‘Leren over vaccineren’ – acht misleidende stappen om 14-jarigen te overtuigen van de noodzaak van menACWY? – Stichting Vaccin Vrij

‘Leren over vaccineren’ – acht misleidende stappen om 14-jarigen te overtuigen van de noodzaak van menACWY? – Stichting Vaccin Vrij

04-10-18 05:23:00,

14-jarigeIn de ‘week van de biologie’ van 1-7 oktober 2018 doet zich een nieuw fenomeen voor. De voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma is binnengedrongen in het biologie-onderwijs op de middelbare school.

‘De komende tijd worden alle 14-jarigen opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen meningokokkenziekte. En de 15 tot en met 18-jarigen volgen in 2019. Misschien krijg jij binnenkort ook wel een brief van de GGD om deze nieuwe prik te halen. Weet je eigenlijk wel wat een vaccin precies is en hoe het werkt? Dat ga je de in deze lessen uitzoeken.‘ 1

Het is geen toeval dat de voorlichting over vaccineren is gekoppeld aan de start van de men ACWY-vaccinatieronde voor 14-jarigen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er van 2007-2017 vier kinderen overleden aan meningokokkenziekte in de leeftijdsgroep 10-15 jaar.2 Deze leeftijdsgroep omvat meer dan 1 miljoen kinderen (1.171.233 op 17 juli 2018)3 Dus vier kinderen over een periode van 10 jaar op ruim 1 miljoen kinderen… vreselijk voor de nabestaanden, maar geen reden tot paniek voor de bevolking. En voor vele kinderen – als ze het zouden weten – waarschijnlijk ook geen reden om het men ACWY-vaccin te gaan halen. Deze blogpost gaat over hoe 14-jarigen over de streep getrokken worden om zich te laten vaccineren tegen men ACWY.

 

 

In acht stappen naar de prik

De lijst met leerdoelen van het lespakket: ‘leren over vaccineren’ begint met: ‘je weet wat een vaccin is’ en eindigt met ‘je kan een weloverwogen besluit nemen of je je wil vaccineren’. Het lespakket neemt 14-jarigen in 8 stappen bij de hand mee naar een ‘weloverwogen’ beslissing. Wat wordt er wel, en wat wordt er juist niet verteld? En hoe zwaar weegt dat op de besluitvorming van een 14-jarige?

 

Leren over vaccineren: Stap 1 – Film kijken

 

 

 
Na het zien van dit filmpje zullen tieners waarschijnlijk geschrokken zijn. En dat is waarschijnlijk de bedoeling? De farmaceutische industrie mag geen reclame maken, maar angst is bepalend bij het maken van een keuze. De arts geeft eenzijdige en onvolledige voorlichting en direct na het zien van zeer confronterende beelden het advies om de prik te gaan halen.

 

 

 

Wat de arts niet verteld over meningokokkenziekte – maar wel zou moeten vertellen!  » Lees verder

Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud – The Rights Forum

Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud – The Rights Forum

04-10-18 03:38:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Mars van Terugkeer / Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud

Israëlische militairen blijven in Gaza het vuur openen op ongewapende Palestijnse burgers. Opnieuw zijn twee doden te betreuren, een kind van 15 en een bejaarde van 78.

De dinsdag gedode 78-jarige Ibrahim al-Aruqi.Ma’an News Agency 

Kan er sprake zijn geweest van een levensbedreigende situatie voor de Israëlische militair die dinsdag in de Gazastrook de 78-jarige Ibrahim al-Aruqi van het leven beroofde? En hoe lag dat woensdag, toen een Israëlische militair de 15-jarige Ahmad Abu Habil door het hoofd schoot?

De 15-jarige jongen werd woensdag gedood bij Bayt Hanun (Erez) in het noorden van de Gazastrook. Hij was aanwezig bij een Palestijnse demonstratie bij het zogenoemde ‘grenshek’ dat Gaza van Israël scheidt. Volgens Al-Jazeera werd de jongen met een traangasgranaat tegen zijn hoofd geschoten.

Dinsdag werd de 78-jarige Ibrahim al-Aruqi onder nog onduidelijke omstandigheden door een Israëlische militair gedood. Vast staat dat de oude man met één of twee kogels in de rug werd geschoten, en dat zich dit afspeelde bij het vluchtelingenkamp Al-Maghazi in de centrale Gazastrook. Onduidelijk is of het slachtoffer werd neergeschoten tijdens het bewerken van zijn land of dat het vuur werd geopend op zijn woning (€).

Geen dreiging

Van een levensbedreigende situatie voor de Israëlische schutters die de twee Palestijnen van het leven beroofden lijkt geen enkele sprake te zijn geweest. Die conclusie is relevant. De inzet van dodelijk geweld tegen burgers is onder internationaal recht namelijk gebonden aan strikte voorwaarden. Zo moet sprake zijn van een acute dreiging: de schutters moeten geen andere optie meer hebben dan het neerschieten van – in dit geval – een bejaarde en een kind.

Sinds 30 maart werden in de Gazastrook 194 Palestijnen gedood, onder wie 35 kinderen. Onderzoek door de mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch, Amnesty International en Al-Mezan heeft uitgewezen dat in geen van de gedocumenteerde gevallen sprake was van een dreiging voor de Israëlische scherpschutters,

 » Lees verder

Belgische consumenten zijn de drievoudige dupe van de gigantische klucht rond het nucleaire debacle

Belgische consumenten zijn de drievoudige dupe van de gigantische klucht rond het nucleaire debacle

04-10-18 03:38:00,

Zoals we weten zijn de zeven Belgische kernreactoren, 20 jaar na hun ingebruikname(1), al lange tijd afbetaald, afgelost door de consumenten via hoge elektriciteitsrekeningen, zonder dat er ooit een maatschappelijk debat is geweest over deze energiekeuze, noch over de opgelegde financieringswijze. Dankzij deze door de consument betaalde reactoren heeft Engie-Electrabel(2) sinds 1995 en vooral sinds 2005 flinke winsten gemaakt.

Dit met de zegen van de opvolgende Belgische regeringen, die het spel van de liberalisering van de energiemarkt volop meespelen, en slechts een klein deel van het bedrag hebben teruggenomen om de begrotingstekorten aan te vullen …

En dat is nog niet alles. Sinds de invoering van de nucleaire sector heeft de deze geprofiteerd van allerlei vrijgevigheden, te beginnen met de monopolisering van een aanzienlijk deel van het overheidsbudget voor onderzoek. De fondsen voor de ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van afval zijn ontoereikend en het beheer ervan is twijfelachtig. 75 procent van deze bedragen wordt door Electrabel gerecycleerd voor haar eigen investering: ze zouden verloren gaan in geval van faillissement.

Er wordt geen vergoeding voor het risico van een zwaar nucleair ongeval geheven, hoewel de kosten van een dergelijk ongeval meer dan 5.000 miljard euro kunnen bedragen, en de aansprakelijkheid van Engie-Electrabel beperkt is tot 1,2 miljard euro(3). Laten we tot slot een zeer recent voorbeeld nemen: de minister van Energie heeft 10 miljoen euro toegewezen aan nucleaire onderzoeksprojecten, afkomstig uit een fonds van 28 miljoen euro dat bestemd is voor de energietransitie(4).

De leiders, zowel van Engie-Electrabel als van het land, beschouwden deze reactoren als een persoonlijke melkkoe zonder een voorzienbaar einde, ondanks waarschuwingen van burgerverenigingen en enkele politieke vertegenwoordigers. In 2005 stond in een document van een groep milieugroeperingen het volgende te lezen:

‘Het zijn de politici die tussen nu en 2015-2025 aan de macht zullen zijn die zullen bepalen of de nucleaire exitwet van 2003 effectief zal worden uitgevoerd. Daartoe moeten zij nu een actief beleid voeren om ervoor te zorgen dat de 50 procent elektriciteit van nucleaire oorsprong in ons land niet langer nodig is of op een andere manier wordt geproduceerd. Dit kan alleen worden bereikt door doordachte keuzes:

  • Beperking van de vraag door rationeel energiegebruik, verbetering van de energie-efficiëntie en energiebesparend gedrag;
  • Optimale implementatie van hernieuwbare energiebronnen;

 » Lees verder

Kamer Probeert Onderzoek Steun aan Terroristen te Compliceren

Kamer Probeert Onderzoek Steun aan Terroristen te Compliceren

03-10-18 07:56:00,

Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar steun Syrische rebellenFoto: NU.nl
Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar steun Syrische rebellen

02 oktober 2018 21:38Laatste update: 12 uur geleden

   

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een extern en onafhankelijk onderzoek komt naar de steun die Nederland heeft verleend aan verschillende gewapende groepen Syrische rebellen. 
VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en SGP willen dat de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het onderzoek gaan uitvoeren. 
Het onderzoek moet zich richten op de steun in Syrië, maar moet ook leiden tot een nieuwe procedure met strengere regels voor het steunen van gewapende groeperingen in het buitenland. 

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over een programma dat Nederland in 2015 is gestart. Daarbij zijn Syrische rebellen die streden tegen het regime van president Bashar Al Assad van zogenoemde niet-letale steun voorzien.
In het debat stonden drie vragen centraal: is de selectie van strijdgroepen correct verlopen, is de controle op de steun adequaat geweest en past de steun binnen de kaders van het volkenrecht? Ook vroegen Kamerleden om mogelijkheden om dergelijke programma’s beter te kunnen controleren. 
‘Kamer staat met bestaand beleid buitenspel’
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei dat de Kamer met het huidige beleid “buitenspel staat”. “We kregen geen inzage in wat voor hulp er is gegeven en waar de hulp naartoe ging”, zei hij. Sadet Karabulut (SP) vindt ook dat Kamerleden er te weinig zicht op hadden. “We konden niet controleren of de steun aan de voorwaarden voldeed”, aldus Karabulut. D66’er Sjoerd Sjoerdsma: “Dit moet in de toekomst anders.”
Hoewel de uitvoering van de steun die Nederland heeft verleend “beter had gekund”, vindt Blok niet dat er “onredelijk veel is misgegaan”. Hij is het wel met de Kamer eens dat de beoordeling van de geselecteerde groepen en controle “scherper” kon. Tegelijkertijd verwierp hij de suggestie dat Nederland met de steun op grote schaal terroristische organisaties heeft gesteund die massaal mensenrechten hebben geschonden.
Blok stelde voor om voortaan steun aan dergelijke groeperingen intensiever te behandelen in de Tweede Kamer. Hij is het met de Kamer eens dat dit in het vervolg “systematischer moet worden getoetst” en dat de volkenrechtelijke toets kan worden verbeterd.
Onthullingen door Nieuwsuur en Trouw 
De problemen met het steunprogramma kwamen in een reeks onthullende reportages van Nieuwsuur en Trouw aan het licht.  » Lees verder

Topman Total: “We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt” – Geotrendlines

Topman Total: “We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt” – Geotrendlines

03-10-18 07:55:00,

Eerder dit jaar besloot de Franse olieproduct Total zich onder druk van de Amerikaanse sancties terug te trekken uit Iran, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog van plan was voor $4,8 miljard te investeren in een nieuw gaswinningsproject. Ook de inspanningen van de EU, Rusland en China om de internationale deal met Iran overeind te houden hebben het energiebedrijf niet op andere gedachten kunnen brengen. Dat zei de directeur van het energiebedrijf, Patrick Pouyanné, tijdens de plenaire sessie van het Russian Energy Week International Forum.

“We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt. Wij als Total, een wereldwijd bedrijf dat actief is in 130 landen over de hele wereld, kunnen ons niet veroorloven om het risico te nemen dat we verbannen worden van het gebruik van het Amerikaanse financiële systeem. Dat is de realiteit van deze wereld. De EU probeert wat stappen te zetten, die volgens mij meer gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf dan op de grote bedrijven.”

Ook de Russische president Poetin werd gevraagd hoe hij naar de situatie met Iran en de Amerikaanse sancties kijkt. Hij zei daar het volgende over.

“Dit kwam te laat, maar beter laat dan nooit. Het kwam te laat, omdat de president van Frankrijk niet zo lang geleden in New York een toespraak hield over de noodzaak om de economische soevereiniteit van de Europese Unie te versterken en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Dit is correct, dit klopt helemaal. Dit is het gebruik van politieke instrumenten om een concurrentievoordeel te behalen. Ik geloof dat niemand daar blij mee is, maar dat is feitelijk wat er aan de hand is. We zien het vandaag de dag gebeuren.

Dat zijn de omstandigheden die ons ertoe zetten om na te denken over nieuwe kansen, bijvoorbeeld om niet in dollars te handelen. En hierbij wil ik ook mijn gedachten herhalen, want ik geloof dat onze Amerikaanse partners een grandioze fout maken door het vertrouwen in de dollar als de enige wereldreservemunt te ondermijnen. Ze proberen letterlijk de tak van de boom af te breken waar ze op zitten. Dit is een typische fout die wordt gemaakt door wereldrijken. Mensen denken dat alles absoluut in orde is en dat alles zo solide is dat er geen enkele negatieve consequenties uit voort kunnen vloeien,

 » Lees verder

Amnesty International: sloop en ontruiming bedoeïenendorp is oorlogsmisdaad – The Rights Forum

Amnesty International: sloop en ontruiming bedoeïenendorp is oorlogsmisdaad – The Rights Forum

03-10-18 07:51:00,

Nieuws

Khan al-Ahmar

Anata Kfar Adumim Ma’ale Adumim Verdrijving Nederzettingen Amnesty International oorlogsmisdaden Human Rights Watch Sloop Bedoeïenen Khan al-Ahmar B’Tselem Kolonisering Westoever

Khan al-Ahmar / Amnesty International: sloop en ontruiming bedoeïenendorp is oorlogsmisdaad

Israël maakt zich schuldig aan een oorlogsmisdaad als het Khan al-Ahmar van de kaart veegt, stelt Amnesty International in navolging van andere mensenrechtenorganisaties. Intussen proberen Israëlische kolonisten de bewoners weg te krijgen door rioolwater over hun land te laten lopen.

Jongeren uit Khan al-Ahmar doen een beroep op de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die woensdagavond met haar kabinet in Israël arriveert voor een tweedaags bezoek.Palestine News Network 

Met de sloop en ontruiming van Khan al-Ahmar zou Israël niet alleen blijk geven van wreedheid en volstrekte minachting jegens de Palestijnen, maar zich ook schuldig maken aan een oorlogsmisdaad. Met die onomwonden waarschuwing probeert Amnesty International de Israëlische autoriteiten bij zinnen te brengen, op het moment dat zij zich opmaken het bedoeïenendorp van de kaart te vegen en zijn 181 bewoners te deporteren.

Oorlogsmisdaad

Zoals wij vorige week berichtten kregen de bewoners van Khan al-Ahmar tot 1 oktober de tijd om hun eigen dorp af te breken en met hun eigendommen te verdwijnen. Zij dienen zich te vestigen op een door Israël toegewezen locatie aan de rand van het stadje Abu Dis, ingeklemd tussen de grootste vuilstortplaats van de Westelijke Jordaanoever en de autosloop van Al-Eizariya. Waren zij op 1 oktober niet vertrokken, dan konden ze de Israëlische sloop- en deportatietroepen verwachten. Die kunnen ieder moment verschijnen.

Het verjagen en gedwongen hervestigen van een burgerbevolking door een militaire bezetter is een oorlogsmisdaad, stelt Amnesty International onomwonden. Israël moet de uitbreiding van zijn illegale kolonies (‘nederzettingen’), waarvoor Khan al-Ahmar plaats moet maken, direct staken:

This act is not only heartless and discriminatory; it is illegal. The forcible transfer of the Khan al-Ahmar community amounts to a war crime. Israel must end its policy of destroying Palestinians’ homes and livelihoods to make way for settlements.

 » Lees verder

Twee Brazilië’s tegenover elkaar op 7 oktober

Twee Brazilië’s tegenover elkaar op 7 oktober

03-10-18 09:36:00,

Extreem-rechts presidentskandidaat Jair Bolsonaro haalt volgens recente peilingen 31 procent in de eerste stemronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen op 7 oktober. In een tweede ronde zouden Bolsonaro én links kandidaat Fernando Haddad beiden 42 procent halen. De vrouwelijke Brazilianen zouden wel eens de doorslag kunnen geven. Zij protesteren massaal tegen zijn kandidatuur.

Op zaterdag 29 september trokken tienduizenden vrouwen door de straten van 27 Braziliaanse steden om te protesteren tegen extreem-rechts presidentskandidaat Jair Bolsonaro. Internationale media gaven er ruime aandacht aan. De Braziliaanse media verzwegen de demonstraties bijna volledig. De manifestanten protesteren vooral tegen zijn vrouwvijandige uitspraken en politieke daden. Er is echter nog veel meer dat deze man zeer problematisch maakt voor de democratie in Brazilië, die vierendertig jaar na de dictatuur nog steeds zeer zwak en onstabiel is.

Deze manifestaties werden in de twee grootste tv-zenders Globo en Record kort weergegeven zonder inhoudelijke commentaar. Alleen de steden werden vermeld waar de betogingen doorgingen, terwijl de veel kleinere betogingen pro-Bolsonaro ruim werden becommentarieerd met interviews en duiding. De kijkers konden er niet uit afleiden hoe groot deze betogingen waren en wat hun bezwaren tegen Bolsonaro zijn. In de rest van de Braziliaanse media werden de vrouwenbetogingen compleet genegeerd.

Jair Bolsonaro is reeds verkozen volksvertegenwoordiger in het federale parlement sinds 1991 voor een kiesdistrict in de stad Rio De Janeiro. Een rechtlijnig politiek parcours is niet aan hem besteed. In zijn 27-jarige politieke loopbaan is hij lid geweest van negen partijen. Voor het ogenblik is hij lid van de Sociaal-Liberale Partij, die in tegenstelling tot zijn naam een extreem-rechtse, nationalistische neoliberale partij is.Vrouwenbetoging van 29 september in Rio de Janeiro (brazilian.report)

Bolsonaro heeft niet de steun van de grote commerciële media of van de economische oligarchie en werd in feite nooit au sérieux genomen door de gevestigde machten. Hij is zeer wispelturig en neemt regelmatig standpunten in die zelfs voor traditioneel rechts niet aanvaardbaar zijn (of die ze zelf nooit zo openlijk zouden formuleren). 

Extreem-vrouwvijandig politicus

De dictatuur was volgens hem een glorieuze periode en folteringen waren toen en zijn nu een legitieme praktijk. Hij bepleit de herinvoering van de doodstraf, wil zowat alle openbare diensten privatiseren, het homohuwelijk afschaffen, abortus terug volledig verbieden,

 » Lees verder

‘Journalisten moeten vechten voor hun beroep’

‘Journalisten moeten vechten voor hun beroep’

03-10-18 06:57:00,

Het Franse online dagblad Mediapart staat als een huis, zowel journalistiek als economisch. De voorbije jaren zette de nieuwssite onderzoeksjournalistiek opnieuw op de Franse landkaart. Onthullingen over een Zwitserse bankrekening deden de Franse begrotingsminister Jérôme Cahuzac de das om. Daarvoor waren er onder meer de affaire-Bettencourt en de onthullingen over de verkiezingscampagne van Nicolas Sarkozy die mee werd gefinancierd door Khadaffi.

Vandaag telt Mediapart 150.000 betalende abonnees. Voor clickbait en adverteerders is er geen plaats. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter is niet voor niets de baseline. Mediapart is er voor en door haar lezers.

Op Manifiesta 2018 was medeoprichter en gezicht van Mediapart Edwy Plenel te gast. Apache kon er uitgebreid praten met de man die politiek Frankrijk om de haverklap in verlegenheid brengt.

Plenel houdt er bijzonder uitgesproken en heldere ideeën over democratie op na. Niet in het minst over de rol daarin van media en journalistiek. ‘Journalisten hebben een verantwoordelijkheid in het hart van de democratie. Als Mediapart iets met succes heeft aangetoond, dan vooral dat journalisten kunnen en moeten blijven vechten om aan journalistiek te doen.’

Crisis van de onafhankelijkheid

In België was 2008 een zwart jaar voor de journalistiek. Het moet ergens in het najaar zijn geweest dat de toenmalige hoofdredacteuren van De Morgen en De Standaard, respectievelijk Klaus Van Isacker en Peter Vandermeersch, in de studio van Ter Zake eensgezind uitlegden dat de lopende ontslagrondes beide kranten beter zouden maken. Minder journalisten zou betere kranten betekenen. Wie die logica niet zag, was van slechte wil.

In Frankrijk deed de economische crisis instituten als Le Monde en Libération al eerder op hun grondvesten daveren. Uitgerekend op dat moment werd de kiem van Mediapart gelegd.

Plenel schetst de twee belangrijkste uitdagingen waar het Franse medialandschap mee werd geconfronteerd op het moment dat Mediapart het levenslicht zag. Maar vooral ook hoe Mediapart die uitdagingen in haar voordeel aanwendde.

‘Wij wilden de nederlaag van Libération en Le Monde ongedaan maken’

Edwy Plenel: ‘Om te beginnen was er de crisis van de onafhankelijkheid van de media. De maatschappij was in volle transitie. Traditionele media raakten in moeilijkheden en we zagen destructieve krachten in werking treden: aandeelhouders – mensen die niets met informatieverstrekking te maken hebben – zogen het leven uit de media,

 » Lees verder

Studie bewijst: Guardian, BBC vooringenomen tegen Corbyn | Uitpers

Studie bewijst: Guardian, BBC vooringenomen tegen Corbyn | Uitpers

02-10-18 09:43:00,

Cover van het onderzoeksrapport (MRC)

Een studie van de Britse berichtgeving over Labour en anti-semitisme stelt “systematisch falen” vast. Onjuiste berichtgeving werd het meest begaan door de Guardian, openbare omroep BBC en de tabloid Sun. Britse academici gesteund door Noam Chomsky en Yanis Varoufakis eisen aandacht voor deze vaststellingen.

Cover van het onderzoeksrapport (MRC)

De Media Reform Coalition (MRC) is een initiatief van academici aan de University of London sinds september 2011. Ze werd opgericht naar aanleiding van een mediaschandaal. Kranten van de Murdochgroep hadden de gsm van een vermist meisje gehackt en er zelf boodschappen op geplaatst in de hoop zo een of andere sensationele scoop te produceren. Het meisje bleek echter reeds verkracht en vermoord, zodat de politie bleef denken dat ze nog in leven was. Murdoch zag zich verplicht zijn krant News of the World volledig op te doeken. Een parlementaire onderzoekscommissie zou strenge wetten formuleren maar bleef tandeloos. Dit zette een aantal academici aan om MRC op te richten. MRC brengt sindsdien onderzoekers en organisaties samen voor media-analyse.

Zomer 2018

Het MRC- onderzoek spitste zich toe op de zomerperiode van 2018, toen de hetze rond anti-semitisme in Labour zijn hoogtepunt bereikte. Wat zij vaststelden was een patroon van onjuistheden, verdraaiingen, selectief bronnengebruik, weglaten van essentiële context, verhinderen van recht op antwoord, verkeerde quoteringen of gedeeltelijke quoteringen zonder context, een overweldigend onevenwicht in de keuze van bronmateriaal, valse beweringen door journalisten of door bronnen die door journalisten niet werden uitgezocht, gedubbelcheckt of kritisch bevraagd. Er was volgens het onderzoeksteam sprake van “systematisch falen van de berichtgeving”.

Het onderzoeksteam ontkent niet dat er incidenten zijn geweest met leden van Labour die anti-semitische uitspraken deden, waaronder enkelen met functies in het partij-apparaat. Bovendien stelt het team dat het in een competitieve mediamarkt normaal is dat journalisten af en toe fouten kunnen maken. Zij stelden echter vast dat in dit specifieke geval de tekortkomingen in de berichtgeving over Jeremy Corbyn, Labour en anti-semitisme te talrijk zijn om van toevallige of begrijpelijke fouten te spreken. Het aantal vastgestelde feiten is daarvoor te groot.

In 250 berichten en artikels van mainstream tv-nieuws en op online-platformen van kranten stelden zij 95 duidelijke voorbeelden vast van misleidende of onjuiste berichtgeving. Twee derde van alle nieuwssegmenten op tv bevatten minstens één fout in de berichtgeving of een belangrijke verdraaiing.

 » Lees verder

Regulering van de informatiestroom op sociale media is censuur

Regulering van de informatiestroom op sociale media is censuur

02-10-18 09:38:00,

OPINIE SOCIALE MEDIA
Regulering van de informatiestroom op sociale media is censuur
Regulering van de informatiestroom op sociale media is censuur – en dus verontrustend, waarschuwt politicoloog en historicus Coen de Jong.
 11 september 2018, 16:13

advertentie

Facebookbaas Mark Zuckerberg bij het verhoor door het Europees Parlement. Foto AFP
Een verontrustende trend van blokkades op sociale media kondigt zich aan. Facebook, YouTube en Apple hebben begin augustus accounts van de Amerikaanse fantast Alex Jones – van Infowars.com – in de ban gedaan. Een bescheiden succesje voor politici die sinds de verkiezing van Donald Trump in 2016 van Mark Zuckerberg eisen dat hij Facebook opschoont.
Want Jones is berucht en gehaat wegens zijn ontkenning van de schietpartij op basisschool Sandy Hook én fan van Trump. Maar dorpsgekken verbannen omdat overheden zich druk maken over Russische beïnvloeding van verkiezingen is een gevaarlijk precedent, zoals Matt Taibbi op 2 augustus in Rolling Stone schrijft.
Monopolisten Facebook en Google

De haaienkaken van de censuur openen zich. Want op basis van welke criteria gaan socialemediabedrijven accounts blokkeren? Facebook en Apple noemden als reden dat Alex Jones de gebruikersvoorwaarden had overtreden wegens ‘haatzaaien’ en ‘het gebruik van mensonterende taal over moslims en immigranten’. Termen die multi-interpretabel zijn en een politieke lading hebben. Want nare dingen over moslims en immigranten zeggen, dat doen toch de populisten – al dan niet aangestuurd door Moskou? Gebruikersvoorwaarden van private platforms zijn daarmee verheven tot een politiek instrument. Muziek in de oren van machthebbers en overheden.
Oplettendheid is geboden nu de Europese Unie met voorstellen komt om socialemediabedrijven zelf de verspreiding van desinformatie te laten tegengaan. De EU benadrukt dat zelfregulering snel gereed moet zijn wegens het gevaar van beïnvloeding van de Europese verkiezingen, een duidelijke hint dat het hier om een politieke maatregel gaat. Regulering van de informatiestroom op sociale media – onderdeel van onze dagelijkse nieuwsvoorziening – is natuurlijk censuur. En historisch gezien is censuur altijd opgelegd met het argument dat het goed voor u is. U verdient namelijk bescherming tegen op de loer liggend onheil, zoals nepnieuws, hate speech en ‘beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren’.
Bedenk dat Facebook en Google bijna monopolisten zijn, wat ongekende mogelijkheden oplevert tot het filteren van nieuws. Facebook ging dit jaar een ‘samenwerkings­verband tegen desinformatie rond verkiezingen’ aan met de Atlantic Council – waar voormalige nationale veiligheidsadviseurs als Henry Kissinger en voormalige directeuren van de CIA in de top zitten.  » Lees verder

Rome gaat bescheiden in het rood | Uitpers

Rome gaat bescheiden in het rood | Uitpers

02-10-18 06:42:00,

De PD laat zich zien op de Piazza del Popolo. (repubblica.it)

Brussel en Rome maken zich klaar voor een krachtproef rond de begroting 2019 die de geel (Vijfsterrenbeweging)- groene (Lega) regeringscoalitie bekendmaakte. Brussel vindt een begrotingstekort van 2,4 % niet kunnen voor een lidstaat met een reeds zo hoge staatsschuld. Maar veel Italianen hadden op meer gehoopt, geel en groen hebben al redelijk wat verkiezingsbeloften ingeslikt met het risico hun achterban te ontgoochelen. Van de oppositie hoeven ze weinig te v rezen, die geeft verstek.

Beloften

De vorige regering Gentiloni, vooral steunend op de centrumlinkse Democratische Partij (PD), mikte op een deficit van 0,6 %. Daarvoor had ze allerlei maatregelen genomen om de uitgaven, ook de sociale, binnen de perken te houden. Het was de grote onvrede daarover en de aanlokkelijke beloften van M5S (Vijfsterren) van Luigi di Maio en van de Lega van Matteo Salvini die in maart zoveel kiezers hadden bekoord.

Lega en Vijfsterren waren het erover eens dat het ‘EU-carcan” op de begroting moest doorbroken worden. Nochtans was er bij de regeringsvorming zorg voor gedragen op de post Financiën een EU-compatibele partijloze technocraat te benoemen: Giovanni Tria. Die zou erover waken dat geel en groen de limieten niet overschreden. Tria vond vorige week dat ze dat wel deden en wou opstappen, maar president Sergio Mattarella weerhield hem daarvan. Zodat minister Tria nu in Brussel uitleg moet geven bij die begroting.

Bescheiden

Na de bekendmaking kwamen aanhangers van geel en groen feesten aan Palazzo Chigi, de ambtswoning van de premier in Rome. Ze waren blij dat de regering Brussel een neus zet, al zijn de begrotingsmaatregelen nochtans bescheiden in vergelijking met de beloften. De Lega beloofde een lage ‘flat tax’ op de inkomsten, maar voorlopig blijft dat beperkt tot de zeer kleine kmo’s. De flat tax van 23 en 33 % is nu beloofd voor binnen vier jaar.

De M5S beloofde de snelle invoering van de “reddito di cittadinanza’, staatsburgeruitkering voor personen en families die onder de armoededrempel zitten, zodat ze aan een minimum komen voldoende om van te leven: 780 euro voor een alleenstaande, 1170 voor een koppel, 1350 voor een koppel met één kind onder 14. Maar voorlopig blijft de uitkering beperkt tot gepensioneerden en werkzoekenden, in totaal 6,5 miljoen Italianen en niet-Italianen die al minstens tien jaar in het land verblijven.

 » Lees verder

Internet-bedenker: ‘Zo bedreigend was het nooit bedoeld’..!

Internet-bedenker: ‘Zo bedreigend was het nooit bedoeld’..!

02-10-18 04:16:00,

x
x
Internet-bedenker: ‘Zo bedreigend was het nooit bedoeld’..!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Sir Tim Berners-Lee

Sir Tim Berners-Lee is de bedenker, de ‘Vader’ van het World Wide Web, zoals internet vanaf het begin werd aangeduid. Hij haalde recent het nieuws weer, doordat hij een start-up heeft gelanceerd, die de dominantie van Facebook, Google en Amazon wil beëindigen. Het is zijn bedoeling, dat mensen daarbij weer controle krijgen over hun eigen gegevens. “Ik was er kapot van”, was zijn commentaar, toen hij door een reeks gevaarlijke ontwikkelingen van de afgelopen drie decennia op het internet was gelopen.

Berners-Lee’s nieuwe online platform en bedrijf Inrupt wordt beschreven als een ‘persoonlijke online gegevensopslag’, of afgekort: ‘POD’, waar je alles, van berichten, muziek, contacten of andere persoonlijke gegevens kunt opslaan, op één plek. En onder toezicht van de gebruiker in plaats van een array van platforms en apps, die worden gerund door bedrijven die willen profiteren van persoonlijke informatie.

Daarnaast heeft Berners-Lee het platform Solid opgericht, om de nieuwe manier van persoonlijke gegevens-opslag te faciliteren. Of, zoals op de website te lezen valt: ‘Solid will foster a new breed of applications with capabilities above and beyond anything that exists today.’ In goed Nederlands: ‘Solid zal ruimte geven aan een nieuw type applicaties, met mogelijkheden die binnen, boven en voorbij alles liggen, wat vandaag de dag bestaat’.

Het project streeft naar ‘persoonlijke empowerment door middel van data’ en streeft naar ‘terugnemen’ van het web, volgens bedrijfsverklaringen.  Tim Berners-Lee, de man die het world wide web creëerde, door de allereerste succesvolle communicatie tu ssen Hypertext Transfer Protocol (HTTP) -client en -server via het internet in 1989 te implementeren, betreurt dat zijn creatie is misbruikt. Vooral door machtige entiteiten, voor alles wat massabewaking behelst, om nepnieuws te psychologiseren en de manipulatie van bedrijven die de informatie van individuen commercialiseren. “We moeten dit nu doen”, aldus Berners-Lee over dit onlangs gelanceerde project. “Een historisch moment”.

Hij identificeerde de belangrijkste drijfveer achter zijn recente aankondiging, die hij vanuit zijn onderzoek als hoogleraar aan het MIT maak, door fulltime aan het project te zullen gaan werken, nádat recente onthullingen aantoonden, dat Facebook politieke partijen toegang had gegeven,

 » Lees verder

In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte

In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte

02-10-18 02:49:00,

Columnist Ewald Engelen is minder te spreken over de Herzberglezing van Sigrid Kaag dan de rest van krantenlezend Nederland. Volgens hem is waarover ze sprak minder interessant dan waarover ze zweeg.

Op Twitter, mijn venster op Nederland, werd minister Kaag zo ongeveer de hemel in geprezen om haar Herzberglezing van afgelopen zondag. Eindelijk een politicus met visie; eindelijk een beschaafd tegengeluid tegen de platte polarisatie van Wilders, Blok of Baudet; eindelijk iemand die het opnam voor het Europese integratieproject en de mondiale orde; eindelijk iemand die een pleidooi hield voor fatsoen en respect; eindelijk iemand die de woorden vond waarmee het populisme bestreden kon worden.

Het was de taal van de gegoede middenklasse die Kaag sprak. Geen wonder. Zij is er de belichaming van. Vader musicus, zijzelf belezen, bereisd, carrière gemaakt in de diplomatie, bij multinationale organisaties, dol op boeken, kerkjes, musea – osm, zoals het vroeger heette: ons-soort-mensen.

En als je de krantenkoppen mag geloven, dacht het journaille er net zo over. Kaag raakt snaar, kopte het NRC Handelsblad. Bij Trouw heette het dat zwijgen over populisme gevaarlijk is. In het AD heette het dat Kaag opriep tot meer weerwoord tegen het populisme. En in De Volkskrant noemde stercolumnist Sitalsing Kaags lezing ‘een verademing’. Het zegt meer over het journaille dan over Kaag: allemaal encanailleren ze zich met dezelfde gegoede middenklasse die Kaag belichaamt.

De echo van een wereldbeeld dat na de val van de muur hegemoniaal werd en dertig jaar later Trump en de Brexit baarde

Stilte, heette haar lezing. Ze begon met een verhandeling over goede en slechte stiltes, om te eindigen met een lofzang op de wereld van na 1989 die ons vrede, welvaart en voorspoed heeft gebracht. Een situatie die ons zo gewoon is geworden dat we, verwende nesten die we zijn, niet beseffen hoe bevoorrecht we zijn. Aldus Kaag. Of hoezeer de multilaterale wereldorde — waar zij haar carrière, status en inkomen aan heeft te danken — dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. En hoezeer deze orde dus verdediging behoeft tegen de irrationele krachten van nationalisme en xenofobie. Dát is zo ongeveer Kaags boodschap.

Als je echter luistert naar de stilte die zij in haar eigen tekst laat vallen, hoor je de echo van een wereldbeeld dat na de val van de muur hegemoniaal werd en dertig jaar later Trump en de Brexit baarde.

 » Lees verder

Stilzwijgen over Israëlische kernwapens

Stilzwijgen over Israëlische kernwapens

01-10-18 08:37:00,

Mordechai Vanunu, de klokkenluider die als ex-werknemer het bestaan van de kernwapenproductie in de Dimona-faciliteiten publiek maakte, werd 32 jaar geleden door de Mossad uit Rome ontvoerd. Dat was kort nadat hij het bestaan van de Israëlische kernwapenproductie had onthuld in The Sunday Times. Israël is een kernwapenmacht die nooit het non-proliferatieverdrag – dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan – heeft getekend. Zelden zijn de stemmen die Israël daarvoor op het matje roepen.

Tijdens zijn werk als nucleair technicus kreeg hij de gelegenheid om in het geheim foto’s te maken van de kernwapenfabriek. In Israël kreeg hij daarvoor 18 jaar gevangenisstraf (waarvan 11 in isolatie) voor spionage en verraad. Het was de latere Nobelprijs-winnaar Shimon Peres die de opdracht tot de ontvoering gaf. Shimon Peres was ook de vader van het Israëlisch kernwapenprogramma. Sinds zijn vrijlating mag Vanunu nog steeds het land niet uit en zijn allerlei beperkingen op zijn vrijheid opgelegd. Tot vandaag. Israël is een kernwapenmacht die nooit het non-proliferatieverdrag – dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan – heeft getekend. Zelden zijn de stemmen die Israël daarvoor op het matje roepen.

Even het contrast. Al jaren voert Israël hardnekkig campagne tegen een onbewezen Iraans kernwapenprogramma. Afgelopen week fulmineerde de Israëlische premier Netanyahu voor de AV van de VN tegen een volgens hem te laks Europa omdat het weigert mee te stappen met het sanctieregime van de VS. Met zijn gekende zin voor dramatiek, toonde hij een foto met de bewering dat het om een nucleaire faciliteit ging van een geheim Iraans kernwapenprogramma. Het akkoord met Iran zorgde er nochtans net voor dat de Iraanse kernwapenproductie ontmanteld werd.

Probleem is dat zijn collega’s en de pers, elke keer Netanyahu het heeft over Iran, nalaten om te benadrukken dat er maar één land is – Israël – dat in het Midden-Oosten effectief over kernwapens beschikt: een modern arsenaal van 100 tot 200 massavernietigingswapens op een triade van dragers (zee, lucht en grond). Israël krijgt daarover 0,0 internationale tegenwind. Integendeel. Onder Obama is de militaire steun aan Israël nog opgetrokken tot bijna 4 miljard dollar jaarlijks! Israëlische wapenbedrijven kunnen ook probleemloos meegenieten van subsidies aan Europese programma’s voor onderzoek en ontwikkeling (Horzion 2020). Israël zit al jaren in de top 10 van de landen die grof geld verdienen aan de wapenhandel.

 » Lees verder

Israël-boycot is grondwettelijk toegestaan, oordeelt Amerikaanse rechter – The Rights Forum

Israël-boycot is grondwettelijk toegestaan, oordeelt Amerikaanse rechter – The Rights Forum

01-10-18 08:08:00,

Nieuws

Uitspraak met brede impact

Arizona Kansas ACLU Verenigde Staten

Uitspraak met brede impact / Israël-boycot is grondwettelijk toegestaan, oordeelt Amerikaanse rechter

Een boycot van Israël is een legitieme manier om politieke verandering na te streven. Met die uitspraak zet een rechter in Arizona een streep door wetgeving van de staat, die zakenpartners verplicht een ‘niet-boycot-verklaring’ te tekenen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor vijf Nederlandse bedrijven die in Arizona op een zwarte lijst staan, en ook voor veel andere Amerikaanse staten.

Demonstratie in Washington voor een boycot van Israël. Een boycot van Israël is een legitieme vorm van politieke expressie die niet door de overheid mag worden onderdrukt, oordeelde een rechter in Arizona. My Jewish Learning 

De rechter deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU) namens Mikkel Jordahl, inwoner van Arizona. Jordahl heeft een eenmans-advocatenpraktijk, en wordt al twaalf jaar door de staat ingehuurd om gedetineerden juridisch bij te staan. Bij zijn contractverlenging in 2017 diende hij tot zijn verbazing een overeenkomst te tekenen waarin hij verklaarde dat zijn bedrijf ‘niet betrokken is, en gedurende de looptijd van het contract niet betrokken zal zijn, bij een boycot van Israël’. Jordahl weigerde te tekenen en verloor zijn werk.

Grondwettelijke bescherming

In de uit zijn naam aangespannen zaak vocht de ACLU de in 2016 door de staat aangenomen ‘anti-boycot-wet’ aan, waarvan Jordahl de dupe was. Die verplicht alle organen van de staat om potentiële zakenpartners en investeerders te screenen op hun Israël-gezindheid. Wie om principiële redenen weigert zaken te doen met Israël of de illegale Israëlische ‘nederzettingen’ in bezet gebied, wordt door de staat geboycot.

De ACLU betoogde dat de wet in strijd is met het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Dat beschermt zowel de vrijheid van meningsuiting als het recht om deel te nemen aan geweldloze boycots. In die argumentatie ging de rechter mee: in haar besluit de wet tot nader order buiten werking te stellen oordeelde ze dat die inbreuk maakt op door de Grondwet beschermde rechten.

 » Lees verder

Syrië eist onmiddellijke terugtrekking van Amerikaanse, Engelse, Franse, Israëlische en Turkse troepen van Syrisch grondgebied – FREESURIYAH

Syrië eist onmiddellijke terugtrekking van Amerikaanse, Engelse, Franse, Israëlische en Turkse troepen van Syrisch grondgebied – FREESURIYAH

30-09-18 07:20:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor US, Uk, France, ISrael en Turk sin Syria cartoon

Foto: Youtube

 

Vice-premier, de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moallem hield een toespraak tijdens de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een vernietigende boodschap aan de VS, Israël, westerse staten en en Turkije. Hieronder de video en de inhoud van de toespraak.

In de toespraak bevestigde Al-Moallem dat Syrië erop uit is al zijn territorium te bevrijden van terrorisme en alle illegale buitenlandse troepenmacht  uit te zetten of te verwijderen goed of kwaadschiks.

Hij verzekerde dat de situatie ter plaatse in Syrië veiliger en stabieler is geworden nu de strijd tegen het terrorisme bijna afgelopen is “in strijd met de “weddenschappen” en wensen van sommigen staten (Assad moet weg mantra)”, wat aangeeft dat Syrië ernaar streeft het politieke pad parallel met contraterrorisme, wederopbouw en de terugkeer van de ontheemden aan te gaan. Dit, voegde hij eraan toe, is in overeenstemming met het behoud van de  nationale principes zoals vertegenwoordigd door de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië.

Al-Moallem sprak een “vernietigende boodschap uit” tegen regeringen die Syrië het verankerde (Internationaal Recht)  hebben ontzegd, om terrorisme te bestrijden en zijn eigen volk te beschermen “op zijn eigen grondgebied en binnen zijn grenzen”. De coalitie smeedde een “illegale coalitie” onder leiding van de Verenigde Staten met de  claim  “het bestrijden van terrorisme” wat eigenlijk een oorlogsverklaring aan Syrië was.  Deze coalitie heeft alles bestreden, behalve terrorisme … In plaats daarvan;  heeft het bewezen dat haar doelen bijna hetzelfde zijn als die van terroristische groeperingen, voornamelijk het bevorderen van chaos, dood, moord van het Syrische volk, vernieting van een soevereine staat en oorlog.

Afbeeldingsresultaat voor turkse agressie in syrie

Foto: SANA

De coalitie, volgens al-Moallem, heeft Raqqa-stad volledig verwoest, maar ook volledig, infrastructuur en basisbehoeften zijn compleet vernietigd en wreedheden zijn begaan tegen burgers van de stad, alle aangewezen als oorlogsmisdaden volgens het Internationaal Recht. Ook heeft de Coalitie directe militaire steun verleend aan terroristen in de strijd tegen het Syrische leger.

Al-Moallem zei dat de situatie in Syrië onafscheidelijk is van de situatie in de internationale arena,

 » Lees verder

De zwendel van de ‘opwarming van de Aarde’..

De zwendel van de ‘opwarming van de Aarde’..

30-09-18 06:06:00,

De grafiek die de zonnestraling toont, die op Aarde gemeten wordt. Let op het paarse vlak, dat naar rechtsonder afloopt. Dit vlak toont het negatieve verschil met het gemiddelde aan.. Een bewijs voor dat we een stevig-koude periode tegemoet gaan.. Dat is nog eens wat anders dan ‘Global Warming’..!!
x
x
De zwendel van de ‘opwarming van de Aarde’..

2018 © WantToKnow.nl/be

x

De film, ‘The  Great Global Warming Swindle’, of in goed Nederlands ‘De grote Global-Warming-zwendel’..,  veroorzaakte op 8 maart 2007 nogal wat controverse in het Verenigd Koninkrijk toen deze film in première ging op de Britse Tv-zender ‘Channel 4’. Het is een documentaire van de Britse televisieproducent Martin Durkin, die pleit tegen de vrijwel onbetwiste idee, dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. In een verklaring van de makers van deze film, wordt gesteld, dat de wetenschappelijke theorie van de antropogene opwarming van de aarde heel goed ‘de grootste zwendel van de moderne tijd zou kunnen zijn. Volgens Martin Durkin is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering niet de menselijke activiteitén, maar veranderingen in de straling van onze zon.

Volgens sommigen is deze ‘The Great Global Warming Swindle’ de definitieve reactie op Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’. Met behulp van een uitgebreide reeks van bewijzen laat de documentaire zien, dat de opwarming in de afgelopen 300 jaar een natuurlijk herstel vanuit de ‘kleine ijstijd’ betekent. Deze vond plaats in de late middeleeuwen en is op simpele temperatuurskaarten te zien. (zie illustratie hieronder!) We geven je hier de mogelijkheid, deze film in z’n geheel te bekijken.

Volgens het Tv-programma hebben mensen wel een effect op het klimaat, maar dat is oneindig klein in vergelijking met de enorme natuurkrachten die de temperaturen voortdurend doen stijgen op deze manier. Het verhaal van de smeltende gletsjers en de stijgende zeespiegel wordt ontkracht in ‘The Great Global Warming Swindle’ en deze documentaire onthult, wat wel eens het donkerste hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid zou kunnen blijken te zijn. Zwendel en manipulatie van de publieke opinie.

Volgens een groep vooraanstaande wetenschappers, bijeengebracht door de documentairemaker Martin Durkin, is alles wat je ooit over de opwarming van de aarde is verteld, waarschijnlijk onwaar. Net zoals we ervan uitgaan dat klimaatverandering een door de mens veroorzaakt fenomeen is,

 » Lees verder

Zo werkt de hersenspoeling van het NOS-journaal..!!

Zo werkt de hersenspoeling van het NOS-journaal..!!

29-09-18 08:02:00,

Een retro-blik op het verleden; maar dan létterlijk.. Heerlijke, sfeervolle promotie-borden van blik, uit vervlogen tijden, zo lijkt wel. Wij kwamen deze serie tegen, met een afmeting van 30 x 40 cm en wij vinden het een ‘sfeervolle aanbieding’. Snel even kijken, want zo’n uitgebreid verhaal hoeven we er ook niet bij te vertellen hier. Even klikken en kijken. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt én t/m dinsdag 2 oktober. Zo, nu eerst een kopje koffie van ‘the best coffee in town’.. …


Aysha Wilka Zelders verzorgt al vele jaren, op professionele wijze, transformatie-processen. Energetisch ‘bewust-zijn’ en ‘bewust-worden’ is the name of the game. Mensen begeleiden, die klaar zijn voor de volgende stap in het belichamen van hun zielenmissie. Zo werkt met groepen als individuele cliënten, bij het bewust managen van zowel de eigen-, als de Universele levensenergie. Haar nieuwe boek ‘Handboek Energetische Basiskennis – Hoe energie voor jou werkt’ is een groot succes. Als auteur van verschillende boeken en publicaties publiceert ze haar energetische werk als grafisch kunstenares. Ze heeft het unieke talent om holografische blauwdrukken van bewustzijnsvormen te tekenen. Kortom, Wilka is een duizendpoot met haar bewustzijnsbevorderende projecten die de wereld te verrijken.. Tijd voor ons om je te introduceren met de verschillende Energetische Tools die Wilka heeft ontwikkeld.. – Let op! Aanbieding geldig t/m dinsdag 9 oktober – …


In de huidige, reguliere geneeskunde en met de bestaande farmaceutische middelen is de diagnose van ziekte van Alzheimer nagenoeg een doodvonnis. De farmaceutische behandelingen blijken rampzalig ineffectief te zijn, en de moderne geneeskunde heeft weinig te bieden in de strijd tegen deze slopende ziekte. Het beste advies van artsen en therapeuten? Zorg dat de geest actief blijft. Begin een nieuwe hobby of leer een vreemde taal..!? Maar de suggestie, dat de verwoestende ziekte van Alzheimer met kruiswoordpuzzels en sudoku’s kan worden voorkomen, is onverantwoordelijk en regelrecht beledigend. Het gebrek aan vooruitgang wat betreft de behandeling van alzheimer is ontmoedigend. Een nieuw en opzienbarend boek brengt de fundamentele benadering van Alzheimer in beeld en toont een ontluisterend beeld. Maar ook reikt het hoopvolle nieuwe inzichten aan! …

 » Lees verder

Nieuwsbrief Pater Daniël Maas, Qara, Syrië – FREESURIYAH

Nieuwsbrief Pater Daniël Maas, Qara, Syrië – FREESURIYAH

29-09-18 08:02:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

XIII/39
Vrijdag 28 september 2018

Flitsen

Voorbereiding
We willen in de gemeenschap een stille retraite houden en daarvoor is enige voorbereiding getroffen. Maandag zijn we nog met enkele zusters en een gast op bezoek geweest in Sadad en de Syrisch orthodoxe gemeenschap waarmee we inmiddels nauwe contacten onderhouden. We bezochten nogmaals de “martelares” van het dorp, het oude vrouwtje dat moederziel alleen is, door terroristen voor dood werd achtergelaten maar herstelde. Ze kreeg een schuurtje dat nu tot een woning met twee kamers wordt omgebouwd, wat ze ons fier toonde. We baden samen in de kerk en bezochten nog een aantal dorpelingen. De pastoor, abou Michael en de christenen rekenen er op dat we hen ook financieel blijven helpen. Het gaat vooral om de aanschaf van materiaal voor de heropbouw, het werk zullen ze zelf wel doen. Dinsdag en woensdag waren nog voorbereidingsdagen om op donderdag met een echte stille retraite voor heel de gemeenschap te kunnen beginnen. Daarover hopelijk volgende keer meer. En dan krijg je geen bericht over de oorlog buiten ons, we leggen ons toe op de strijd in onszelf.

Ministerieel bezoek
Deze week kregen we weer de minister van bevoorrading samen met zijn vrouw op bezoek. Ze waren reeds eerder bij ons. Hij heeft zowat de functie van de aartsvader Jozef in Egypte tijdens de hongersnood. Hij vroeg moeder Agnes-Mariam om mee de middelen te helpen zoeken om meer mensen in de agricultuur te werk te kunnen stellen zodat ze voor hun eigen voeding kunnen zorgen. Zo hebben we in Aleppo al 5000 families kunnen helpen. Tevens vroeg hij in Indië (moeder Agnes-Mariam gaat in Indië binnen kort een retraite geven) eens uit te zoeken of vandaar materiaal en prothesen kunnen komen voor gehandicapten. Vanuit ons klooster MSJM (Saint Jacques le Mutilé) worden nu ongeveer 1000 mensen als betaalde krachten ingezet in de hulpverlening over heel Syrië. In het begin kregen we veel tegenwerking en verdachtmaking. Ondertussen is er een sterke en goede geest met een vijftal verantwoordelijken en moeder Agnes-Mariam als eindverantwoordelijke. Nu zijn het de grote organisaties die achter ons komen om mee te werken.

 » Lees verder

Van kapitalistische hebzucht naar nieuw fascisme | Uitpers

Van kapitalistische hebzucht naar nieuw fascisme | Uitpers

29-09-18 08:01:00,

(wikimedia commons)

Tien jaar geleden. Wat er in de herfst van 2008 op Wall Street gebeurde hielden de meeste mensen toen voor onmogelijk, er was de burger eenvoudig wijs gemaakt dat zoiets niet kon gebeuren. En toch sloeg de bankencrisis in volle hevigheid toe. Verbijstering, verwarring, hulpeloosheid, de mensheid keek toe in alle stilte. Wie kon dit verklaren? Yanis Varoufakis is iemand die zijn kijk hierop graag deelt. Hierna volgt een beeld van zijn gedachtegang.

crisis

Wat een paar weken eerder als vanzelfsprekend werd beschouwd werkte plots niet meer. Het duurde niet lang voordat de effecten voelbaar waren. Zekerheden gebaseerd op tientallen jaren overtuiging verdwenen, samen met de activa ter waarde van ongeveer 40 biljoen dollar wereldwijd, er gingen duizenden banen per maand verloren, talloze huizenkopers moesten hun huis opgeven omdat ze hun lening niet konden afbetalen. De lijst is zo lang dat de getallen ongelooflijk zijn.

Deze collectieve verbijstering werd nog versterkt door de reactie van de regeringen die zich koppig vastklampten aan hun neoliberaal economisch beleid. Miljarden dollars, yen en euro’s werden gepompt in een financieel systeem dat ooit als op rolletjes liep en nu geweldige verliezen noteerde. De protagonisten maakten aanspraak op de spreekwoordelijke gouden pot en kregen grote steun van de overheid, de belastingbetaler dus.

Tien jaar later is de crisis nog steeds aanwezig. Men merkt ze in verschillende situaties en landen zoals Griekenland met zijn grote depressie, in het spaargeldprobleem van de middenklasse in de EU of de strenge begrotingsregels, in de brute ongelijkheid in de Verenigde Staten, of als een constante bron van geopolitieke spanningen en handelsconflicten in Azië en Europa. De crisis gaat van continent naar continent, van land tot land. Ze genereert werkloosheid en deflatie, zorgt ervoor dat de toegenomen wereldhandel en kapitaal in onevenwichtig vaarwater terecht komen.

Nationalistische internationale

De heersende elite van Europa heeft deze crisis met een reeks belachelijke foute antwoorden aangepakt en slaagde erin om de morele en politieke grondslagen van de Europese Unie te vernietigen. Het presidentschap van Trump brengt nog meer verwarring op het economische wereldtoneel.

Hoe meer onze regeringsleiders beweren dat ze de crisis onder controle hebben, des te dieper ze eigenlijk is. De enigen die profiteren van al deze voortdurende mutaties van de crisis zijn de rijkste 0,1 procent,

 » Lees verder

Israëlische militairen doden zeven Palestijnen in Gaza – The Rights Forum

Israëlische militairen doden zeven Palestijnen in Gaza – The Rights Forum

29-09-18 07:58:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Al Mezan Amnesty International Human Rights Watch Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Mars van Terugkeer / Israëlische militairen doden zeven Palestijnen in Gaza

Bij protesten in de Gazastrook zijn vrijdag door Israëlische scherpschutters zeven Palestijnen gedood, onder wie twee kinderen van 12 en 14 jaar.

Palestijnen in de Gazastrook op weg naar het in de verte zichtbare ‘grenshek’.Ma’an News Agency  

Vrijdag werden in de Palestijnse Gazastrook voor de 27e opeenvolgende week massale demonstraties gehouden onder de noemer ‘Grote Mars van Terugkeer’. Sinds 30 maart demonstreren de Palestijnen elke vrijdag tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook, en voor het recht van terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar de woonplaatsen waaruit zij en hun families in 1947-1949 en 1967 door Israël werden verdreven.

Zeven doden, 506 gewonden

Bij de protesten van afgelopen vrijdag werden op verschillende plaatsen langs het zogenoemde ‘grenshek’ zeven Palestijnen gedood en raakten er 506 gewond. Onder de doden zijn twee kinderen van 12 en 14 jaar, die door Israëlische scherpschutters in hun hoofd respectievelijk borst werden geschoten. Negentig Palestijnen liepen schotwonden op.

Volgens een Israëlische legerwoordvoerder werd door de demonstranten met ‘explosieven’ en stenen gegooid, en werden autobanden verbrand. Ook zouden ballonnen met brandbaar materiaal zijn opgelaten waardoor aan de Israëlische kant van het grenshek zes branden ontstonden. Verschillende Palestijnen zouden het hek zijn gepasseerd alvorens terug te keren naar Gaza.

Een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Gezondheid in Gaza sprak van een van de bloederigste en meest gewelddadige optredens van het Israëlische leger sinds het begin van de wekelijkse demonstraties op 30 maart. Israël hanteert een open-fire policy die haaks staat op internationale rechtsregels en verdragen. Volgens Amnesty International is sprake van Israëlische oorlogsmisdaden.

Onderzoek naar bloedbaden

Volgens tellingen van The Rights Forum werden tijdens de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties in Gaza sinds 30 maart 192 Palestijnen gedood. Daarnaast raakten zeker 17.500 Palestijnen gewond of verminkt.

Diverse mensenrechtenorganisaties hebben de omstandigheden waaronder Israël sinds 30 maart Palestijnse demonstranten heeft gedood,

 » Lees verder

Dominostenen en bakstenen: een gesprek over de toekomst van bankieren

Dominostenen en bakstenen: een gesprek over de toekomst van bankieren

28-09-18 05:44:00,

‘Straks vliegen de bakstenen door de ruiten van de Albert Heijn,’ voorspelde een collega van redacteur Thomas Bollen in 2008. Zover is het niet gekomen. Wat er wél aan diggelen ging, was Thomas’ economische wereldbeeld. Frederique vraagt door over de aanpak van de crisis en de toekomst van bankieren.

Toch het hele artikel lezen? Dat kan hier.

Dominostenen en bakstenen: het Lehman-moment van Thomas Bollen

Over de auteur

Frederique de Jong

Gevolgd door 329 leden

In FTM Audio leest Frederique onze artikelen voor, geflankeerd door de auteur. Opborrelende vragen worden meteen beantwoord.

Lees meer

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Frederique de Jong

Over de auteur

Thomas Bollen

Gevolgd door 1150 leden

Onderzoekt als financieel econoom de ‘economische religie’ om nuttige inzichten van dogma’s te scheiden.

Lees meer

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Thomas Bollen

 » Lees verder

20 jaar betonrot in kerncentrales: milieuorganisaties vragen parlementair onderzoek

20 jaar betonrot in kerncentrales: milieuorganisaties vragen parlementair onderzoek

28-09-18 05:33:00,

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace zijn geschokt over het nieuws dat het probleem van betonrot in de kerncentrales al meer dan twintig jaar gekend zou zijn. “De beslissing om de kerncentrales open te houden ondanks het bestaan van interne rapporten die op het probleem van betonrot wezen, is onaanvaardbaar”, aldus de organisaties. Ze vragen bijkomend parlementair onderzoek, met een aparte hoorzitting van het FANC.

Nucleair veiligheidsbeleid zorgwekkend

Dit parlementair onderzoek moet aan het licht brengen waarom de rapporten niet naar buiten kwamen. “Hield Electrabel deze informatie achter voor het FANC? Of faalde het nucleair controle-orgaan door niets te doen met deze informatie?” vraagt Jan Vande Putte van Greenpeace zich af. ”We maken ons zeer grote zorgen over het nucleaire veiligheidsbeleid in ons land. Hoe is te verklaren dat betonrot in 2007 werd vastgesteld in de buitenste omhulling van Tihange 2 (*), maar dat het FANC gelijkaardige degradatie niet onderzocht heeft in andere kritieke gebouwen?” 

Onbetrouwbare kerncentrales

De ontdekking van vandaag is een zoveelste episode in de saga van de falende kerncentrales. “Lekkende veiligheidscircuits, sabotage, scheurtjes in reactorvaten, betonrot: het rijtje van problemen wordt elke dag langer”, stelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “De levensduur van deze centrales rekken, zorgt niet alleen voor een onbetrouwbare bevoorrading en een mogelijk stroomtekort, het zadelt ons ook op met een groeiend nucleair risico. Dit is niet langer aanvaardbaar.”

Inzetten op alternatieven

“Het is meer dan ooit duidelijk dat we niet kunnen blijven rekenen op de oude en steeds minder betrouwbare kerncentrales. Het is hoog tijd voor een écht energiebeleid, dat inzet op alternatieven. De enige weg vooruit is een kernuitstap die een einde maakt aan het nucleair risico”, zo besluiten de milieuorganisaties.

(*) Zie hiervoor het rapport van het FANC, dat het betonrot zwart-op-wit aantoont. 

 » Lees verder

Plots is Trump voorstander van de Palestijnse staat die hij fanatiek ondermijnt – The Rights Forum

Plots is Trump voorstander van de Palestijnse staat die hij fanatiek ondermijnt – The Rights Forum

28-09-18 05:16:00,

Nieuws

Circus Trump

Jared Kushner Algemene Vergadering Mahmud Abbas vredesproces tweestatenoplossing Oost-Jeruzalem Trump

Circus Trump / Plots is Trump voorstander van de Palestijnse staat die hij fanatiek ondermijnt

Tot ieders verbazing sprak de Amerikaanse president zich in New York uit voor de tweestatenoplossing. Tot dusver waren zijn inspanningen juist gericht op het voorkomen daarvan. Van een koerswijziging in het Amerikaanse beleid blijkt echter geen sprake.

President Trump en premier Netanyahu in New York, afgelopen woensdagForward 

De Amerikaanse president Trump blijft voor verwarring zorgen. Met zijn kritiekloze houding tegenover Israëls ‘nederzettingenpolitiek’ in bezet Palestijns gebied, zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en zijn andere tegen de Palestijnen gerichte maatregelen, leek hij er alles aan te doen een Palestijnse staat, en daarmee de tweestatenoplossing, onmogelijk te maken. Maar tijdens een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en enkele journalisten, in de marge van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, sprak hij plots zijn voorkeur uit voor die oplossing. Zoals vaker was zijn mening niet gestoeld op argumenten, maar op een ‘gevoel’:

I like the two-state solution. That’s what I think works best. I don’t even have to speak to anybody, that’s my feeling.

Netanyahu, die juist een lofzang op Trump en de ‘Amerikaans-Israëlische alliantie’ had afgerond, deed er het zwijgen toe, ook toen Trump, naar hem wijzend, vervolgde: ‘Misschien denk jij er anders over, ik denk het niet, maar dit is mijn opvatting.’

Maar één staat mag ook

Opwinding maakte zich van de aanwezige journalisten meester. Betekende dit een omslag in het Amerikaanse denken? Had dit gevolgen voor het vredesplan waaraan onder leiding van Trumps schoonzoon Jared Kushner al ruim anderhalf jaar wordt gesleuteld? Nee, zo bleek tijdens een hectische persconferentie later op de avond. Zeker, Trump is tot het inzicht gekomen dat de tweestatenoplossing waaraan de internationale gemeenschap zich al 25 jaar committeert eigenlijk de beste is. Maar dat betekent niet dat hij een andere oplossing afwijst,

 » Lees verder

GSK hield informatie over ernstige bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achter – en wat gaat de WHO doen? – Stichting Vaccin Vrij

GSK hield informatie over ernstige bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achter – en wat gaat de WHO doen? – Stichting Vaccin Vrij

27-09-18 11:24:00,

dokter met griepvaccinIn onze nieuwbrief van 21 September hebben wij u bericht over een brief die is gestuurd naar de WHO-top die van 17-27 September vergadert in Rome. Een belangrijk punt op de agenda van de WHO is het Europese vaccinatiebeleid tussen nu en 2030. Een belangrijk punt uit de betreffende brief is de toenemende bezorgdheid over de ernstige bijwerkingen van vaccins.

 
Maar liefst 130 belangenorganisaties, waaronder de Stichting Vaccinvrij, uit heel Europa en Amerika hebben deze brief ondertekend en hij is verspreid onder meer dan 1 miljoen mensen, die via nieuwbrieven op de hoogte gehouden worden van deze actie. Voor meer informatie lees: ‘Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid’

 
De zorg van de belangenverenigingen, die een groeiende groep bewuste en bezorgde ouders in heel Europa vertegenwoordigen, is terecht en wordt weer eens bevestigd. Nog geen drie dagen nadat de brief aan de WHO werd aangeboden, onthult het medisch vakblad ‘British Medical Journal’ dat farmagigant Glaxo Smith Kline informatie over ernstige bijwerkingen van het Mexicaanse griepvaccin (Pandemrix) heeft achtergehouden in de periode dat miljoenen mensen wereldwijd gevaccineerd werden.1 Problemen met de veiligheid van vaccins beïnvloeden de ‘vaccinatiebereidheid’, en farma hangt niet graag de vuile was buiten. Waarom ontbreken de veiligheidsnormen en het openbaar wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is? En wat gaat de WHO doen met de steeds luider wordende roep om transparantie, keuzevrijheid en het beëindigen van corruptie op hoog niveau?

 

 

De Mexicaanse griep – onnozel griepje opgeblazen tot gevaarlijke ‘pandemie’

 
man met griepDe Mexicaanse griep is voor vele mensen een ‘eye-opener’ geweest. De burger begon te zien dat er iets niet klopte, dat er sprake was van een angst-campagne – geen werkelijk gevaar, maar propaganda voor het vaccin.

 
De oplettende burger ziet het op dit moment hetzelfde gebeuren met het meningokokken ACWY vaccin. Meer info: Is het meningokokken ACWY-vaccin voor baby’s een van de meest onnodige vaccins ooit? En: Men ACWY – waar zijn de cijfers die rechtvaardigen dat er gevaccineerd moet worden?

 
En we hebben het daarvoor zien gebeuren bij het baarmoederhalskankervaccin en de BMR. Het gevaar voor de ziekte speelt zich voornamelijk af in de krant, niet in de praktijk. Baarmoederhalskanker komt niet voor bij meisjes van 12,

 » Lees verder

Trumps Iran-beleid is grotere bedreiging voor Midden-Oosten dan Iran zelf

Trumps Iran-beleid is grotere bedreiging voor Midden-Oosten dan Iran zelf

27-09-18 10:07:00,

Afgezien van plaatsvervangende schaamte bij vertegenwoordigers van andere landen, heeft Trump weinig bereikt met zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties woensdag.

De Amerikaanse president had de mond vol van het belang van soevereiniteit, om vervolgens de rest van de wereld op te roepen om samen de soevereiniteit van Iran in te perken. Het is een typisch trekje van het Amerikaanse establishment om de soevereiniteit van de VS en hun vazalstaten heilig te verklaren en tegelijk zonder blikken of blozen de soevereiniteit van andere staten te schenden, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door voor het oog van de wereld op te staan scheppen over deze dubbele standaard.

Dan was er ook nog de gebruikelijke hypocriete kritiek op het gedrag van Iran:

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

“De leiders van Iran zaaien chaos, dood en vernieling”, aldus Trump in zijn toespraak. “Ze respecteren hun buren en grenzen niet, noch de soevereine rechten van naties.”

Dit terwijl er meer aanleiding is om deze beschrijvingen te gebruiken voor het gedrag van de Amerikaanse regering in het Midden-Oosten in pak ‘m beet de afgelopen dertig jaar. Trump verwijst naar Irans “agenda van agressie en expansie”, maar dit is eerder een beschrijving van het handelen van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump heeft het gore lef hen in de VN te prijzen voor hun humanitaire hulp aan Jemen, terwijl het hun door Amerika gesteunde bombardementen en zeeblokkade zijn die de ramp gecreëerd hebben die nu miljoenen levens dreigt te eisen. Dat laatste negeert Trump omdat het de VS zijn die de Arabische coalitie steunen en assisteren bij hun oorlogsmisdaden en dus medeverantwoordelijk zijn voor het creëren van de grootste humanitaire ramp ter wereld. Als er iemand schuldig is aan het zaaien van dood en verderf, dan staan de Amerikanen en Saoedi’s heel wat hoger op de lijst dan Iran, en in Jemen doen ze dit op grote schaal.

Trump stelde verder dat veel landen in het Midden-Oosten hem erg steunden in zijn beslissing om de VS terug te trekken uit “de verschrikkelijke kerndeal met Iran van 2015 en opnieuw sancties op te leggen”, maar in feite gaat het slechts om een handjevol landen, zoals Israël,

 » Lees verder

De belangrijkste aandeelhoudersvergadering uit Ruttes carrière

De belangrijkste aandeelhoudersvergadering uit Ruttes carrière

27-09-18 08:54:00,

Op 26 oktober beslissen de Britse aandeelhouders van Unilever over de voorgenomen verhuizing naar Rotterdam. Dit plan van ceo Paul Polman is voor het Nederlandse kabinet een belangrijk argument voor afschaffing van de dividendbelasting. Overspeelt premier Rutte daarmee zijn hand?

Dit stuk in 1 minuut

  • Eind oktober stemmen de aandeelhouders van Unilever over het plan van ceo Paul Polman om één van de twee hoofdkantoren te sluiten.
  • Als Polman zijn zin krijgt, wordt het Londense hoofdkantoor gesloten en de Britse Plc-structuur ontmanteld. Unilever zou vanaf dat moment een Nederlandse NV zijn die vanuit Rotterdam wordt bestuurd.  
  • Polman noemt het afschaffen van de Nederlandse dividendbelasting als belangrijke reden voor de Britse aandeelhouders om met de verhuizing van de Britse bestuursactiviteiten in te stemmen.
  • Polman zit hierin op één lijn met de Nederlandse minister-president Mark Rutte, voor wie de afschaffing van de dividendbelasting een speerpunt in het kabinetsbeleid is.
  • Er klopt weinig van hun redening. Sommige Britse aandeelhouders zijn er dan ook niet zo happig op om ceo Polman te volgen.


Lees verder

Premier Mark Rutte is een Unilever-man tot in het diepst van zijn vezels. Direct na zijn afstuderen, in 1992, ging hij bij het levensmiddelenconcern aan de slag. Hij bleef er werken tot aan zijn overstap naar de politieke arena, waar hij in 2002 aantrad als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inmiddels is het ruim zestien jaar geleden dat onze premier afzwaaide bij Unilever. Toch zal geen enkele aandeelhoudersvergadering van de multinational zo bepalend zijn geweest voor zijn carrière als die van 26 oktober aanstaande. Op die dag stemmen de Britse aandeelhouders van Unilever over het voornemen om het Londense hoofdkantoor op te doeken en het concern voortaan volledig vanuit Rotterdam te besturen.

Normaal gesproken is zo’n verhuizing van bedrijfsactiviteiten geen onderwerp dat maandenlang de aandacht van een premier opslokt. Het is immers een bedrijfsmatige overweging van een private partij. Rutte heeft het hoofdkantoor van Unilever echter tot inzet gemaakt van een van de belangrijkste politieke speerpunten van zijn derde kabinet: de afschaffing van de dividendbelasting. Prijskaartje: 2 miljard euro per jaar.

Mes in de rug

Onze premier vindt in Unilever-ceo Paul Polman zijn grootste (en eigenlijk enige serieuze) medestander voor deze omstreden fiscale maatregel.

 » Lees verder

Regering wist tot in detail over de misdaden van Syrische rebellen

Regering wist tot in detail over de misdaden van Syrische rebellen

26-09-18 10:06:00,

Regering wist tot in detail over de misdaden van Syrische rebellen

HOME
Ghassan Dahhan en Milena Holdert– 20:00, 26 september 2018

“); line-height: inherit; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline; width: 976px;” /© Studio Trouw 

De Nederlandse regering was tot in detail op de hoogte van de misdaden die werden begaan door de Syrische rebellenbeweging Jabhat al-Shamiya. Dat blijkt uit een mailwisseling uit 2016 tussen Amnesty International en Buitenlandse Zaken, die is ingezien door Trouw en Nieuwsuur.

Ondanks deze kennis en de belofte aan de Kamer geen mensenrechtenschenders in Syrië te zullen steunen, besloot de regering om deze strijdgroep in 2017 logistieke hulpgoederen te sturen. De mensenrechtenschendingen van de strijdgroep staan beschreven in het rapport ‘Marteling was mijn straf’ van 5 juli 2016. 

Daarin staat onder meer dat Jabhat al-Shamiya executies voltrekt, mensen ontvoert en ‘sharia-rechtbanken’ runt, waar de doodstraf staat op afvalligheid.

Gesprekken, papieren en e-mails

Het rapport is herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van het ministerie van buitenlandse zaken. De mails maken ook duidelijk dat de inhoud ervan, inclusief de naam Jabhat al-Shamiya en de misstanden waaraan deze strijdgroep zich volgens Amnesty schuldig maakte, bekend was bij het ministerie. 
Amnesty International sprak op 9 augustus 2016 mondeling met Syriëgezant Gerard Steeghs, die in die periode leiding gaf aan het Nederlandse hulpprogramma, en zijn medewerkers over het rapport. Bij dat gesprek overhandigde Amnesty een aantal papieren exemplaren van het rapport. Later die dag stuurde Amnesty nog een e-mail aan Steeghs’ medewerkers met de digitale versie van het rapport.
In het contact met Buitenlandse Zaken vroeg Amnesty toenmalig ­minister Bert Koenders om zijn invloed aan te wenden om landen die Jabhat al-Shamiya op dat moment steunden te vragen de hulp direct te staken. Amnesty wees daarbij niet alleen op steun in de vorm van wapens, maar ook specifiek op logistieke steun. Een jaar later zou de Nederlandse regering zelf logistieke hulp verstrekken aan de groepering.

Geschrokken

Dat de regering kennis had van het Amnesty-rapport blijkt ook uit een Kamerdebat met Koenders op 7 juli 2016, kort na publicatie ervan. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink vraagt dan aan minister Koenders te reageren op het ‘heftige rapport’. Koenders refereerde in het debat aan het ‘verschrikkelijke Amnesty-rapport’ en zegt dat de mensenrechtenorganisatie er terecht aandacht voor vraagt. “Je kan altijd zeggen het komt even niet goed uit,  » Lees verder

Thierry Meyssan: Het einde van het Internationale Recht?

Thierry Meyssan: Het einde van het Internationale Recht?

26-09-18 10:05:00,

Het einde van het Internationale Recht?
door  Thierry Meyssan

De oorlog in het Grotere Midden-Oosten zou ergens moeten eindigen met de terugtrekking van Amerikaanse troepen in de komende zes maanden. Niets wijst er echter op dat in elk van de getroffen landen vrede zal komen. Vandaag zijn we getuige van wat lijkt op een poging om het internationale recht te beëindigen. Zal dit de verdeling van de wereld in twee blokken consolideren of zal het leiden tot een algemeen conflict?

VOLTAIRE NETWERK | DAMASCUS (SYRIË) | 12 APRIL 2018 
عربي  DEUTSCH  ENGLISH  ESPAÑOL  FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS  РУССКИЙ  ΕΛΛΗΝΙΚΆ  POLSKI  NORSK  
+

JPEG - 57.7 kB

Wil het Westen breken met de verplichtingen tot het Internationale Recht? Dat is de imminente vraag die de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov op de internationale veiligheidsconferentie in Moskou heeft gesteld [1]. In de afgelopen jaren heeft Washington steeds het concept van ’unilateralisme’ gepromoot. Het Internationaal Recht en de Verenigde Naties zou verdwijnen voor de macht van de Verenigde Staten.
Dit concept van het politieke leven is het doel van de geschiedenis van de Verenigde Staten. De kolonisten die naar Amerika kwamen, wilden daar volgens hun eigen ideeën en voorstellingen leven en er hun fortuin verdienen. Elke gemeenschap werkte zijn eigen rechtsbeginselen uit en verwierp de inmenging van een centrale overheid in hun lokale aangelegenheden. De president en het Congres zijn verantwoordelijk voor defensie en buitenlandse zaken, maar zij accepteren geen grotere macht dan deze van haar burgers.
Bill Clinton heeft via bedrog Joegoslavië aangevallen onder een roekeloze schending van het internationaal recht. George Bush Jr. deed hetzelfde tegen Irak zoals ook Barack Obama deed tegen Libië en tegen Syrië. Wat Donald Trump betreft, heeft hij nooit zijn wantrouwen tegen supranationale regels verborgen gehouden. Sergei Lavrov, verwijzend naar de Cebrowski-Barnett doctrine [2], verklaarde: “We hebben duidelijk het gevoel dat de Verenigde Staten een staat van gecontroleerde chaos willen handhaven in deze grote geopolitieke ruimte [het Midden-Oosten], er op vertrouwend om hun militaire aanwezigheid in de regio zonder enige tijdsbeperkingen te rechtvaardigen om zo hun agenda verder te promoten en uit te voeren”.
Het Verenigd Koninkrijk heeft eveneens zijn eigen wetten gemaakt.  » Lees verder

Migranten in Qatar werkten maanden zonder loon aan infrastructuur voor WK voetbal

Migranten in Qatar werkten maanden zonder loon aan infrastructuur voor WK voetbal

26-09-18 10:01:00,

Uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Amnesty International blijkt dat een bouwonderneming die betrokken is bij de infrastructuurwerken voor het WK voetbal 2022 in Qatar het beruchte Qatarese sponsorsysteem heeft misbruikt om tientallen arbeidsmigranten uit te buiten. Het bedrijf, Mercury MENA, heeft nagelaten duizenden dollars aan lonen en uitkeringen te betalen aan zijn werknemers, die daardoor berooid achterbleven in het land.

Amnesty International roept de regering van Qatar op om erop toe te zien dat de ex-werknemers van Mercury MENA het geld ontvangen dat ze hebben verdiend. Bovendien vraagt de mensenrechtenorganisatie de regering het systeem van sponsoring – “kafala” – te hervormen, dat talloze bedrijven in staat stelde om arbeidsmigranten uit te buiten, zoals gedocumenteerd door Amnesty International en andere instanties sinds 2013.

“In 2017 kreeg de Qatarese regering applaus na de aankondiging van een pakket arbeidshervormingen. Maar op het moment dat de overeenkomst over deze hervormingen werd ondertekend, zaten tientallen werknemers van Mercury MENA zonder loon in smerige onderkomens, zich afvragend waar ze hun volgende maaltijd vandaan zouden halen en of ze ooit nog naar huis zouden kunnen terugkeren, bij hun familie”, zegt Steve Cockburn, directeur Global Issues van Amnesty International.

“Heel wat werknemers van Mercury MENA hadden zware offers gebracht en enorme bedragen geleend om in Qatar te kunnen werken. Maar ze werkten er maanden aan een stuk zonder loon, en werden aan hun lot overgelaten door een systeem dat geen enkele bescherming bood. Door er nu voor te zorgen dat ze de lonen krijgen waar ze recht op hebben, kan Qatar deze arbeiders helpen hun leven her op te bouwen en tonen dat het werkelijk de rechten van arbeiders wil verbeteren.”

Tussen oktober 2017 en april 2018 interviewde Amnesty International 78 voormalige werknemers van Mercury MENA, afkomstig uit India, Nepal en de Filipijnen, die nog enorme geldsommen tegoed hebben van het bedrijf. In Nepal, waar meer dan één derde van de bevolking moet rondkomen met minder dan 2 Amerikaanse dollar per dag, ondervroeg Amnesty International 34 mensen die elk gemiddeld 2.035 Amerikaanse dollar tegoed hebben.

Mercury MENA stond vroeger bekend als Mercury Middle East en speelde een belangrijke rol bij de bouw van een modelstadion dat centraal stond bij de winnende kandidatuur van Qatar voor het WK voetbal. Sindsdien werkten arbeidsmigranten, in dienst van het bedrijf,

 » Lees verder

Tweede congres GIVN: ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’

Tweede congres GIVN: ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’

26-09-18 10:00:00,

Na een goed bezocht en inhoudelijk geslaagd eerste congres in mei van dit jaar, organiseert het Geopolitiek Instituut Vlaanderen Nederland (GIVN) op 17 november aanstaande zijn tweede congres onder het thema ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’. Sprekers zijn Willy Van Damme, Robert Steuckers en Jonathan van Tongeren.

Willy Van DammeDe Vlaamse journalist Willy Van Damme staat onder andere bekend om zijn analyses van de oorlog in Syrië. Op het congres van het GIVN zal hij dan ook spreken over de laatste fase van die oorlog.

Robert SteuckersDe Belgische nieuwrechtse geopoliticoloog en essayist Robert Steuckers schreef recent een trilogie over de geopolitiek van Europa en zal op het congres in Leuven ook over dat onderwerp spreken.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

De Nederlandse geopoliticoloog en slavist Jonathan van Tongeren zal ten slotte aan de hand van de oude en nieuwe zijderoutes spreken over geopolitiek als drijvende factor in de wereldgeschiedenis, waarbij tevens veel voorkomende misvattingen over geopolitiek behandeld zullen worden.

Op het eerste congres van het GIVN, in mei van dit jaar, spraken onder andere de Duitse journalist Manuel Ochsenreiter, de Vlaamse pater Daniël Maes en de Nederlandse filosoof en uitgever Tom Zwitser. Van de lezingen van Maes en Zwitser zijn opnames gemaakt, die hier en hier terug te zien zijn.

Praktische informatie over het tweede congres van het GIVN op 17 november aanstaande is hier te vinden: https://www.facebook.com/events/492674321250533/

 » Lees verder

Israël geeft bedoeïenen tot 1 oktober om eigen dorp af te breken – The Rights Forum

Israël geeft bedoeïenen tot 1 oktober om eigen dorp af te breken – The Rights Forum

26-09-18 09:51:00,

Nieuws

Khan al-Ahmar

Al-Jabal Verdrijving Abu Dis Nederzettingen oorlogsmisdaden Sloop Naqab Negev E1 Bedoeïenen Khan al-Ahmar Kolonisering Westoever

Khan al-Ahmar / Israël geeft bedoeïenen tot 1 oktober om eigen dorp af te breken

Op 1 oktober moeten de bewoners van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar hun huizen hebben afgebroken en hun woonplaats hebben verlaten. Werken ze niet mee, dan komt het Israëlische leger een handje helpen. Een veldslag lijkt onafwendbaar. Voor de EU is het moment van de waarheid aangebroken.

Een afgevaardigde van het Israëlische ‘burgerlijk bestuur’ van de bezette Westoever overhandigt ‘evacuatiebevelen’ aan de bewoners van Khan al-Ahmar.Burgerlijk bestuur Westoever 

Zondag overhandigden zwaarbewapende Israëlische militairen – afgevaardigden van het Israëlische ‘burgerlijk bestuur’ van de bezette Westelijke Jordaanoever – de 181 bewoners van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar schriftelijke ‘evacuatiebevelen’. Ze krijgen tot 1 oktober om vrijwillig hun dorp af te breken en hun biezen te pakken. Geven ze geen gehoor aan het bevel, dan zal de bezetter de ‘evacuatie’ met geweld uitvoeren.

De bewoners peinzen er niet over te vertrekken en kunnen zich nu opmaken voor de komst van de Israëlische slooptroepen. Begin juli raakten 35 bedoeïenen gewond toen die troepen een begin maakten met de ontruiming van het dorp. Die actie werd afgebroken doordat de bewoners een wanhopig – en vruchteloos gebleken – laatste beroep deden op het Israëlische Hooggerechtshof.

Confrontatie met EU

Met het doorzetten van de ontruiming van Khan al-Ahmar zoekt Israël niet alleen de confrontatie met de Palestijnen in bezet gebied, maar ook met de buitenwereld. Vanuit de VN, de Arabische wereld, het Amerikaanse Congres en zeker ook vanuit Europa wordt Israël al tijden gemaand af te zien van de ontruiming, die een grove schending is van het internationaal recht en zelfs een oorlogsmisdaad, waarvoor de betrokken Israëlische politici, militairen en rechters van het Hooggerechtshof persoonlijk aansprakelijk zijn.

Half september nam het Europees Parlement een scherpe resolutie aan, waarin de Europese Unie (EU) werd opgeroepen passende tegenmaatregelen te nemen wanneer Israël zijn voornemen doorzet.

 » Lees verder

Geen leervermogen, geen wroeging. Rutte III is een parodie op democratie

Geen leervermogen, geen wroeging. Rutte III is een parodie op democratie

26-09-18 08:31:00,

Column Economie

Voor de buitenstaander moet het een buitenwereldlijke ervaring zijn geweest, die Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week. Hij zag de oppositie op soms schrille toon het ene na het andere argument van de minister-president voor afschaffing van de dividendbelasting onderuit halen. Nee, het komt het vestigingsklimaat van Nederland niet ten goede. Nee, het kan Britse aandeelhouders geen moer schelen. Nee, het gaat Nederlandse ondernemingen niet beschermen tegen overnames. Nee, het gaat de op sterven-na-dode beurs van Amsterdam geen nieuw leven inblazen. En ja, alleen het Unilever van Paul Polman heeft er wat aan.

Om hem vervolgens geen millimeter te zien bewegen. Zeker als hij was van de kadaverdiscipline die de chief whips van de coalitiepartijen – Seegers, Buma en Pechtold – over hun fracties hadden uitgerold. Een parodie op democratie, had Marianne Thieme het begin september genoemd. En dat herhaalde ze vorige week: geen leervermogen, geen gewetenswroeging, zelfs niet bij partijen die daar in een eerdere fase van hun bestaan wel blijk van hadden gegeven. En er is maar één manier om dat zichtbaar te maken: laten zien dat er geen goede argumenten voor de voorgenomen maatregelen zijn. Wat dat betreft is de opstelling van Baudet van vrijdag politiek parasitisme van de bovenste plank: hij heeft zijn afkeurende geste alleen kunnen maken dankzij het ontmaskeringswerk van zijn collega’s.

Maar goed: het was inderdaad het absolute tegendeel van de ideale gesprekssituatie waarnaar het politieke debat volgens de Duitse sociale filosoof Jürgen Habermas zou moeten streven. Niet het meest overtuigende argument zegevierde vorige week, maar de botte machtspolitiek van een minister-president die er tijdens ondemocratische coalitieonderhandelingen een belastingdouceurtje van jewelste voor zijn voormalige werkgever doorheen heeft weten te jassen waar geen kiezer ooit mee zou hebben ingestemd.

Onze buitenstaander zal nimmer kunnen begrijpen hoe een ervaren politicus als onze minister-president zo lichtzinnig heeft kunnen omgaan met het maatschappelijk gezag van zijn functie. Wie na vijf jaar recessie door roekeloos bezuinigen twee miljard euro weggeeft aan een handvol buitenlandse schatkisten om een privévriendje te plezieren heeft namelijk lak aan de kiezer en het instituut van de parlementaire democratie. En dat kan alleen maar omdat onze politicus weet dat hij bij de volgende verkiezingen toch het veld heeft geruimd en er door de kiezer dus nooit meer op afgerekend zal kunnen worden: après moi le déluge.

 » Lees verder