het Pienter-corona onderzoek. Voor het berekenen van 1.00% is gebruik gemaakt van de oversterfte (mogelijk overschatting) en het Sanquin onderzoek.

 Op het moment van de zitting was deze informatie dus bekend.

 » Lees verder

Normale verkiezingen 2021 niet mogelijk door COVID-19? – Viruswaanzin

normale-verkiezingen-2021-niet-mogelijk-door-covid-19?-–-viruswaanzin

10-07-20 04:20:00,

Uitstel, briefstemmen en 1,5 meter-stemhokken

Door mr. Jeroen Pols

De minister antwoordde onlangs op Kamervragen dat de overlijdenskans bij COVID-19 niet groter is dan bij een matige griepgolf. Sterfte- en ziektegevallen als gevolg van het virus zijn nagenoeg verdwenen. Maar wie hoopt dat de maatregelen binnenkort verdwijnen, komt mogelijk bedrogen uit. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen pas op 17 maart 2021 plaatsvinden, worden deze georganiseerd alsof we midden in een pandemie zitten.   

Minister Ollongren beantwoordt in haar brief van 7 juli vragen over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de komende verkiezingen. Verschillende partijen vroegen zich af hoe de stemhokjes op de coronamaatregelen afgestemd kunnen worden. Zo ziet de VVD een oplossing in het uitbreiden van het aantal lokalen en het stemmen per brief. Ook D66 ziet het briefstemmen als reële mogelijkheid en vragen zij de minister op welke wijze kiezers een stem kunnen uitbrengen als zij positief getest zijn.

De leden van de D66-fractie vragen zich ook af op basis van welke adviezen verkiezingen uitgesteld kunnen worden en of het RIVM onderzoek kan doen naar de gevolgen in de betreffende regio’s. Een andere vraag van deze fractie is of het OMT daarbij zal meebeslissen. Ollongren antwoordt wijselijk dat zij geen aanleiding ziet tot uitstel van de verkiezingen. Kennelijk is de publieke verontwaardiging die volgde na het proefballonnetje van uitgestelde verkiezingen aangekomen. ChristenUnie en SP zijn overigens de enige partijen in de overlegcommissie die een uitstel niet als een optie beschouwen.

Het zorgwekkende van dit overleg is dat de regering en Kamerleden van de “pandemie” kennelijk een permanente situatie maken. Dit betekent dat de Kamer ervan uitgaat dat de Tijdelijke Wet COVID-19 er gaat komen. Wij zijn daarmee nog lang niet van deze viruswaanzin af.

Meer lezen:

Schriftelijk_overleg_over_de_mogelijke_gevolgen_COVID19_voor_de_verkiezingen_(Kamerstuk_35165-21)

 » Lees verder

wetten.nl – Regeling – Verzamelspoedwet COVID-19 – BWBR0043688

10-07-20 10:32:00,

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het in verband met de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding daarvan wenselijk is enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen te treffen in het kader van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en een aantal wijzigingen door te voeren in de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

[Red: Wijzigt de Luchtvaartwet BES.]

Een uit artikel 3, artikel 4, onderdeel B, of artikel 5 voortvloeiende wijziging van een rentepercentage is uitsluitend van toepassing bij de renteberekening over het deel van de renteperiode vanaf het tijdstip waarop de betreffende wijziging in werking treedt of, ingeval artikel 8, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, toepassing vindt, over het deel van de renteperiode vanaf de datum, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b.

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat daarbij tevens kan worden bepaald dat:

  • 2
    Artikel 1 werkt terug tot en met 16 maart 2020.

 » Lees verder

Vrijheidsacties agenda weekeinde 11 en 12 juli – De Lange Mars plus

vrijheidsacties-agenda-weekeinde-11-en-12-juli-–-de-lange-mars-plus

10-07-20 06:47:00,

Naast de in dit overzicht genoemde acties voor vrijheid en tegen de beperkende 1,5 meter samenleving zijn er nog veel meer acties in het land. Deze vinden echter op kleine schaal lokaal plaats en zijn meestal helaas niet zo scheutig om dit vooraf aan te kondigen.

Den Bosch

Demo Den Bosch
Plaats: Parade
Zaterdag 11 juli
Van 12 uur tot 17 uur

Een korte Looptocht door de binnenstad Van Den Bosch, daarna op locatie met sprekers, fanshop, enzovoort.

Meer info

Amsterdam

De Niet Aangekondigde Demo
Plaats: Vondelpark
Zondag 12 juli
Van 13 uur tot 17 uur

Na 14:00 uur zullen wij een mars lopen
door Amsterdam Centrum

Meer info

Hilversum

Mars tegen fake NOS nieuws
Hilversum Mediapark
Zaterdag 11 juli
Van 15 uur tot 18 uur

Verzamelen op stationsplein voor het station dan met een VrijheidsMars
naar het media park en bezetten het plein van de NOS.

Meer info

Lokale groepen

Op plaatselijk niveau ontstaan steeds meer groepen van mensen die op de een of andere manier actie willen voeren. Je zult de meeste van hen niet zo gauw tegenkomen tijdens demonstraties. Zij organiseren meditaties voor vrijheid bijvoorbeeld of verspreiden in wijken huis-aan-huis folders met teksten over de lockdown. Zij tekenen hartjes op de stoep voor een gemeentehuis of leggen bananen neer voor de plaatselijke rechtbank.

Veel groepen kan je terugvinden op Facebook, maar ook poppen ze op Telegram op.

Sommigen willen hun acties liefst niet bekend maken, anderen streven juist naar publiciteit vooraf maar weten niet altijd de juiste kanalen daarvoor bereid te vinden.

Door het overheidsbeleid dat demonstraties en andere acties wil tegenhouden laten helaas veel mensen zich zodanig intimideren dat ze wel acties voeren, maar deze niet meer aankondigen.

Kortom niet direct op het eerste oog zichtbaar bloeien tal van lokale initiatieven en is Nederland veel opstandiger dan je op het eerste gezicht zou kunnen denken.

 » Lees verder

Gezond Verstand: oproep voor een nieuw tijdschrift van Karel van Wolferen | Een Oorlog Reeds Verloren

gezond-verstand:-oproep-voor-een-nieuw-tijdschrift-van-karel-van-wolferen-|-een-oorlog-reeds-verloren

10-07-20 06:27:00,

Karel van Wolferen, journalist en emeritus hoogleraar aan de UvA, is hoofdredacteur van het nieuw te verschijnen tijdschrift Gezond Verstand. In het blad zullen de onderwerpen behandeld worden die in de traditionele media onbesproken blijven, maar die hoognodig zijn om de bevolking te informeren over wat er werkelijk gebeurt in de wereld.

Vandaag is hij te gast om een oproep te doen voor inhoudelijke bijdragen. Naast (politiek) tekenaars die spotprenten kunnen maken die zaken in één krachtig beeld overbrengen zijn ook andere talenten welkom die journalistiek willen bedrijven in het algemeen belang, voor zowel schrijfwerk als onderzoek.

Bent u betrokken, écht nieuwsgierig en heeft u iets te bieden, mail dan naar info@eenoorlogreedsverloren.nl. Indien u al een portfolio kunt voorleggen is dat meer dan welkom, mocht dat niet het geval zijn kunt u blijk geven van uw talenten door een klein document op te stellen met een probleemstelling, analyse en bijbehorende bronnen en feitenmateriaal. Op basis daarvan kunt u dan wellicht bijdragen gaan leveren aan Gezond Verstand en/of Een Oorlog Reeds Verloren, want ook wij verwelkomen versterking.

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Ook te vinden op LBRY, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Jon Rappoport: Mijn onderzoek: de COVID cultus – Create a Better World

jon-rappoport:-mijn-onderzoek:-de-covid-cultus-–-create-a-better-world

09-07-20 04:10:00,

Post Views: 435

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #115

Nadat ik verschillende recente artikelen had gepubliceerd, werd er een probleem opgeworpen. Ik gebruik het als inleiding tot de cultus van COVID.

Ik zei dat een nieuw COVID-virus nooit goed is ontdekt. Toen werd mij gevraagd: dus doen landen over de hele wereld alsof het virus echt is?

Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Bron artikel Jon Rappoport: My investigation: the cult of COVID

Antwoord: Nee, ze doen niet alsof. ‘Landen’ doen niets. Regeringsleiders vaardigen edicten uit, op wetenschappelijk en medisch advies van ambtenaren om hen heen. Deze ambtenaren zijn echte gelovigen. Ze zijn ervan overtuigd dat het COVID-virus bestaat. Waarom? Hun bazen hebben hun verteld dat het bestaat. En zo gaat het, helemaal naar boven, in de cultus. Grotere en grotere bazen, allemaal echte gelovigen.

Ja, een lab hier en een lab daar beweren dat ze het nieuwe COVID-virus hebben geïsoleerd. Maar ze hebben geen volledige STUDIE gedaan om het bestaan ​​van een nieuw virus te bewijzen.

Bij een volledige en samenhangende studie zouden bijvoorbeeld duizend “epidemische” patiënten naast elkaar worden betrokken.

Onderzoekers zouden elektronenmicroscoopfoto’s maken van weefselmonsters die van alle patiënten waren genomen – de foto’s zouden worden gemaakt NADAT deze monsters zijn onderworpen aan de juiste zuiveringsprocessen, met een centrifuge en de juiste verzameling van viraal materiaal uit de centrifuge.

Zo’n onderzoek is niet gedaan en het zal niet worden gedaan.

Waarom? Omdat er een groot risico is om de resultaten van duizend naast elkaar liggende elektronenmicroscoopfoto’s te lezen. Als de foto’s niet overeenkomen, als ze niet allemaal deeltjes van hetzelfde virus vertonen, en als die deeltjes niet uniek zijn – dus nooit eerder gezien – gebeuren er twee dingen: de bewering dat één virus een pandemie veroorzaakt stort in; en de claim om een nieuw virus te ontdekken stort in.

DAT is waarom de juiste studie niet is uitgevoerd.

Kleine anekdotische beweringen van dit laboratorium en dat laboratorium zijn niet hetzelfde als een berg bonen. Ze zijn niet relevant.

Dus wat blijft er over? Een kern van niets – “het virus bestaat” – van hand tot hand doorgegeven, door iedereen gedeeld,

 » Lees verder

Aanhouding verslaggevers alternatieve pers tijdens boerenopstand – De Lange Mars plus

aanhouding-verslaggevers-alternatieve-pers-tijdens-boerenopstand-–-de-lange-mars-plus

09-07-20 04:09:00,

Op woensdag 8 juli zijn twee verslaggeefsters aangehouden die verslag deden van de actie van de boeren in Wijster. Zij maakten videoverslagen van de boerenopstand die al voor het weekeinde begon en nog steeds loopt door het hele land.

Blokkade

Zowel Irhuia van het mediakanaal Revrouwlutie als Eline van Onrecht TV zijn tijdens hun aanhouding rond 10.30 uur bezig een videoverslag te maken van de boeren die zich na de blokkade van een afvalverwerkingscentrale (VAM) in Wijster terug hebben getrokken.

De boeren worden daarna door meer dan 10 politiebusjes vervolgd. Even later zullen naast de verslaggevers ook iets meer dan 40 boeren gearresteerd worden.

Samen met Onrecht TV verzorgt RevrouwLutie protestacties van de boeren en van de vrijheidsdemo’s. Acties die de reguliere media, aangestuurd door de overheid, meestal negeren. Naast deze twee live stream kanalen is er  Gewoon Roy en zijn er nog een aantal.

Demonstratieverbod
In Drenthe geldt een demonstratieverbod.

De verslaggevers zijn gearresteerd vanwege een vage aanklacht dat hun foto’s ergens circuleerden. De geheime politie van Rutte hield hen aan en voerde hen per busje af.

Beiden zijn later op de dag rond 17.30 uur vrijgelaten. Eline is gedagvaard voor opruiing en Irhuia voor het aanwezig zijn op een verboden demo. Hun zaken dienen in november.

Het ziet ernaar uit dat de overheid geen pottenkijkers wil toelaten en evenmin dat politie activiteiten tegen de boeren door honderdduizenden tijdens live streams te volgen zijn. Ik heb alleen niet het idee dat beide dames zich niet laten intimideren door hun aanhouding.

RevrouwLutie

Irhuia is sinds 2015 actief, het jaar waarover ze schrijft van haar persoonlijk ontwaken.
Het ontstond vanuit het gedwongen mee moeten doen aan de Participatiewet in Amsterdam. Hierdoor kon ze niet anders dan op de barricaden te klimmen, omdat het dwars inging tegen haar rechtvaardigheidsgevoel.

Vandaar uit komt ze in aanraking met andere wakkere en actieve mensen en allerlei andere onderwerpen. Onderwerpen waarbij ze zich soms echt wel afvroeg; dit kan toch niet waar zijn? Ze doet verslag onder de naam RevrouwLutie.

Dit is haar Facebook pagina.

 » Lees verder

De mysterieuze verdwijning van de suikertaks uit het Preventieakkoord

09-07-20 04:09:00,

Een belasting op suikerhoudende frisdrank is in veel landen een effectieve en zelfs populaire maatregel tegen obesitas. Ook in Nederland is er draagvlak voor. Maar toen het ministerie van VWS een slap aftreksel van zo’n suikertaks wilde opnemen in het Nationaal Preventieakkoord, stak de voedsel- en drankensector daar een stokje voor.

Dit stuk in 1 minuut

  • Follow the Money verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur documenten waarmee de totstandkoming van het Akkoord nauwkeurig kon worden gereconstrueerd. 

  • Zeker veertig landen heffen een extra belasting op suiker. Ook in Nederland bestaat een breed draagvlak voor een suikertaks, en het ministerie van Volksgezondheid neemt een variant erop in het Akkoord op. Maar de voedsellobby komt bij de onderhandelingen over het Preventieakkoord met een veto op elke fiscale maatregel die op een suikertakslijkt.

  • Het VNO-NCW bemoeit zich uitgebreid met de onderhandelingen, hoewel deze werkgeversorganisatie niet is uitgenodigd voor het overleg.


Lees verder

Ambities, doelstellingen en maatregelen vastleggen. Dat is de drieslag die de partijen die meedoen aan het Nationaal Preventieakkoord – in casu aan de Tafel Overgewicht – vanaf april 2018 moeten maken om voor het einde van het jaar tot een tekst te komen waar iedereen zich in kan vinden.

De ambities van het akkoord zijn het meest algemeen en richten zich op het terugbrengen van het percentage mensen met overgewicht en obesitas. In de doelstellingen staan vervolgens meer concrete resultaten, zoals de wens dat in 2040 alle Nederlanders de Schijf van Vijf als leidraad nemen voor hun eetgewoonten. De maatregelen ten slotte zijn het meest concreet, en gaan bijvoorbeeld over het afschaffen van kindermarketing of het kleiner maken van de porties van snacks. Daar geldt het ‘baas in eigen huis-principe’: de branche waarvoor de maatregel geldt, voert die uit en heeft er de meeste zeggenschap over.

Om het formuleren van maatregelen te vergemakkelijken, gaat de Tafel Overgewicht in juni 2018 uiteen in verschillende subsessies. De voedsellobby, bestaande uit de koepelorganisaties van vrijwel alle bedrijven die in Nederland ons eten maken, verkopen en bereiden (CBL, FNLI, Veneca en KHN), doet mee aan de subsessie voeding en voedingsomgeving.

 » Lees verder

1,5 meter blijft – Wakker Mens

1,5-meter-blijft-–-wakker-mens

09-07-20 03:48:00,

Wat was ik naïef, ik dacht dat het om de inhoud ging.

Dit twitterde Maurice de Hond op 22 juni

blankAan de unieke kans om te ontwaken wil meneer de Hond nog niet echt aan. Maurice de Hond is een oprechte, degelijke en brave burger die gelooft in de goede bedoelingen van onze beleidsmakers. Zo zijn er natuurlijk nog ruim 16 miljoen Nederlanders.

Geen misverstanden! Ik heb grote achting voor zijn onvermoeide inzet zijn bevindingen te delen en steeds weer met tekst en uitleg te komen om de mensen zijn onderzoeksresultaten te verduidelijken. Je kan veel van meneer de Hond vinden, maar je komt er niet omheen dat deze meneer weet hoe je met cijfers omgaat en over een goed functionerend denkvermogen beschikt. Alle respect.

Nee meneer de Hond, het gaat niet om de inhoud. Uw boodschap stuit op dovemansoren en dat zal ook niet veranderen. Het gaat om belangen.
Ook Viruswaanzin.nl ervaart inmiddels aan den lijve de verstrengeling van financiële en juridisch macht. Een verstrengeling die eigenlijk helemaal niet mogelijk zou moeten zijn. (Op Wakkermens geven we aardig wat denkstof hoe deze ontwarring zou kunnen plaats vinden)

Toch bestaat deze verstrengeling en deze verstrengeling hoort bij het “oude normaal”. Het zal dan ook direct duidelijk moeten zijn dat we helemaal niet terug zouden moeten willen naar dit oude normaal.
Het oude normaal vormt de basis voor de situatie waarin we nu leven.

Uit dit gezichtspunt is het tamelijk naïef om te menen dat we door demonstraties of rechtszaken, hoe belangrijk en goed deze initiatieven ook zijn!, de 1,5 meter staatsterreur ongedaan zouden kunnen maken. Dit gebeurt niet, de belangen zijn te groot.
(Ook wanneer we ons hier vergissen, dan gebeurt het in een tweede aanloop)

 

Welke belangen?
blankZelfs echt grote concerns, getuigen in reclamecampagnes hun horigheid aan een blijkbaar nog hogere instantie

Hier is iedereen natuurlijk ook zelf opgeroepen om op onderzoek uit te gaan en vooral, om grondig na te denken. Het krampachtig vasthouden aan deze fysieke afstand is opvallend en zou bij iedere zoekende grote vraagtekens moeten oproepen. Doet zij echter niet.
We kunnen hierover wel een balletje opgooien.

Ten eerste hebben we het financiële belang.

 » Lees verder

Captagon of hoe De Standaard en De Morgen ISIS witwassen | Uitpers

captagon-of-hoe-de-standaard-en-de-morgen-isis-witwassen-|-uitpers

09-07-20 03:47:00,

Groot nieuws uit Italië vorige week toen de Italiaanse douane in de havenstad Salerno zomaar 14 ton pillen captagon ontdekte op een schip afkomstig uit Syrië. Volgens het Italiaanse gerecht betroffen het pillen van de Islamitische Staat (ISIS). Het was naar zij stelden in haar genre de grootste vangst ooit.

Maar dat was niet gerekend op onze lokale Syrië specialisten die de verklaringen van het Italiaanse gerecht zo naar de prullenmand verwezen. De eerste om dat te doen was Guy Van Vlierden, journalist bij het Laatste Nieuws en ook medewerker bij de Amerikaanse Jamestown Foundation, een studiedienst die uitblinkt in het verdedigen van Israël en het Amerikaanse exceptionalisme. (1)

Het is Hezbollah

Zijn bewijs: Een artikel van een andere Amerikaanse studiedienst The Journal of International Affairs van 18 mei 2016 en geschreven door Wil Nichols en Max Kravitz. Meer dan vier jaar oud dus. Maar geen probleem voor Het Laatste Nieuws, zusterkrant De Morgen en Guy Van Vlierden. ‘Niet IS maar Hezbollah dealt ‘jihadistendrug’ kopte de Morgen op 2 juli.

Maar wat zegt dat artikel van The Journal of International Affairs juist? Zo stelt het:
The source of funding for the majority of the Captagon trade originates in the Gulf States of Saudi Arabia and the UAE…… Earlier evidence suggested that the Free Syrian Army (FSA) was the only other major actor that would attempt to produce Captagon pills for profit and/or consumption…. While no direct connection between Hezbollah and Captagon within Syria has been uncovered, there is enough correlated evidence to say there is a high probability that Hezbollah is one of the major Captagon producers and traffickers.

Met andere woorden: er is geen absolute zekerheid over wie in 2016 de handel in captagon toen controleerde en wie op dat ogenblik de belangrijkste producent en handelaar was. Laat staan nu. Het is allemaal pure speculatie. Bovendien is dit een Amerikaanse publicatie en uit ervaring is geweten dat de informatie komende van dat soort instellingen weinig betrouwbaar is. Alle organisaties van dit genre worden immers vanuit politieke en soms buitenlandse hoek gefinancierd. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Maar buiten dit verhaal van de aan de Columbia Universiteit gelieerde Journal of International Affairs heeft Guy Van Vlierden niets.

 » Lees verder

Het bloedbad in Gaza van 8 juli 2014 I door Jochen Mitschka | KenFM.de

het-bloedbad-in-gaza-van-8-juli-2014-i-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

09-07-20 03:32:00,

Een misdaad die Duitsland probeert te voorkomen.

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Op 8 juli 2014 is Israël begonnen met Operatie Beschermende Rand. De oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de loop van deze aanvalsoorlog tegen de Gazastrook, die militair gezien veel minderwaardig is en voortdurend wordt belegerd, met name door de Israëlische bezettingssoldaten, zullen nu, na jaren van aarzeling, worden onderzocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De vernielingen als gevolg van de Israëlische bombardementen waren zo dramatisch dat Ken Roth van Amnesty International de beelden van de vernielingen gebruikte om ze te gebruiken in zijn campagne tegen Syrië, waarbij hij beweerde dat ze het resultaat waren van de loopbommen. En in 2019 werden de beelden opnieuw gebruikt, namelijk om campagne te voeren in een algemene verkiezing waarbij de hoofdrolspelers elkaar probeerden te overtreffen in termen van de vernietiging die ze de Palestijnen in de toekomst zouden aandoen.

Niet alleen Israël en de VS, maar ook Duitsland heeft zich nu fel verzet tegen een dergelijk onderzoek door het Internationaal Strafhof. Deze landen proberen nog steeds het onderzoek te voorkomen; sancties en dreigementen zijn waarschijnlijk nog maar het begin van een campagne tegen het Hof. Dus op de verjaardag van het begin van het bloedbad, hier is wat informatie over.

Burgers als doelwit

Op 22 december 2019 bracht het Midden-Oosten-oog een verslag uit over hoe de nakomelingen en overlevenden in Gaza de acties van Israël zien in het vooruitzicht van een internationaal onderzoek.

„Het ICC onderzocht bewijsmateriaal met betrekking tot de Israëlische oorlog in Gaza in 2014, waarbij 2.251 Palestijnen, voornamelijk burgers, en 74 Israëliërs, de meesten van hen soldaten, werden gedood. (…)

De jongens werden gedood voor een hotel vol met buitenlandse correspondenten over het conflict, wat resulteerde in schrijnende verslagen uit de eerste hand van de aanval.

De vier kinderen wilden na bijna twee weken van intense bombardementen wat frisse lucht happen. Ze gingen naar het strand en speelden oorlog‘, herinnert Ahed Bakr zich. Ismail liep in de buurt van de haven van Gaza voordat hij direct het doelwit werd. Toen de andere drie probeerden te vluchten in de tegenovergestelde richting,

 » Lees verder

De Vrouwelijke Ejaculatie | Door Sean Henschel | KenFM.de

de-vrouwelijke-ejaculatie-|-door-sean-henschel-|-kenfm.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

Ik ben een man, en ik schrijf hier ook als man. Dit betekent dat ik een ander biologisch geslacht heb dan een vrouw. Het betekent ook dat ik een andere socialisatie heb ervaren dan vrouwen in deze westerse samenleving.

Het feit dat het perspectief van waaruit ik schrijf, beschrijf of beoordeel noodzakelijkerwijs onvolledig blijft, heeft te maken met het feit dat ik zelf de ervaringen van een vrouw niet kan maken. Ik zal nooit gediscrimineerd worden als vrouw en ik zal nooit een vaginaal of clitoraal orgasme meemaken. Het maakt niet uit welk uitgangspunt wordt gebruikt voor discussie of beschrijving, het blijft een verkort en in wezen controversieel uitgangspunt. Als ik mijzelf presenteer als een schrijvende man en mij zo onderscheid van een schrijvende vrouw, dan ben ik ook voorstander van een binair geslachtsmodel. Sinds de beslissing van het Federaal Grondwettelijk Hof over de Wet op het Persoonlijk Statuut (§§ 21, 22 PstG) is echter ook een niet-binaire geslachtsidentiteit grondwettelijk erkend. Zelfs met de huidige juridische situatie is het moeilijk om iedereen recht te doen. Er moet echter wel enige basis voor het debat worden gevonden om te voorkomen dat er kruiselings wordt gepraat en om ervoor te zorgen dat er respectvol met elkaar wordt gepraat – met elkaar in plaats van over elkaar.

Het is moeilijk voor een man om te schrijven over een vrouw of over vrouwen in het algemeen. Al was het maar omdat, ondanks de emancipatiebeweging, ondanks de vele wettelijke veranderingen ten gunste van gendergelijkheid, mannen het onbetwiste, geprivilegieerde geslacht zijn gebleven. Volgens mijn waarnemingen tot nu toe zal er in de nabije toekomst niets wezenlijks veranderen, tenzij een renaissance van een open en taboevrij debat in de politiek en de samenleving wordt bevorderd. De vernauwing van de discussieruimte, in combinatie met de daarmee gepaard gaande kadereffecten, zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op het feministische debat en de constructieve dialoog tussen mannen en vrouwen, mannen en duikers, mannen en mannen, vrouwen en vrouwen en duikers.

Alles wat ik zeg of schrijf, ongeacht de inhoud, zeg ik vanuit het perspectief van een bevoorrecht geslacht. Bovendien ben ik niet alleen een man,

 » Lees verder

Wetenschap en realiteit | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

wetenschap-en-realiteit-|-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

De werkelijkheid leert de wetenschap

Wetenschap creëert niet alleen kennis, maar ook onzekerheid. Nieuwe bevindingen stellen oude zekerheden ter discussie. Maar waar kunnen we nog op vertrouwen? Omdat de wetenschappelijke samenleving de realiteit uit het oog verliest.

In dienst van de belangen

De wetenschap speelt een steeds belangrijkere rol in sociale geschillen. Iedereen die zijn of haar mening wil benadrukken, verwijst ernaar. Aangezien het een reputatie van neutraliteit heeft, wordt het als onverdacht beschouwd. Het is dus een ideale dekmantel waarachter belangen zich kunnen verschuilen.

Dit beeld van neutraliteit kraakt. Steeds vaker baseren maatschappelijke groeperingen hun belangen op wetenschappelijke bevindingen, studies en theorieën als bewijs dat hun eigen opvattingen juist zijn. De maatschappij wordt overspoeld met wetenschappelijke kennis. Het is het nieuwe credo, het credo van de kennismaatschappij. Wat wetenschappelijk is vastgesteld is geloofwaardig en lijkt te moeten worden geloofd.

Aan de andere kant is er een groeiende indruk dat wetenschappelijk onderbouwde uitspraken in de eerste plaats ten dienste staan van de maatschappelijke krachten die de studies laten uitvoeren of financieren. Voor de publicatie van de resultaten is het aan de discretie van de klant, niet aan de discretie van het vinden van de waarheid. De wetenschap lijkt daarom steeds vaker bevooroordeeld en steeds minder neutraal.

Aangezien het in de politieke discussies wordt gebruikt als een middel om de verschillende en tegenstrijdige belangen te versterken, lijkt het zelf steeds meer tegenstrijdig en arbitrair te zijn. De belangenverstrengeling wrijft het af. Het lijkt ook steeds vaker op hen van toepassing te zijn: „Voor het brood dat ik eet, voor het lied dat ik zing.“

Sociale effecten

De indruk groeit dat ook de wetenschap niet meer te vertrouwen is. Zo haalt het geleidelijk het lot in van de politieke en staatsinstellingen, die in de ogen van veel burgers worden beheerst door ondoorzichtige kringen en geheime krachten.

Want de waarheden van vandaag worden morgen al als weerlegd beschouwd. Maar beide waren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hun vervaldatum wordt steeds korter. Terecht rijst de vraag: „Wat is goed? Wat is waar? Wie heeft er gelijk?

 » Lees verder

Demo speech Neurenberg 4.7.2020 | Door Christian Kreiß | KenFM.de

demo-speech-neurenberg-472020-|-door-christian-kreis-|-kenfm.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Christian Kreiß.

Waarom staan we hier eigenlijk nog steeds en demonstreren we? Is niet bijna alles weer „ontspannen“, bijna alles weer normaal? Waarom al die opwinding? Er zijn verschillende redenen voor.

De scholen in Beieren lopen nog lang niet weer normaal, maar misschien wel met 40 procent. De kinderen zijn slechts om de twee dagen op school en zelfs dan hebben ze alleen maar verkorte lessen. Er is dus nog steeds veel thuisonderwijs aan de gang. Maar dat is nu juist wat er zo dramatisch is mislukt. Veel studenten met een sociaal zwakke achtergrond zijn en worden achtergelaten, komen voor het computerscherm terecht en hebben te lijden onder huiselijk geweld dat bijna is geëxplodeerd. Vooral de manier waarop we met onze kinderen omgaan, laat de ware voorkeuren van politici zien, vooral van de heer Söder: men praat veel over Pisa en onderwijs, maar doet precies het tegenovergestelde: absurde sluitingen van scholen. De machtswellustige politici zoals de heer Söder geven helemaal niets om onze kinderen, omdat ze niet kunnen stemmen. Naar mijn mening zijn de sluitingen van scholen complete onzin, omdat kinderen voor de puberteit vrijwel niet worden getroffen door Covid en vrijwel geen dragers zijn. Daarachter zit pure paniekzaaierij en actie. En dat schaadt onze kinderen en gezinnen heel erg. Maar de heer Söder en mevrouw Merkel lijken daar volkomen onverschillig tegenover te staan. Corona heeft ook voordelen. Het ontmaskert onze politici.

Onze hogescholen en universiteiten zijn nog steeds gesloten. Dit wordt niet eens serieus besproken in de media en de politiek. Alle studies tonen aan: online lezingen zijn erger dan face-to-face lezingen, je wordt veel sneller moe en je kunt minder opnemen. Een volledig semester heeft al een slechte opleiding gehad, een slechtere opleiding. En nu heeft de Beierse deelstaatregering aangekondigd dat volgend semester de slechte online-operatie weer zal plaatsvinden. En dit alles, hoewel jonge en gezonde mensen op geen enkele manier in gevaar worden gebracht door Covid. Het is complete onzin voor mij om de universiteiten verder te sluiten. Daarnaast: door de lockdown maatregelen krijgen onze studenten geen stageplaatsen meer, ze worden uit de bedrijven gegooid. En bovendien sturen we deze herfst een hele generatie universitair afgestudeerden naar de werkloosheid.

 » Lees verder

Lieve kinderen! De maskers zijn onzin. De regering heeft gelogen. | Door Batseba N’Diaye… | KenFM.de

lieve-kinderen!-de-maskers-zijn-onzin-de-regering-heeft-gelogen-|-door-batseba-n’diaye…-|-kenfm.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Batseba N’Diaye, redacteur van het weekblad Democratic Resistance…

De volwassenen hebben op dit moment ruzie. De regering en enkele machtige bedrijfsleiders zeggen: „Iedereen moet erg bang zijn! Het virus is erg gevaarlijk voor jullie allemaal! „We zullen nu beslissen wat we met jullie lichamen gaan doen.“

„Nee!“ zegt de beste artsen ter wereld. Ze zeggen: „Het virus is niet nieuw en het is niet gevaarlijker dan de griep. „De maskers zijn walgelijk en nutteloos. De beperkingen zijn bijna allemaal ongerechtvaardigd!“

De regering weet dat ook. En de meeste volwassenen in ons land weten dat ook. Maar ze zijn bang, heel bang voor de overheid en de grote bazen.

De meeste mensen dragen de maskers alleen omdat ze volledig bang en ontmoedigd zijn. Ze hopen dat dit alles voorbijgaat zonder dat ze hoeven terug te vechten. Maar dat zal niet gebeuren.

Afgelopen maandag zei de kanselier, die al heel lang kanselier is, dat alle mensen de maskers moeten blijven dragen, hoewel ze dat zelf nooit doet. Ze weet dat de maskers geen enkel nut hebben, maar alleen marteling en lelijke verminking voor mensen, vooral voor kinderen. Omdat een virus heel klein is en toch door het masker zou vliegen. Als een voetbal door een 20 meter breed doelpunt.

Virussen zijn iets heel normaals, ze bestaan langer dan mensen op aarde. Je kunt ze niet voor altijd verslaan of helemaal uitroeien. Wij mensen kunnen alleen met hen leven. Mensen kunnen gevaccineerd worden tegen een aantal van hen als ze denken dat het zinvol is. Want niemand hoeft een injectie te krijgen als hij dat niet wil. Alleen overheidsadviseurs willen dat doen. Vooral een laboratoriumonderzoeker genaamd Drosten en een arts voor de rundveestapel. Zijn naam is Wieler.

Daarom zeggen de Democraten: „Niemand mag zomaar over ons beslissen!“ Ze denken tenminste: „NIET ZONDER US!“

Het Coronavirus bijvoorbeeld is bijna alleen gevaarlijk voor zeer oude mensen boven de 80 jaar. Of voor mensen die al heel erg ziek zijn. Deze mensen hebben het recht op zorg – en bescherming, maar alleen als ze dat willen.

Omdat elk menselijk leven eindigt met de dood.

 » Lees verder