Syrië–Bevrijding provincie Idlib lijkt begonnen

syrie–bevrijding-provincie-idlib-lijkt-begonnen

06-05-19 12:31:00,

De strijd om de bevrijding van de provincie Idlib lijkt deze ochtend begonnen met de inname door het Syrische leger van enkele dorpen in het noorden van de provincie Hama die aan Idlib grenzen.

Het was al zeker een week duidelijk dat die strijd voor de controle over het laatste jihadistische bolwerk in Syrië elk ogenblik kon starten. Was de Russische luchtmacht al enkele maanden niet meer actief boven dit gebied dan was die plots al meer dan een week er dagenlang in de aanval gegaan. Waarbij de intensiteit elke dag toenam. Ook vielen die jihadisten tevergeefs met drones de Russische luchtmachtbasis van Hmeimim aan.

Syrië - Militaire situatie - 15 - 19-12-2018

Het gevecht om het door de terreurgroepen bezette Syrische gebied rond de provincie Idlib (donkergroene kleur) lijkt gestart. Al maanden was daar een soort van oorlog gaande die geen oorlog was. Met dagelijkse korte beschietingen heen en weer en kleinere aanvallen om de posities van de vijand beter te leren kennen. Het ooit door onze media dood verklaarde al Qaeda lijkt in Syrië naar de uitgang te gaan.

Geen Turkse reactie

Zo waren er volgens pro-Syrische media de voorbije 24 uur een 200 aanvallen van de Russische luchtmacht. Duidelijk een voorbode van een Syrische regeringsoffensief. Opvallend is zeker het bombardement zaterdag van een Turkse observatiepost vlakbij Shir Mughoz in die provincie waarbij 2 Turkse soldaten gewond raakten.

Alhoewel geen absolute zekerheid bestaat over wie de daders zijn stelden zowel de Turkse als Syrische overheidspers dat de beschieting het werk was van het Syrische leger. Desondanks kwam er vanuit de Turkse regering zelfs geen braaf protest. Stilte was het woord. Wat gezien het normaal agressieve karakter van de Turkse president Recep Erdogan meer dan merkwaardig te noemen is.

Vorige week was er echter een nieuwe samenkomst van Iran, Turkije en Rusland en met praktische zekerheid zal daar de toekomst van de provincie Idlib besproken geweest zijn. Evenals wat nu het begin lijkt van een door Moskou gesteund militair regeringsoffensief. Een militaire actie welke in de Syrische regeringsmedia al een twee weken lang werd aangekondigd

Deze ochtend zouden de dorpen Al Bana en al Janabra door het leger zijn ingenomen en zou de strijd volop woeden rond de heuvel Tal Othman, een hoogte die grote delen van dit gebied overziet,

 » Lees verder

Pro-EU kamp duikt diep in de subsidiepotten

06-05-19 12:20:00,

Waar eurosceptische partijen doorgaans geld ontvangen van conservatieve bewegingen die de Europese Unie willen afremmen, zijn er ook talloze stichtingen en denktanks die juist volop inzetten op versterking van het ‘Europese project’. Zij vinden hun ingangen naar de politiek dikwijls dankzij royale subsidiestromen.

Ruim 2 miljoen euro. Dat haalden zowel de christendemocratische Europese Volkspartij (EPP) als de sociaaldemocratische Partij van Europese Socialisten (PES) in 2017 binnen aan donaties, lidmaatschapsbijdragen en projectcontributies, samen met hun denktanks. De miljoenensubsidie van het Europees Parlement niet meegerekend. Dat is veruit het meeste van alle Europese koepelpartijen, en een veelvoud van de inkomsten van bijvoorbeeld de eurosceptische Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE).

Maar waar de eurosceptische Europese partijen de laatste jaren dikwijls in het nieuws kwamen vanwege hun schimmige private en particuliere geldschieters, bleven de grote middenpartijen — zoals PES en de EPP — buiten schot.

Deze partijen blijken er echter heel andere inkomstenbronnen op na te houden. Uit een analyse van hun geldstromen en activiteitenverslagen komt immers naar voren dat ze dikwijls een beroep kunnen doen op de goedgevulde zakken van denktanks en wetenschappelijke bureaus, die op hun beurt eveneens genoeglijk aan de subsidiekraan hangen. Want wie vóór het versterken van de Europese Unie en de transatlantische relaties is, kan al gauw rekenen op een extra zakcentje.

Over dit onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op data-onderzoek van Lise Witteman en Dieuwertje Kuijpers naar de financiën van Europese politieke partijen. Voor deze datasets is gekeken naar vijftien Europese koepelpartijen, waarvan er tien partijen in 2018 nog in aanmerking kwamen voor subsidie vanuit het Europees Parlement. Dat zijn:

 • De Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE), met als beoogd Nederlandse lid Forum voor Democratie (nog niet officieel);
 • De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), met daarin de VVD en D66;
 • De Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM), met SGP en de ChristenUnie;
 • De Europese Democratische Partij (EDP);
 • De Europese Vrije Alliantie (EFA);
 • De Europese Groene Partij (EGP), met daarin GroenLinks;
 • Europees Links (EL);
 • De Europese Volkspartij (EPP), met daarin het CDA;
 • De Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENL);
 • De Partij van Europese Socialisten (PES),

 » Lees verder

Gaza en Israël: handhaven van de blokkade is onhoudbaar – The Rights Forum

gaza-en-israel:-handhaven-van-de-blokkade-is-onhoudbaar-–-the-rights-forum

06-05-19 10:41:00,

Nieuws

Nieuw geweld

Islamitische Jihad Blokkade hamas mensenrechten Gaza gedode Palestijnen

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Commentaar The Rights Forum

Nieuw geweld / Gaza en Israël: handhaven van de blokkade is onhoudbaar

Het opgelaaide geweld tussen Israël en gewapende groeperingen in Gaza onderstreept de noodzaak van een duurzame oplossing. Nederland kan en moet daarbij een actievere rol spelen.

Israëlisch bombardement op Gaza.Days of Palestine 

Het was vrijdag 3 mei weer raak in Gaza. Israël schoot bij de wekelijkse demonstratie bij het grenshek tientallen ongewapende demonstranten neer, waarvan er twee werden gedood. Als represaille werd er vanuit Gaza geschoten, waarschijnlijk door de pro-Iraanse Islamitische Jihad, waarbij twee Israëlische soldaten gewond raakten. Het antwoord daar weer op was een Israëlisch luchtbombardement op een militaire positie van Hamas, waarbij twee leden van de Palestijnse organisatie werden gedood.

Dat was het begin van een escalatie tussen het Israëlische leger en gewapende Palestijnse groepen, die inmiddels aan 23 Palestijnen en een viertal Israëli’s het leven heeft gekost. Honderden projectielen vanuit Gaza en honderden luchtaanvallen door Israël: het gaat om de grootste geweldsuitbarsting sinds de oorlog van 2014.

De vraag naar de chronologie van de gebeurtenissen –wie begon eerst –is in zoverre belangrijk dat het antwoord aantoont dat het hier zeker niet gaat om een blinde agressie tegen Israël, zoals sommigen beweren. Dat Israël ‘dus’ het recht heeft op grootscheepse zelfverdediging is een wel zeer eenzijdige lezing van de gebeurtenissen.

Het buitensporig geweld tegen demonstranten de afgelopen 57 weken, waarbij Israëlische militairen het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten schonden door in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten, heeft olie op het vuur gegooid en absoluut geen de-escalerend effect gesorteerd. Een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar het geweld,

 » Lees verder

Gevloerd door een bodemmatje

04-05-19 08:50:00,

In ons dossier ‘Gesponsorde artsen’ beschreven we eerder dat artsen vaak afhankelijk zijn van de medische industrie om hun onderzoek te financieren. De belangenverstrengeling die zo tot stand komt, kan grote consequenties hebben voor patiënten: ze worden ongewenst proefkonijn voor de industrie. Artsen werken soms met hulpmiddelen die slecht getest zijn. Vandaag laten we zien hoe schadelijk dat kan zijn, en welke verderfelijke praktijken sommige bedrijven erop nahouden.

Dit stuk in 1 minuut

 • Vanaf 2002 werd een nieuwe aanpak geïntroduceerd voor vrouwen die last hadden van een verzakte bekkenbodem. Waar de organen eerder met bindweefsel op hun oude plaats werden gezet, werd nu het implanteren van een kunststof matje aangeprezen. De medische-hulpmiddelenindustrie promootte het bekkenbodemmatje op zeer agressieve wijze.

 • Al snel kwamen serieuze klachten na toepassing van het matje aan het licht. Al in 2008 kwam de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit met een waarschuwing over de matjes. Een van de leveranciers van de kunststof waarvan de matjes werden gemaakt, maakte bekend dat hun product vooral niet in het menselijk lichaam moest worden geïmplanteerd.

 • Ook in Nederland ontstond commotie over de matjes. Het tv-programma Radar besteedde er sinds 2012 meermalen aandacht aan: ze lieten patiënten met ernstige complicaties aan het woord. Ook toonde Radar aan hoe slecht de keuring voor zulke hulpmiddelen was geregeld: ze wisten een mandarijnennetje als bekkenbodemmatje gecertificeerd te krijgen.

 • In 2013 kwam de Inspectie met een vernietigend rapport over de matjes, en constateerde zij dat die door de beroepsgroep ‘snel [zijn] omarmd, zonder duidelijke criteria over indicatie in relatie tot effectiviteit, bekwaamheidseisen en veiligheid’.

 • FTM beschikt over twee consultancy-contracten van gynaecologen met een producent van de matjes. Deze contracten werden gesloten nadat de problemen ermee al uitgebreid over het voetlicht waren gekomen.

 • De commotie over de bekkenbodemmatjes wierp nieuw licht op de klachten die sommige mannen na een liesbreukcorrectie hadden. Wat bleek: het ging om hetzelfde materiaal, te weten: polypropyleen – waarvan de leverancier had gezegd dat het niet geschikt was voor implantatie in het lichaam.

 • CR Bard, een van ’s werelds grootste producenten van bekkenbodemmatjes, wist terdege dat polypropyleen riskant materiaal  is. Het bedrijf wrong zich in bochten om zijn eigen leveranciers om de tuin te leiden.

 » Lees verder

Algoritmen

algoritmen

04-05-19 08:06:00,

Mei 2019

 
Wat motten doen voor je ondergoed,
wat zure regen voor de bomen doet
wat Satan deed voor het Paradijs
doet multiple choice voor het onderwijs.

Willem Wilmink

 

Beste vrienden, kennissen en geïnteresseerden!

Nee, we willen niet zo vaak een nieuwsbrief lanceren en toch ontvingen enige van u nog niet zolang geleden onze eerste nieuwsbrief, ter kennisname. Bij velen belandde deze echter in de spambox of werd zelfs helemaal niet afgeleverd. Als leken hadden we bij onze 1e nieuwsbrief hier en daar een verkeerd kommaatje en/of puntkommaatje staan, daarom bij deze nog een keer. De 1e nieuwsbrief kunt u overigens hier alsnog online bekijken.

Algoritmen

Misschien is het grappig om eerst even te melden dat niet alle g-mail accounts (hotmail, live, outlooks, yahoos) van deze filter betroffen waren.
Wie denkt, heer en meester te zijn over zijn eigen beeldscherm of over de inhoud van zijn e-postvak, moeten we bij deze helaas ontnuchteren.

Vandaag beslissen algoritmen wat er wel en niet in uw e-postvak belandt. Ook wat u te zien krijgt als resultaat van een zoekopdracht bij Google, wordt door algoritmen bepaald. Deze algoritmen bepalen dit o.a. op basis van de gegevens die deze bedrijven over u hebben. En laten we duidelijk zijn: dit is inmiddels al vrij veel. Zij bepalen wat u wel en niet aan informatie krijgt.

Over de achtergrond van deze beslissingen vermoeden we veel, maar weten we nog weinig. Willen ze u voor bepaalde zaken beschermen, of is de uitkomst van de rekenkracht wellicht dat u de informatie juist wel aan zou kunnen? Of willen ze bepaalde informatie gewoon niet verder leiden? Dit laatste is als het ware de postbode die eerst de brief opent, om daarna te beslissen of hij deze wel of niet bij u in de brievenbus stopt. We moeten ons ervan bewust worden dat, in een wereld waarin 80% – 90% van de mensen zich via digitale media over de wereld informeren, commerciële bedrijven voor een groot deel bepalen welke informatie bij ons aankomt. Commerciële bedrijven volgen in de regel en op de eerste plaats hun eigen agenda.
Google, Facebook & Co.

 » Lees verder

Hoe zet je een nationaal, verplicht vaccinatieprogramma op? – Stichting Vaccin Vrij

hoe-zet-je-een-nationaal,-verplicht-vaccinatieprogramma-op?-–-stichting-vaccin-vrij

03-05-19 04:29:00,

Bill GatesJa, er is iets raars gaande – en nee, wij zijn geen complotdenkers. De bezorgdheid van ouders over bijwerkingen van vaccins wordt ondergeschikt gemaakt aan de vaccinatiegraad die omhoog moet. Wetenschappelijk bewijs van veiligheid en veiligheidsnormen kunnen niet overlegd worden door overheidsinstanties. Nationale, complete en specifieke ziekte, – en sterftecijfers ontbreken. Kritiek wordt gecensureerd. De media doen niet veel meer dan het propageren van het Rijksvaccinatieprogramma, artsen houden zich op de vlakte etc. Het is allemaal zo absurd dat we wakker worden. We gaan in steeds grotere getale zien dat het nationale vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door het Europese vaccinatiebeleid.

Het Europese beleid wordt aangestuurd door het globale vaccinatiebeleid. En het globale vaccinatiebeleid wordt sterk beïnvloed te door één man: Bill Gates. Wat heeft hij voor ogen en welke strategie gebruikt hij daarvoor?

Het volgende artikel is een vertaling van het artikel: ‘How to establish national mandatory vaccinations’. Het is geschreven door iemand die anoniem wil blijven, maar de 121 bronnen spreken voor zich. De veiligheid van klokkenluiders is helaas een issue, en dat Bill Gates de anti-vaxxers niet welgezind is moge duidelijk zijn. Het ‘spel van de lange adem’ heeft onze adem doen stokken.

 

 

Hoe zet je een nationaal verplicht vaccinatieprogramma op?

 

Hoofdstuk Een

Het spel van een lange adem. Bouw aan een machtspositie en investeer in resultaat op lange termijn.

William H Gates III (Bill Gates), de 2e rijkste man ter wereld, verklaarde in 2010 en daarna nog meerdere keren dat zijn huidige nummer 1-missie vaccineren is. Dit heeft geresulteerd in het vergroten van zijn aandelenkapitaal in vaccinproducenten zoals Merck met nog eens $ 78 miljoen; in het investeren in vaccintechnologie; in het oprichten van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI); in het uitoefenen van verregaande invloed binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease Control (CDC); en in het voeren van constante campagnes voor vaccineren. (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 
MerckMerck is de grootste vaccin-fabrikant ter wereld en de enige producent van het MMR (mazelen, bof, rodehond)-vaccin in de Verenigde Staten. Bill Gates is ook partnerschappen aangegaan met Glaxo Smith Kline (GSK), Sanofi, Pfizer en andere farmaceutische bedrijven. Hij onderhoudt aandelenportefeuilles en heeft daarnaast nog steeds een positie in het bestuur bij Microsoft.

 » Lees verder

Crisis in de kinderopvang en de WHO-trein die maar doordendert – Stichting Vaccin Vrij

crisis-in-de-kinderopvang-en-de-who-trein-die-maar-doordendert-–-stichting-vaccin-vrij

03-05-19 04:29:00,

Houten blokken‘Gaan mensen mijn jongste kind straks buitensluiten omdat hij niet gevaccineerd is?’, bericht de Volkskrant over de kinderopvang op 2 mei 2019. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ongevaccineerde kinderen meer mazelen zouden verspreiden dan gevaccineerde kinderen. Integendeel, maar er is nog nooit met zoveel intensiteit campagne gevoerd tegen vaccin-kritische mensen als in de afgelopen maand. Eerst over de bof, toen over de mazelen en toen over de kinderopvang. Dit artikel gaat over het negeren van bewuste ouders, over de onwetendheid van politici, over een manipulatieve mediahype en de WHO-trein die maar doordendert. Wat is er aan de hand en wat kunnen we doen?

 

 

De vaccinatiegraad daalt

 
De vaccinatiegraad daalt. De reden is dat miljoenen ouders wereldwijd ontdekt hebben dat vaccins ernstige bijwerkingen hebben. En dat er onomstotelijk is vastgesteld dat wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combi-vaccins veilig is, ontbreekt. In Amerika verzet Del Bigtree bergen op het gebied van het opvragen en analyseren van wetenschap. In Nederland heeft de Stichting Vaccinvrij in augustus 2018 een WOB-verzoek gedaan en we wachten nog steeds op ontbrekende studies die ons toegestuurd zouden worden, maar die kennelijk niet te vinden zijn.

 
De vaccinatiegraad daalt. En dat heeft gigantische financiële gevolgen. Het gaat om miljarden en miljarden dollars en euro’s die jaarlijks worden verdiend aan vaccins en medicijnen die de wel of niet (h)erkende bijwerkingen in toom moeten houden. En dat niet alleen, het gaat om werkverschaffing. Kinderen met vaccinatieschade leveren geld op, want ze hebben spraakstoornissen, en gedragsproblemen, en leerstoornissen etc. die behandeld kunnen worden. Ziekte levert geld op. Gezondheid is financieel niet interessant voor de medische wereld. Chronische aandoeningen wel.

De vaccinatiegraad daalt. En dát baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De WHO is in 1945 opgericht met het doel te bouwen aan een betere, gezondere toekomst voor alle mensen. In een paar decennia is de WHO uitgegroeid tot een machtige en grote organisatie. In meer dan 150 kantoren werken ruim 7000 mensen en daarnaast kan zij rekenen op meer dan 700 instituten die haar ondersteunen.2 Wie financieren de 150 kantoren en de salarissen van de 7000 mensen die werken voor de WHO? We hebben er al meerdere blogposts aan gewijd. De WHO is géén onafhankelijke organisatie. Zij wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door ‘filantropen’ (o.a.

 » Lees verder

Europese en ook Belgische wapens voor al Qaeda

europese-en-ook-belgische-wapens-voor-al-qaeda

03-05-19 04:28:00,

De Britse regering gaat stoppen met haar hulpprogramma aan de Syrische provincie Idlib die via het Department for International Development liep, de overheidsdienst voor ontwikkelingshulp van de Britse regering. Voor dit jaar voorzag de Britse regering hiervoor 152 miljoen pond, een 177 miljoen euro.

Idlib

De officiële reden waarom men stopt is om te verhinderen dat via dit kanaal geld naar ISIS zou vloeien. Een merkwaardige redenering die komt na de herrie in de Britse media over een zekere Begum Shamima, een extreem fanatieke salafiste en nog steeds een grote fan van ISIS. Deze wil naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren maar de Britse regering besloot haar de Britse nationaliteit af te nemen. Sensatievoer dus voor de roddelpers.

Wat echter de herrie rond Begum Shamima en ISIS te maken heeft met de toestand in Idlib en de Britse regeringsbeslissing is echter totaal onduidelijk. Behoudens enkele geheime cellen van ISIS die er actief zijn is er van ISIS in deze provincie niet echt sprake.

Die geheime cellen bestaan vermoedelijk uit leden van de terreurgroep Jund al Aqsa die in Idlib zijn achtergebleven nadat al Qaeda begin 2014 in twee fracties uiteenviel, Jabhat al Nusra en ISIS. Waarbij Jund al Aqsa na lang aarzelen de kant van ISIS koos en dan plots leek verdwenen te zijn.

De ware reden voor deze Britse beslissing is echter publiek niet geweten. Met ISIS kan het nu eenmaal moeilijk te maken hebben. Wil de Britse regering dan toch stoppen met het financieren van de jihadistische oorlog tegen het land? Of speelt er iets anders? (1)

Charlie Hebdo - Betoging wereldleiders - Zonder vrouwen

Dat was de indruk die de media gaven van de solidariteitsbetoging ten voordele van de redactie van Charlie Hebdo. Diezelfde heren en dames die al Qaeda bewapenen kwamen nu hun solidariteit met hun slachtoffers tonen. Voor niets is men beschaamd.

Maar met het publiek maken van die regeringsbeslissing bewijst de regering in London wel officieel dat ze al Qaeda financieel steunt. Eerder met goederen en sinds een tijd met pure financiële steun. Geld komende dus van de Britse belastingbetaler.

Charlie Hebdo - Betoging wereldleiders

Een ander beeld van die fameuze mars voor Charlie Hebdo met hier vooraan het solidariteitscomité voor al Qaeda. Een tweehonderd meter daarachter de echte betoging van mensen die feitelijk bedrogen werden.

 » Lees verder

Zeven redenen voor de massale #bomenkap – De Lange Mars Plus

zeven-redenen-voor-de-massale-#bomenkap-–-de-lange-mars-plus

03-05-19 04:21:00,

Foto R. Vellekoop

Wat is er aan de hand dat er op grote schaal bomen worden gekapt? Is het geldgebrek of juist hebzucht? Er is zelfs een meldpunt geopend voor mensen die zich zorgen maken om het lot van de boom. Haalt de boom nog het jaar 2100?

Oorzaken

Er zijn verschillende redenen voor de alarmerende bomenkap. Voordat echter tot de kap kan worden overgegaan gelden er een aantal spelregels, deze variëren per gemeente, naast een aantal vaste regels. Zoals de regel dat er niet gekapt mag worden in de broedtijd van de vogels vanaf 15 maart tot 15 september.

In de eerste plaats levert het hout veel geld op, dat allerlei natuurinstanties goed kunnen gebruiken doordat de overheid de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. De inkomsten van grootschalige kap zijn volgens deze organisaties keihard nodig om te kunnen voortbestaan.

Staatsbosbeheer schrijft in het Jaarverslag 2018 dat omzet houtkap en biomassa is 27,4 miljoen euro. Zonder deze opbrengst zou Staatsbosbeheer verliesgevend zijn, terwijl zij nu een bescheiden winst heeft van meer dan 7 ton. Het bedrijf ziet de houtinkomsten als een belangrijke inkomstenbron. Staatsbosbeheer oogst in de bossen ongeveer 75% van de jaarlijkse bijgroei.

Natuurmonumenten volgens het Jaarverslag 2017 (2018 nog niet beschikbaar) heeft 10,4 miljoen euro aan omzet uit hout.

Foto R. Vellekoop

Gekoppeld aan deze natuurorganisaties komen we op de tweede reden voor bomenkap. Deze organisaties willen ‘oude’ cultuurlandschappen creëren, als stuifduinen en heidevelden zonder bos. Deze kaalgeslagen gebieden verbossen echter weer snel hierna. De natuur heeft blijkbaar een andere kijk op de gang van zaken dan de ‘natuurbeschermingsorganisaties’.

De derde en best verrassende reden is dat het verbranden van hout zelfs aangemoedigd wordt, omdat dit CO2-neutraal is.

Je zou verwachten dat om de CO2 uitstoot te verminderen juist geen hout verbrand zou worden, immers bij de verbranding komt weer CO2 vrij. Landen hebben echter wereldwijd afgesproken dat CO2 die bij houtverbranding (van biomassa) vrijkomt niet meetelt als CO2. Verbranding van hout is zogenaamd CO2 neutraal. Deze onbegrijpelijke redenering wordt nog zotter als je je realiseert dat bomen erg langzaam groeien, terwijl centrales heel snel veel hout verbranden.

 » Lees verder

Door media en politiek doodgezwegen politiegeweld in Frankrijk – De Lange Mars Plus

door-media-en-politiek-doodgezwegen-politiegeweld-in-frankrijk-–-de-lange-mars-plus

03-05-19 04:19:00,

Al maandenlang zorgen de ‘ordediensten’ van Macron voor een ongekende terreur op straat in Frankrijk. Tot nu toe is geen enkele ‘agent’ voor deze wandaden bestraft. Het regime Macron moedigt hen eerder aan met bonussen voor dit ‘weekendwerk’ van 500 euro. Het geweld richt zich meestal tegen de Gele Hesjes, maar ook tegen journalisten, willekeurige voorbijgangers, scholieren en studenten. De filmpjes en foto’s worden meestal door de media genegeerd en door de verschillende sociale mediaplatformen verwijderd.

En als dan geweld genoemd wordt door de media dan verdraaien ze het zoals onderstaande gebeurtenis op 1 mei in Parijs in de buurt van een ziekenhuis.

Franse media suggereerden dat Gilets Jaunes, de gele hesjes een ziekenhuis waren binnengevallen. Uit ‘zoek geraakte’ beelden blijkt dat ze vluchten voor geweld van de knokploeg van Macron.

Étant donné qu’une partie des vidéos de l’hôpital Salpêtrière disparaissent “magiquement” de Twitter, nous la réuploadons. 🎥

La propagande médiatique au service du pouvoir qui fait croire à une “attaque” de l’hôpital pour stigmatiser les manifestants est indigne. 🤥 pic.twitter.com/Af3y4LdTgR

— Le Discord insoumis (@Action_Insoumis) 1 mei 2019

De video’s met geweld zijn talrijk, zodanig dat het moeilijk is een selectie te maken.

#Politiegeweld in Frankrijk staat geen maat op. Eindeloos, brutaal en straffeloos. #EUlanden doen niets. #GiletsJaunes pic.twitter.com/ZvWilkmdBs

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 2 mei 2019

Hier gooit een man, die gekleed is als politie-agent, een kinderkopje de menigte in op 1 mei in Parijs.

😱💥TRÈS URGENT – La police jette des pavés dans la foule !! Partagez cette grosse bavure !! 😰#Paris #FêteDuTravail #1erMai #France pic.twitter.com/x1Sgm7zAjk

— L’Antenne Jaune (@AntenneJaune) 1 mei 2019

Politie regime Macron verstikt oppositie van #GiletsJaunes In #Toulouse in gas. #acte24

Vrijheid van meningsuiting bestaat alleen nog op papier. Mensen met ongewenste mening worden ver(traan)gast.

 » Lees verder

Anti-vaxxers..?!

anti-vaxxers.?!

03-05-19 04:15:00,

De Belgische homeopaat, Fons Vanden Berghe, werd in 1948 te Roeselare geboren als zoon van een oogarts. Zijn geneeskundige studie aan de Katholieke Universiteit Leuven, rondde hij in 1976 af met onderscheiding als huisarts. Kort daarna ging hij werken in een groepspraktijk te Genk. Toentertijd kwam Vanden Berghe, via eigen patiënten, in contact met homeopathie. Een half jaar wekelijkse stage in het homeopatisch centrum te Hechtel deed hem in 1985 besluiten om een 3-jarige full-time opleiding homeopathie te beginnen..! Daar kon hij op een excellente manier de klassieke homeopathie leren beoefenen.

In 1988 stichtte hij het ‘Homeopathisch centrum Vanden Berghe’ te Genk en op zijn beurt gaf Dr. Fons Vanden Berghe daar een full-time homeopatische opleiding. Hij schreef en publiceerde 20 boekdelen die alle homeopathische seminaries bevatten van de Griekse klassieke homeopaat Dr. Vassilis Ghegas. Hij gaf les in scholen voor klassieke homeopathie in Nederland (SHO) en in Vlaanderen (VSU). Hij vertaalde ‘The Science of Homeopathy’, het beste basiswerk over homeopathie van de Griekse meester-homeopaat George Vithoulkas. ook vertaalde Vanden Berghe, het boek van Christiane Maute, over homeopathie voor planten: ‘Homoöpathie für Pflanzen’

Dr Fons vanden Berghe homeopaat

Dr. Fons vanden Berghe is onlangs met pensioen, na een 40 jarig ‘verblijf’ in de geneeskunde. Hij werkte 10 jaar in de ‘gewone geneeskunde’ en 30 jaar in de geneeskunst, de homeopathie. Zijn praktijk in Genk is gesloten en de continuïteit van zijn praktijk is gewaarborgd, via zijn leerlingen, die praktijk voortzetten. Zijn beide zonen Koen en Tom en Dr. Kathy Denis, die ieder in hun eigen praktijk, invulling geven aan de werkwijze van dr. Fons vanden Berghe

De praktijk is gesloten, maar de continuïteit van de homeopathische zorg is dus verzekerd via de allerbeste homeopathische leerlingen. Op dit moment geeft de gepensioneerd homeopaat, zijn homeopathische ervaring door via vertaalde en zelfgeschreven boeken en via lessen in De Levensschool. Een nieuwe cursus ‘homeopathie voor plant, dier en zelfhulp (HIER) startte 1,5 jaar gelden, in september 2017. De cursus bestaat uit 1 lesdag per maand gedurende 3 jaren.

In het artikel hieronder, dat geplaatst werd in het Vlaamse tijdschrift ‘BioGezond’, spreekt Vanden Berghe zijn afschuw uit, over het schandalige brandmerk,

 » Lees verder

Decor van het Songfestival: 4 doden, 40 ontvoeringen, 400 gewonden – The Rights Forum

decor-van-het-songfestival:-4-doden,-40-ontvoeringen,-400-gewonden-–-the-rights-forum

03-05-19 08:59:00,

Campagnes

Songfestival

AvroTros Duncan Laurence Eurovisie Songfestival Tel Aviv administratieve detentie docP Razzia Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Songfestival / Decor van het Songfestival: 4 doden, 40 ontvoeringen, 400 gewonden

Het aanstaande Songfestival vindt plaats tegen een decor van systematisch Israëlisch geweld tegen Palestijnse burgers. Duncan Laurence en AvroTros krijgen er elk kwartier mee te maken.

Tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza schoten Israëlische militairen in 2018 6289 Palestijnen met scherpe munitie neer;183 van hen vonden de dood. Het Songfestival-motto ‘Dare to Dream’ is niet voor hen bestemd. Al 71 jaar worden de Palestijnen die in 1947-1949 door joodse milities naar Gaza werden verjaagd door Israël afgehouden van hun recht van terugkeer. Circa zeventig procent van de bevolking van Gaza bestaat uit vluchtelingen en hun nazaten.VN-Mensenrechtenraad 

Tijdens het Songfestival dat binnenkort in Tel Aviv wordt gehouden, zal zich gemiddeld elk kwartier een geval van zwaar Israëlisch geweld tegen Palestijnse burgers voordoen. Die voorspelling volgt uit de recente geweldsstatistieken.

295 doden, 29 duizend gewonden

In 2018 (periode tot 26 december) werden in de bezette Palestijnse gebieden door Israëlische troepen 295 Palestijnen gedood, onder wie 57 kinderen. Daarnaast raakten 29 duizend Palestijnen gewond, onder wie zevenduizend kinderen.

Alleen al tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in de Gazastook vielen in negen maanden tijd 183 doden en werden 6106 burgers verwond door scherpe munitie. Onder deze 6289 doden en gewonden waren 975 kinderen, 41 journalisten, 42 medisch hulpverleners en een aantal gehandicapten, onder wie een man in een rolstoel en twee personen die op krukken liepen.

Het aantal doden is het hoogste sinds de Israëlische aanval op Gaza in de zomer van 2014.

 » Lees verder

Ontslagen worden is het nieuwe normaal | Uitpers

ontslagen-worden-is-het-nieuwe-normaal-|-uitpers

03-05-19 08:35:00,

Ontslagen worden. Wie maalt daar nog om? Dat is toch doodnormaal in tijden van flexibiliteit en mobiliteit. Bovendien biedt een ontslag nieuwe kansen. Je moet ze maar grijpen. Ontslagen zijn bovendien noodzakelijk. Bedrijven moeten nu eenmaal hun concurrentievermogen en rendabiliteit veiligstellen. Zo luidt de managerspropaganda die ook door mensen die er het slachtoffer van zijn wordt overgenomen. Want wie wil nu nog zijn hele leven hetzelfde beroep uitoefenen of bij hetzelfde bedrijf werken? Wie wil nog zo ouderwets zijn?

Op grond van onderzoeken bij twee grote Franse bedrijven beschrijft de Franse sociologe Mélanie Guyonvarc’h wat ontslagen heden ten dage betekenen. Wat zet bedrijven ertoe aan mensen te ontslaan? Hoe ervaren die ontslagen personeelsleden hun ontslag? Mélanie Guyonvarc’h noemt de onderzochte bedrijven niet bij naam, maar vermeldt wel dat het ene een farmaceutisch bedrijf is en het andere een consulentenbureau gespecialiseerd in management en informatica. Beide bedrijven doen het economisch en financieel zeer goed. Guyonvarc’h spitste haar onderzoeken toe op de beste personeelsleden, die zich helemaal geïntegreerd hadden in het bedrijf, en die tot de top behoorden: kaders, managers, technici. Hoe komt het dat bekwame personeelsleden in goed draaiende bedrijven toch aan de deur worden gezet?

Flexibiliteit is de norm

Als bedrijven tot zogenaamde ‘herstructureringen’ overgaan, is het doel doorgaans het schrappen van werkplaatsen. Dat wordt als noodzakelijk voorgesteld in een ‘onzekere en onstabiele’ economie. Verder wordt in het managersjargon het ontslag niet langer een breuk genoemd, maar een overgang. Dat zou de zaak verteerbaarder moeten maken. Het ontslag behoort nu eenmaal tot de normale gang van zaken. De ene dag word je aangeworven, de andere dag bevorderd en de volgende dag ontslagen. Dat is allemaal normaal, banaal. Zo’n voorstelling van zaken past niet alleen in de hedendaagse bedrijfsideologie, maar ook in het werkgelegenheidsbeleid van nationale en Europese overheden die flexibiliteit als het hoofdkenmerk van dit beleid propageren. Onzekerheid en flexibiliteit worden de norm van het werkgelegenheidsbeleid. Zowel een vaste baan, een contract van onbepaalde duur, als het wegwerken van de massawerkloosheid behoren tot het verleden.

Over werkloosheid gesproken. In 1993 publiceerde de Europese Commissie onder voorzitterschap van de pseudo-socialist en grote vriend van de multinationals, Jacques Delors, een Witboek ter voorbereiding van de Europese eenheidsmarkt. Hierin lezen we dat de werkloosheid wordt veroorzaakt door een al te strikte reglementering van de arbeidsmarkt.

 » Lees verder

Wat is de verborgen agenda achter de massale bomenkap? – Ellaster

wat-is-de-verborgen-agenda-achter-de-massale-bomenkap?-–-ellaster

02-05-19 01:13:00,

In Nederland worden bomen massaal gekapt. Er is zelden slechts één reden waarom iets plaatsvindt en dat is ook hier zeker niet het geval. De achterliggende agenda is zorgwekkend, maar zou precies daarom aanleiding moeten zijn om er tegen in actie te komen.

Het begint steeds meer mensen op te vallen dat er een massale bomenkap plaatsvindt. Mooie stadslanen met prachtige volwassen bomen, veranderen steeds meer in kale straten. Groene pleinen veranderen in een kale stenen vlakte. Dezelfde kaalslag zien we terug in de bomenkap langs (snel)wegen. Ook in bosgebieden wordt massaal gekapt.

Zelfs de voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de roofbouw in de Nederlandse bossen. Het gekapte hout levert inkomsten op. [1] Ondanks dat dit dé motivatie van Staatsbosbeheer lijkt te zijn, vermoed ik dat er nog een heel andere agenda achter schuil gaat.
Kaalslag in Amsterdam. Frederik Hendrikstraat voor en na de bomenkap. Foto: Thomas Schlijper, schlijper.nl

Ontbossing in dunst beboste land van West-Europa

Er liggen nog veel meer plannen op de plank om zowel in de steden, langs wegen als ook in de natuurgebieden massaal de bomen te kappen. “Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België.” [2]

“Het feit is dat Nederland bos verliest, terwijl we al het dunst beboste land van Europa zijn. Van 2013 tot 2017 is de hoeveelheid bos in ons land met 5400 hectare afgenomen.  Er zijn plannen om nog eens 1231 hectare te kappen terwijl er maar 304 hectare aan nieuw bos gepland staat. Nederland ontbost dus.” [3]

De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de huidige afname van het tropische regenwoud. We zijn verontwaardigd over de massale bomenkap in andere, tropische landen, met name vanwege de afname van Co2 opname. Maar als het gaat om het Nederlandse bos geldt het Co2-argument ineens niet meer. [2]

Bomenkap in strijd met klimaatdoelstellingen

Hoorden we jarenlang dat onze klimaatproblemen veroorzaakt zouden zijn door een schrikbarende toename van Co2,

 » Lees verder

Oppositie tegen EU lijkt gedoofd, tijd voor stormalarm? #Nexit – De Lange Mars Plus

oppositie-tegen-eu-lijkt-gedoofd,-tijd-voor-stormalarm?-#nexit-–-de-lange-mars-plus

02-05-19 10:42:00,

Banksy

Nexit ooit een beladen term en wens van velen lijkt op de achtergrond van het politieke debat te zijn beland. Naast de bekende anti-EU clubjes komt Stormalarm.org met een heus programma over de EU onder de werktitel ‘Ik kniel niet voor de EU’. Een aantal sprekers werken mee met bijdragen vanuit hun persoonlijke gezichtspunt op de EU. Het programma loopt van 28 april tot en met 22 mei. Gemiste uitzendingen kunnen later bekeken worden.

Initiatiefnemer Peter Vlug: “Ik heb de online zender Zebulon opgericht en bied verschillende nieuwsprogramma’s aan. Samen met een team van mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn een project gestart met de naam ‘Ik kniel niet voor de EU’. We gaan dagelijks uitleggen tot aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei dat er iets gaande is waar je niet overheen kunt kijken. Het programma is steeds live en interactief. Het start op Facebook om 20.15 en duurt tot 20.45 uur en na middernacht staat het en op Stormalarm.org en op You Tube.”

Maarten Wienbelt heeft een hele andere motivatie:
“De EU zie ik als een schijnvertoning voor democratische grondslagen. Er werken 54.000 mensen die veel beloven en niks voor elkaar krijgen voor de inwoners van Europa. De parlementsleden die we kiezen zijn geld kostende lobbyisten die echt niks te vertellen hebben tegen de Europese Raad die aangesteld wordt door de pharmareuzen (die de eerste 2 wereldoorlogen financierden) en olie sector en wellicht zelfs wel de Bilderbergertjes.”

Sprekers Antoon Huijgens en Rob Vellekoop geven het geheel nog meer jus. De reactie van Antoon was nog niet binnen, maar die van Vellekoop wel:
“Overal waar macht speelt heerst misbruik. Blijkbaar kunnen de machthebbers de weelde van de ontvangen macht niet dragen. Het zal mij altijd blijven verbazen, dat met de verkiezingen de kiezer door het rood kleuren van een vakje een persoon kan selecteren die veel meer macht krijgt dan een willekeurige gewone burger zelf heeft.

Met andere woorden hoe kan je iets geven – macht – wat je zelf niet hebt. Volksvertegenwoordigers beschikken over leven en dood. Ze kunnen hun land in een oorlog storten ten koste van duizenden slachtoffers zonder dat een burger hieraan iets kan veranderen.

 » Lees verder

#EU en de #GeleHesjes op 1 mei – De Lange Mars Plus

#eu-en-de-#gelehesjes-op-1-mei-–-de-lange-mars-plus

02-05-19 10:39:00,

Tijdens 1 mei, de Dag van de Arbeiders, komen in Frankrijk een paar honderdduizend Gilets Jaunes en vakbondsmensen de straat op. In Parijs vullen ze straten en boulevards met meer dan 40.000 tegelijk. Helaas zal het daarbij niet blijven op deze dag. De massa media kondigen de hele week al onheilsboodschappen aan om de opkomst te beperken. Te veel betogers betekent gezichtsverlies voor ‘de president van de rijken’.

Special voor #nos manifestatie op 1 mei 2019 Frankrijk onder aanvoering van Gele Hesjes. Na 24 weken is het protest tegen het regime van Macron sterker dan ooit. Het politiegeweld groeit trouwens ook. #GiletsJaunes #1erMai pic.twitter.com/YUWXIHtIa2

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 1 mei 2019

Hoopvol

Er gebeurt iets bijzonders in Europa. Er gloort hoop aan de Franse horizon. De staats- en bedrijfsmedia zwijgen in elke taal. Toch gaat het al bijna zes maanden, 24 weken lang door. Tienduizenden Franse Gele Hesjes, de Gilets Jaunes, komen wekelijks vreedzaam in tientallen steden op straat, bezetten rotondes, openen de tolpoorten aan de tolwegen, belemmeren de toegang tot banken of bedrijven zoals Amazon.

De Fransen zijn de voorhoede van veranderingen niet alleen in 1789 tijdens de revolutie. In dat opzicht zit verzet en opstand bij de Fransen in de genen. Zij laten hun verworven rechten niet zo maar afpakken. De vrijheid van meningsuiting is daar een goed voorbeeld van. Ondanks intimidatie en een speciale anti-opstand wet die Macron sinds kort in het leven heeft geroepen blijven zij de straat opgaan, want zeggen zij dat is ons recht en daar blijf je af.

Er heerst armoede in Frankrijk, trouwens in de hele Europese Unie. Tien miljoen Fransen leven op of onder de armoedegrens. Zij staan met hun rug tegen de muur. Zij kunnen zich weinig permitteren en de geringste financiële tegenslag kan voor hen de nekslag betekenen. Zij komen niet uit hun schulden, hebben niet genoeg geld om te eten en te drinken of hun woonlasten te betalen. In de hele EU leeft bijna een vijfde op of onder de armoedegrens. De Gilets Jaunes zeggen dat ze niets meer te verliezen hebben en herhalen hun eisen al zes maanden lang.

 » Lees verder

Rusland en de leugens van De Standaard

02-05-19 10:31:00,

In het stuk “Poetin test Zelenski met Russische paspoorten” van Roeland Termote in De Standaard van vandaag 2 mei staat “…. op wat in de afvallige Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië gebeurde. Ook daar verstrekte Rusland paspoorten, om vervolgens in 2008 de aanwezigheid van zijn staatsburgers aan te grijpen als motief voor een militaire inval.”

Wat uw medewerker hier schrijft is een flagrante leugen en typerend voor de wijze waarop De Standaard over Rusland bericht. Vooreerst ontstond het probleem toen Georgië zich met westerse steun afscheidde van Rusland en die twee deelrepublieken van Georgië zich dan op hun beurt afscheurden van Georgië. En als de ene deelstaat zich mag afscheuren dan logischer wijze mag ook de andere dat doen. Maar ja, de ene had de steun van de EU en de VS, de twee anderen niet.

Toen daaruit een gewapend conflict ontstond werd er tussen Rusland, Georgië, de Verenigde Staten en landen van de EU een vredesakkoord getekend waarbij Rusland in Zuid-Ossetië en Abchazië een gewapende vredesmacht mocht stationeren.

Het Georgische leger, geleid door een generaal met Israëlische en Georgische nationaliteit en gesteund door de VS, heeft na een serie incidenten dan Zuid-Ossetië aangevallen. Dit exact de dag dat in China de Olympische Spelen begonnen en Poetin in Beijing was. Een aanval die vermoedelijk dus niet toevallig was.

Daarbij vuurden Georgische troepen zelfs op het hospitaal in de Zuid-Ossetische hoofdstad. Een oorlogsmisdaad. Ook beschoot men uiteraard de Russische vredesmacht die dan terugvuurden en de Georgische troepen verjoegen.

515778697087890534_438052252

Voor De Standaard is het berichtgeven simpel. Is iemand de vijand van de VS dan is dat ook zo voor die krant. Jarenlang bijvoorbeeld beweerde Jorn De Cock, hun correspondent in Libanon, dat de verhalen over de aanwezigheid van al Qaeda in Syrië door de Syrische president Bashar al Assad (foto) verspreidde leugens waren. De vrouw van Jorn De Cock werkte toen bij het uitbreken van die oorlog in Syrië voor de regering van de Qatarese dictatuur. Diezelfde regering die al Qaeda en de Moslimbroeders in Syrië bewapende. Of hoe De Standaard die terroristen die nadien in België en elders toe sloegen steunde. Als dat geen (sic) kwaliteitskrant is.

Rusland volgde hierbij exact de regels van het internationaal recht en viel bij die actie maar enkele kilometers dat land binnen om zich daarna,

 » Lees verder

Tenminste 40 leden van de witte helmen geven toe betrokken te zijn geweest bij de gifgas aanvallen in Syrië

tenminste-40-leden-van-de-witte-helmen-geven-toe-betrokken-te-zijn-geweest-bij-de-gifgas-aanvallen-in-syrie

01-05-19 09:40:00,

ShareTweet


Ten minste 40 leden van de witte-helmen – stichting Mayday rescue, kantoorhoudende in Amsterdam, hebben tijdens recente interviews toegegeven dat ze de zogenaamde chemische aanvallen in Syrië hebben gepleegd als vergelding tegen president Bashar al-Assad , dit bevestigde de directeur van de stichting voor de studie van democratie; Directeur Maxim Grigoriev.

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33
Picture: Janice Kortkamp

Verder heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw de steun van Washington (deep-state) aan de terroristische groep “Witte Helmen” toegegeven die is gelieerd aan de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra in Syrië.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken plaatste een tweet met de mededeling dat een aantal van zijn hoge ambtenaren vorige week een ontmoeting hadden met leiders van de groep “Witte helmen” om te bespreken wat het “humanitaire behoeften noemde, en voegde eraan toe: ‘We zijn er trots op de witte helmen te ondersteunen. .” Een uitspraak van de Amerikaanse regering, die tegenstrijdigheid oproept of is het de onbeschofte, geen schaamte kennende criminele regering (en ) van de VS en haar vazalstaten de EU. Dat blijkt wel, in het verleden deden ze het nog op een “beschaafde, geheime”manier, maar o.l.v. de regering Trump, die eigenlijk de “deep-state”hiermee blootstelt, is het in de openbaarheid en ieder kan de transparantie van de “regime-changes” zien.

Vorig jaar kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat de Amerikaanse president Donald Trump ongeveer 6,6 miljoen dollar heeft uitgetrokken voor de groep.

De EU landen, Canada, UK en Nederland hebben de Witte Helmen terroristen opgenomen en bieden hen onderdak, werk of uitkering, kinderbijslag en integretatie. Ook helpen de “diplomaten en het SDF” bij de terugkeer van Jihadisten van IS.

Voor meer info over de witte helmen en de “vuile oorlog” in Syrie, kune je mijn boek kopen bij:

Hoe Syrië de oorlog won van het westen

https://www.bol.com/nl/p/hoe-syrie-de-oorlog-won-van-het-westen/9200000110044124/

De witte helmen werden in 2013 in Turkije opgericht en wordt o.a. gefinancierd door Groot-Brittannië, Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk en de VS. Veel documenten die door het Syrische Arabische leger zijn aangetroffen in de gebieden die het van het terrorisme heeft bevrijd, hebben aangetoond dat de witte helmen verbonden zijn met terroristische organisaties,

 » Lees verder

Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat geschillenregeling in CETA wettig is

het-europese-hof-van-justitie-oordeelt-dat-geschillenregeling-in-ceta-wettig-is

30-04-19 06:36:00,

Het Europese Hof van Justitie heeft zich vandaag, 30 april, uitgesproken over de wettelijkheid van de zogenaamde investeerder-staat geschillenregeling (ISDS of ICS) in CETA, en bij uitbreiding in alle Europese handels en investeringsakkoorden. Het Hof heeft de conclusie van zijn advocaat-generaal van 29 januari 2019 gevolgd en heeft bevestigd dat ISDS/ICS in CETA wettig is. Voor 11.11.11 is de ISDS nog steeds hoogst problematisch omdat het buitenlandse investeerders een machtig instrument in handen geeft om regeringen onder druk te zetten.

De uitspraak van het Hof draait vooral rond de vraag of een investeerder-staat geschillenregeling de autonomie van het Europese rechtssysteem niet aantast en in het bijzonder het alleenrecht van het Hof zelf om definitieve interpretaties te geven van het Europese Recht. Het Hof vindt dat de manier waarop ISDS geformuleerd is in CETA de Europese rechtsorde niet aantast. Maar daarmee is voor 11.11.11 de kous niet af.

Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11: “Wettig of niet, ISDS is fundamenteel problematisch. Het geeft buitenlandse investeerders een uniek instrument in handen om financiële compensatie te bekomen voor democratisch genomen beleidsmaatregelen dat binnenlandse bedrijven en burgers niet hebben. Daarmee beschikken ze over een uitzonderlijk machtig middel om regeringen onder druk te zetten en beleidswijzingen te bekomen. Samen met een uitgebreide coalitie van Belgische en Europese middenveldorganisaties blijven we dan ook campagne voeren tegen het behoud van ISDS in welke vorm dan ook.”

In een beruchte ISDS-zaak van het Zweedse bedrijf Vattenfal tegen Duitsland heeft de betrokken Duitse deelstaat haar milieuwetgeving versoepeld om een grote schadevergoeding te vermijden. De Europese Commissie heeft die deelstaat daar nadien op haar beurt voor beboet. Meer recent heeft Frankrijk de Wet Hulot over koolwaterstoffen afgezwakt, nadat een Canadese oliemaatschappij gedreigd had met een ISDS-aanklacht die miljoenen kon kosten.

Samen met het Belgische Platform voor Rechtvaardige en Duurzame Handel blijft 11.11.11 zich verzetten tegen ISDS en de Europese handels-en investeringsakkoorden die ISDS bevatten, zoals CETA, EU-Singapore, EU-Vietnam, EU-Mexico. We doen mee aan de Europese campagne die op 22 januari 2019 van start is gegaan en ondertussen meer dan een half miljoen handtekeningen heeft opgehaald: https://stopisds.org/action/ Gisteren heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie de eerste 500.000 handtekeningen in ontvangst genomen.

Eerdere publicaties hierover:

https://www.11.be/artikels/item/150-organisaties-vragen-regels-voor-bedrijven-rechten-voor-mensen 

https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/beleidsbeinvloeding/handel-en-ontwikkeling/item/wettelijk-of-niet-geschillenregeling-tussen-investeerders-en-de-staat-blijft-hoogst-problematisch

 » Lees verder

5G en de grootschalige bomenkap – Transitieweb.nl

5g-en-de-grootschalige-bomenkap-–-transitieweb.nl

30-04-19 12:31:00,

5G en bomenkap

Iemand stuurde mij de onderstaande video uit Engeland over een beleidsnota waarin zwart op wit staat dat bomen de uitrol van 5G in de weg kunnen staan. Hier ligt dus naar alle waarschijnlijkheid een motief voor de grootschalige bomenkap waartegen inmiddels zoveel protest is gerezen.

In het Nederlandse taalgebied zijn dergelijke rapporten wellicht ook voorhanden. Bij een snelle scan kon ik nog geen vergelijkbaar Nederlandstalig document vinden. Misschien weet een van de lezers zo’n bron (bij teloc’s, ministeries, Arcadis, TNO of andere instanties die betrokken zijn bij de voor 5G benodigde herinrichting van de openbare ruimte).

Klik hier voor het in de video besproken originele Engelse document

En klik hier voor een tweede daar direct mee verbonden document.

In beide studies worden bomen als mogelijke hindernissen voor de signaaldoorgave genoemd. Zoek maar eens op het woord trees.

Gezondheidsrisico’s

Er wordt onderwijl steeds meer bekend over de nadelige gezondheidseffecten van mobiele straling. Zie daarvoor de twee volgende video’s (de eerste is in het Engels, de tweede in het Duits)

Internationale ongerustheid

In heel de hele EU neemt de ongerustheid over 5G toe. Zie daarvoor bijvoorbeeld deze video uit het Zwarte Woud in Duitsland:

Sussende overheid

De overheid en de meeste media proberen deze ongerustheid te sussen, zoals blijkt uit de nuvolgende signalering door Marije Freeve, die eerder gepubliceerd is op het blog JDReport.

Media verdoezelen belangrijke informatie over 5G

In de uitzending van 24 april besteedde Nieuwsuur aandacht aan de uitrol van 5G in ons land.
Kijk vanaf 20:45.

De verwachtingen die ik tevoren over deze uitzending had kwamen helaas uit.

Een serieuze internationale petitie die waarschuwt voor de gevaren van 5G, wordt door Nieuwsuur als fakenieuws weggezet. De ironie is dat juist dít document zeer belangrijke wetenschappelijke informatie bevat.

Ook de berichten over de dode spreeuwen in Den Haag na een 5G-test zijn volgens Nieuwsuur fakenieuws.

Dat kinderen, dieren,

 » Lees verder

Baghdadi is niet dood; ‘Grote Boze Wolf’ leeft..!!

baghdadi-is-niet-dood;-‘grote-boze-wolf’-leeft.!!

30-04-19 12:15:00,

x
x
Baghdadi is niet dood; ‘Grote Boze Wolf’ leeft..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Hij is er nog hoor. Al die berichten dat hij zo zijn gedood, bij een aanval van ‘de coalitie’ ten spijt. Er is een 18-minuten durende video ‘opgedoken’, die ons sterk aan de OsamaBinLaden-onzin doet denken. Het is zaak dat de wereld weer gaat bibberen en bang wordt. De angst moet erin blijven, ook al is ISIS verslagen.. Natuurlijk is ISIS NOOIT verslagen, want het is een regelrecht bedenksel van de krachten achter de schermen, om de wereld continue in angst-en-beven te houden voor ‘De Grote Boze Wolf’…

De video laat deze Simon, eh.. Al-Baghdadi zien, terwijl hij koetjes en kalfjes praat met anderen in een ‘informeel gesprek’.  De gezichten van de andere aanwezigen werden geblurd, zodat ze dit keer kennelijk geen bivakmuts ophoefden..  De grote ISIS-leider heeft het in dit gesprek over een oorlog tegen ‘kruisvaarders’.

Daarbij meld hij dat de strijd in de Syrische stad Baghouz voorbij is. En voor alle speurneuzen is dat natuurlijk een teken, jawel, dat het gesprek vrij recent werd gefilmd. “Want op 23 maart werd de stad immers bevrijd uit de handen van IS. Volgens technische info in de video, dateren de beelden van begin april.”

Dus nu is deze Abu Bakr al-Baghdadi, zoals hij voluit zou heten, leider van Islamitische Staat, weer levend. Voor het eerst sinds juli 2014 dus weer te zien op videobeelden, die door Al-Furqan, het persagentschap van IS is verspreid. Maar, vorige zomer publiceerde IS wel nog een speech van de leider. Jawel.. Hij was dus, zo concluderen wij, toen dus ook al niet dood.. Wat een poppenkast vind je niet.. Zullen we weer eens gewoon wat FEITEN op een rij zetten, die je niet leest in de MSM?

En ja, Rita Katz, ook zij was niet dood!
De Israelische Rita Katz kwam ook weer tevoorschijn. In de video prijst al-Baghdadi de aanslagplegers van Sri Lanka en noemt hij hun daden wraak voor Baghouz. En ja, dat meldt Rita Katz, directeur van SITE Intelligence Group, op Twitter. Zijn woorden zijn te horen in combinatie met beelden van de aanslag en de terroristen in Sri Lanka. Mogelijk werd deze audio dus pas na het gesprek toegevoegd.

 » Lees verder

Wie betaalt wat in Brussel? Zoek het op in onze donatiedatabase!

30-04-19 08:12:00,

Hoeveel geld ontvangen Europese politieke partijen van gulle gevers? En wie zijn dat precies? Vandaag publiceert Follow the Money een dataset met daarin alle 997 donaties die Europese partijen ontvingen in de periode 2014-2018.

An English version of this article is available here.

‘De burger mag verwachten dat het EU-besluitvormingsproces transparant en open verloopt. Hoe opener het proces, hoe makkelijker het is om te garanderen dat er een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt en dat besluitvormers voor iedereen even toegankelijk zijn. Transparantie is ook een belangrijke factor als het erom gaat de Europese burger actiever te betrekken bij het democratisch proces van de EU.’

Deze woorden staan op de website van de Europese Commissie. Specifieker: ze zijn te vinden op de pagina van het transparantieregister van de Europese Unie. Dit register werd in 2011 uitgebreid, om ook zicht te krijgen op welke bedrijven en organisaties invloed proberen uit te oefenen op het Europees Parlement.

Sinds het Verdrag van Lissabon in 2009 meer wetgevende macht overhevelde naar het Europees Parlement, kreeg deze immers te maken met een steeds grotere druk vanuit de lobbywereld: volgens een schatting van het Corporate Europe Observatory liepen er anno 2018 dagelijks zo’n 25.000 lobbyisten in Brussel. Toch is hun werk lang niet altijd zichtbaar: regelmatig vindt de lobby plaats in de welbekende ‘achterkamertjes’. Het transparantieregister moet deze lobby deels uit de schaduw trekken, maar het is nog maar de vraag hoe effectief dat register is. Registratie is in de meeste gevallen nog vrijwillig.

Dit is niet zonder gevolgen. In september 2015 ontdekte Transparency International EU dat meer dan de helft van het register ‘incompleet, betekenisloos of onjuist’ was. De waakhond vond onder andere bijna 4.000 lobby-organisaties wiens gehele opgegeven lobbybudget minder dan één minimum jaarloon bedroeg. En twee jaar later, in november 2017, repte ook het Corporate Europe Observatory over ‘dodgy data, under-reported spending, missing entries, and a lack of enforcement’.

Een andere manier om de Europese wetgever te beïnvloeden, is door middel van donaties. Daar waar het transparantieregister vrijwillig is, zijn Europese partijen verplicht inzage te verschaffen in alle donaties van boven de 500 euro. De afgelopen maanden hebben we een inventarisatie gemaakt van donaties en contributies door derden;

 » Lees verder

Tweede cycloon in Mozambique: meer dan miljoen kinderen in nood

tweede-cycloon-in-mozambique:-meer-dan-miljoen-kinderen-in-nood

29-04-19 06:26:00,

Na de doortocht van de tweede cycloon in Mozambique hebben nog eens 368.000 kinderen dringend nood aan hulp.

Cycloon Kenneth kwam amper zes weken na de doortocht van Idai. Kenneth kwam vorige donderdag aan land in de provincie Cabo Delgado in het noorden van Mozambique en ging gepaard met gigantische regenval, die in sommige dorpen tot 90 procent van de huizen heeft verwoest.

Overstromingen

“Cabo Delgado heeft geen eerdere ervaring met cyclonen, wat maakt dat de gemeenschappen in deze regio niet voorbereid zijn op hevige storm”, zei Michel Le Pechoux, voor Unicef actief in Mozambique, afgelopen weekend. “Dit maakt families met kinderen extra kwetsbaar. De grond is verzadigd van het water en de rivieren zwellen aan. We verwachten enorme overstromingen in de komende dagen en doen er alles aan om iedereen in veiligheid te brengen.”

Na de doortocht van Idai stond het aantal mensen dat hulp nodig heeft voor opvang, voedsel of medicatie op 1,85 miljoen personen. Na de verwoestingen van Kenneth berekende Unicef dat nog eens 368.000 kinderen dringend hulp nodig hebben. Dat brengt het totale aantal kinderen in nood op 1,4 miljoen. Zij leven in gebieden in het noorden en het centrale deel van het land, waar Idai en Kenneth lelijk hebben huisgehouden.

 » Lees verder

Wereldwijde militaire uitgaven naar recordhoogte | Uitpers

wereldwijde-militaire-uitgaven-naar-recordhoogte-uitpers

29-04-19 03:09:00,

Sinds 1998, het jaar met de laagste wereldwijde militaire uitgaven, gaat het om een stijging van 76%.

De Verenigde Staten: een derde van alle militaire uitgaven

De Verenigde Staten (VS), China, Saoedi-Arabië, Indië en Frankrijk vormen de top vijf en zijn volgens SIPRI samen goed voor 60% van de militaire uitgaven in de wereld. De VS heeft voor het eerst sinds 2010 zijn militaire uitgaven met 4,6% sterk laten stijgen tot 649 miljard dollar, goed voor 36% van het wereldtotaal. Onder president Trump heeft de VS een begin gemaakt van een groot militair aankoopprogramma. Volgens het Pentagon moet het Amerikaanse leger in staat zijn om de aanval van een grootmacht beter af te slaan of deze te vernietigen. Voor het fiscale jaar (FY) 2020 voorziet de VS-regering een defensiebudget van 718 miljard dollar. Volgens de plannen van de regering Trump moeten die verder stijgen tot 747 miljard dollar in FY 2024. Washington geeft nu al bijna evenveel uit aan het militair apparaat als de 8 volgende landen in de top tien van de militaire uitgaven.

China, vertraagde stijgende trend

China staat met 250 miljard dollar op een verre tweede plaats, 14% van de mondiale uitgaven. Het Chinese militaire budget is het afgelopen kwart eeuw vertienvoudigd. China heeft een enorme inhaalbeweging gemaakt en hanteert een beleid waarbij de militaire uitgaven de pas volgen van de economische groei. Omdat de economische groei de afgelopen jaren is vertraagd stegen de militaire uitgaven ook minder sterk. Het afgelopen jaar ging het om een stijging van ‘maar’ 5%, de laagste stijging sinds 1995.

Grafiek: wereldwijde militaire uitgaven – SIPRI
Saoedi-Arabië geeft vijf keer meer uit dan Iran

Saoedi-Arabië – wereldwijd op plaats 3 – tekent al jaren veruit de belangrijkste militaire uitgaven op van de regio, met een geschat totaal van 67,8 miljard dollar in 2018. Het land liet zijn militaire uitgaven met een stijging van 72% tussen 2009 en 2015 de pan uit swingen. Dalende olieprijzen zorgden er evenwel voor dat sindsdien ook de militaire uitgaven moesten beperkt worden. In topjaar 2015, het begin van de Saoedische interventie in Jemen, bedroegen de Saudische militaire uitgaven nog 87,2 miljard dollar. De daling met 6,5% in 2018 komt er ondanks nieuwe grote wapenaankopen en de nog altijd aanslepende militaire interventie in Jemen.

 » Lees verder

Krijg jij als vaccin-kritisch, ook een ‘ster’ opgeprikt..??

krijg-jij-als-vaccin-kritisch-ook-een-ster-opgeprikt.

28-04-19 08:17:00,

Hoe is het mogelijk vragen we ons maar weer eens af, dat mensen die vaccin-kritisch zijn, meteen als no-know’s worden weggezet. Dommies, ook al komt het merendeel van deze mensen uit de hoger-opgeleide-klasse.. Discussies die lelijk zijn ongenuanceerd.. Waarom? Hoe kun je iemand als ‘dom’ betitelen, als je hem nog nooit zijn verhaal hebt horen vertellen..? Hoe kun je iemand veroordelen, als je zelf een balk van hier-tot-gunder in je eigen oog hebt..? De hetze die lijkt losgebarsten, oogst over de hele wereld afkeurende reacties.

Wat is er aan de hand, dat weldenkende mensen, die feitelijk een situatie willen láten zoals die is, dus de keuze maken om niet te vaccineren, worden verdoemd. Wij zien op het internet al plaatjes, vooral op Amerikaanse site, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met de gele Davidsster uit de Tweede Wereldoorlog.Maar de discussie is in de VS dan ook nóg een stuk harder, dan hij in NL wordt gevoerd.

Maar we nemen aan, dat de mensen die dit doen, toch redelijk desperaat zijn, om zoiets te delen als hun gevoel van etiketering/labeling/brandmerking..! Wij plaatsen hier, op basis van dit verhaal, waarbij dus voor een normaal, redelijk en afgewogen discussie geen plaats meer schijnt te zijn, het onderstaande artikel van de Stichting Vaccin Vrij. Het spreekt voor zich.

We hopen dat in de discussies die jij eventueel hebt over het grote vaccinatie-dilemma met andere mensen, de ruimte er wel is, voor het delen van gezichtspunten. Zónder dat je meteen wordt weggezet als onnozel. Gebrandmerkt wordt, zonder dat men ook maar iets van je weet. Betekent het FEIT dat dit wél gebeurt -zie bijvoorbeeld onze recente artikelen hierover-, dat degene die zich hieraan schuldig maakt, een ‘niet-zo-hoog-opgeleide’ is en feitelijk daarmee zelf de DOMSTE is..? Zullen we maar stoppen met het plakken van etiketten en elkaar de ruimte gevven en naar FEITEN luisteren..? Feiten blijven delen?

x


* * *

x

Stop de beschuldigingen
aan vaccin-kritische ouders,
Los verdorie het probleem op!

x

Inleiding:

Op 15 maart van dit jaar publiceerde Child Health Defense een artikel getiteld: ‘Don’t Blame the Critics, fix the problem’geschreven door Alison Fuijto.

 » Lees verder

Geoengineering & bioengineering: The Unmistakable Link

geoengineering-amp-bioengineering-the-unmistakable-link

28-04-19 08:10:00,

Conferentie Santa Fe

Elana Freeland en Clifford Carnicom zijn de sprekers op de conferentie over geo- en bioengineering die dit weekend in Sante Fe in de VS zou plaatsvinden.

Vanavond kwam het bericht dat de conferentie is uitgesteld naar aanstaande dinsdag en live wordt uitgezonden via YouTube. 

Aan het volgen van deze online conferentie zijn geen kosten verbonden.

Maak aanstaande dinsdagavond en in de kleine uurtjes van woensdag ruimte in je agenda, raad ik je aan, want dit is een grote kans.

Elana Freeland is auteur van twee diepgravende boeken over geoengineering. Zij is internationaal een zeer vooraanstaand expert op dit gebied.

Onderzoeker Clifford Carnicom verricht baanbrekend onderzoek naar de biologische dimensie van het chemtrails, zoals deze zich onder meer manifestert in het fenomeen van de morgellons.

Deze livestream is een unieke kans om in zes uur tijd helemaal bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken in hun onderzoek.

Live streaming via Youtube

Dee I: dinsdag 30 april 18:00 uur

Deel II: dinsdag 30 april 22:00 uur

Deel III: woensdag 1 mei 00:00 uur (middernacht)

Livestream via Facebook

 » Lees verder

Wat drijft de Gele Hesjes al 24 weken de straat op? – De Lange Mars Plus

wat-drijft-de-gele-hesjes-al-24-weken-de-straat-op-8211-de-lange-mars-plus

28-04-19 11:40:00,

Ze trekken gele hesjes aan om op te vallen, gehoord te worden en niet langer buitengesloten van het economische spel waarvan de gewone man het slachtoffer is. Dat doen ze al 24 weken door heel Frankrijk, in de grote steden maar ook in de kleine plaatsen. Maar wat drijft hen, welke kracht zorgt dat zij politiegeweld van rubber kogels, granaten, traangas, politiehonden, wapenstok en waterkanon trotseren? Week in week uit staan ze daar weer tot verrassing van vriend en vijand. Is het moed die hen drijft, boosheid, patriottisme? Het antwoord op deze vraag is verborgen, maar eigenlijk weten we het allemaal. Alleen wil eigenlijk niemand eraan herinnerd worden.

Opnieuw protesteren op 27 april, beter bekend als #Acte24, tienduizenden Gilets Jaunes tegen de verpauperingspolitiek van Macron. In tientallen plaatsen kleuren de straten weer geel.

In Parijs lijken de vakbonden serieus toenadering te zoeken met de Gele Gesjes, hier trekken ze samen op.

In #Paris sluiten vakbondsleden zich aan bij #GiletsJaunes tijdens#Acte24. Voorproefje voor #1Mai pic.twitter.com/TX7i6jyGTC

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 27 april 2019

Eind december 2018 zoekt een cameraploeg van Euronews Gilets Jaunes op, ze lopen een week met hen mee, ze praten met de betrokkenen, leggen hun verhalen vast en hun voorspelling. Een zin die zij uitspreken blijft nagalmen:

‘Dit kan maanden doorgaan, we hebben niets te verliezen.’

Ieder jaar publiceert de EU via Eurostat armoedecijfers van de lidstaten. In Frankrijk leven bijna 11 miljoen mensen op of onder de armoedegrens (17% van de bevolking). Ze vertellen dit ook in de video van Euronews, zij moeten knokken om aan het eind van de maand nog voldoende eten te hebben. Gepensioneerden moeten baantjes zoeken om het hoofd boven water te houden. De lasten van het levensonderhoud gieren de pan uit. Een vrouw zegt dat ze met haar kind niet van haar inkomen kan rondkomen. ‘Ze nemen ons alles af,’ zegt een man boos.

Deze misère zorgt voor steeds meer boosheid die eens in de zoveel jaar de kop opsteekt.

 » Lees verder

Amerikaanse rechter verklaart anti-BDS-wet Texas strijdig met Grondwet – The Rights Forum

amerikaanse-rechter-verklaart-anti-bds-wet-texas-strijdig-met-grondwet-8211-the-rights-forum

28-04-19 07:39:00,

Nieuws

Israël-boycot

US Campaign for Palestinian Rights Arkansas Congres Maryland CAIR Texas Arizona Kansas ACLU Verenigde Staten BDS-beweging Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS nieuwsanalyse

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Israël-boycot / Amerikaanse rechter verklaart anti-BDS-wet Texas strijdig met Grondwet

Texas mag van ondernemers die zaken met de staat willen doen niet langer een ‘niet-boycot-verklaring’ eisen. Politieke boycots zijn grondwettelijk beschermd. Texas is de derde Amerikaanse staat waar een rechter een streep zet door een wet die voorschrijft dat zakenpartners Israël niet mogen boycotten.

Een foto van gouverneur Greg Abbott van Texas die op 2 mei 2017 de anti-BDS-wet tekent, en daar overheen het stempel ‘Ongrondwettelijk’. Palestine Legal 

Donderdag deed een rechter in Austin uitspraak in twee zaken die het nietig verklaren van de ‘anti-BDS-wet’ van Texas tot inzet hadden. Die wet bepaalt dat alle zakelijke partners van de staat een overeenkomst dienen te tekenen, waarin zij verklaren dat zij niet betrokken zijn bij een boycot van Israël of van de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Wie de verklaring niet tekent komt niet in aanmerking voor contracten met de staat.

De zaken waren in december 2018 aangespannen door de Council on American-Islamic Relations (CAIR) en de American Civil Liberties Union (ACLU). Zoals destijds door ons gemeld traden zij op namens vijf inwoners van Texas die de dupe van de wet waren geworden. Onder hen Bahia Amawi, een spraakpathologe van Palestijnse afkomst die haar baan verloor omdat zij in de winkel Israëlische producten links laat liggen en sympathiseert met de internationale BDS-beweging. Die beweging wil Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) dwingen het internationaal recht en de rechten van de Palestijnen te respecteren.

 » Lees verder

Frans rapport: “Saoedi-Arabische aanval op Jemen kan niet zonder onze permanente wapenleveringen” | Uitpers

frans-rapport-saoedi-arabische-aanval-op-jemen-kan-niet-zonder-onze-permanente-wapenleveringen-uitpers

27-04-19 07:55:00,

Betoging in Londen tegen de oorlog in Jemen (bron: flickr.com)

Volgens een rapport van de Franse inlichtingendiensten kunnen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zonder permanente Franse, Britse en Amerikaanse wapenleveringen en logistieke steun geen oorlog voeren tegen Jemen. De Franse overheid weet dat hun wapens routineus worden ingezet tegen de burgerbevolking in Jemen.

De Franse organisatie Disclose heeft een rapport van de Franse inlichtingendiensten gepubliceerd waarin die diensten verklaren dat de oorlog van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) tegen de bevolking van buurland Jemen volledig afhankelijk is van de permanente levering en logistieke steun van Franse, Britse en Amerikaanse wapenleveringen en -adviseurs.

President Trump met een kaart van Amerikaanse ‘investeringen’. Naast hem Saoedisch kroonprins Mohammed Bin Salman (screenshot TheRealNews)

Het rapport bevestigt tevens dat de Franse overheid goed op de hoogte is dat hun wapens worden ingezet tegen burgerslachtoffers in Jemen, wat de officiële verklaringen van president Macron en zijn minister van defensie Florence Parly flagrant tegenspreekt. Bovendien stellen de Franse geheime diensten vast dat de Saoedische militairen niet in staat zijn de aan hen geleverde wapentuigen eigenhandig in te zetten zonder actieve begeleiding van Franse, Britse en Amerikaanse experten.

Volledig op westerse technologie gebaseerde wapens

Het argument dat ze hun wapens bij andere wapenleveranciers zouden kopen – Rusland en China – als de huidige leveringen zouden stoppen, gaat niet op, omdat een dergelijke omslag jarenlange aanpassingen vergt van hun volledig militaire apparaat. Het zou betekenen dat al hun huidige munitie, onderdelen en communicatiesystemen moeten vervangen worden. Die zijn nu volledig volgens technische normen van de NAVO gemaakt. Je kan westerse bommen en raketten niet aan Russische vliegtuigen hangen en je kan al evenmin Russische bommen aan westerse toestellen hangen. Die systemen zijn volledig incompatibel.

De Saoedische piloten zijn bovendien niet voldoende opgeleid en getraind om eigenhandig deze hoogtechnologische wapensystemen in te zetten en moeten al hun bombarderingsopdrachten uitvoeren op basis van de door Franse, Britse en Amerikaanse experten ter plaatse geleverde gedetailleerde instructies. Hun toestellen worden in volle vlucht bijgetankt door Amerikaanse brandstofvliegtuigen, zonder dewelke ze de lange vluchten boven Jemen niet kunnen uitvoeren. Ze werpen hun bommen en raketten af op gerichte doelen volgens de instructies van hun westerse instructeurs. Voor de doelgerichtheid van de aanvallen worden ook Amerikaanse MQ-9 Reaper drones ingezet.

 » Lees verder

mazelen; levensgevaarlijk!

Nog even een pseudo-actueel weetje over de mazelen-prik. Allemaal nepnieuws en pseudowetenschap van aluhoedjes en komplotdenkers uiteraard: (met linkje naar de betreffende artikelen)


1) Bij het BMR-vaccin komt vaccin-falen in dermate hoge mate voor dat kudde-immuniteit onmogelijk wordt, zelfs met een vaccinatiegraad van 100%.

Dit was 7 jaar geleden al bekend, toen de artsen Poland en Jacobson hun bevindingen publiceerden:

• 2-10% van de mensen die de BMR-prik krijgen, maken geen antistoffen aan. Dit wordt ‘primair vaccinfalen’ genoemd.

• Nog eens 8-9% die aanvankelijk wel immuniteit ontwikkelt stopt met het produceren van antistoffen binnen 10-20 jaar. Dit wordt secundair vaccinfalen‘ genoemd.

 
In datzelfde jaar publiceerden de artsen Kontio, Jikinen, Paunio en Davidken de resultaten van hun onderzoek:

• 15.5% van de mensen die aan het onderzoek deelnamen en overeenkomstig het vaccinatieprogramma waren ingeënt (twee injecties), hadden binnen 20 jaar geen antistoffen meer.

• 18% had binnen 5 jaar na hun tweede injectie weinig tot geen antistoffen.

• Zelfs na drie injecties (één meer dan de huidige aanbeveling), had 10,5% geen meetbare antistoffen binnen 20 jaar.

 Kudde-immuniteit kan alleen optreden als de kudde levenslang immuun is. Antilichamen die niet levenslang aanwezig zijn – en ook niet door herhalingsprikken opgewekt kunnen worden – kunnen niet resulteren in kudde-immuniteit. 

5G draadloze technologie is het “stomste idee in de geschiedenis van de menheid”

5G draadloze technologie is het “stomste idee in de geschiedenis van de menheid”
Volgens Washington State University Biochemistry, professor medische wetenschappen Martin L. Pall

vertaling van:https://www.globalresearch.ca/5g-stupidest-idea-history-world/5675638

We bevinden ons momenteel middenin een 5G ontwikkeling voor draadloze technologie en politici moeten zich nog zorgen maken over de veiligheid hiervan. Ik heb onlangs de Canadese premier Justin Trudeau als voorbeeld gebruikt, maar het gebeurt wereldwijd. Het is een van de vele voorbeelden die illustreren hoe grote bedrijven de politiek volledig controleren. Ik heb onlangs ook geschreven over Robert F. Kennedy waarin hij uitgelegt hoe dit tot stand kwam, en hoe ze in staat zijn geweest om de overheid, de grote media en onze federale regelgevende instanties die verondersteld worden ons te beschermen en te informeren, volledig te ondermijnen.

In de video gebruikt hij Big Pharma als voorbeeld, omdat deze het meeste geld aan het congres geven; zelfs meer dan de grote olie en gas firma’s. In dat artikel beschrijf ik ook meerdere voorbeelden van fraude, zodat lezers een duidelijker beeld krijgen van wat er gaande is en wat echt bewijs daarvan is.

Het is duidelijk dat we niet beschermd worden en dat politici zich gewoon houden aan de wil van hun meesters, de grote bedrijven, die op hun beurt optreden als slaven van hun ‘financiële overheersers’, de grote banken. We zien dat producten en services worden goedgekeurd en geïmplementeerd zonder ooit een veiligheidstest te ondergaan. Dit is een groot probleem en een van de belangrijkste redenen waarom we een drastische toename van meerdere ziekten en kwalen kunnen zien, vooral als het gaat om neuropsychiatrische stoornissen.

Een studie getiteld “Magnetromagnetische microgolfvelden (EMF’s) produceren wijdverspreide neuropsychiatrische effecten waaronder depressie”, gepubliceerd in de Journal of Chemical Neuroanatomy beschrijft dit vrij duidelijk, en het is slechts een van de duizenden peer-reviewed onderzoeken die meerdere zorgen oproepen met betrekking tot dit type technologie.
Is er echt ernstige zorg voor het welzijn van de mensheid binnen deze instellingen? En indien niet, waarom blijven we hen dan toch steunen? Komt het omdat we in de illusie verkeren dat er daadwerkelijk bezorgdheid is bij politici? En waarom blijven we de macht van onszelf ondermijnen door corrupte politici te kiezen?

Hoe dan ook, in dit artikel wil ik uw aandacht vestigen op Dr. Martin L. Pall, PhD en professor Emeritus van Biochemistry and Basic Medical Sciences aan de Washington State University. Genomen uit zijn rapport getiteld “5G: Groot risico voor EU, VS en internationale gezondheid! Duidelijke bewijzen voor acht verschillende soorten zware schade veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) en het mechanisme dat ze veroorzaakt “, hij zegt o.a.:
. . . over de gevaren van 5G voor de gezondheid van kinderen”Het inbrengen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische test van veiligheid is het stomste idee dat iemand ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft gehad.”
Dat rapport bevat heel wat wetenschappelijke feiten die bijdragen ​​aan alle kennis die al beschikbaar is met betrekking tot de schadelijke effecten van 5G-technologie. Als u op zoek bent naar meer informatie, wijs ik mensen vaak op de Environmental Health Trust omdat het een geweldige bron is die u toegang geeft tot meer wetenschap.

Dit is geen nieuwe informatie. Jarenlang zijn er tal van onderzoeken gepubliceerd die de gezondheidsproblemen met betrekking tot 5G-technologie aantonen en honderden wetenschappers hebben de Verenigde Naties hierover aangeschreven. Deze initiatieven zijn gestart als een resultaat van het werk van Dr. Marin Blank van de afdeling Fysiologie en Cellulaire Biofysica van Columbia University. Volgens hem, met betrekking tot draadloze straling in het algemeen:
“We hebben iets gemaakt dat ons ernstige schade toebrengt, en het loopt uit de hand. Voor de gloeilamp van Edison was er heel weinig elektromagnetische straling in onze omgeving. De niveaus van vandaag zijn vele malen hoger dan de natuurlijke achtergrondniveaus en groeien snel vanwege alle nieuwe apparaten die deze straling uitstralen. Om het botweg te zeggen, ze beschadigen de levende cellen in ons lichaam en beschadigen en doden velen van ons voortijdig. “
Nogmaals, het is ongelofelijk dat deze technologieën worden uitgerold zonder dat er een veiligheidstest is gedaan. Hoe kan dit zelfs gebeuren? Het punt is dat als er veiligheidstests zouden worden gedaan, er waarschijnlijk geen wijzigingen zouden worden doorgevoerd, en deze bedrijven zouden deze technologieën niet mogen uitrollen en gebruiken.Kijkend hoe dit artikel over het werk van Dr. Pall gaat, is hieronder een lezing die in detail gaat over zijn onderzoek en waarom we ons bezig zouden moeten houden met de gevaren rond 5G-technologie.Het is zorgwekkend dat sommige mensen gaan geloven dat dit ‘pseudowetenschap’ is. Niet alleen is dit verrassend, maar het is ook erg zorgwekkend.

zie: https://youtu.be/kBsUWbUB6PE

Tijdens de ‘Health in Buildings Roundtable’, gesponsord door de NIH en mede georganiseerd door het Amerikaanse CDC en verschillende andere organisaties, concludeerde Dr. Martin Pall van de Washington State University (WSU) dat de ‘5G-implementatie absoluut krankzinnig is’. In deze korte presentatie bevestigde Dr. Pall dat de huidige 2G / 3G / 4G-straling waaraan de bevolking is blootgesteld, wetenschappelijk is gekoppeld aan: verminderde vruchtbaarheid, slapeloosheid, vermoeidheid, depressie, angst, veranderingen in de hersenstructuur bij dieren, cellulaire DNA-schade, oxidatieve stress, hormonale verstoring, kanker en nog veel meer. Dr. Pall legde kort uit hoe de elektrosmog van onze mobiele telefoons, wifi-routers, antennes van mobiele telefoons en andere draadloze technologieën menselijke cellen beïnvloeden.

We hebben uitgebreid over dit onderwerp geschreven en hieronder vindt u een aantal recente artikelen die we in meer detail beschrijven als u op zoek bent naar meer informatie.Een kanttekening is dat veel van deze informatie een absurde reactie kan uitlokken en dat is begrijpelijk. Het kan dezelfde angstige reactie uitlokken als andere humanitaire problemen, zoals de enorme hoeveelheden pesticiden die in onze omgeving en ons voedsel worden gespoten, de toenemende ontbossing en verschillende andere aspecten van de menselijke ervaring die moeten worden veranderd. Hoe belangrijk het ook is om niet te reageren met angst en paniek, het is nog belangrijker om deze dingen niet volledig te negeren en te denken dat alles op magische wijze in orde zal komen.

De aarde wordt momenteel overspoeld met deze puinhoop als een gevolg van onze onwetendheid, als gevolg van het negeren van belangrijke wetenschappelijke bevindingen zoals hier genoemde. Als we op deze weg doorgaan, zullen de ziektecijfers blijven toenemen. Bewustzijn is de sleutel, en gewoon op de hoogte blijven van dit probleem is een enorme stap in de goede richting.

Dus wat kan je doen? Je zou wat EMF-beschermende kleding en beddengoed kunnen kopen, of je zou zelfs je huis kunnen beschilderen met EMF-beschermende verf. U kunt uw computer loskoppelen wanneer deze niet in gebruik is, uw mobiele telefoon uitschakelen en al uw elektronische apparaten loskoppelen voordat u gaat slapen. U kunt een bekabelde internetverbinding prefereren (i.p.v. draadloos), die eigenlijk ook veel sneller is dan een draadloze verbinding. U kunt een gezonde levensstijl leiden en technieken voor het helen van het lichaam gebruiken.

Ik schrijf veel over parapsychologie, en het is vrij duidelijk dat onze geest een significante impact kan hebben op onze biologie. Ik weet dat het een beetje ‘new agey’ klinkt, maar de waarheid is dat als je niet gelooft dat je schade wordt berokkend, de kans groot is dat de impact op je biologie aanzienlijk zal verschillen van iemand die angstig en gestresst is over gezondheidsproblemen . Bewustzijn is enorm, en het is een van de grootste factoren met betrekking tot preventieve maatregelen.

*Opmerking voor lezers: klik op de deelknoppen hieronder. Stuur dit artikel door naar uw e-maillijsten. Crosspost op je blogsite, internetforums. enz.

De originele bron van dit artikel is Collective EvolutionCopyright © Arjun Walia, Collective Evolution, 2019

‘Politici, daar spreek je niet mee, daar schrijf je tegen…’

26-04-19 10:07:00,

Ewald Engelen staat stil bij de dood van Max van Weezel en prijst hem als een journalist pur sang, die nog lang de standaard zal zetten. Maar het eerbetoon dat politici de overleden journalist betoonden, gaat Engelen te ver. Waar is de afstand tussen journalistiek en politiek gebleven?

Over de doden niets dan goeds. Met alle eerbetuigingen van vorige week kun je het als geïnformeerde burger alleen maar eens zijn: Max van Weezel was een journalist van de buitencategorie, die nog lang de standaard zal zetten in een professie die steeds meer de weg kwijt is.

Maar hoe terecht ook, bij sommige loftuitingen kun je wat mij betreft wel degelijk vraagtekens plaatsen. De klachten onder burgers over de partijdigheid van de (politieke) pers zijn de laatste jaren niet van de lucht. Te veel aandacht voor de middenpartijen, te weinig voor de uitdagers (zolang ze niet Wilders of Baudet heten); te veel aandacht voor Haagse techniek, te weinig voor wat burgers werkelijk bezig houdt; te veel aandacht voor bobo’s, te weinig voor gewone mensen; te veel aandacht voor het wereldbeeld van de elite, te weinig voor de alternatieven; te veel aandacht voor het spel, te weinig voor de knikkers.

Geregeld heb ik dit van nabij mogen aanschouwen. Zo bestond de Volkskrant het om aan de vooravond van het debat over de regeringsverklaring van Rutte-3 in de krant kort alle oppositieleiders te bespreken, behalve de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (tevens mijn geliefde). Vergeten, zo verontschuldigde de redactie zich dagen later. Maar een dag na de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maand deed de krant het opnieuw: geen woord over de Partij voor de Dieren in haar overzicht.

Of neem de NOS, die het bestond om – bij monde van Ron Fresen en Dominique van der Heyde – in de nabeschouwing van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de winst van de Partij voor de Dieren weg te lachen als een randverschijnsel van dierengekkies dat geen serieuze analyse verdiende.

Of kijk naar de krankjorume heiligverklaring van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep in de Volkskrant, die klakkeloos diens kritiek op de ‘ideologische’ Varoufakis afdrukte en niet in de gaten had daarmee de hardvochtige neoliberale ideologie van Dijsselbloem zelf tot norm te verheffen.

 » Lees verder