De onfrisse erfenis van Angela Merkel

de-onfrisse-erfenis-van-angela-merkel

08-11-18 11:01:00,

Bondskanselier Angela Merkel geeft er de brui aan: na het einde van haar huidige termijn in 2021 zal ze zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Ewald Engelen blikt terug op dertien jaar Duits neoliberalisme.

De internationale pers putte zich vorige week uit in complimenten aan het adres van Angela Merkel toen bekend werd dat ze zich niet opnieuw verkiesbaar zou stellen en zich met onmiddellijke ingang zou terugtrekken als partijvoorzitter. De ongekroonde koningin van Europa werd ze genoemd, de redder van de euro, de enige stabiele factor op het wereldtoneel, de anti-Trump, tegengif tegen het populisme.

Het is de zoveelste illustratie van de mate waarin de media zich zijn gaan identificeren met de heersende macht. En het zoveelste bewijs dat verburgerlijkte journalisten niet verder kijken dan hun neus lang is. Er is namelijk een keerzijde aan het dertienjarige bewind van Merkel, die veel minder rooskleurig is dan het beeld dat nu van haar wordt geschetst.

In dat universum heeft zij de euro niet gered, maar is zij mede verantwoordelijk geweest voor de lange Europese recessie die burgers in grote delen van de eurozone nog altijd parten speelt. En is zij niet de hoeder van politieke stabiliteit, maar de hoofdverantwoordelijke voor de onttakeling van het Europese politieke midden en daarmee de moeder van het populisme dat momenteel door de eurozone waart.

Ga maar na: als kind van het Duitse neoliberalisme is zij een van de belangrijkste hogepriesters van de Europese bezuinigingsfetisj geweest. In 2011 riep ze, na een van die nachtelijke Brusselse vergaderingen, het jaar uit tot ‘jaar van de Swäbische huisvrouw’. En daarmee bedoelde zij dat ook voor de lidstaten van de eurozone moest gelden dat de kost voor de baat uit gaat, en dat begrotingsevenwicht en een lage staatsschuld het alfa en omega van het nationale begrotingsbeleid zouden moeten zijn.

En dus kregen Europese burgers een aangescherpt groei- en stabiliteitspact dat de parameters van het begrotingsbeleid van de lidstaten van de eurozone in handen legt van de ongekozen technocraten van de Europese Commissie en haar medewerkers.

Merkels neoliberalisme is goed geweest voor de Duitse exportsector, maar heeft gewone Duitsers zwaar benadeeld

Je hoeft geen groot kenner van het werk van Friedrich Hayek te zijn om hier de door neoliberalen zo naarstig nagestreefde ‘onttroning’ van politiek en democratie in te herkennen.

 » Lees verder

Nieuwe stap richting Europees leger gezet – Geotrendlines

nieuwe-stap-richting-europees-leger-gezet-8211-geotrendlines

08-11-18 09:22:00,

Een coalitie van tien Europese landen heeft deze week op het initiatief van Frankrijk een Europese legermacht in het leven geroepen. Deze legermacht moet geheel onafhankelijk van de Verenigde Staten kunnen opereren en het continent beschermen tegen terreurdreiging of een mogelijk conflict. Ook moet deze legermacht ingezet kunnen worden om hulp te kunnen verlenen bij een humanitaire crises.

Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland en Estland hebben zich aangesloten bij het Franse initiatief. Er gingen maanden aan onderhandelingen aan vooraf, waarin men Duitsland zo ver heeft kunnen krijgen om een centrale rol te vervullen in dit nieuwe militaire samenwerkingsverband.

Europees leger

Het plan van een Europees leger werd meer dan een jaar geleden al eens voorgesteld door de Franse president Macron, maar toen was er nog onvoldoende draagvlak voor het initiatief. Maar door het buitenlandse beleid van president Trump, dat door sommigen als isolationistisch wordt omschreven, is er ook in Europa meer behoefte ontstaan aan een leger dat onafhankelijk van de Verenigde Staten kan opereren. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Defensie zei daar het volgende over:

“In een wereld waarin dreigingen en onrust van geopolitieke of klimatologische aard zich vermenigvuldigen moet dit initiatief de boodschap kunnen verkondigen dat Europa voorbereid en capabel is.”

Het nieuwe Europese leger zal volgens de voorstanders niet conflicteren met de NAVO, een militaire alliantie die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. NAVO-topman Jens Stoltenberg zei eerder dit jaar nog dat hij geen voorstander is van een Europees leger naast de trans-Atlantische militaire alliantie. Volgens hem mist een Europees leger belangrijke steunpunten, zoals ondersteuning van de Verenigde Staten en Canada en een verdedigingslinie in Noorwegen voor de noordelijke kant en Turkije aan de zuidelijke kant van Europa.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!  » Lees verder

Syrië: terugkeer Verenigde Arabische Emiraten

syrie-terugkeer-verenigde-arabische-emiraten

08-11-18 09:15:00,

Woensdag kondigde de Verenigde Arabische Emiraten aan dat het zijn ambassade in Damascus terug gaat openen. Men is het gebouw nu aan het restaureren wat nodig is na zeven jaar gesloten te zijn.  Het is een zoveelste stap in de richting van Syrië van de in wezen feodale dictaturen van het Arabisch schiereiland en hun vazalstaten zoals Jordanië.

Eerder was er al een publieke ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Bahrein en Syrië. Een gesprek dat zeker met toestemming van Saoedi- Arabië gebeurde. Volgens de Syrische website al Masdar zouden trouwens ook Saoedi-Arabië en Bahrein werken aan het heropenen van hun ambassade.

Alleen de positie van Qatar – een land dat in onmin leeft met Saoedi-Arabië – is nog onduidelijk. Geweten is dat dit land altijd een belangrijk financier en wapenleverancier was van aan de Moslimbroeders gelieerde Syrische terreurgroepen zoals Ahrar al Sham. Ook werkte het heel nauw samen met al Qaeda.

Andere tekens in die richting van het normaliseren van de relaties met de Arabische buren zijn de heropening van de grensovergang van Syrië met Jordanië en het feit dat het door Saoedi-Arabië gecontroleerde Hoog Onderhandelingscomité van Syrische ballingen zich niet meer verzet tegen het aanblijven van de Syrische president Bashar al Assad.

Terwijl men in Europa de Syrische president Bashar al Assad nog zit uit te schelden voor moordenaar rolt men in het Midden-Oosten nu al de rode loper uit om hem op relatief korte termijn te ontvangen. De terugkeer van het land tot de Arabische Liga zal dan ook niet lang meer uitblijven.

Dat de Arabische Golfstaten hun betrekkingen aan het normaliseren zijn staat in schril contrast tot de EU waar men nog steeds hardnekkig lijkt vast te houden aan de kreet: ‘Assad moordenaar moet weg’. Waarbij men weigert de ambassades in Damascus terug te openen. Ook stelt men nog steeds voorwaarden voor het beëindigen van de moordende sancties tegen het land. Zelfs medicijnen invoeren vanuit de EU was praktisch onmogelijk.

Recent vaardigde het Franse gerecht – een land dat een der grootste verantwoordelijken is voor dit bloedbad – wegens schending van de mensenrechten en dergelijke een aanhoudingsbevel uit tegen enkele leden van de Syrische veiligheidsdiensten. Dit op een ogenblik dat deze in gesprek zijn met hun collega’s uit andere Europese lidstaten.

 » Lees verder

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

abn-amro-was-ook-als-staatsbank-betrokken-bij-internationale-dividendfraude

08-11-18 08:50:00,

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Dit stuk in 1 minuut

 • In juli 2014 wilde de Duitse Justitie via een rechtshulpverzoek een inval bij de in Amsterdam gevestigde ABN Amro Clearing Bank laten uitvoeren. Dit in het kader van het onderzoek naar de CumEx-fraude, het grootste naoorlogse fraude-onderzoek in Duitsland.

 • De afdeling Fortis GSLA werd in 2005 voor het eerst in verband gebracht met CumEx-fraude. De Fransman Stefan Stanciu luidde binnen Fortis de klok. Stanciu heeft in 2006 de fiscale opsporingsdienst uitgebreid over de CumEx-fraude bij Fortis ingelicht. Sindsdien was de kennis over de frauduleuze dividendarbitrage binnen het ministerie van Financiën bekend: de FIOD maakt immers deel uit van het ministerie.

 • In die periode was Gerrit Zalm minister van Financiën en Joop Wijn staatssecretaris. In september 2008, een jaar nadat Zalm en Wijn waren afgetreden, werd ABN Amro genationaliseerd; ook delen van Fortis worden staatseigendom. Zalm werd in november 2008 de hoogste baas bij de staatsbank, en haalde later ook Joop Wijn naar ABN Amro. Zalm noch Wijn willen zeggen of zij in 2006 al kennis hadden van CumEx-transacties.

 • Compliance officer Nico Zwikker mocht de nationalisatie in goede banen leiden. Hij was ooit de compliance officer van Fortis GSLA. In die tijd ging hij mee naar klanten om hen te overtuigen dat er niets mis was met CumEx-transacties. Van 2009 tot 2013 was Zwikker hoofd Compliance van ABN Amro.

 • De Kirchberg Group uit Luxemburg was tot begin 2010 een volle dochter van ABN Amro. Kirchberg hield zich bezig met dividendarbitrage waarbij onder andere CumEx- en CumCum-transacties werden verricht.Na een management buy-out bleef Kirchberg exclusief zaken doen met ABN Amro. Pas eind januari/begin februari 2016 deelde ABN Amro de Luxemburgers opeens mee dat ze alle banden wilde verbreken. De reden: Kirchberg hield zich volgens ABN Amro bezig met ‘dividendstrippen’.

 • In het beursprospectus wordt geen melding gemaakt van het verleden van ABN Amro.

 » Lees verder

Petitie – Voor het recht op dagverblijven, kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen – Antroposofie in Europa

petitie-voor-het-recht-op-dagverblijven-kleuter-en-basisscholen-zonder-beeldschermen-8211-antroposofie-in-europa

08-11-18 08:11:00,

Netwerk “Bündnis für Humane Bildung”
Petitie aan onderwijsprofessionals in de EU
en haar lidstaten

Het bedrijfsleven en de politiek zetten grote vaart achter de digitale transformatie van de samenleving. Dit gebeurt op scholen onder het kopje “digitaal onderwijs”. De technologie die hierbij gebruikt wordt bestaat tegenwoordig uit smartphones, tablets en wifi. Onderwijs, school en het leren worden steeds meer bepaald door (media)technologie. De ondertekenaars van deze petitie zetten zich in heel Europa in voor een “Humaan Onderwijs”, d.w.z. onderwijs dat rekening houdt met het niveau en de wetmatigheden van de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling. De ondertekenaars beschouwen het aanbieden van uitgebreide digitale competenties natuurlijk als een essentiële taak van de school. De school heeft als doelstelling om behalve een basale kennis van digitale technologie over te brengen ook de vaardigheden aan te leren om er creatief, verantwoord en kritisch mee om te gaan. Maar-alles op zijn tijd!

Onze eis: leraren, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij zijn. Opvoeders en leerkrachten moeten zelf kunnen kiezen met welke media ze werken en les geven en of, en waarvoor, ze digitale media gebruiken als hulpmiddel. Hiervoor hebben we het recht nodig om beeldschermvrije kinderdagverblijven kleuterscholen en basisscholen te kunnen hebben. Het onderwijsbeleid doet er goed aan om afstand te nemen van de gefixeerde gedachte dat digitale techniek voor elk vak nodig is en creatieve alternatieven toe te laten waarvan de voorstanders zich allereerst op de kinderen zelf en hun dagelijkse leer- en opvoedingservaringen mogen richten.

U KUNT HIER ONDERTEKENEN

Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, om hun dagelijkse leefwereld te veroveren met al hun zintuigen, door beweging en creatief spel (sensomotorische integratie). Het is juist dit samenspel van sensorische en motorische ervaringen in hun omgeving dat ervoor zorgt dat ze zich goed kunnen verankeren in ruimte en tijd, en dat ze zich fysiek en mentaal kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun leeftijd.

Digitale media die te vroeg gebruikt worden remmen de ontwikkeling en brengen de wezenlijke ervaring terug tot het vegen op het scherm. Digitale media leiden tot een neurologische schijnstimulans die indruist tegen een gezonde hersenontwikkeling omdat er sprake is van weinig lichaamsbeweging, van fixatie van de ogen en van topzware ervaringen waar je niets tegen kunt doen.

 » Lees verder

Moolenburgh: ‘Kwalen wegdrukken is geen genezen!’

moolenburgh-kwalen-wegdrukken-is-geen-genezen

07-11-18 04:17:00,

Drs. Hans Moolenburgh (1925), arts en heel bijzonder mens, is niet meer onder ons… Weinigen weten hoeveel hij heeft gedaan voor de gezondheid van Nederland. Hans Moolenburgh heeft zijn brede kennis over zowel gezondheid, als spiritualiteit nagelaten in een aantal belangwekkende boeken.

Té weinigen zijn zich ervan bewust, dat hij ons in 1976, tezamen met anderen, behoed heeft voor de toevoeging van fluoride aan ons kraanwater. Inmiddels is duidelijk dat fluoride een kankerverwekkend gif is en een vernietiger van het IQ.  Ook speelde Hans Moolenburgh sr. een rol in de aanpassing in 1983 van artikel 11 van de Grondwet:

“Eenieder heeft het recht, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
op de onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Désirée Röver meldde op Facebook het overlijden van Hans Moolenburgh sr.: “Lieve Hans, als jouw ‘comrade in arms’ zoals je me vorige week aan de telefoon opnieuw noemde, wens ik je alle Licht en Vrede toe. Rust zacht naast jouw geliefde Anneke.” Wij geloven dat we hem het beste eren, door dit artikel uit 2015, nogmaals in het licht te zetten van zijn leringen en nagedachtenis.

x

x
Hans Moolenburgh:
‘De kwaal wegdrukken is geen genezen!’..

2015 WantToKnow.nl/be
(verscheen eerder ook in ‘Ode’-magazine)

x

Hans Moolenburg was al bijna 60 jaar arts en is (2015) inmiddels de 90-jarige leeftijdsgrens ruim gepasseerd.. Maar zijn geest is even scherp en jong als voorheen en hij heeft nog steeds zijn eigenzinnige visie op gezondheid. ‘Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’  Hij woont, al sinds 1952, samen met zijn echtgenote, in hetzelfde huis in Haarlem. Een paar jaar geleden kreeg dit huis een prijs: het was de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al 50 jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven..!

De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.De ruim 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Vanuit ons immuunsysteem en ons zelfgenezend vermogen.  » Lees verder

De zionisten en deep-state draaien op “volle”toeren ! – FREESURIYAH

de-zionisten-en-deep-state-draaien-op-volletoeren-freesuriyah

07-11-18 01:53:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Wie het nieuws de afgelopen weken – maanden volgt over het midden-oosten, Syrië, Palestina, Jemen, Iran, etc..ziet de vertwijfeling van de Zionisten en de “deep-State”, maar ook het continent Europa en de VS zijn in turmoil.

Overal op de wereld worden oorlogen uitgevoerd door de deep-state i.s.m. de zionisten. Syrië, Irak, Libië, Afghanistan (drugsoorlog), Jemen, sancties op Iran, ook in Afrikaanse landen zoals Mali en Congo en de rest wat ik hier niet genoemd heb. De EU is hard op weg een “totalitaire” staat te worden, waar het niet om burgers draait, maar om regels, denk maar aan het nepnieuws, oorlog met Rusland, beperking van “meningsvrijheid” en inperking van journalistieke vrijheden, de waarheid is niet meer gewenst!

De Amerikaanse “deep-state”, bestaat voor een groot deel (net als Europa), uit de wapenhandel fabrikanten, die verkopen wapens aan vriend en vijand en veroorzaken de oorlogen, waarbij miljoenen mensen om het leven komen! Zover is het gekomen met de mensheid, zij zullen zichzelf inderdaad vernietigen, de trend is gezet, robot en kunstmatige intelligentie!

Wij, de burgers van de EU hebben letterlijk “niets”meer te willen of zeggen. Of het nu om geld gaat, of vrijheid van meningsuiting, stemmen en referendum is een “vies”woord geworden. De pers is inhanden van (o.a.) het ANP (John de Mol groep), die naar verluid kleine “bloggers”afperst, als je hen aanvalt of in het verleden een foto gebruikt hebt! De DDR, in een andere vorm is geboren, nu nog de camera’s overal en het we hebben onze totale vrijheid opgegeven!

Foto:  boek te koop bij Amazon.https://www.amazon.com/Deep-State-Europe-Welcome-Hell/dp/1532815085 When people refer to Brussels as “Sin City”, they do not refer to drugs, prostitution, or the mafia. They refer to the sins against the project that has evolved into the European Union. After 23 years as a publisher of a newspaper, which does nothing but cover the internals of the European Union, the author’s hope for a better tomorrow has been challenged by the dark corners of power in the EU’s structures, that have cracked its very foundations. Within this book, on a journey to demystify the legend of the European Union and its Institutions,  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd!

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd

06-11-18 07:44:00,

Hidde J. van Koningsveld

Zonder dollen: wanneer zet @cafeweltschmerz (ooit een geweldig kanaal) aluhoedje @stanvanhoucke1 eens bij het grofvuil?
14:19 – 5 nov. 2018

Hidde J. van Koningsveld

Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet Leon de Winter

Dit! Eind juli kreeg de antisemitische complotdenker @stanvanhoucke1 bij @cafeweltschmerz alle ruimte om @HannaLuden zonder enig bewijs “misschien wel een spion van de Israëlische politiek” te noemen.
Hidde J. van Koningsveld heeft toegevoegd,

Leon de Winter

Uri van As over jodenhaat in ons land: “Café Weltschmerz (biedt) een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl.”

Laat ik beginnen met een verhaal: op Netflix is de filmdocumentaire One of Us te zien, waarin chassidische joden worden gevolgd die uit hun geloofsgemeenschap zijn gestapt, omdat zij die als verstikkend ervoeren. Eén van hen, een jongeman, merkt op dat dit heeft geleid tot een collectieve bewustzijnsvernauwing, en voegt hieraan toe:

Hun samenleving is zo ontworpen dat je het niet redt in de buitenwereld. Ze hebben het zo ingericht dat als je weggaat je alleen kunt overleven door een crimineel te worden. Ze vertellen je dat alle weglopers uiteindelijk teruggaan, of in de gevangenis terechtkomen of verslaafd raken. Ze zullen het daarbuiten nooit redden. 

Een vrouwelijke afvallige wijst op een interessant fenomeen, wanneer zij vertelt:

De chassidische gemeenschap heeft een manier gevonden om de seculiere staat voor haar karretje te spannen.

Precies hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij geseculariseerde joden en zelfs bij degenen die zich ‘geassimileerd’ noemen. Allen hebben een manier gevonden om de seculiere staat waarin zij leven voor hun karretje te spannen, terwijl tegelijkertijd hun solidariteit allereerst uitgaat naar medejoden. Zij voelen zich boven alles Joods, dat wil zeggen: behorend tot het Joodse volk,

 » Lees verder

Joods-Europese organisaties: “Kritiek op Israël is géén antisemitisme”

joods-europese-organisaties-8220kritiek-op-israel-is-geen-antisemitisme8221

06-11-18 07:43:00,

Joods-Europese organisaties sluiten zich aan bij een oproep van Joods-Amerikaanse organisaties. In een open brief verklaren zij hun oppositie tegen de pogingen van de Israëlische regering om tijdens een tweedaagse conferentie in Brussel de definitie van antisemitisme uit te breiden tot elke vorm van kritiek tegen bezetting en kolonisatie van Palestina en tegen apartheid in Israël.

Openbare verklaring van Joods-Europese organisaties over de definitie en uitroeiing van antisemitisme:

Als Joods-Europese organisaties toegewijd tot de uitroeiing van antisemitisme, xenofobie, islamofobie en alle andere vormen van racisme, wensen wij onze diepste bezorgdheid uit te drukken voor de organisatie van een conferentie in Brussel op 6-7 november 2018, die wordt gesteund door de regering van Israël. Zij heeft tot doel legitieme kritiek en protest op het Israëlisch regeringsbeleid te brandmerken als antisemitisme.

Wij verzoeken de Europese instellingen, waaronder de Europese Commissie, het Agentschap voor Fundamentele Rechten en de leden van het Europees Parlement, om de pogingen te blokkeren van de Israëlische regering om valse aantijgingen van antisemitisme te gebruiken. Zo verhindert en criminaliseert Israël het werk van sociale bewegingen, waaronder de inzet van diverse Joodse gemeenschappen in Europa om vrede en gerechtigheid na te streven in Israël/Palestina.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Europese Joodse Associatie en twee Israëlische ministeries. De conferentie heeft als doelstelling alle Europese politieke partijen te overhalen om oproepen tot druk op Israël, waaronder de tactieken van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) tot “fundamenteel antisemitisch” te verklaren.

Wij verwerpen hun oproep. Antisemitisme is een kleine maar reële en groeiende bedreiging voor Joodse bevolkingsgroepen in Europa en elders – zoals de recente schande in Pittsburgh zo tragisch heeft aangetoond. Het is een gevaarlijke stap om de echte bedreiging van antisemitisme samen te smelten met legitieme kritiek op de regering van Israël en zijn beleidsdaden.

Dit dreigt de Europese inspanningen om antisemitisme te bestrijden uit te hollen. Dit maakt er een gereedschap van om de democratische principes van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering uit te hollen. Dit helpt de Israëlische regering in zijn streven om het Palestijns geweldloos verzet tegen de Israëlische bezetting aan banden te leggen. Deze daden van Israël vertegenwoordigen de Joodse gemeenschappen van Europa niet. De blokkade van Gaza en de raciale segregatie op de Westelijke Jordaanoever, de dodelijke aanvallen op burgers en de landroof voor alleen-Joodse koloniale nederzettingen gebeurt niet in onze naam.

 » Lees verder

VVD wil maximum van €500 voor contante betaling – Marketupdate

vvd-wil-maximum-van-e500-voor-contante-betaling-8211-marketupdate

06-11-18 06:52:00,

Home

  »  

Economie

  »   VVD wil maximum van €500 voor contante betaling

Frank Knopers
6 november 2018Economie

views

Als het aan de VVD ligt moet het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om aankopen boven de €500 met contant geld af te rekenen. Volgens VVD-Kamerlid Foort van Oosten is dit een effectieve manier om criminelen dwars te zitten, omdat die vaak over grote hoeveelheden contant geld beschikken. Door alleen nog maar pinbetalingen voor grote aankopen toe te staan wordt het voor criminelen veel moeilijk om geld wit te wassen, aldus van Oosten.

Volgens het Kamerlid is contant geld erg belangrijk binnen het criminele circuit. Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Utrecht wordt er in Nederland ieder jaar voor €16 miljard witgewassen, geld dat voor 90% afkomstig zou zijn van drugshandel in fraude. Dat geld komt in de samenleving terecht wanneer criminelen dure spullen kopen en deze met cash afrekenen.

Ontmoedigen contant geld

Het beperken en ontmoedigen van contant geld kan inderdaad een bijdrage leveren aan het bestrijden van witwaspraktijken. Maar tegelijkertijd is contant geld ook een vertrouwd spaarmiddel voor mensen die niet al hun geld op een bankrekening willen zetten. Zeker met een spaarrente van bijna nul procent valt er wat voor te zeggen om wat extra contant geld in huis te houden.

In heel Europa zien we een ontmoedigingsbeleid voor contant geld, in het bijzonder waar het gaat om grotere bedragen. In Spanje geldt al een limiet van €1.000 voor contante betalingen, terwijl je in Italië maximaal €1.000 per dag aan contant geld kunt opnemen bij de bank.

Kamerlid @FoortvanOosten (@VVD) wil het witwassen van geld moeilijker maken door bedragen boven de 500 euro verplicht te laten pinnen.

“Je moet het iemand niet mogelijk maken dat geld uit te geven.”#PolitiekVandaag pic.twitter.com/t3Sb295G6w

— EenVandaag (@EenVandaag) November 5, 2018

Volg Marketupdate nu ook via Telegram

 » Lees verder

De VS wint zijn oorlogen nooit | Uitpers

de-vs-wint-zijn-oorlogen-nooit-uitpers

06-11-18 06:51:00,

(wikimedia commons)

Het zal u ook wel al zijn opgevallen: oorlogen blijven maar duren; elk gewapend conflict blijft onophoudelijk naschokken registreren. Dit stuk is geïnspireerd op een artikel van professor James Petras. Het beschrijft dat de VS nooit oorlogen wint ondanks de biljoenen investeringen in zijn oorlogsbudget en zijn duidelijke militaire superioriteit. Laat ons even kijken hoe dat komt.

permanent

De VS is momenteel betrokken in zeven bloedige oorlogen en conflicten over de hele wereld, Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Jemen, Somalië en Libië. Ze heeft er nog geen enkele gewonnen.

Vergeten we daarnaast de vele conflicten niet waar de schaduw van Washington blijft over hangen:  de open lucht gevangenis van Gaza, de Amerikaanse proxy oorlog tegen Palestina uitgevoerd dor Israël, plus de oorlogszucht tegen Iran, Venezuela en Noord-Korea en vanuit een zeker opzicht het conflict met Mexico en Canada. Dit brengt ons tot de sancties tegen Rusland en China en de Trump bedreiging tegen de rest van de wereld.

Andere oorlogen en conflicten die nooit bedoeld waren om gewonnen te worden omvatten bijvoorbeeld Clintons (en dus NAVO’s) ontmanteling van Joegoslavië in de jaren negentig. De zogenaamde Balkanisering wordt nu gebruikt voor andere opdelingen in de wereld: ‘divide to conquer’. Veel van de voormalige Joegoslavische republieken hebben nog geen werkelijke vrede met elkaar. Tito was ooit in staat om het land vreedzaam bij elkaar te houden en van Joegoslavië een welvarend land in Europa te maken. Na de implosie van de Sovjet-Unie wilde Washington in haar imperiaal streven geen zelfstandige, goed draaiende staten meer die buiten haar invloedssfeer vielen. Alles en iedereen moest ingeschakeld worden in de Pax Americana. Tegelijkertijd bracht de NAVO zijn militaire basissen dichter bij de Russische landsgrens.

Laten we ook niet vergeten dat verschillende Midden-Amerika conflicten van de jaren 1980, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, de achtjarige oorlog tussen Irak-Iran  werkelijk tot chaos en wanorde geleid hebben in die landen. De VS en het hele Westen blijven wapens leveren en aan politieke beïnvloeding doen om de interne vijandelijkheden aan de gang te houden.

Al deze oorlogen zijn verboden volgens de geldende internationale wettelijke normen. Maar de ‘speciale en uitzonderlijk natie’, de VS, respecteert ze niet. John Bolton, de  grote neoconservatieve havik in de Trump ploeg, heeft onlangs het Internationaal Strafhof aangevallen en z’n rechters met sancties bedreigd in geval ze Israël zouden durven vervolgen voor oorlogsmisdaden.

 » Lees verder

Dubbele petten Loek Winter nekken IJsselmeerziekenhuizen

dubbele-petten-loek-winter-nekken-ijsselmeerziekenhuizen

06-11-18 11:04:00,

De stichting IJsselmeerziekenhuizen droeg vanaf januari 2017 een groot financieel risico via de medicijnen die het inkocht bij een Duits bedrijf. Zestien maanden lang liep de schuld die hierdoor bij zorgverzekeraars ontstond, maandelijks met een paar ton op. Niet alleen grepen bestuurders tot mei van dit jaar niet in; bestuurder Loek Winter en directeur Tim Roldaan blijken zelf belangen te hebben bij het Duitse bedrijf in kwestie. Dit alles blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Dit stuk in 1 minuut

 • De failliete IJsselmeerziekenhuizen blijken een enorm financieel risico te hebben gelopen met kankermedicijnen die ze bij het Duitse bedrijf Zytoservice inkochten. Ziekenhuisbestuurder Loek Winter en ziekenhuisdirecteur Tim Roldaan hadden een zakelijk belang bij dat bedrijf.

 • Deze medicijnen konden vanaf 1 januari 2017 niet langer bij de zorgverzekeraars in rekening worden gebracht, vanwege een wijziging in de regels voor het declareren van medicijnen. De ‘declaratietaal’ veranderde.

 • De rekening liep op met honderdduizenden euro’s per maand. Bij zorgverzekeraars die vooruit betaalden leverde dat een schuld op, omdat er geen facturen konden worden ingediend. Bij het Zilveren Kruis ontstond op deze manier een schuld van 3 miljoen euro, de helft van wat deze verzekeraar in totaal nog tegoed heeft van het ziekenhuis.

 • Niet alle verzekeraars betaalden vooruit. De VGZ, waar 18 procent van de ziekenhuispatiënten verzekerd is, wachtte tot er facturen kwamen die betaald konden worden. Die kon het ziekenhuis echter niet versturen, waardoor de IJsselmeerziekenhuizen zelf het geld voor deze patiënten moest voorschieten.

 • Het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen kwam pas halverwege 2017 in actie. Maar de situatie veranderde pas in mei 2018. De totale schade was inmiddels opgelopen tot tussen de 3 en 5 miljoen euro. Of de medicijnen ooit declarabel worden, is nog steeds niet zeker.

 • Dat de belangen van de IJsselmeerziekenhuizen en het bedrijf van Loek Winter en Tim Roldaan vanaf 2017 tegenstrijdig waren, roept de vraag op of er sprake is van verwijtbaar handelen door de bestuurders. Experts zeggen in elk geval dat het ziekenhuis dit risico niet had mogen lopen, gezien haar zwakke financiële positie.


Lees verder

Twee ziekenhuizen gingen afgelopen maand failliet. Ze waren eigendom van de MC Groep,

 » Lees verder

Hoe de (Britse) mainstream media de realiteit verdraaien

hoe-de-britse-mainstream-media-de-realiteit-verdraaien

05-11-18 10:28:00,

David Cromwell en David Edwards, oprichter van Britse mediawatchdog Media Lens, schreven een derde boek over de werking van de Britse media. Propaganda Blitz – How the Corporate Media Distort Reality is een gedetailleerde analyse die van de mythe van de Guardian en de BBC als kwaliteitsvolle, kritische media geen spaander heel laat.

Media Lens werd in 2001 opgericht door David Cromwell en David Edwards. Zij geven in hun analyses bewijzen van vooringenomenheid, vervorming en weglatingen door de Britse media in hun berichtgeving over een ruim aantal onderwerpen, zoals de oorlog in Irak, de ‘oorlog tegen de terreur’, de klimaatcrisis en over de Britse politiek in het algemeen.

Hun mediakritiek publiceren ze op de website in regelmatige Media Alerts. Het Media Alert van 3 oktober 2018 (Blanket Silence: Corporate Media Ignore New Report Exposing Distorted And Misleading Coverage of Corbyn) besteedt ruime aandacht aan een recent academisch onderzoek dat aantoont dat de krant The Guardian en de openbare omroep BBC systematisch vervormde en misleidende berichten verspreiden over Jeremy Corbyn, voorzitter van de Labourpartij (zie ook Studie bewijst: Guardian, BBC vooringenomen tegen Corbyn).David Edwards en David Cromwell (Media Lens)

Op basis van hun onderzoek hebben beide auteurs reeds eerder een aantal boeken geschreven, waarvan de titels duidelijk genoeg zijn: Guardians of Power: The Myth of the Liberal Media (2006) en Newspeak in the 21st Century (2009). David Cromwell schreef apart Why Are We The Good Guys?: Reclaiming Your Mind from the Delusions of Propaganda (2012), waarin hij de onuitgesproken vooronderstelling in alle mainstream berichtgeving bekritiseert dat de Westerse wereld een groot verdediger van mensenrechten wereldwijd zou zijn. Propaganda Blitz: How the Corporate Media Distort Reality (2018) is hun derde gemeenschappelijke boek. 

De kritiek in dit boek is dan ook niet mals voor de boegbeelden van de Britse kwaliteitsmedia. De openbare zender heeft het Britse publiek nooit ingelicht over de consequenties van de wet van 2012 die de openbare gezondheidszorg heeft ‘hervormd’. Terwijl duizenden artsen protesteerden tegen de catastrofale privatisering die deze wet zou toelaten, berichtte de BBC meermaals dat deze wet “meer macht zou geven aan de dokters zelf”.John Pilger (WikiMedia Commons)

John Pilger over het boek: “Studenten journalistiek doen er goed aan de hedendaagse periode te bestuderen.

 » Lees verder

De Israël-lobby in de VS beschouwt de strijd in Europa als ‘over’

de-israel-lobby-in-de-vs-beschouwt-de-strijd-in-europa-als-8216over8217

05-11-18 10:25:00,

In januari 2017 pakte Al Jazeera uit met een onthullende documentaire over de Britse Israël-lobby. Eenzelfde reportage over de lobby in de VS bleef een jaar liggen onder zware druk van Israël en de VS maar is nu te zien op Electronic Intifada. De Israëlische regering moeit zich rechtstreeks met politiek en verkiezingen in de VS (maar wordt daar niet voor afgestraft).

Op dezelfde manier als zijn collega in Groot-Brittannië wist undercover medewerker van Al Jazeera ‘Tony’ door te dringen tot de intieme cenakels van de Israël-lobby in de VS. De documentaire reeks van vier episodes ontmaskert hoe de ambassade van Israël in de VS en haar lobbyisten spioneren, burgers vals beschuldigen of intimideren die opkomen voor de rechten van de Palestijnse bevolking. Hun aandacht gaat in het bijzonder naar de BDS-beweging (Boycot-Divest-Sanction) tegen de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden en tegen de apartheid in Israël zelf.

Het Israëlische ministerie voor Strategische Aangelegenheden werd speciaal opgericht om geheime operaties op te zetten tegen de groeiende sympathie voor de Palestijnse zaak, in het bijzonder voor de groeiende steun voor de BDS-beweging op de universiteitscampussen. Net als met de Britse reeks kregen alle 70 personen die in de documentaire worden genoemd de kans de opnames te bekijken en replieken te geven. Slechts drie personen deden dat.  

Zware druk bewijst stelling documentaire

Hoewel de film reeds klaar was in oktober 2017 bleven de opnames een jaar liggen in de kluizen van Al Jazeera. Qatar, het land waar het hoofdkwartier van Al Jazeera gevestigd is, kwam onder zware druk te staan van de Amerikaanse regering om de reeks niet uit te zenden. Ironisch genoeg bewees deze hardnekkige druk op Qatar de premisse van de documentaire, namelijk dat er wel degelijk een Israël-lobby bestaat in de VS en dat ze veel macht en invloed heeft. Zo wisten ze te lobbyen bij meerdere Congresleden om het ministerie van justitie onder druk te zetten om Al Jazeera als ‘foreign agent’ te registreren, op basis van een contraspionagewet uit de jaren 1930.(screenshot documentaire Al Jazeera)

De Palestijns-Amerikaanse nieuwssite ElectronicIntifada kon kopieën van de documentaire bemachtigen. De eerste twee delen zijn reeds beschikbaar, delen drie en vier volgen nog. De Franse pro-Palestijnse website OrientXXI publiceert de documentaire met Franse ondertitels.

 » Lees verder

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië – FREESURIYAH

nieuwsbrief-pater-daniel-qara-syrie-freesuriyah

05-11-18 09:44:00,

RED: Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief. Pater Daniël is nu al op weg naar België en Nederland. Ik zal samen met hem terugreizen naar Syrië op 25 November en een langere tijd in Syrië blijven!

Doneren kan altijd nog op: DONEER EN STEUN ONS WERK DONATE AND SUPPORT US: Afbeeldingsresultaat voor doneer IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Goede Vrienden,
Deze maand zal ik, als ‘t God belieft,  een 2,5 week verblijven in
mijn gemeenschap van de abdij van Postel. In die tijd heb ik volgende
voordrachten aanvaard:
1) Op dinsdag 13 november, 20.00 u, vanwege Davidsfonds en parochie te
Sint Niklaas in de hoofdkerk;
2) Op vrijdag 16 november, 20.00 u  te Groningen  in de kathedraal,
Radesingel 4.
3) Op donderdag 22 november van 19.30 u tot 22.00 u in “vijverzaal”
Boerke Mutsaers, Vijverlaan, 2 Tilburg, samen met Janneke Monshouwer
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13377:aaa-lezing-janneke-monshouwer-en-pater-daniel-maes&catid=6:agenda-etc&Itemid=18;
4) Op vrijdag 23 november, 19.30 u vanwege Davidsfonds Anderlecht,
missiehuis van Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel
Ik zal spreken over “Syrië: menselijk drama, heldhaftig verzet en
keerpunt in het wereldgebeuren”. Hierbij wil ik tevens wijzen op onze
verantwoordelijkheid als mens en als christen.  In Groningen zal ik
niet alleen over Syrië handelen maar ook over het heikele thema dat ik
in ons boek “Hoe een paus gelijk kreeg” grondig heb uitgewerkt. Tevens
wil ik enige Syrische producten, souvenirs, artisanale voorwerpen
e.d.m. meebrengen en aanbieden.

NIEUWSBRIEF

XIII/44
Vrijdag 2 november 2018
Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Olijvenoogst volbracht
Tegen de verwachting in zijn de olijven van de ongeveer 500 bomen deze week allemaal geplukt, 12 zakken vol, 4 à 500 kg. We hebben er overdag onder een aangename zon uren aan besteed. Er zijn echter vele kleine bomen die weinig of niets opleveren, ook omdat ze de voorbije jaren wegens de oorlog niet verzorgd werden. Zij zullen geleidelijk zeker steeds meer olijven voortbrengen omdat ze nu goed verzorgd worden.

 » Lees verder

Amerikaans-Saudisch samenspel rond sancties tegen Iran | Uitpers

amerikaans-saudisch-samenspel-rond-sancties-tegen-iran-uitpers

05-11-18 09:40:00,

De VS legt Iran vanaf vandaag opnieuw een uitgebreid sanctieregime op. Deze sancties gaan al lang niet meer enkel over de eis dat het nucleaire akkoord met Iran moet heronderhandeld worden. Washington heeft zich eenzijdig uit het akkoord teruggetrokken dat in 2015 is gesloten tussen Iran enerzijds en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland (de P5+1) anderzijds. Dat akkoord, het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), werkte. Dat vinden, de VS uitgezonderd, ook alle andere landen die betrokken zijn bij het akkoord. De uraniumverrijkingsinstallaties werden afgebouwd, Iraans verrijkt uranium moest worden verscheept naar Rusland en Iran verklaarde zich akkoord met een strikt inspectieregime. In ruil kwam er een geleidelijke verlichting van de sancties, die de afgelopen jaren een zware economische impact hadden op de Iraanse bevolking. Door zich uit het akkoord terug te trekken, plaatst Washington meteen ook secundaire sancties op landen en bedrijven die handel drijven met Iran, tot groot ongenoegen van de Europese landen en China.

President Trump gaat nu duidelijk een stap verder en wil de volledige Iraanse buitenlandse politiek op de knieën krijgen. Hij viseert onder meer de Iraanse steun aan de Libanese militante beweging Hezbollah, de Iraanse militaire activiteiten in Syrië en de steun aan de Houthi-rebellen in Jemen. De Iraanse rol in Jemen is fel overroepen en valt alleszins in het niets in vergelijking met de Britse en Amerikaanse steun aan de Saoedische oorlog in Jemen.

Het is opvallend dat het Witte Huis hard van leer trekt tegen Teheran, net op het ogenblik dat een andere belangrijke grootmacht in de regio, Saoedi-Arabië, internationaal zwaar onder vuur ligt. De moord op de Saoedische journalist Khassoghi in het consulaat in Istanboel zorgde voor heel wat ophef. Die bracht ook de desastreuze humanitaire gevolgen van Riyads oorlogspolitiek in Jemen opnieuw voor het voetlicht. Bovendien speelt het Saoedische koningshuis al jaren een belangrijke rol in de financiering en bewapening van extremistische salafistische gewapende groepen en treedt het uitermate repressief op tegen kritische stemmen. De affaire Khassoghi is immers maar het topje van de ijsberg.

Die kwalijke reputatie hindert niet dat Washington graag de andere kant opkijkt. Daar zijn twee redenen voor: olie en wapens. Het ziet er naar uit dat de VS Saoedi-Arabië wil ontzien als het in ruil zorgt voor de compensatie van het verlies van Iraanse olie op de wereldmarkt.

 » Lees verder

Alweer zo’n hele erge chemtraildag – Transitieweb.nl

alweer-zo8217n-hele-erge-chemtraildag-8211-transitieweb.nl

05-11-18 09:28:00,

De laatste tijd krijg ik – als het weer zo’n hele erge chemtraildag is, zoals afgelopen zaterdag – van alle kanten mail en mobiele tekstberichtjes met foto’s en soms met video’s. Ik hoef ’s ochtends niet uit mijn raam te kijken. Het getingel van mijn mobiele telefoon zegt genoeg: dit is weer een zware spray day…

Ik vind het wel goed om daar bij stil te staan, bij zo’n hele erge chemtraildag. Zo af en toe dan. Om tot je te laten doordringen hoe ernstig het is. ‘We are being hammered!’ schreef iemand me. En zo is het maar net. We worden met chemische luchtstrepen gegeseld.

Maar…. met alleen roepen hoe ERG het is komen we er niet.

Overheden en politieke partijen houden zich blind en doof voor dit fenomeen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, beweren ze. Dat is om te beginnen onwaar, maar dit argument is ten tweede onlogisch. Dat iets niet onderzocht is wil namelijk niet zeggen dat het niet bestaat. Het zou juist een reden moeten zijn om het wel te gaan onderzoeken.

Heel hard roepen zal overheden en politieke partijen niet op andere gedachten brengen. Ze verkiezen hun voorgewende onwetendheid.

De oplossing zal uit een andere hoek komen. Juist het feit dat het zo erg is kan ons aansporen om in mentaal opzicht de rollen om te draaien, want zo willen we het niet langer. We gaan de wereld vanaf nu naar ons eigen beeld vormen. We praten daar niet alleen over, we DOEN dat ook.

Chemtrails sporen ons zo aan om het beste uit onszelf te halen en dat gezamenlijk te manifesteren. In deze geest publiceer ik de onderstaande beelden van de atmosferische janboel, die zich op zaterdag 3 november 2018 voordeed.

Laten het ons aansporen tot actie.

Zie ook:

Geoengineering daagt ons uit het beste uit onszelf te halenWat verdedigt Milieudefensie eigenlijk?Gedeelten uit hoofdstuk 7 van mijn boek ‘Hemel onder Vuur’ (pdf)

chemtrails 3 november 2018

cchemtrails 3 november 2018

Opname 1 en 3 zijn gemaakt in Leiderdorp.

 » Lees verder

Israël trekt in Brussel ten strijde tegen Europese burgerrechten – The Rights Forum

israel-trekt-in-brussel-ten-strijde-tegen-europese-burgerrechten-8211-the-rights-forum

05-11-18 09:08:00,

Nieuws

EJA-conferentie

The Lobby Ze’ev Elkin Europees Parlement Kenneth Stern Electronic Intifada IHRA BDS-beweging EU antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS Kolonisering nieuwsanalyse

EJA-conferentie / Israël trekt in Brussel ten strijde tegen Europese burgerrechten

Een conferentie van pro-Israël-organisaties in Brussel staat in het teken van inperking van Europese burgerrechten en veroordeling van de BDS-beweging als ‘fundamenteel antisemitisch’. Israël is betrokken bij de organisatie en wordt vertegenwoordigd door een minister die in een illegale nederzetting woont.

De Israëlische minister Ze’ev Elkin, zelf inwoner van een illegale Israëlische kolonie, eist dat de Europese politiek kritiek op de illegale Israëlische kolonisering veroordeelt als antisemitisme.Twitter / MEMO 

Het zijn niet de minste eisen die gepresenteerd zullen worden tijdens de conferentie die op 6 en 7 november in Brussel plaatsvindt. Kort samengevat: de Europese politiek moet vóór de volgende Europese verkiezingen van mei volgend jaar de BDS-beweging en andere Israël-kritische stemmen de mond snoeren.

Concreet roepen de organisatoren Europa op zich achter een aantal ‘rode lijnen’ te scharen. De Europese lidstaten worden gemaand de zogenoemde ‘IHRA-definitie van antisemitisme’ te aanvaarden en partijen en politici die daartegen zijn uit te sluiten van regeringsdeelname. Daarnaast dienen alle Europese politieke partijen een ‘bindende resolutie’ aan te nemen waarin de BDS-beweging wordt veroordeeld als ‘fundamenteel antisemitisch’. Hun kandidaten voor het Europees Parlement (EP) worden geacht de ‘rode lijnen’ formeel te omarmen.

Mede georganiseerd door Israël

De conferentie wordt georganiseerd door de European Jewish Association (EJA, een verbond van joodse organisaties), in samenwerking met onder andere de pro-Israëlische lobby-organisaties Europe Israel Public Affairs (EIPA) en Christians for Israel International (C4I).

Ook de Israëlische ministeries van Buitenlandse Zaken en Jeruzalem-zaken zijn betrokken bij de organisatie. De Britse krant The Guardian schrijft dat ook ambtenaren van Israëls ministerie van Strategische Zaken regelmatig contact hadden met de organisatoren. Israël wordt op de conferentie, die deels plaatsvindt in het Europees Parlement, vertegenwoordigd door minister Ze’ev Elkin voor Jeruzalem-zaken.

Oorlog tegen BDS

De ‘rode lijnen’ weerspiegelen dan ook de door Israël ontketende ‘Oorlog tegen de BDS-beweging’.

 » Lees verder

Het Fanatisme van de Zionistische Lobby

het-fanatisme-van-de-zionistische-lobby

05-11-18 09:05:00,

De emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen Kees van der Pijl twitterde enigszins verbijsterd:

 10 u

10 uur geleden

Meer

Kees van der Pijl heeft geretweet Kees van der Pijl

Curieus hoe mensen te hoop lopen om het op te nemen (en hoe) voor de meest duistere arm van de Israëlische staat. In Yuri Slezkine (anti-Zionistische Joodse schrijver) The Jewish Century lees je hoe dat uit kan pakken 

Kees van der Pijl heeft toegevoegd

Van der Pijl schreef dit naar aanleiding van de volgende verwijzing:


Volg je nuJe volgt @KeesvdPijl1

Meer

Kees van der Pijl heeft geretweet Hannibal Khoury

Not Saudis, Israelis blew up Twin Towers with help from Zionists in US govt

De onverdraagzaamheid van de zionistische lobby is tot absurde hoogte gestegen.

Meer informatie leest u hier:

https://stanvanhoucke.blogspot.com/2018/11/solving-9-11-deception-that-changed_4.html

Privébericht

 » Lees verder

Leon de Winter versus Café Weltschmerz

leon-de-winter-versus-cafe-weltschmerz

05-11-18 08:59:00,
De Telegraaf-columnist Leon de Winter heeft via Twitter de aanval ingezet op Café Weltschmerz. Hij citeert een joodse fanatieke zionist, die voor zover ik weet net als De Winter het prefereert om niet naar de zelfbenoemde ‘Joodse Staat’ te emigreren. Leest u zelf:Leon de Winter

Uri van As over jodenhaat in ons land: “Café Weltschmerz (biedt) een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl.”

Zonder enige verwijzing naar wat nu precies ‘antisemitisch’ is. Wat is hier aan de hand? Enige tijd voor zijn dood vertelde de hoog-bejaarde joodse Nederlander, Hajo Meijer, die Auschwitz had overleefd, mij het volgende:

Zelfs tijdens de nazi-terreur hielp een Duitse sergeant, Anton Schmid, de joden in Vilnius onder te duiken, weten dat er fatsoenlijke joods-Israëli’s zijn die aan jouw kant staan, zoeken en ontdekken dat er overal goede mensen zijn uit wie je hoop kunt putten. Als je niet meer in de mensheid gelooft, wordt alles uitzichtloos, en kun je alleen nog maar jezelf opblazen, dat doen sommigen dan ook. Zonder hoop valt niet te leven. Aan wraakgevoelens hebben die kinderen niets, ze moeten diep beseffen dat wraak een hele primitieve emotie is die niets oplost, zelfs niet het wraakgevoel, dat verdwijnt namelijk niet door het plegen van een misdaad. Mensen die wraakgevoelens koesteren zijn onverzadigbaar. Dat is ook het probleem van de joden in Israël, die permanente wraakgevoelens, gevoed door de herinnering aan tweeduizend jaar Europees antisemitisme. De eeuwige wrok is ook het probleem van iemand als Leon de Winter, die niet naar Israël zal emigreren maar wel het extremisme van dat land accepteert. Hij denkt als een tribale etnocentrische, xenofobe jood uit de tijd van de oudtestamentische Jozua, de opvolger van Mozes, die de joden Israël liet veroveren en etnisch liet zuiveren. Het is allemaal uiteindelijk gebaseerd op de gedachte dat joden superieur zijn, dat ze anders zijn dan alle anderen, dat ze op de een of andere manier uitverkoren zijn, dat ze zich niet hoeven te houden aan het recht en de ethiek. Het is de verheerlijking van “bloed en bodem” en de overtuiging dat wraak de oplossing is van een conflict.  » Lees verder

De raaskaldiscussie over de Heilige Vaccinatius…

de-raaskaldiscussie-over-de-heilige-vaccinatius

05-11-18 07:18:00,

x

x

De raaskaldiscussie over de Heilige Vaccinatius…

2018 WantToKnow.nl/be

x

Met kromme tenen zit je dan te kijken naar deze uitzending van Buitenhof. Hoe 2 mensen die denken het te weten én een interviewer, die het eigenlijk ook allemaal niet weet, de discussie over vaccinaties aangaan, op basis van ‘hear-say’ en wat ze vinden.. De aankondiging zegt eigenlijk al genoeg. In deze inleiding van Diana Matroos, de presentator van het programma ‘Buitenhof’ op deze zondag de 4e november:

Het verzet tegen vaccineren beperkt zich al lang niet meer tot orthodox christelijke kringen. Steeds meer mensen in alle lagen van de bevolkingen hebben hun twijfels. Een verontrustende ontwikkeling, vindt de medische wereld. Anderen zijn het daarmee oneens, onder wie de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Binnenkort gaat staatssecretaris van Volksgezondheid Blokhuis (ChristenUnie) met een standpunt naar de Tweede Kamer. Aan tafel: Anne-Marie van Raaij, voorzitter van NVKP, Mascha Kamphuis, voorzitter AJN Jeugdartsen, en Lilianne Ploumen, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Na de inleiding geeft presentator Diana Matroos het woord aan Lilianne Ploumen, die kennelijk veel weet van vaccinaties, want ze is PvdA-kopstuk. Of is het omdat ze Tweede Kamerlid is..? De essentie van haar aanwezigheid is ons onduidelijk. Eigenlijk vind ze dat zelf ook, want, zoals ze zelf tijdens het interview zegt: “Ik heb toch, zeg ik eerlijk, getwijfeld of ik wel op uw uitnodiging voor deze discussie in zou gaan”..  Nou mevrouw Ploumen, dank voor zoveel oprechtheid, want dat is nou preciés wat wij bedoelen.. WAT DEED U DAAR? Uw mening vertellen kennelijk.. Maar gebaseerd waarop..?

Wist jij dit..? Dat Big Pharma haar geld en invloed gebruikt om Google zoekresultaten te laten zien, rondom vaccins en vaccinatie, die NOOIT nadelig zijn voor de farmacy. Klik voor artikel hier op de site.

Dan komt kinderarts Mascha Kamphuis aan het woord, met alle vastgeroeste argumenten over de onveiligheid van niet-vaccineren en de lelijke gevolgen voor ouders die hun kinderen bescherming onthouden.. Maar een zinnig inhoudelijk argument komt er niet, over bewijs, onderzoek, wetenschappelijke onderzoeken naar de efficiency en VEILIGHEID van vaccins.. Nee, mevrouw de dokter weet het gewoon allemaal zéker.. De toon is gezet.

Dan krijgt Anne-Marie van Raaij van de Nederlanse Vereniging Kritisch Prikken als laatste eindelijk het woord.

 » Lees verder

5G in actie: mussen vallen dood van ’t dak..!!

5g-in-actie-mussen-vallen-dood-van-t-dak.

05-11-18 07:15:00,

x

x

5G in actie: mussen vallen dood van ’t dak..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het mega-netwerk voor mobiele telefonie, in de volksmond 5G genaamd, wordt op dit moment uitgerold. Er lijkt zich echter een horrorscenario af te spelen, omdat er sprake is van dierensterfte in de buurt van in werking gestelde 5G-masten en zendtorens… Een voorbeeld van deze 5G-mast op de hoek van de Hoefkade in Den Haag, staat op het dak van HS-telecenter een nieuwe 5G mast , laag op het dak, maar niet of nauwelijks zichtbaar. Deze antenne is nog niet zichtbaar in het Antenneregister.

Er werd een 5G-test gedaan, in relatie tot NS-station Hollands Spoor. Om het bereik van de mast te bekijken en te zien, of er geen nadelige apparatuur schade zou ontstaan op en rond het station. Meteen erna vielen de vogels massaal dood uit de bomen. Wat is hier aan de hand..? Dit is werkelijk een horror-scenario, wanneer deze 2 feiten causaal aan elkaar zijn gerelateerd, wat wil zeggen dat de vogelsterfte veroorzaakt wordt door de 5g-masten. Want we staan aan de vooravond van het uitrollen van het landelijke 5G-netwerk..

Maar we kunnen waarschijnlijk toch gerust, of in ieder geval ‘stralend’ gaan slapen, want het is allemaal goed getest.. Ja toch zeker? Maar de dagen erna is het weer raak in Den Haag, in het Huygenspark, op een steenworp afstand van de Hoefkade.. Dode vogels, met tientallen op de grond.. Alsof we naar de thriller ‘The Birds’ kijken van Alfred Hitchcock.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat inmiddels een aantal vogels onderzoeken in het laboratorium van het Wageningen Bioveterinary Research. Delen van het park zijn inmiddels afgezet en honden mogen er niet meer worden uitgelaten. De dode vogels worden steeds zo snel mogelijk opgeruimd, wat op zich al een luguber tafereel is. Het Haagse raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren had het gevoel op een ‘crime scene’ te zijn. “Dat zoveel vogels op deze plek uit de lucht vallen, moet een oorzaak hebben en die moet worden onderzocht. Mocht er sprake zijn van vergiftiging, dan moet hier hard tegen worden opgetreden.”

Niet uitgesloten kan worden, dat de vogels een ziekte hebben. Maar dat is bizar, als je kijkt naar de wijze waarop ze sterven.

 » Lees verder

Het Khashoggi-schandaal en de gevolgen voor Israël – The Rights Forum

het-khashoggi-schandaal-en-de-gevolgen-voor-israel-8211-the-rights-forum

04-11-18 09:27:00,

Opinie

Jan Schnerr

Iran Muhammad bin Salman Saudi-Arabië Israël-lobby Trump

Jan Schnerr / Het Khashoggi-schandaal en de gevolgen voor Israël

Israël heeft een aanzienlijk belang bij een stabiel bondgenootschap met Saudi-Arabië. De recente blunders van beoogd troonopvolger Muhammad bin Salman in Jemen, Qatar, Libanon en in de zaak-Khashoggi vormen een tegenslag voor de Israëlische strategie. De definitieve ‘oplossing’ van het Palestijnse vraagstuk via een ‘vredesplan’ uit de koker van president Trump vormt daarvan een belangrijk onderdeel.

Herdenking voor Jamal Khashoggi bij het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul op 25 oktober 2018.Mint Press News 

In de Israëlische krant Haaretz noemt de Israëlische commentator Daniel Shapiro de brute moord op de Saudische dissident Jamal Khashoggi een ‘ramp voor Israël’. In diezelfde krant bepleiten anderen om het brein achter de moord desondanks te handhaven, want deze kroonprins Muhammad bin Salman ‘wishes to legitimize Israel before embarking on open cooperation with it.’

‘MbS’, zoals hij wordt aangeduid, toont zich bereid de Palestijnse belangen te laten vallen en Trumps vredesplan te steunen. Dit zou de basis zijn voor erkenning (legitimatie) van Israël als joodse staat door Saudi-Arabië. En vervolgens ook door landen als Egypte en Jordanië, die afhankelijk zijn van de driehoek VS-Israël-Saudi-Arabië. In de slipstream van die legitimatie zou Israël op termijn grote economische voordelen kunnen behalen door de opening van belangrijke Arabische markten.

In andere artikelen, zoals dit op Mondoweiss, wijzen Amerikaanse en Palestijnse analisten op nog twee andere Israëlisch-Amerikaanse plannen die nauw samenhangen met de vraag of MbS stevig op zijn toekomstige troon komt te zitten. Saudi-Arabië is namelijk een belangrijke schakel in het Amerikaans-Israëlische project om Iran te destabiliseren – met als bijkomend voordeel de levering aan Saudi-Arabië van Amerikaanse wapens en Israëlische spionage-software. En de derde doelstelling waarvoor Israël en de VS de medewerking van MbS nodig hebben, en waartoe hij zich bereid heeft getoond,

 » Lees verder

Jamal Khashoggi – Herrie voor een man

jamal-khashoggi-herrie-voor-een-man

02-11-18 09:22:00,

Het is zeer merkwaardig hoe de westerse media en diplomatie al wekenlang begaan zijn met het lot van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Deze werd op 2 oktober in Istanbul tijdens zijn bezoek door een 15-koppig naar ginds gezonden Saoedisch doodseskader vermoord. Volgens het Turkse gerecht werd zijn lichaam zelfs in stukken gehakt. Wat heel vermoedelijk wel eens kan kloppen. Zo is diens lichaam nog steeds niet gevonden. De Saoedi’s zwijgen hier en weten ongetwijfeld veel meer.

Woestijnislam

De grote herrie die deze moord veroorzaakte is, zachtjes uitgedrukt, zeer opvallend te noemen. Het vermoorden van mensen omdat ze kritiek uiten op het politiek en religieuze karakter van deze feodale staat is voor de familie al Saoed immers nog nooit een probleem geweest. En evenmin voor het Westen. Net zoals het sturen van salafistische terreurgroepen naar andere landen of het voeren van oorlog zelf nooit een discussiepunt was.

2 -

Het in stukken gesneden lichaam van Jamal Khashoggi zou volgens de laatste berichten uit Turkije opgelost zijn in zoutzuur. Of hoe één moord al wekenlang de westerse media beroert. Jemen daarentegen….

Wie de geschiedenis van de familie al Saoed wat kent weet dat ze overal een spoor van dood en vernieling achter zich hebben gelaten. Alleen al de wijze waarop ze op 21 april 1802 de nu in Irak liggende stad Karbala veroverden spreekt boekdelen.

Aan het hoofd van een moordzuchtige groep salafisten overvielen ze deze voor vele moslims heilige stad want hier ligt het schrijn van Iman Hoessein ibn Ali, de enige kleinzoon van de profeet Mohammed. Veel heiliger voor moslims kan het behoudens Medina en Mekka moeilijk zijn. Maar geen zorg voor de familie al Saoed.

Alles werd kort en klein geslagen door de troepen van Abdul Aziz bin Muhammed, de tweede vorst van de eerste Saoedische staat, waarbij tussen de 3 tot 5.000 burgers het leven lieten. Ook werden op grote schaal graven, moskeeën en heiligdommen vernield. Een schande voor de moslims die niets wilden weten van die extremisten, de vertegenwoordigers van wat men nu nog steeds de woestijnislam noemt.

Psychopaten

De uiterst brutale moord op Jamal Khashoggi is dan ook zeker geen verrassing. Iemand als koning Salman bin Abdul Aziz en zijn geprefereerde zoon en kroonprins Mohammed bin Salman achten zich immers onschendbaar en doen wat ze willen.

 » Lees verder

Trump, verkiezingen, Kavanaugh, komende crash en afgewende militaire staatsgreep – Lang Leve Europa!

trump-verkiezingen-kavanaugh-komende-crash-en-afgewende-militaire-staatsgreep-8211-lang-leve-europa

02-11-18 02:05:00,

Trump is niet populair in het reguliere mediacircuit en in grote delen van het alternatieve mediacircuit. Het lijkt er echter veel op dat Trump wordt ingezet als alternatief voor een militaire staatsgreep. En dat is uiteraard wel een analyse waard.

Onderstaande de visie van Lang Leve Europa! als het gaat over recente en aanstaande ontwikkelingen in de VS. In dit bericht: Waarom Trump nodig was/is, hoe hij wordt ingezet, het belang van de midterm verkiezingen nu in de VS, alle gekkigheid rondom Brett Kavanaugh en waarom Hillary Clinton haar volgers onlangs opriep tot ongeciviliseerd en brutaal gedrag. Als altijd, oordeel zelf.

Dit is een vreemd verhaal

Onderstaande video is vreemd en raar en klinkt totaal onrealistisch maar is vermoedelijk wel waar. Criminele partijen hebben de macht gegrepen in de VS. (En trouwens niet alleen in de VS!) Velen traceren dit terug tot de verkiezing van George H.W. Bush (Bush Sr.) tot president. George H.W. Bush is zoon van Prescott Bush, een Nazi-financier en -sympathisant. En met George H.W. Bush (een CIA-topman) kwam een crimineel kartel aan de macht welke zonder enige onderbreking hun slopende, criminele beleid doorzette met de Clintons en Obama’s.

Klik op afbeelding voor bekijken Youtube video. (Video niet heel vrolijk.)

De Clintons zijn in werkelijkheid (naar verluidt) cocaïne dealers, vastgoed fraudeurs en wapenhandelaren en plegen grootschalig corruptie, dan kijken we nog maar niet naar hun beweerde praktijken met kinderen (pedogate/pizzagate) en hun praktijken in o.a. Haïti: hulpverlening, maar dan totaal anders. Mensen die zich inzetten tegen de criminaliteit van de Clintons hebben echter geen lang leven, onderzoek de Clinton body count (het Clinton dodental) eens. Vergis je niet, Hillary is waarschijnlijk de drijvende kracht achter al deze criminaliteit.

George W. Bush (Bush Jr.) kwam uiteraard met de 9/11 aanval en de sloop van mensenrechten onder o.a. de Patriot Act georganiseerd onder leiding van de zogenaamde neoconservatieven. En dan hebben we het nog niet over de grootschalige criminele activiteiten van partijen in de inlichtingendiensten als CIA en NSA. Luister naar het betoog van oud NSA-Topman William Binney en het betoog van NSA klokkenluider Edward Snowden.

 » Lees verder

Pact van Marrakesh

pact-van-marrakesh

01-11-18 10:17:00,

Video – Roelof Bisschop (SGP) legt 
in 3 minuten en 7 seconden de gevaren 
van het Pact van Marrakesh uit
‘Het is geen vrijblijvend verdrag en een vrijbrief voor illegale migranten’

Door:  , 22:55, 30 oktober 2018 

SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Screenshot Ernst Lissauer

Over enkele maanden tekent de regering het ‘Pact van Marrakesh‘ dat de rechten van vluchtelingen regelt. Nederland doet dat in VN-verband. De vluchtelingen krijgen daardoor veel meer rechten op steun en verblijf dan nu het geval is. Roelof Bisschop (SGP) legt de gevaren van dat pact uit.

Video – Roelof Bisschop (SGP) legt in 3 minuten en 7 seconden de gevaren van het Pact van Marrakesh uit

 » Lees verder

Turkije opnieuw op oorlogspad tegen Syrische Koerden

turkije-opnieuw-op-oorlogspad-tegen-syrische-koerden

01-11-18 10:11:00,

Op donderdag 1 november was er Koerdisch protest in Brussel tegen de nieuwe Turkse militaire agressie in Syrisch Koerdistan. De Koerdische grenssteden Gire Spi (Tel Abyad) en Kobani werden al verschillende keren gebombardeerd de jongste dagen.

De voorbereidingen voor een nieuwe militaire operatie in Noord-Syrië zijn afgerond, aldus Turks president Erdogan begin deze week. Een nieuwe invasie is “een kwestie van tijd”, zo dreigde hij. Volgens Ankara heeft de VS zijn woord niet gehouden over de terugtrekking van Koerdische SDF/YPG troepen uit Manbij, een multi-etnische stad, die centraal ligt in een stuk gebied dat grenst aan de Turkse bezettingszone in Noord-Syrië en die ten westen ligt van de Eufraat.

Sinds de val van Afrin in de lente van dit jaar, heeft Erdogan zijn oog laten vallen op Manbij. De stad staat onder zelfbestuur. Na de bevrijding van Manbij uit de handen van de Islamitische Staat, heeft de bevolking zich georganiseerd in een autonoom bestuur waarin alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. De Volksvergadering telt 142 leden die proportioneel verdeeld zijn: de helft Arabieren, 41 Koerden, 10 Turkmenen, 8 Circassiërs, 1 Tsjetsjeen en 1 Armeniër.

Turkije wil daar een eind aan maken en de stad onder zijn controle plaatsen met de hulp van gewapende salafisten. Met de militaire agressie in Kobani en Gire Spi probeert Erdogan de druk op de VS te verhogen. Die verleent steun aan de SDF/YPG in de strijd tegen IS, die zich stevig heeft ingegraven in Hajin, een stuk gebied in de regio van Deir Ez Zor aan de Iraakse grens. SDF/YPG heeft nu aangekondigd om de militaire operaties daar op te schorten.De Syrische stad Manbij ligt op 35 kilometer van de grens met Turkije (free.mapsgalaxy.com)

Washington heeft inmiddels gewaarschuwd voor eenzijdige militaire acties die VS-troepen in het gebied kunnen raken, maar benadrukt tegelijk dat Turkije een belangrijke NAVO-bondgenoot is. Erdogan van zijn kant zegt dat de VS “terroristen gebruikt” met inbegrip van IS om zijn doelstellingen in de regio te verwezenlijken. En wat hij zegt klopt trouwens gedeeltelijk ook.

De VS zijn niet geïnteresseerd in het emancipatorisch project van de Koerden, in de bevrijding van de vrouw, het pluralisme en de basisdemocratie die ze er  – behoorlijk succesvol – proberen realiseren. Washington wil er vooral zijn belangen verdedigen,

 » Lees verder

Vaccinatiesymposium is ‘aansporing’ voor ziekenhuispersoneel om de griepprik te halen? – Stichting Vaccin Vrij

vaccinatiesymposium-is-8216aansporing8217-voor-ziekenhuispersoneel-om-de-griepprik-te-halen-8211-stichting-vaccin-vrij

01-11-18 09:48:00,

Onder de titel ‘Vaccinatiesymposium UMCG’ werd op 16-10-2018 een symposium over vaccineren gehouden in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het symposium is toegankelijk voor medici en voor geïnteresseerden. Ineke Eebes nam deel en doet in onderstaande blogpost verslag van dit symposium.

 

Welkom dames en heren, de vaccinatiegraad daalt

medisch personeel conferentie‘Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel medisch-wetenschappelijke consensus over bestaat als over vaccineren’, stond in de aankondiging. Ik dacht: ‘echt niet’, en was wel benieuwd wie dat allemaal vonden en waarom. Het welkomstwoord door Ate van der Zee, gynaecologisch oncoloog en voorzitter van de Raad van Bestuur begint met een opmerking over de dalende vaccinatiegraad. Het zou komen door een gebrek aan vertrouwen. Blijkbaar is er dus een gebrek aan vertrouwen in vaccins, en dat is denk ik volkomen terecht. Ik verwacht dat ze de komende 3 uur het vertrouwen gaan herstellen met mooie grafieken en veelbelovende cijfers. Al snel gaat het over het griepvaccin. Ate pleit voor vaccineren van zorgmedewerkers. Dit om de kwetsbaren te beschermen natuurlijk. Mensen die opgenomen worden hebben meer kans op griep, en dat geldt ook voor de zorgmedewerkers. Hij is van mening dat het verplicht stellen van vaccinaties geen zin heeft. De vaccinatiegraad van de Raad van Bestuur is 100%, daar is hij heel trots op. Maar, vervolgt hij, de dekking van artsen is 70% en die van de verpleegkundigen 25%. Dat MOET dus ECHT omhoog. De intro is vooral een pleidooi voor het griepvaccin. Dan volgt een mind disclosure (dat wil zeggen openheid wat betreft eventuele belangenverstrengeling). De medewerkers van het symposium zijn voor 100% vrij van belangenverstrengeling. We kunnen verder…

 

 

Opening

De opening wordt gedaan door Alex Friedrich, Medische Microbiologie en Infectiepreventie UMCG.
Hij begint met het aanhalen van de grote epidemieën in de geschiedenis en het succes van de pokkenvaccinaties. Hij heeft het over onze toolbox voor het uitroeien van ziekten: hygiëne, persoonlijke bescherming (handschoentjes ed.) maar uiteraard ook vaccins. Van de pest, tyfus en pokken gaan we over naar de griepgolf van februari vorig jaar. De langste en ergste enz. Hij benadrukt dat als 40% van alle werknemers op belangrijke plekken ziek wordt dat we dan een probleem hebben. Denk aan oncologie, intensive care, etc. Ook Alex is van mening dat verplicht stellen van vaccinaties geen zin heeft.

 » Lees verder

Geoengineering daagt ons uit het beste uit onszelf te halen

geoengineering-daagt-ons-uit-het-beste-uit-onszelf-te-halen

01-11-18 01:54:00,

Eind juli kreeg ik een uitnodiging van activiste Paula van Swieten om deel te nemen aan een door Fritha de Swardt gehoste talkshow over geoengineering. Andere genodigden: Willem Felderhof, Desirée Röver en Coen Vermeeren. De opnamen vonden op 20 oktober in Eindhoven plaats. Helaas zonder Vermeeren, die verhinderd was. Het resultaat onder de titel Geoengineering, wat nu? geeft een indringend beeld van de grote vragen waar we voor staan.

Chemtrails en het bredere systeem waar ze deel van uitmaken is full on, zegt ex piloot Felderhof tijdens dit studiogesprek. Het systematische sproeien vormt een bedreiging voor onze gezondheid en voor het leefmilieu als geheel. Dat is één kant van de medaille. De andere is dat er nieuwe kansen door ontstaan, juist omdat we zo worden uitgedaagd.

De geoengineers zijn de wereld aan het herscheppen naar hun beeld. Dat doen ze met een scherpe focus, met een planning die vele decennia omvat en met een formidabele wereldwijde militair-industrieel-wetenschappelijke infrastructuur.

Dat is imponerend, maar waarom zouden wij niet kunnen wat zij kunnen?

Wij kunnen evengoed de wereld vormen naar ons beeld. Alleen doen we dat nog niet voldoende, geremd als we zijn door angst, ongeloof en onwetendheid.

Het offensief van de geoengineers dwingt ons om naar essentiële vragen te kijken, zoals:

* Hoe lang werken we nog mee aan een realiteit die heel ver van onze dromen af staat?

* Welke andere wereld staat ons voor ogen?

* Hoe bouwen we stap voor stap en met een planning die decennia omvat aan deze nieuwe realiteiten?

* Welke hulpbronnen kunnen we daarvoor inzetten?

Geoengineering stelt ons voor een ultieme proef. De manipulatie van onze atmosfeer daagt ons ut om diep te gaan en het beste uit onszelf te halen. We moeten wel, want een andere weg is er niet.

Website Willem Felderhof: www.dutchanarchy.com 

Facebook-pagina Desirée Röver

LinkedIn-pagina Fritha de Swardt

Facebook-pagina Paula van Swieten

Gerelateerd:

De manifestatie van de Nieuwe AardeEen groeiend deel van de Amerikaanse bevolking staat achter de stelling dat er een geheim chemtrail-programma is

 » Lees verder

Bert Lanting’s Halve Waarheid 2

bert-lanting8217s-halve-waarheid-2

01-11-18 01:48:00,

Yes, my dear fellow, it all amounts to this: in order to do something you must be something. We think Dante great, but he had a civilisation of centuries behind him; the House of Rothschild is rich but it has required more than one generation to attain such wealth. Such things all lie deeper than one thinks.
— GOETHE, OCTOBER 1828

They (de Rothschild’s. svh) soon became masters of the political universe. They dined with Disraeli and Gladstone, hunted with the Prince of Wales and helped engineer Napoleon III’s impetuous marriage to the adventuress Eugenie de Montijo. 
New York Times. Masters of the Universe. January 23, 2000
Bert Lanting: ‘Samenzweringstheorieën.’


De anti-Soroscampagne heeft soms een duidelijk antisemitische ondertoon, net als bij de samenzweringstheorieën die vroeger circuleerden over de macht van de Rothschild-familie. De Amerikaanse comédienne Roseanna Barr, inmiddels ontslagen bij ABC-televisie, gaf er een helemaal bizarre draai aan. Zij verspreidde het volstrekt uit de lucht gegrepen gerucht dat Soros tijdens de oorlog twee joden had aangegeven bij de Duitsers en hun bezittingen had ingepikt. Die boodschap werd zelfs door Trumps zoon Donald jr. geretweet,

aldus beweerde Volkskrant-journalist Bert Lanting in zijn dagblad van 29 oktober 2018.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/soros-al-jaren-weggezet-als-de-baarlijke-duivel~b2439a84/

Op welke ‘samenzweringstheorieën’ over ‘de macht’ van ‘de Rothschild-familie’ de mainstream-journalist Lanting doelt, vertelt hij niet, maar wel is ondermeer het volgende bekend:

[T]he Rothschilds are elusive. There is no book about them that is both revealing and accurate. Libraries of nonsense have been written about them… A woman who planned to write a book entitled Lies about the Rothschilds abandoned it, saying: ‘It was relatively easy to spot the lies, but it proved impossible to find out the truth.’En:In 1917 Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild was the addressee of the Balfour Declaration to the Zionist Federation, which committed the British government to the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. His son, Victor, Lord Rothschild was against granting asylum or helping Jewish refugees in 1938.  » Lees verder

Een slag in het Syrische gezicht

een-slag-in-het-syrische-gezicht

31-10-18 09:17:00,

Terwijl achter de schermen een hevige diplomatieke strijd uitgevochten wordt door de verschillende bij de Syrische oorlog betrokken landen kondigde Staffan de Mistura, de speciaal gezant van de Verenigde Naties voor Syrië, enkele weken terug zijn ontslag aan.

Deze gewezen ereconsul met Zweedse en Italiaanse nationaliteit wordt nu vanaf morgen 1 november vervangen door een zekere Geir Pedersen, een Noorse beroepsdiplomaat met ervaring in het Midden-Oosten.

NAVO

In wezen is dit een zoveelste slag in het gezicht van de Syriërs. Noorwegen is immers lid van de NAVO welke jarenlang betrokken was bij de oorlog in Syrië. Een land dat dus veel bloed aan haar handen heeft en dan ook niet neutraal kan genoemd worden. De gewezen Noorse premier Jens Stoltenberg is op dit ogenblik trouwens secretaris-generaal van die instelling.

Geir Pedersen

De Noorse diplomaat Geir Pedersen mag na Staffan de Mistura pogen voor de VS toch nog wat in de wacht te slepen na het politiek en militair fiasco van de Amerikaanse regering in het Midden-Oosten. Hij is al de vierde westerse bemiddelaar. Nu al kan men met praktische zekerheid zeggen dat hij er niets substantieel zal bereiken voor zijn Amerikaanse bazen. Zijn benoeming is wel een zware belediging voor de miljoenen Syriërs. Een serieus man zou deze job gewoon weigeren.

Stoltenberg was als premier ook instrumentaal in het geven in 2009 van de Nobelprijs voor de Vrede aan Barack Obama toen die nog maar pas president was. Twee jaar later gaf ‘vredesapostel’ Obama het groen licht voor de jihadistische aanval op Syrië. Noorwegen heeft ook altijd die aanval, massamoord en grootschalige vernielingen gesteund, o.m. door het financieren van allerlei jihadistische activiteiten in het land.

En dus nu moet een topdiplomaat van dat land gaan zorgen voor een oplossing van dit conflict. Het is gewoon de Syriërs uitlachen in hun gezicht en zeggen dat niet de Syriërs maar de NAVO en haar bondgenoten zullen bepalen wat er met Syrië moet gebeuren.

Zo poogde Staffan de Mistura nog tot het voorbije weekend de samenstelling van het comité dat een nieuwe Syrische grondwet moet maken op te dringen aan Damascus en de Syriërs. Dit ondanks het feit dat de NAVO en haar lidstaten deze oorlog grandioos verloren.

Het is alsof men een Saoediër uit de entourage van kroonprins Mohammed bin Salman op die post zou zetten.

 » Lees verder

“Italianen moeten hun eigen staatsschuld financieren” – Marketupdate

8220italianen-moeten-hun-eigen-staatsschuld-financieren8221-8211-marketupdate

31-10-18 03:21:00,

Home

  »  

Economie

  »   “Italianen moeten hun eigen staatsschuld financieren”

Frank Knopers
31 oktober 2018Economie

views

Italië zou een nieuw soort obligatie moeten uitgeven om haar schuldenprobleem te verlichten. Dat schrijft Karsten Wendorff van de Duitse Bundesbank in een ingezonden stuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Met de invoering van nieuwe ‘solidariteitsobligaties’ zou de Italiaanse regering de helft van haar staatsschuld kunnen overdragen naar de eigen bevolking, waardoor de zorgen over de kredietwaardigheid van het land zullen afnemen.

In het voorstel van Wendorff komt er een nieuw fonds dat Italiaanse staatsobligaties opkoopt en deze financiert met de uitgifte van zogeheten ‘solidariteitsobligaties’. Particulieren zouden dan verplicht moeten worden om 20% van hun vermogen boven een grens van €50.000 in de vorm van deze obligaties aan te houden. Het totaalbedrag zou volgens Wendorff genoeg zijn om de helft van de Italiaanse staatsschuld te financieren.

Solidariteitsobligaties

Het voorstel voor de invoering van dit soort solidariteitsobligaties is opmerkelijk, omdat het de vrijheid van het individu beperkt en een inbreuk vormt op het eigendom van de Italianen, namelijk hun privé vermogen. Volgens Wendorff hoeft Italië geen speelbal te zijn van de financiële markten, omdat het land in principe rijk en welvarend genoeg is om het probleem met de hoge staatsschuld zelf op te lossen.

Of een dergelijke maatregel voldoende draagvlak kan krijgen onder de bevolking of zelfs binnen de regering is nog maar de vraag. De Italiaanse regering suggereerde eerder nog dat ze het gedeelte van haar staatsschuld in handen van de centrale bank kan wegstrepen, een idee waar men overigens snel op terug kwam.

Volgens Wendorff kan zijn voorstel ook helpen om de sterke verwevenheid tussen de Italiaanse staat en de bankensector te doorbreken. Een aanzienlijk deel van de staatsschuld (ongeveer €375 miljard) is namelijk in handen van commerciële banken, wat betekent dat ook de bankensector in de problemen komt als de Italiaanse regering haar schuldverplichtingen niet nakomt.

“Het banksysteem wordt op deze manier verlicht van de risico’s van een hoge staatsschuld. Ook kan de verwevenheid tussen overheid en de banken daarmee significant worden teruggebracht. Een nationaal probleem zou daarmee opgelost kunnen worden met nationale soevereiniteit.”

Volg Marketupdate nu ook via Telegram

 » Lees verder

Liever valsspelen dan een goed geweten

liever-valsspelen-dan-een-goed-geweten

31-10-18 02:28:00,

De langetermijnbelangen van mens, dier en planeet wegen niet op tegen de kortetermijnbelangen van de aandeelhouder. Waarom niet, wil Ewald Engelen weten. Waarom handelen burgers doorgaans vanuit morele overtuiging, maar mogen multinationals zich verschuilen achter de kille rationaliteit van de bedrijfseconomie?

Het was een kort berichtje in The Guardian van deze week. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wil iets doen aan de immense uitstoot van schepen, en verlaagt in 2020 het toegestane zwavelgehalte van de stookolie die zij gebruiken van 3,5 procent naar 0,5 procent. Het antwoord van de reders? Het merendeel van de grote reders van plan om de stookolie aan boord te reinigen en de eruit gefilterde zwavel vervolgens in zee te spoelen.

Dat bereikt precies het tegenovergestelde van wat de IMO beoogt: meer vervuiling, in plaats van minder. De aanpak van de reders staat daarmee haaks op het Verdrag van Parijs, dat door het recente, omineuze rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) alleen maar meer urgentie heeft gekregen.

Bedrijfseconomisch is het echter puur rationeel. Volgens het scheepvaartblog More than Shipping is het prijsverschil tussen zwavelhoudende en zwavelarme stookolie zo groot en zijn de kosten voor het installeren van een zwavelreinigingsinstallatie dusdanig laag, dat de keuze voor gewoon doorstoken en in zee spoelen een no-brainer is. Volgens het blog heb je de kosten van zo’n reinigingsinstallatie er in zes maanden alweer uit.

Het lijkt als twee druppels water op dieselgate. U weet wel: heel Europa moest aan de schone diesel, dat troetelkindje van de Europese automobielindustrie. Toen heel Europa eindelijk blij in zijn dieseltje rondtufte en de boel toch niet zo schoon bleek als gedacht, stelde de toezichthouder strengere eisen aan de toegestane uitstoot van stikstof. De reactie van Fiat, Citroën, Volkswagen, BMW en Mercedes? Ze wierpen zich niet op de ontwikkeling van een schonere motor, maar besloten bestaande motoren uit te rusten met een verklikkertje dat de motor elektronisch waarschuwde als hij werd getest en hem in staat stelde tijdelijk zijn stikstofuitstoot te verlagen. 

Er tekent zich een patroon af: winstmaximalisatie boven alles

Voor mens, dier en milieu was het rampzalig. Maar bedrijfseconomisch viel er niets tegenin te brengen. De kosten van de ontwikkeling van een alternatieve krachtbron zijn nu eenmaal vele malen hoger dan de miljardenboetes die de autoproducenten aan Amerikaanse en Europese toezichthouders moesten betalen,

 » Lees verder