Hoe Big Oil de wereld veroverde – Wakker Mens

hoe-big-oil-de-wereld-veroverde-–-wakker-mens

22-05-20 07:14:00,

Het zal nog een tijdje duren voordat we kunnen zeggen waarom en vooral wie verantwoordelijk is voor de huidige corona – waanzin. Hoe dan ook de vork in de steel mag zitten, de gevolgen zullen enorm zijn.

De maatregelen die getroffen zijn, zijn slechts een voorproefje voor wat ons in de komende jaren verder te wachten staat. De invloed die de gebeurtenissen van 9/11 hebben gehad op onze vrijheid en privacy, zullen slechts een vingeroefening blijken te zijn geweest.  Nu is de aanval geopend op de soevereiniteit van het individu, de mens.

 

Business as usual

Hoog tijd dus om ons weer verder te verdiepen in de machten achter de schermen. We beginnen hiermee met een al iets ouder Corbett-report.  Voor de nieuwkomers binnen de alternatieve nieuwsmedia “plichtkennis”:-)

Corbett-report
Van boerderij tot farmaceutica, van dieseltruck tot etensbord of van pijpleiding tot plastic product. Het is moeilijk een gebied van ons modern leven voor te stellen dat niet wordt beïnvloed door de olie-industrie.

Het verhaal van olie is het verhaal van de moderne wereld. Dit is het verhaal van degenen die eraan bijdroegen deze wereld te vormen. En hoe deze oligarchie die zij creëerden, op het punt staat om het leven zelf te monopoliseren.

Deze documentaire is geproduceerd door James Corbett van Corbettreport.com
De vertaling / ondertiteling is van Irma Schiffers

Andere berichten

 » Lees verder

“Coronabeleid is inhumaan”, zegt klinisch ethicus Erwin Kompanje – een bijzonder interview! | Stichting Vaccin Vrij

“coronabeleid-is-inhumaan”,-zegt-klinisch-ethicus-erwin-kompanje-–-een-bijzonder-interview!-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:11:00,

Dr. Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef op 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke blog getiteld: “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een Corona-dode?” In het artikel relativeerde hij de sterfte aan Covid 19, en benadrukte dat er sprake is van een humanitaire ramp die zich voor onze ogen voltrekt als gevolg van de maatregelen. Het bericht was aanleiding voor Flavio Pasquino om contact met dr. Erwin Kompanje op te nemen.

Hij haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Hier nestelt een mantelmeeuwen-kolonie. Op deze plek worden meeuwen geboren, maar het is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. Het gesprek dat de beide mannen hadden in de auto en op het terrein van de Europoort werd gefilmd en vormt een filosofisch manifest dat verder gaat dan de sterftecijfers op korte termijn.

 » Lees verder

Digitaal Corona paspoort in de maak | Stichting Vaccin Vrij

digitaal-corona-paspoort-in-de-maak-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:10:00,

De bovenstaande mededeling heeft de reguliere media nog niet bereikt, en waarschijnlijk is daar een reden voor. Op 11-05-20 publiceerde ‘Verdict’, een online mediabedrijf op het gebied van technologie het volgende artikel: “Coronavirus digital health passport to be supplied to 15 countries (digitaal coronavirus paspoort gaat geleverd worden in 15 landen).

Volgens Verdict heeft het Engelse bedrijf ‘VST Enterprises’ een zakelijke overeenkomst gesloten met het bedrijf ‘Circle Pass Enterprises’ voor het creëren van een digitaal “gezondheidspaspoort”. De Corona-maatregelen zijn nog lang niet voorbij. Integendeel, voorbereidingen voor het aanscherpen van de controle op de maatregelen zijn gaande.

Willen wij een ‘digitaal gezondheidspaspoort’?

Volgens Verdict zijn de twee eerdergenoemde bedrijven een partnerschap aangegaan om “het meest veilige digitale gezondheidspaspoort ter wereld” te creëren, dat de naam Covi-pass zal krijgen. ‘VST Enterprises’ en ‘Circle Pas Enterprises’ zullen gaan samenwerken met overheden en de particuliere sector om de COVI-pass wereldwijd te introduceren .

De volgende landen staan als eerste op de lijst: Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland. En het doel is om 50 miljoen COVI-passen te leveren.

Hoe het digitale gezondheidspaspoort werkt

“De Covi-pass zal werken met een kleurensysteem van groen, amber, rood om aan te geven of het individu positief of negatief is getest op Covid-19, evenals relevante gezondheidsinformatie.

 
Eerst downloadt de gebruiker de app en voert belangrijke informatie in zoals naam, adres, leeftijd en verifieert zijn identiteit met behulp van zijn vingerafdruk of een gezichtsscan.

 
Vervolgens doet hij een Covid-19 test, afgenomen door een geautoriseerde zorgprofessional, en worden de resultaten in de Covi-pass gescand. Daarna kan men het digitale gezondheidspaspoort gebruiken om de gezondheidstoestand van mensen te verifiëren, zodat ze “veilig kunnen terugkeren naar hun werk, en veilig kunnen reizen”.

Een aanzienlijk tekort aan coronavirus testkits zou het testen echter tot een uitdaging kunnen maken. Desalniettemin is VST van mening dat de technologie de sleutel kan zijn tot het beëindigen van de lockdown.

“Wij zijn er vast van overtuigd dat het digitale gezondheidspaspoort naast de door de overheid goedgekeurde testkits de sleutel is tot het geleidelijk en gecontroleerd opheffen van de lockdown-beperkingen”, aldus Louis-James Davis, CEO van VST Enterprises.

 » Lees verder

Beleidsdraaiboek Influenzapandemie lag al klaar sinds Juli 2004 | Stichting Vaccin Vrij

beleidsdraaiboek-influenzapandemie-lag-al-klaar-sinds-juli-2004-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:10:00,

Het uitrollen van de maatregelen is heel gestroomlijnd verlopen. Dat komt waarschijnlijk omdat men voordat de pandemie uitbrak al precies wist wat er gedaan moest worden. Het beleidsdraaiboek Influenzapandemie lag al klaar sinds juli 2004.1 Een goede zaak dat er een beleidsdraaiboek is zult u zeggen, maar waarom is het dan al die tijd niet gebruikt? In de winter van 2017/2018 was de oversterfte van 9400, in 2016/2017 was de oversterfte 7500 en in 2014/2015 was de oversterfte 8600.2 Het was kennelijk allemaal géén reden om scholen te sluiten en ons druk te maken over een 1,5 meter maatschappij.

Maar toen het ‘nieuwe’ coronavirus uitbrak gingen de maatregelen al van start op het moment dat de sterfte in Nederland nog onder de 200 was, en zelfs wereldwijd het aantal sterfgevallen niet eens in de buurt kwam van de normale jaarlijkse sterfte aan te griep.2 Wat is er toch zo bijzonder aan dit Corona-virus?

De onderstaande tekst bestaat uit citaten uit het ‘Beleidsdraaiboek Influenza pandemie’, dat 16 jaar geleden is opgesteld. Het hele rapport kunt u hier lezen.

Beleidsdraaiboek Influenzapandemie – 2014

Dit document beschrijft de kaders waarop in Nederland omgegaan wordt met de dreiging van een influenzapandemie. De WHO en EU dringen erop aan dat ieder land zich door middel van draaiboeken voorbereidt op een mogelijke influenzapandemie. De planvorming rond dit onderwerp heeft al een aanvang genomen in 1997 toen in Hong Kong een nieuwe variant van influenza opdook en personen ziek maakte.

De WHO verwacht dat tijdens een pandemie naar schatting 20-25% van de bevolking ziek zal worden. Tijdens een normale influenza-epidemie is dit 5-20%.

Pg 10: Maatregelen als het sluiten van scholen en het afgelasten van grote evenementen kunnen effectief zijn in het afremmen van de verspreiding van de ziekte. Er is een scenario denkbaar dat mensen zullen gaan hamsteren en zich in huis opsluiten om niet ziek te worden. Mensen die wel naar hun werk willen gaan zullen door zorgtaken (verzorgen van zieke huisgenoten, opvang van kinderen) niet meer naar hun werk kunnen gaan. (Vitale) beroepen zullen hierdoor onderbezet kunnen worden.

Pg 12: 3. Fasering (conform WHO)
FASE 4: Een tweede of meerdere influenzagolven. (Die nog meer slachtoffers kan veroorzaken dan de initiële pandemiegolf!)

Pg 22: (fase 4) 4.4.2 Wat doet de EU
Continueert acties die in eerdere fasen zijn ingezet.

 » Lees verder

Laat uw stem horen – petities | Stichting Vaccin Vrij

laat-uw-stem-horen-–-petities-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Er circuleren veel petitie’s op Facebook. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden die u heeft om uw stem te laten horen.

Stop verplicht vaccineren Covid19

Wij ondertekenaars van deze petitie willen dat de overheid elke vaccinatie verband houdend met het huidige Covid19-virus louter op vrijwillige basis aan de bevolking aanbiedt. Ter bescherming van kwetsbaren en ouderen zoals ook de ‘griepprik’ altijd bedoeld is geweest.

https://petities.nl/petitions/stop-verplicht-vaccineren-covid19

Tegen verplichte vaccinatie en tegen inperking vrijheid niet-gevaccineerden

Er bestaat een groter wordende twijfel, of de beslissingen die onze overheid inzake Covid-19 neemt, nog steeds in het belang staan van de burger en hun welzijn. De petitie is tegen het verplichten van vaccinaties tegen infectieziekten en het mogelijk beperken van vrijheid van niet-gevaccineerden.

https://garandeervrijheden.petities.nl/

Stop de noodwet, laat u uw rechten niet afnemen

Stop de noodwet om de noodverordeningen voor covid-19 te legaliseren. Stop deze waanzin en teken deze petitie om de noodwet te stoppen.

https://stopdenoodwet.petities.nl/

Een 1,5-meterwet NEE!!

In berichtgeving van de overheid, deskundigen en media wordt gesproken over het nieuwe normaal of de 1,5 meter economie, dit nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Herhaal die zin even, het nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven.

https://www.petities.com/stop_de_15meter_wet_dit_is_geen_tijdelijke_noodverorderin_meerAjZbQ42JhoTHSHCI5MzvtleSaos

Nee tegen de spoedwet

De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken. Wij hebben hier nooit voor getekend!

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet

Vrije keuze vaccinatie

De vrije keus in vaccineren is een big topic vandaag de dag. Verplicht vaccineren mag niet gebeuren ivm de vrije keuze. Wij zijn nog altijd baas over ons eigen lichaam. Door de belangenverstrengeling in de vaccinatie’markt’ is het werkelijke doel niet helder en het lange termijn-effect niet getoetst. Wij willen onze vrijheden behouden met of zonder vaccinatie!!

https://vrijekeuzevaccinatie.petities.nl/

Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!

Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ): in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woonzorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan, en dat er daardoor erg veel sterfte onder COVID-19 patienten is.

 » Lees verder

Autisme Conferentie – ontmoet elkaar online voor wetenschap, hoop en herstel | Stichting Vaccin Vrij

autisme-conferentie-–-ontmoet-elkaar-online-voor-wetenschap,-hoop-en-herstel-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Maar liefst 100 wetenschappers, artsen en ervaringsdeskundigen delen hun kennis tijdens de Autisme Conferentie van 20-24 mei.

Hij is al gestart dus als u geïnteresseerd bent, meld u snel aan want tot 24 mei zijn de lezingen gratis te beluisteren. Na deze datum kunt u een pas aanschaffen waarmee u blijvend toegang heeft tot alle online lezingen.

Onder de sprekers bevinden zich Robert F. Kennedy, Del Bigtree, Andrew Wakefield en Judy Mikowits. Voor meer informatie over hen en alle ander sprekers ga naar Autisme Conferentie van 20-24 mei.
 

Autism One

De conferentie is opgezet door de Amerikaanse organisatie AutismOne. Dit is een non-profit, door ouders opgezette organisatie die onderwijs biedt en de belangen behartigt van gezinnen met kinderen die de diagnose autisme hebben gekregen.

 » Lees verder

Trailer van interview met Robert F. Kennedy en Del Bigtree over verplicht vaccineren | Stichting Vaccin Vrij

trailer-van-interview-met-robert-f.-kennedy-en-del-bigtree-over-verplicht-vaccineren-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Overheden in de hele wereld hebben op de Coronavirus-uitbraak gereageerd met maatregelen die een grote impact hebben op ons sociaal en economisch welzijn. Heeft het überhaupt effect? Wat het echt nodig? De twijfels hierover nemen toe. En een groeiend deel van de bevolking begint er genoeg van te krijgen.

De geruchten over de volgende manier om de bevolking onder controle te houden gaan over het verplichten van vaccins. Of, als dat beter zou werken, het verbieden van mensen om te mogen reizen, of studeren of iets dergelijks als ze niet gevaccineerd zijn.

Met de onderstaande trailer nodigen wij u uit om te kijken naar een interview over de verplichting van het vaccin tegen covid-19 met Robert F. Kennedy en Del Bigtree.

Klik op de volgende link om het volledige interview te bekijken:

Daystar TV – Robert F. Kennedy and Del Bigtree”

 » Lees verder

100 demo’s in Den Haag op 30 mei – De Lange Mars plus

100-demo’s-in-den-haag-op-30-mei-–-de-lange-mars-plus

21-05-20 05:00:00,

Voor zaterdag 30 mei staan tientallen demonstraties gepland in Den Haag. Lees het bizarre verhaal achter het wonderlijkste protest tegen de lockdown dat ons land ooit gekend heeft. Met dank aan een onverzettelijk man die zich niet laat intimideren of overbluffen door politiek Nederland. Lees ook zijn kant van het verhaal over de arrestaties in Den Haag op bevrijdingsdag 5 mei.

5 mei

Eerst gaan we even terug naar de demonstratie in Den Haag op bevrijdingsdag. Een vreedzame demonstratie wordt dan gewelddadig uitsluitend door toedoen van de politie, die vanaf het begin dreigend en alom aanwezig is. De demonstranten gebruiken geen geweld, de politie dreigt en slaat een meisje tegen de grond en stikt bijna een man van middelbare leeftijd die met vier politiemensen undercover tegen de grond wordt gewerkt. Uiteindelijk worden meer dan 80 mensen die geen kant meer op kunnen gearresteerd en in twee bussen afgevoerd.

Hier kan je het verslag van 5 mei lezen.

Onder hen bevindt zich Tinus Koops, de initiatiefnemer van de demo van 30 mei in Den Haag.

Hij doet nog even een boekje open over deze dag. Hij vertelt wat er niet klopte.

Koops over 5 mei

“Het boeteverhaal dat naar buiten is gekomen klopt volgens Tinus niet. We zouden zijn gearresteerd op grond van artikel 5, dat wil zeggen aangehouden vanwege overtreding van de coronaregels. De arrestanten van 5 mei hebben echter een strafbeschikking gekregen op basis van artikel 11 (eerste lid). Dit houdt in dat wij de opdracht hebben gekregen ons te verwijderen van de Koekamp. Dat hebben we ook gedaan. Toch hebben ze ons het station opgeslagen en vastgezet. Dat klopt dus niet.

Daarnaast zijn mensen die naast elkaar stonden anders behandeld. De een heeft een boete gekregen en de ander een seponering. De locatie waarop ik ben aangehouden is ‘de weg’. Dat is wel een heel breed begrip. We worden geholpen door een advocatenkantoor, die voor elke arrestant keurig voor 125 euro in verzet gaat. Volgens advocaat Dekker hebben we een grote kans van slagen, omdat de politie veel fouten heeft gemaakt.

 » Lees verder

Hoogleraren waarschuwen voor mogelijk vergaande gevolgen corona-app

hoogleraren-waarschuwen-voor-mogelijk-vergaande-gevolgen-corona-app

20-05-20 03:52:00,

dinsdag 14 april 2020, 12:08

Nederland moet enorm oppassen met het invoeren van een corona-app, waarschuwen tientallen hoogleraren in een open brief. Volgens hen kan een dergelijke app de deur openzetten voor andere ‘trackingapps’, die onze vrijheid langzaam maar zeker inperken. Verschillende Overijsselse hoogleraren ondertekenden de brief.

Minister De Jonge overweegt twee apps in te zetten om de coronacrisis te bestrijden, zei hij tijdens de persconferentie begin april. De eerste is een zogenoemde ‘tracking- en tracingapp’, die in kaart brengt wie contact heeft gehad met een besmet persoon. De tweede is een gezondheidsapp, waarbij je symptomen kunt bijhouden en delen met medisch specialisten.

‘Privacy’ was het sleutelwoord tijdens het betoog van de minister. Met andere woorden: de gebruiker van de apps moet anoniem blijven.

‘Continu bekeken’

Maar anonimiteit alleen is niet voldoende, bepleiten de hoogleraren. “De app creëert een situatie waarin we worden bekeken, gevolgd en mogelijk geïdentificeerd”, zo staat in de brief. “Het is aangetoond dat mensen zich dan anders gaan gedragen.”

Maar er liggen meer gevaren op de loer. De ingezamelde informatie kan namelijk ook worden gebruikt om mensen in groepen in te delen. Dit kan vervolgens weer leiden tot profilering, waarbij de ene groep bijvoorbeeld eerder een verzekering of uitkering krijgt dan de andere.

Zover is het nog niet, schrijven de wetenschappers. Maar een overhaast besluit om de corona-app te lanceren, kan wel de eerste stap in die richting zijn.

Tegen verplicht gebruik

De app mag niet verplicht worden, vinden de ondertekenaars. Maar ook het ‘vrijwillig’ gebruik van de app is onder bepaalde omstandigheden niet vrijwillig. “Als je bijvoorbeeld bepaalde plekken niet mag bezoeken zonder app, is er ook geen sprake meer van vrijwilligheid. De apps mogen ook dan niet worden ingezet.”

De brief is ondertekend door 61 hoogleraren en medisch specialisten. Onder wie Peter-Paul Verbeek en Vanessa Evers (Universiteit Twente) en Margot van Herwaarden (medisch specialist bij het Deventer Ziekenhuis).

Naast privacy, maken de ondertekenaars zich zorgen over gevolgen voor de volksgezondheid. “De app kan ‘schijnveiligheid’ creëren, waarbij mensen denken: ‘Ik kan wel weer naar buiten, want ik krijg toch wel een bericht als ik in de buurt van een besmet persoon ben’. Terwijl deze informatie niet betrouwbaar is.”

 » Lees verder

Ongedierte? | Mieke Mosmuller

ongedierte?-|-mieke-mosmuller

20-05-20 11:12:00,

door

Mieke Mosmuller

20-05-2020

0 commentaren
Print!

Het spijt me dat ik deze keer met een zekere ironie ga schrijven. Het valt niet altijd te vermijden. De volgende keer sla ik weer een andere weg in.

Ooit (lang voordat ik gevraagd werd om in Brugge over dit thema een aantal seminars te geven) heb ik me voorgenomen om voor elke van de twaalf wereldbeschouwingen – zoals Rudolf Steiner die heeft beschreven in zijn voordrachten in GA 151, Der menschliche und der kosmische Gedanke – een roman te schrijven, waarin de hoofdpersoon vast in een bepaalde wereldbeschouwing zit en op een zeker moment Johannes ontmoet. In 1999 verscheen het eerste boek De man in het Vondelpark, gewijd aan het materialisme. Ik heb de wereldbeschouwingen niet benoemd, alleen op het omslag door het betreffende dierenriemteken aan te geven. In 2019 had ik er zes geschreven, de laatste was Hemelse Roos in 2010. Toen begon mijn seminar activiteit en vond ik de rust niet meer.

Maar in 2019 kwam van verschillende kanten de vraag om nog een keer een roman te schrijven en ik koos de wereldbeschouwing mathematisme, de Tweelingen. Ik ben eraan gewend dat de meditatieve verdieping in het thema een persoon doet verschijnen, die mij dan op zijn/haar pad brengt. Ik schrijf natuurlijk wel zelf, maar er blijkt toch altijd een bepaalde wetmatigheid in verborgen te liggen. Zo werd er nu een hoogbegaafd kind geboren dat zich geheel in het moderne gebied van de kunstmatige intelligentie te buiten ging, terwijl hij toch eigenlijk best een aardige vent geworden is, die samenwoont met zijn vriendin, die heel wat meer genuanceerd naar het bestaan kijkt.

Mijn hiervoor noodzakelijke studie bracht me bij de idee van de singulariteit, vooral naar voren gebracht door Ray Kurzweil, die met name ook bekend is vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van spraak naar tekst, oorspronkelijk bedoeld voor doven. Maar inmiddels kun je van die techniek dankbaar gebruik maken om voordrachten automatisch te laten uitschrijven – hoewel mijn voorkeur uit blijft gaan naar een mens die dat werk doet, want het systeem werkt fonetisch en snapt de gedachten niet…

De roman werd er een over de singulariteit en over een persoonlijke overwinning daarop door de hoogbegaafde hoofdpersoon.

 » Lees verder

We leven in een nachtmerrie…

Leon de Winter, 20 mei 2020 

We leven in een nachtmerrie 

Tienduizend jaar geleden zijn onze verre voorvaderen gemeenschappen gaan vormen van niet door bloed verbonden families. Er ontstonden nederzettingen, dorpen en uiteindelijk, de glorie van de beschaving, steden. Uitgerekend de steden worden momenteel het zwaarst getroffen – niet door het virus, maar door de quarantaine die de overheden ons opleggen. 

Pas als de ’oversterfte’ gezakt is naar normale waarden, weten we of de verwoesting die de quarantaine veroorzaakt heeft een van de grootste vergissingen in de menselijke geschiedenis geweest is of een verstandige en mensen-reddende ingreep. We leven nu allemaal in holen, wachtend op een teken van de autoriteiten dat we de straat mogen betreden. Het resultaat: we dreigen emotioneel, sociaal, financieel, economisch te stikken. 

In Nederland zijn er sinds begin maart 9000 meer mensen gestorven dan ’normaal’. Het is normaal dat er in Nederland 150.000 mensen per jaar sterven: bijna allemaal mensen aan het einde van hun leven, velen met ernstige ziekten, velen die vermoedelijk op korte termijn zouden zijn gestorven, ook zonder Covid-19. 

Hoeveel mensen zouden er gestorven zijn zonder quarantaine? We weten het niet. Dag na dag vertellen virologen ons dat zij het ook niet precies weten. Zij willen veiligheid, zij willen controle, zij willen voorkomen dat de ic’s overbelast raken en dat kan alleen wanneer 17 miljoen mensen elk direct contact buiten het eigen gezinsverband uitsluiten. 

Elk mens in dat oversterftegetal laat geliefden achter en wordt betreurd, maar voor een volk van 17 miljoen mensen met een normaal sterftecijfer van 150.000 per jaar is dat oversterftegetal relatief gering, vergelijkbaar met dat van een zware griepgolf. 

Malariaslachtoffers 

Het wereldwijde sterftecijfer dat samenhangt met Covid-19 is op weg naar 350.000. Dat is de helft van het aantal jaarlijkse malariaslachtoffers. Twee jaar geleden stierven er door complicaties, veroorzaakt door tuberculose, anderhalf miljoen mensen, ofwel vier keer zoveel als Covid-19 tot nu toe. De mensheid is niet verstoken van massaal lijden en massale sterfte, in tegendeel, elk jaar verliezen we mensen, een continue molen van geboren worden en sterven. 

Er stierven vorig jaar wereldwijd 58 miljoen mensen. Het aantal Covid-19 slachtoffers is in dat kolossale en natuurlijke getal een detail (ik besef, dit klinkt grof). Zou dat detail zonder de enorme inspanningen van overheden uitgegroeid zijn tot een fatale toename van het sterftecijfer? Van 0,6% van het jaarlijkse sterftecijfer naar 6%? We weten het niet. 

Oversterftecijfer 

Een prof aan het Imperial College in Londen (hij heeft als bijnaam Professor Pantsdown gekregen omdat hij, in weerwil van de door hem gepropageerde anderhalvemetersamenleving, toch zijn getrouwde minnares in zijn huis ontving) voorspelde een half miljoen doden alleen al in de UK. Hij zat er dramatisch naast. Het echte cijfer bedraagt momenteel 35.000; overwegend, zoals elders in de wereld, mensen op hoge leeftijd en met ’onderliggend lijden’, ofwel serieuze ziekten die levensbedreigend kunnen zijn bij longinfecties. Het is dezelfde groep die de oversterftecijfers kenmerkt bij ernstige griepgolven. 

Ondertussen gaat een groot deel van onze manier van leven ten onder. De verschillen in de samenleving worden nog groter dan ze al waren. Politici en ambtenaren zijn immuun, ook de werknemers van grote bedrijven – maar al die miljoenen mensen die zonder overheidssteun van hun zaak afhankelijk zijn, van hun creativiteit en bevlogenheid, worden door de isolatiemaatregelen naar de afgrond gedreven. Ik kan geen argument bedenken waarom de ene groep dreigt te verhongeren en de andere groep niets voelt – het gaat oorspronkelijk toch om de collectieve bestrijding van een virus? Waarom lijdt die bestrijding tot onaanvaardbare maatschappelijke verschillen? 

Alle podiumkunsten sterven, alle binnensteden, winkels, restaurants, bars, cafés, de hele vakantie- en toerisme-industrie, alles wat met grotere groepen mensen te maken heeft, ofwel met het menselijke theater van het moderne leven, dreigt te creperen. 

Er zijn stemmen die vinden dat we van deze crisis gebruik moeten maken om onze samenleving te saneren. Daarmee wordt bedoeld: we moeten groener, stiller, bescheidener leven. Ofwel: er klinkt een echo van de romantici in de achttiende en negentiende eeuw, die zich verzetten tegen het lawaai van de stoomtrein, de stoommachines, tegen de ambities van de lagere klassen. Ik ergerde me aan de drukte die veroorzaakt werd door massatoeristen, maar, mijn god, wat mis ik ze nu. 

Het is onmogelijk een anderhalvemetersamenleving in stand te houden zonder repressie. En dat niet alleen: die anderhalve meter is gebaseerd op angst, maar onze moderne beschaving eist nieuwsgierigheid, de nabijheid van de ander en de vreemdeling, ongehoorzaamheid, rebellie (al is het alleen al in de geest) en een zekere mate van roekeloosheid. 

De stranden zijn verboden gebied. Het openbaar vervoer is strikt gelimiteerd. We bedekken ons gezicht, we trekken handschoenen aan, als we naar buiten gaan. We lezen over mensen die met hun vieren voor de deur op gepaste afstand van elkaar van een taartje willen genieten – en 1600 euro boete krijgen van overheidstirannen. 

Dit is geen antwoord op een ziekte. We leven in een door mensen opgelegde nachtmerrie.

Prof Cahill #lockdown is vergissing, 1,5 meter en #mondkapjes onnodig – De Lange Mars plus

prof-cahill-#lockdown-is-vergissing,-1,5-meter-en-#mondkapjes-onnodig-–-de-lange-mars-plus

20-05-20 08:23:00,

Top immunoloog Professor Dolores Cahill, expert in coronavirussen, zegt dat als je het nieuwe coronavirus gehad hebt je immuun bent. En ook dat mondkapjes en social distancing geen invloed hebben op de overdracht van corona. De lock down was een vergissing. Er is een veilige behandeling voor covid.

De Ierse immunologe Cahill is in gesprek met Del Bigtree. Hieronder volgt een samenvatting van het tien minuten durende interview.

Professor Dolores J. Cahill vertelt Del Bigtree dat er absoluut geen behoefte is aan modellen om het verloop van het coronavirus te voorspellen. Ze vertelt dat sinds de uitbraak van covid-1 (een van de voorlopers van covid-19) in 2003 er heel veel gegevens beschikbaar zijn.

Immuun

Tot ieders geruststelling geeft ze aan dat nadat je hersteld bent van covid-19 je daarvoor immuun bent. De manier om ons immuunsysteem te stimuleren en te wapenen tegen een virus als covid-19 is goede voeding in combinatie met vitamines C en D en zink. Dan zal de meerderheid van de mensen, dus 99%, helemaal geen symptomen krijgen.

De massamedia hadden vooraf niet de symptomen moeten benadrukken, maar aangeven op welke manier de bevolking zich kon voorbereiden. Dit kan namelijk door het immuunsysteem te stimuleren. En als je dan toch ziek wordt, kan je chloroquine nemen.

Niemand hoeft te sterven.
Social distancing (1,5 meter regel) is helemaal niet nodig. Want er is een strategie, namelijk het boosten van het immuunsysteem en een behandeling met chloroquine.

Chloroquine

Het anti-malariamiddel Chloroquine wordt al 60 jaar gebruikt, ook door mensen met HIV. Ze zegt dat dit middel veilig is.

Dan haalt ze genadeloos uit naar de regeringen. “Er is een behandeling, dus waarom informeren de regeringen en media niet hoe ze griepachtige symptomen kunnen voorkomen?” Ze hebben hier een verantwoordelijkheid.

De massa media vertellen niet dat het virus niet hoeft toe te slaan of dat er een behandeling is. Het lijkt net alsof ze hopen op een piek, een tweede golf!

Het beleid is helemaal verkeerd. De 1,5 meter en mondkapjes zijn niet nodig.

Stop

We mogen dit nooit meer doen,

 » Lees verder

De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten

de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten

20-05-20 07:20:00,

De Nederlandse grondwet is een in de loop der jaren volledig ontkrachte wet en verworden tot een bedrijfsreglement van de Nederlandse vennootschap.

Met het opleggen van “noodmaatregelen” als gevolg van een stofje wat van mens op mens overspringt, “coronavirus” genaamd, wordt dit maar weer eens pijnlijk duidelijk.

De meest voorkomende clausules in de Nederlandse grondwet luiden achtereenvolgens:

“… behoudens bij wet bepaald…”

“… krachtens de wet anders bepaald, gesteld of beperkt…”

” … behalve in de wet bepaald …”

De uitdrukking “redelijk” komt ook voor, maar die redelijkheid wordt altijd bepaald door de overheid krachtens een of ander artikel in een of andere subwet. Voor uw beleving lichten wij er één artikel uit, waar al die voorbehoudsmakende termen niet in worden genoemd. Met andere woorden: er is niets of niemand die dat kan tegenhouden.

Artikel 3. Gelijke benoembaar­heid
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.“

U ziet het al: Nederland kleurt plotseling oranje. Probeert u zich maar eens op gelijke voet kandidaat te stellen voor de hoogste publieke functie: staatshoofd. Toch zou dat eigenlijk eens moeten. Een fatsoenlijk Nederlander met een dijk van een CV, van onbesproken gedrag en absoluut geen last van belangenverstrengeling, die zich kandidaat stelt voor de functie van staatshoofd. En bovendien net zoveel aandacht van de “kwaliteitsmedia” kan genieten als er aandacht is voor een prinsesje dat een windje laat.

Regeren bij decreet – wel zo handig

Het regime in Den Haag heeft bij decreet op basis van “wetenschappelijke waarnemingen” noodverordeningen uit doen gaan. Vooral op basis van “wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, die kant noch wal raken. Het verspreiden van allerlei paniekverhalen, nadat eerst 3 weken niets is gedaan, tekent de belangenverstrengeling van de overheid. Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s. voert de agenda stipt uit, niet in het belang van de bevolking, maar in het belang van een kleine groep uitverkorenen namens The Crown. Het gedram om een vaccin is op zijn minst verdacht, als er al allerlei conventionele geneesmiddelen worden toegepast, die zelfs de oudste patiënten genezen. Het RIVM is een overheidsinstantie en daar mogen wij de conclusie uit trekken, dat deze instantie NIET het belang van de inmiddels wat opstandiger bevolking dient.

Als in de Middeleeuwen de pest of melaatsheid uitbrak,

 » Lees verder

Zonder een nieuwe Pearl Harbor… | KenFM.de

zonder-een-nieuwe-pearl-harbor…-|-kenfm.de

19-05-20 06:51:00,

Een commentaar van Dirk Pohlmann.

„We zijn getuige geweest van de ergste aanval ooit op ons land. Het is de ergste aanval ooit. Het is erger dan Pearl Harbor, erger dan het World Trade Center, er is nog nooit een aanval als deze geweest.“

Met deze woorden gaf Donald Trump op 6 mei commentaar op de Corona-crisis. Voor Europese oren klinkt het als de zoveelste blunder van de dwalende Amerikaanse president, die nooit een kans laat liggen om te bewijzen dat hij geen staatsman is. Het klinkt als de „catch the thief“ tactiek, alsof Trump wil afleiden van zijn mislukking in de Corona-crisis.

Maar het is slechts een van de vele soortgelijke verklaringen die Amerikaanse politici en journalisten de afgelopen dagen hebben afgelegd.

Steve Bannon, voormalig hoofdstrateeg van Donald Trump en nog steeds een van de belangrijkste grijze eminenties in zijn kring van adviseurs, kreeg de kans om zijn standpunten in de Washington Post te presenteren. Hij schreef dat de VS in een economische oorlog met China zit en dat het zinloos is om over compromissen na te denken. China was de grootst mogelijke bedreiging voor de Amerikaanse economie en nationale veiligheid. De kwestie van China en het coronavirus was ook het allerbelangrijkste en meest effectieve vraagstuk. Zijn advies aan Trump voor de verkiezingscampagne is: „China, China, China“.

Stuart Varney, de economische commentator van Fox News, legt een verklaring af onder het kopje „Hoe straffen we China voor het coronavirus? Gedachten over hoe de vijandelijke nederlaag te leren. „We houden niet van hun leugenachtige reactie op het virus, we houden er niet van dat ze onze technologie stelen. En we houden niet van hun drang om belangrijke industrieën te domineren. Dus wat gaan we doen? De reacties van de gasten op zijn show, „We klagen ze aan!“ „We betalen onze schulden gewoon niet terug!“ Varney maakt zich zorgen over de kredietwaardigheid van de V.S. in het licht van het bill-dodger voorstel, en beveelt in plaats daarvan aan om de industriële productie terug naar de V.S. te verplaatsen. Een vrome wens dat de globalisering en de verplaatsing van het praktische werk naar China het resultaat is van de zakelijke belangen van superrijke bedrijfseigenaren in de VS,

 » Lees verder

Digitaal kapitalisme | KenFM.de

digitaal-kapitalisme-|-kenfm.de

19-05-20 06:51:00,

Een standpunt van Andreas Mäckler.

Is geld verdienen slecht? Zeker niet in een kapitalistische wereld. Maar een driecijferig miljard dollar fortuin, zoals digitale ondernemers als Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezoz (Amazone), Mark Zuckerberg (Facebook) en anderen hebben gemaakt in een paar jaar, zal waarschijnlijk niet zo snel worden verdiend met miljoenen vrijwillige Wikipedia-artikelen – zal het? Toch is de Wikimedia Foundation volgens Jimmy Wales miljarden waard in Amerika.1 En als de FAZ melding maakt van „activa van een indrukwekkende $92 miljoen „2 in 2016, dan is de winst waarschijnlijk inmiddels verder gestegen.3 Spotters denken – en niet alleen met een knipoog – dat het enige professionele ding aan Wikipedia de jaarlijkse fondsenwervingscampagne is om het vermogen van een paar begunstigden te vergroten. Dit is moeilijk tegen te spreken.

Rode Kruis, vrijwillige brandweer, sociale voorzieningen, pastoraal telefoonwerk – ongeveer een kwart van de 82,6 miljoen Duitsers is vrijwilliger en ziet daarin iets zinvols voor de samenleving en hun eigen leven.4 Het bedrijf met vrijwilligers is dus booming in een groeiende vrijetijdsmaatschappij waarin zelfs de behoeftigen dankzij de basisbeveiliging, waaronder tv, mobiele telefoons en pc’s, zijn voorzien van de meest essentiële levensbehoeften. Een verbazingwekkend groot aantal mensen zit elke dag aan hun digitale apparaten alsof er geen andere mogelijkheden zijn om hun leven op een verstandige manier te vullen. Zo is er tussen World of Warcraft en Wikipedia een snel groeiende wereldwijde entertainmentmachine ontstaan die ons bewustzijn beïnvloedt.

De voorwaarden voor het digitale kapitalisme, dat ook Wikipedia heeft voortgebracht, zijn natuurlijk gevarieerder, zodat we ons richten op het wereldwijde gebruik van gratis publicaties en de uitbuiting van talloze mensen voor het economische voordeel van enkelen. De socialisatie van de kosten en de privatisering van de winst behoren, zoals bekend, al duizenden jaren tot de traditionele principes van succesvol zakendoen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer rijkdom wordt geconcentreerd op een paar.5 Uit enquêtes blijkt dat veel mensen in de „Eerste Wereld“ spijt hebben van de arbeidsomstandigheden en hongerlonen in de „Derde Wereld“. De exploitatie van honderdduizenden auteurs wereldwijd, die in 303 taaledities van Wikipedia gratis schrijven en redigeren, waaronder 2.391.108 artikelen in het Duits,6 en die hun productiemiddelen en hun levensonderhoud zelf financieren – tenzij de belastingbetaler dat doet – wordt nauwelijks besproken.

 » Lees verder

Wereldwijd protest tegen de lockdown in veel grote Europese steden(5)

wereldwijd-protest-tegen-de-lockdown-in-veel-grote-europese-steden(5)

19-05-20 06:30:00,

Afgelopen week vonden er op tal van plaatsen in de wereld protesten plaats tegen de lockdown. Eerder (hier en hier) publiceerden we beelden van de protesten in Spanje, Italië, Bulgarije, Polen, Frankrijk, Engeland en Frankrijk. Nu aandacht voor de protesten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Schwäbisch Gmünd (zuidwest Duitsland): “De Grondwet beschermt ons recht op verzet.”

Halle, zaterdag 16 mei, stil protest en (vanaf 6:30 in de video) toespraak van de arts en psychotherapeut Hans-Joachim Maaz:
“Sociale distantie betekent het einde van de menselijke samenleving”
“Mondkapjes vormen een groot gezondheidsrisico, zeker voor ernstig zieken. Ze zijn een symbool van onderwerping, waartegen ik protesteer!”

Berlijn, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei: “Grundgesetz ist Buddhaful!”

Leipzig

Duisburg

Frankfurt

Maagdenburg

Hamburg

Heidelberg

Dortmund

Meer beelden uit Stuttgart, München, Berlijn en Keulen zijn te zien in de livestreams van 16 mei die op de dag zelf op transitieWeb zijn gepost.
Wenen, donderdag 14 mei voor de derde week op rij

Linz (Oostenrijk), vrijdag 15 mei (en alle volgende vrijdagen): “De maatregelen zijn ongrondwettig!”

Bern, zaterdag 16 mei:  video-blogger wordt gearresteerd (laatste deel video)

Bern, zaterdag 16 mei: vreedzame demonstranten gearresteerd

Zürich, zaterdag 16 mei: overal politie

Sankt Gallen, zaterdag 16 mei

Gerelateerd

In tal van Duitse steden is gedemonstreerd tegen de lockdown en voor de Grondwet

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (4)

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (3)

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (2)

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown

Karel van Wolferen: “Het moet afgelopen zijn met deze fictie van een grote pandemie. Het is nu zaak dat we weer gewoon gaan leven in vrijheid!”

Verzet combineren met het ontwikkelen van alternatieven

Op de bovenstaande video’s zie je af en toe hoe boos mensen worden als tot hen doordringt dat ze bedrogen worden door hun eigen overheid. Die boosheid is begrijpelijk, maar ook een groot risico. Totalitaire overheden zullen uitingen van volkswoede aangrijpen om hun repressie te verhevigen.

 » Lees verder

GRECO: ‘Nederland heeft nog altijd geen goed systeem van toezicht op partijfinanciering’

19-05-20 08:04:00,

Jan Kleijssen, die namens de Raad van Europa verantwoordelijk is voor het secretariaat van anti-corruptiewaakhond GRECO, waarschuwt al jaren dat Nederland tekortschiet in het toezicht op de financiering van politieke partijen. Hij constateert grote manco’s in de wetgeving op dat vlak. Aan Follow the Money legt hij uit hoe de Nederlandse democratie beter bewaakt kan worden. ‘Integriteit zou een zelfstandig hoofdstuk moeten zijn in de politiek, geen voetnoot.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Nederland krijgt al jaren kritiek van anti-corruptiewaakhond GRECO omdat Den Haag de wetgeving rondom partijfinanciering niet op orde heeft. Onderzoekers van GRECO stellen vooral dat de geldstromen naar politieke partijen slecht worden gecontroleerd.

  • Jan Kleijssen, verantwoordelijk voor het secretariaat van de organisatie, legt in een gesprek met Follow the Money uit waarom de Nederlandse democratie beter bewaakt moet worden.

  • Kleijssen betreurt het dat hij niet genoeg onderzoekers tot zijn beschikking heeft om de Nederlandse toezichthouder aan een kritisch oog te onderwerpen.


Lees verder

In 1973 sprak het Comité van Ministers van de Raad van Europa voor het eerst over een gezamenlijke aanpak van fraude, omkoping of corruptie in het bedrijfsleven en de politiek. Acht jaar later, in 1981, werd afgesproken wat de speerpunten zouden moeten worden van die aanpak. Bijna twee decennia later, in 1999, zag GRECO het levenslicht. Deze anti-corruptiewaakhond zou voortaan alle Europese lidstaten plus enkele andere landen – waaronder de Verenigde Staten, Turkije en Wit-Rusland – evalueren en aanbevelingen doen om corruptie, fraude en omkoping tegen te gaan.

Dat deze controles geen overbodige luxe waren en de Raad van Europa ook zichzelf beter moest monitoren, bleek in 2017: ‘Het ogenschijnlijk keurige instituut Raad van Europa raakte betrokken in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan,’ schreef Dennis Mijnheer in 2017 op Follow the Money.

‘Er bestond geen systeem van toezicht op belangenverstrengeling in de parlementaire assemblee. En Nederland heeft dat nog steeds niet,’ laat Jan Kleijssen telefonisch weten vanuit zijn kantoor in Straatsburg.

Nederland krijgt pak slaag van GRECO

Corruptie is een breed begrip, je kunt het van veel kanten bekijken.

 » Lees verder

Het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) is zeer bezorgd over het uitrollen van 5G. – Gentechvrij

het-bestuur-van-de-artsen-vereniging-integrale-geneeskunde-(avig)-is-zeer-bezorgd-over-het-uitrollen-van-5g.-–-gentechvrij

19-05-20 08:02:00,

5G

Nieuws

PERSBERICHT/OPEN BRIEF

Het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) is zeer bezorgd over het uitrollen van 5G.

Volgens onze gegevens zijn de gezondheidsrisico’s nog onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht door onafhankelijke wetenschappers.

Op 25 mei 2020 zal er uitspraak worden gedaan over het kort geding dat Stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat waarin zij beroep doen op de toepassing van het voorzorgsprincipe. Er wordt gevraagd om goed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik van 5G.

In onze artsenpraktijken komen regelmatig patiënten die aangeven gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. Door de uitrol van 5G zou deze patiëntengroep mogelijk nog meer hinder kunnen ondervinden.

Wij vragen de minister en de overheid de uitrol van 5G-netwerken op te schorten zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Voor de details verwijzen wij onder andere naar de volgende bronnen:

  1. www.5bburgers.nl
  2. www.letstalkabouttech.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde,

Trudy Vlot

Vice-voorzitter AVIG

Arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde

 » Lees verder

Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen – Dutch Anarchy

het-dragen-van-gezichtsmaskers-veroorzaakt-ernstige-risico’s-voor-gezonde-mensen-–-dutch-anarchy

18-05-20 08:37:00,


Dr. Russell Blaylock waarschuwt dat gezichtsmaskers geen bescherming bieden tegen ziekten of infecties, maar dat ze juist ernstige gezondheidsrisico’s voor de drager met zich meebrengen. Het komt erop neer dat als je NIET ziek bent, je vooral geen gezichtsmasker moet dragen.

Veel winkels laten geen klanten toe zonder het dragen van een gezichtsmasker. Als je wilt reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni ben je verplicht om een gezichtsmasker te dragen. Is er enige logica of wetenschappelijke onderbouwing voor deze draconische maatregelen of is het dragen van een masker door gezonde mensen, net als de meeste lockdown maatregelen, onlogisch en juist schadelijk voor de gezondheid?

Met de komst van de zogenaamde COVID-19 pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of totaal geen wetenschappelijke onderbouwing hebben met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, ofwel een bandana of N95 beademingsmasker. Toen deze pandemie begon en we weinig wisten over het virus zelf of over zijn epidemiologisch gedrag, werd aangenomen dat het zich, in termen van verspreiding onder gemeenschappen, zou gedragen als andere respiratoire virussen. Na vele intensieve studies van dit virus en het gedrag ervan is er vrijwel niks gebeurd om deze perceptie te veranderen.

Dit is een beetje een ongewoon virus in die zin dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die met het virus besmet zijn, men ofwel geen ziekte (asymptotisch), ofwel zeer weinig ziekte ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstige verloop van de infectie – vooral mensen met een onderliggende ernstige medische aandoening in combinatie met een gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met een immuun remmende aandoening en terminale verpleeghuispatiënten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelingsprotocol dat door het RIVM en/of het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aan de behandelende artsen wordt verstrekt, voornamelijk intubatie en gebruik van een ventilator (beademingsapparaat), aanzienlijk kan hebben bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.

Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet kunnen ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, de reukzenuwen binnendringen en zich direct naar de hersenen verplaatsen.

 » Lees verder

Gerenommeerde Forensische Arts Vernietigt Media ‘Killer Virus’, Niemand is Gestorven aan COVID-19 Zonder Eerdere Zie

gerenommeerde-forensische-arts-vernietigt-media-‘killer-virus’,-niemand-is-gestorven-aan-covid-19-zonder-eerdere-zie

18-05-20 07:55:00,

play icon Listen to this article

Prominent hoogleraar forensische geneeskunde Klaus Püschel heeft uitgebreide ervaring met autopsie van personen die zijn overleden met het Chinese coronavirus in Hamburg, Duitsland. Tijdens een verschijning op de Duitse televisie verbaasde de professor het publiek door te beweren dat de hysterie over het coronavirus “volledig overdreven” is, aangezien alle dodelijke slachtoffers die hij onderzocht ernstige eerdere ziekten hadden die spoedig zouden leiden tot de dood met of zonder het virus. Püschel verklaarde dat er geen “dodelijk virus” is. 

Sinds de pandemie begon, autopsieerden het hoofd van de forensische geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf en zijn team de mensen die in Hamburg stierven in verband met het coronavirus. Volgens Püschel hadden alle overledenen minstens één eerdere ziekte. ‘Als dit hard klinkt,’ zei Püschel , ‘zouden ze in de loop van dit jaar allemaal zijn gestorven.’ Ongeveer 80 procent van de meer dan 140 onderzochte mensen leed aan hart- en vaatziekten. De gemiddelde leeftijd van de doden is 80 jaar. 

Püschel sloeg de onverantwoordelijke en alarmerende propaganda van de Duitse bondskanselier Angela Merkel tegen het coronavirus:

‘Ik denk dat het echt volkomen ongepast is als een president zijn volk vertelt dat we in oorlog zijn, of als de Duitse kanselier de situatie vergelijkt met de laatste wereldoorlog.’

“Geen dodelijk virus”

Gezonde mensen moeten niet bang zijn voor infectie: “De angst dat dit een dodelijk virus is en dat velen eraan zullen sterven, is volledig overdreven”, zegt Püschel. “We moeten duidelijk maken dat we niet in een glazen kast willen zitten. We kunnen ons niet tegen alles beschermen. En dit virus is een relatief laag risico. ‘ Het virus is ook geenszins een doodvonnis voor ouderen en zieken. ‘De meesten zullen de ziekte daar overleven’, zei Püschel.

‘Dit virus beïnvloedt ons leven op een overdreven manier. Dit staat niet in verhouding tot het risico van het virus ‘, zegt de gerenommeerde medisch onderzoeker. “Ik ben ervan overtuigd dat corona-sterfte zich niet eens zal voelen als een piek in de jaarlijkse sterfte.” Er is geen reden voor doodsangst in verband met de verspreiding van de ziekte in de regio Hamburg.

 » Lees verder

Ken Jebsen – boogschurk van de dag? | KenFM.de

ken-jebsen-–-boogschurk-van-de-dag?-|-kenfm.de

18-05-20 07:49:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Ken Jebsen is het doelwit geworden van de zelfbenoemde blokwachter van de democratie.

Politici van de CDU/CSU/SPD/Green/FDP unity pap-partij en hun bereidwillige vertegenwoordigers van de staats- en particuliere bedrijfsmedia schieten momenteel vanuit alle hoeken met zware kanonnen. Niets wat Ken Jebsen niet is: van de ‚antisemitische complottheoreticus‘ (Neues Deutschland, 07.05.2020) tot de oproerkraaier, die met aluminium hoeden, esoterie, populisten en natuurlijk met ‚Rechts‘ een gemeenschappelijke zaak maakt om bijvoorbeeld de rechtsextremisten deel uit te laten maken van de partij. de Zwitserse NZZ, bijvoorbeeld – „de verandering van de stemming in de Duitse bevolking tegen de pandemische maatregelen te gebruiken om het publieke debat in Duitsland vast te leggen … en om onrust en fantasieën over revolutie in de samenleving te brengen“ (12.05.2020).

Kortom: Ken Jebsen is de boogschurk van de dag. Maar wat maakt de politieke elite en de zelfbenoemde „kwaliteitsmedia“ nu juist zo tegen Jebsen? Het feit dat hij soms een fout maakt in het heetst van de strijd – hij praat vaak sneller dan een machinegeweer – kan niet de reden zijn voor de media-agressie tegen Jebsen. Niet voor niets wordt in belangrijke toespraken gezegd dat niet het gesproken maar het geschreven woord telt, dat na de toespraak als tekst wordt verspreid. Want in een toespraak, vooral als die emotioneel en snel is zoals die van Ken Jebsen, is het onzinnig of kwaadaardig om elk woord op de gouden schaal te zetten. Dit geldt des te meer wanneer de toespraak niet wordt gelezen of zelfs zonder aalmoes wordt gehouden, zoals Jebsen meestal doet. Zelfs bij de grootste lichtbronnen sluipen er fouten in, en soms kan een percentage te hoog of te laag zijn.

Niemand neemt aanstoot aan dit. In de dagelijkse gang van zaken heeft niemand last van dergelijke fouten en men kijkt er met begrip overheen. Alleen bij Ken Jebsen is het anders. Met Jebsen worden eigenlijk triviale, feitelijke en vermeende fouten overdreven. Want dit is bedoeld om zijn geloofwaardigheid te ondermijnen als hij het heeft over de werkelijk belangrijke zaken, namelijk de ongemakkelijke waarheden, over de ernstige structurele fouten in ons sociale systeem, die van dag tot dag, van jaar tot jaar,

 » Lees verder

17 mei, de dag van de schaamte van de Duitse Bondsdag… | KenFM.de

17-mei,-de-dag-van-de-schaamte-van-de-duitse-bondsdag…-|-kenfm.de

18-05-20 07:49:00,

Wanneer de reden van de staat in de plaats komt van de basiswet, het internationaal recht en de mensenrechten

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In een e-mail aan een Duits lid van de Bondsdag bekritiseerde ik de discriminatie van de BDS-beweging in de Duitse Bondsdag op 17 mei. Ik heb informatie aangeboden in de vorm van een e-boek (1). Meestal gaven de parlementsleden helemaal geen antwoord, of ze stuurden een link naar het officiële fractieadvies. Niemand was geïnteresseerd in een discussie, een geschil of bood informatie aan. Twee antwoorden vielen echter op uit de reacties. Deze leden waren duidelijk verontwaardigd dat ik hun mening in twijfel trok. Een e-mail straalt zoveel onwetendheid of chutzpah uit dat ik hem niet wil onthouden aan de gewaardeerde kiezer om te laten zien welke vertegenwoordigers, gekozen door de partijen, zij door middel van verkiezingen hun legitimiteit hebben gegeven.

De beschuldigingen van een lid van de Bondsdag:

„Beste Mr. Mitschka, dank u voor uw brief van gisteren. U bekritiseert de meerderheidsbeslissing van de Duitse Bondsdag om BDS antisemitisch te noemen. Je Joodse vrienden waren ook ontzet. Mijn Joodse vrienden zijn dat niet. Ook de feedback van joodse verenigingen en organisaties is unaniem positief. Zelfs degenen die kritiek hebben op de Netanyahu-regering beschrijven BDS als wat het is: antisemitisch.

Uiteraard kent dit parlementslid alleen verenigingen en organisaties die niet tegen de apartheidspolitiek ingaan. Ze heeft waarschijnlijk nooit de website van BTselem.org bezocht, een mensenrechtenorganisatie die ook door de EU wordt gefinancierd. Vermoedelijk kent ze ook de Al-Haq – Palestijnse Organisatie voor Mensenrechten (POHR), de PHRIC, de PHR of de PCATI niet. Om nog maar te zwijgen van de organisatie „Breaking the Silence“, waarin voormalige Israëlische soldaten die in dienst waren van de bezetter naar buiten komen (2).

Wat de afgevaardigde waarschijnlijk ook niet weet is dat de zogenaamde „Oppositie tegen Netanyahu“ in de Knesset ook een zionisme is dat de etnische zuivering van Israël tijdens de oprichting van de staat en ook van de bezette gebieden vandaag de dag als legitiem beschouwt. David Sheen heeft dit duidelijk gemaakt in een lezing:

„(…) Het was de Arbeiderspartij die zich aan de Nakba verbond,

 » Lees verder

Het plan van Bill Gates om de hele wereld te vaccineren | Stichting Vaccin Vrij

het-plan-van-bill-gates-om-de-hele-wereld-te-vaccineren-|-stichting-vaccin-vrij

18-05-20 04:33:00,

James Corbett begon The Corbett Report website in 2007 als een uitlaatklep voor onafhankelijke kritische analyse van politiek, maatschappij, geschiedenis en economie. Sindsdien heeft hij meer dan 1000 uur aan audio- en videomedia geschreven, opgenomen en gemonteerd voor de website, waaronder een wekelijkse podcast en verschillende reguliere online videoseries.

Hij studeerde af met een B.A. in Engels aan de Universiteit van Calgary en een M.Phil. in Anglo-Ierse Literatuur aan het Trinity College Dublin. Hij woont en werkt sinds 2004 in Japan.

Zijn werk wordt online uitgedragen door een grote verscheidenheid aan websites en zijn video’s hebben alleen al op YouTube meer dan 50.000.000 views opgeleverd.

Bron: https://www.corbettreport.com/about/

 » Lees verder

Hoe Bill Gates de gezondheidszorg wereldwijd heeft gemonopoliseerd | Stichting Vaccin Vrij

hoe-bill-gates-de-gezondheidszorg-wereldwijd-heeft-gemonopoliseerd-|-stichting-vaccin-vrij

18-05-20 04:33:00,

James Corbett begon The Corbett Report website in 2007 als een uitlaatklep voor onafhankelijke kritische analyse van politiek, maatschappij, geschiedenis en economie. Sindsdien heeft hij meer dan 1000 uur aan audio- en videomedia geschreven, opgenomen en gemonteerd voor de website, waaronder een wekelijkse podcast en verschillende reguliere online videoseries.

Hij studeerde af met een B.A. in Engels aan de Universiteit van Calgary en een M.Phil. in Anglo-Ierse Literatuur aan het Trinity College Dublin. Hij woont en werkt sinds 2004 in Japan.

Zijn werk wordt online uitgedragen door een grote verscheidenheid aan websites en zijn video’s hebben alleen al op YouTube meer dan 50.000.000 views opgeleverd.

Bron: https://www.corbettreport.com/about/

 » Lees verder

“We worden onnodig bang gemaakt” – Pim van Galen interviewt Maurice de Hond in café Weltschmerz | Stichting Vaccin Vrij

“we-worden-onnodig-bang-gemaakt”-–-pim-van-galen-interviewt-maurice-de-hond-in-cafe-weltschmerz-|-stichting-vaccin-vrij

18-05-20 04:32:00,

“Er is sprake van een massahysterie in Nederland, er komt geen tweede golf en de 1,5 meter economie gaat niet werken.” – Maurice de hond

De lawine aan media berichten heeft heel Nederland in een toestand van shock gebracht. En nu loopt een groot deel van de massa braaf anderhalve meter achter het absurde en destructieve beleid aan. “We worden onnodig bang gemaakt”, vindt Maurice de Hond.

Eindelijk iemand die gewoon hardop zegt wat zovelen denken, maar niet kunnen aantonen. De Hond is misschien het meest bekend vanwege de opiniepeilingen waarmee hij de Nederlandse samenleving talloze malen in kaart heeft gebracht. Hij is expert op het gebied van het onderzoeken en verwerken van data en tot de conclusie gekomen dat het Nederlandse beleid op wankele en onvolledige data is gebaseerd.

Bovendien blijken, volgens de Hond de aannames van het RIVM over de verspreiding van het virus onjuist. Niet de directe overdracht binnen anderhalve meter is relevant, maar de verspreiding via aerosols, dat zijn minuscule druppeltjes die door de lucht zweven.

Dat is volgens de Hond ook de reden dat de meeste besmettingen binnen plaatsvinden, in ruimtes met meerdere mensen en een matige ventilatie. “Kijk eens naar Afrika, naar het vluchtelingenkamp op Lesbos, naar India. Nauwelijks of geen besmettingen, hoewel de mensen daar vaak dicht opeengepakt zitten. Door de (arme) omstandigheden daar is er veel natuurlijke ventilatie, de aerosols blijven er niet hangen” De anderhalve meter samenleving is dus onzinnig, evenals een deel van de maatregelen.

14-05-20 – Pim van Galen interviewt Maurice de Hond in café Weltschmertz  » Lees verder

Arts laat zich niet mond snoeren over corona, zet alles op het spel voor vrijheid van zijn kinderen – De Lange Mars plus

arts-laat-zich-niet-mond-snoeren-over-corona,-zet-alles-op-het-spel-voor-vrijheid-van-zijn-kinderen-–-de-lange-mars-plus

18-05-20 04:32:00,

Dr Kaufman is de meest gecensureerde medicus van de VS. Hij verloor zijn baan als psychiater omdat hij weigert een mondkapje te dragen. De doctor is bereid het risico te nemen in de gevangenis te worden opgesloten, want zijn twee kinderen vormen zijn belangrijkste motivatie. Andrew Kaufman wil niet dat ze in een wereld opgroeien waarin ze geen vrijheid meer hebben.

DLM PLus maakte een samenvatting van zijn 55 minuten durend gesprek waarin hij covid-19 analyseert totdat er niets meer van over blijft. Het gaat volgens hem niet om een virus, maar om een wereldwijd plan de mensheid te overheersen.

Deze video is van Spiro Skouras met Dr. Kaufman. Hij werd direct van YouTube verwijderd.

Dit is de website van Dr Kaufman

Agenda

Volgens Kaufman is het niet eerder voorgekomen dat bijna alle regeringsleiders op de wereld op het zelfde moment het zelfde beleid invoeren (corona maatregelen). “Dit vertelt ons dat alles gecoördineerd is. Dit toont aan dat er een groep mensen is die regeringen vertelt wat ze moeten doen. ” (Wie daarvan nog niet overtuigd is zie Hoe 1% een bevolking van 7 miljard overheerst)

Dit moet leiden tot een wereldregering met een sterk gereduceerde bevolking en een nieuw financieel systeem. Het alomvattende plan is uitgelegd in Agenda 2021 en later Agenda 2030 van de Verenigde Naties.”

Nieuw vaccin

“Ze willen ons met genen injecteren door middel van elekroporatie. (dit is een microbiologische techniek waarbij een elektrisch veld aan cellen wordt toegevoegd om de doordringbaarheid van de celmembraan te vergroten. Chemicaliën, medicijnen of DNA kunnen dan in een cel worden ingebracht) Feitelijk willen ze genetische gemanipuleerde organismen van ons maken (op dezelfde manier worden GMO’s gemaakt).

“Er is in de VS geen productaansprakelijkheid als het gaat over vaccins. Het maakt niet uit of een vaccin wel of niet werkt.” De arts is erg kritisch over vaccinaties. Net als een aantal andere artsen beweert ook hij dat vaccins pas ingezet werden, nadat de ziekte waarvoor het bedoeld was, al was verdwenen. Met andere woorden het vaccin was hiervoor niet verantwoordelijk.

 » Lees verder

Red het MKB! – autonomie en vrijheid staan op het spel

red-het-mkb!-–-autonomie-en-vrijheid-staan-op-het-spel

18-05-20 04:22:00,

MKB en zzp’ers zijn hard getroffen door de maatregelen die het kabinet genomen heeft. Zo zijn er ruim 400.000 kortlopende uitkeringen aangevraagd en verstrekt. Voor 1,7 miljoen werknemers wordt het loon (gedeeltelijk) doorbetaald door het UWV. Dit zijn on-voor-stel-bare aantallen.

Autonomie en vrijheid - red het MKB!

Voor een deel van deze ondernemingen is het nu al duidelijk de bedrijfsactiviteiten niet meer opgestart kunnen worden (dit gaat niet alleen om kleine horeca-bedrijven). Voor de overigen is de vraag welke bedrijven de klap op termijn zal kunnen opvangen.

Dit is een aanslag op het kleinbedrijf en een groot maatschappelijk probleem, want……

Echte creativiteit, innovatie en diversiteit komt uit het MKB. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt zien we die waarden vaak opgeofferd worden voor uniformiteit, conformiteit en efficiëntie. Intuïtief voelen we dat aan: we gaan veel liever winkelen in een straat met kleine eenmanszaken dan op de plek waar je dezelfde ketens vind als in elke andere stad.

Kleinere bedrijven hebben ook vaak meer binding met hun omgeving, personeel en met hun klanten. Juist het MKB staat nu onder druk. We worden al psychologisch voorbereid op misschien nog wel zeven lockdowns, of een pandemie die niet ophoud, of de lockdowns die pas ophouden bij het vinden van een vaccin.

Geen alternatieven?

Er is geen kristallen bol nodig om te zien waar dit pad naar toe leidt: het doelbewust laten instorten van het huidige economische bestel. Wat komt daar voor in de plaats?

Een handvol mega-ondernemingen zoals Amazon kan zo’n financiële storm weerstaan. De rest die failliet is meldt zich bij overheden.

De implicatie is dat het gros van ons dan van een van beiden afhankelijk wordt. Vaccinatie, chippen, het installeren van een app, mondkapjes dragen, testen, het hoeft dan allemaal niet verplicht gesteld te worden. Het is een voorwaarde voor toegang tot een basisinkomen (Universal Basic Income, UBI), of tot werk. Met het MKB dat ten gronde is gericht, en geen toegang tot financiële middelen zijn er dan weinig alternatieven. Je kunt voortaan door de hond of door de kat gebeten worden.

Wegbreken uit het systeem

Kern van ons ‘gevangen’ zitten in het systeem is dat we geld nodig hebben om van rond te komen. Het huidige geldsysteem is fundamenteel vampiristisch.

 » Lees verder

Corona – Geen adempauze, er wordt geschiedenis geschreven, er wordt vooruitgang geboekt! | KenFM.de

corona-–-geen-adempauze,-er-wordt-geschiedenis-geschreven,-er-wordt-vooruitgang-geboekt!-|-kenfm.de

18-05-20 04:11:00,

Enkele dagen geleden stemde een meerderheid van de Bondsdag voor de juridische bescherming van verdere pandemiebeschermingsmaatregelen, waardoor de belangen van grote delen van de bevolking volledig worden genegeerd.

De stemming in de Bondsdag garandeert de rechtsgrondslag voor uitgebreide maatregelen om het coronavirus aan te pakken – wat de barometer van de publieke opinie verlaagt. Tijd voor de belangrijkste media om een sterke hand te leggen in het onderdrukken van kritiek en boosheid. Op deze manier zullen de massamedia steeds meer een diepe kloof door de samenleving trekken.

Een commentaar van Christiane Borowy.

Op 14.05.2020 werd de motie van de regeringsfracties CDU/CSU en EPD, het „Ontwerp van een tweede wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemische situatie van nationale betekenis“, door de Bondsdag aanvaard (1). Een van de gewenste aangescherpte maatregelen is de eis van een wettelijke meldplicht voor COVID-19 infecties. Herstel en negatieve testresultaten moeten ook worden gerapporteerd. Bovendien moeten de geplande tests worden gedekt door de wettelijke ziektekostenverzekering en de openbare gezondheidszorg, ongeacht de symptomen. Er is nog geen besluit genomen over een inentingsbewijs, maar de basis is wel gelegd (2). Omdat de overeenkomst om verdere wetswijzigingen toe te staan voor „digitale gezondheid“, met inbegrip van gezondheidsapplicaties, telegeneeskunde en digitale ziekteverzekeringskaarten, betekent dat deze kwestie via de achterdeur kan worden gelegitimeerd als „digitale vooruitgang“ en als ethisch onproblematisch kan worden beschouwd. Zelfs het medisch tijdschrift, dat anders als tamelijk conservatief wordt beschouwd, staat hier kritisch tegenover (3).

Aangezien de nieuwe Wet op de bescherming tegen infecties kan worden gebruikt om de eerder vastgelegde wetgeving en grondrechten terzijde te schuiven, moet de vraag hoe deze wetswijzigingen überhaupt worden gelegitimeerd, door de burger worden gesteld. Maar vragen stellen, laat staan verontwaardigd zijn, is nu alleen nog maar toegestaan binnen een zeer smalle gang van zaken. De stemming van veel mensen is dan ook gespannen en het protest en de woede nemen toe. De burgers kunnen echter niet verwachten dat ze serieus worden genomen door politici en de media, integendeel, het tegendeel is het geval.

Men wordt in de massamedia gedevalueerd als burger met „wilde woede“ en dus automatisch als gevaarlijk voor de samenleving.

 » Lees verder

In de schaduw van de FED: het machtigste bedrijf ter wereld… | KenFM.de

in-de-schaduw-van-de-fed:-het-machtigste-bedrijf-ter-wereld…-|-kenfm.de

18-05-20 04:11:00,

Een commentaar van Ernst Wolff.

Onlangs werd het nieuws verspreid in sommige media dat president Trump de Amerikaanse Federal Reserve, of kortweg FED, had genationaliseerd. Dit was een gerucht dat volkomen ongegrond was, maar dat ook een wijdverbreide onwetendheid over de feitelijke machtsverhoudingen in de VS aan het licht bracht.

Een dergelijke stap is volstrekt uitgesloten, aangezien de FED veel machtiger is dan welke Amerikaanse president dan ook. Het werd aan het begin van de vorige eeuw opgericht door de rijkste bankiers op Wall Street, die zo het monopolie op de geldschepping en dus de financiële dominantie over de VS veiligstelden.

Na de Tweede Wereldoorlog breidde de FED haar invloedssfeer uit tot de hele wereld door de invoering van een nieuw wereldwijd financieel systeem. Als enige instelling die het recht heeft om dollars te drukken, profiteerde zij meer dan wie ook van de triomftocht van de Amerikaanse munt tijdens de naoorlogse hausse.

Hoewel het Bretton Woods-systeem tussen 1971 en 1973 uiteenviel, zorgde een aanvankelijk geheim akkoord tussen de VS en Saoedi-Arabië in 1974 voor de volgende toename van de macht. Het koppelde olie aan de dollar wereldwijd, waardoor de petrodollar ontstond en de FED nog invloedrijker werd, aangezien alle landen van de wereld afhankelijk zijn van olie en sindsdien aanzienlijke deviezenreserves in dollars hebben moeten aanhouden.

Tot op de dag van vandaag is de FED nog steeds eigendom van de eigenaars van de aangesloten banken, d.w.z. de financiële elite van de VS. Het is deze financiële elite die het land op de achtergrond regeert en controleert en die alleen dergelijke presidenten toestaat om het land te dienen. Het ijzeren principe is van toepassing: het personeel van het Witte Huis komt en gaat, maar de FED blijft.

De aanhangers van de troefkaart zullen erop wijzen dat hun idool de afgelopen twee jaar van tijd tot tijd heeft geklaagd over het monetaire beleid van de FED, en zelfs publiekelijk heeft gedebatteerd met zijn voorzitter, Jerome Powell. Maar dit kan veilig worden gezien als een showgevecht dat door beide partijen wordt opgevoerd om het Amerikaanse volk in tijden van crisis af te leiden en hen te laten geloven dat ze door het Witte Huis worden geregeerd en niet door Wall Street.

 » Lees verder

De WHO als boevenbende..?!

de-who-als-boevenbende.?!

18-05-20 10:43:00,

De president van Madagaskar, Andry Rajoelina, heeft -naar verluidt- een verklaring afgelegd, dat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, hem het lieve sommetje van US$ 20.000.000 heeft aangeboden, om ‘een ​​beetje gif toe te voegen’ aan hun remedie tegen het coronavirus, aangezien de Europeanen hun remedie inmiddels hebben gehackt. Andry Rajoelina hierover: “Mensen zijn waakzaam, door de Wereldgezondheidsorganisatie te wantrouwen, een organisatie waar wij ons ook bij hebben aangesloten. Mensen denken dat deze mensen ons zal helpen, is er om Afrikanen te doden.

Mijn land, Madagaskar, heeft een remedie voor coronavirus gevonden, maar de Europeanen hebben me een voorstel gedaan van $ 20.000.000 om gifstoffen in deze remedie te stoppen om mijn Afrikaanse vrienden te doden die het zullen gaan gebruiken. Ik vraag alle Afrikanen om hun coronavirus-vaccin niet te gebruiken, want DAT IS DODELIJK.

Kom naar Madagaskar, jullie die ziek zijn, mijn land staat klaar om je met enthousiasme te ontvangen, onze remedie is in de gele kleur, koop die groene kleur niet, die van de groene kleur komt uit Europa. De Europeanen hebben onze remedie gehackt, ze hebben vergiftigingen geplaatst, om alleen de Afrikanen te doden zoals ze wilden met de vaccins waar we tegen protesteren.”

Hij voegde daaraan toe: “Deel dit bericht alsjeblieft omdat het dringend is, ze hebben ons medicijn gehackt, ik wil dat alle Afrikanen het weten, bewaar dit bericht alsjeblieft niet, deel het!” Wel aldus doen wij hier op de site. Dit verhaaltje zal zéker nog een stevig staartje krijgen. Ondertussen vrezen we voor het leven van deze president..!

X
X
De WHO als boevenbende..?!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Madagaskar heeft een drankje gelanceerd dat een remedie zou zijn, om een coronavirusinfectie te voorkomen en zelfs te genezen. De president van het (ei)land Andry Rajoelina lanceerde het product op maandag 20 april in Antananarivo en dronk een fles van deze drank, die ‘Covid Organics’ of CVO wordt genoemd. Het eigen onderzoekslaboratorium ‘Institut Malgache de Recherches Appliquées’ (IMRA), produceerde de drank van de plaatselijke plant, Artemisia Annua of zoete alsem. Het is een groene bladplant die een opvallende geur afgeeft en ook al wordt gebruikt voor de bestrijding van malaria.

In dat opzicht is de vergelijking met het middel ‘Chloroquine’ opvallend.

 » Lees verder

Duitse studie: heftige kritiek op Bondsregering en RKI – CSTV

duitse-studie:-heftige-kritiek-op-bondsregering-en-rki-–-cstv

18-05-20 10:23:00,

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bundesministerium Innen) heeft een interne studie laten uitvoeren die grote kritiek geeft op de Duitse Bondsregering van Bondskanselier Angela Merkel en het RKI (Duitse RIVM).

Een interne controle over het regeringshandelen leidt tot een verwoestend resultaat voor Bondskanselier Merkel: “de bijkomende schade is nu groter dan het schijnbare voordeel.”

“Tichys Einblick” is in bezit van een interne gedetailleerde analyse over de schades van de Corona-maatregelen in de Bondsrepubliek Duitsland, die is opgesteld door een afdelingschef van KM4 (Bescherming van Kritieke Infrastructuren) dat onderdeel is van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De resultaten zijn zeer alarmerend. De twee conclusies die worden getrokken in de analyse zijn:

  1. Het gaat bij de Corona-crisis om een vals alarm; en
  2. De door de Corona-maatregelen veroorzaakte nevenschade is veel zwaarwegender dan de schade van het virus zelf.

Ministerie neemt afstand van conclusies

Nadat alle verzoeken van de afdelingschef om zijn conclusies met meerderen te bespreken en de analyse aan Minister Horst Seehofer (CSU) voor te leggen waren afgewezen, heeft de afdelingschef de analyze doorgespeeld aan de crisisstaf en hun vakkundige kringen op federaal niveau.

Toen het Ministerie doorkreeg dat de afdelingschef het had doorgespeeld heeft zij een brief gestuurd aan alle ontvangers waarin het Ministerie afstand neemt van de analyse en de conclusies die eraan vast hangen.

Deze officiële vorm van afstand nemen geeft alleen een bevestiging dat de analyse echt is, dit is ook in het bezit van “Tichys Einblick”.

Conclusies in groter detail

COVID-19: VALS ALARM:

In de analyse is de conclusie bereikt dat de gevolgen van de Corona-maatregelen en de daaruit voortkomende schades voor de Duitse bevolking en economie niet te rechtvaardigen zijn. Wanneer de normale sterftecijfers in de Bondsrepubliek worden vergeleken met voorgaande jaren, kan geconcludeerd worden dat het gevaar van COVID-19 voor de Duitse bevolking niet groter zou zijn dan het gevaar van vele andere virussen.

Het huidige crisismanagement daarentegen zou een groter gevaar vormen: de Corona-maatregelen van de regering richten dagelijks veel schade aan, niet alleen materiële schade, maar ook gezondheidsschade, zo sterven er patiënten vanwege afgezegde operaties, omdat ziekenhuisbedden worden gereserveerd voor mensen met het Coronavirus.

In het document staat hierover:

Het verwachte sterftecijfer kan niet serieus worden ingeschat;

 » Lees verder