De wereld bespreekt ISDS, critici vrezen betekenisloze hervormingen

04-04-19 07:52:00,

Deze week praten vertegenwoordigers van honderd landen in New York over investeerder-staatarbitrage (ISDS). Dat is een juridisch instrument dat multinationals kunnen gebruiken om overheden voor miljarden aan te klagen. Critici vrezen dat de nieuwe onderhandelingen neerkomen op oude wijn in nieuwe zakken. Degenen die profiteren van het instrument – machtige staten en topjuristen uit de ISDS-sector – hebben volgens hen de regie in het overleg. Ook Nederland behoort tot die laatste groep.

Dit stuk in 1 minuut

 • Deze week komen delegaties van zo’n honderd landen samen in New York voor overleg over de investeerder-staatarbitrage (ISDS).

 • ISDS is een bepaling in meer dan drieduizend investeringsverdragen die bedrijven het recht geeft om staten aan te klagen via arbitragetribunalen, buiten de nationale rechtspraak om, wanneer overheden in hun ogen hun rechten als investeerders schenden. Na 942 ISDS-zaken zijn er steeds meer landen, ngo’s en wetenschappers die zich kritisch uitlaten over de bepaling. ‘Grote bedrijven en de superrijken, samen met de arbitrage-industrie [de juristen die de ISDS-zaken afhandelen], zijn verreweg de belangrijkste begunstigden van ISDS,’ zegt de Canadese hoogleraar Gus Van Harten.

 • Binnen een werkgroep van een commissie van de Verenigde Naties (UNCITRAL Werkgroep III) vindt deze week de vierde bijeenkomst plaats tussen delegaties van zestig landen, plus waarnemende delegaties zoals Nederland, om de zorgen over ISDS te bespreken en hervormingen te ontwerpen. Het overleg werd in 2017 gestart.

 • Critici die de bijeenkomsten bijwoonden, stellen dat de voorstanders van ISDS – bepaalde sterke landen en de juristen uit de ‘arbitrage-industrie’ – een grote invloed hebben op de agenda in het overleg. Wanneer kritische delegaties als Zuid-Afrika het woord nemen, worden ‘hun kritieken soms niet eens in de verslagen opgenomen,’ zegt de Nieuw Zeelandse hoogleraar Jane Kelsey.

 • ISDS-juristen blijken bestuurlijke functies te bekleden in de werkgroep en in groten getale aanwezig in de voor de werkgroep opgerichte adviesgroepen. Ook bestaan externe ‘waarnemende’ organisaties voornamelijk uit juristen en bedrijven, terwijl het maatschappelijk middenveld ondervertegenwoordigd is.

 • ‘Bredere kritiek wordt genegeerd’ in het overleg, zegt de Nieuw-Zeelandse hoogleraar in de rechten Jane Kelsey. Het resultaat zal volgens haar ‘oude wijn in nieuwe zakken zijn’.

 • Een van de voorstellen die op de agenda staat is een permanent investeringshof.

 » Lees verder

Brussel weigert test met 5G: mensen zijn geen proefkonijnen – De Lange Mars Plus

brussel-weigert-test-met-5g-mensen-zijn-geen-proefkonijnen-8211-de-lange-mars-plus

04-04-19 07:50:00,

Foto R. Vellekoop – Eindhoven lichtstad

Terwijl Eindhoven wel testgebied voor 5G apparatuur wordt, kiest de Brusselse minister Celine Fremault in de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners van Brussel. Zolang zij deze zekerheid niet heeft wordt er niet getest. Nederland kijkt naar het economisch belang en misschien later naar de gezondheid?

De minister is minder gevoelig voor ‘meer snelheid’ van draadloze netwerken en stelt de gezondheid voorop. De Brusselse deelregering onderhandelde met telecombedrijven over een versoepeling van de stralingsnorm in de hoofdstad van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitenshuis en 9 volt per meter binnenshuis. Ze sloot daarover een akkoord met de operatoren.

“Het is voor mij ondenkbaar zulke technologie toe te laten als ik niet kan verzekeren dat we de burgers kunnen beschermen. Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst”, zei ze tegen L’Echo.

De verhoging is essentieel voor de komst van 5G. De telecomwaakhond het BIPT stelt een norm voor van 14,5 en 41,5 volt per meter, zodat België kan meespelen in de Europese kopgroep voor uitrol van het 5G-netwerk. Volgens het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie is de norm vijftig maal strenger dan de adviezen van het ICNIRP en de Europese Unie! Vlaanderen heeft met 20,6 volt per meter een hogere norm dan Brussel.

Ter vergelijking Rusland en China hebben elk een norm van 6 volt per meter en de VS zelfs 61, dat is tien keer zo veel, volgens Powerwatch. De blootstellingslimiet voor antennes voor mobiele communicatie in Nederland is 61 volt per meter, gelijk aan de Amerikaanse norm.

123rf
Eindhoven

In een verklaring van VodafoneZiggo op hun website schrijven ze dat belangrijke aspecten van 5G voor consumenten en bedrijfsleven zijn: nog hogere snelheid, meer netwerkcapaciteit, ultrakorte responstijden en de mogelijkheid om nog meer verschillende apparaten tegelijk aan te sluiten (‘internet of things’). Betrokken partijen gaan een commitment aan en richten zich op het opzetten van 5G-testfaciliteiten op een aantal locaties in Eindhoven.

We lezen hier niets over zorgen over de gezondheid van Eindhovenaars die worden blootgesteld aan  nog meer straling dan ze al gewend waren met het 4G netwerk.

 » Lees verder

[breaking] Huis voor Klokkenluiders stort in

04-04-19 07:44:00,

Een week geleden publiceerde FTM een groot verhaal over de interne strubbelingen bij het Huis voor Klokkenluiders. Vandaag zijn er verrassende ontwikkelingen: alle medewerkers van de afdeling Advies hebben hun vertrek aangekondigd.

Vanmorgen meldt het Algemeen Dagblad dat de voltallige afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders ontslag wil nemen; dit na onthullingen van FTM en NRC Handelsblad. De vijf vertrekkende medewerkers hebben afgelopen maandag het bestuur van het Huis daarvan op de hoogte gesteld. In het AD spreken zij van ‘een onomkeerbare en onwerkbare situatie’.

FTM en NRC Handelsblad meldden vorige week dat in het recente verleden zowel de bestuursvoorzitter als de directeur van het Huis waren opgestapt vanwege hun betrokkenheid met klokkenluiderszaken in het verleden, die slecht uitpakten voor de melders. Verder schreef FTM dat het Huis sinds de opening in juli 2016 nog geen enkel onderzoek heeft afgerond. Bovendien zijn  klokkenluiders ontevreden over hun behandeling en over de kwaliteit van conceptrapporten. Tot slot bleek dat het bestuur een aanbeveling van een externe onderzoeker om het personeel door te lichten en opnieuw te laten solliciteren niet heeft opgevolgd, omdat zulks ‘bedreigend’ kon zijn voor het zittende personeel.

De onthullingen in FTM en NRC waren de druppel die de emmer deed overlopen

Volgens de vijf medewerkers van de afdeling Advies die nu hun vertrek aankondigen, zijn de problemen binnen het HvK te wijten aan personeel dat ongemotiveerd en ondeskundig is. Ze spreken van een ‘mismatch van personen en functies’. Datzelfde constateerde ook onderzoeker Maarten Ruys, die het Huis al eind 2017 doorlichtte.

De onthullingen in FTM en NRC waren de druppel die de emmer deed overlopen. De vertrekkende medewerkers hadden het bestuur aanvankelijk gevraagd de Tweede Kamer over de interne problemen in te lichten, maar het bestuur vond dat ‘niet op zijn weg liggen’.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft twee hoofdafdelingen: Advies en Onderzoek. Bij de afdeling Advies kunnen klokkenluiders uit het bedrijfsleven of de overheid zich melden met een misstand. Vervolgens krijgen ze adviezen over het doen van de melding en de risico’s daarvan. Ook adviseert deze afdeling over de vervolgstappen. Het contact tussen melder en adviseur is strikt vertrouwelijk.

Met het opstappen van de voltallige afdeling Advies staat het Huis voor Klokkenluiders op instorten.

 » Lees verder

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

03-04-19 03:14:00,

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

In oktober 2018 onthulde een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, waarvan Follow the Money deel uitmaakt, dat in heel Europa belastingdiensten jaren achtereen het doelwit waren geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting terugvorderden. Tussen 2001 en 2016 zouden belastingdiensten in heel Europa ruim 55 miljard euro te veel hebben terugbetaald. De Nederlandse fiscus zou voor minimaal 152 miljoen zijn benadeeld.

Op basis van de publicaties over de zogeheten CumEx Files nam het Europees Parlement op 29 november 2018 een resolutie aan waarin de Europese toezichthouders EBA (bankensector) en ESMA (financiële markten) werd opgeroepen om snel onderzoek te doen naar dividendarbitrage: de handel in aandelen met dividend met als doel om bij een belastingdienst reeds betaalde dividendbelasting terug te vorderen. Door het optuigen van ingenieuze constructies wisten banken, handelaren en hedgefondsen dividendbelasting terug te vorderen waarop ze feitelijk geen recht hadden. Belastingdiensten konden deze onrechtmatige terugbetalingen niet herkennen, doordat hun systemen daar niet op waren ingericht.

De Europarlementariërs riepen op tot spoed omdat uit onderzoek van het consortium achter The Cumex Files was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat. Hoewel vrijwel alle landen hun systemen hebben aangepast en sommige landen, waaronder Duitsland, zelfs strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart, hebben handelaren alweer nieuwe trucs bedacht om belastingdiensten te beroven.

Uit ons gezamenlijke onderzoek was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat

Maar nu, ruim drie maanden na de resolutie, zijn de EBA en de ESMA nog niet verder gekomen dan interne discussies voeren met hun leden, de toezichthouders van de lidstaten. (In Nederland zijn dat De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten).

In twee brieven die in handen zijn van het ARD-programma Panorama en de Zeit Online, partners van het onderzoeksconsortium The Cumex Files, dringen vier vooraanstaande leden van het Europees Parlement aan om dat onderzoek naar dividendarbitrage (cumex- en cumcum-handel) alsnog snel op te pakken.

 » Lees verder

Syrië–De VS en de mensenrechten

syriede-vs-en-de-mensenrechten

03-04-19 08:41:00,

Op dit ogenblik bezet de VS, vooral via haar luchtmacht, een groot deel van Syrië. Ze creëerde er zonder toestemming van wie ook – Zelfs het Amerikaanse parlement stemde er niet over – een zone met vliegverbod voor andere dan Amerikaanse vliegtuigen. Haar bondgenoten (vazalstaten) zoals België zij er wel welkom. Het gebied is grotendeels woestijn maar het bevat ook een serie olievelden en het oostelijke deel van de vruchtbare vallei van de Eufraat. Belangrijk is ook dat de VS daarbij een aantal vluchtelingenkampen en steden de facto bezet.

Internationaal recht

Waarbij de VS de noodzakelijke hulp krijgt van de PKK/YPG, de Koerdische nationalistische groep. Want zonder voetvolk kan een luchtmacht niet veel aanrichten. Maar bij dat bezet gebied horen dus ook enkele steden en vooral vluchtelingenkampen. En een bezettende mogendheid heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het leven daar. Dat is internationaal recht.

Maar de VS zou de VS niet zijn moest ze niet vierkant haar laars vegen aan die plicht. Van enige hulp bij de heropbouw van de stad Rakka bijvoorbeeld, in de middeleeuwen ooit de hoofdstad van de regio, is er helemaal geen sprake.

 

De stad Rakka na de strijd tussen ISIS en de alliantie geleid door de VS. Die mogen van onze media steden vernielen. Helpen bij de wederopbouw hoeft dan niet eens.

De mensen daar moeten zich maar behelpen met de meest primitieve middelen mogelijk. Lijken blijven liggen met overal nog steeds de door IS en andere terreurgroepen voorheen gelegde mijnen. Die maken het leven er gevaarlijk en belemmeren de terugkeer der inwoners. 

En dan is er het vluchtelingenkamp van Rukban in de door de VS bezette zone van Al Tanf, een grensplaats op de cruciale autoweg van Damascus naar Bagdad in Irak. En die is van levensbelang voor beide landen. De Amerikaanse troepen daar ontbreekt het voor zover geweten aan niets. De tienduizenden vluchtelingen enkele kilometers verder hebben daarentegen amper iets.

Het kamp is bezet door jihadistische bondgenoten van de VS, veelal smokkelbendes die zo flink geld verdienen aan de miserie van die mensen in Rukban. Waarom zorgt de VS niet voor een adequate bevoorrading in voedsel en voor de nodige medische zorg zoals hun soldaten wat verder die wel krijgen?

 » Lees verder

Brussel wil een vinger in de Appingedamse pap

03-04-19 07:57:00,

Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten gemeenten in de EU een fors deel van hun wetgeving voortaan ter goedkeuring aan Brussel voorleggen. Een coalitie van 160 burgemeesters, milieuorganisaties en actiegroepen wil de richtlijn tegenhouden waarin dat wordt verplicht. Ook EU-lidstaten roeren zich.

Dit stuk in 1 minuut

 • Via de vernieuwde EU-Dienstenrichtlijn wil de Europese Commissie nationale overheden, provincies en gemeenten dwingen beleid met betrekking tot de dienstensector ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. Ook bestemmingsplannen zouden daaronder vallen.

 • De  Commissie wil op deze manier garanderen dat de Europese regels voor de interne dienstenmarkt ook echt nageleefd worden.

 • Lokale politici uit heel Europa komen in het geweer tegen wat zij zien als een ‘bedreiging voor de lokale democratie’. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al diverse verzoeken gekregen om haar lobby tegen de nieuwe EU-Dienstenrichtlijn vooral voort te zetten

 • Het Europese bedrijfsleven blijkt via allerlei machtige lobbyorganisaties een flinke vinger in de pap te hebben gehad wat betreft de nieuwe EU-Dienstenrichtlijn.


Lees verder

Appingedam is een kleine gemeente aan de noordoostrand van de provincie Groningen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de regio sinds begin jaren negentig een van de gebieden van Nederland waar de krimp zich het hevigst voordoet. Het stadscentrum kampt met leegstand en het gemeentebestuur vreest verpaupering nu steeds meer banen verdwijnen en jongeren wegtrekken. De gemeenteraad heeft daarom in het bestemmingsplan vastgelegd dat detailhandel alleen nog in het centrum is toegestaan. Door de winkelactiviteit te concentreren, hoopt de gemeente de leefbaarheid op peil te houden en de leegloop een halt toe te roepen.

Een paar honderd meter ten oosten van het stadscentrum ligt winkelgebied Woonplein. Daar kunnen inwoners van Appingedam terecht voor bouwmaterialen, inbouwkeukens of een hamburger: Gamma, Kwantum en McDonald’s. Eén van de panden op het terrein is in handen van vastgoedontwikkelaar Visser uit Hoogezand-Sappemeer. Hij wilde het pand verhuren aan schoenen-discounter Bristol. Maar Appingedam greep in en weigerde op grond van het lokale bestemmingsplan toestemming te verlenen. Schoenverkoop valt namelijk onder detailhandel en die is buiten het stadscentrum niet toegestaan.

Het Woonplein in Appingedam

Visser liet het er niet bij zitten: hij diende een klacht in bij de Raad van State.

 » Lees verder

Media over jaar protesten Gaza: geen kant kiezen is de kant kiezen van de sterkste

media-over-jaar-protesten-gaza-geen-kant-kiezen-is-de-kant-kiezen-van-de-sterkste

02-04-19 06:16:00,

Op 30 maart 2019 was het één jaar geleden dat de eerste betoging in Gaza onder de titel ‘Mars voor de Terugkeer’ begon. Ondanks de honderden Palestijnen die vermoord werden door Israëlische scherpschutters en een vernietigend rapport van de VN, blijven de media volharden in hun onevenwichtige berichtgeving, over de onderdrukking van een bezet volk.

Zaterdag 30 maart, dag van het Land voor de Palestijnen, was in Gaza ook de herdenking van de allereerste Mars voor de Terugkeer exact één jaar eerder. Sinds die dag komen tienduizenden inwoners van Gaza elke vrijdag samen aan de afsluiting rond hun enclave om de opheffing van de blokkade te eisen, het recht op vrije beweging tussen de Palestijnse bezette gebieden en meer fundamenteel het recht op terugkeer naar hun land waaruit ze in 1948-1949 en in 1967 werden verdreven.

“We bepalen niet wie gelijk heeft”

De berichtgeving van de Belgische media volgt de lijn van de meeste internationale media. Die kan men als volgt samenvatten. Wat in Israël/Palestina gebeurt is ‘een conflict’ tussen twee volkeren. Wie van beiden gelijk heeft bepalen we niet zelf. “Elke kant in dit conflict heeft zijn eigen narratief” volgens een VRT-journalist.

De openbare zender VRT en zijn voorganger BRT zijn echter nooit onpartijdige waarnemers geweest in Israël/Palestina. Daarin verschilt de VRT niet van zijn commerciële concurrent VTM of van de leidende kranten De Standaard en De Morgen. De VRT is echter geen commercieel privé-bedrijf maar een openbare zender. Daar mag je hogere journalistieke prestaties van verwachten. In werkelijkheid blijkt de openbare zender, zeker op vlak van internationaal nieuws, geen onderscheid te maken. Dat is het meest schrijnend in het geval van de kwestie Israël/Palestina.

Een vergelijking van de berichtgeving in De Standaard, De Morgen, VTM en VRT, the Guardian, BBC, Le Monde en El Pais toont een zeer opvallende gelijkenis. Het bronnenmateriaal is alvast identiek: grote persagentschappen en Israëlische overheidsdiensten worden als ‘bron’ geciteerd. Organisaties als de Rode Halve Maan, Hamas en andere Palestijnse organisaties krijgen daarentegen altijd een kadering, soms subtiel “volgens de Rode Halve Maan”, soms openlijk “zo beweert althans Hamas”.

“Palestijnen komen om het leven”

In alle berichten valt het voorzichtige taalgebruik op. Een van de meest terugkerende omschrijvingen is dat “meer dan 200 Palestijnen” het voorbije jaar “om het leven kwamen”,

 » Lees verder

Naoorlogse verzetshelden waarschuwen voor Baudet

naoorlogse-verzetshelden-waarschuwen-voor-baudet

02-04-19 06:13:00,

De wanhoop slaat nu toch echt toe! Zelfbenoemd ‘weldenkend’ Nederland weet nu echt niet meer hoe ze Baudet moet stoppen. Ruim een week geleden werd er tijdens een antiracisme-demonstratie opgeroepen Baudet neer te schieten; het journaille en de intellectuele goegemeente was er als de kippen bij om deze moordoproep te bagatelliseren. Bijna dagelijks zitten ‘pratende hoofden’ in een van de vele talkshows te fulmineren tegen Baudet en het Forum voor Democratie. Opiniepagina’s van de dagbladen staan dag-in dag-uit vol met alarmerende schrijfsels over de filosoof-politicus en redactionele commentaren maken voortdurend hysterische vergelijkingen tussen de opkomst van Baudet en – natuurlijk – de jaren dertig van de vorige eeuw. Een al lang uitgerangeerde cabaretier schreeuwde onsamenhangende anti-Baudet kreten tijdens het herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht bij de opening van het Boekenbal. Men zit kortom met de handen in het haar. Waarom wil het domme volk maar niet luisteren?!

“Volwassen politici”

Een laatste bedroevende bijdrage aan de dagelijkse stroom van anti-Baudet geluiden levert filosoof en Trouw-redacteur Leonie Breebaart. In het Letter&Geest-katern van 30 maart steekt ze al vanaf zin 1 met grof geschut van wal: “In de week voor de Maand van de Filosofie sloeg Thierry Baudet alle taboes aan diggelen die volwassen filosofen – en volwassen politici – proberen te respecteren, en die je kunt samenvatten als: doe niet of je een goddelijke ziener bent en hou je aan de feiten.”

Breebaart suggereert hier nogal wat in één zin. Baudet is geen volwassen filosoof en geen volwassen politicus, hij noemt zichzelf een ‘goddelijke ziener’ en hij houdt zich niet aan de feiten. Daarnaast verwijt de redacteur tussen neus en lippen door dat Baudet taboes doorbreekt. Laat het nu juist de generatie linkse journalisten zijn die er prat op gaat overal en nergens taboes te willen doorbreken! Maar Baudet, die schopt tegen het linkerbeen, verstoort het progressieve feestje.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Bodar op de korrel

Wie is Breebaart om vast te stellen wie wel volwassen is en wie niet? Welke criteria hanteert de filosoof/redacteur daarvoor? Op z’n minst mag je daarvan toch wel een verantwoording verwachten van iemand die zichzelf filosoof noemt? Maar de Trouw-redacteur suggereert heel geniepig dat Baudet, in tegenstelling tot zijn tegenstanders,

 » Lees verder

‘VICE’ de film die Dick Cheney écht te kijk zet..!!

vice-de-film-die-dick-cheney-echt-te-kijk-zet.

02-04-19 05:58:00,

Door velen beschouwd als één van de complotontwerpers: vice-president Dick Cheney. Hij wilde in ieder geval NIET voor de 9/11-commissie getuigen, alleen dan als het op zijn voorwaarden gebeurde. (klik voor artikel)
x
x
‘VICE’ de film die Dick Cheney écht te kijk zet..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Een van de masterminds achter deze valse-vlag-aanslagen.

De regering-George Bush/Dick Cheney is al lang uit het zicht verdwenen, maar de wereld, en het Amerikaanse publiek in het bijzonder, blijven lijden onder de rampzalige beslissingen van George Bush jr en zijn kompaan Dick Cheney inzake  hun binnen- en buitenlandse beleid. De beweegredenen van zowel Dick Cheney als George W. Bush, en de kennis van de sferen waarin zij opereerden, en hun invloed op de persoonlijke werksfeer van de medewerkers van het Witte Huis en insiders uit Washington, blijkt keihard uit een groot aantal boeken, dat de afgelopen jaren verscheen. Deze 2 complementaire conservatieve Republikeinen, waren niets minder dan de doodssteek voor de Amerikaanse democratie. 

Daarbij werd George Bush’s autoriteit uiterst leep gekaapt, maar feitelijk regelrecht gestolen door de sluwe Dick Cheney.. Diens decennialange carrière in Washington en zijn vertrouwdheid met de innerlijke werking van het politieke besluitvormingsproces in de VS, maakten en maken van hem een onberekenende politieke krachtpatser, die met zijn sluwe en manipulerende daden, feitelijk verantwoordelijk is voor de afschuwelijke oorlogen die we tot op de dag van vandaag voortduren..

Het was vooral de stragische zet van Dick Cheney, om een ongekende samenvoeging van zijn functie als vice-president, met die van de president van de VS te realiseren, die hem aan de ene kant ongekende bevoegdheden gaf en aan de andere kant de totale camouflage en vrijheid verschafte, om zijn manipulatieve en sluwe werk te doen, in de schaduw van George Bush jr. Daarbij ging Dick Cheney’s afschuw vooral uit, over de werking van de democratie, over wat hij beschouwde als de invloed van het congres op het vermogen van de president (en hemzelf natuurlijk) om volledig eigenzinnig zijn werk te doen en zijn macht tot ongekende hoogte te laten bloeien.

De film ‘VICE’ geeft een intrigerend, en soms beangstigend portret van deze niets-ontziende zakenman/politicus, in de afgelopen 2 decennia.

 » Lees verder

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza! – The Rights Forum

laat-israel-niet-wegkomen-met-buitensporig-geweld-in-gaza-8211-the-rights-forum

02-04-19 01:40:00,

Ja, ik teken deze petitie

Voornaam*

Achternaam*

Woonplaats*

E-mailadres*

Mijn naam mag hieronder getoond worden

Ik schrijf me in voor de Nieuwsbrief van The Rights Forum

Velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Teken nu!

×Close
Een ogenbik geduld a.u.b.

Uw ingevoerde gegevens worden momenteel verwerkt …

OK

Uw persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt ten behoeve van deze petitie.

Petitie aan de Nederlandse regering

 • 76%

1914 OndertekenaarsDoel: 2500

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

‘Israëlische militairen hebben met opzet op kinderen geschoten, op gehandicapten, op journalisten, terwijl ze wisten dat het om kinderen ging, om gehandicapten, om journalisten…’

Sara Hossain, onderzoekster

Israëlische militairen schonden het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten door tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden. Dat concludeert een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar het geweld tijdens de demonstraties.

De commissie stelde vast dat tussen eind maart en 31 december 2018:

 • 183 Palestijnen met scherpe munitie zijn doodgeschoten. In twee gevallen was dat mogelijk rechtmatig, in 181 gevallen niet.
 • 6.106 Palestijnen met scherpe munitie zijn verwond. De commissie onderzocht ruim 300 gevallen. In geen daarvan was het gebruikte geweld rechtmatig.
 • Onder deze 6.289 doden en gewonden waren 975 kinderen, 41 journalisten, 42 medisch hulpverleners en een aantal gehandicapten, onder wie een man in een rolstoel.

Tot dusver heeft de Nederlandse regering slechts diepe bezorgdheid uitgesproken ‘over het hoge aantal slachtoffers en het vele geweld dat gebruikt is’. Een veroordeling van Israël of enige andere actie richting Israël is uitgebleven. Daarmee verzaakt Nederland zijn verplichtingen onder internationaal recht.

Nederland heeft, als ondertekenaar van de Conventies van Genève,

 » Lees verder

Hoe zestien hittegolven verdwenen uit de boeken van het KNMI

hoe-zestien-hittegolven-verdwenen-uit-de-boeken-van-het-knmi

02-04-19 07:23:00,

Begin maart 2019 kwam aan het licht dat het KNMI historische gegevens over hittegolven wijzigde met de klaarblijkelijke bedoeling om het politieke opwarmingsverhaal overeind te kunnen houden. Groot nieuws zou je denken, maar het is op dit punt al wekenlang oorverdovend stil in medialand.

Tijdens de warme periode vorig jaar hoorden we via het nieuws dat hittegolven in Nederland aanmerkelijk vaker voorkomen als gevolg van ‘de klimaatverandering’. Dit zou zelfs het nieuwe normaal worden.

De alarmerende toon van het bericht bleek echter in tegenspraak met de oorspronkelijke meetgegevens vanaf het begin der 20e eeuw tot nu want tussen 1901 en 1951 waren er – volgens die gegevens – 23 hittegolven en tussen 1951 en 2018 (een aanmerkelijk langere periode bovendien) slechts 19.

Echter omdat het KNMI in 2016 een correctie van oude meetgegevens uitvoerde, bleven er van die 23 hittegolven uit de eerste helft van de 20ste eeuw nog maar zeven over. Zo verdwenen er zestien uit de boeken

Deze correctie was volgens het KNMI onder meer nodig vanwege de verandering van meethut in 1951 en het ontbreken van vergelijkende metingen gedurende deze verandering. Vergelijkende oftewel parallelle metingen zijn immers nodig om te constateren in hoeverre verschillende opstellingen dezelfde gegevens produceren.

Een viertal onderzoekers (Frans Dijkstra, Jan Ruis, Rob de Vos en Marcel Crok) is onlangs diepgaand in dit wonderlijke fenomeen gedoken en zij hebben daarover een lijvig rapport van 88 pagina’s geproduceerd met de spannende, Kuifje-achtige titel:’Het raadsel van de verdwenen hittegolven’ .

Twee meethutten

Zij ontdekken bijvoorbeeld een oude foto waarop beide meethutten braaf naast elkaar staan opgesteld (zoals dat ook hoort ten behoeve van de parallel-meting). Dit gegeven en de gebruikelijke meetpraktijk van meteorologische professionals, ook in die tijd, maken het argument van het KNMI om de oude meetgegevens zo ingrijpend te veranderen uiterst verdacht.

Temeer omdat de onderzoekers er achter kwamen dat er toch nog meer oude meetgegevens bestaan. Dat is inmiddels toegegeven, maar deze gegevens worden door het KNMI nog niet beschikbaar gesteld.

En ze ontdekten nog iets verontrustends: bij een controle van de berekeningen van het KNMI met behulp van de door het KNMI zelf toegepaste methode bleken niet dezelfde correcties reproduceerbaar te zijn.

Daar komt bij dat de gekozen methodiek ten minste discutabel is,

 » Lees verder

WIE WIL 5 G ??

* het testen van straling wordt gedaan door een zak met water in het stralingsveld te hangen en dan te meten hoeveel de temperatuur stijgt, c.q. een levend wezen wordt gewoon als een zak met water gedefinieerd . . . .
* Oostenrijk en Zwitserland gaan niet mee in deze ontwikkeling zolang de veiligheid niet gegarandeerd is (in Frankrijk mogen geen zendmasten, de huidige types, in de buurt van scholen worden geplaatst)
* het militaire belang van 5G is evident, (daarom mag Huawei niet als leverancier optreden)
* De combinatie met z.g. slimme apparaten (auto’s, meters, koelkasten, z.g. spraakassistenten enz.) veroorzaakt een uiterst giftige cocktail 
zie verder onderstaande PDF

FLYER-5G-.gecorrigeerd-MvD….

Monsanto-Bayer veroordeeld: Roundup is oorzaak kanker

monsanto-bayer-veroordeeld-roundup-is-oorzaak-kanker

01-04-19 03:42:00,

Op 28 maart 2019 heeft een rechtbank van de staat California het bedrijf Monsanto (nu Bayer) veroordeeld tot een schadevergoeding van 80 miljoen dollar, voor het veroorzaken van de kanker non-hodgkinlymfoom bij een 70-jarige man, die het bestrijdingsmiddel Roundup twintig jaar in zijn tuin had gebruikt.

Onmiddellijk na het verdict gaf de advocaat van Edwin Hardeman, een 70-jarige burger, de volgende verklaring: “De jury heeft Monsanto zonder de minste aarzeling verantwoordelijk bevonden voor 40 jaar commerciële wanpraktijken en een boodschap gegeven dat het bedrijf de manier van zaken doen grondig moet veranderen.

“Het blijkt duidelijk uit de acties van Monsanto dat het (bedrijf) er niets om geeft dat Roundup kanker veroorzaakt en zich steeds heeft gefocust op de manipulatie van de publieke opinie en op de ondermijning van ieder persoon die oprechte en legitieme zorgen uitte over Roundup.”

Het bedrijf heeft jarenlang verzwegen dat Roundup kankerverwekkende stoffen bevat (glyfosaat), heeft wetenschappelijke studies gemanipuleerd en heeft actief gelobbyd bij de Amerikaanse overheidsdienst voor het leefmilieu EPA, zodat deze dienst geen waarschuwingen uitvaardigde tegen het gebruik van dit product. Monsanto riskeert een gelijkaardige veroordeling in duizenden andere rechtszaken in de VS. Nog steeds te koop… (screenshot allestegenongedierte.nl)

Monsanto is vorig jaar opgegaan in de chemiereus Bayer, in een poging van het volledig besmette imago van de merknaam Monsanto af te raken. Of dat zal lukken is maar de vraag. Bayer heeft (nog) niet de slechte reputatie van Monsanto, maar ook deze gigant zal uiteindelijk enkel buigen voor druk van de publieke opinie. Uit zichzelf veranderen zal dit alleen door winst gedreven bedrijf nooit doen. 

De bewijzen dat Roundup kankerverwekkend is, worden al jaren verspreid door internationale instellingen. Desondanks heeft de Europese Commissie nog steeds niet beslist een volledig verbod op het product uit te vaardigen. Ook voormalig Vlaams-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) vond de belangen van de agro-industrie belangrijker dan de volksgezondheid en stemde na jarenlange druk van de publieke opinie in met een mak verbod op het gebruik door particulieren. Professionele gebruikers zoals landbouw- en tuinbedrijven mogen echter gewoon verdergaan met het gebruik van het gevaarlijke product.

Bron:

‘Verdict Is In’: Monsanto Found Liable for Man’s Cancer, Ordered to Pay $80 Million in Damages

 » Lees verder

President Moreno van Ecuador verdacht van corruptie

president-moreno-van-ecuador-verdacht-van-corruptie

01-04-19 03:42:00,

Op 24 mei 2017 werd Lenin Moreno nog verkozen als opvolger van Rafael Correa met de belofte diens sociaal programma en de strijd tegen corruptie verder te zetten. Twee jaar later heeft hij zowat al zijn electorale beloftes verloochend en wordt hij nu zelf verdacht van corruptie.

Na tien jaar sociaal progressief beleid onder president Rafael Correa (2007-2017) werd Lenin Moreno, voormalig vice-president tijdens Correa’s eerste mandaat (2007-2012), verkozen tot zijn opvolger met 51,16 procent van de stemmen in de tweede ronde.

Moreno’s verkiezingsprogramma kwam neer op een verderzetting van het sociaal-economisch beleid van Correa. Hij kreeg tijdens de verkiezingscampagne de volle steun van de nog altijd zeer populaire Correa. Een van de speerpunten van zijn programma was de strijd tegen corruptie in het overheidsapparaat en het bedrijfsleven.

Correa voerde vanaf 2007 overheidsprogramma’s voor sociale doeleinden in, verlaagde de armoede van 36,7 naar 22,5 procent en verhoogde het verplichte minimumloon. Dat beleid leidde tot een algemene verhoging van de welvaart in zijn land. Perfect was het plaatje niet, maar in vergelijking met alle presidenten voor hem was zijn bestuur op alle vlakken beter voor de gewone Ecuadoraan.

Ondanks hoge overheidsuitgaven kon hij een jaarlijkse groei van het bnp verwezenlijken van gemiddeld 1,5 procent per jaar, tegenover een gemiddelde groei van 0,6 procent in de twintig voorgaande jaren. Na zijn tweede mandaat verhuisde Correa naar België met zijn kinderen en zijn Belgische vrouw, die hij leerde kennen tijdens hun studies aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Moreno breekt met Correa’s bondgenoten

Wie er van uitging dat Moreno het beleid zou verderzetten van Correa werd echter vrij snel teleurgesteld. Binnen enkele maanden besliste president Moreno een aantal wetten af te schaffen die garant stonden voor de sociale programma’s onder zijn voorganger. Waar Correa er tijdens zijn tien jaar in was geslaagd totaal onafhankelijk te worden van buitenlandse schuldeisers zoals het IMF, besliste Moreno terug te keren naar het neoliberale beleid van voor 2007 en een lening aan te vragen bij het IMF van meer dan 5 miljard dollar. Zoals het IMF altijd doet met zijn leningen aan zwakke staten, stelde de bank strenge eisen op vlak van sociale besparingen, de verkoop van overheidsdiensten en de verlaging van belastingen voor privé-bedrijven.In 2017 werd hij nog gehuldigd als het eerste staatshoofd ter wereld verkozen in een rolstoel (internationaldisabilityalliance.org)

Bovendien rekende Moreno af met politici die hij als een bedreiging zag voor zijn machtspositie,

 » Lees verder

Vijf observaties over de presidentsverkiezingen in Oekraïne

vijf-observaties-over-de-presidentsverkiezingen-in-oekraine

01-04-19 03:29:00,

Zondag werd in Oekraïne de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Deze ronde werd gewonnen door de komiek Volodymyr Zelensky. Wat betekent deze uitslag? Vijf zaken zijn belangrijk om in het oog te houden.

1. Forse afstraffing Porosjenko

Zelensky heeft met 30,3 procent van de stemmen de eerste ronde gewonnen.* In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de zittende president, Petro Porosjenko. Porosjenko haalde in de eerste ronde echter niet meer dan 16 procent van de stemmen. Dit terwijl hij in 2014 nog zo’n 54 procent van de stemmen behaalde, waarmee een tweede ronde overbodig was.

2. Timosjenko en Lyasjko profiteren niet

Bekende politici als Joelia Timosjenko en Oleh Lyasjko profiteren echter niet of nauwelijks van Porosjenko’s zwakke positie. Timosjenko kreeg opnieuw slechts zo’n 13 procent van de stemmen. De radicale Lyasjko daalde zelfs van 8 naar 5 procent.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

3. Verdeelde oppositie

Op de vierde plaats eindigde Yoeri Boyko met 11,6 procent van de stemmen. Hij nam als onafhankelijke kandidaat aan de verkiezingen deel, doordat het Oppositieblok, dat vooral het oosten en zuiden van Oekraïne vertegenwoordigt, intern verdeeld was. Olkesandr Vilkul, de officiële kandidaat van het Oppositieblok behaalde 4,2 procent van de stemmen. Als de partij niet zo verdeeld was geweest, had Boyko een kans gehad Porosjenko voorbij te streven en door te gaan naar de tweede ronde.

4. Invloed van oligarchen

De meeste Oekraïners kozen in de eerste ronde dus voor Zelensky. Hieruit spreekt afkeuring van de gevestigde politiek, waar zowel Porosjenko als Timosjenko representanten van zijn. Het is echter de vraag of Zelensky werkelijk een alternatief is. Het is weliswaar iemand van buiten de politiek, maar hij komt wel uit de stal van de oligarch Ihor Kolomoyskyi. De tweede ronde gaat dus tussen een werknemer van de oligarch Kolomoyskyi en de oligarch Porosjenko. Wat dat betreft zullen deze presidentsverkiezingen weinig verandering brengen.

5. Parlementsverkiezingen komen nog

Tot slot is het nog de vraag hoe de parlementsverkiezingen uit zullen pakken. Zelfs als Zelensky tot president gekozen wordt, is het nog de vraag welke meerderheid er in het parlement gevormd kan worden.

 • Genoemde percentages zijn op basis van een onvolledige uitslag, uiteindelijke percentages kunnen dus licht afwijken.

 » Lees verder

Elysée vervalst video | Uitpers

elysee-vervalst-video-uitpers

01-04-19 08:15:00,

Medewerkers van de Franse president Emmanuel Macron verspreidden vorig jaar een vervalste video om Macrons veiligheidschef Alexandre Benalla uit de wind te houden. Een andere video, onthuld door de krant Le Monde, had laten zien hoe Benalla op 1 Mei betogers had afgetuigd. Benalla is moeten opstappen, maar later bleek dat het Elysée hem zo lang mogelijk in bescherming nam. Hij reisde maandenlang rond met een diplomatiek paspoort.

Benalla was op 18 juli vorig jaar in opspraak gekomen na de onthulling van de beelden van, 1 Mei. De dag daarop heeft het Elysée een illegaal bekomen video van de politie bewerkt met andere beelden over geweld van betogers en die op een anoniem twitteraccount geplaatst. Die video moest de indruk wekken dat Benalla slechts reageerde op geweld.

Die vervalsing werd georkestreerd door de naaste medewerker van Macron, Ismaël Emelien. Die laatste heeft zeer onlangs aangekondigd dat hij het Elysée verlaat voor nieuwe horizonten. Hij had aan politieonderzoekers begin dit jaar verklaard dat hij absoluut had willen vermijden dat de video met hem in verband werd gebracht. Hij wou immers geen vragen van de pers krijgen waarom het Elysée Benalla beschermt.

 » Lees verder

De oranje velden

de-oranje-velden

01-04-19 08:11:00,

Net terug van een week Normandische kust. Dieppe, Varengeville, Veules les Roses, Etretat, Yport, dat werk. Op de dinsdag een wandeling gemaakt in de omgeving van Le Bourg d’Un, een gehucht in het boeren achterland, vijf kilometer van zee. In de oude gids uit 2001 wordt het Normandische land getypeerd als ‘bogasse’, een eeuwenoud coulissenlandschap. Toen al was er zorg of de ruilverkaveling daar geen einde aan zou maken, omdat het bijhouden van de heggen en bomenrijen grootschalige landbouw in de weg staat. Rond het dorp leven de coulissen nog. We horen veel vogels, er vliegen een paar fazanten weg als we te dichtbij komen. Verderop verandert alles in eindeloze akkers, voor de helft voorzien van een oranjebruine gloed. Aan de oranjegele grasranden maak ik op dat de glyfosaatspuit hier massaal gehanteerd wordt. Vogels horen we niet meer met uitzondering van een verdwaalde leeuwerik die omhoog schiet en de noodklok luidt.

Bij een onafzienbaar veld koolzaad staat een bord; “Ici, les chasseur agissent pour la biodiversite”. De jagers komen in het geweer voor de patrijzen, de ganzen en de hazen. Er is een experiment gaande in het veld met hokken en netten waar nieuwe populaties wilde dieren voor de toekomst veilig gesteld moeten worden. Het oogt lachwekkend naast de monoculturen die hier verbouwd worden of moeten gaan worden. Verderop, na het passeren van zo’n dorpje met idyllisch opgeknapte Normandes, lopen we door de glyfosaatvelden op twee boerderijen af. Links heeft de grootschalige vernieuwing toegeslagen; nieuwe grote schuren vol machines achter afgebroken resten van de oude gebouwen. Rechts een oud rommelig erf met mooie boomwallen. Vooruitgang is een relatief begrip. Als we dwars door de volgende glyfosaatakkers lopen, zien we voederbieten van het vorige oogstjaar liggen. Slechts enkelen zijn licht aangevreten door een klein knaagdier. De meeste zijn niet aangeroerd, waarschijnlijk omdat er hier bijna geen dieren meer zijn. Een boer rijdt aan de horizon in zijn tractor met de tien meter brede bespuitingsvleugels door het veld. In de verte staat een kleine nieuwbouwwijk. Een glyfosaatakker grenst aan hun tuinhekken. Arme kinderen die daar opgroeien. Woon je in de buitenlucht en heb je dat.


Thuis lees ik in Wolffers’ Overleven over de complexiteit van onze darmen en het belang van het behoud van de enorme diversiteit van de biotoop daarbinnen.

 » Lees verder

Syrië–Russische beschuldigingen tegen Belgische militaire veiligheidsdienst

01-04-19 08:05:00,

Consternatie bij de nieuwsdienst van de VRT gisteren toen het verhaal uitlekte over de Russische beschuldigingen aan het adres van onze militaire veiligheidsdienst, AIDV, dat zij betrokken zouden zijn bij het opzetten, samen met de vrienden uit Frankrijk, van een nepaanval, false flag, met chloorgas in de Syrische provincie Idlib.

Een plan waarbij men volgens die beschuldigingen ging samenwerken met de Syrische tak van al Qaeda en haar partner de Witte Helmen, de zogenaamde hulporganisatie vermoedelijk opgericht door de Britse geheime dienst MI6.

Nepnieuws

En kijk, zowel Jens Franssen als Jan Balliauw, voor respectievelijk radio en televisie, klasseerden het Russische verhaal zonder verpinken bij het nepnieuws waar, aldus beiden in koor, ‘’de Russen voor gekend zijn”. Een gemak die typerend is voor de wijze waarop men bij de VRT aan berichtgeving doet.

Een journalistieke stelregel is dat men alle verhalen, hoe gek klinkend ook, onderzoekt of er eventueel iets van waar is. Hoeft hier dus niet. Een verhaal kan gebracht worden door een onbetrouwbare man en op het eerste zicht ongeloofwaardig lijken dan toch wil dat nog niet zeggen dat dit gelogen is. Pas na onderzoek kan er eventueel duidelijkheid zijn.

Russische advizeurs - Infanterie - Omgeving Aleppo - 12-2015

Russische militairen in Syrië. Als gevolg van afspraken met Turkije en Iran moeten zij zorgen voor een stabilisatie van het conflict rond de provincie Idlib en een politieke oplossing mogelijk maken. Erg twijfelachtig of dit er ooit van zal komen. Vraag is ook of dit zelfs wenselijk is. Kan men toelaten dat al Qaeda er een kalifaat opzet? Natuurlijk niet.

Wat is er aan de hand? Vrijdag gaf de Russische generaal-majoor Viktor Kupchishin een van zijn regelmatige persconferenties over de toestand in Syrië. Deze is voorzitter van het Russische Centrum voor Verzoening tussen de Opposanten in Syrië. Een structuur opgezet na de onderhandelingen in het Russische Sochi en in Kazakstan tussen Rusland, Turkije en Iran. Het moet conflicten verhelpen en hierover regelmatig rapporteren.

Het verhaal zoals het gebracht werd door de nieuwswebsite Southfront, die pro de Syrische regering is, is deels voorwaardelijk en stelt zich verder te baseren op voor Kupchishin vaststaande soms gedetailleerde feiten.

Enige bewijzen voor die beweringen geeft men echter niet. Ergens logisch want het verhaal is zo te zien gebaseerd op geheime informatie en dat blijft dus ook geheim.

 » Lees verder

#GiletsJaunes trotseren terreur Macron voor 20e keer – De Lange Mars Plus

giletsjaunes-trotseren-terreur-macron-voor-20e-keer-8211-de-lange-mars-plus

01-04-19 07:56:00,

Op zaterdag 30 maart gaan voor de 20e week (Acte XX) meer dan 120.000 Franse Gele Hesjes in tientallen steden de straat op, vreedzaam en vastberaden ondanks de orgie van politiegeweld die zij moeten trotseren. Macron stuurt al vijf maanden aan op een bloedige confrontatie, die lijkt uit te blijven.

Snelle impressie van de steden waar Gilets Jaunes actief waren tijdens Acte XX.

De inperking van de burgerrechten van de Gilets Jaunes gaat verder. De verbodsbepalingen voor steden waar het meest wordt gedemonstreerd zoals Parijs, Toulouse, Bordeaux, Avignon, Nice en Rouen zijn uitgebreid ten opzichte van afgelopen week.

Macron schuwt geen enkele methode om te winnen, daar hoort ook infiltratie door vermomde politie bij van de Gilets Jaunes (zie filmpjes verderop).

Daar hoort bruut politiegeweld bij, met inzet van verminkende rubberkogels, granaten die al ettelijke handen bij demonstranten hebben afgerukt, verstikkende traangasaanvallen en mensen die in elkaar worden gebeukt met de wapenstok.

We beginnen echter met beelden van de weergaloze inzet en moed van de Gilets Jaunes die hun plaats in de historie dankzij hun vreedzame acties al hebben verdiend. Ook hun doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Zij demonstreren onverstoorbaar sinds half november 2018, dat is al vier en een halve maand.

De Gele Hesjes van de Loire en Haute Loire beschrijven zichzelf alsvolgt:

“De Gilets Jaunes zijn een spontane beweging…die in Frankrijk mensen samenbrengt die verontwaardigd zijn over de minachting waarmee de meest fragiele van onze medeburgers worden behandeld in de wereld van werk en buitenland, belastingonrecht….De Gele Hesjes streven naar een meer egalitaire samenleving waarin iedereen fatsoenlijk en waardig kan leven, en meer sociale rechtvaardige maatschappij waarin de rijkdom eerlijker is verdeeld.”

GJ43 verzet zich tegen de wat zij noemen “politie-repressie, tegen het autoritarisme van de staat, tegen de criminalisering van de sociale beweging.”

Gilets Jaunes

In de hoofdstad zijn op zaterdag een groot aantal metrostations gesloten en een deel van de stad is tot verboden gebied voor de Gilets Jaunes verklaard. Desondanks kleuren straten geel en komen de demonstranten uiteindelijk massaal aan bij de Eifeltoren.

Enthousiast en volhardend #giletsjaunes met tienduizenden in #Parijs #acte20 https://t.co/NbJbmbG7qe

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 30 maart 2019

PARIS/TROCADERO
🔴#GiletsJaunes #ActeXX #chalecosamarillos #YellowVests #Resistance pic.twitter.com/gAxJaH6v3e

— sikokosmik (@sikokosmik) 30 maart 2019

Marseille

Magnifique #ActeXX à #Marseille !

 » Lees verder

Het andere #Venezuela dat de reguliere pers niet wil laten zien – De Lange Mars Plus

het-andere-venezuela-dat-de-reguliere-pers-niet-wil-laten-zien-8211-de-lange-mars-plus

30-03-19 09:55:00,

123rf

Gelukkig bestaan er naast de door enkele eigenaren gedomineerde mediagiganten ook media die onafhankelijk een mening vormen en deze naar buiten brengen. Dan krijgen we opeens een heel ander beeld voorgeschoteld dan het standaardverhaal, dat Venezuela wordt geregeerd door een keiharde dictator en dat het een van hongerdood stervend land is. Een land dat smeekt om ingrijpen om de arme mensen te helpen die door Maduros toedoen getroffen worden door een crisis. Ja, waar de democratie moet worden hersteld.

Deze beelden zijn opgenomen enkele dagen na de couppoging van Guaido die zichzelf tot president van Venezuela heeft uitgeroepen. Onder aanvoering van de VS is hij door een aantal Europese landen direct erkend.

We krijgen een heel ander beeld dan wat we normaliter voorgeschoteld krijgen van de massamedia. Caracas, de hoofdstad van Venezuela, bijvoorbeeld is zeker geen oorlogsgebied.

Een dame toont trots hoe ‘gewone’ mensen dankzij de revolutie van Chavez, de voorganger van de huidige president Maduro, kunnen leven. Hij heeft veel goeds gebracht, waaronder een stukje herverdeling van de rijkdom van het land waarvan nu ook een stukje bij de niet rijken is terecht gekomen.

De elite van het land verzet zich, terwijl het armere bevolkingsdeel Maduro steunt.

We horen en zien de Venezolanen die voor ‘regime change’ zijn. Zij zien de buitenlandse media als hun bondgenoten en bedanken de filmploeg die deze video maakte.

Van een humanitaire crisis is weinig te zien, niet in het rijke, maar evenmin in het armere deel van de stad. Toch wegen de door de VS ingestelde sancties zwaar door en krijgen veel mensen voedselpakketten. (Lees hier over de gevolgen van de sancties)

Met de foto’s willen de main stream media suggereren dat het land zich bevindt in een humanitaire crisis. Na onderzoek echter blijkt dat de foto’s uit een periode van voor 2016 komen.

Beide films bevestigen het beeld dat Abbey Martin met haar reportage ‘An Ocean of Lies on Venezuela’ ook geeft.

VN Rapporteur Alfred de Zayas, die een rapport over de mensenrechten in Venezuela schreef,

 » Lees verder

Het ultraconservatieve ordoliberalisme van Wopke Hoekstra

30-03-19 09:15:00,

Het Nederlandse begrotingsoverschot in 2018 bedroeg anderhalf procent: een record, en ruim 1200 euro per werkende Nederlander. De minister van Financiën wil het geld gebruiken om de staatsschuld af te bouwen. Ewald Engelen heeft een beter idee.

Deze week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat het begrotingsoverschot van de overheid in 2018 een recordhoogte van 1,5 procent heeft bereikt. Meer dan elf miljard euro bedroeg het overschot: pakweg 1.200 euro per werkende Nederlander. Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën wil de extra inkomsten gebruiken om de staatsschuld, momenteel pakweg 58 procent van het bruto binnenlands product, sneller af te bouwen. Hoekstra: ‘we weten uit het verleden dat goed weer ook snel weer kan omslaan en er zijn aanzienlijke risico’s, denk aan Brexit.’

Het is weer ultraconservatief ordoliberalisme dat de klok slaat aan de Korte Voorhout in Den Haag. Ordoliberalisme: de leer dat de staat slechts moet zorgen voor faire marktregels, zich zo min mogelijk met marktuitkomsten moet bemoeien en dus moet streven naar begrotingsevenwicht en een zo laag mogelijke staatsschuld. Het is dezelfde leer die Duitsland via Merkel en Schauble sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010 succesvol aan de rest van de eurozone heeft weten op te leggen. Met desastreuze gevolgen: massawerkloosheid, groeiende onzekerheid, de langste recessie sinds de jaren dertig, stijgende ongelijkheden, toenemende euroscepsis en opkomend populisme.

In het buitenland is dan ook een brede maatschappelijke discussie ontstaan over zin en onzin van begrotingsdiscipline, met de Financial Times deze week pleitend voor veel ruimer begrotingsbeleid in de eurozone om de dreigende economische dip het hoofd te bieden. Niets daarvan in Nederland. Terwijl juist hier belangrijke lessen getrokken zouden moeten worden uit het historisch ongekend hoge begrotingsoverschot. Zeker tegen de achtergrond van de verkiezingen van vorige week, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn maar tenminste een ding duidelijk hebben gemaakt: de kiezer heeft genoeg van de middenpartijen en de beleidsconsensus die zij vertegenwoordigen. 

De belangrijkste les is wat mij betreft dat er in de voorgaande kabinetsperiodes veel te zwaar is bezuinigd en dat de lasten te veel zijn verzwaard. Overheidsbegrotingen zijn net mammoettankers: wijzigingen in inkomsten en uitgaven zijn lastig door te voeren en áls ze eenmaal zijn doorgevoerd, zijn de langetermijngevolgen groot.

 » Lees verder

“Jullie volwassenen schijten op onze toekomst”: portret van Greta Thunberg

jullie-volwassenen-schijten-op-onze-toekomst8221-portret-van-greta-thunberg

29-03-19 04:49:00,

Het tengere Zweedse tienermeisje Greta Thunberg is het gezicht geworden van de wereldwijde klimaatbeweging. Zij daagt de rijken en machtigen van deze planeet uit en ziet haar Aspergersyndroom als een geschenk. Een portret.

Een zwaar verdict

Voor haar ouders werd het snel duidelijk: Greta was geen meisje zoals andere kinderen van haar leeftijd. De diagnose was ernstig: hun dochter leed aan een zware vorm van Aspergersyndroom én selectief mutisme.

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme die zich kenmerkt door beperking in de sociale omgang en een beperking in interesses en activiteiten. Ze vinden het moeilijk om te begrijpen wat andere mensen denken en voelen of wat hun bedoelingen zijn. Sociale regels begrijpen ze niet altijd en ze sluiten zich ook gemakkelijk af voor de buitenwereld. Aanrakingen vinden ze niet fijn en ze vermijden vaak oogcontact.

Mensen met selectief mutisme spreken consequent niet in bepaalde sociale situaties terwijl dat wel wordt verwacht, zoals bijvoorbeeld in school, de jeugdbeweging of in een winkel. In situaties waar ze zich wel op hun gemak voelen zoals in het gezin of bij vrienden, praten ze wel zonder problemen. Het is een stoornis die vaak samen gaat met autisme.

De stoornissen hebben een zware impact gehad op Greta. Als 8-jarig kind kreeg ze te horen dat het klimaat aan het opwarmen was met mogelijk zeer ernstige gevolgen voor de leefbaarheid van de planeet. Ze was geschokt dat volwassenen het probleem niet serieus leken te nemen. Ze kon die gedachte niet meer uit haar hoofd zetten.

“Ik was zo verdrietig omdat de wereld zo verkeerd was, alles was zo verkeerd, en toen dacht ik dat het geen zin had om te leven.” Op 11-jarige leeftijd werd Greta zwaar depressief. Ze stopte met eten en praten en ging niet meer naar school. Ze verloor tien kilo en haar groei werd belemmerd.

“Ik was zo verdrietig omdat de wereld zo verkeerd was, alles was zo verkeerd, en toen dacht ik dat het geen zin had om te leven.”

Syndroom wordt troef

Het was allemaal niet evident voor Greta, maar ze vocht terug. Ze sloot zich aan bij actiegroepen die symbolische en ludieke acties op school wilden organiseren tegen de klimaatontaarding. Maar dat bracht niets op vond ze, ze wilde een duidelijk statement maken.

 » Lees verder

De ene annexatie is de andere niet | Uitpers

de-ene-annexatie-is-de-andere-niet-uitpers

29-03-19 10:41:00,

Syriërs demonstreren tegen het besluit van Trump om de annexatie van de Golan-hoogten te erkennen. (foto: sana)

“Wat de president deed met de Golan-hoogten is erkenning van de realiteit op het terrein en erkenning van de veiligheidsituatie die noodzakelijk is voor de bescherming van de staat Israël”, zo verklaarde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo nadat president Trump eerder deze week besloot de annexatie door Israël van de Syrische Golan-hoogten in 1981 te erkennen en ze als Israëlische grondgebied te beschouwen.

Waarom dan niet de annexatie van de Krim erkennen? Ze is nu eenmaal “de realiteit op het terrein”. En bovendien “noodzakelijk voor de veiligheid” van Rusland in de Zwarte Zee. Dit nadat in 2013-2014 op initiatief van het Westen, dat er miljarden dollars euro’s voor over had, in Oekraïne een staatsgreep werd gepleegd om een pro-westerse, anti-Russische regering aan de macht te brengen.

Maar de ene annexatie is de andere niet. Rusland werden zware sancties opgelegd, die nog altijd van kracht zijn. Ook Russische instellingen en individuen, buitenlandse ondernemingen en zakenlui die geacht worden de Russische politiek te ondersteunen worden strafmaatregelen en/of zware boetes opgelegd, zowel door de Verenigde Staten als de Europese Unie.

Nochtans hebben beide in principe niets tegen annexaties. Denken we bv. maar aan de steun van de westerse landen voor de annexatie vanaf 1975 van de Spaanse Sahara door Marokko. Of aan de onverschilligheid toen het Indonesische leger, ook in 1975, de Portugese kolonie Oost-Timor binnenviel toen dat land zich onafhankelijk had verklaard. De overrompeling van het kleinde staatje liep uit op een genocide: tussen de 200.000 en de 250.000 mensen, of een vierde tot een derde van de bevolking, werden vermoord. Die slachtpartij leidde tot grote internationale solidariteit, die de westerse regeringen verplichtte iets te doen. Toen Indonesië de militaire dictatuur afschudde, opende dat de weg naar een nieuwe onafhankelijkheid in 2002 na bijna 27 jaar bezetting en harde onderdrukking.

Marokko daarentegen is niet geëvolueerd. Het blijft een absolute monarchie waarin de mensenrechten van weinig of geen tel zijn. Wat geen hinderpaal is voor uitstekende relaties met de westerse landen, waaronder België dat ook wapens leverde om de het verzet van de Saharawi’s te bestrijden. Sancties voor de annexatie: nooit van gehoord, ondanks het de steun van het Afrikaanse continent voor het recht op zelfbeschikking van de Saharawi’s.

 » Lees verder

Nieuwe ‘Vaccinatie alliantie’ moet einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-8211-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij-8211-stichting-vaccin-vrij

29-03-19 10:39:00,

Vaccinatie AlliantieOp 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De dag werd georganiseerd door Roland Pierik, lid van de Gezondheidsraad, en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.[1]

 

 

Dalende vaccinatiegraad versus belangen van de gevestigde orde

 
Sinds Blokhuis eind juni 2018 aankondigde dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Vanaf de dag na de uitspraak van Blokhuis verscheen de ene vaccinatiecampagne de andere in de media; werden bezorgde ouders beledigd en gediscrimineerd; waren ouders van kinderen met vaccinatieschade en de Stichting Vaccinvrij niet welkom op de hoorzitting over vaccineren in de Tweede Kamer; en zelfs de boeken over vaccineren die de burger aan het denken zouden kunnen zetten, zouden niet meer verkocht mogen worden op bol.com.

De laatste ontwikkeling is dat er nu een ‘alliantie van ambassadeurs vóór vaccineren is’, met als doelen voor de komende periode onder meer hoe de ‘onjuiste informatie’ aangepakt kan worden, en hoe de expertise van de alliantie ingezet kan worden om een zo groot mogelijke groep te bereiken.

De media hebben geen aandacht besteed aan de vaccinatie alliantie. Het is kennelijk niet belangrijk om de burger te informeren hoe de overheid van plan is een einde te maken aan ‘vaccinatietwijfel’. En nog iets… wie bepaalt er eigenlijk wat ‘onjuiste informatie’ is?

 

 

Roland Pierik

 
Roland Pierink en Paul blokhuisRoland Pierik, lid van de gezondheidsraad schreef een rapport, getiteld ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’ van 52 pagina’s dat tijdens de bijeenkomst van de vaccinatie alliantie is overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis.2 In het rapport zijn de adviezen van 16 ‘pro-vaccinatoren’ gebundeld.

Pro-vaccinatoren denken dat vaccineren veilig, effectief en nodig is – en zij redeneren vanuit die overtuigingen. Ook uit dit rapport blijkt dat het pro-vaccinatoren in eerste instantie gaat om de dalende vaccinatiegraad. Met andere woorden de verhalen van de ‘deskundigen’ zijn varianten op het thema: hoe krijgen we die ouders nou toch zo ver dat ze weer gaan prikken?! In plaats van: zou het mogelijk zijn, dat de ouders op bepaalde punten gelijk hebben? Zou het vaccinatieprogramma het probleem kunnen zijn,

 » Lees verder

2e klimaatmythe: zeespiegelstijging versnelt en wordt steeds dreigender – De Lange Mars Plus

2e-klimaatmythe-zeespiegelstijging-versnelt-en-wordt-steeds-dreigender-8211-de-lange-mars-plus

29-03-19 10:35:00,

Het klimaatverhaal dat aan de wereldbevolking wordt opgediend staat vol met mythes. Voordat we toekomen aan het waarom van deze opzettelijke misleiding staan we stil bij vier onderdelen met een mythisch karakter. Vandaag kijken we naar mythe nummer 2: de aangekondigde zeespiegelstijging.

De stijging van de zeespiegel waardoor wij, op enkele hogere plekken in ons land na, als ratten zullen verdrinken, spreekt natuurlijk iedereen aan. Tot nu toe speelde de massa media hierop graag in.

Volgens Vrij Nederland in een artikel van Rolf Schuttenhelm. Hij schrijft dat uit satellietwaarnemingen blijkt dat de zeespiegelstijging aan het versnellen is. Eerst was dat onder de 2 millimeter per jaar, maar in de afgelopen tien jaar zou dat zelfs 4,3 millimeter per jaar zijn geworden. En hij vervolgt dreigend dat die versnelling zal doorzetten. Maar dan wordt er begin 2019 een onderzoek gepubliceerd.

Het bureau Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de zeespiegelstijging. In het rapport Zeespiegelmonitor 2018 komen de onderzoekers tot verrassende conclusies. Ze stellen “de zeespiegel stijgt langs de Nederlandse kust minder snel dan in de rest van de wereld.” Nog verrassender is dat de stijging iets meer is dan 18 centimeter per eeuw (van 1890 – 2017). En deze 18 centimeter is nog vertekend ook doordat hierin 4,5 centimeter bodemdaling zit! Ook zien zij evenmin een versnelling van de stijging.

Dit betekent dat eind 2100 de stijging amper 20 centimeter ten opzichte van het huidige niveau zal zijn.

De rapporteurs schrijven zelfverzekerd:”Door rekening te houden met wind, luchtdruk en langjarig getij kunnen we de stijging van de zeespiegel betrouwbaar vaststellen en snel zien of de zeespiegelstijging verandert.”

Laten we deze resultaten eens afzetten tegen die van het IPCC, van het KNMI, en de commissie Veerman. Die elk een enorme invloed hebben op de beslissingen van de regering Rutte.

De Zeespiegelmonitor biedt een heel ander vooruitzicht dan de prognose van het IPCC (eind 2018), het VN-panel voor klimaatverandering. Dit gaat uit van een stijging in het jaar 2100 tot 77 cm.

Ook de deltacommissaris geeft aan dat volgens de klimaatscenario’s uit 2014 van het KNMI de zeespiegelstijging in 2100 zelfs kan oplopen tot 100 cm.

 » Lees verder

Hoe Italië de status van «Grote Natie» heeft verdiend, door Manlio Dinucci

hoe-italie-de-status-van-grote-natie-heeft-verdiend-door-manlio-dinucci

28-03-19 09:13:00,

Massimo D’Alema ging de geschiedenis in door zijn land, Italië, te leiden in de criminele oorlog van de NAVO tegen ex-Joegoslavië. In die tijd was de wereld unipolair geworden, en niemand in het Westen maakte zich zorgen over het overtreden van internationale wetgeving en het lanceren van een oorlog tegen het besluit van de Veiligheidsraad in. Dezelfde D’Alema werkt vandaag aan het creëren van een Groot-Albanië dat ook wat het huidige Kosovo is omvat.

JPEG - 38 kB

Op 24 maart 1999 om 20.35 uur heropende de sessie van de Italiaanse senaat met een mededeling van de achtenswaardige Sergio Mattarella, die toen vicevoorzitter was van de regering D’Alema (Ulivo, PdCI, Udeur) – «Geachte senatoren, we zijn door de persbureaus op de hoogte gebracht dat NAVO-operaties om 18.45 uur zijn begonnen. »

Op dat moment hadden de bommen die waren gelanceerd door de F-16’s van het Amerikaanse 31st Squadron, dat was vertrokken uit Aviano (Frioul), Pristina en Belgrado al geraakt. Nieuwe golven Amerikaanse en geallieerde jachtbommenwerpers kwamen vanuit andere Italiaanse bases.

Op deze manier, en in strijd met de Grondwet (artikelen 11, 78 en 87), werd Italië meegesleurd in een oorlog waarover de regering het Parlement pas inlichtte nadat de oorlog al was begonnen en de persbureaus het nieuws al hadden gepubliceerd.

Twintig dagen vóór de aanval op Joegoslavië – zoals hij zelf vertelde in een interview met Il Reformista (24 maart 2009) – was Massimo d’Alema naar Washington geroepen, waar president Clinton deze stelling uitsprak: «Italië is zo dicht bij het theater van oorlog dat we u niet zullen vragen om deel te nemen aan de militaire operaties, maar alleen om uw bases beschikbaar te stellen aan ons ».

D’Alema had op arrogante wijze geantwoord: «Wij zullen onze verantwoordelijkheden nemen op hetzelfde niveau als de andere landen van het Bondgenootschap», wat betekent dat Italië niet alleen zijn bases ter beschikking zou stellen voor de oorlog tegen Joegoslavië, maar ook zijn jachtbommenwerpers. Dus 54 Italiaanse vliegtuigen namen inderdaad deel aan de bombardementen en vielen de doelen aan die werden aangegeven door het Amerikaanse commando.

«Morally, het was de juiste beslissing, en ook de manier om onze rol volledig te aanvaarden», legde D’Alema in het interview uit. «In termen van het aantal vliegtuigen waren we de tweede alleen voor de VS.

 » Lees verder

Klemmend beroep op VN: weerhoud Israël van nieuw geweld tegen demonstranten in Gaza – The Rights Forum

klemmend-beroep-op-vn-weerhoud-israel-van-nieuw-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza-8211-the-rights-forum

28-03-19 09:03:00,

Nieuws

Open brief

António Guterres VN-Mensenrechtenraad oorlogsmisdaden mensenrechten Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Open brief / Klemmend beroep op VN: weerhoud Israël van nieuw geweld tegen demonstranten in Gaza

Negentien mensenrechten- en andere organisaties, waaronder The Rights Forum, doen in een open brief een urgent beroep op de VN om Israël te weerhouden van nieuw buitensporig geweld tegen demonstranten in Gaza. De komende dagen worden daar grote demonstraties verwacht.

Tijdens een Mars van Terugkeer-demonstratie in Gaza wordt een gewonde Palestijnse vrouw naar een medische post gedragen. Middle East Eye 

De open brief is gericht aan secretaris-generaal António Guterres van de VN en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet. Directe aanleiding zijn de grote demonstraties die de komende dagen in Gaza worden verwacht. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat daar de eerste demonstratie in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’ plaatsvond. De 19 organisaties vrezen voor een herhaling van het bloedbad dat Israël tijdens die eerste en latere demonstraties aanrichtte als de VN niet snel en doelgericht in actie komt.

Straffeloosheid

De organisaties wijzen erop dat Israël geen gehoor heeft gegeven aan talloze oproepen om het gebruik van scherpe munitie tegen demonstranten achterwege te laten en de schietinstructies voor zijn militairen aan te passen. In het bijzonder dringen zij aan op uitvoering van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie die in opdracht van de VN-Mensenrechtenraad het geweld rond de demonstraties onderzocht.

 » Lees verder

Consultant met meerdere petten en falend rekenmodel bepalend voor klimaatbeleid

28-03-19 12:47:00,

De doorrekening van het klimaatbeleid rond elektrisch vervoer hangt af van één persoon: consultant Robert Kok van Revnext. Die zat er met zijn voorspellingen voor Financiën zover naast dat de overheid onverwachts honderden miljoenen extra subsidie voor elektrisch rijden uitkeert. Daarvan profiteert vooral één klant van Kok: Tesla Motors. Hoe kan de overheid blind vertrouwen op een geheim rekenmodel van één consultant, wiens kantoor in verband is gebracht met ambtelijke omkoping?

Dit stuk in 1 minuut

 • De overheid heeft ruim negen ton in een rekenmodel gestopt om de effecten van subsidie op elektrische auto’s door te rekenen. Dit model is in handen van Robert Kok van consultancybureau Revnext. Niemand weet precies hoe het model werkt: zelfs de overheid kan als opdrachtgever niet de berekeningen controleren.
 • Het rekenmodel bleek ernaast te zitten: het onderschatte de verkoop van elektrische auto’s in 2018 schromelijk, waardoor de subsidie honderden miljoenen euro’s meer kost dan verwacht. Desondanks wordt het model nog steeds gebruikt voor de doorrekening van de plannen in het Klimaatakkoord rond mobiliteit.
 • Hierover zijn tal van Kamervragen gesteld, waaronder de vraag of het model wel wetenschappelijk gevalideerd is. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) meldde de kamer dat TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving het model hebben gevalideerd. Tegenover Follow the Money ontkennen beide partijen dat, hetgeen betekent dat Snel de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd.
 • Tesla Motors, het bedrijf dat het meest profiteert van de fiscale stimulering, is ook een klant van Kok.
 • Revnext is eerder in verband gebracht met ambtelijke omkoping bij de Hogeschool van Amsterdam.


Lees verder

De black box van Revnext blijft gesloten. Zoveel is duidelijk na antwoorden van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op Kamervragen van Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) vorige week. Het zogeheten Carbontax-model, waarmee de effecten van de fiscale stimulering van elektrisch rijden worden berekend, is en blijft eigendom van Revnext. En dit consultancybureau geeft geen inzage in de precieze werking van de spreadsheet.

Daar legt Snel zich bij neer. Zo ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat voor doorrekening van de mobiliteitsplannen van het Klimaatakkoord volledig leunt op het geheime rekenmodel. Dat is niet hoe het PBL normaal gesproken functioneert,

 » Lees verder

Allianz ELIANT Newsletter

allianz-eliant-newsletter

28-03-19 12:34:00,

Beste vrienden van ELIANT,

Als de milieukosten die het gevolg zijn van de landbouw meegerekend zouden worden in de prijzen van de producten, dan zouden de prijzen vooral van de conventionele landbouw massief stijgen. Dat is het resultaat van een recent (in het Duits) gepubliceerde studie van de universiteit van Augsburg.

De ware prijs van voedselproducten
Als met de ware productiekosten bij de prijsvorming zou rekening gehouden worden, dan zouden de conventioneel geproduceerde producten uit de veeteelt drie keer zo duur zijn (196 % opslag) – bioproducten daarentegen slechts net tweekeer zo duur (opslag van 82%). Voor conventioneel geproduceerde melkproducten zou men dubbel zoveel moeten betalen, voor bioproducten slechts 35% meer. Conventionele plantaardige producten zouden 28% meer kosten, biologische slechts 6% meer.

De tot op heden niet in de prijzen begrepen externe kosten
Veel kosten die bij de productie van de voedingstoffen ontstaan voor het milieu, die indirect door de burgers met belasting moeten betaald worden, zijn in de prijzen voor voedingsmiddelen niet begrepen. In de Augsburgse studie werden met drie externe kostfactoren rekening gehouden: stikstof, emissies van broeikasgassen en energieverbruik. Water-verbruik werd er niet bij betrokken.
Het blijkt dat bioproducten het er steeds beter vanaf brengen dan de vergelijkbare, conventioneel geproduceerde producten.

De vernietiging van ons natuurlijk eco-systeem
Ons modern, conventioneel, industrieel landbouwsysteem vernietigt systematisch het milieu en onze natuurlijke eco-systemen. Pesticiden en insecticiden leiden tot collatorale damage  en doden sommige van onze waardevolste bestuivers, zoals bij voorbeeld de bijen. De richtlijnen voor de teelt, meer bepaald van de ecologische landbouwverenigingen zoals bij voorbeeld Demeter, hebben het potentieel om de grond juist te herstellen. Bij reconversie van conventionele naar ecologische landbouw komen regenwormen en belangrijke microben terug, evenals insecten. 

ELIANT zet zich met haar alliantie-partners in voor de biologische en biodynamische landbouw en voor hun smaakvolle en gezonde producten.

Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning die mogelijk maakt dat wij ons werk verder zetten.

Met hartelijke groet in naam van alle alliantie-partners,
Michaela Glöckler

Ons privacy statement: wij werken zonder winstoogmerk en zijn blij u onze nieuwsbrief toe te zenden. Enkel daarvoor gebruiken wij uw gegevens. U kunt op elk moment verlangen dat persoonsgebonden gegevens gecorrigeerd,

 » Lees verder

Eindelijk.. 911-gerechtigheid: FBI aangeklaagd..!

eindelijk-911-gerechtigheid-fbi-aangeklaagd.

28-03-19 12:27:00,

Voor veel mensen is en blijft het ‘voorbij’… De aanslagen van 11 september 2001. “Het is allemaal alweer zó lang geleden”.. Dit soort opmerkingen komen dan tevoorschijn, ook als je hen vertelt, dat er volop ontwikkeling is in de 911-zaak. De smerige, valse-vlag-aanslagen van 11 september 2001, op Amerikaanse burgers en indirect op de vrijheid van álle wereldburgers..  Nee, het is NOOIT te laat, of té lang geleden om er nog aandacht aan te besteden. Daarvoor is de misdaad té groot en -niet overdreven- de gevolgen té indringend voor het leven op deze planeet..!

Bovendien is er wel degelijk een fundamentele ontwikkeling op gang gekomen, door vooral het niet-aflatende werk en de tomeloze inzet van een club Amerikanen, onder leiding van Barbara Honegger, van wie de krachtige en gevoelige uitspraak is, die je hiernaast op de afbeelding kunt lezen. En natúúrlijk heeft ze gelijk, dat de Waarheid boven water moet komen. Zo lang de schuldigen, onder wie Bush, Cheny en Rumsfeld, nog leven. Ze dienen niet te rusten, nog het aanzien te behouden, wat ze valselijk naar zich toe hebben getrokken, in de propaganda ná deze aanslagen.

Acteur Ed Asner, lid van het bestuur van Lawyers Committee for 911 Inquiry.

Aanslagen waarbij 3000 doden vielen; onschuldige mensen, die dienden als dodelijk accent op het beschuldigen van die man op zijn ezeltje in de bergen van Afghanistan. Osama Bin Laden, die in zijn eentje de grootste militaire macht in de wereld wist te misleiden… Geloof jij het (nog steeds)?? Nu is er een juridische groep Amerikanen, die besloten hebben, het hele verhaal van binnenuit aan te vliegen en dátgene te doen, wat je kunt doen, zonder geweld en revolutie.

Het spelletje officieel spelen dus. Via de rechterlijke macht wil deze groep, vanuit een aanklacht met ruim 50 punten/feiten, het hele officiële 911-verhaal, onderuit halen. (zie HIER uitgebreid artikel op de site) Door simpel te vragen om een nieuw onderzoek, omdat het officiële verhaal niet rijmt met deze 50+ punten..! Een eerste slag was al gewonnen, toen een rechtbank in de VS besloot, het ingediende verzoek tot het starten van een rechtszaak, in behandeling te nemen, op grond van de ingediende juridische verzoek van deze groep, het ‘Lawyers’ Committee for 911-inquiry’.

Lees hieronder over een tweede succes,

 » Lees verder

Blokhuis start #vaccinatie debat met vooraf vastgestelde uitkomst – De Lange Mars Plus

blokhuis-start-vaccinatie-debat-met-vooraf-vastgestelde-uitkomst-8211-de-lange-mars-plus

27-03-19 03:39:00,

Blokhuis maakt er zijn heilige plicht van alle jongeren te laten vaccineren. Daarom begint hij een ‘vaccinatiealliantie’ die beweert het debat te willen aanzwengelen, maar dit helemaal niet doet. Dit is een uiterst merkwaardige gang van zaken, omdat 95% van alle jongeren al meedoet aan het vaccinatie circus. De laatste 5% moet zich aansluiten bij de kudde van de staatssecretaris, daarvoor spaart hij kosten noch moeite.

De alliantie bestaat uit jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. En let op: samen willen zij deelnemen aan het maatschappelijke debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie willen met hun activiteiten de kennis over vaccinatie – bij ouders en professionals – verbeteren en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.

Saillant detail: toen de stichting Vaccinvrij wou aanschuiven bij een commissievergadering in de Tweede Kamer over vaccinaties waren ze niet welkom. Dit om nog maar even te benadrukken dat er alleen gesproken mag worden over vaccineren en niet over de mogelijkheid om niet mee te doen.

Er is helemaal geen sprake van een debat omdat op voorhand de positie is ingenomen, dat vaccineren ‘ven groot belang is voor de gezondheid’. De staatssecretaris tuigt een alliantie op die de laatste der anti-vaccinatie ouders tot het inentingsgeloof moet bekeren. In het persbericht van de vaccinatiesecretaris schrijft Blokhuis dat hij zich ernstig zorgen maakt over de ouders die twijfelen aan het vaccinatiegeloof.

Maar daar blijft het niet bij, want staat dreigend in een van de actiepunten van de kersverse alliantie voor de komende periode:’-Er wordt een team samengesteld dat kan helpen met de aanpak van onjuiste informatie.’ Toe maar, ze gaan onjuiste informatie aanpakken. Op zich is dit zeker niets nieuws bij het Rutte III kabinet. Ook Ollongren maakt zich zorgen over onjuiste informatie, die zij fake nieuws noemt. Beide dienaren van het kabinet schijnen te weten of te kunnen vaststellen wat de absolute waarheid is.

Deze kruistocht van Blokhuis tegen de infectieziekten ligt natuurlijk wel wat genuanceerder dan uit dit persbericht blijkt. Zoals de doorgewinterde overheidsmateriaal lezer zo langzamerhand weet gaat het niet om de informatie die de staat geeft,

 » Lees verder

B of Joy Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019

b-of-joy-nieuwsbrief-1e-kwartaal-2019

27-03-19 03:06:00,

Nieuws omtrent B of Joy

 

[

 

 

Beste geïnteresseerde, Vrijwilliger, Donateur, Medestander,

Verklaring van Vrede ondertekenaar, ELC- en Bail-freehouder,

Sinds de nieuwsbrieven van oktober en december 2018 is er mondiaal weer een hoop gebeurd. Zo ook binnen onze manifestaties. Kortom het is weer tijd om ons nieuws met jullie te delen.

Wist u dat:

-De United People Foundation (UPF) en B of Joy (BoJ) zijn vanuit verschillende landen benaderd is om interviews te geven over onze manifestaties? Een tweetal bestuursleden gaat de interviews geven.

-Er nader overleg en onderzoek gaande is omtrent de “Betaal App” als eerste stap vooruit? Zodra er meer nieuws is, laten we dat weten. https://unitedpeople-foundation.org/bofjoy-betaalapp

-Wij “Research” teksten aan het voorbereiden zijn om het algemeen bewustzijn mondiaal te vergroten? Er is diepgaande research met betrekking tot banking beschikbaar vanaf ongeveer 1900.

-Er op de UPF website, https://www.unitedpeople-foundation.org/projecten een video te zien is over SNEW? Door volledig samen te werken met SNEW, kunnen wij de nieuwste ontwikkelingen tonen in het circulaire ICT-model. Het is vooruitstrevend, sociaal maatschappelijk verantwoord en lacht het leven toe.

-Er een pagina in de maak is voor de UPF Movement Young Division? Jong volwassenen laten hun stem horen. En gaan hun ervaring en ideeën naar buiten brengen over hoe de wereld eruit kan zien. Hun korte profielomschrijving kun je vinden op https://www.unitedpeople-foundation.org/upf-teamplayers

-Het de bedoeling is om in 2019 vier maal een nieuwsbrief te verzenden? Gezien de langverwachte groei en mooie ontwikkelingen nu doorzetten, lijkt het ons heden een haalbaar streven.

-Human Connection (HC) ons heeft benaderd voor een samenwerking en verkennende gesprekken en onderzoek zijn gaande. HC https://human-connection.org/en/ is een non-profit sociaal netwerk dat informatie koppelt aan actie, waarmee ze positieve lokale en wereldwijde veranderingen op alle gebieden van het leven bevordert. Met name voor de kinderen. Door mensen – voor mensen. Hun doel is om de publieke uitwisseling van kennis, ideeën en projecten volledig opnieuw vorm te geven. Hun functies zijn ont-worpen om mensen zowel digitaal als in het echte leven samen te brengen.
Introductie van United People Movement Young Division

De Movement Young Division is actief! UPF zet de Young Division in om de krachten van de jongeren te bundelen en te vergroten.  » Lees verder

Gilets jaunes: “Niets zal ons nog stoppen!”

gilets-jaunes-8220niets-zal-ons-nog-stoppen8221

26-03-19 02:18:00,

Op zaterdag 23 maart kwamen de gilets jaunes voor de negentiende week op rij op straat in vele Franse steden. DeWereldMorgen.be zakte af naar Lille voor de acte XIX, liep mee in de betoging en zag een beweging die na negentien weken nog steeds springlevend is.

1. In november, bij de aanvang van de het protest van de gilets jaunes had schrijver Edouard Louis zich laten ontvallen dat hij in de lichamen van de gilets jaunes het lichaam van zijn vader en zijn familieleden herkende. Gebroken lichamen, kromgewerkte lichamen, lichamen die getekend zijn door de zwaarte van een leven. Ik snap maar al te goed wat Louis bedoelt wanneer ik op de Place de la République sta in Lille, de plaatst waar de gilets jaunes verzamelen hebben geblazen voor hun negentiende act. Hier zie ik bijna uitsluitend lichamen die afgezien hebben, lichamen die je bijna in het gezicht schreeuwen, een vorm van protest zijn op zich.

Echt verrassend is dat niet. Lille is het centrum van de regio Hauts-de-France, de op één na armste regio van Frankrijk. 18,3 procent van de mensen die er wonen, heeft een inkomen dat onder de armoedegrens ligt, de werkloosheid schommelt er rond de twaalf procent. Vooral jongeren worden ongemeen hard getroffen, 30 procent van hen zit zonder werk of opleiding. Wie vanaf de Belgische grens richting Lille spoort, passeert gemeentes als Tourcoing en Roubaix. Het zijn plaatsen waar niemand uitstapt die er niet hoeft te zijn, waar de dominante kleuren baksteenbruin en grijs zijn. Woestijnen van precariteit.


2. In deze regio haalde Le Pen bij de laatste verkiezingen vlot veertig procent, maar bij de gilets jaunes die in de vroege namiddag verzamelen op de Place de République valt geen enkele verwijzing naar Le Pen of haar partij te horen of te zien. Dit protest gaat over het opeisen van een waardig leven, het einde van de maand halen.

Er is al veel inkt gevloeid over de politieke samenstelling van de beweging van de gilets jaunes. Tegenstanders verwijten de gilets jaunes racistisch, homofoob of antisemitisch te zijn en aan te schurken bij extreem rechts. In de realiteit valt daar weinig van te merken. Als ik goed rondkijk zie ik hier en daar symbolen of tekens die misschien kunnen gelinkt worden aan extreem rechts of aan nationalisme,

 » Lees verder