Is Thierry Baudet GERADICALISEERD?

27-07-21 09:02:00,

Ik zie alles en iedereen die oprecht willen strijden als een bondgenoot. Al is het Antifa.

Ik zeg dat zo omdat het doel steeds zwart witter wordt. En de achterban die voor dat doel staan ook.

Je ziet dat de overheid jouw de oorlog heeft verklaard of je ziet het niet.

Terugkijken is zinloos. We leven in het nu, iedereen die nu ziet dat dit daadwerkelijk de strijd van ons leven zal is en daar integer tegen wil strijden, die schud ik de hand.

Het hele volk is het uiteindelijk doelwit. Wij allemaal dus. Je levensidealen zijn zinloos wanneer er geen vrije toekomst meer is. Dit is geen politiek. Dit gaat niet over meningen. Dit gaat over ons voortbestaan als vrije mensen. De basis voor ieders leven.

We kennen de geschiedenisboeken. Kijk hoe mensen door hun goedheid, naïviteit en onmogelijke mogelijk maakten. Dat laten we niet nog eens gebeuren.

Dat FvD maar snel verder moge radicaliseren. En het volk ook.

Vrijheid is ons recht. Het is waar we voor leven. Slapende reus, sta op.

Ben ik “geradicaliseerd”? Dat zegt men de laatste tijd weleens. De kranten schrijven het op, de commentatoren praten het na. Mijn opvattingen zouden “extremer” zijn geworden. De koers van FVD zou zijn “veranderd.” Maar is dat inderdaad zo? Ikzelf herken me daar totaal niet in.

Over immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten denk ik nog steeds hetzelfde: ik ben ertegen. Waar het gaat om de onbetaalbare en onzinnige klimaatplannen, de euro, de EU of de onvermijdelijkheid van een NEXIT is er niets veranderd. Ook over belastingen, referenda en moderne architectuur zijn de standpunten al jaren stabiel.

De woede van het kartel

Toch is de kritiek op onze partij verhevigd. De aanvallen worden venijniger, de verwijten gaan meer richting ‘ontspoord-zijn’ dan ‘niet-mee-eens-zijn’. Maar ik denk dat dit alles niets te maken heeft met bovengenoemde hoofdonderwerpen. Het gaat om corona. Nog nooit was de druk om in de pas te lopen op enig maatschappelijke kwestie zo groot als heden ten dage op dit thema. Wie durft in te gaan tegen de mainstream haalt zich de spot en razernij op de hals van kartelpolitiek, big pharma en big tech, van opiniemakers, cartoonisten, modieuze meelopers in de media,

 » Lees verder

Geneeskundeprofessor waarschuwt: verkeerde reactie op COVID-19 heeft geloofwaardigheid in de medische wereld vernietigd – Frontnieuws

27-07-21 08:55:00,

Dr. Peter McCullough is over de hele wereld een begrip geworden, vooral dankzij zijn bevindingen over doeltreffende behandelingen voor mensen met Covid-19. De ervaren arts was echter al lang voor de zogenaamde pandemie een wereldwijd erkende autoriteit en kan terugkijken op meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties. Hij is dus even vertrouwd met medisch onderzoek als met het adviseren en behandelen van patiënten. Wat er sinds het begin van de Corona-crisis is gebeurd, baart hem zorgen: “Ik denk persoonlijk dat er iets heel erg mis is gegaan in de wereld,” verklaarde hij in een recente podcast.

In een interview met Jerm Warfare waarschuwt hij dat de geloofwaardigheid van het medisch establishment in puin ligt – en dat dit nog drie tot vijf jaar tot enige beroering zal leiden. Er heerst nu veel wantrouwen onder de bevolking vanwege de verkeerde reacties op de COVID-situatie.

Dr. Peter McCullough was al vroeg betrokken bij het testen van effectieve behandelingen voor COVID-19 en heeft veel succes gehad. Volgens hem hoeven gezonde mensen onder de 50 jaar zich sowieso geen zorgen te maken over COVID-19 – maar mensen die het daadwerkelijk krijgen, kunnen met succes worden behandeld, zoals is bewezen. Het zijn niet de lockdowns, maar alleen de vroegtijdige behandeling van ziekten die ziekenhuisopnames en sterfgevallen doeltreffend kunnen voorkomen: dit is ook op indrukwekkende wijze aangetoond in de staat Texas, waar McCullough woont en werkt. Strikte lockdownmaatregelen werden achterwege gelaten en demondkapjesplicht werd in een vroeg stadium afgeschaft. Vaccinaties zijn vrijwillig – de vraag naar een bewijs van vaccinatie is zelfs verboden. En: de door de media en tal van politici bezworen apocalyps is nog steeds uitgebleven.

Vaccinaties zijn gevaarlijk

Het feit dat politici over de hele wereld effectieve behandelingsmethoden willen onderdrukken en in plaats daarvan de bevolking willen inenten met controversiële vaccins, is voor McCullough een schande. Niet alleen schaadt de onderdrukking van succesvolle behandelingen tegen COVID-19 zieke mensen – de vaccinaties zijn ook verre van veilig, zegt hij.

De arts vermoedt dat met name het spike-eiwit in het laboratorium kan zijn gemanipuleerd om het virus gemakkelijker het lichaam binnen te laten dringen. Maar juist dit eiwit wordt gebruikt voor de vaccinaties – volgens McCullough een gevaarlijk mechanisme: het lichaam vormt spike-eiwitten, waarna het de eigen lichaamscellen aanvalt, de spike-eiwitten circuleren door de bloedbaan,

 » Lees verder

Grafeenoxide in alle vaccins maakt de gevaccineerden wandelende tijdbommen – Frontnieuws

26-07-21 07:36:00,

In een nieuwe video onthult La Quinta Columna dat grafeenoxide (GO) is aangetroffen in zoutoplossingen en zij leiden daaruit af dat het gebruik van GO veel, veel wijder verbreid is en veel eerder is begonnen dan alleen de “Covid”-vaccins.[i] Bij baby’s is magnetisme geconstateerd, en mensen die niet de “Covid”-prik hebben genomen of met PCR zijn getest of maskers hebben gedragen ook magnetisme vertonen, dus het moet ergens anders vandaan komen. Zij leiden hieruit af dat de GO al enkele jaren in alle vaccins wordt gebruikt , inclusief tetanus, meningitis, kindervaccins, enz, schrijft For life on earth.

La Quinta Columna zegt dat GO ook in het griepvaccin van 2018 zat en dat zou kunnen verklaren waarom mensen magnetisme vertonen ondanks dat ze het “Covid”-vaccin niet hebben gehad. Dit zou ook het hoge aantal “griep” sterfgevallen na de 2018 griepvaccin campagne kunnen verklaren.

Het verklaart ook het feit dat zoveel mensen stierven in Wuhan. De Chinese regering had vlak voordat ze de tienduizenden gloednieuwe 5G-antennes in Wuhan aanzetten de griepprik verplicht gesteld voor de bevolking. Ook de overleden bejaarden in Milaan hadden een griepprik gekregen en er waren veel 5G-antennes in Milaan (zie kaarten van antenne-installaties in Italië per maart/april 2020, waarop te zien is dat de regio Milaan het hoogste aantal gevallen van het “coronavirus” heeft).

Dr. Magda Havas ontdekte dat het aantal gevallen van Covid-19 per miljoen 95% hoger lag en het aantal sterfgevallen door Covid-19 per miljoen 126% hoger lag in Amerikaanse staten met 5G.

La Quinta Columna herinnert ons eraan dat 4G LTE ook millimetergolven gebruikt, dus het is niet alleen 5G dat hierbij betrokken kan zijn.

Bartomeu Payeras i Cifre publiceerde in april 2020 een studie over de 5G-Covid correlatie. Hij benadrukte het feit dat San Marino de eerste Europese staat was met 5G-technologie en de staat met het hoogste aantal gevallen van “coronavirus” per 1.000 inwoners, 4,07 keer meer gevallen dan Italië en 27 keer meer dan Kroatië, dat op dat moment nog geen 5G had (zie onderstaande kaart).

De heer Payeras i Cifre merkte ook op dat het “coronavirus” niet graag grenzen overschrijdt. Het gemiddelde aantal besmettingen voor de vier Amerikaanse staten die aan Mexico grenzen,

 » Lees verder

Dr. Andrew Kaufman: Waarom het nooit bewezen is dat het virus bestaat, waarom de “pandemie” een psychologische operatie is en meer – Frontnieuws

26-07-21 04:30:00,

Sinds maart 2020 is de regering bezig met een eindspurt rond het wetgevingsproces dat veel van onze vrijheden heeft weggenomen en nu wordt er druk op ons uitgeoefend om een experimentele gentherapie te nemen.

Experimentele criteria zijn naar voren gebracht die zogenaamd het virus moeten bewijzen. Het experiment zelf geeft hen het bewijs dat ze nodig hebben, zelfs als ze geen virus hebben. Dr. Stefan Lanka toonde aan dat hij bewijs had van een virus,  zonder enige bron van een virus. Ze hebben nooit een zieke genomen, het virus eruit gehaald en gezuiverd of geïsoleerd om het te bestuderen. Ze gebruikten een computer om een in silico of computer-gegenereerd genoom te genereren. In plaats van te beginnen met een organisme met één stuk genetisch materiaal in deze experimenten, zijn zij begonnen met een mengsel en zij weten niet wat daarin zit. De vermeende PCR-test is gebaseerd op een genoomsequentie die werd gebruikt voordat zij op enigerlei wijze de aanwezigheid van het nieuwe virus hadden aangetoond. De test is gemaakt op basis van een in 2003 gepubliceerde genoomsequentie van het SARS-virus, die ook een gecomputeriseerd genoom was.

Op grote schaal verspreide foto’s die zogenaamd bewijzen dat het virus aanwezig is, zijn artistieke weergaven. Zwart-wit foto’s van een elektronenmicroscoop die ronde deeltjes tonen met puntjes aan de buitenkant, zijn getoond in nierbiopten uit 1999 toen de betrokkenen niets te maken hadden met SARS-CoV-2 of eender welk virus. De nierdokters die het wetenschappelijke artikel hierover schreven, zeiden dat deze deeltjes niet van virussen te onderscheiden zijn en dat dit een punt van verwarring zou zijn. De wetenschappelijke gemeenschap is zich bewust van deze verwarring, maar doet alsof het virus echt is. Als niet ontdekt is dat het virus echt is, kan er geen genoom zijn en kan het geen ziekte veroorzaken. Dit bewijs is gepubliceerd en algemeen beschikbaar. Ze willen niet dat de stemmen van dokters die het bedrog doorhebben worden gehoord, dus worden ze gecensureerd. Fauci is erbij betrokken, wordt betaald en krijgt faam.

Delta en andere varianten – Ze hebben het hele genoom gesequenced en hadden fragmenten genetisch materiaal van wat zich in de long van een zieke zou bevinden. Er zijn 56 miljoen RNA-fragmenten, en die hebben ze gesequenced. We weten niet waar ze vandaan komen, omdat we de fragmenten niet van een virus hebben.

 » Lees verder

Koop een fact-checker: het Europees Parlement, het Duitse Pers Agentschap en politieke corruptie in het kwadraat – DissidentNL

26-07-21 03:39:00,

Wat geschiedenis. In 2013 publiceerden Science Files een bericht over een analyse van Christopher Snowden. Snowden toonde destijds aan dat de Europese Commissie veel geld, geld van u, gebruikt om goede publiciteit te kopen, om organisaties, meestal NGO’s, te steunen die in de lidstaten actief worden om sentimenten VOOR de EU te creëren. Met andere woorden, een democratisch niet-gelegitimeerde instelling, de EU-Commissie, gebruikt door de Europeanen collectief bijeengebracht belastinggeld om democratisch niet-gelegitimeerde organisaties te financieren, die op hun beurt het beleid van de EU-Commissie promoten om de EU in een goed daglicht te stellen….

Euro-puppets. Deze satellieten van de EU-Commissie spreken zich, niet verwonderlijk, uit wanneer bijvoorbeeld de EU-begroting moet worden verlaagd, wat zou betekenen dat de macht van de EU-Commissie wordt beperkt. De satellieten worden door de EU-Commissie geïnstrumentaliseerd om in de Lid-Staten te lobbyen voor EU-beleid, op dat moment b.v. voor de invoering van een vrouwenquotum in de besturen van bedrijven, b.v. voor een vetbelasting, b.v. voor een minimumprijs voor alcohol en nog veel meer. De satellieten van de Europese Commissie zijn dus op drie manieren nuttig, meldt Science Files:

  • Zij doen het publiek geloven dat er een beweging is, een niet-gouvernementele organisatie, die onafhankelijk is van de EU-Commissie en dezelfde doelstellingen nastreeft als de EU-Commissie. In feite zijn NGO’s bijna volledig afhankelijk van de EU-Commissie en worden dienovereenkomstig betaald om de politieke doelstellingen van de EU-Commissie uit te dragen.
  • Zij kunnen door de EU-Commissie worden gebruikt om pogingen af te slaan om de macht van de EU-Commissie in te perken door bijvoorbeeld haar begroting te verlagen, door een koor van verontwaardiging te laten klinken waarin met veel stemverheffing de verschrikkelijke gevolgen van de desbetreffende bezuiniging worden verwoord.
  • Zij kunnen worden gebruikt om druk uit te oefenen op nationale regeringen die zich verzetten tegen het EU-beleid in hun eigen land via zogenaamd onafhankelijke niet-gouvernementele organisaties die echter op de loonlijst van de EU-Commissie staan.

Dit is politieke corruptie bij uitstek, de normale gang van zaken in de Europese Unie, want niet alleen de EU-Commissie koopt positieve publiciteit voor zichzelf, ook het Europees Parlement doet dat. Het Europees Parlement gaf in 2020 15.117.352 euro uit om in de EU-lidstaten een positief imago voor zichzelf en de EU te creëren.

 » Lees verder