“EU-regeringen pleitbezorgers grote bedrijven, niet van eigen bevolking”

8220eu-regeringen-pleitbezorgers-grote-bedrijven-niet-van-eigen-bevolking8221

07-02-19 07:46:00,

Corporate Europe Observatory, Europese watchdog van de zakenlobby’s bij de EU stelt op basis van eigen onderzoek vast dat de EU-regeringen meestal functioneren als tussenschakel voor de belangen van de grote bedrijven ten koste van de belangen van hun eigen bevolking.

Op basis van eigen onderzoek komt Corporate Europe Observatory (CEO) tot de vaststelling dat Europese nationale regeringen bij hun samenkomsten in de EU-context veel meer aandacht geven aan de belangen van de grote bedrijven dan aan de zorgen en wensen van hun eigen bevolking.

Lobby-organisaties die belangen van multinationals en grote economische sectoren verdedigen bij de EU krijgen niet alleen vrije en onbegrensde toegang tot de politieke leiders van de EU, hun vragen worden ook bijna steeds overgenomen als overheidsbeleid. Zij kunnen ministers, leden van de Europese Commissie en hun ambtenaren direct ‘adviseren’ met klaargestoomde teksten die als beleidsvoorstellen worden overgenomen. Zo slagen zij er in de pen vast te houden bij de opstelling van EU-richtlijnen.

Grote concerns als Volkswagen, de City of London, de Poolse steenkoolindustrie, lobbygroepen als BusinessEurope en de European Chemicals Industry Council herschrijven de EU-beslissingen over de klimaatverandering, de financiële sector, de chemiesector, de bescherming van het privéleven tot er van de openbaar geuite principes enkel een lege doos overblijft. De enige constante in deze manier van werken is dat het algemeen belang er altijd bij inboet, dikwijls op een zeer ingrijpende manier. Deze methodiek is grotendeels volledig van de buitenwereld afgeschermd.


In hun rapport Captured stateds: when EU governments are a channel for corporate interests hoe dit tewerk gaat via ministers, hun adviseurs en hun ambtenaren, via de Europese Commissie en via andere wegen binnen de EU-structuren.

Organisaties die de belangen van de gewone burger verdedigen – zelfstandigen, KMO’s, landbouwers, fabrieksarbeiders, openbare besturen, consumenten en leefmilieugroeperingen – worden volledig buiten dit informele beïnvloedingscircuit gehouden. In het rapport geeft CEO een aantal suggesties hoe deze organisaties deze gang van zaken kunnen tegenwerken en naar buiten brengen.

 » Lees verder

Nederland koopt JSF met gebreken, Defensie houdt kritiek achter

nederland-koopt-jsf-met-gebreken-defensie-houdt-kritiek-achter

07-02-19 02:57:00,

Nederland heeft eind januari de eerste JSF geleverd gekregen. De overdracht was feestelijk, maar uit rapporten van Amerikaanse toezichthouders doemt een beeld op van een gemankeerd toestel: onopgeloste gebreken, te lage betrouwbaarheid, en een te hoge onderhoudsbehoefte. Dit leidt tot hogere kosten en een lagere inzetbaarheid van de JSF dan jarenlang is voorgespiegeld. Het ministerie van Defensie heeft de Tweede Kamer niet op de hoogte gebracht van kritische passages uit Amerikaanse rapporten over verbeteringen aan het toestel.

In totaal telt de Amerikaanse toezichthouder op wapensystemen (Director Operational Test & Evaluation) 102 ‘kritische’ beperkingen bij het toestel, die op korte termijn waarschijnlijk niet worden verholpen; dat blijkt uit het rapport, dat op 31 januari verscheen. Vijftien beperkingen zijn van dien aard dat ze de veiligheid van personeel in gevaar kunnen brengen. De overige 87 gebreken kunnen ‘succesvolle afronding van de missie belemmeren of beperken.’ Zo is bij het boordwapen van het type toestel dat Nederland koopt al meerdere jaren op rij een afwijking naar rechts geconstateerd. ‘Onacceptabel,’ oordeelt de toezichthouder.

Ook zijn er nog steeds structurele problemen met ALIS, het ICT-systeem in en rond het toestel dat het onderhoud en de vluchtoperaties efficiënter moet laten verlopen. Handelingen die door ALIS geautomatiseerd hadden moeten verlopen, moet personeel handmatig verrichten. Mede daardoor loopt de JSF bij het opstijgen juist vertragingen op ten opzichte van de oudere gevechtsvliegtuigen die het moet gaan vervangen.

Uit het Amerikaanse rapport blijkt verder dat de prestaties op een ander vlak al drie jaar op rij stagneren: van de acht doelstellingen waar de JSF op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid aan moet voldoen, gaat het toestel er waarschijnlijk slechts vier halen.

‘Het spreekt voor zich dat minder betrouwbare vliegtuigen meer onderhoud en onderdelen nodig hebben dan gepland,’ legt de Amerikaanse rekenkamer uit in een rapport uit juni 2018, ‘en dat kan ertoe leiden dat een vliegtuig niet beschikbaar is voor operaties. Als betrouwbaarheidsdoelen niet gehaald worden, moeten de krijgsmachtdelen en de belastingbetaler genoegen nemen met een vliegtuig dat minder betrouwbaar is, duurder in gebruik is en meer tijd nodig heeft voor onderhoud.’

Lockheed Martin en het Pentagon zijn van plan om de vastgestelde gebreken pas later op te lossen

In haar jaarrapportage uit september 2018 erkent het ministerie van Defensie de problematiek,

 » Lees verder

Washington, de Logica van Macht, door Manlio Dinucci

washington-de-logica-van-macht-door-manlio-dinucci

07-02-19 02:50:00,

Tijdens de aanslagen op 11 september 2001 definieerden minister van Defensie Donald Rumsfeld en zijn adviseur, Arthur Cebrowski, de behoefte van het Pentagon om het hele planetaire strijdveld te domineren (Full-Spectrum Dominantie) om de unipolariteit van de wereld te behouden. Dit is precies wat de Verenigde Staten vandaag proberen.

JPEG - 63.6 kB

Twee weken geleden kroonde Washington Juan Guaidó als president van Venezuela, hoewel hij niet eens aan de presidentsverkiezingen had deelgenomen, en president Maduro onwettig had verklaard, hoewel hij volgens de wet was gekozen, en zijn deportatie naar Guantánamo van tevoren aankondigde.

Vorige week kondigde Washington de opschorting van het INF-verdrag aan, waarbij Rusland de schuld kreeg van deze beslissing, waarmee een nog gevaarlijkere fase in de nucleaire wapenwedloop werd geopend.

Deze week ging Washington nog een stap verder. Op 6 februari, onder Amerikaans bevel, breidde de NAVO opnieuw uit met de ondertekening van het protocol van toetreding door Noord-Macedonië als zijn 30e lid.

We weten niet welke stap Washington volgende week wil zetten, maar we weten wel welke kant het op zal gaan – een steeds snellere opeenvolging van gewelddaden waarmee de VS en de andere Westerse mogendheden proberen unipolaire overheersing te behouden in een wereld die snel multipolair wordt.

Deze strategie – niet een uitdrukking van kracht maar van zwakte, hoewel niet minder gevaarlijk – vertrapt de meest elementaire regels van het internationaal recht. Het symbolische voorbeeld is de goedkeuring van nieuwe sancties tegen Venezuela, met de «bevriezing» van 7 miljard dollar van de staatsoliemaatschappij, met het verklaarde doel om Venezuela te beletten, het land dat de grootste oliereserves ter wereld heeft, van het exporteren van olie.

Venezuela is niet alleen een van de zeven landen in de wereld met reserves aan coltan, het is ook rijk aan goud, met reserves die worden geschat op meer dan 15.000 ton, gebruikt door de staat om sterke valuta aan te schaffen om medicijnen, voedselproducten te kopen en andere goederen voor eerste levensbehoefte.Om dit te voorkomen heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën, samen met de ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de Europese Unie en Japan, een geheime operatie van «internationale onteigening» uitgevoerd (gedocumenteerd door de krant Il Sole 24 Ore). Het zonderde 31 ton goudstaven van de Venezolaanse staat af –

 » Lees verder

Amerikaanse opzegging INF-verdrag maakt van Europa nucleaire target

amerikaanse-opzegging-inf-verdrag-maakt-van-europa-nucleaire-target

07-02-19 02:24:00,

De Verenigde Staten trekt zich terug uit het historische INF-verdrag uit 1987. Dit maakt decennia van vooruitgang inzake nucleaire ontwapening ongedaan en kan een nieuwe nucleaire wapenwedloop ontketenen op Europees grondgebied. Europese landen moeten hun nucleaire ambiguïteit eindelijk laten varen en concrete stappen zetten richting volledige nucleaire ontwapening.

Historische mijlpaal

Het INF-verdrag, dat in 1987 werd afgesloten tussen Michael Gorbatsjov en Ronald Reagan, was een historische mijlpaal: de eerste keer dat een volledige ‘categorie’ van nucleaire wapens verboden werd.

Dankzij het verdrag vernietigden de Verenigde Staten en de Sovjetunie 2,692 raketten tegen 1 juni 1991. Hieronder bevonden zich ook de Amerikaanse kruisvluchtwapens en Pershing II-raketten die in Europa geplaatst waren na het beruchte NAVO-dubbelbesluit (1979).

Pax Christi Vlaanderen en andere Belgische vredesorganisaties speelden in de jaren 1980 een leidende rol in de organisatie van massademonstraties tegen dit dubbelbesluit. Honderdduizenden Belgen betoogden tegen de plaatsing van kruisvluchtwapens in de vliegbasis van Florennes. De zogenaamde kruisraketten werden uiteindelijk dankzij het INF-verdrag verwijderd.

Europese reactie

Een opzegging van het INF-verdrag is een directe veiligheidsbedreiging voor Europa. Het neemt alle beperkingen weg voor Rusland om grond-kruisvluchtwapens te ontwikkelen, die in de eerste plaats gericht zullen zijn op Europa. Als de VS op hun beurt nieuwe nucleaire raketten ontplooien, zullen die wellicht op Europees grondgebied worden geplaatst.

“Trump speelt Russische roulette met de Europese veiligheid, aangezien Rusland nu de handen vrij heeft om onbeperkt en zonder enig toezicht nucleaire raketten te richten op Europa. De Amerikaanse beslissing dreigt het openingssalvo te zijn van een Koude Oorlog 2.0 en te leiden tot een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied”, zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

Daarnaast toont de mogelijke Amerikaanse terugtrekking uit het INF-verdrag de kwetsbaarheid van bilaterale verdragen, en de noodzaak van multilaterale ontwapeningsverdragen zoals het VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Dit laatste verdrag werd in 2017 afgesloten tussen 122 VN-lidstaten.

“Europese landen moeten dringende maatregelen nemen om deze nucleaire waanzin te de-escaleren. Ze mogen niet langer aarzelen om het VN-kernwapenverbod te ratificeren en om Amerikaanse kernwapens te verwijderen van Europees grondgebied. Enkel op die manier kan een nieuwe nucleaire wapenwedloop vermeden worden die de Europese veiligheid ernstig bedreigt”, besluit Staes.  

Pax Christi Vlaanderen is een prominent lid van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN),

 » Lees verder

‘System change – not climate change’: kapitalisme versus het klimaat

8216system-change-8211-not-climate-change8217-kapitalisme-versus-het-klimaat

07-02-19 02:24:00,

Op de klimaatmanifestaties zie je het bordje regelmatig opduiken: system change – not climate change. Het doet denken aan de uitspraak van Naomi Klein: ‘Vergeet alles wat je weet over de opwarming van het klimaat: CO2 is het probleem niet. Het probleem heet: kapitalisme!” Als de opwarming van de aarde te maken heeft met een economisch systeem, dan vraagt de slogan ‘verander het systeem, niet het klimaat’ naar een concrete invulling.

We bekijken eerst de werking van het huidige economische systeem, om vervolgens over te gaan naar een voorstel hoe we dat systeem kunnen veranderen.

In het kapitalistische systeem heeft een rijke minderheid macht over een meerderheid. Dat werd onlangs nog maar eens zichtbaar gemaakt door het rapport van OXFAM: de 26 rijkste mensen op onze planeet bezitten samen meer dan de 3,8 miljard armste mensen.

Macht verwerf je door het eigenaarschap van de grond, de banken en van zoveel mogelijk economische sectoren. Dat wordt bestendigd door een overheid die daarvoor de middelen geeft en ook het systeem beschermt. Daardoor ontstaan in een kapitalistische maatschappij twee groepen: aan de ene kant de bezitters, aan de andere kant een talrijke groep van mensen die hun geest- en handenarbeid verkopen in ruil voor een loon.

Rijk worden in een kapitalistische maatschappij realiseer je door meer uit je investering te halen dan wat je erin hebt gestoken. Als de overheid aan je kant staat, is dat niet moeilijk. De politici zullen dan zorgen voor een aangepaste wetgeving, dat de lonen laag worden gehouden, dat er voldoende ruimte wordt voorzien waarbinnen jezelf mag beslissen op welke manier je wat produceert en dat je de grondstoffen – nodig om je product te maken, goedkoop kan aanschaffen.

De gevolgen

De negatieve gevolgen van het kapitalistische systeem zijn hoe langer hoe meer zichtbaar. Doordat elke kapitalistische eigenaar afzonderlijk mag produceren, zoveel hij denkt te kunnen verkopen, wordt er veel grondstof verspild en schade toegebracht aan het milieu. Daarbovenop komt de vervuiling van lucht en water, veroorzaakt door de organisatie- productie- en distributiemethoden. En dan nog te zwijgen over de vervuilende producten die op de markt worden gebracht die de mentale en fysieke gezondheid schaden.

Om over de grondstoffen voor de productie te beschikken, zullen de bezitters samen met hun overheden alle mogelijke middelen gebruiken om landen te dwingen hun natuurlijke rijkdom goedkoop af te staan.

 » Lees verder

De essentie: Kleinschalige economie én samenwerken…!

de-essentie-kleinschalige-economie-en-samenwerken

06-02-19 05:46:00,


x
x
Kleinschalige economie en samenwerken..
Daar gaat het om..!

2019 © drs. Ad Broere | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.

De informatie die ik vorige week uit betrouwbare bron kreeg was schokkend. Het beeld dat eruit naar voren kwam, is dat de autoriteiten totaal geen greep hebben op de zich ontvouwende gebeurtenissen. Het deed me denken aan het interview met een Zwitserse oud-bankier. De economieën van Europa en Noord-Amerika komen in een snelle neergang, om plaats te maken voor Azië, in het bijzonder voor China. Dit gaat gepaard met schokkende gebeurtenissen. Eigenlijk is het al een gelopen race, want de ontwikkelingen die hiertoe leiden zijn al decennia geleden ingezet.

Het is een minuut voor twaalf, als het al geen twaalf uur geweest is. Hoe bereik ik mijn medelanders om duidelijk te maken dat als we nu niet in actie komen, er straks teveel chaos kan zijn ontstaan om nog iets te kunnen. In artikelen en in mijn recente boek ‘Geld in de bijrol’ (HIER) kom ik vaak terug op twee hoofdthema’s.

Het eerst thema, is dat geld met geld verdienen niet alleen buitengewoon destructief is voor de aarde en alles wat erop leeft, het is vooral het middel waarmee de superrijken gigantische geldstromen naar zich toehalen. Aan de superrijkdom is een grenzeloze macht verbonden en tegelijkertijd veroordelen de superrijken minstens de helft van de wereldbevolking tot gebrek en armoede. Zolang de mensheid blijft geloven in de illusie van ook tot grote welstand te kunnen komen als je maar hard genoeg werkt, dan blijft het systeem en de daarbij behorende ratrace in stand. Het is het ieder voor zich, resulterend in enkele winnaars en massa’s verliezers.

Het tweede thema waaraan ik in mijn artikelen en boeken veel aandacht besteed, is ‘De schoonheid van het kleine, een economie als de mens ertoe zou doen’, wat de titel is van het boek dat dr. Ernst Friedrich Schumacher schreef in 1973. Het gaat om kleinschaligheid, producenten en consumenten dicht bij elkaar brengen, regionale economie, waardoor het meeste wat je nodig hebt van dichtbij komt van kleinschalige producenten.

De globalisering van de afgelopen tientallen jaren heeft tot gevolg gehad dat de economie steeds meer wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen en banken.

 » Lees verder

Obama, ISIS en de Moslimbroederschap plannen openbaar het PSD-11 document

obama-isis-en-de-moslimbroederschap-plannen-openbaar-het-psd-11-document

06-02-19 02:42:00,

ShareTweet


President Barack Obama is photographed during a presidential portrait sitting for an official photo in the Oval Office, Dec. 6, 2012. (Official White House Photo by Pete Souza)
Image Credit: Barack Obama – Official White House Photo by Pete Souza https://bit.ly/1PXZbVv , HSDL https://bit.ly/2QT5PTk , AQMI Flag https://bit.ly/2rXyXcV

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Ikzelf schreef er al over, net als anderen, maar het wordt vaak afgedaan als fictie, propaganda of “nepnieuws”, maar nu gaan er toch vele verhalen de ronde dat Obama echt wel een deal had met de “Moslimbroederschap”en zoals velen van ons schreven, ISIS “gemaakt” was door de VS en haar bondgenoten. Niet gek nu het zo pijnlijk “onprofessioneel” duidelijk wordt, de “regime- change” in Venezuela, veel mensen hebben door hoe het werkt!

Obama is een moslim

Nu schrijft de befaamde William Engdahl, die ik bij een conferentie over Syrië, in Duitsland ontmoette, het volgende artikel, wat ik vertaald heb in het Nederlands :

Recentelijk was er een groot tumult ontstaan, over het recente besluit van de Amerikaanse president Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië te halen en zijn reden hiervoor was dat ISIS/IS, de zogenaamde islamitische staat, grotendeels is verslagen. Wat achter de beslissing schuilgaat en wat nog belangrijker is, wat er achter de verrassende opkomst van ISIS in 2015 in Syrië was, brengt de aandacht naar nog niet geclassificeerde documenten van de Obama-regering. Als het gereorganiseerde ministerie van Justitie, van de VS, gedwongen wordt om deze documenten openbaar te maken in rechtszaken of verzoeken om vrijheid van informatie, kan het organisaties als de CIA en vele anderen in het kamp Obama laten “ontploffen”.

In 2010 ontwikkelde de Amerikaanse regering onder president Barack Obama een uiterst geheime blauwdruk, voor de meest ambitieuze en verreikende reeks regime-changes door de VS, in het Midden-Oosten, sinds de Eerste Wereldoorlog en de Anglo-Franse overeenkomst tussen Sykes en Picot, gegijzeld door onrust. Het zou een golf van oorlogen en chaos veroorzaken, van mislukte staten en overstromingen van oorlogsvluchtelingen die ondenkbaar zijn voor de meest cynische veteraan-diplomaat,

 » Lees verder

De Amerikaanse begrafenis van het INF-Verdrag met de Europese medeplichtigheid, door Manlio Dinucci

de-amerikaanse-begrafenis-van-het-inf-verdrag-met-de-europese-medeplichtigheid-door-manlio-dinucci

06-02-19 09:32:00,

Het Pentagon heeft besloten kernraketten voor de middellange afstand in Europa te installeren, waardoor dit territorium een slagveld zou worden in geval van een oorlog tussen de twee grootmachten. Het is geen verrassing dat de NAVO en de Europese Unie de zelfmoord van de Europese naties hebben goedgekeurd.

JPEG - 53.3 kB

De «schorsing» van het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), aangekondigd op 1 februari door staatssecretaris Mike Pompeo, heeft het aftellen gestart diat binnen zes maanden, de Verenigde Staten definitief uit het Verdrag zal tellen. Vanaf vandaag is de VS van mening dat het zich in ieder geval als vrij beschouwd om wapens te testen en te gebruiken in de categorie die door het Verdrag verboden zijn – grond gebaseerde middellange afstandsraketten (tussen 500 en 5.500 km).

De nucleaire raketten die in de jaren tachtig in Europa waren geïnstalleerd, behoren tot deze categorie – Pershing-2 ballistische raketten, geïnstalleerd door de Verenigde Staten in West-Duitsland, en op de grond gelanceerde kruisraketten, geïnstalleerd door de Verenigde Staten in Groot-Brittannië, Italië, West-Duitsland, België en Nederland, onder het voorwendsel om ze te gebruiken als verdediging om de Europese bondgenoten te verdedigen tegen de SS-20 ballistische raketten die door de Sovjetunie op haar eigen grondgebied zijn geïnstalleerd.

Het INF-verdrag, ondertekend in 1987 door presidenten Gorbachov en Reagan, elimineerde alle raketten van deze categorie, inclusief degene die gestationeerd waren in Comiso (Sicilië).

Het INF-verdrag werd door Washington in twijfel getrokken toen de Verenigde Staten hun strategisch voordeel ten opzichte van Rusland en China zagen afnemen. In 2014 beschuldigde de Obama-regering Rusland ervan, zonder het minste bewijs, van het hebben getest van een kruisraket (merk 9M729) behorend tot de categorie die door het Verdrag verboden is. En in 2015 kondigde het aan dat «als gevolg van de schending van het INF-verdrag door Rusland, de Verenigde Staten overwegen om in Europa grond geinstaleerde raketten te gebruiken». Dit plan werd bevestigd door de Trump-administratie. In 2018 verleende het Congres toestemming voor de financiering van een «onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor een kruisraket die zou worden gelanceerd vanaf een mobiel platform op de weg». Van Moskowse zijde ontkenden ze dat hun kruisraketten het Verdrag schonden en beschuldigden Washington ervan dat ze in Polen en Roemenië hellingen voor onderscheppings raketten hadden geïnstalleerd (van het «schild»), die kunnen worden gebruikt om kruisraketten die kernkoppen dragen te lanceren.

 » Lees verder

Militair-industrieel complex verantwoordelijk voor klimaatverandering

militair-industrieel-complex-verantwoordelijk-voor-klimaatverandering

05-02-19 09:40:00,

Terwijl de scholieren zich terecht zorgen maken over klimaatverandering en het gebrek aan doortastende maatregelen, is er bijzondere drukte in onze havens. In Antwerpen ontscheepte het Amerikaanse leger er 3.500 militaire voertuigen, tanks, pantserwagens en jeeps. In Zeebrugge ontscheepte de US army meer dan 80 helikopters en 1.900 militairen. Allemaal bedoeld voor Oost-Europa. Het militair-industrieel complex helpt onze planeet om zeep en toch wordt dit thema zelden gelinkt aan de klimaatverandering. Daar komt best dringend verandering in.

Militaire drukte in de onze havens

Negentig zware tanks, vijftien houwitsers, 120 gevechtsvoertuigen, 500 rupsvoertuigen, … De haven van Antwerpen vormt dezer dagen voor de tweede keer de transithaven voor een grote tankbrigade van het Amerikaanse leger die in het kader van de NAVO-operatie “enhanced Forward Presence” het oosten van Europa moet beschermen tegen eventuele Russische agressie.

In totaal brengt de brigade 3.500 stukken uitrusting mee. Vier roroschepen (roll-on-roll-offschepen) moesten tegen eind januari al het materiaal overbrengen.

De 3.500 manschappen van de “1st Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division” uit Fort Riley in de staat Kansas komen met het vliegtuig. Meer dan duizend Amerikaanse militairen verblijven reeds een aantal dagen op het militair domein van Grobbendonk om het materiaal te recupereren. Nadien gaat het langs Duitsland naar Polen, zowel via de weg, het spoor als binnenwateren.

De helikopters van diverse types (AH-64 Apache, CH-47 Chinook, UH-60L en M Blackhawk) arriveerden op 29 januari in Zeebrugge om dan via de basis Chièvres (tussen Bergen en Ath) naar Duitsland en uiteindelijk Oost-Europa te trekken.

Allemaal milieuvriendelijk? Zullen we met zijn allen de fiets nemen in plaats van de wagen, terwijl onder onze ogen het klimaat wordt vernietigd door de oorlogsboeren?

Oorlogsgeld kan overschakeling naar hernieuwbare energie bekostigen

Niet alleen maken de oorlogen van de VS het leven van de Irakezen, Afghanen, Pakistanen, Libiërs, Syriërs … onmogelijk, niet alleen storten de exuberante kosten van deze oorlogen de wereld in een economische crisis, de militaire operaties vernietigen ook het milieu. En als deze trend voortduurt, zal de militaire machine van de VS en NAVO het leven op deze planeet onmogelijk maken voor mensen en dieren.

Het geld dat werd verkwist aan de Irak-oorlog – een oorlog voor olie,

 » Lees verder

20 Jaar strijd om de stilte rond geoengineering te doorbreken

20-jaar-strijd-om-de-stilte-rond-geoengineering-te-doorbreken

05-02-19 09:08:00,

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Zweedse politica en Europarlementariër Maj Britt Theorin een rapport over veiligheid, milieu en defensie onder de aandacht bracht bij het Europarlement met daarin onder meer informatie over manipulatie van de atmosfeer middels H.a.a.r.p.

Het document is openbaar en hier in het Nederlands te lezen. Vanaf bladzijde 19 gaat het over H.a.a.r.p. (Bron: Over H.a.a.r.p. In de Europese Commissie, website wanttoknow.nl)

Het onderwerp H.a.a.r.p. ís nogal wat. Gelukkig hoeft niet iedereen zich met dit onderwerp bezig te houden. H.a.a.r.p. is een technologie die als onderdeel van het fenomeen geoengineering gezien kan worden en te maken heeft met de wereldwijde klimaatchaos van de laatste descennia. Dat heb ik niet verzonnen, maar daar zijn boeken over geschreven en films over gemaakt.

In 2012 heeft – als één van de weinige politici – de Zweedse Parnilla Hagberg geprobeerd dit onderwerp bespreekbaar te maken. Helaas werd het al snel door de media naar de doofpot verwezen.

In April 2013 werd er een tweedaagse conferentie georganiseerd in Brussel met de titel Beyond theories of weathermodification door internationaal platform Skyguards in samenwerking met een aantal parlementaire fracties waaronder ook de Groenen. In onderstaand filmpje is Werner Schulz van die Grünen aan het woord. Hij zegt dat er openheid van zaken gegeven moet worden over het besproeien van onze luchten met aerosollen (onderdeel van geoengineering).

In Duitsland is het de organisatie Sauberer Himmel die zich bezighoudt met acties tegen dit sproeien. Ook Nederlands medisch journaliste Désiree Röver geeft een korte lezing over het belang van zonlicht en de gevaren van het sproeien met aerosollen vanuit de luchtvaart, hieronder te zien:

Na deze zeer uitgebreide conferentie, die op YouTube en in de alternatieve media terug te vinden is, komt er nog altijd geen openbaar debat op gang over dit onderwerp. Het deksel van de doofpot blijft dicht en bezorgde Europeanen die straatacties houden worden niet serieus genomen. Wel maken de Fransen in 2013 een documentaire met de titel Bye bye blue sky. Hier volgt de korte versie:

De documentaire Bye bye blue sky start meteen met een interview met ingewijd wetenschapster dr.

 » Lees verder

Algemene stakingsdag Frankrijk: verzet tegen Macron groeit explosief – De Lange Mars Plus

algemene-stakingsdag-frankrijk-verzet-tegen-macron-groeit-explosief-8211-de-lange-mars-plus

05-02-19 06:08:00,

Tijdens de algemene staking op 5 februari werken maar liefst 18 organisaties samen met de Franse Gele Hesjes. De stakingen beginnen iets na middernacht met de blokkade van een van de toegangswegen naar de voedselmarkt in Parijs. In heel Frankrijk komen in tal van plaatsen en grote steden stakers en Gilets Jaunes samen voor protestmarsen. Ook studenten sluiten zich aan bij het groeiende verzet tegen het regime van Macron.

De vakcentrale CGT neemt het initiatief om als eerste met de GiletsJaunes samen te werken. Vervolgens volgen meer organisaties en ook studenten sluiten zich aan. Over een ding zijn zij het eens: om Macron op de knieën te krijgen moet er een krachtige landelijke reeks van stakingen komen. Op 5 februari vindt de eerste plaats en deze is meteen een enorm succes.

Het politiegeweld eist tot nu toe 3000 gewonden, 5600 arrestaties en 1700 mensen zijn in hechtenis genomen. Dit terwijl het optreden van de Gele Hesjes drie maanden lang vrijwel vreedzaam verloopt. Dit zet kwaad bloed bij de Fransen die vinden dat het een grondrecht is om te demonstreren. Macron probeert door intimidatie het verzet tegen hem de kop in te drukken. Vandaag blijkt dat zijn aanpak het tegenovergestelde effect heeft.

 

Algemene staking 5/2 startte even na middernacht met blokkade voedselmarkt in Parijs #GreveGenerale
Samenwerking #GiletsJaunes
en #cgt https://t.co/r7oaIeJfKo

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 5 februari 2019

Frankrijk staakt. #giletsjaunes en stakers leggen samen Frankrijk lam met wegblokkades, schoolbezettingen, haven stil gelegd, werkonderbrekingen. #grevegenerale5fevrier https://t.co/mnvLe0QDbM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 5 februari 2019

Studenten in Parijs sluiten zich aan bij Algemene Staking #grevegenerale5fevrier https://t.co/kBn312UAjD

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 5 februari 2019

In Toulouse staken de vuilnismannen op de dag van de Algemene Staking in Frankrijk. #grevegenerale5fevrier #giletsjaunes https://t.co/eL96FbC58D

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 5 februari 2019

Ook in de haven van Le Havre wordt gestaakt.

 » Lees verder

Nederland potentieel doelwit in kernoorlog

nederland-potentieel-doelwit-in-kernoorlog

04-02-19 04:25:00,

Door het opzeggen van het INF-verdrag is Nederland teruggekomen in de wereld van de Koude Oorlog. In de oorlog van nucleaire dreigingen is Nederland echter niet een passieve speler, maar speelt het ook zelf actief mee op het nucleaire speelveld. 

Reeds lang wordt vermoed dat er ook op Nederlands grondgebied kernwapens worden opgeslagen, namelijk op de luchtmachtbasis in Volkel. Deze vermoedens werden bevestigd toen Wikileaks een cable naar buiten bracht uit 2009 over een bijeenkomst tussen de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland (Phil Murphy), assistent-staatssecretaris Phillip Gordon en Christoph Heusgen, buitenlandse en veiligheidszakenadviseur van bondskanselier Angela Merkel.

In het gesprek merkt Gordon op een gegeven moment op dat het belangrijk is om het voorstel van het verwijderen van kernraketten in het coalitieakkoord goed te doordenken. In de cable staat:

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

“Bijvoorbeeld, een terugtrekking van nucleaire wapens uit Duitsland en mogelijk uit België en uit Nederland zou het Turkije politiek erg moeilijk maken om haar eigen voorraad te handhaven, ondanks dat het nog steeds overtuigd was van de noodzaak dit te doen.”

Ruud Lubbers

Ook vertelde in 2013 oud-premier Ruud Lubbers in een interview aan National Geographic Channel over zijn tijd als vaandrig op vliegbasis Volkel. In het interview vertelt de oud-premier dat hij in zijn diensttijd ‘nucleaire onderdelen’ heeft moeten categoriseren. Ook vertelt hij over 2013:

“Ik had toch nooit gedacht, dat wij in 2013 nog die onderdelen in Volkel zouden hebben. Ik had toen al lang gedacht dat na Reykjavik en het succes van de 0-0 en na het einde van de Koude Oorlog, dat er op één of andere manier dit allemaal verder zijn weg zou vinden. Maar ergens is nog altijd toch die, ook nu nog weer, die verleiding om weer in een conflict als het ware in een soort Koude Oorlog-verhouding weer te komen.”

Naast de aanwezigheid van nucleaire wapens op de luchtbasis Volkel zijn er geruchten dat er nabij de marinebasis in Den Helder eveneens op enig moment kernwapens opgeslagen zijn. Deze informatie is echter gedateerd, indien correct zou het gaan om kruisraketten.

Kernwapentaak voor Nederland

De atoomwapens die hoogstwaarschijnlijk op vliegbasis Volkel liggen zijn geen wapens die zelfstandig naar hun doel kunnen komen: daar zijn vliegtuigen voor nodig.

 » Lees verder

Ken je Dr. Robert Bowman, officier en 911-patriot..?

ken-je-dr-robert-bowman-officier-en-911-patriot.

03-02-19 05:14:00,


x
x
Ken je Dr. Robert Bowman, officier en 911-patriot..?

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Voor veel mensen is 911 nog steeds geen duidelijk verhaal. Ze blijven hun twijfels houden en houden derhalve (te) vaak vast aan de officiële theorie. Om in ieder geval iets vast te hebben en omdat iedereen dat immers doet.. En zo wordt het officiële narratief plotseling een soort ‘waarheid’ waartegen de werkelijke waarheid zich dient te bewijzen. Vreemd dat het mogelijk is, dat een leugen de plaats inneemt van de waarheid, totdat… Totdat het frame van ‘officiële waarheid’ wordt afgenomen van de leugen en gehangen om de werkelijke waarheid..

Het is voor andere mensen wel degelijk een mogelijkheid om te twijfelen. Dat wil zeggen dat de officiële waarheid wordt ontdaan van zijn ‘heilige huisjes’-imago, maar dat mensen zélf willen beslissen welke versie van de ware toedracht zij voor waarheid houden. Er is immers door het vertellen van leugens, veel te winnen voor degenen die achter de aanslagen van 911 -want daar gaat het in dit geval over- de masterminds vormen. Wij dragen graag bij om deze mensen te helpen hun afwegingen te maken.

Daartoe reiken we veel bewijsmateriaal aan, dat controversieel staat op de uitgangspunten/het fundament van de officiële theorie rondom deze verschrikkelijke aanslagen. Wat te denken van verklaringen van mensen van erudiete statuur en bewezen wijsheid..!? Zo geloven mensen dat er maar weinig officiële personen zijn, die wijzen op het karakter van een valse-vlag-operatie, dat in overvloed zichtbaar is bij deze aanslagen. Wat te denken van legerofficieren, brandweerlieden, verkeersvliegers (zie afbeelding), top-politici en vele anderen, die de officiële waarheid van 911 regelrecht naar de vuilnisbak verwijzen..!?

Robert Bowman is één van die dappere patriotten, die vragen om WAARHEID..!
Op de zustersite van wanttoknow.nl/be kun je een hele lijst van deze mensen vinden. Kijk eens op de site van WantToKnow.info en zie een aantal van deze erudiete mensen, die de huidige theorie (wat meer is het niet!) van de aanslagen verwerpen.. Wanneer je deze geïllustreerde instructie volgt kun je bij de keuze, waar de felrode pijltjes staan, zien hoeveel officiële personen vragen om minimaal een nieuw onderzoek. Een uiterst diplomatieke manier om te zeggen, dat het officiële rapport niet deugt natuurlijk..!

Onder de genoemde personen,

 » Lees verder

12e week anti-Macron protesten en oproep voor algemene staking – De Lange Mars Plus

12e-week-anti-macron-protesten-en-oproep-voor-algemene-staking-8211-de-lange-mars-plus

03-02-19 10:00:00,

De anti-Macron protesten van de Franse Gele Hesjes gaan de 12e week in sinds november vorig jaar. Ondertussen probeert Macron uit alle macht de Gilets Jaunes de mond te snoeren. Naast het politiegeweld en de intimidatie is er nu ook de anti-oproerwet. Al deze maatregelen lijken de Franse Gilets Jaunes juist steeds meer steun van de bevolking op te leveren, met op 5 februari het ultieme Franse pressiemiddel om een president te breken.

Tijdens vele bijeenkomsten in de diverse steden wordt stil gestaan bij de slachtoffers van het brute politiegeweld met meer dan 1900 ernstig gewonden, waarvan 159 in het gezicht en 18 een oog verloren.

Opkomst

Naar schatting van de ‘vakbond van de politie – boze politie’ demonstreren op zaterdag 2 februari Frankrijk breed 290.000 Gele Hesjes. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt op 17.000.

Dit is niet de eerste keer dat de schattingen zo ver uit elkaar liggen. De massa media nemen de cijfers over van het Ministerie en baseren daarop hun verhalen of laten deze achterwege. Dat is ook een van de redenen dat de Gilets Jaunes zo allergisch zijn voor de pers.

Enkele voorbeelden van demonstraties van 2 februari zijn voldoende om aan te tonen dat de cijfers van het ministerie nooit kunnen kloppen.

Parijs

🇫🇷 [#ActeXII] Des milliers de #GiletsJaunes sont déjà en train de manifester dans #Paris pour leur pouvoir d’achat et contre les #ViolencesPolicières. Ils demandent l’interdiction du LBD qui a déjà fait plusieurs blessés graves. #2fevrier pic.twitter.com/bO4d5ANlVe

— La Plume Libre (@LPLdirect) 2 februari 2019

Après 7H de direct sur @brutofficiel, je viens de me rendre compte que mon tweet est encore dans mes brouillons…

Alors voici quand même les images de l’important cortège à Paris des #GiletsJaunes pour l’#ActeXII ! pic.twitter.com/IPLHoZ9agU

— Remy Buisine (@RemyBuisine) 2 februari 2019

Lille

Cortège très important des le début de l #ActeXII à #Lille.

 » Lees verder

Wie “ontvoerde” Kaoutar Fal?

wie-ontvoerde-kaoutar-fal

02-02-19 09:53:00,

Elf juli 2018 leek voor de 32-jarige Marokkaanse zakenvrouw en activiste Kaoutar Fal een mooie dag te worden. Na 42 dagen in België als een soort crimineel vastgezeten te hebben in een gesloten centrum voor illegalen was ze de dag ervoor op 10 juli na vier gerechtelijke procedures op bevel van het Brusselse hof van beroep vrijgelaten.

Wie en waarom

Iets na 12 uur verliet ze dan haar appartement aan de Brusselse Luxemburgplaats om zich wat verder naar het Europees parlement te begeven. Belangrijk want ze had een enkele afspraken waaronder met de voorzitter van dat parlement Antonio Tajani, haar eerste die ze kon realiseren sinds ze in België toekwam. En via vooral die instelling ging Kaoutar een serie activiteiten organiseren en contacten leggen. Als consulente belangrijk.

Ze was echter maar net met vrienden op weg naar de afspraken of twee mannen hielden haar tegen en eisten dat ze met hen meeging. “We vroegen naar hun identificatie en kregen die niet maar ze verplichten mij wel om in de auto te stappen. En zonder mijn  gezelschap”, stelt Kaoutar Fal. Wat Rezi en Moishe Friedman die haar vergezelden ook bevestigen in hun verklaringen aan de politie en bij hun klachten elders.

Een ontvoering, daar lijkt het toch goed op. Haar GSM stond ook plots buiten dienst. Maar door wie die ‘ontvoering’ gebeurde is nog steeds de vraag voor iedereen die dit dossier op een wat professionele wijze volgt. Wie wou verhinderen dat ze met mensen in het Europees parlement sprak? En vooral ook waarom? En die ‘wie’ dat lijkt wel de Staatsveiligheid te zijn. Wie anders?

Als een crimineel

Alles leek op 29 mei vorig jaar vlot te zullen gaan voor de Marokkaanse 32-jarige Kaoutar Fal toen ze in het Marokkaanse Casablanca het vliegtuig nam voor Charleroi. Voorzien van een op 14 oktober 2016 verkregen en voor 38 maanden geldig visum alsmede een set afspraken. En met een serie geplande ontmoetingen met vooral leden van het Europees parlement waaronder de voorzitter zag alles er rooskleurig uit voor deze dame met flinke ambities.

DSC_0802

Als we onze Staatsveiligheid moeten geloven dan is Kaoutar Fal een staatsgevaarlijke spion werkend voor de Marokkaanse spionagedienst, officieel toch vrienden van onze Staatsveiligheid. Wat voor een bepaalde pers de gelegenheid was om haar te omschrijven als de Marokkaanse Mata Hari.

 » Lees verder

2 Geleerde, wijze mannen: ‘Macht raakt geheimen kwijt’..!!

2-geleerde-wijze-mannen-macht-raakt-geheimen-kwijt.

01-02-19 05:56:00,


x
x
2 Geleerde, wijze mannen:
‘Macht raakt geheimen kwijt’..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De roep van steeds meer deskundigen en vooraanstaande getuigen, om de waarheid rond grote historische gebeurtenissen openbaar te maken en/of nader onderzoek in te stellen, is een nieuw krachtig fenomeen aan het worden. Officiële verklaringen en onderzoeken worden inmiddels massaal niet meer vertrouwd en mensen lijken massaal te ontwaken in de leugen die hen al vaak vele decennia is voorgehouden als ‘waarheid’. Een waarheid die de elite/bestuurders van deze planeet gebruiken om hún agenda uit te rollen. Simpel spreek je over -jawel- complotten die de wereldgeschiedenis domineren.

En de theorieën daarover zijn vaak géén paranoïde fantomen van psychiatrische ‘gekkies’. Complotten zijn nietsontziende, uiterst wrede instrumenten van een selecte groep belanghebbenden, om buiten het zicht van de democratische orde de werkelijkheid een wending te geven.Daarbij geldt dat de geloofwaardigheid van deze complotten, aan kracht wint, wanneer er doden, zoveel mogelijk doden te tellen zijn. Dát maakt het ‘officiële verhaal/de leugen’ geloofwaardiger..!

De geschiedenis heeft KEIHARD aangetoond, dat veel heftige gebeurtenissen op het wereldtoneel volledig waren geënsceneerd.. Met het doel om de opinie van de wereldbevolking te manipuleren. En wel zódanig, dat zij de leiders, die nota bene deze gruwelijkheden hadden veroorzaakt, de volledige macht in handen gaven/geven om te handelen, zoals zij (volgens hun geheime agenda) ook wilden gaan handelen. Kijk in dat verband nog maar eens in het onvolprezen boek van Willem Middelkoop ‘Patronen van Bedrog’ (HIER)

Het doel van het uitrollen van deze geheime agenda’s, is het verkrijgen, consolideren of vergroten van (financiële- en politieke) macht; dat is het centrale doel Kijk maar eens naar het pallet van bereikte doelstellingen die voortvloeiden uit de aanslagen van 11 september 2001..! Maar er is een kentering gaande. De politiek raakt langzaam maar zeker haar geheimen kwijt!

Het volk, getuige o.a. de ‘gele vestjes’-campagnes, is het zat. De leiders worden krampachtig en de wetgeving voor het beperken van de journalistieke vrijheid helpt hierbij ook niet meer. Media die zich instrumenteel opstellen voor de ‘macht’ zullen niet overleven. Dit interview van de oud-hoogleraren Kees van der Pijl en Karel van Wolferen toont een prachtig perspectief op dit fenomeen. De moeite waard om deze waardevolle registratie van Café Weltschmerz te bekijken.

 » Lees verder

Amerikaanse steun aan Palestijnen terug naar nul – The Rights Forum

amerikaanse-steun-aan-palestijnen-terug-naar-nul-8211-the-rights-forum

01-02-19 10:43:00,

Nieuws

Rampzalig beleid

USAID Saeb Erekat Palestijnse Autoriteit Trump Gaza Westoever

Rampzalig beleid / Amerikaanse steun aan Palestijnen terug naar nul

De effecten van de Amerikaanse bezuinigingen op ontwikkelingshulp aan Palestijnen worden steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven. Tienduizenden Palestijnen hebben geen toegang meer tot basale hulpvoorzieningen zoals voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast stopt vanaf vrijdag 1 februari, op verzoek van de Palestijnse Autoriteit, de Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnse veiligheidsdiensten.

De activiteiten van USAID en daarvan afhankelijke hulporganisaties ten bate van de Palestijnen zijn zwaar getroffen door Trumps beleid.Mondoweiss  

Dat laatste houdt verband met het inwerking treden per 1 februari van de Amerikaanse Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA). Deze in oktober 2018 door president Trump ondertekende wet maakt het mogelijk dat de Palestijnse Autoriteit (PA) in de Verenigde Staten (VS) wordt gedagvaard voor ‘veronderstelde steun aan terrorisme’. ‘We willen geen geld meer ontvangen als dit tot gevolg heeft dat we voor het Amerikaanse gerecht moeten verschijnen’, aldus de Palestijnse leider Saeb Erekat.

Met deze nieuwe wet kunnen de VS overheden aanklagen voor terreurdaden tegen Amerikaanse burgers, zolang zo’n overheid financiële steun van de VS ontvangt. De PA wil voorkomen dat het dit soort rechtszaken aan zijn broek krijgt en ontkent alle verantwoordelijkheid voor Palestijnse terreurdaden tegen Amerikanen. Veel van die Amerikanen hebben overigens een dubbele Israëlisch-Amerikaanse nationaliteit.

De Amerikaanse steun voor de Palestijnse veiligheidsdiensten bedroeg zo’n zestig miljoen dollar per jaar. Deze houdt dus per 1 februari op.

Palestijnse studenten

De Amerikaanse Universiteit van Beirut.

Maar ook humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties zijn het slachtoffer van het stopzetten van de Amerikaanse steun (in een eerder artikel inventariseerden wij de Amerikaanse maatregelen). Zo zag het Middle East Partnership Initiative (MEPI) zich genoodzaakt de studiebeurzen voor Palestijnse studenten stop te zetten. Palestijnse studenten aan de Amerikaanse Universiteit van Beirut, de Amerikaanse universiteit van Libanon en de Amerikaanse universiteit van Cairo kunnen, tussen de semesters door, plotseling hun spullen pakken en terugkeren naar huis.

 » Lees verder

2008 in de herhaling

2008-in-de-herhaling

01-02-19 09:18:00,

In Amsterdam wordt een enorme zeepbel geblazen; dat is wijd en zijd bekend. De oorzaak zit ’m vooral in de stagnatie van de reëel besteedbare inkomens in Nederland – en aan die analyse wordt in pers en politiek veel minder ruchtbaarheid gegeven dan verstandig is, meent Ewald Engelen.

Afgelopen maandag publiceerde de internationale vastgoedspecialist Knight Frank een rapport over de betaalbaarheid van woningen in verschillende wereldsteden. Daarin speelde Amsterdam een omineuze hoofdrol. Volgens het rapport zijn woningen in de hoofdstad namelijk het minst betaalbaar van alle 32 steden waar Knight Frank naar heeft gekeken. En dat komt niet alleen door de gigantische zeepbel die er in Amsterdam wordt geblazen; dat is namelijk wijd en zijd bekend. De oorzaak is vooral de stagnatie van de reëel besteedbare inkomens in Nederland – en aan die analyse wordt in pers en politiek veel minder ruchtbaarheid gegeven. Ook al liet de Rabobank begin vorig jaar nog weten dat de besteedbare inkomens in Nederland al veertig jaar vrijwel gelijk zijn gebleven.

Sinds 2012, het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland (en veel andere landen), zijn de huizenprijzen in Amsterdam met maar liefst 63,6 procent gestegen, vergelijkbaar met woningen in steden als Vancouver, Dublin en Berlijn. Maar wat Amsterdam zijn koppositie op de (on)betaalbaarheidsindex van Knight Frank bezorgt, is de extreem geringe inkomensstijging die daar tegenover staat. Slechts 4,4 procent in vijf jaar tijd, en dat is (veel) slechter dan in alle ons omringende landen, met uitzondering van Spanje (3,0 procent) en Frankrijk (1,8 procent).

Private schulden

Waar het rapport opnieuw de nadruk op vestigt, is dat in Nederland die vermaledijde LTI (Loan to Income) en LTV (Loan to Value) ratio’s tien jaar na de crisis en ondanks gepiel in de marge aan kredietverstrekkingseisen en fiscale aftrekbaarheid, internationaal gezien nog altijd exorbitant groot zijn. Dat komt niet alleen door de krankzinnig hoge huizenprijzen in de Randstad, maar ook door de extreem zwakke loonontwikkeling in Nederland, ondanks oproepen van de ECB en De Nederlandsche Bank aan werkgevers om daar iets aan te doen, en ondanks de belofte van Rutte 3 dat na zes jaar exorbitant bezuinigen en lastenverzwaren (pakweg 50 miljard) iedereen er in koopkracht op vooruit zou gaan.

Private schulden fungeren als anabole steroïden voor de economie,

 » Lees verder

Spanje helpt immigranten met illegale doorreis

spanje-helpt-immigranten-met-illegale-doorreis

01-02-19 09:09:00,

Hoewel de Balkanroute nog altijd in gebruik is, zwelt de immigratiestroom via Spanje steeds verder aan. Slechts weinigen blijven echter in Spanje. De meeste asielzoekers trekken verder. De Spaanse autoriteiten helpen hen daarbij. Anders dan voor de Franse autoriteiten is dit voor hoofdbestemming Duitsland echter geen aanleiding tot sterkere grenscontroles.

Meer dan 2100 immigranten zijn in de twee eerste weken van 2019 reeds vanuit het zuiden naar Spanje gekomen, via de Middellandse Zee en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Dat zijn  er meer dan in de hele maand december, die toch al alle records verbrak. Voor 2018 rapporteerde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Spanje zo’n 60.000 immigranten, drie keer zo veel als in het jaar daarvoor. In 2019 zouden het er nog eens drie maal zoveel, oftewel 180.000 kunnen worden.

Spaanse autoriteiten faciliteren doorreis

Uit onderzoek van Duitse media en ervaringen van Franse douaniers blijkt echter dat slechts weinigen in Spanje blijven. De meesten van hen reizen gelijk door. En de Spaanse autoriteiten helpen hen zelfs daarbij, door busritten van Andalusië naar het noorden van Spanje te organiseren en betalen. In het noorden staan andere bussen gereed die bij nacht en nevel naar Frankrijk rijden. De bestemming van de meesten is Duitsland. Linda Teuteberg, migratie-woordvoerder van de liberale FDP-fractie in de Duitse Bondsdag, spreekt van een “duidelijke schending van Europees recht”. Teuteberg roept dan ook op tot strengere controles aan de Duitse grens.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Bilateraal verdrag

Bondskanselier Angela Merkel ondertekende vorig jaar in Andalusië weliswaar een bilateraal verdrag over het terugnemen van immigranten met de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez, maar dit akkoord blijkt het papier waarop het geschreven staat niet waard. Dit verdrag is echter alleen van toepassing wanneer een asielzoeker zich eerst in Spanje laat registreren en dan met een omweg via Italië en Oostenrijk over de Beierse grens Duitsland binnenkomt en zich dan laat pakken. Dit onwaarschijnlijk scenario is in 2018 dan ook niet één keer voorgekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onder Horst Seehofer (CSU), dat het bilaterale verdrag destijds als grote vooruitgang voorstelde, reageerde terughoudend op de verwijten van de FDP. Federale politie-agenten op Frontex-missie zouden ter plaatse in Spanje de feiten onderzoeken, zo heette het.

Schengenzone

Omdat er binnen de Schengenzone in de regel geen grenscontroles zijn,

 » Lees verder

Economische oorlog VS tegen Venezuela verkocht als falen van Maduro – De Lange Mars Plus

economische-oorlog-vs-tegen-venezuela-verkocht-als-falen-van-maduro-8211-de-lange-mars-plus

01-02-19 09:08:00,

Foto 123rf

Het Europese Parlement heeft Juan Guaidó erkend als de wettige interim President van Venezuela, in overeenstemming met de Venezolaanse grondwet. Ze volgen hiermee de VS die vrijwel direct na de bekendmaking door Guaidó met hun erkenning komen.

De Venezolaanse regering van Maduro claimt, dat de humanitaire crisis waarin Venezuela verkeert wordt gebruikt als aanleiding voor een regime change en niet wordt veroorzaakt door mogelijk falen van Maduro, zoals de massa media en de VS beweren, maar door de boycot, blokkade en economische strafmaatregelen van de VS.

Op 23 januari roept de Venezolaanse Parlementsvoorzitter Guaido zichzelf tot president uit. Vice-president Mike Pence geeft 1 dag eerder al een steunverklaring af (zie twitter) dus voordat Guaido feitelijk een staatsgreep pleegt. Op de dag van zijn zelfbenoeming gaat Trump direct achter de voorzitter staan en volgen enkele andere naties. Een geschiedenis van list en bedrog sinds Obama.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) 22 januari 2019

Juan Guaido, de pas gekozen parlementsvoorzitter, benoemt zichzelf tot president van Venezuela omdat hij Maduro ernstig nalatig acht. Voordat het echter zover is gekomen, starten de VS eerst een economische oorlog. Deze begint al onder Nobelprijswinnaar voor de Vrede president Obama.

Olieprijs

Eind 2014 spreekt de club van olieproducerende landen OPEC af, tegen de zin van Venezuela, om de olieproductie te houden op 30 miljoen vaten per dag. Het gevolg is dat de prijs per vat komt te liggen op 60 dollar. Dat is 40 dollar beneden de prijs die Venezuela nodig heeft om zijn uitgaven en inkomsten in balans te houden. Volgens een rapport van de Financial Times kost dit het land naar schatting 43 tot 77 miljard dollar per jaar.

Maduro zoekt en vindt steun bij de Chinezen die hem miljarden leningen verstrekken.

 » Lees verder

Unilever maakt gehakt van de Vegetarische Slager

unilever-maakt-gehakt-van-de-vegetarische-slager

31-01-19 10:08:00,

Unilever betaalt 30 miljoen euro om de Vegetarische Slager over te nemen. Een perfecte win-win-situatie, zou je denken: via Unilever kunnen de diervrije burgers en kipstuckjes wereldwijd mainstream worden. Maar columnist Herman Lelieveldt vraagt zich af: hoe oprecht zijn de intenties van de levensmiddelengigant?

Voor de verstokte vleeseter moet januari een ware lijdensweg geweest zijn. Halverwege de maand publiceerde een commissie van het gezaghebbende tijdschrift de Lancet het zoveelste rapport over de toekomst van ons voedsel, met als belangrijkste boodschap dat Europeanen en Noord-Amerikanen drastisch minder vlees moeten eten. De Telegraaf vertaalde dat naar een voor de gemiddelde Nederlander mismoedige twee gehaktballen per week. Een dag later zag de krant de vleestax al ‘boven ons bord hangen’.

Vleestax of niet, de trend naar minder vlees lijkt onomkeerbaar. The Economist heeft 2019 al tot jaar van de veganisten gedoopt en het februarinummer van magazine Linda. bestempelde het eten van vlees ‘als het nieuwe roken’. Voor de producenten van vleesvervangers lijken de gouden tijden nu echt aangebroken. En voor Unilever natuurlijk: het bedrijf nam net voor de jaarwisseling de Vegetarische Slager over voor een bedrag van naar verluidt 30 miljoen euro

Ik ben me nu al een maand het hoofd aan het breken over de vraag of we nu wel of niet blij moeten zijn met die overname. Ik was een van die mensen die eind 2015 meededen met de obligatielening van dit bedrijf, zodat ze een fabriek in Breda konden neerzetten om hun productie drastisch op te schalen en de vleesvervangers nog beter te maken. Want hoe goed de producten ook zijn: voor de gemiddelde consument blijft prijs één van de belangrijkste keuzecriteria, naast gemak en smaak. Vleesvervangers zullen pas echt doorbreken als ze écht vlees op al deze drie vlakken weten te verslaan.

Dat de Vegetarische Slager zijn fabriek financierde met crowdfunding paste helemaal bij het dwarse, innovatieve, eigenzinnige imago van dit bedrijf. Niet naar de bank, maar de consument vragen om zelf een belang te nemen in een bedrijf dat de verstokte vleeseter wil laten zien dat hun meat successors misschien wel beter smaken dan het origineel.

Het is een wonder dat dit soort kleine jongens een voet aan de grond weten te krijgen

Voor mij is het bedrijf dan ook het spreekwoordelijke Greenpeace-bootje dat de olietankers van Nestlé,

 » Lees verder

Met bestrijding ELN in Colombia slaat Washington drie vliegen in een klap

met-bestrijding-eln-in-colombia-slaat-washington-drie-vliegen-in-een-klap

31-01-19 10:04:00,

Het ‘Nationale Bevrijdingsleger’ (ELN) In Colombia eiste onlangs de verantwoordelijkheid op voor een autobomaanslag waarbij 20 rekruten van de politie om het leven kwamen. Het oplaaien van de burgeroorlog biedt een voorwendsel voor stationering van Amerikaanse troepen in het Zuid-Amerikaanse land, waarmee ook Venezuela verder onder druk gezet zou kunnen worden.

De guerrilla’s, die door onder andere de Colombiaanse, Peruviaanse, Canadese en Amerikaanse regeringen als terroristen gezien worden, verdedigden de aanslag als legitieme oorlogshandeling, aangezien burgers niet het doelwit waren. Volgens het ELN was de aanslag een reactie op de veronachtzaming van de nog lopende vredesbesprekingen door de rechts-liberale president Ivan Duque Marquez.

Harde lijn

Duque werd deze zomer tot president van Colombia verkozen, nadat hij had beloofd een harde koers te zullen varen jegens de gewapende groeperingen in zijn land. Dit trok een wissel op het fragiele vredesproces tussen Bogota en het ELN, waarop de groep weer overging tot aanslagen op onder andere pijpleidingen. Rond de Kerst riep het ELN dan een staakt-het-vuren uit met het oog op hervatting van vredesbesprekingen op Cuba.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Cuba

Enkele leiders van het ELN zijn momenteel op Cuba voor dat proces, maar de Colombiaanse regering heeft van Cuba hun uitlevering geëist. Havana weigert dit echter, omdat dit een schending zou zijn van de voorwaarden waaronder het de besprekingen faciliteerde en daarmee afbreuk zou doen aan de internationale geloofwaardigheid van de Caraïbische staat.

Strategisch partnerschap

De Colombiaanse regering heeft echter nog een sterke kaart uit te spelen, namelijk haar strategische partnerschap met de Verenigde Staten. Bogotá en Washington zijn al decennia bondgenoten. Verder wil Trump graag laten zien dat hij harder is jegens Cuba dan zijn voorganger. De Amerikaanse regering zou zich zodoende wel eens kunnen bemoeien met het diplomatieke geschil en dit als voorwendsel kunnen gebruiken voor het opleggen van nieuwe sancties aan Cuba en de aanwending van andere pressiemiddelen voor regime change.

Amerikaanse troepen

Colombia werd vorig jaar ook de eerste ‘global partner’ van de NAVO in Latijns-Amerika. Mocht Duque besluiten tot een grootschalige militaire actie tegen het ELN, dan zou dit als voorwendsel kunnen dienen voor de stationering van Amerikaanse en eventuele andere NAVO-troepen in het cruciale Zuid-Amerikaanse land.

 » Lees verder

Venezuela, een staatsgreep door de Amerikaanse deep state, door Manlio Dinucci

venezuela-een-staatsgreep-door-de-amerikaanse-deep-state-door-manlio-dinucci

31-01-19 09:50:00,

Uiteindelijk heeft president Trump zich op een lijn geplaatst met de ambities van de Amerikaanse deep state voor de vernietiging van het Caribische bekken. Hij heeft vice-president Mike Pence en senator Marco Rubio in hun operatie bevestigd om Venezuela te destabiliseren. Hij kan dezelfde twee mannen ook ondersteunen in hun project voor Israël en tegen Syrië.

JPEG - 43.3 kB
Bijna een jaar geleden ontving president Trump Vice President Mike Pence en senator Marco Rubio in het Witte Huis. Ze waren gekomen om hem de vrouw van een van de leiders van de Venezolaanse oppositie te presenteren. In die tijd was hij tegen elke daad van destabilisatie. Vandaag hebben dezelfde Pence en Rubio van hem het groene licht gekregen.

De aankondiging door President Trump, die Juan Guaidó erkent als de ’legitieme President’ van Venezuela, werd voorbereid in een ondergrondse controlekamer binnen het Congres en het Witte Huis.

Dit werd in detail beschreven door de New York Times [1]. De hoofd operator, Republikeinse senator voor Florida Marco Rubio, «virtuele staatssecretaris voor Latijns-Amerika, zal de strategie van de administratie in de regio leiden en verwoorden», in samenwerking met vice-president Mike Pence en National Security Advisor John Bolton.

Op 22 januari, in het Witte Huis, presenteerden de drie mannen hun plan aan de President, die het accepteerde. Onmiddellijk daarna – meldt de New York Times – «dhr. Pence noemde de heer Guaidó en vertelde hem dat de Verenigde Staten hem zouden steunen als hij het presidentschap zou opeisen».

Vice-president Pence stuurde vervolgens een videoboodschap naar Venezuela waarin hij de demonstranten opriep tot «Laat uw stem morgen gehoord worden» en verzekerd «in de naam van President Trump en het Amerikaanse Volk – estamos con ustedes (we zijn met u) zolang de democratie niet hersteld is », en definieerde Maduro als een« dictator die nooit het presidentschap won in vrije verkiezingen ».

De volgende dag kroonde Trump officieel Guaidó als «President van Venezuela», hoewel hij niet had deelgenomen aan de presidentsverkiezingen van mei 2018. De verkiezingen werden geboycot door de oppositie, die wist dat het zou verliezen en gaf de overwinning aan Maduro onder het toezicht van tal van internationale waarnemers.

Deze achtergrondruzie laat zien dat politieke beslissingen in de VS, vóór alles, worden genomen door de ’deep state’,

 » Lees verder

GEZOCHT: 10.000 mensen die willen meedoen aan kleinschalige economie – De Lange Mars Plus

gezocht-10.000-mensen-die-willen-meedoen-aan-kleinschalige-economie-8211-de-lange-mars-plus

30-01-19 07:52:00,

Foto R. Vellekoop

Op 29 januari plaatst Ad Broere een oproep. Hij legt het idee voor om als consumenten, producenten, opzetters van een alternatief geldsysteem en mensen die hun eigen belang ondergeschikt maken aan het algemene belang een netwerk op te zetten. Hij stelt voor een netwerk op te bouwen zonder profiteurs,

‘om straks als de chaos is uitgebroken in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien.’

Oproep

 

GEZOCHT
GEZOCHT

10.000 mensen die willen meewerken aan een kleinschalige economie, waarbinnen in alle belangrijke behoeftes kan worden voorzien

Mensen die de energie en de kennis hebben om een rente- en speculatievrij geldsysteem op te zetten, waardoor het netwerk (de coöperatie) loskomt van het bankengeld.
100 producenten die voeding (permacultuur), kleding, off grid energie, reparatie van apparaten, onderhoud van woningen, circulair bouwen et cetera, et cetera kunnen leveren.

Mensen die het belang van de gemeenschap boven hun eigen belang willen en kunnen stellen
Mensen die de energie en de kennis hebben om een goed netwerk op te zetten, waardoor de producenten weten wat ze moeten produceren en de consumenten krijgen waaraan ze behoefte hebben.

 

Ad schrijft verder als toelichting:
‘Het doel is dus om op een uiterst praktische manier te voorzien in zoveel mogelijk essentiële levensbehoeftes, door direct verbinding te leggen tussen producenten van die levensbehoeftes (‘100’ producenten) en de gebruikers van die levensbehoeftes (‘10.000 consumenten). Dit wordt gedaan op een manier die doelmatig is, zonder franje en die betaalbaar is, doordat alleen degenen die echt iets leveren daarvoor worden beloond. Alle deelnemers delen gelijkmatig in de voordelen van deze aanpak en omdat er geen geld met geld binnen het netwerk wordt verdiend, is er geen mogelijkheid voor hebzuchtigen om onevenredig veel te profiteren.’

Mehdi Guizani heeft aangegeven dat hij een rol wil spelen in de organisatie. Hij schrijft:’ Voor alle mensen die dit idee willen opzetten en deelnemen, voeg me toe en dit weekend creëer ik een Mastermind-groep om te beginnen met de 1e stappen van de uitvoering en brainstorm sessies. Ik zal geen leider zijn van de groep maar meer een gastheer en dirigent. Samen aan 1 ronde tafel en een begin maken.’

Kleinschaligheid voor alles

In 2016 schreef ik over dit onderwerp een toekomstvoorspelling,

 » Lees verder

Orgaandonaties, maar hoe zit het met de donor? – De Lange Mars Plus

orgaandonaties-maar-hoe-zit-het-met-de-donor-8211-de-lange-mars-plus

30-01-19 11:32:00,

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt bekend dat in 2018 in Nederland 815 orgaantransplantaties zijn uitgevoerd en ruim 4000 patiënten worden geholpen met gedoneerd weefsel. Dit is een stijging van respectievelijk 15 en 18% in vergelijking met het jaar ervoor. Het Ministerie vertelt verder dat ‘273 mensen na hun overlijden één of meer organen (hebben) gedoneerd’. In de woordjes na hun overlijden gaat een wereld van ellende schuil en een congres staat in april 2019 stil bij de consequenties voor de donor, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname. Win-win?

Hersendood

Dr Frank Stadermann schreef er een notitie over.

‘De Wet op de orgaandonatie maakt het mogelijk organen van mensen die “hersendood” zijn verklaard, weg te nemen. De wet gaat ervan uit dat iemand overleden is, wanneer hij hersendood wordt verklaard. Het wegnemen van organen bij een donor terwijl zijn hart nog klopt, zou de arts kunnen komen te staan op vervolging voor moord. Daarom heeft men het begrip “hersendood” in het leven geroepen.’

‘Ook wordt altijd een apneu-test gedaan. Deze test, die een voorwaarde is voor het criterium “hersendood”.’
Deze test blijkt minder vriendelijk dan het klinkt:’ De patiënt wordt bij de apneutest gedurende tien minuten van de beademing gehaald om te zien of hij weer zelfstandig kan ademen. Daarbij zwellen zijn hersenen op en de bloeddruk daalt hetgeen tot onherstelbare hersenschade kan leiden’

Met andere woorden ‘hersendood’ is niet meer dan een verzinsel, een juridische spitsvondigheid.

Het gaat echter nog veel verder dan de argeloze lezer zou verwachten want wat blijkt bij onderkoeling van een persoon?
‘Hieruit volgt dat volgens het Nederlandse Hersendoodprotocol wel degelijk ook onderzoek mag worden gedaan op een patiënt die volgens de algemene opvatting onderkoeld is.’

Met andere woorden iemand die onderkoeld is kan in aanmerking komen voor orgaandonatie.

Maar het wordt nog schokkender, wanneer Stadermann meldt:
‘Wat onderscheidt een hersendode van een dode die wordt begraven of gecremeerd? De donor wordt beademd, zijn hart klopt, zijn bloed stroomt en de lichaamstemperatuur is meestal normaal.

 » Lees verder

De verdwenen dorpen van Palestina

de-verdwenen-dorpen-van-palestina

29-01-19 03:21:00,

In mei zullen de camera’s op Eurovision 2019 in Israël gericht zijn. Dat festival zal zich letterlijk voltrekken bovenop de ruïnes van verdwenen Palestijnse dorpen. Met een fototentoonstelling van journalist Johan Depoortere brengt ACOD Cultuur de misdaad voor het voetlicht die het Eurovisiesongfestival als feestelijk rookgordijn aan onze blik wil onttrekken.

In het syndicale middenveld groeit de internationale solidariteit met de Palestijnen: wereldwijd klagen steeds meer vakbonden de schendingen van de mensenrechten door Israël aan. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika en ook in ons land leggen vakbondssectoren en -centrales collectieve solidariteitsverklaringen af. 

In Zweden, Turkije, India en de Verenigde Staten beantwoordden de vakbonden van de dokwerkers een aantal jaren geleden al de oproep van de Palestijnse vakbonden om het lossen en laden van Israëlische vrachtschepen te staken na de bloedige aanval op de vredesvloot ‘Gaza Freedom Flotilla’.

De oproep van Palestijnse kunstenaars voor een internationale culturele boycot tegen Israël vindt ook steeds meer gehoor in de kunst- en mediawereld. Als progressieve cultuurvakbond steunen we deze campagne: racisme, etnische zuivering, kolonisatie en apartheid mogen we simpelweg nooit tolereren.

We maken onze steun ook concreet, bijvoorbeeld met een protesttentoonstelling. Het is meteen een gelegenheid om mensen uit te nodigen voor een bezoek en eventueel samen na te denken hoe we gezamenlijk onze schouders onder deze solidariteitscampagne kunnen zetten. Organisaties die de boycot een hoge drempel vinden, kunnen alvast oproepen dat leden of medewerkers het recht moeten hebben om de geweldloze mensenrechtenactie die de Boycot, Desinvesteer, en Sanctiecampagne (BDS) is, te steunen.

De tentoonstelling is tevens een gelegenheid voor een gesprek met Johan Depoortere (1944), germanist van opleiding, die als journalist voor de BRT/VRT werkte van 1973 tot 2009. Hij maakte reportages over conflictgebieden in het Midden-Oosten, Centraal- en Zuid-Amerika en was correspondent Moskou (1996-2000) en Washington (2004-2009).

Wies Descheemaeker: Als buitenlandse correspondent van de VRT heb je veel ervaring met conflictgebieden. Ook in het Midden-Oosten, zoals de burgeroorlog in Libanon in 1976 en de oorlog in Afghanistan in 2001. Nu je op pensioen bent, keerde je terug naar Palestina voor een fotoproject. Waarom die keuze? 

Johan Depoortere: Ik ben al lang gefascineerd door wat er in dat gebied gebeurt. Ik was er als verslaggever in de jaren 70 tijdens de burgeroorlog in Libanon.

 » Lees verder

George van Houts Nederlands theatermaker- ziet de waarheid #niksteverbergen – FREESURIYAH

george-van-houts-nederlands-theatermaker-ziet-de-waarheid-niksteverbergen-freesuriyah

29-01-19 12:17:00,


Foto: Stichting 11 september

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Theatermaker George van Houts, heeft lef, veel lef om de Nederlandse elite, waaronder de banken en overheid, maar ook 9/11 (weten we nog waar de “war on Terror” mee begon), de feiten onder de neus te drukken, hun leugens, ondanks fikse tegenwerking, via de reguliere media wereldkundig te maken. Het begon met de “leugens” van de banken, 9/11, een “False flag”, zoals we dat noemen en nu de veroordeling van de Nederlandse overheid, die ons voorliegt en gelogen heeft over: 9/11, Syrië, Rusland, Iraq, Libië, Afghanistan en nu weer dezelfde soort leugens verspreid over Venezuela. Een overheid, die haar eigen burgers voorliegt over de daadwerkelijke gebeurtenissen, de regime-changes, het koloniale gedachtengoed en schuldig is aan onderdrukking en moord op alle bovengenoemde burgers van deze soevereine staten, inclusief het Palestijnse volk wat op een “brute” wijze dagelijks onderdrukt wordt.

De Nederlandse overheid, organiseert, naar ik weet, jaarlijkse bijeenkomsten voor “outsourcing in Gaza”, wat zoveel betekent als investeren in Gaza, op IT gebied en de Gazanen een honger loontje geven, hen wekelijks te laten afschieten aan de grens met Israël (the March of Global Return) is ook geen probleem, zolang de Euro’s blijven rollen voor de overheid en de grote bedrijven, die de “deep-state = schaduwregering” van Nederland vormen (Shell, Facebook, Google, Twitter etc).

Afbeeldingsresultaat voor george van houtsBoek: Bol.com

Het Parool schrijft:
Theatermaker George van Houts een van de meest glorieuze momenten van zijn loopbaan. Hij vierde het met een optreden aan de talkshowtafel van De Wereld Draait Door, samen met zijn collega’s van theatercollectief De Verleiders. Ze spraken over de gevolgen van hun voorstelling Door de Bank Genomen uit 2014.

Verder met de reguliere MSM die allerlei zaken schrijven over George van Houts, sommige waar, maar veel uitspraken worden “herschreven” in de reguliere MSM, de “echte” waarheid is “gek”en door de heftige campagne van o.a. D’66 en de EU bestreden, met wat zij noemen “propaganda of nep-nieuws”, wat eigenlijk het “verbergen” van de waarheid is. De reguliere MSM zoals het NRC, maar ook Parool, zijn de “spreekbuizen” van de Nederlandse overheid, een andere waarheid wordt niet getolereerd!

 » Lees verder

Informatie over Venezuela is selectief en vooringenomen

informatie-over-venezuela-is-selectief-en-vooringenomen

28-01-19 08:53:00,

De informatie in Europa over Venezuela is iets genuanceerder dan die in de VS en Groot-Brittannië, maar ten gronde gaat het slechts over accentverschillen en een andere tactische aanpak. Over de essentie zijn ze het eens, dit gaat over ‘democratie en mensenrechten’. De werkelijkheid is zoals steeds veel complexer.

VTM-nieuws

Volgens het VTM-nieuws was zelfverklaard interim-president Juan Guaidó de ‘uitdager van Maduro tijdens de vorige presidentsverkiezingen in 2018’.

Dat was hij niet.

Hij was een in de rest van het land totaal onbekend lid van het nationaal parlement sinds 2011, toen hij als eerste plaatsvervanger een ontslagnemend parlementslid verving in Vargas, een van de kleinste deelstaten van Venezuela. Hij is al evenmin leider van ‘de’ oppositie, maar voorzitter van de partij Voluntad Popular (VP, ‘volkswil’). Sinds begin 2018 is hij voorzitter van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers (er is geen senaat) namens de MUD, de vereniging van rechtse partijen waar de VP een deel van is. Guaidó houdt in feite de stoel warm van Leopoldo Lopez, de echte man achter de schermen, die in huisarrest zit voor zijn aandeel in gewelddadige rellen in 2014-2015.

De enige uitdagers van Nicolás Maduro bij de presidentsverkiezingen van 20 mei 2018 waren Henri Falcón, een opportunist die meermaals heeft geswitcht tussen Chávez en de rechtse oppositie (en door hen werd geboycot) die 20,9 procent van de stemmen behaalde. Javier Bertucci behaalde 10,82 procent en Reinaldo Quijada, voormalig Chavista die brak met Maduro en opkwam onder de leuze El Cambio (de verandering) een schamele 0,39 procent.

Qua percentages was Maduro dus inderdaad afgetekend winnaar, maar een blik op de cijfers toont aan hoe zwak zijn resultaat echt was. Hij haalde in 2018 bijna 2 miljoen stemmen minder dan zijn tegenstrever Capriles in 2014 had behaald en zeer nipt had verloren tegen Maduro. Capriles had dit keer kunnen winnen, maar was geen kandidaat. Alle peilingen voor de verkiezingen van mei 2018 waren unaniem, hij heeft geen meerderheid van de bevolking meer achter zich (waarom de oppositie zich toen niet achter één kandidaat schaarde en de verkiezingen boycotte zie Nogmaals: verontwaardiging over Venezuela heeft niets met strijd voor democratie te maken).

Quo vadis, VRT

De VRT plaatste bij haar item over protesten van de rechtse oppositie beelden van de pro-regeringsmanifestaties.

 » Lees verder

#GiletsJaunes opnieuw met meer dan 300.000 de straat op voor #Acte11 – De Lange Mars Plus

giletsjaunes-opnieuw-met-meer-dan-300.000-de-straat-op-voor-acte11-8211-de-lange-mars-plus

28-01-19 10:36:00,

Opnieuw zijn de Franse GiletsJaunes met meer dan 330.000 mensen op zaterdag voor Acte XI tegen Macron in actie gekomen. Weer worden enkelen verminkt voor het leven door de ‘ordetroepen’ van Macron of simpel weg in elkaar gerost. Onder deze verminkten valt ‘toevallig’ een actief lid in Parijs Jerome. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het Congres van de Gilets Jaunes, de NuitJaune en de mogelijke invloed van de Europese Verkiezingen op de hesjes.

Impressie van de enorme opkomst in Parijs.

Live Parijs #giletsjaunes #acteXIhttps://t.co/tQnY1OjaeM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 26 januari 2019

Demonstranten onderweg van een van de vijf verzamelpunten die op het allerlaatste moment via de sociale media worden aangekondigd voor de elfde acte op 26 januari.

🔴 #Paris#ActeXI#26Janvier
5 rassemblements prévus aujourd’ dans la capitale. #GiletsJaunes pic.twitter.com/IiB6iIIktf

— Gilets Jaunes Paris #ActeXI✌️#ONLR #GiletsJaunes (@GiletsJaunesGo) 26 januari 2019

Melding van het Politie Syndikaat

 

Het videoverslag in 2.41 minuten

Opnieuw een gigantische opkomst in allerlei steden en kleinere plaatsen door heel Frankrijk.

 

Oogletsel

Tijdens de elfde week van gele hesjes protesten vallen er weer gewonden. Een van hen is de Parijse activist Jerome die zijn eigen daders filmt terwijl een van hem zijn oog uitschiet met een rubberkogel.

Voici les images du jet de la grenade de désencerclement qui a gravement blessé à l’oeil Jérôme Rodrigues, figure des #GiletsJaunes.

Les forces de l’ordre n’ont eu aucun remords à tirer à bout portant sur un groupe de manifestants calme. (@davduf) #ActeXIpic.twitter.com/1uTmnED917

— Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) 26 januari 2019

‘Jérôme Rodrigues heeft gemeld op zijn Facebook-account dat hij zijn oog zal verliezen. Hij was niet gewelddadig. Hij heeft niets kapot gemaakt. Hij protesteerde slechts voor zijn familie en tegen het regeringsbeleid.’

#ActeXI #GiletsJaunes – Le diagnostic est tombé.

 » Lees verder

The Netherlands paid the salaries of the Jihadist in Syria – FREESURIYAH

the-netherlands-paid-the-salaries-of-the-jihadist-in-syria-freesuriyah

27-01-19 01:40:00,


Afbeeldingsresultaat voor the netherlands were in war in SyriaFormer minister of Foreign Affairs, who openly, on many occasions, supported the Jihadist, Bert Koenders, should be brought to justice, together with Prime-minister Rutte, for openly waging war on a sovereign country, it was no self-defence and no legal justification can be found, so, according to International Law, which the Netherlands agreed upon, they are quilty of waging war on a sovereign state and openly supported terrorism

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

The Dutch government has send uniforms, AK-47 vests, cash money to pay jihadist/terrorist and pick-ups to a country at war. This is not allowed by any company in the whole world. But the Dutch government did it, in secret. To Syria. The Dutch government violated its own export rules. Also, it violated International Law and therefore, can be consired to have waged war on a sovereign country, without any treat from this particular sovereign country Syria, only to support the deep-state, like what is happening right now in Venezuela, regime change. I would like to call it an act of colonialism, barbarism and terrorism.

Document wapenexportList of the Ministry of Foreign Affairs, a lot have been left out.

$ 17.924 for salary fighters

Documents of the Dutch government shows that the Netherlands has paid the so called-rebels (jihadist) cash. Over $ 17,924 was handed over to pay the salary of the jihadist fighters. So-called rebels, or jihadist as the Syrian people would like to call them, have been guilty of kidnapping, murder and rape!

Questions to the Minister of Foreign Affairs Blok:

  1. Was there an export license for non-lethal support to the Syrian opposition? requested? (If so, where can we find it? If not, why not
  2. The documents show that the pick-up trucks, which were send into, smaller quantities, were send by different border crossings, to bypass the “ban” ,meaning economic sanctions, why ? (was there a difference of opinion with authorities in border countries with Syria?) Or is just an “illegal” way to equip and finance the jihadists?

Answers from the minister:

  1. It’s true that there were occasional temporary and specific restrictions at certain border crossings. So,

 » Lees verder

Iers Lagerhuis brengt wet die handel met Israëlische kolonies verbiedt dichterbij – The Rights Forum

iers-lagerhuis-brengt-wet-die-handel-met-israelische-kolonies-verbiedt-dichterbij-8211-the-rights-forum

26-01-19 03:52:00,

Nieuws

Gidsland

Frances Black Etikettering Kolonisten-producten Ierland Made in Israel wetgeving Tweede Kamer mensenrechten Kolonisering

Gidsland / Iers Lagerhuis brengt wet die handel met Israëlische kolonies verbiedt dichterbij

Nadat eerder het Hogerhuis akkoord ging nadert het moment dat Ierland als eerste EU-staat de Israëlische kolonisering van Palestina sanctioneert.

Het Ierse Lagerhuis stemt in grote meerderheid voor een verbod op de handel met de Israëlische kolonies.Twitter / Frances Black  

Het Ierse Lagerhuis heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met een verbod op handelsbetrekkingen met Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Het wetsvoorstel daartoe – de Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill – werd met 78 tegen 45 stemmen aangenomen. Het voorstel wacht nog drie stemrondes in het Lagerhuis om definitief te worden aangenomen.

Het wetsvoorstel is van toepassing op de illegale Israëlische kolonies in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en op de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan). Het verbiedt de ‘import en verkoop van producten, diensten en grondstoffen’ uit die kolonies. Ook betrokkenheid bij import wordt strafbaar.

Economische uitbuiting

In december stemde het Ierse Hogerhuis al in met de beoogde wetgeving. Het voorstel werd in januari 2018 ingediend door de onafhankelijke senator Frances Black, maar werd vertraagd door protesten uit Israël, de Verenigde Staten en Europa.

In een video op Twitter benadrukten Black en Niall Collins, de politicus die het wetsvoorstel in het Lagerhuis introduceerde, gezamenlijk het belang en de noodzaak van de wet. Die is van toepassing op alle situaties waarin een bezettende staat het door hem bezette gebied economisch uitbuit. Black noemde donderdag de Westelijke Sahara als tweede toepassing. Op Twitter reageerde zij verheugd op de stemming in het Lagerhuis:

Ireland will always stand for international law + human rights, & we’re one step closer to making history. Onwards.

Israëlische dreigementen

Israël heeft woedend gereageerd op het Ierse besluit. Premier Netanyahu beschuldigde het parlement van ‘hypocrisie en antisemitisme’.

 » Lees verder

Een aanslag op de zenuwen van de Britten

een-aanslag-op-de-zenuwen-van-de-britten

25-01-19 05:58:00,

Inzake de gifgasaanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in het Engelse Salisbury lijkt de Britse regering veel te willen verbergen. Onduidelijk is waarom het huis van de Skripals door militairen afgebroken wordt, welke rol een zeker beïnvloedingsnetwerk speelde en waarheen de Skripals verdwenen zijn.

Nog niet zo lang geleden beheerste de zogenaamde zaak Skripal de krantenkoppen. De zaak over de voormalige Russische dubbelagent en zijn dochter was niet zozeer interessant vanwege wat er feitelijk gebeurd was, als wel omdat het een welkom voorbeeld van Russisch wangedrag zou zijn. Sindsdien is het hierover opvallend rustig geworden, hoewel de zaak nog altijd niet opgehelderd is.

Beschermingspakken

Wat zich onder de radar van de publieke aandacht afgespeeld heeft en nog afspeelt, verdient deze aandacht echter wel. Zo waren er eerst de mannen in welhaast galactische beschermingspakken die huis en tuin van de Skripals doorzochten naar een dodelijk gif, terwijl de aanslagpleger(s) het naar het schijnt zonder dergelijke voorzorgsmaatregelen aangebracht zouden hebben.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Dak afgebroken

Toen gebeurde er een tijd lang niets, tot het nieuws de ronde deed dat de staat de woning van de Skripals gekocht zou hebben. Daar lijkt iets van aan te zijn, want begin 2019 kwam het bericht naar buiten dat het huis gedemonteerd wordt. Militairen zullen het dak van het huis volledig afbreken. Dat de Britse krijgsmacht deze klus uitvoert en niet een aannemer, wordt verklaard met het gegeven dat er nog “sporen van de stof” waarmee vader en dochter vergiftigd zouden zijn verwijderd zouden moeten worden. Dit alles is des te opmerkelijker, aangezien het gif volgens de officiële verklaring aan de knop van de voordeur gesmeerd zou zijn.

Volledig gezuiverd

De buren werden met een brief van de lokale overheid, Wiltshire County Council, op de hoogte gesteld. Het verwijderde materiaal zal worden verzegeld en afgevoerd. Daarna zal men de beide gebouwen waar het om gaat, het woonhuis en de garage, van een nieuw dak voorzien. “Hoofdzaak is voor ons, ons er van te vergewissen dat de twee objecten volledig gezuiverd zijn van de gebeurtenissen in 2018 en weer in gebruik genomen kunnen worden”, zo citeert een lokale krant het gemeentebestuur. Over een nieuwe deurknop wordt met geen woord gerept.

 » Lees verder

VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch – The Rights Forum

vvd-protest-tegen-bedrog-met-israelische-wijn-is-antisemitisch-8211-the-rights-forum

25-01-19 05:43:00,

Nieuws

Illegale handel

Wijn Made in Israel VVD Tweede Kamer mensenrechten Oost-Jeruzalem Kolonisering Westoever

Illegale handel / VVD: protest tegen bedrog met ‘Israëlische’ wijn is antisemitisch

Mede dankzij de VVD worden consumenten al jaren bedrogen met zogenaamde ‘Israëlische’ producten, afkomstig uit Israëls illegale kolonies in bezet Palestijns gebied. Nu het protest tegen dat bedrog aanzwelt, haalt de partij een paardenmiddel van stal: protesterende burgers worden voor antisemiet uitgemaakt.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) te gast bij Jinek.KRO-NCRV 

Hoezeer misbruik van het begrip antisemitisme ‘normaal’ is geworden, werd verleden week nog eens geïllustreerd door Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid voor de VVD. Te gast bij het programma Jinek (vanaf 7’00’’) bestempelde zij protesten van consumenten tegen producten uit Israëls illegale kolonies als antisemitisch.

Yesilgöz kletst, Jinek zwijgt

Yesilgöz was met haar collega-Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aangeschoven om een initiatiefnota over antisemitisme aan te kondigen, die een dezer dagen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In haar ijver de opkomst van het antisemitisme te duiden, zei zij onder meer het volgende:

Een wijnzaak in Den Haag begon onlangs wijnen uit Israël te verkopen, en kreeg vervolgens van klanten te horen: ‘Als je hiermee doorgaat, kom ik geen wijn meer bij je halen. We gaan je boycotten.’ Het [antisemitisme] sijpelt onze samenleving in, en op het moment dat je niet gaat zeggen ‘Dit accepteer ik niet’, begint het allemaal normaal te worden en dat is waar wij zo bezorgd over zijn.

Opmerkelijk is dat geen van de aanwezigen – ook Jinek niet – informeerde wat het genoemde voorbeeld met antisemitisme te maken heeft. Yesilgöz zelf gaf geen nadere verklaring voor haar uitspraak, die aantoont welke proporties het gooi- en smijtwerk met het begrip antisemitisme heeft aangenomen.

Bedrog met ‘Israëlische’ wijnen

Wijn is een van de producten die in Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) op de bezette Westelijke Jordaanoever – en ook op de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan) – wordt geproduceerd en onder het misleidende label ‘Made in Israel’ naar Nederland en andere landen wordt geëxporteerd.

 » Lees verder