Alex Jones: een ‘dubbelspion’ uitgeschakeld..??

Alex Jones: een ‘dubbelspion’ uitgeschakeld..??

13-08-18 08:21:00,


x
x
Alex Jones: een ‘dubbelspion’ uitgeschakeld..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Alex Jones is een man die ‘zijn’ waarheid het liefst van de daken schreeuwt! En terecht zo blijkt steeds meer..!

Wellicht heb je er iets van meegekregen of is het bericht nog helemaal niet tot je gekomen. Alex Jones is in de ban gedaan. De ‘schreeuwlelijk’ die bekend is van zijn acties met megafoon bij de Bilderberg-meetings, mag niet meer worden geplaatst op Facebook, Apple en Google. Hij is in de ban gedaan en daarmee lijkt de zoveelste ‘alternatieve media-site’ van de kaart te zijn geveegd. Althans, als je ‘de kaart’ definieert als een kaart waarvan Google, FB, YouTube, Apple en Spotify e.d. deel van uitmaken.. 😉

Wat je ook van Alex Jones en zijn website  InfoWars.com vindt, of van zijn PrisonPlanet.com-site, je moet hem de credits geven, dat hij veel mensen heeft helpen ‘ontwaken’. Veel van wat in de mainstream niet behandeld werd, is door toedoen van Alex Jones en zijn team in het daglicht komen te staan. Maar of het de essentie is van het verhaal, met andere woorden, of hij het ‘beestje bij de naam heeft genoemd’, is echter nog maar de vraag.. Want voor velen is Alex Jones hét voorbeeld van perfecte ‘gecontroleerde oppositie’..

Gecontroleerde oppositie is een soort dubbelspionnenspel, waarbij de persoon/organisatie in kwestie pretendeert een bepaalde policy/beleid uit te voeren, terwijl het preciés doet waarvoor het is gemaakt: ZAKEN NIET BENOEMEN DIE ESSENTIEEL ZIJN. Op deze manier blijft de kern van de ‘andere kant’ verborgen en lijkt het dus allemaal écht, maar is het een ‘dubbele bodem’ waar je mee te maken hebt. We komen daar straks over te schrijven/spreken.

Eerst maar eens de feiten op een rij, voor mensen die niet op de hoogte zijn van het bannen van de genoemde sites EN Alex Jones van internetportals als Facebook, Google en YouTube. In de eerste week van augustus besloot een aantal grote mediabedrijven, waaronder Google, Facebook, Spotify en Apple, om alle bijdragen van Infowars.com en Alex Jones van hun platforms en producten te verwijderen.

De hate-speech van Jones is kletskoek..!
Voornaamste reden van deze GEZAMENLIJKE ACTIE, is dat Alex Jones de zogenaamde ‘hate speech’ zou verspreiden.

 » Lees verder

Een dagboek uit een land in oorlog | Uitpers

Een dagboek uit een land in oorlog | Uitpers

13-08-18 03:10:00,

Uit elk groot conflict komen steevast een serie merkwaardige figuren te voorschijn. Misschien geen grote helden maar mensen die opvallen en met hun bescheiden middelen poogden recht te doen zegevieren. Desnoods en veelal ook tegen de stroom in.

Figuren ook die echt aandacht hadden voor de miljoenen kleine lieden die het slachtoffer werden van de westerse machinaties die nog maar eens een zoveelste regimewissel op het oog hadden en probleemloos een land lieten vernielen.

De titel van het boek ‘Poetin & Assad redde ons leven’ van Daniël Maes kan voor wie de leugens van De Standaard en de NRC gewoon is en gelooft zeer schokkend overkomen. Maar Daniël Maes is een man met een overtuiging die zoals blijkt uit het boek groeide door zijn contacten met het land en de evolutie van dit conflict

.

Doodgezwegen

Zijn wedervaren is ook een der beste bewijzen voor de censuur die de Belgische en ook Nederlandse media uitoefenen met betrekking tot deze oorlog. De man maakte de volle 7,5 jaar van deze opstand mee en zat er middenin. Maar voor zijn verhaal was er bij de media amper interesse. Alleen occasioneel kwam hij eens aan het woord, meer niet.

Beeld U in een Belgische pater midden een uiterst brutale oorlog. Normaal zouden de media van de VRT tot Humo en het Laatste Nieuws zijn deur platlopen voor zijn exclusieve verhalen. Met de opbrengst in zijn geval bestemd voor het ledigen van het onmenselijke leed van de Syrische bevolking.

Maar neen. Een interview in Terzake, een gesprek in het AD, twee korte stukken op de regionale pagina’s van de Gazet Van Antwerpen, een verhaal in Het Belang van Limburg, twee verhalen in Knack en De Zondag. Dat was het in essentie.

De VRT-radio had naar aanleiding van de actiedag rond Syrië in 2012 een interview met hem dat echter niet werd uitgezonden. ‘De kwaliteit was onvoldoende’, klonk het. Juist het tegenovergestelde wat men voordien tegen de man zelf zei.

En televisievedette Rudi Vranckx was in zijn thuisbasis in de abdij van Postel uren bij hem en maakte opnames. Het werd nooit uitgezonden. Zijn visie past nu eenmaal niet in de propagandaoorlog waar onze media mee bezig zijn. En dus werd hij zo goed als kan verbannen uit de media.

 » Lees verder

Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening – The Rights Forum

Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening – The Rights Forum

13-08-18 12:06:00,

Norman Finkelstein Inreisverbod Lydia de Leeuw SOMO Jewish Nation State Bill Breaking the Silence Al-Khalil Hebron BDS

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Simcha de Vries / Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening

Steeds vaker wordt joden zowel als niet-joden vanwege hun opvattingen de toegang tot Israël geweigerd. Simcha de Vries sprak erover met de Amerikaanse schrijver en politicoloog Norman Finkelstein, de Israëlische historicus Ilan Pappe en het Nederlandse SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Israëlische troepen in Al-Khalil (Hebron) op de bezette Westelijke Jordaanoever lijken het selectieve inreisbeleid van Israël uit te beelden: wie pleit voor een boycot van Israël, of er andere onwelgevallige ideeën op nahoudt, komt het land niet in.Socialist Worker 

Begin juli werd de joods-Amerikaanse activiste Ariel Gold, ondanks een geldig visum, bij aankomst op de luchthaven van Tel Aviv de toegang tot Israël ontzegd. Het bleek de voorbode van een stroom weigeringen van – vooral vrouwelijke – activisten en onderzoekers.

De weigeringen worden gebaseerd op een in maart vorig jaar door het Israëlische parlement aangenomen anti-BDS-wet. Deze wet maakt het mogelijk iemand de toegang tot het land te weigeren die een boycot van Israël voorstaat.

Aanvankelijk werd de wet getypeerd als vaag, omdat niet duidelijk was in hoeverre iemand een boycot moest steunen om geweigerd te worden. Viel iemand die alleen de boycot van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet gebied voorstaat onder de wet? Moest je een aantoonbare band hebben met een organisatie die een algehele boycot van Israël propageert?

Inmiddels wijst de praktijk uit dat er door zogeheten ‘guilt by association’ ruime reikwijdte aan de wet wordt gegeven. Ik sprak hierover met de Amerikaanse schrijver en politicoloog Norman Finkelstein en de Israëlische historicus Ilan Pappe.

‘Misbruik van joodse identiteit’

Norman Finkelstein zelf werd de toegang tot Israël ontzegd in 2008.

 » Lees verder

Gideon Levy hoopt dat Jeremy Corbyn eerste minister wordt

Gideon Levy hoopt dat Jeremy Corbyn eerste minister wordt

13-08-18 09:56:00,

Om een overwinning van Jeremy Corbyn tegen te houden bij de Britse verkiezingen is een lastercampagne aan de gang in alle Britse media. Corbyn en Labour zouden anti-semietisch zijn en een ‘existentieel gevaar’ voor de Brits-Joodse gemeenschap. Zo willen zijn tegenstanders verhinderen dat hij de eerste Britse eerste minister wordt met een pro-Palestijns standpunt tegen de bezetting. Joods-Israëlisch criticus Gideon Levy hoopt dat hij het haalt.

Jeremy Corbyn is een links toonbeeld, iemand die zijn hele leven heeft gestreden voor de waarden waarin hij gelooft. Israëli’s zien hem als een buitenaards wezen – links hier heeft nooit een Israëlische Corbyn gehad of iemand die ook maar zijn gelijke zou kunnen zijn.

Corbyn is een moedig man. Hij stemde tegen de oorlog in Irak, tegen kernwapens en tegen Brits bestuur in Noord-Ierland. Hij was actief in Amnesty International tegen Augusto Pinochet en werd gearresteerd tijdens betogingen tegen apartheid in Zuid-Afrika.

Met een dergelijk geweten en moed zou hij het in Israël nergens gemaakt hebben buiten Breaking The Silence1. In Groot-Brittannië maakt hij een goede kans om eerste minister te worden. Niets spreekt meer tot de verbeelding en geeft meer hoop dan dit. Iedereen die de wereld actie wil zien nemen tegen de Israëlische bezetting kan maar dromen van Corbyn.

Corbyn werd tot de nieuwste vijand van de Joden verklaard. Viktor Orban2 is de rechtvaardige onder de naties; de Amerikaanse alt-right is rots en redder van Israël; Rodrigo Duterte, leider van de Filipijnen, wil miljoenen gegadigden afmaken “zoals Hitler” en is een welkome gast in Israël – maar Corbyn is de vijand van het volk.

Het Joodse establishment in Groot-Brittannië en de Israëlische propaganda hebben een contract op zijn hoofd staan om zijn verkiezing te verhinderen: Labour is anti-semitisch, het Joodse leven in Groot-Brittannië is in niet minder dan “existentieel gevaar”, zoals drie Britse Joodse kranten uitschreeuwden in een gemeenschappelijk editoriaal.

Laat het gezegd zijn: Corbyn is een consequent en volhoudend tegenstander van de bezetting door Israël. Dat is zijn recht en als echte linkse is dat zijn plicht. In de marges van Labour zijn er zonder de minste twijfels anti-semitische kringen. Corbyn heeft in een opinie in de Guardian enkele dagen geleden gesteld dat in zijn partij voor hen geen plaats is.

 » Lees verder

Veertig jaar geen toename van het besteedbare inkomen

Veertig jaar geen toename van het besteedbare inkomen

13-08-18 09:39:00,

Op 5 februari 2018 publiceerde de Rabobank een onderzoeksrapport naar de ontwikkeling van de besteedbare inkomens (inkomens waar de belastingen en premies vanaf zijn) in de veertig jaar tussen 1977 en 2017. De conclusie luidt dat de reële besteedbare inkomens (zonder inflatie) in die veertig jaar nauwelijks zijn toegenomen en dan gaat het ook nog om een gemiddelde. Er zijn groepen in de samenleving die (veel) beter af zijn en nog grotere groepen die er zeer bekaaid vanaf komen.

De onderzoeker noemt hiervoor een aantal oorzaken op. Hiervan is de opmerkelijkste dat er een toegenomen winstgevendheid van bedrijven was en een structureel afnemend aandeel van inkomen uit arbeid in het bruto binnenlands product (BBP), of de totale waarde van alle goederen en diensten die in Nederland werden geproduceerd in een bepaald jaar. Deze structurele afname is het gevolg van automatisering en internationalisering.

Bully2

Uit de CBS cijfers blijkt dat het arbeidsinkomensaandeel in het BBP 52,8 procent in 2017 bedraagt, gebaseerd op 353 miljard euro aan lonen (ook die aan de CEO van Philips en de ING) en 36 miljard euro toegerekend arbeidsinkomen aan zelfstandigen. Het BBP bedroeg in dat jaar 737 miljard euro. Van die 389 miljard euro gaat ook nog een flink deel naar de Staat, waardoor het besteedbaar inkomensaandeel van het BBP nog – veel –  lager ligt. Waar ging die overige 348 miljard euro naar toe? Voor een belangrijk deel – 184 miljard euro – waren het kapitaalwinsten, die voor een belangrijk deel naar de rijkste 10 procent van de Nederlandse huishoudens toevloeide. De resterende 164 miljard euro was prooi voor de Staat (BTW, accijnzen etc.) en kon worden gereserveerd door de kapitaalbezitters voor herinvestering in nog meer automatisering en internationalisering.

Het is weinig verbazingwekkend dat als gevolg van deze ontwikkelingen het bezit van een kleine minderheid sterk toenam en dat van 80 procent van de huishoudens in Nederland afnam of hoogstens gelijk bleef. In 2016 hadden de rijkste 10 procent van de Nederlandse huishoudens volgens het CBS (exclusief de eigen woning) 552 miljard euro in bezit. Het totaal vermogen van alle Nederlandse huishoudens bedroeg in 2016 745 miljard euro, waarvan de rijkste 10 procent dus driekwart in bezit heeft.

Geldgebrek 1

Omdat banken terughoudend zijn geworden in de kredietverlening aan het MKB en aan particulieren als er naar hun zin teveel risico aan kleeft,

 » Lees verder

Het Turkse spel – FREESURIYAH

Het Turkse spel – FREESURIYAH

13-08-18 09:33:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor ottomaanse kalifaat van erdogan

Turkije schijnt in het “nauw” gedreven te zijn door de VS, of is er iets anders aan de hand in het presidentiële Ottomaanse kalifaat?!

Dit is wat de reguliere media (MSM) schreef afgelopen dagen;

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat de val van de Turkse lira een “politiek complot” is tegen Ankara en dat zijn land nieuwe partners gaat zoeken. De crash van de lire werd aangewakkerd door een meningsverschil met de Verenigde Staten over de detentie van een Amerikaanse predikant Andrew Brunson in Turkije, die  vragen zou hebben gesteld over het toekomstige partnerschap tussen Washington en Ankara. Ankara beschuldigd de Amerikaanse predikant dat hij spioneerde voor de VS, dus een spion is!

Maar wat is er echt aan de hand? Turkije was een trouwe NAVO bondgenoot (nog steeds) en liet vanaf 2012 de “Patriot raketten” van de NAVO toe op de vliegbasis in Turkije (Zuid-Turkije). 2012syrie.jpg TC Tubantia 28 december 2012, editie Enschede ENSCHEDE “Ze stonden er gisteravond voor de derde keer deze maand. Tientallen mensen van verschillende Enschedese organisaties, die het bij het “Ei van Ko” in hartje Enschede over één ding eens zijn: “Oorlog is geen oplossing”, zoals het deze avond groot op een van de spandoeken staat. “Dat is het eigenlijk nooit”, zegt Jan Schaake, “En dat geldt ook voor Syrië.” Hij demonstreert daarom met de andere leden van het platform “Oorlog is geen oplossing” tegen het sturen van Patriot-raketten naar Turkije. Het Nederlandse parlement besloot vorige week tot het sturen van de afweersystemen. In januari worden ze overgebracht, is de bedoeling. Om Turkije tegen een eventuele Syrische aanval te beschermen. “Maar dat officiële argument is een leugen”, zegt Nazim Eskili van de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging. “Er is geen reden een Syrische aanval te vrezen. De Patriots maken deel uit van een Amerikaanse poging alle landen in het Midden- Oosten te verzwakken.” Jan Schaake van “Enschede voor Vrede” is net als Rik Min van de NCPN om een andere reden tegen het sturen van de Patriots naar Turkije. “De Turkse premier Erdogan steunt het verzet in Syrië. Wij zijn bang dat wij,  » Lees verder

Ian Buruma’s ‘Signalen’

Ian Buruma’s ‘Signalen’

13-08-18 08:00:00,


Het is geenszins overdreven te stellen dat wij in het tijdperk leven van het hoog kapitalisme, noem het neoliberalisme, een ideologie die door de accumulatie van rijkdom steeds meer mensen overtollig maakt. Daarbij wordt door de elite een beroep gedaan op lage-lonen-landen en op automatisering, een systeem dat — bij gebrek aan rechtvaardiging — wordt verkocht als ‘democratie.’ 

Een voorbeeld. Op donderdag 2 augustus 2018 begint de mainstream-opiniemaker Ian Buruma in zijn NRC-column met de volgende onaantastbaar beschouwde stelling:

Het is haast altijd onverstandig om eigentijdse volksmenners met Hitler te vergelijken. De verschrikkingen van het naziregime worden erdoor getrivialiseerd, en het verslapt de aandacht voor de specifieke problemen van vandaag.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/02/herkennen-we-de-signalen-voordat-het-te-laat-is-a1611967 

Omdat Buruma’s referentiekader niet verder reikt dan het slachtofferschap van de joden, beperkt hij de geschiedenis voor de zoveelste maal tot het lot van het jodendom. Dat lot is voor hem zo uniek dat de ‘verschrikkingen van het naziregime’ elke historische vergelijking onmogelijk maken. Het wil niet tot hem doordringen dat de aanspraak als zou de holocaust uniek zijn in de praktijk niet opgaat. De Zweedse auteur Sven Lindqvist onderstreept dit feit nog eens aan het eind van zijn weergaloze boek Exterminate all the BrutesOne Man’s Odyssey into the Heart of Darkness and the Origins of European Genocide (1992)wanneer hij concludeert dat ‘Auschwitz de moderne industriële toepassing [was] van een uitroeiingspolitiek waarop de Europese overheersing van de wereld […] lang heeft gesteund.’ De titel van zijn boek verwijst naar de zin uit Joseph Conrads Hart der Duisternis (1899)‘verdelg al het gespuis.’ Lindqvist vraagt zich af waarom de westerse protagonist ‘Kurtz zijn rapport over de beschavingstaak van de blanke man in Afrika met deze woorden eindigt?’ Hij schrijft dan: 

Ik las Conrad als een profetische auteur die alle gruwelijkheden die in het verschiet lagen, voorzien had. Hannah Arendt wist beter. Zij zag dat Conrad over de genocides van zijn eigen tijd schreef. In haar eigen boek ‘The Origens of Totalitarianism (1951),’ toonde ze hoe imperialisme racisme noodzakelijk maakte als het enig mogelijke excuus voor zijn daden […] Haar these dat nazisme en communisme van dezelfde stam komen is algemeen bekend.  » Lees verder

Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland

Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland

13-08-18 07:27:00,

Voor Follow the Money duikt journalist Bart de Koning de komende tijd in de wereld van de fraudebestrijding. Waarom verdwijnen witteboordencriminelen zelden of nooit achter de tralies? Waarom pakt de overheid zo weinig geld af van criminelen? En waarom worden bijstandsfraudeurs veel harder aangepakt dan belastingfraudeurs? In deze voorpublicatie van zijn boek ‘Vriendjespolitiek’ laat De Koning zien dat de verleidingen van het grote geld altijd op de loer liggen – ook in Nederland.

In Nederland is er niet of nauwelijks zichtbare corruptie. Verkeersboetes verdwijnen niet door met een biljet uit het autoraam te wapperen. Wie een vergunning nodig heeft bij de gemeente of een afspraak wil maken in het ziekenhuis, hoeft niemand om te kopen. Nederland is zelfs één van de minst corrupte landen ter wereld, zo blijkt uit jarenlang grootschalig onderzoek van Transparency International. Nederland stond in 2016 op de achtste plek van de Corruption Perception Index, vlak achter Denemarken, Nieuw-Zeeland, Finland, Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Singapore. Keurig gezelschap, ver verwijderd van de door en door corrupte hekkensluiters op de lijst, zoals Somalië, Zuid-Soedan en Noord-Korea.

Geen ‘Italiaanse toestanden’ dus in Nederland, zo schreef politiek wetenschapper Koen Koch al in 1997 in het nawoord van De ritselaars. Beknopte Nederlandse schandaalwijzer. Natuurlijk, Nederland kent regelmatig schandalen, maar, zo schreef Koch: ‘In het Nederlandse zelfbeeld neemt niettemin de illusie van een onkreukbaar openbaar bestuur, van verantwoordelijke politici en belangeloze belangenbehartigers een voorname plaats in. We koesteren die illusie omdat we ons nu eenmaal graag in dit opzicht van anderen onderscheiden.’

En als er toch een schandaal opduikt, dan hebben we een typische Nederlandse aanpak om ‘de illusie van de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur en dus ons zelfrespect instand te houden.’ We bouwen een dubbele verdedigingswal, volgens Koch. Eerst ontkennen we het schandaal, dan komt er ‘de tussenfase van een meestal langdurig onderzoek’ en dan de conclusie dat er eigenlijk niet zo veel aan de hand is. Koch schreef deze woorden twintig jaar geleden op en ze zijn nog steeds actueel, zo blijkt keer op keer.

Nederland een belastingparadijs? Den Haag heeft die suggestie altijd verontwaardigd van de hand gewezen

Neem bijvoorbeeld belastingontwijking. Nederland heeft al heel lang de reputatie een belastingparadijs te zijn. Veel bedrijven en ondernemers, zoals Starbucks en de Rolling Stones,

 » Lees verder

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië – FREESURIYAH

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië – FREESURIYAH

11-08-18 09:19:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel maes

Vanaf deze week zal ik iedere week de nieuwsbrief van Pater Daniel op de sute delen! Pater Daniel is sinds 2010 in Syrië, als pater bij het klooster van Mar Yacub, waar hij elke dag meegemaakt heeft hoe de oorlog door het westen, een imperialistische oorlog, gevoerd is!

NIEUWSBRIEF VRIJDAG 9 AUGUSTUS

Flitsen

Zondagmorgen, aan de oever…
Uit een diepte van 1200 m wordt het water opgepompt om de bomen, planten en kruiden op het terrein te voorzien. Wanneer het water niet naar het terrein wordt afgeleid, stroomt het in een groot waterbekken aan de rand van het terrein, richting Qâra. De verantwoordelijke van het terrein had er voor gezorgd dat er zondagmorgen voldoende water in stond om er te kunnen zwemmen, 1,30 m. En zo zaten we zondagmorgen (bijna) met zijn allen (jongens en mannen) in de grote bassin te plonsen, zwemmen en spelen. Daarna werd een originele picknick klaar gemaakt, in de schaduw van de muur: thee, brood, ajuinen in het vuur gebakken, chocolade en peren. Als afsluiting overwogen we de passage uit het evangelie, aan de oever van het meer van Galilea, over de verschijning van de verrezen Heer Jezus, die Petrus vraagt: “Houdt ge van Mij?”

Bezoekers

Nagenoeg dagelijks komen groepen bezoekers: een pastoor met zijn parochianen uit de buurt of gewoon een groep mensen uit Qâra, veelal met hun kinderen. Ze hebben meestal alles zelf bij om picknick klaar te maken en bieden ons maar wat graag een belegd broodje of wat snoeperij aan. Voor onze gasten hebben we zelf nog een daguitstap geregeld naar het christelijke dorpje Sadad met zijn heel oude kerk en naar Homs, de derde stad van het land in het hart van de Orontesvallei. Bij hun terugkeer ‘s avonds zijn ze onder de indruk van de verschrikkelijke verwoestingen door de terroristen in de buitenwijk van Homs en tegelijk door het bruisende leven van de stad met mensen die positief het leven weer opbouwen. Ze zijn getroffen door de jovialiteit en gastvrijheid van het volk en de harmonieuze samenleving. En vandaag hebben we een uitstap voor hen geregeld naar Seydnaya.

 » Lees verder

Werkplaats voor de Toekomst

Werkplaats voor de Toekomst

11-08-18 01:33:00,

Op vrijdag 21 september a.s. gaat in De Zonneboom in Leiden de

Werkplaats voor de Toekomst – Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenlevingEen scholingscursus sociale driegeleding met John Hogervorst en gastdocenten van start.

In 17 bijeenkomsten (met een frequentie van eens in de twee weken, laatste bijeenkomst 17 mei 2019) wordt de sociale driegeleding onderzocht, besproken, verteerd en gepresenteerd. De bijeenkomsten bestaan uit gezamenlijke studie, behandeling van actuele thema’s, verwerking en toepassing in vraagstukken en thema’s van de deelnemers.

Werkplaats Sociale Driegeleding SEP 18lowres

Nadere informatie in het pdf-bestand, via De Zonneboom of mail naar john@zonneboom.nl voor een belafspraak om al je vragen te stellen.

 » Lees verder

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

11-08-18 06:52:00,

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

Dit stuk in 1 minuut

  • Faillissementsfraude berokkent de maatschappij jaarlijks circa 1 miljard euro schade; aan bijna eenderde van de faillissementen hangt een luchtje.

  • Toch is de kans dat een zaak voor de strafrechter komt nihil. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er vorig jaar slechts 74 faillissementsfraudezaken zijn voorgelegd aan de strafrechter.

  • Iedere nieuwe minister van Justitie heeft de afgelopen decennia beloofd om dit soort fraude effectiever te zullen bestrijden. Onderzoekers, curatoren en voormalig hoogleraar Tineke Hilverda zien het somber in: faillissementsfraudeurs wordt nog steeds ‘nauwelijks een strobreed in de weg gelegd’.

  • De oorzaken liggen dieper dan gebrekkige samenwerking. De curator heeft een imagoprobleem en een financieringsprobleem. Plus – verrassend – er vloeien te weinig tranen bij de aangifte van faillissementsfraude.


Lees verder

‘Ik heb nu al spijt dat ik “ja” tegen dit interview heb gezegd,’ verzucht voormalig hoogleraar faillissementsfraude Tineke Hilverda als Follow the Money haar eind januari opzoekt in het gerechtshof Den Bosch. Een half jaar eerder heeft Hilverda afscheid genomen van haar leerstoel aan de Radboud Universiteit en is ze fulltime verder gegaan als raadsheer bij het Hof Den Bosch. Al in 1992 schreef Hilverda haar proefschrift over faillissementsfraude; sindsdien heeft ze herhaaldelijk geprobeerd om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. 

Het resultaat viel haar tegen: op ‘een paar zinvolle maatregelen en ontwikkelingen’ na, lukte het de opeenvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Ivo Opstelten, Ard van der Steur en Stef Blok niet om het probleem bij de hoorns te vatten. En dus verliet ze – met enige frustratie – in juni 2017 het strijdtoneel. 

‘De veranderingen gaan echt heel langzaam,’ zegt Hilverda als we even later in een vergaderzaal naast haar werkruimte zitten. ‘Het resultaat is dat faillissementsfraudeurs nog steeds nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd. Dat zegt iets over hoe wij met elkaar omgaan in het zakelijk verkeer: het wordt getolereerd.’ Hilverda is er duidelijk helemaal klaar mee.

 » Lees verder

Bill Cooper voorspelde 911 en werd vermoord..

Bill Cooper voorspelde 911 en werd vermoord..

10-08-18 09:46:00,

De cover van het oorspronkelijk boek van William Cooper: ‘Behold a pale horse’.
x
x
Bill Cooper voorspelde 911 en werd vermoord..

2018 © WantToKnow.nl/be

x

William ‘Bill’ Cooper is bij velen vooral bekend, als auteur van het in 1991 verschenen boek ‘Behold a Pale Horse’. Cooper had gediend als Naval Intelligence-officier en was in die hoedanigheid op de hoogte van veel van wat ‘achter de schermen’ verborgen diende (en dient) te blijven. Als auteur en voormalig  legerveteraan, boeide hij zijn publiek al snel met verschillende schokkende onderwerpen, waarbij er nog maar nauwelijks écht sprake was van ‘internet’. Deze onderwerpen gingen vooral over verborgen zaken, zoals wereldwijde samenzweringen, die wereldburgers voor de gek hielden, zodat de machthebbers hun gang konden gaan.

Hij waarschuwde mensen en heel bijzonder in die tijd: hij vertelde over de samenwerking van de Amerikaanse regering met buitenaardsen..! Hij was ook de man, die sprak over HIV/AIDS als een door laboratoria gemaakt ziekte, met als doel de zwarte en Spaanse bevolking van de VS te treffen en de homoseksuele gemeenschap. Ook vertelde hij dat het medicijn tegen Aids al was gemaakt, voordat het werd geïmplementeerd. Informatie over dit soort zaken was al veel moeilijker te vinden/verkrijgen, dan vandaag de dag.

Dus het is niet zo verwonderlijk dat veel mensen van maandag tot vrijdag tijdens de jaren 1990, massaal afstemden op zijn radioprogramma ‘Het uur van de Tijd’; mensen stonden te popelen om de waarheid uit te vinden. William Cooper reikte hen deze nachtelijke radiogesprekken met indringende inhoud aan..! Zo vertelt hij en in zijn uitzendingen én uitgebreid in zijn boek ‘Behold a Pale Horse’, dat president John F. Kennedy was vermoord, omdat hij op het punt stond, de geheimhouding rondom de Amerikaanse samenwerking met buitenaardsen op te heffen..

De fameuze 911-voorspelling.!
Tijdens zijn uitzending op 28 juni 2001, gebeurde er iets bijzonders. Cooper voorspelde live aan de luisteraars, de aanstaande aanslagen van 11 september 2001. Dus 3 maanden vóórdat deze plaatsvonden..! Hij voegde eraan toe, dat de Amerikaanse regering zou gaan proberen Osama bin Laden te laten opdraaien als zondebok:

“Wat ze ook gaan doen om de schuld op Osama bin Laden af te schuiven – je moet het niet geloven…  Ze gaan binnenkort iets bizars doen om de steun van de Sheeple te krijgen.”

Minder dan 11 weken later bleken zijn voorspellingen dodelijk accuraat uit te zijn gekomen.

 » Lees verder

Onderschepping humanitair konvooi accentueert illegale karakter Gaza-blokkade – The Rights Forum

Onderschepping humanitair konvooi accentueert illegale karakter Gaza-blokkade – The Rights Forum

10-08-18 09:29:00,

Freedom Flotilla

Al-Awda FFC Freedom Flotilla Jared Kushner Taylor Force Act Blokkade UNRWA Trump Gaza nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Freedom Flotilla / Onderschepping humanitair konvooi accentueert illegale karakter Gaza-blokkade

Met het in beslag nemen van twee schepen van de Freedom Flotilla onderstreept Israël dat zijn blokkade van de Gazastrook niet louter berust op veiligheidsoverwegingen. Zowel de onderschepping van de schepen als de blokkade is onrechtmatig.

De Al-Awda en de Freedom onderweg naar Gaza.Freedom Flotilla Coalition 

Wanneer slaat de Noorse regering in Tel Aviv met de vuist op tafel? Waar blijft haar veroordeling van het enteren en in beslag nemen van een Noors schip en het mishandelen van de bemanning door Israël? Die verontwaardigde vraag stellen de opvarenden van het schip Al-Awda, dat op 31 juli in internationale wateren werd geënterd, in een open brief aan de Noorse regering. Noorwegen heeft Israël om opheldering gevraagd, maar bij die onbeantwoorde vraag is het gebleven.

Geënterd, vastgezet, gedeporteerd

De Al-Awda was, als voorste schip van de Gaza Freedom Flotilla, met humanitaire goederen onderweg naar Gaza. De vloot van vier schepen met internationale bemanning was vast van plan de Israëlische zeeblokkade van Gaza te breken. Uitgangspunt van de organisatoren, de Freedom Flotilla Coalition (FFC): Israël heeft geen enkel recht om een humanitaire missie tegen te houden, die medicijnen en andere noodzakelijke hulpgoederen naar Gaza brengt en bovendien de vissers van Gaza vier schepen cadeau doet, allemaal bekostigd door internationale sympathisanten.

Toch is dat wat er, net als met eerdere flotilla’s, gebeurde. Op 29 juli werd de Al-Awda op open zee met geweld door de Israëlische marine overgenomen en naar de Israëlische havenplaats Ashdod gebracht. De 22 opvarenden werden in de gevangenis gezet en als criminelen behandeld.

 » Lees verder

Galerij der Moedigen: joods professor rekent af met Israël – De Lange Mars Plus

Galerij der Moedigen: joods professor rekent af met Israël – De Lange Mars Plus

10-08-18 09:18:00,

Voordat Norman Finkelstein deze opzienbarende aanvaring met een joodse studente heeft, neemt hij het talloze keren op tegen wat hij noemt het misbruik van de tranen van de Holocaust. Hij schrijft onder andere boeken over de ‘Holocaust industrie’ en over ‘Gaza’ (in 2018), die veel stof doen opwaaien. Hij neemt nadrukkelijk stelling tegen Israël. Hij doet iets wat heel veel mensen niet durven omdat zij dan het risico lopen van antisemitisme te worden beschuldigd. Hij betaalt een hoge prijs voor zijn moed.

 

Letterlijke tekst:

Studente in tranen:
“Tijdens uw speech maakte u veel verwijzingen naar joodse mensen en ook naar bepaalde mensen, in het bijzonder de nazi’s, in uw publiek. Dat is uiterst beledigend als bepaalde mensen Duits zijn en ook heel beledigend naar mensen die leden onder het nazi regime.”

Finkelstein:
“Ik heb daar geen respect meer voor zo langzamerhand. Ik doe dat niet meer en ik heb ook geen respect meer voor de krokodillentranen.
Ik hou er niet van voor een publiek de Holocaust kaart te spelen, maar ik voel me er nu verplicht toe. Mijn overleden vader zat in Auschwitz, mijn overleden moeder zat ook in een concentratiekamp. Ieder familielid van zowel vaders als moeders kant werden vernietigd. Mijn beide ouders waren er bij tijdens de opstand in het getto van Warschau.
En het is precies vanwege die lessen die mijn ouders mij en mijn broers en zusters leerden, dat ik niet zal zwijgen, terwijl Israël misdaden begaat tegen de Palestijnen.
Ik vind niets verwerpelijker dan het gebruiken van hun lijden en hun martelaarschap voor deze zaak om te rechtvaardigen de marteling, beestachtigheden en de verwoesting van huizen wat Israël dagelijks doet ten opzichte van de Palestijnen. Dus ik weiger nog langer geïntimideerd te worden of door tranen beïnvloed. Als jullie een hart zouden hebben, dan zouden jullie huilen om de Palestijnen.”

Finkelstein is professor in de politicologie vanaf 1978 tot 2008. Vanaf 1978 werkt hij als docent/hoogleraar/bijzonder hoogleraar aan verschillende universiteiten o.a. aan de Princeton Universiteit. Aan deze universiteit ontwikkelt hij zijn eerste theorie over het zionisme en wat hij noemt de Holocaust-industrie.

 » Lees verder

Fred Burks’ 911-memo to the president…

Fred Burks’ 911-memo to the president…

10-08-18 12:58:00,


x
Geheime waardepapieren voor een
geheime economische GOUD-oorlog
tegen Rusland..
x

Fred Burks: 911 waste US$ 240 miljard wit..!

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Fred Burks

Zoals je waarschijnlijk weet, is Fred Burks de oprichter van www.wanttoknow.info, de zustersite van wanttoknow.nl/be. Eigenlijk dus de Engelstalige-Amerikaanse uitvoering van deze site. En Fred Burks is de man, die van nabij heeft meegemaakt, als voormalig presidentieel vertaler (Maleis), hoe er gesproken werd in het Witte Huis, over de zaken rondom de aanslagen van 11 september.
Voor meer info kun je verder over hem in dit artikel HIER of HIER lezen. Niet zo vreemd natuurlijk dat Fred Burks ook één van de vooraanstaande mensen is, die een memo schreven aan president Donald Trump, om hem te houden aan verkiezingsbeloften rondom het heropenen van de 911-onderzoeken.

Dit is nodig omdat het officiële 911-onderzoek een totale farçe is gebleken te zijn, waarvan de leden van de 911-commissie, die het rapport samenstelden, al uithaalden naar de opdrachtgevers voor dit onderzoek, president George Bush jr. en vice-president Dick Cheny.

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Een van de masterminds achter deze valse-vlag-aanslagen.

Kijk eens naar één van de vele uitspraken van de leden van deze commissie. Dus dient er een nieuw onderzoek te komen, met aansluitend een rapport met conclusies over de ware toedracht van deze aanslagen, die voor ieder weldenkend mens, alleen maar valse-vlag-aanslagen zijn geweest. Voor meer achtergrondinfo over dit plan om een boekwerk van memo’s te maken, gericht aan Donald Trump, lees je HIER verder.

Dit is het memo van Fred Burks inzake één specifiek aspect dat in zijn ogen onderzocht dient te worden, náást al die andere aspecten, die door de andere auteurs van het memorandum-boek zijn geschreven.

Dear Mr. President,

Er is zeer sterk bewijs dat de aanslagen van 11 september 2001 zijn gebruikt om een grote financiële misdaad te plegen, namelijk het witwassen van maar liefst US$ 240 miljard aan geheime waardepapieren. De onderstaande punten rondom deze misdaad, zijn een extract van een 59-paginadik rapport, opgesteld door E.P. Heidner, getitled ‘Collateral Damage: U.S. Covert Operations and the Terrorist Attacks on September 11,

 » Lees verder

De wereld van plastics in cijfers

De wereld van plastics in cijfers

10-08-18 12:38:00,

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de commerciële industrie van polymeren – synthetische langeketenmoleculen die vaak onder de noemer ‘plastic’ verzameld worden – enorm gegroeid. In 2015 werd wereldwijd 320 miljoen ton polymeren geproduceerd, en dan is textiel nog niet eens meegeteld, schrijft Eric Beckman, hoogleraar Chemie aan de Universiteit van Pittsburg.

Tot een jaar of vijf geleden hielden de ontwerpers van polymeerproducten nauwelijks rekening met wat ermee zou gebeuren na het einde van hun levenscyclus. Dat is nu aan het veranderen, en het probleem zal nog meer aandacht vragen in de komende jaren.Klik op de grafiek om deze uit te vergroten. Bron: The Conversation

De industrie van het plastic

De term ‘plastic’ is een wat misleidende manier geworden om polymeren te beschrijven. Dat zijn lange ketens, met honderden tot duizenden schakels, meestal afkomstig van petroleum of aardgas. Die ketens hebben belangrijke fysieke eigenschappen, zoals kracht en stevigheid, die kortere moleculen gewoon niet kunnen evenaren.

‘Plastic’ is in feite een afkorting van ‘thermoplastic’, een term die polymeermaterialen beschrijft die gevormd en veranderd kunnen worden door hitte.

De moderne polymerenindustrie is in feite gestart door Wallace Carothers bij DuPont in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn diepgravend werk rond polyamiden leidde tot de commercialisering van nylon, op een moment dat een tekort aan zijde in de oorlog vrouwen deed zoeken naar alternatieven voor hun panty’s.

Naarmate ook andere materialen schaarser werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zochten wetenschappers naar synthetische polymeren om de gaten in te vullen. Zo kwam de aanvoer van rubber in het gedrag toen Japan grote delen van Zuidoost-Azië veroverde, en werd een synthetische variant ontwikkeld.

Doorbraken uit nieuwsgierigheid leidden tot verdere ontwikkeling van synthetische polymeren, inclusief het nu wijdverspreide polypropyleen en polyethyleen. Sommige polymeren, zoals Teflon, werden per toeval ontdekt.

Uiteindelijk leidde de combinatie van noodzaak, wetenschappelijke vooruitgang en toeval tot een hele waaier aan polymeren die we nu allemaal bestempelen als ‘plastic’. Die polymeren werden snel gecommercialiseerd, uit de wil om het gewicht van producten te verminderen en goedkope alternatieven te creëren voor natuurlijke materialen als cellulose of katoen.

Soorten plastic

De productie van synthetische polymeren is wereldwijd gedomineerd door de polyolefinen –

 » Lees verder

Over nepnieuws gesproken… Honderden Nederlandse wetenschappers publiceerden volgens de Volkskrant in ‘neptijdschriften’ – Stichting Vaccin Vrij

Over nepnieuws gesproken… Honderden Nederlandse wetenschappers publiceerden volgens de Volkskrant in ‘neptijdschriften’ – Stichting Vaccin Vrij

09-08-18 08:28:00,

man met clownsneus‘Honderden Nederlandse academici hebben de laatste jaren wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in bekende neptijdschriften. Zulke rooftijdschriften publiceren tegen forse betaling ingezonden artikelen, zonder enige kwaliteitsbeoordeling. De auteurs betalen honderden dollars voor publicatie. Onder de Nederlanders zijn ook bekende wetenschappers, zoals farmaceut Jaap Goudsmit en viroloog Ab Osterhaus, vaak als laatste auteur in artikelen van medewerkers of promovendi.’ 1

Het bovenstaand citaat komt uit Volkskrant van 08-08-2018. Het roept de volgende vraag op: Waarom zouden wetenschappers tegen forse betaling artikelen publiceren in neptijdschriften? Waar zijn ze op uit? Wat levert het hun op?

 

Goed geïnformeerde ouders zijn geen antivaxxers, maar juist pro-science!

Dit onderwerp ligt gevoelig. Vanuit de Stichting Vaccinvrij zijn er inmiddels meerdere brieven geschreven naar het ministerie van VWS met het verzoek om transparantie betreffende de wetenschappelijke onderbouwing van het Rijksvaccinatieprogramma. Waar is openbaar, toetsbaar wetenschappelijk onderzoek dat onomstotelijk bewijst dat vaccins voor pasgeborenen veilig en effectief is. We kunnen alleen maar gissen naar de reden waarom de Nederlandse overheid niet eens de moeite heeft genomen om deze brieven te beantwoorden…

 

Vaccins bevatten:

Gemanipuleerde bacteriën en virussen – die worden geassocieerd met ziektes

Chemische stoffen – die worden geassocieerd met kanker, chronische aandoeningen van het centraal zenuwstelsel en chronische aandoeningen van het immuunsysteem, ontwikkelingsstoornissen en meer

Vervuilingen, afkomstig van het kweekmedium, te weten kippen embryo’s, cellijnen van menselijke embryo’s en dergelijke – wat tot gevolg heeft dat (dierlijk) DNA & RNA in onze kinderen terecht komt.

 
Vaccins worden in onze kinderen geïnjecteerd en wij zijn degenen die verder moeten in geval van vaccinatieschade…

vrouw die er genoeg van heeft

Ouders hebben legitieme vragen over vaccinveiligheid, en merken bovendien dat hun kinderen ernstige schade op kunnen lopen door vaccins. Maar in plaats dat ouders serieus worden genomen, is er een hetze gestart in de media waarin ze worden afgeschilderd als onverantwoordelijke ‘antivaxxers’. Het is diep triest.

 

Het eerste verzoek om inzage in de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP schreef ik in 2001…

Ik kwam laatst mijn eerste brief tegen aan het ministerie van VWS, gedateerd 18-04-2001:

Geachte minister Borst,

Hierbij wil ik me graag met het volgende tot u richten. Ik ben moeder van twee kinderen en bezig mij te verdiepen in de effecten van kindervaccinaties.

 » Lees verder

Hoe ‘high-tech’ de California-branden worden aangestoken..!!

Hoe ‘high-tech’ de California-branden worden aangestoken..!!

09-08-18 08:18:00,

x
x
Hoe ‘high-tech’ de California-branden worden aangestoken..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Wij zijn wel wat gewend als het gaat om verwoesting door onderdelen van de manipulerende machten op Aarde. Maar zelfs wij moesten ons flink achter de oren krabben bij de beelden die we zagen inzake de branden die woeden in Californië. Maar omdat de bewijzen voor dátgene wat we je zo meteen gaan laten lezen en zien, maar áánhielden, besloten we dit artikel te gaan schrijven. Natuurlijk hebben we geen hoge hoed op inzake de minachting die de DeepSpace-club heeft voor wereldburgers in het algemeen en die in de VS in het bijzonder. Dode mensen dienen vaak om de doelstellingen te halen, zoals bij valse-vlag-aanslagen als die op de VS op 11 september 2001. Maar dit is plotseling van een heel ander kaliber minachting..

Waar het hele verhaal op neerkomt, is dat een ‘club’ bezig is om California in de fik te zetten. Om het maar even kort en bondig neer te zetten. De bewijzen voor deze stelling zijn zó enorm en voor zich sprekend, dat er nógmaals, niet veel andere conclusies getrokken kunnen worden..! Gisteren zagen we deze foto, waarbij blijkt dat het razende vuur een huis PRECIES doormidden heeft gebrand.. Zoals je op een verjaardag of op een trouwdag de cake aansnijdt, zo is dit huis voor het éne deel VOLLEDIG VERBRAND/VERNIETIGD, terwijl op enkele decimeters ernáást, het huis VOLLEDIG INTACT is..

Kijk ook op de grote foto hierboven, dezelfde foto als deze uitsnede, waarop je een huis voor dit huis kunt zien staan, met in de tuin, een trampoline van rubber/plastic.. NOG INTACT.. Terwijl een paar meter verderop een huis VOLLEDIG in de as werd gelegd door een brand met verzengende hitte..?

Kijk naar de kleine raampjes in deze intacte kant van het huis. Geen schade aan verf noch raampjes.. En zie hoe volledig de rest van het huis is verwoest..! Is dit bizar? De theorie die nu wordt gegeven achter deze mysterieuze vernietiging, is dat er gewerkt wordt met zogenaamde Directed Energy Weapons (DEW), wat betekent dat een vliegtuig bijvoorbeeld deze verwoesting in gang zet, door het gebruik van laserkanonnen. Wist je dat een laserstraal in essentie ‘wit’ is en dus niet gezien kan worden bij daglicht.

 » Lees verder

Is het klimaat het grootste slachtoffer van oorlogen?

Is het klimaat het grootste slachtoffer van oorlogen?

09-08-18 09:26:00,

Het geld dat werd verkwist aan de Irak-oorlog – een oorlog voor olie, laten we dat niet vergeten – zou de planetaire overschakeling naar hernieuwbare energie kunnen bekostigd hebben. Laat dat even bezinken. De kosten van Amerika’s oorlogen na 11 september 2001 naderen 6 biljoen dollar en het prijskaartje zal blijven stijgen, net zoals de zeespiegels, de temperaturen, de CO2 in de atmosfeer. Volgens Stacy Bannerman kan je enkel het groene pad bewandelen als je ook het door fossiele brandstof gevoede militaire beest bestrijdt.

Hoe jaag je klimaatactivisten uit een kamer? Begin over oorlog te praten. En het zijn niet alleen milieuactivisten die vertrekken, vrijwel iedereen stapt op. Missie volbracht door de regering-Bush, die het leger en hun families naar de oorlog stuurde en de rest van de VS naar een amusementspark. De rigide scheiding die veel mensen maken tussen militaire en civiele aangelegenheden kan rustig als een ‘epidemie van disconnectie’’ worden omschreven. De klimaatakkoorden zwijgen immers zedig over milieuvernietiging veroorzaakt door bommen en verbrandingsputten. En verarmd uranium kan niet worden beperkt tot de gevechtszone. Men weigert om de gigantische CO2-voetafdruk van de eindeloze oorlogen door de VS in rekening te brengen, omdat militaire emissies in buitenlandse militaire operaties een algemene vrijstelling genieten van zowel de nationale meldingsvereisten als het U.N. Framework Convention on Climate Change (VN Klimaatverdrag)*. Die uitzonderingen zullen evenwel nefast blijken voor de komende instorting van het klimaat. We zijn allemaal slachtoffers van het oorlogsspel.

De kosten van Amerika’s post-9/11-oorlogen naderen $ 6 biljoen en het prijskaartje zal blijven stijgen, net zoals de zeespiegels, de temperaturen, de CO2 in de atmosfeer en methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas. We kunnen een escalatie verwachten van voedselonzekerheid in de wereld, klimaatvluchtelingen en het vrijkomen van lang sluimerende, potentieel zeer dodelijke bacteriën en virussen. Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics in mei 2018 onthulde dat “kinderen naar schatting 88 procent van de last van ziekten gerelateerd aan klimaatverandering dragen.” Desondanks onderzoeken volksgezondheidsinstanties niet wat oorlog ons klimaat kost wanneer ze bespreken wat klimaatverandering onze kinderen zal kosten.

Religieuze gemeenschappen mobiliseren hun achterban ten behoeve van de bescherming van de planeet. Maar op enkele uitzonderingen na, zoals de Poor People’s Campaign van Martin Luther King, die is heropgestart door een drietal geestelijken, wordt het onderwerp van de (letterlijke) oorlog van Amerika tegen de aarde nog steeds niet op tafel gelegd.

 » Lees verder

Bevolking Khan al-Ahmar hoeft niet naar vuilnisbelt, maar moet wel wegwezen – The Rights Forum

Bevolking Khan al-Ahmar hoeft niet naar vuilnisbelt, maar moet wel wegwezen – The Rights Forum

08-08-18 08:26:00,

Ontruiming

Uri Ariel Kfar Adumim Abu Dis Verdrijving Ma’ale Adumim School Sloop oorlogsmisdaden Naqab Negev Khan al-Ahmar Bedoeïenen Kolonisering Westoever

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Ontruiming / Bevolking Khan al-Ahmar hoeft niet naar vuilnisbelt, maar moet wel wegwezen

Israël stelt de bevolking van Khan al-Ahmar een nieuwe locatie voor haar met ontruiming bedreigde dorp in het vooruitzicht. Gaat ze akkoord, dat wordt zij niet met geweld overgebracht naar een plek bij de vuilnisbelt van Abu Dis.

Bewoners van Khan al-Ahmar en sympathisanten verzetten zich op 4 juli jl. tegen de ontruiming en sloop van het dorp.Flash90 

Een nieuw bedrijf in het treurspel rond Khan al-Ahmar, het bedoeïenendorp op de bezette Westelijke Jordaanoever dat door Israël met ontruiming en sloop wordt bedreigd. De Israëlische regering heeft een nieuwe locatie voor de bevolking op het oog: een plek bij de illegale Israëlische ‘nederzetting’ (kolonie) Mitzpeh Yeriho, acht kilometer van hun huidige dorp. Stemt de bevolking van 181 bedoeïenen daarmee in, dan zal zij niet met geweld worden overgebracht naar de eerder door Israël aangewezen locatie, ingeklemd tussen een vuilstortplaats en een autosloperij bij het stadje Abu Dis.

Geen vergunning van de bezetter

Begin juli maakte het Israëlische leger een begin met de gewelddadige ontruiming van Khan al-Ahmar. Die operatie werd stopgezet na een last-minute beroep van de bewoners op het Israëlische Hooggerechtshof. Zij willen dat de staat hun dorp, waar zij zich vestigden nadat zij rond 1950 door Israëlische troepen uit de Naqab-woestijn (Negev) werden verdreven, legaliseert.

Israël bezette hun nieuwe woonplaats in 1967 en stelt dat Khan al-Ahmar illegaal is gebouwd; de bewoners beschikken niet over vergunningen van de bezettingsautoriteiten en krijgen die ook nu niet. Het dorp dient plaats te maken voor uitbreiding van de nabijgelegen illegale Israëlische ‘nederzettingen’ Ma’ale Adumim en Kfar Adumim.

 » Lees verder

Profileer- en publicatiedwang: wetenschap in de greep van het geld

Profileer- en publicatiedwang: wetenschap in de greep van het geld

08-08-18 12:07:00,

Vanochtend pakte de Volkskrant groot uit met nieuws over wetenschappelijke rooftijdschriften: bladen die tegen betaling en zonder enige kwaliteitscheck academische artikelen publiceren. Maar dat is niet het enige probleem waar de wetenschap mee kampt.

De publicatiedwang die al sinds eind vorige eeuw in de wetenschappelijke wereld heerst, is fnuikend. Wie niet publiceert, zakt op de citatieindex. En wie daarop zakt, krijgt minder (of geen) onderzoeksgeld en is zijn of haar baan niet altijd zeker.

Het fenomeen staat bekend als publish or perish: publiceer of verdwijn. Een van de akelige nevenverschijnselen ervan is een enorme wildgroei aan ogenschijnlijk nette wetenschappelijke tijdschriften, waar echter elke academische basis aan ontbreekt: auteurs betalen voor publicatie, er wordt geen peer review uitgevoerd, iedereen kan zijn brakke ei er tegen betaling in kwijt. Ook is een heel circuit ontstaan van schimmige ‘wetenschappelijke’ conferenties. Sommige wetenschappers doen naar hartenlust mee aan dit circus, anderen waarschuwen hun collega’s er juist voor.

Het internationale journalistieke onderzoeksplatform ICIJ heeft zich de afgelopen maanden over de kwestie gebogen. ICIJ nam twee grote en beruchte valsspelers in het veld onder de loep: het Indiase OMICS, dat sinds 2008 vanuit India wordt gerund en meer dan 700 tijdschriften zou uitgeven, en het Turkse WASET, dat vooral conferenties organiseert en daar vervolgens verslagen van publiceert. Beide bedrijven worden inmiddels verdacht van oplichting en bedrog en zijn al enige malen op de vingers getikt.

Het gaat niet om ‘neptijdschriften’; het zijn echte tijdschriften die doorhebben dat er flink geld valt te verdienen

Vanmorgen pakte de Volkskrant groot uit over het onderzoek: hun wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout kreeg inzage in de onderzoeksresultaten en spitte de database door die van de artikelen van OMICS en WASET is aangelegd. Hij trof daarin ook Nederlandse wetenschappers aan, waaronder farmaceut Jaap Goudsmit en viroloog Ab Osterhaus, vaak als laatste auteur in artikelen van medewerkers of promovendi.

Over de periode van 2012 tot 2018 trof de Volkskrant circa 300 artikelen aan van zeker 750 Nederlandse wetenschappers aan die bij OMICS publiceerden. WASET publiceerde honderd conferentiepapers, van circa 500 auteurs van Nederlandse instellingen. Auteurs en instellingen vermelden de conferentie-papers van WASET doorgaans gewoon op hun publicatielijsten. Ze komen ook in de internationale citaten-index ISI, belooft WASET. Datzelfde geldt voor de artikelen in de honderden tijdschriften van OMICS,

 » Lees verder

Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB

Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB

08-08-18 09:15:00,

Het rommelt in de Baltische republieken. De Letse bank ALBV ging failliet, nadat Washington die op een sanctielijst voor witwasbanken had gezet. Een filiaal van Danske Bank is gebruikt om miljarden uit Rusland wit te wassen; dat gebeurde via Estland. En de Letse politie heeft de president van de Letse Centrale Bank – tevens lid van de Raad van Bestuur van de ECB – opgepakt omdat hij een half miljoen euro smeergeld zou hebben aangenomen. Wat is hier aan de hand?

Een goede crimineel heeft het maar moeilijk. Om geen spoor achter te laten worden liquidaties, afpersingen, vrouwenhandel en containers met drugs bij voorkeur met cash betaald. In de top van de piramide hebben criminelen daarom soms letterlijk vuilniszakken vol gekreukelde, met bloed besmeurde bankbiljetten. Hoe kun je daar nu onopvallend een Ferrari of een Amsterdams grachtenpandje van kopen?

Wie zich wel eens bij nacht en ontij heeft begeven in het nachtleven van Riga, de hoofdstad van Letland, heeft het in de praktijk kunnen zien. Ambassades van Westerse landen waarschuwen er voor Russische bendes die buitenlanders afpersen. Dat gaat zo: rondborstige vrouwen lokken beschonken mannen die er vermogend uitzien naar binnen bij clubs in achterstraatjes. Daar blijkt — te laat — dat een glaasje water al 50 euro kost. Wat een glas champagne er kost, wilt u waarschijnlijk niet weten.

Wilt u vertrekken, dan blijkt dat er maar één uitgang is, die met een knop achter de bar bediend wordt. Behalve een schaarsgeklede dame die drankjes uitgeeft, staan daar helaas echter ook twee in leren jassen geklede mannen die net zo breed als lang zijn. Natuurlijk mag u weg, maar we moeten het wel over de rekening hebben.

De meeste mensen zullen niet genoeg contanten bij zich hebben om meteen te kunnen afrekenen. Geen probleem, Dimitri en Anatol lopen wel even mee naar de bank. Die is, heel handig, ook ‘s nachts open. Wanneer de deur met koperen handgrepen opengaat, wordt het gezelschap verwelkomd door wederom een onwaarschijnlijk mooie vrouw. Ze is gekleed in mantelpak, haar naaldhakken klikken op de marmeren vloeren. Er kan in elke valuta geld opgenomen worden, maar herhaaldelijk wordt geopperd te kiezen voor Russische roebels. Daar komt de bank kennelijk in om.

Uiteindelijk zou zich wreken dat het land een zo grote witwasbank op haar grondgebied heeft.

 » Lees verder

Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2]

Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2]

08-08-18 09:14:00,

Parex, de Letse bank die gebruikt werd om obscuur Russisch geld te stallen, was de enige bank die door Letland werd gered tijdens de kredietcrisis van 2007-2008. Letland maakte zich in die tijd op om tot de eurozone toe te treden. Hoe is het Letland en de betrokken politici sindsdien vergaan, en hoe ontwikkelde de band tussen de EU, de ECB en Letland zich?

Dit stuk in 1 minuut

  • Nadat Letland had besloten om zwartspaardersbank Parex als enige bank te redden na de kredietcrisis, zit het land met een probleem: de staatsschuld loopt op, maar mag niet teveel stijgen wil het land tot de eurozone kunnen toetreden.
  • Op een geheime meeting in Riga in februari 2010 werd besloten dat Letland op een later tijdstip (te weten: na toetreding tot de eurozone) een groot aantal Parex-aandelen zou overnemen, tegen een vooraf bepaalde prijs. Die deal werd buiten de boeken gehouden.
  • De documenten over de deal doken in 2014 op, en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem moest bekennen dat ze authentiek waren. Hij kon echter niet meedelen of andere landen in de eurozone ook zulke deals hebben gesloten.
  • De verplichting om dergelijke overheidsgaranties in de eigen boeken op te nemen, is in 2013 komen te vervallen. Het is daarom goed mogelijk dat Europese overheden veel omvangrijker garanties hebben afgegeven om hun banken bij te staan dan aan de buitenkant zichtbaar is.
  • Valdis Dombrovskis, de Letse premier onder wiens verantwoordelijkheid de geheime steun aan Parex werd geregeld, is inmiddels Eurocommissaris. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het redden van financiële instellingen binnen EU.


Lees verder

De Letse staatsschuld steeg tussen 2007 en 2010 van 17 procent naar 42 procent, en het einde was niet in zicht. Veel jongeren begrepen dat hun overheid in de greep was van de Russische maffia en dat ze daarvoor moesten bloeden als ze in Letland bleven. De jeugd vertrok massaal naar steden als Amsterdam, Londen en Berlijn, en liet de oudere generatie achter met de schuld. Tussen 2007 en 2017 zakte de bevolking van Letland met 23 procent tot onder de twee miljoen,. Al in 2010 was duidelijk dat de staatsschuld verder zou oplopen, al was het maar omdat de uittocht van de jeugd de economie verder in het slop hielp.

 » Lees verder

Het gaat van kwaad tot erger met de censuur op internet

Het gaat van kwaad tot erger met de censuur op internet

08-08-18 08:06:00,

De brutale, gecoördineerde actie van Apple, Youtube, Facebook en Spotify tegen Infowars van Alex Jones laat zien dat het van kwaad naar erger gaat met de censuur die deze grote online mediagiganten uitoefenen op kleinere, kritische platforms, die veel invloed hebben op de publieke opinie.

Wat je ook van inhoud en stijl van de uitingen van Alex Jones en de zijnen mag vinden, dit is ongehoord – een teken aan de wand – en iets dat je als gebruiker van het internet niet over je kant mag laten gaan.

Vanavond heb ik mijn betaalde abonnement op Spotify opgezegd en het besluit genomen dat er hier geen nieuwe Macbook meer komt en dat ik ook mijn andere Apple producten uitfaseer.

Op YouTube deed ik al weinig en op Facebook ben ik amper actief.

Maar ook deze giganten zijn gewaarschuwd.

Gerelateerd:
Alternatieve nieuwssites zijn kwetsbaar

Hieronder een paar rake analyses naar aanelding van de actie tegen Infowars:

Paul Craig Roberts: “These firms are Nazi Gestapo firms. (..) They are the agents of evil.”
Apple, Google, Youtube, Facebook, Twitter Subvert the US Constitution, Free Speech, and American Liberty

Jon Rappoport: “Rivers of elite revenge are flowing”
The war to destroy Alex Jones, Part One

Forbidden Knowledge: “What the Tech Giants have become is beyond the wettest dream of the Soviet Union”
Kristallnacht of the Internet

Paul Watson (Infowars):

“This is the modern day electronic equivalent of book burning”
The real reason Apple, Facebook, Spotify & YouTube banned Infowars

 » Lees verder

Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden – The Rights Forum

Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden – The Rights Forum

07-08-18 05:04:00,

Breaking the Silence

Naftali Bennett Avner Gvaryahu Het Joodse Huis wetgeving Onderwijs Breaking the Silence Internationaal Strafhof EU B’Tselem Kolonisering

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Breaking the Silence / Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden

De wet is een nieuwe maatregel om kritiek op Israëls politiek van bezetting en illegale kolonisering de kop in te drukken. De Israëlische regering ontmantelt de democratie, waarschuwen critici. Wie daar nu nog de ogen voor sluit, moet vrezen voor het moment dat ‘bruine shirts zichtbaar zijn in de straten van Jeruzalem’.

Uit protest tegen de ‘Breaking the Silence-wet’, die kritische organisaties de toegang tot het Israëlische onderwijs verbiedt, organiseerde Breaking the Silence een voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen in het gebouw van het Israëlische parlement.Eli Mendelbaum / Ynet 

Overschaduwd door het aanhoudende rumoer rond het aannemen van de ‘wet op de joodse natiestaat’ door het Israëlische parlement, nam dat parlement onlangs nóg een giftige wet aan. Die is bedoeld om het kritische Israëlische organisaties onmogelijk te maken om nog voorlichting op scholen te geven.

De wet gebiedt de minister van Onderwijs om organisaties en personen de toegang tot Israëls onderwijsinstellingen te verbieden als hun activiteiten zich niet verdragen met ‘de doelstellingen van het staatsonderwijs’, of als zij ‘in het buitenland juridische of politieke acties ondernemen tegen militairen van het Israëlische leger’.

De laatste bepaling is vooral bedoeld als wapen tegen organisaties die het Internationaal Strafhof van informatie voorzien. Het Strafhof doet sinds 16 januari 2015 ‘verkennend onderzoek’ naar ‘de situatie in Palestina’. Israël probeert uit alle macht te voorkomen dat het vooronderzoek uitmondt in een officieel onderzoek naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden.

Oppositie tot zwijgen brengen

De wet staat bekend als de ‘Breaking the Silence-wet’,

 » Lees verder

Saoedi Arabië bedreigt Canada

Saoedi Arabië bedreigt Canada

07-08-18 02:35:00,

Dat er qua politieke zeden in Saudi-Arabië een rare mentaliteit heerst bleek nog dit jaar toen men zonder enige plichtplegingen de Libanese premier Saad Hariri ontvoerde. Nu is er een rel uitgebroken tussen Canada en het land van de familie al Saoed.

Reden is de klacht van de Canadese regering over de arrestaties van een serie vooral dames die zich uitspraken voor meer vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen. Waartegen de Canadese regering van premier Justin Trudeau protesteerde.

Waarop de al Saoedi’s dan gisteren de vluchten hun luchtvaartmaatschappij naar Toronto stopten, de Canadese ambassadeur het land uitzetten en zij hun ambassadeur uit het land terugriepen zeggende dat andere landen de neus niet moeten steken in hun zaken. Zij doen dat immers ook niet, beweren zij.

Canada heeft politiek asiel gegeven aan Ensaf Haid en haar drie kinderen. Zij is de echtgenote van de Saoedische dissident Raif Badawi. En recent arresteerde men in Saoedi Arabië nu ook Samar Badawi, de zus van Raif. Waarop de Canadese minister voor Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland via Twitter protesteerde en stelde te blijven ijveren voor beider vrijlating.

Officiële bedreigingen aan het adres van Canada. Benieuwd wat de andere landen van de NAVO hierover publiek gaan zeggen. Artikel 5 over de wederzijdse bijstand nietwaar. Wedden dat men van Brussel tot Washington zal zwijgen.

Raif Badawi protesteerde tegen de islamitische terreur in het land en kreeg hiervoor in beroep 10 jaar cel, een boete van 260.000 euro en 1.000 zweepslagen. Wat natuurlijk neerkomt op de doodstraf. Deze zweepslagen werden na zware buitenlandse protesten wel grotendeels uitgesteld.

Vandaag plaatsten de heersers van het land op Twitter een nieuwe post die moeilijk anders als een wel heel unieke maar zware bedreiging kan gezien worden aan het adres van de regering in Ottawa. Eentje typisch voor het land zou je kunnen zeggen.

Wel verwijderde men de tweet nadien heel snel. Te gênant natuurlijk maar wel heel typerend voor de heersende mentaliteit van dit stel corrupte extremisten die denken zich alles te mogen permitteren. Gelukkig waren er anderen die zorgden voor het bewaren van deze tweet.

En wat betreft de niet-inmenging in de zaken van andere landen: Vandaag kwam er het bericht dat de Libanese ontslagnemende premier Saad Hariri,

 » Lees verder

CO2-klimaatfraude onweerlegbaar in beeld..!!

CO2-klimaatfraude onweerlegbaar in beeld..!!

07-08-18 01:38:00,

We schreven hier op de site al veel over de mega-hoax die we door de mensheid geïnduceerde klimaatverandering noemen. De mens zou, met andere woorden, verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Eerst was het nog de ‘opwarming’ van de Aarde, maar toen bleek dat hele delen van onze Aarde niét opwarmden, werd het verhaal ineens gewijzigd naar ‘klimaatverandering’..

Niemand, en daar bedoelen we met name wetenschappers mee, heeft nog onomstotelijk kunnen bewijzen, dat de mens de ‘schuld’ is van deze veranderingen, die overigens voor velen en ook voor ons, onmiskenbaar zijn.. Maar waarom zouden deze klimaatveranderingen niet ‘gewoon’ een onderdeel kunnen zijn van de evolutie van de Aarde, als onderdeel van het planeten/zonnestelsel waar wij in zitten..?? In dit kader willen je nogmaals wijzen op de indringende boodschap die David Wilcock ons geeft, in zijn video-presentatie, die ‘NASA’s hottest secret, interplanetairy climate change’ heet. Dit is ‘m en kijk vooral naar de veranderingen die OP ALLE PLANETEN PLAATS VINDEN..!!

En dan is er nog de groep wetenschappers, die duidelijk willen maken, dat we wereldwijd met een MEGA-HOAX te doen hebben.We raden je nog een keer aan om naar dit artikel te gaan, over de beslissing van Trump om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Deze man is zo gek nog niet.. Zéker in dit geval niet, laten we het zo zeggen.. En wie niet gek zijn, zijn deze wetenschappers, die de VS en de wereld waarschuwen voor deze grote misstap..!! De petitie is getekend door maar liefst 31.487 Amerikaanse wetenschappers, waaronder 9.029 gepromoveerden. Klik eens op de afbeelding en kijk op die website. Hou je ‘mind’ OPEN en informeer jezelf!

Daarnaast is het voor ons ook heel duidelijk dat bepaalde, zéér machtige groepen op deze Aarde, inderdaad, de krachten-achter-de-schermen, proberen van deze Aarde een hel te maken. De mensheid in angst en te jagen, zodat deze niet in haar essentiële kracht kan komen, omdat angst verlamd..!! Deze groep sticht zelfs vuur, om die hel kennelijk zo reëel mogelijk te laten lijken..! De bosbranden in Californië en Griekenland zijn zéér waarschijnlijk aangestoken met zéér geavanceerde technieken..! Hoe is het mogelijk dat anders in één woonwijk ALLE BOMEN nog intact zijn en ALLE HUIZEN verbrand..???

Het onderstaande artikel is van Piet Tummers,

 » Lees verder

Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

06-08-18 03:50:00,


x
x
9/11-Memoranda aan Trump:
X
Tijd voor de waarheid
– ‘Deep State’-valse-vlag-Waarheid..! –
x
x
Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Hoe krachtig een samenwerkingsverband van gelijkgestemden kan zijn, blijkt ook nu weer. Een krachtig 911-memo, dat aan president Donald Trump van de VS is gestuurd, bevat een geselecteerde hoeveelheid, kwalitatief hoogwaardige info, die onomstotelijk aantoont, dat in de eerste plaats het ‘officiële’ uitgevoerde onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de aanslagen van 11 september 2001, een volledig onjuiste en volstrekt onvolledige weergave geeft van de daders van de aanslagen.

In de tweede plaats brengen deze memo’s zaken aan het licht, die voor velen nog volstrekt onbekend waren. En ja, mogelijk dus ook voor de huidige president van de USA. Zo niet, dan ziet iedereen, dat ze nu WEL bekend zullen zijn bij de president van ‘We The People’.. Een man, Donald Trump dus, die had beloofd, deze 911-kwestie OPNIEUW te willen onderzoeken.

Jazeker, een heropening van de 911-kestie, in 2015 al.. (HIER) Zijn commentaar, vooral als New Yorkse onroerendgoed-magnaat, over deze aanslagen, kort ná de gebeurtenissen op 911 (HIER op de site), logen er al niet om.

Maar dit is wat hij in een verkiezingsbijeenkomst te melden had over deze zaak; op 15 februari 2016, sprekend tot een wild-enthousiaste menigte in Bluffton, South Carolina, beloofde Trump dat hij zou laten onderzoeken én de resultaten aan het Amerikaanse publiek zou tonen: ‘WIE DAADWERKELIJK HET WTC OMVER HEEFT VERWOEST‘..

Robert David Steele

Wat behelst dit samenwerkingsverband?
Het initiatief is te danken, vooral door de motivatie van Robert David Steele, een voormalige officier van het Marinecorps Infanterie en medewerker van de CIA , die in 2017 werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede.Hij is auteur van een behoorlijk aantal boeken over hervormingen (HIER) die in zijn ogen dienen plaats te vinden, op het gebied van inlichtingendiensten, waarbij in de VS heel simpel de CIA nu de dienst uitmaakt, áchter de schermen (HIER). En op het gebied van hervorming van de verkiezingssystematiek in de VS. Congresleden en senatoren zijn regelmatig als auteur van een voorwoord in zijn boeken te vinden.

 » Lees verder

Yabroud, Syrië – FREESURIYAH

Yabroud, Syrië – FREESURIYAH

06-08-18 09:42:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Kerk van Yabroud , stamt uit 200 a.d. en de oudste kerk, was voorheen een tempel van Jupiter. Terroristen hebben het interieur verwoesten beschadigd met raket en granaat aanvallen. Bewoners zijn onthoofd in de kerk. Getuigenissen van de bewoners van Yabroud!

Yabroud, ligt op 80 kilometer afstand van Damascus en dichtbij Qara, wat ik afgelopen 2 weken bezocht. In 2014 vond er een grote slacht plaats om Yabroud terug te veroveren op de terroristen.

Verwoest restaurant door terroristen

Oudheden van Yabroud, gedeeltelijk verwoest door terroristen

Yabroud centrum, schoongeveegd door terroristen

Tot die tijd werden er door de westerse media, veel leugens verspreid zoals een bericht uit de “Britse Telegraph, het VK heeft de meeste propaganda verspreid, na de VS, Nederland is zelfs zover gegaan om terroristen in het NOS nieuws te laten zien (dr. Shahul Islam, loopt nu nog vrij rond in de terroristen enclave Idlibstan), die Jeroen Oerlemans ontvoerd had, samen met zijn broer (een Nederlandse journalist die later in Libië vermoord is).

Brief aan de Politiek en Media – Terrorist te zien in het journaal als zijnde dokter – heeft de vermoorde Jeroen Oerlemans gekidnapped

Ze doen dit nog steeds (propaganda vertonen) t.o.v. Rusland (Skripal etc), daar (Telegraph artikel, zie link hieronder) stond letterlijk dat het Syrische leger de “oudste” kerk van Yabroud vernield had met aanvallen door mortieren, terwijl, als je nu spreekt met de inwoners het tegenovergestelde gezegd wordt en ik geloof hen, waarom? Omdat het leger van Syrië bombardeerde uit de lucht en juist de terroristen aanvielen met raketten en granaten, er geen bomkraters zijn, maar raket en mortier inslagen, door NATO en VS gemaakte wapens!  Ook zijn er diverse bewoners en leden van de kerk onthoofd en ontvoerd, volgens berichten en getuigenissen van bewoners!

De leugen propaganda machine van het westen: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10384025/The-damage-done-to-Syrias-oldest-church-seen-first-hand.html 

Slag om Yabroud Afbeeldingsresultaat voor yabroud Op 10 februari 2014 begon het Syrische leger zijn offensief tegen de terroristen/rebellen in de bergen van Qalamoun. De Syrische luchtmacht lanceerde 20 luchtaanvallen op Yabrud, ondertussen veroverde het Syrische leger de stad al-Jarajir,  » Lees verder

Het meest Nederlands aan Shell is de belastingdeal

Het meest Nederlands aan Shell is de belastingdeal

06-08-18 06:50:00,

Op het eerste gezicht lijkt Shell een Nederlands bedrijf. Officieel heet het Royal Dutch Shell en de aandeelhoudersvergadering vindt jaarlijks plaats in het Scheveningse Circustheater. Maar in werkelijkheid is Shell niet zo Nederlands als het doet voorkomen.

‘Er wordt over ons totale onzin verteld,’ zei Shell Nederland-ceo Marjan van Loon op 28 juli in een interview met De Telegraaf, waarin ze het ‘besmeurde imago van ’s lands grootste multinational’ poogde op te poetsen. Shell kwam onder vuur te liggen vanwege zijn belastingdeal en rol in de lobby voor afschaffing van de dividendbelasting. Onterecht, volgens Van Loon: ‘Er is in mijn ogen helemaal niks waarvoor Shell zich moet schamen.’

Als topvrouw van de Nederlandse Shell-afdeling heeft Van Loon de taak om de relatie tussen het oliebedrijf en ons land te onderhouden. Tijdens een parlementaire hoorzitting in december zei ze daarover: ‘Shell houdt van Nederland; hopelijk is de liefde wederzijds’. Een half jaar later, in De Telegraaf, boog ze die uitspraak iets bij: ‘wij zijn er te lang van uitgegaan dat Nederland vooral trots op Shell was. Maar we zullen veel beter moeten uitleggen wie Shell is en wat wij doen.’ Wat maakt ‘’s lands grootste multinational’ nu zo Nederlands en hoe doet Shell ons vaderlandse hart sneller kloppen?

Wat maakt Shell Nederlands?

Via zijn voorganger Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij NV heeft Shell een grote betekenis gehad voor onze economie. Op het gebied van olie- en gaswinning bloeide rondom Shell een (kennis)economie op, waaruit bedrijven ontsproten die nog altijd toonaangevend zijn in de wereld; denk bijvoorbeeld aan SBM Offshore of Vopak. Shell heeft (mede) de basis gelegd voor onze welvaart; op die grondvesten is het Nederlandse Shell-sentiment gebouwd.

Shell werd samen met Exxon eigenaar van de NAM, en voorzag Nederland decennialang van goedkoop aardgas uit de Groningse gasvelden. Het was aanvankelijk een zegen, maar de huidige situatie omtrent de gaswinning en de afhandeling van de bevingsschade heeft de liefde tussen Shell en Nederland flink doen bekoelen (zoals u kunt lezen in ons uitgebreide dossier daarover).

Shell is al 13 jaar geen Nederlands bedrijf meer. Sinds 2005 is het een Britse vennootschap

Het merendeel van Shells eigen activiteiten vindt tegenwoordig buiten Nederland plaats. De belastingen over die activiteiten worden logischerwijs afgerekend in landen als Nigeria,

 » Lees verder

De vuurtornado die nu woedt in California hielden wetenschappers tot nu toe voor onmogelijk

De vuurtornado die nu woedt in California hielden wetenschappers tot nu toe voor onmogelijk

05-08-18 03:20:00,

Zelfs de klimaatontkennende president Trump moest zondag toegeven dat er een extreme ramp woedt in California. De ‘Carr brand’ verwoestte al bijna 700 km2, meer dan 1000 woningen gingen in de vlammen op en zeven mensen kwamen om het leven. Maar de brand liet wetenschappers ook kennis maken met een nieuw fenomeen. Een fenomeen dat ze 40 jaar geleden ‘onwaarschijnlijk’ noemden.

De brand werd het eerst opgemerkt op 23 juli in de buurt van Carr Powerhouse Road in het noorden van California. Twee weken later is de brand nog altijd niet onder controle ondanks de inzet van bijna 5000 brandweerlieden. De brand is nu al de zesde grootste ooit in California.

Toch zal de vernietigende storm niet alleen de geschiedenis ingaan wegens de omvang. Donderdag bevestigde de Amerikaanse National Weather Service dat er in de Carr fire een grote vuurwervelwind werd opgemerkt. De wind haalde snelheden tot 230 kilometer per uur en met rookpluimen die 12 kilometer hoog reikten.

Wetenschappers gingen er tot nu toe vanuit dat dergelijke vuurstormen enkel voorkomen bij bijvoorbeeld bombardementen. Zo zetten Britse bommenwerpers in 1943 de Duitse stad Hamburg in vuur en vlam. Er brak toen een vuurstorm uit die aan 42.000 Duitse burgers het leven kostte.

In 1978 schreef de Amerikaanse Weather Service over dergelijke ‘vuurstormen’:

“This is a rare phenomenon and hopefully one that is so unlikely in the forest environment that it can be disregarded.”

(Dit is een zeldzaam fenomeen en hopelijk zo onwaarschijnlijk in een bosomgeving dat we het kunnen negeren.)

De wetenschappers beschreven toen ook de onwaarschijnlijke cijfers van zo’n storm: “met windsnelheden van meer dan 180 kilometer”. De vuurstorm die nu woedt, gaat daar maar liefst 50 kilometer per uur boven.

Dus wat 40 jaar geleden als hoogst onwaarschijnlijk werd beschouwd, wordt nu overtroffen.

Bron:

https://www.forbes.com/sites/ericmack/2018/08/04/fire-tornado-firenado-firewhirl-in-redding-carr-fire-once-thought-too-rare/#2228324958d2

 » Lees verder