Juist de Palestijnen moeten zich verdedigen

Juist de Palestijnen moeten zich verdedigen

25-05-18 12:32:00,

In De Standaard van 19 mei schreef Ian Buruma, hoofdredacteur van de New York Times Review of Books, een stuk over ‘het antisemitisme van links’ dat Charles Ducal tot volgende reactie bewoog.

In 1945, op het einde van de oorlog, stond mijn grootmoeder oog in oog met een Duitse officier die twee van de kinderen in huis aanwees als Joodse kinderen. Zij woonden veilig op de boerderij, als ‘Belgische stadskinderen’. Tot de officier hen aanwees. Gelukkig liet hij het daarbij. Die scène blijft van generatie op generatie voortleven in het familiegeheugen. Mijn grootouders werden in 2002 door het Israëlische Instituut Yad Vashem opgenomen onder de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’, met felicitaties van de Israëlische ambassadeur.

Mocht mijn grootmoeder vandaag de beelden zien van hoe het Israëlische leger dood en terreur zaait onder ongewapende demonstranten, ze zou zonder twijfel de Palestijnse kinderen van nu vereenzelvigen met de Joodse van toen en mevrouw Frankel zou wel de laatste zijn van wie ze felicitaties zou willen krijgen. Zou dat dan antisemitisme zijn? Natuurlijk niet. Het zou een spontane en vanzelfsprekende reactie zijn vanuit exact dezelfde gevoelens die haar toelieten een ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ te worden.

Wat zo vanzelfsprekend zou zijn voor mijn grootmoeder wordt vandaag sluipenderwijs omgedraaid. “Als critici van Israël het hebben over ‘de zionisten’ in plaats van over ‘de Israëli’s’ weet je bijna zeker dat het om fanatici gaat,” beweert Ian Buruma, in DS van zaterdag. En hij verduidelijkt: “Links antisemitisme stoelt meestal op fanatieke bezwaren tegen de Israëlische behandeling van de Palestijnen.” Fanatieke bezwaren? Welke zijn die dan wel?

Een half miljoen Palestijnen met terreur verdrijven? Hun steden en dorpen in beslag nemen en vernielen? Een staat en discriminerend wettenstelsel creëren op basis van het onderscheid tussen Joden en niet-Joden? VN-resoluties negeren? Water en grond stelen, huizen plat bulldozeren, olijfgaarden en akkers vernielen? Normaal verkeer verhinderen tussen thuis en werk, thuis en familie, thuis en ziekenhuis door een netwerk van checkpoints? Twee miljoen mensen gevangennemen op een afgesloten strook, waar het leven ondraaglijk is geworden door de blokkade? Nachtelijke raids uitvoeren waarbij kinderen van hun bed worden gelicht, meegenomen en gevangen gezet? Zijn dat die fanatieke bezwaren?

Er wordt over de tegenstanders van de Israëlische terreur de grootste onzin verkocht. Met op kop dat ze het bestaansrecht van Israël ontkennen.

 » Lees verder

Word ook herenboer en neem voedselproductie zelf in handen – De Lange Mars Plus

Word ook herenboer en neem voedselproductie zelf in handen – De Lange Mars Plus

25-05-18 06:45:00,

Het is een bijzondere vorm van samenwerking tussen de professionele boer en 200 huishoudingen die financier en klant tegelijkertijd zijn. De gezinnen worden de zogenaamde ‘Herenboeren’, zij pakken de regie over de productie van hun eigen voedsel terug. Dit vervangt de grote industriële landbouw. Met dit initiatief kan de hele bevolking gevoed worden en houden we nog land genoeg over.

Op dit moment zijn er Herenboer – coöperaties in acht regio’s in Nederland. Aansluiten en meedoen kan in Boxtel, Weert, Helmond, Breda, Tilburg, Soest, Ede en Rotterdam. Er is een draaiende Herenboerderij in Boxtel, er zijn vijf stichtingen opgericht en vier initiatieven die daar naartoe onderweg zijn. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel voort.

In Boxtel staat de eerste Herenboerderij van Nederland, breng een bezoek en laat je uitleggen hoe het werkt.

“De grootste winst van deze vorm van boeren is dat je niet werkt voor de markt, je bént de markt.” https://t.co/QKqDbbOatL

— Voedselbosbouw Nederland (@voedselbosbouw) 11 mei 2018

Voor mensen die een dergelijk initiatief willen starten of zich willen aansluiten bij een bestaande coöperatie wijst de website van herenboeren de weg. Zij onderscheiden vijf fasen waarbinnen de realisatie tot stand kan komen, van oriëntatie tot exploitatie door de coöperatie van de boerderij. Er wordt uitgegaan van een inleg per huishouding van zo’n 2000 euro en per mond moet daarna wekelijks 10 euro opgebracht worden voor de levering van groente, fruit en vlees (eventueel). De opstart wordt ondersteund door Herenboeren Nederland.

Herenboeren Nederland is begonnen in Boxtel, waar in 2006 Frits Bevort naar manieren zocht om landgoed Wilhelminapark een duurzame invulling te geven. Hij kwam in contact met Geert van der Veer die zag kansen voor een alternatief, duurzaam en eerlijk model voor voedselproductie. Om de beweging naar meer Herenboerderijen mogelijk te maken, werd in 2014 Stichting Herenboeren Nederland opgericht.

Herenboeren wil tot 2026 in heel Nederland de ontwikkeling van tientallen Herenboerderijen mogelijk maken. Zij doen dit vanuit de visie dat  natuurgedreven grondgebruik,

 » Lees verder

VRT: uw berichtgeving over bloedbad in Gaza was degoutant

VRT: uw berichtgeving over bloedbad in Gaza was degoutant

24-05-18 07:48:00,

VRT-journalisten, uw verslaggeving over het bloedbad dat het Israëlische leger aanrichtte in Gaza was een absoluut dieptepunt. Ze was vooringenomen, feitelijk fout, bij momenten obsceen en vooral heel laf. U heeft verzaakt aan de meest essentiële journalistieke principes. Correctheid en eerlijkheid hebt u ingeruild voor een postmoderne valse onbetrokkenheid.

Beste collega’s van de VRT-nieuwsdienst,

We zullen het toch nog eens moeten hebben over uw verslaggeving over de slachtpartij in Gaza van vorige week. We hebben het even laten bezinken. Op het moment zelf konden we enkel een pantoffel naar het scherm gooien telkens één van uw sterreporters in beeld verscheen.

Nu, een week later, kunnen we met grote stelligheid schrijven: uw verslaggeving was een absoluut dieptepunt. Ze was vooringenomen, feitelijk fout, bij momenten obsceen en vooral heel laf. U heeft verzaakt aan de meest essentiële journalistieke principes. Correctheid en eerlijkheid hebt u ingeruild voor een postmoderne valse onbetrokkenheid.

Dan hebben wij het niet over kleinigheden waar één van uw journalisten zichzelf al voor verantwoord heeft. Dat hij bijvoorbeeld op de dag dat 60 mensen werden neergekogeld aan de verkeerde kant stond, dit wil zeggen aan de kant van de daders van dat extreme geweld. Nee, ik heb het over heel uw berichtgeving, elk woord, elke zin, elk beeld die totaal fout waren.

Neem bijvoorbeeld het item dat de dag na het bloedbad werd voorgelezen in de ochtendjournaals.

“Er wordt gevreesd voor nieuw geweld in de Palestijnse gebieden vandaag. Na het dodelijke geweld gisteren bij de grens van de Gazastrook met Israël. Daar vielen meer dan 50 doden, allemaal Palestijnen. Het geweld is een reactie op de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem.”

Er ‘vielen’ geen doden. Bij een vreedzaam protest werden zestig betogers – mannen, vrouwen en kinderen – koelbloedig en heel doelbewust doodgeschoten. De enige reden waarom u die beschrijving gebruikt, is om de daders buiten beeld te houden.

Er is zelfs ook niet eens een grens tussen de Gazastrook en Israël. Officieel is het een ‘barrière’ (kijk maar op de bijhorende Wikipedia-pagina). Het gaat om een streep die getrokken werd door de overwinnaar in een gewapend conflict dat al 70 jaar duurt. Op die streep werd een hoogtechnologisch hekken gebouwd dat bemand wordt door soldaten die uitdrukkelijk het recht kregen om te schieten op elke Palestijn die te dichtbij komt.

 » Lees verder

Met deze petitie help je Facebook breken

Met deze petitie help je Facebook breken

24-05-18 07:36:00,

“Mark Zuckerberg is in het bezit van beangstigend veel macht.” Met deze slagzin voert een coalitie activisten campagne om de macht van Facebook te breken. De groepen willen met de petitie Free From Facebook de Amerikaanse democratie redden van fake news en het monopolie van het bedrijf inperken.

Als je niet op Facebook zit, dan maak je waarschijnlijk wel gebruik van Instagram, WhatsApp, of Messenger. Welk medium je ook gebruikt, je gebruikersdata komen bij één en dezelfde man terecht: Mark Zuckerberg. Daar maken Amerikaanse activistengroepen zich zorgen over en trachten, met behulp van een petitie, een einde te maken aan de machtspositie van Facebook.

De coalitie bestaat uit een breed scala aan bezorgde groepen. Onder andere Demand Progress, Move On, Citizens Against Monopoly en Open Markets Institute focussen zich op de concurrentiebeperkende praktijken van een monopolie. Ook minderheidsbelangen staan op de agenda met groepen zoals Jewish Voice for Peace en Change Muslim Grassroots Movement.

Breaking Facebook into Pieces

Zelf heeft Zuckerberg “niet het gevoel dat Facebook een monopolie is”, maar de ondertekenaars van de petitie denken daar anders over. Volgens hen is de machtspositie van Facebook een bedreiging voor elke democratie aangezien het mogelijke concurrentie opkoopt en zo elke vorm van eerlijke innovatie en consumentenkeuze onmogelijk maakt.

Waarom zou jij je als Facebook-gebruiker – en zelfs als niet-gebruiker – zorgen moeten maken over de grootte van een bedrijf? De campagne wil je bewust maken van de macht die Facebook in handen heeft. Hoe ruimer de marktgrootte, hoe verder het je kan volgen en hoe meer jouw persoonlijke gegevens waard zijn. Als gebruiker betaal je namelijk niet de prijs van het platform, maar wel die van een gebrek aan privacy.

Met een petitie en een advertentiecampagne – onder andere op Facebook en Instagram – leggen de groepen druk op de Federale Handelscommissie die volgens hen strengere privacy-regulering moet opleggen. Ze eisen de opsplitsing van Instagram, WhatsApp en Messenger in concurrerende netwerken, zodat communiceren tussen de platformen opnieuw met een veilig gevoel kan.

Olie in de nieuwe data

Is het überhaupt mogelijk om een monopolie te breken? Er zijn alvast historische precedenten. In 1911 besloot de Hoge Raad dat Standard Oil in strijd is met de antitrustwetgeving en eiste het Congres de opsplitsing van het imperium,

 » Lees verder

Geert Mak Als Raadsel

Geert Mak Als Raadsel

24-05-18 07:33:00,‘Courage,’ vrienden.

Op 14 februari 2017 voorspelde opiniemaker Geert Mak in Utrecht dat ‘2017’ het ‘jaar van de waarheid’ zou worden, en dat de ‘jaren van vanzelfsprekendheid voorbij’ waren. ‘Het worden zware tijden. We moeten,’ aldus mijn oude vriend, ‘onze angst omzetten in activiteit. We moeten scherp zijn en alert’ om ‘de stormen die komen’ te kunnen overleven. Zijn profetie groeide daardoor uit tot één van de ‘meest gelezen’ stukken op zijn website. Geheel volgens de traditie blijft Mak’s lezerspubliek diep in zijn hart als een christelijk kind dat alleen luistert wanneer ‘den HEERE uit den hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra’ laat ‘regenen.’ Bovendien is die lezer ook nog eens een postmoderne consument, die zijn handel niet bedreigd wil zien, en dus alleszins bereid is te luisteren, wanneer een profeet preekt. En dit, vooral ook aangezien ‘onze Geert’ als ‘populairste geschiedenisleraar van het land’ die wisselend de rol van dominee en koopman speelt, eerder al met klem erop had gewezen dat een ‘goede elite,’ let op lezer, ‘ook onaangename waarheden onder ogen [durft] te zien en uit te spreken,’ en dat daardoor voor de ‘elite’ bovenal geldt dat ‘[k]waliteit, empathie en courage,’ broodnodig zijn, zeker ‘in deze tijd,’ waarbij vanzelfsprekend ‘de grootste van deze drie courage’ blijft. Van een dergelijke betrouwbaar ogende domineeszoon durft een mens zonder wantrouwen een tweedehands auto kopen. Desondanks is dit niet verstandig, al was het maar omdat Geert Mak zelf aan zijn eigen ‘courage’ twijfelt. Zo verklaarde hij als zelfbenoemde historicus op vrijdag 2 november 2012  tegenover een volle zaal:

Waar blijft, in deze chaos van telkens botsende en elkaar tegensprekende verhalen, de rol van de historicus? Zijn werk is — en ik volg nu de definitie van de Amerikaans/Hongaarse historicus John Lukacs — in de eerste plaats ‘het streven naar waarheid door het uitbannen van onwaarheid.’ Geschiedschrijving kan, zo betoogt hij, nooit ‘objectief’ zijn zoals de exacte wetenschappen — en dat betekent dat geschiedenis geen gespecialiseerde methoden kent en geen eigen specifieke taal. Woorden zijn voor de historicus dan ook meer dan de verpakking van feiten: het gaat minstens zozeer om de formulering,  » Lees verder

Als betonnen woestijnen intelligent worden

Als betonnen woestijnen intelligent worden

24-05-18 07:30:00,

Als betonnen woestijnen intelligent worden. Slimme controle en de technologisering van de stad.

(Dit artikel is vertaald vanuit het Engels en werd gepubliceerd in het 13e en laatste nummer van het anarchistisch tijdschrift “Avalanche”. Alle edities van “Avalanche” staan online en zijn te lezen op https://avalanche.noblogs.org/. Vertaling: autonomen Den Haag. Foto: Nagaraju Hanchanahal, cc/flickr)

De manier waarop München de laatste jaren aan het veranderen is laat zijn sporen achter: met volle kracht worden de arme en onwensbare delen van de maatschappij de stad uitgejaagd door hoge huurprijzen, terwijl luxeappartementen blijven verrijzen, de ene na de andere. Het bereik van deze herstructurering gaat verder dan een enig bouwproject en de term gentrificatie duid maar op een bepaald aspect hiervan. Met de komst van meer rijke mensen breiden ook de constructie van industriële en economische instituten, de grote en capaciteiten van politie en justitie, en de mate van transport en telecommunicatie infrastructuren zich uit. Hoe dan ook verloopt de gemilitariseerde herstructurering van de metropool niet zonder slag of stoot: vandalisme en brandaanslagen op auto’s en bureaus van vastgoedbedrijven, bouwplaatsen en bouwbedrijven vinden steeds vaker plaats. Deze woede breidt zich ook verder uit dan de gebouwen van de rijken en treft ook weleens de veiligheidsbedrijven en politieauto’s die de rijken bewaken. Dit terwijl nieuwe hoogglanslak blinkt op de nieuwe façades, kranten aansporen de brandstichters te verklikken in ruil voor geld en de shovels oprukken naar de laatste nog niet ontwikkelde ruimte. De op hol geslagen Tech-industrie is steeds meer yuppen aan het rekruteren, terwijl ze de uitgeslotenen positioneert als een geïsoleerde en onbewust functionerende schakel van de stedelijke economie. In deze nieuwe machtsdynamiek en haar scenario moeten we duidelijk zijn wat voor mogelijkheden er voor ons overblijven om revolte te ontketenen. We moeten duidelijk zijn wie en/of wat moet worden aangevallen in het hier en nu, in plaats van enkel wat gokjes te wagen. Wat zijn de motoren die het herstructureringsproces van de stad en gentrificatie aandrijven? Dat is wat deze tekst probeert te bespreken.

Altijd hoger, sneller, beter…

… het kapitaal vereist altijd een permanente groei in winst. Daarom moet het kapitaal altijd haar manier van werken aanscherpen en toegang verkrijgen tot nieuwe markten. Tegelijkertijd moet de controle over mensen – de stress doordrongen mens,

 » Lees verder

JIT verklaart ten onrechte geen toegang te hebben tot crashsite MH17

JIT verklaart ten onrechte geen toegang te hebben tot crashsite MH17

24-05-18 07:15:00,

Een BUK-systeem van de 53ste Luchtdoelraketbrigade uit het Russische Koersk zou de herkomst zijn van de raket die vlucht MH17 heeft neergeschoten. Dit meldt het JIT, de onderzoeksgroep die probeert vast te stellen wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van MH17, vandaag. Het JIT baseert deze conclusie op video’s van BUKs die geplaatst zijn op sociale media en meer specifiek een aantal kernmerken van deze BUK-voertuigen.

Tijdens de persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) herhaalde het JIT haar eerdere conclusies dat de MH17 is neergehaald door een BUK-raket die is afgeschoten vanaf gebied dat onder controle stond van pro-Russische rebellen. Deze BUK is volgens het JIT vervolgens afgevoerd naar Rusland.

Vandaag heeft het JIT in een presentatie gesteld dat de BUK die de raket zou hebben afgevuurd afkomstig is van de Russische 53ste Luchtdoelraketbrigade in Koersk. Om dit aan te tonen heeft het JIT een aantal kernmerken van de vermeende MH17-BUK gepakt en deze vergeleken met een groot aantal andere BUKs. Het gaat hier om wielen (één van de wielen heeft geen spaken, de rest wel), een scheur in de rubberen kam van de BUK, een witte vlek en transport- en zwaartepuntmarkeringen. De enige BUK die overeenkwam met al deze kernmerken zou afkomstig zijn uit de eerder genoemde 53ste brigade.

Raketonderdelen
Tijdens de presentatie werden ook twee onderdelen gepresenteerd van een BUK-raket die de MH17 zou hebben neergeschoten. Op de onderdelen staan drie nummers die aangeven wanneer en waar de raket is gemaakt. Het JIT heeft het publiek gevraagd om meer informatie over het handschrift waarin de nummers geschreven zijn en informatie over aan wie de raket is geleverd.

Een onbekende raket
Opvallend is dat het JIT nog steeds geen duidelijke uitspraak heeft gedaan over het type raket dat is gebruikt. Weliswaar noemt het JIT dat de MH17 met een 9M38-serie BUK raket is neergehaald, maar uit de presentatie wordt niet duidelijk of het hier een 9M38-raket of een 9M38M1-raket betreft. Dat is van belang omdat de 9M38-raket niet meer in gebruik is bij de Russische krijgsmacht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Uiterlijk verschillen deze twee raketten namelijk niet van elkaar. Maar van belang is dat het explosieve gedeelte van de raket verschillende voorgevormde deeltjes heeft.

 » Lees verder

Het einde van de euro begint in Rome

Het einde van de euro begint in Rome

24-05-18 09:11:00,

In Italië is de nieuwe regering bijna rond. En dat is slecht nieuws voor eurofielen en middenpartijen, want het lijkt erop dat regeringspartij M5S van de muntunie af wil. Ewald Engelen beziet het minder pessimistisch.

Terwijl hier te lande alle ogen zijn gericht op die obligate Verantwoordingsdag (‘ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was’), is er in Rome iets fascinerends gaande. Voor het eerst sinds de introductie van de euro staat een van de oprichters van de Europese Unie op het punt een regering te krijgen die uittreden uit de Europese Monetaire Unie overweegt. Het zou weleens het einde van dat monetaire experiment kunnen betekenen dat zo nadrukkelijk heeft gefaald in het brengen van voorspoed, stabiliteit en convergentie (eurospeak voor neoliberale vermarkting).

Twee weken geleden wist de Italiaanse tak van de Huffington Post de hand te leggen op een onderhandelingsmemo van de Vijfsterrenbeweging (M5S). Daarin werd geopperd om terug te keren naar de situatie van voor 1992 — en dan weet iedere EU-nerd waar het om gaat: het Verdrag van Maastricht, die historische vergissing die de aftrap van de euro vormde. 

Inmiddels lijkt het politieke programma van de coalitie rond en heeft men het over de poppetjes. Begin deze week werd bekend dat een politieke nieuweling premier zou worden; meteen schoot de Italiaanse rente op overheidsobligaties omhoog. Het is het geliefkoosde wapen van die samenzwering van beleggers en middenpartijen die tijdens de lange eurocrisis wel meer lidstaten fataal is geworden. Als u zich niet houdt aan onze grootkapitalistische wensen, ontzeggen wij u de toegang tot krediet. 

In de Nederlandse media is het frame exact hetzelfde als toen Syriza op een grexit leek af te sturen: stupide, onverantwoord, kan niet, snijden zichzelf in de vingers, moeten eerst zelf maar eens orde op zaken stellen, en vooral: good riddance — anders moeten wij voor hun rotte banken opdraaien.

Het is een uiterst beperkte visie op het Italiaanse probleem. En één die munt en markt boven burgers en democratie stelt. De deelname aan de Europese Monetaire Unie is namelijk voor Italiaanse burgers een regelrechte ramp geweest. Zes jaar na het begin van de eurocrisis is het reëel besteedbaar inkomen van Italiaanse huishoudens nog altijd lager dan voor de introductie van de eenheidsmunt.

 » Lees verder

Fransen demonstreren in 130 steden – De Lange Mars Plus

Fransen demonstreren in 130 steden – De Lange Mars Plus

23-05-18 06:01:00,

Al maanden verzetten de Fransen zich tegen het beleid van Macron. Het spoorwegpersoneel, ambtenaren en studenten lijken elkaar gevonden te hebben op 22 mei. Ze staken vandaag en houden gezamenlijk protestmanifestaties in meer dan 130 steden.

Ze lijken elkaar eindelijk gevonden te hebben de Franse tegenstanders van Macron. Elke groep is al maanden bezig met protestacties, nu doen ze het samen. De studenten, zijn al weken bezig met het bezetten van hun campussen, van Parijs tot Lyon. Zij demonstreren tegen het selectiebeleid bij hun studiekeuzes.

Franse ambtenaren staken tegen regeringsplannen om 120.000 banen te schrappen tot 2022. Negen vakbonden willen hoger loon en zijn tegen de toename van korte termijn arbeidscontracten. Het is de derde keer sinds mei vorig jaar dat zij landelijk staken. Macron heeft beloofd de kosten van de overheidsdiensten te verminderen.

“De hervorming van de spoorwegmaatschappij SNCF is van symbolisch belang voor de president, elf maanden na zijn verkiezing. Emmanuel Macron wil laten zien dat Frankrijk de structurele hervormingen uitvoert die de EU eist. Een strikt begrotingsbeleid is een teken zijn van goede wil om de steun van Duitsland te krijgen voor zijn plannen voor Europa”, schreef Le Soir.

De Franse spoorwegen SNCF zijn ooit genationaliseerd en de werknemers hebben een speciaal sociaal contract met werkzekerheid en een vroege pensionering. Het is een van de beste spoorwegen ter wereld met een toegankelijk, betaalbaar en snel net. Dat staat nu dus op de tocht als de Macronnaise plannen doorgaan.

“Ik zie het niet graag gebeuren dat de bewegingen samenkomen”, zegt de Franse premier Edouard Philippe in Le Parisien op 8 april. De reactie van het lid van de linkse partij la France Insoumise, Thomas Guénolé: “Angst dat de strijdbewegingen samenkomen? Waarom angst? Het is iets dat ons eerder zou moeten verheugen. Als grote stakingen de economie blokkeren, geeft de overheid zich over. 1919, 1936, 1953, 1968, 1995 … Zonder uitzondering.”

Parijs

Tientallen duizenden leerkrachten, spoorarbeiders, buschauffeurs, verpleegkundigen, vuilnismannen, studenten, scholieren, op straat in #Parijs om onze openbare diensten te verdedigen. #22mai pic.twitter.com/yKfjGpE9Lr

— Michael Verbauwhede (@mverbauwhede) 22 mei 2018

Ce sont désormais les militants cagoulés qui dictent le tempo du défilé.

 » Lees verder

Schieten op ongewapende demonstranten valt niet te verdedigen.

Schieten op ongewapende demonstranten valt niet te verdedigen.

23-05-18 01:23:00,

Juist de Palestijnen moeten zich verdedigen

Je kan niet voor zowel Palestijnen als Israëliërs begrip opbrengen en beiden deels gelijk geven, zegt Charles Ducal. Want het is onweerlegbaar wie de agressor is. 

CHARLES DUCAL
Wie? Dichter en prozaschrijver. Mede-auteur van ‘Gaza. Geschiedenis van de Palestijnse tragedie’.
Wat?  Israël verdedigt zich niet, maar voert een oorlog.

In 1945, op het einde van de oorlog, stond mijn grootmoeder oog in oog met een Duitse officier die twee van de kinderen in huis aanwees als Joodse kinderen. Zij woonden veilig op de boerderij, als ‘Belgische stadskinderen’. Tot de officier hen aanwees. Gelukkig liet hij het daarbij. Die scène blijft van generatie op generatie voortleven in het familiegeheugen. Mijn grootouders werden in 2002 door het Israëlische Instituut Yad Vashem opgenomen onder de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’, met felicitaties van de Israëlische ambassadeur.
Mocht mijn grootmoeder vandaag de beelden zien van hoe het Israëlische leger dood en terreur zaait onder ongewapende demonstranten, ze zou zonder twijfel de Palestijnse kinderen van nu vereenzelvigen met de Joodse van toen en mevrouw Frankel zou wel de laatste zijn van wie ze felicitaties zou willen krijgen. Zou dat dan antisemitisme zijn? Natuurlijk niet. Het zou een spontane en vanzelfsprekende reactie zijn vanuit exact dezelfde gevoelens die haar toelieten een ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ te worden.
Fanatieke bezwaren?
Wat zo vanzelfsprekend zou zijn voor mijn grootmoeder, wordt vandaag sluipenderwijs omgedraaid. ‘Als critici van Israël het hebben over “de zionisten” in plaats van over “de Israëliërs” weet je bijna zeker dat het om fanatici gaat’, beweert Ian Buruma (DS 19 mei). En hij verduidelijkt: ‘Links antisemitisme stoelt meestal op fanatieke bezwaren tegen de Israëlische behandeling van de Palestijnen.’ Fanatieke bezwaren? Welke zijn die dan wel?

De dag dat men in Israël het historisch onrecht erkent dat de Palestijnen aangedaan is en in de mate van het mogelijke wil herstellen, is dit conflict opgelost

Een half miljoen Palestijnen met terreur verdrijven? Hun steden en dorpen in beslag nemen en vernielen? Een staat en discriminerend wettenstelsel creëren op basis van het onderscheid tussen Joden en niet-Joden? VN-resoluties negeren? Water en grond stelen, huizen plat bulldozeren, olijfgaarden en akkers vernielen? Normaal verkeer verhinderen tussen thuis en werk, thuis en familie, thuis en ziekenhuis door een netwerk van checkpoints?  » Lees verder

Hoe McDonald’s auteursrechten misbruikt om amper belastingen te betalen

Hoe McDonald’s auteursrechten misbruikt om amper belastingen te betalen

23-05-18 08:45:00,

Je bent als consument van een Happy Meal niet de verklaring waarom McDonald’s de grootste speler van de fast food industrie is. Het aantal verkochte hamburgers is slechts een klein deel van de winst. Meer dan tachtig procent verzamelt de keten dankzij een rijkelijke belastingkorting op zijn auteursrechten. Je leest het goed. Zoals de boeken van een auteur, zijn hamburgers McDonald’s intellectueel eigendom.

McDonald’s speciale taksvrije saus werd in 2015 al ontdekt en bekend gemaakt in het Unhappy Meal rapport. Opgesteld door EPSU, EFFAT en SEIU – een coalitie van Europese en Amerikaanse vakbonden – onthult het rapport hoe de fast food keten tussen 2009 en 2013 meer dan één miljard euro aan bedrijfstaksen zonder enige moeite wist te vermijden.

Drie jaar later is het meer van hetzelfde. De onderzoeken, uitgevoerd door de Europese Commissie, beangstigen McDonald’s duidelijk niet. Hun enige reactie is om zich nog minder transparant op te stellen “omdat het volgens hen schadelijk zou kunnen zijn voor de concurrentie”. Zelfs met een steeds ondoorzichtigere en complexere belastingstructuur heeft de vakbondscoalitie McDonald’s belastingontduiking in het 2018 Unhappier Meal rapport aan het licht kunnen brengen.

Hamburgers als intellectueel eigendom

Je wordt geen fast food gigant door veel hamburgers te verkopen. Wel door te beweren dat je niet enkel troep verkoopt, maar ook vakkennis.  Auteursrechten zijn een welgekend concept op foto’s, muziek of boeken. Als auteur van een product wordt je aanzienlijk minder belast op elke verkoop van dat product. Voor McDonald’s geldt helaas net hetzelfde. De keten maakt gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op zijn Happy Meals om op die manier jaarlijks miljoenen uit te sparen op zijn belastingaangifte.

Dankzij de belastingkorting op de verkoop van intellectueel eigendom, zijn de inkomsten vanuit een franchisewinkel vier maal zo groot in vergelijking met een restaurant waarvan de auteursrechten niet overgekocht zijn. McDonald’s streefdoel is niet voor niets het veroveren van 90 in plaats van 81 procent franchisewinkels tegen 2018.

Ook andere ketens, zoals Burger King, Subway en Starbucks, zijn schuldig aan het misbruik maken van hun auteursrechten. De tactiek ondermijnt het volledige belastingsysteem, maar op papier is het volledig legaal. Toch moet het anders kunnen. Zoals secretaris-generaal van de internationale publieke diensten, Rosa Pavanelli het duidelijk samenvat: “Er is iets mis wanneer we een man op de maan kunnen zetten,

 » Lees verder

OVSE: “Beschietingen Oost-Oekraïne ergste in heel 2018”

OVSE: “Beschietingen Oost-Oekraïne ergste in heel 2018”

23-05-18 07:16:00,

Wederzijdse beschietingen hebben de afgelopen twee dagen grotere proporties aangenomen in Donbass. Vooral in de buurt van Gorlovka zou hard worden gevochten. Ook is in de voorbije dagen een brug opgeblazen bij een sabotageactie. 

7700 overtredingen van het staakt het vuren, meldt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De OVSE noemt de beschietingen van afgelopen week de ergste van heel 2018. Lokale bronnen vergelijken de beschietingen zelfs met die van 2014. De OVSE roept beide partijen op te stoppen met vuren.

#OSCE SMM Hug: Last week was in many ways the worst we have seen so far this year. In total, we recorded 7,700 ceasefire violations #FactsMatter #ZeroCivilianCasualties

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 mei 2018

Op dinsdag melde de Oekraïense politie dat Talakivka, een stadje vlakbij de frontlinie, werd beschoten. Bij de beschietingen zouden zo’n tien auto’s in brand zijn gevlogen en een huis zijn getroffen. Volgens de politie zou de Volksrepubliek Donetsk (DNR) achter de beschietingen zitten.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Eerder op maandag werd melding gemaakt van een Oekraïense aanval met onder andere tanks in de buurt van Gorlovka, in de Volksrepubliek Donetsk (DNR). Hierbij zouden een Oekraïense tank en een ander pantservoertuig vernietigd zijn. In totaal zouden minimaal drie DNR-soldaten gevangen genomen zijn. Alleen in de afgelopen week zijn al vier doden gevallen in de buurt van Gorlovka bij artilleriebeschietingen. Maandag nog zouden vier burgers gewond zijn geraakt.

Tevens zou op maandag in de Volksrepubliek Loegansk (LNR) een brug zijn opgeblazen. Volgens de geheime dienst van de LNR betreft het hier een sabotage actie. Door de explosie is zowel de brug als de onderliggende spoorlijn geblokkeerd. Door het opblazen van de brug zou het transport van zware voertuigen worden bemoeilijkt die in de Krasnij Lutj zijn opgeslagen.

Afgelopen weken waren er al geruchten van troepenopbouw vanuit zowel Oekraïense kant als de kant van de DNR. Vorige week doken er op sociale media berichten op over treinen in Oekraïne die richting de frontlinie reden met zwaar militair materieel. Zondag nog werd door pro-DNR-bronnen gemeld dat er Oekraïense voertuigen zijn aangekomen in Donbass.

 » Lees verder

Waarom u dit artikel van Michael Freilich ook zelf kunt schrijven

Waarom u dit artikel van Michael Freilich ook zelf kunt schrijven

22-05-18 07:33:00,

David Knapen woont sinds november 2017 in de Palestijnse gebieden. Hij las de opinie van Michael Freilich (Joods Actueel) op de VRT-website. In deze repliek toont hij aan hoe Freilich letterlijk de richtlijnen kopieert van het handboek voor mediacommentatoren, dat Israël in 2009 opstelde. Tussen alle ellende in Gaza door ziet hij toch een positieve noot: “De Israëlische propaganda bereikt hoe langer hoe minder haar doel.”

De voorbije dagen kwamen mannen, vrouwen en kinderen samen aan het hek dat hun belegerde lapje grond scheidt van de rest van de wereld. Ze willen dat Israël hen laat terugkeren naar de huizen en gebieden waaruit zij en hun families verjaagd werden in de oorlogen van 1948 en 1967. Mannen, vrouwen en kinderen, bijna allemaal ongewapend en vredevol, werden onthaald op Israëlische militaire spitstechnologie. Beenderen werden tot stof verpulverd, lichamen kregen gaten ter grootte van een vuist. 


Michael Freilich mag op vrtnieuws.be deze eenzijdige orgie van vernietiging komen verdedigen. Helaas, Freilich vond het niet de moeite waard om zijn artikel zelf te bedenken. U kunt de blauwdruk ervan opzoeken in het Global Language Dictionary, een handboek voor Israëlpropagandisten uit 2009. Dit is geen obscuur document – de Britse kwaliteitskrant The Independent noemde het in 2014 “het geheime rapport dat Israël helpt feiten te verbergen”. Zie pagina 104 onder het akelig vooruitziende kopje “Waarom gebruikte Israël buitensporig geweld in Gaza?” (dit document refereert naar het geweld tegen Gaza tot 2009 – mijn eigen vertaling volgt op het origineel:


Waarom gebruikte Israël buitensporig geweld in Gaza?

 De vernieling van Gaza is hartverscheurend. zo veel onnodig lijden. En het was allemaal nergens voor nodig. 

Israël heeft Gaza ontruimd, waarbij 9000 Israëlische families ontheemd werden en het gebied vredevol overgedragen aan de Palestijnen. Ze kregen alle kansen om te slagen: de steun van der internationale gemeenschap, financiële steun van over de hele wereld en de ambitie vaan het volk.

Israël gaf Gaza op in de hoop dat het de eerste stap zou vormen naar vrede met de Palestijnen, maar in ruil kregen ze enkel raketten.

Freilich neemt deze talking points stuk voor stuk over –

 » Lees verder

Zestig doden in Gaza, het einde van het geweten van Israël

Zestig doden in Gaza, het einde van het geweten van Israël

22-05-18 07:23:00,

Commentator Gideon Levy is samen met collega’s als Amira Hass, Uri Avnery en Ilan Pappé een van de weinige stemmen in Joods-Israël die nog door de mist heen kijkt van de zionistische praktijk en ideologie. Ondanks de onuitspreekbare wreedheden die er al aan voorafgingen ziet hij in Gaza 2018 een moreel dieptepunt. “Israël heeft geen geweten.”

“Wanneer zal het ogenblik komen dat de massamoord op Palestijnen ook maar iets zal betekenen voor rechts? Wanneer zal het ogenblik komen dat de massamoord op burgers centrum-links ook maar in de geringste mate zal schokken? Als 60 afgeslachte mensen het niet doen, 600 misschien? Zal 6.000 hen in actie doen schieten?

Wanneer zal dat ogenblik komen dat een kleine hint van menselijke gevoelens de kop opsteekt, al was het maar voor even, voor de Palestijnen? Sympathie? Op welk ogenblik zal iemand halt roepen en mededogen suggereren, zonder te worden gebrandmerkt als een excentriek of een hater van Israël?

Wanneer zal er een ogenblik komen dat iemand toegeeft dat het slachter toch ook enige verantwoordelijkheid draagt voor zijn slachtpartij, niet alleen de slachtoffers, die uiteraard ‘verantwoordelijk zijn voor hun eigen afslachting’?

Zestig mensen waren voor niemand van enig belang – 600 misschien wel? 6.000 dan maar? Gaat Israël dan ook zijn uitvluchten en rechtvaardiging vinden? Zal de blaam dan ook gelegd worden bij de slachtoffers en hun ‘dispatchers, zonder dat een woord van kritiek, mea culpa, bezorgdheid, medelijden of schuld wordt gehoord?

Op maandag (14 mei), toen de dodentol alarmerend de hoogte in ging, vierde Jeruzalem de (Amerikaanse) ambassade en verheugde Tel Aviv zich over Eurovisie. Het ziet er naar uit dat een dergelijk moment zich nooit meer zal voordoen. De Israëli’s zijn onherroepelijk gebrainwasht, hun harten voorgoed afgesloten. Het leven van een Palestijn is niet langer iets waard …

Het is moeilijk om je een meer wreedaardige morele eclips voor te stellen. Het is niet moeilijk om zich een omgekeerd scenario in te beelden: 60 Israeli’s vermoord op één dag, terwijl de menigte de ambassade in Ramallah vieren en zich verheugen over een concert waarbij de winnaar van ‘A Star is Born’ (de Arabische versie van ‘The Voice’) wordt toegejuicht, terwijl tv-presentatoren en geïnterviewde gasten live tijdens de uitzending zitten te giechelen. Oh, die Palestijnse beesten, oh,

 » Lees verder

Waarom de verkiezingen in Venezuela echt onaanvaardbaar zijn

Waarom de verkiezingen in Venezuela echt onaanvaardbaar zijn

22-05-18 10:50:00,

Er is iets bizar aan de manier waarop internationale (en Belgische) media de verkiezingen in Venezuela veroordelen en weigeren te erkennen. Om dat te kunnen doen moeten zij zich zeer hard inspannen om de selectiviteit van hun verontwaardiging niet te zien. Er is inderdaad heel wat mis in Venezuela. De vraag is maar “In vergelijking met wat?”

Zowat alle peilingen voor de verkiezingen van 20 mei toonden aan dat zetelend president Nicolás Maduro geen meerderheid van de bevolking meer achter zich heeft. De verkiezingen van voorbije zondag zijn de 24ste sinds 1998, presidentiële, parlementaire, deelstaten- en gemeenteraadsverkiezingen en meerdere referenda inbegrepen. Daarvan hebben de huidige machthebbers er slechts twee verloren. Sinds Hugo Chávez voor het eerst werd verkozen in 1998 had de oppositie echter geen grotere kans dan nu om terug aan de macht te komen via democratische verkiezingen.

Niemand kan ontkennen dat Venezuela een diepe politieke, sociale en economische crisis doormaakt,  die zonder voorgaande is in de voorbije 20 jaar. Sociaal-economisch zit het land aan de grond, basisgoederen zijn onbetaald duur en nauwelijks verkrijgbaar, de olie-inkomsten – nog altijd de enige echte bron van inkomsten voor het land – staan op hun laagste peil in twintig jaar, de lonen zijn dramatisch laag, er zijn bijna geen geneesmiddelen meer te verkrijgen. Bij protesten vielen meerdere doden. Toch heeft de oppositie, verenigd in de MUD (Mesa de Unidad Democrática – Rondetafel Democratische Eenheid), beslist deze verkiezingen te boycotten.

Wat is hier aan de hand?

Om een uitweg te vinden uit de diepe crisis had president Maduro nog dit jaar gesprekken met de oppositie, waarbij hij inging op hun eis voor vervroegde verkiezingen. Die zouden normaal plaatsgrijpen in oktober-november 2018, maar werden na onderhandelingen in de Dominicaanse Republiek in februari 2018, onder voorzitterschap van voormalig Spaans eerste minister Emiliano Zapatero, vooruitgeschoven naar 22 april 2018.

Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2013 had oppositiekandidaat Enrique Capriles nipt verloren van huidig president Maduro, die zich toen nog kon beroepen op de populariteit van zijn net overleden voorganger Hugo Chávez. Gezien de toestand van het land en de historisch lage populariteit van Maduro vijf jaar later was de kans op een overwinning (en een einde aan 20 jaar Chavismo) met één gemeenschappelijke kandidaat van de oppositie zeer reëel. Enkele uren na het bereikte akkoord besliste de oppositie echter de tekst niet te ondertekenen.

 » Lees verder

Weg met het autotijdperk!

Weg met het autotijdperk!

21-05-18 02:09:00,

Je kan natuurlijk aan vele dingen denken. Toch denk ik dat er één ding is dat boven alle andere uitsteekt, maar waar de meesten van ons niet eens aan zullen denken, gewoon omdat we er zozeer mee vergroeid zijn geraakt: het feit namelijk dat bijna al onze publieke ruimte is ingepalmd door een quasi oneindige stroom aan vehikeltjes die zich met schijnbaar het grootste gemak tegen ontzaglijke snelheden voortbewegen. Het kan bijna niet anders of de constante blootstelling aan zoveel lawaai en hinder in de bewegingsvrijheid moet op onze tijdreiziger een indruk nalaten van ware ontsteltenis, en mogelijk zelfs regelrechte doodsangst.

De blik van onze tijdreiziger stamt immers uit een tijd waarin de plaats tussen de huizen in eerste instantie nog een echte ruimte was, een plaats waar men zich grotendeels op eigen kracht, of occasioneel per paard en kar, doorheen kon bewegen en waar men andere mensen kon ontmoeten. Die blik is ons compleet vreemd geworden. Onze wereld is van een leefomgeving veranderd in een autowegennetwerk. Punt. En de ruimte die vroeger publiek bezit was behoort nu toe aan Koning Auto, voor wie de lanen ten allen tijde vrij dienen te worden gehouden.

De ongemotoriseerde mag zich enkel nog uiterst rechts op deze wegen begeven, weliswaar op gevaar van eigen leven, en dient bij oversteek gebruik te maken van speciaal daarvoor voorziene stroken. Fietsers en wandelaars zijn paria’s geworden, onaangepasten. Officieel duldt men hen natuurlijk nog en genieten zij als ‘zwakke weggebruiker’ zelfs extra legale bescherming. Maar de praktijk leert anders. Fietsen in de meeste steden — en ik druk me eufemistisch uit — is een Russische roulette geworden. Overal word je van de baan gereden en dien je te stoppen of uit te wijken. De politie van vele steden doet er nog een schepje bovenop en heeft het maar al te vaak op fietsers gemunt (Antwerpen is hier een zeer triest voorbeeld van), dit vanuit het principe: je moet de gans plukken waar ze geplukt kan worden — auto’s achternagaan die tegen honderd per uur doorheen smalle straatjes scheuren, is iets hachelijker.

Op SLIM openbaar vervoer wordt bovendien nauwelijks ingezet. Fietsers zijn op vele metrosystemen niet welkom. In treinen zijn de fietsplaatsen schaars. En op lange-afstandstreinen is het vervoer van fietsen al helemaal problematisch (tenzij men, zoals op de meeste TGV-treinen verplicht is,

 » Lees verder

Syrië: het rookgordijn trekt op en het westen staat in haar hemd

Syrië: het rookgordijn trekt op en het westen staat in haar hemd

21-05-18 02:07:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gerelateerde afbeelding

Langzaam maar zeker komt de waarheid aan het licht, de proxy oorlog tegen Syrië door westerse machten onder leiding van het Amerikaanse imperialistische rijk, de “deep state” en haar bondgenoten. Te lang hebben de reguliere media het monopolie op de berichtgeving over deze verwoestende oorlog die het Westen samen met zijn terroristische partners zoals ISIS, al-Nusra front, en de zogenaamde gematigde rebellen in Syrië genegeerd. Vooral de regering-Obama. Zoals het  brede publiek nu  inmiddels weet, na zeven jaar dood en verderf, bestaat er niet zoiets als ‘gematigde rebellen’.

Dat het publiek in het Westen zo slecht geïnformeerd, zeven jaar lang, was de schuld van CNN, BBC, NYT, NOS en andere media. Ze prostitueerden zichzelf bij de machtselite in Washington D. C.  en Eu regeringen, onafhankelijke rapportage was niet hun taak. Ze maakten deel uit van het internationale oorlogsspel, die de Syrische president Bashar al-Assad wilden omverwerpen om een ​​nieuwe dictatuur te vestigen volgens het Saoedi-Arabische (Wahabi) model. Al in augustus 2011 zei president Obama: “Assad moet gaan.” Assad is nog steeds springlevend en Obama is nu oud nieuws, een nieuwe (clown) trekpop is aangetreden Trump.

De westerse propagandamachine aarzelde niet eens om een ​​valse humanitaire organisatie te steunen, genaamd ‘de witte helmen’. Een Britse inlichtingenofficier richtte het op  en de westerse landen doneerde (ons belastinggeld) 100 miljoen dollar. De witte helmen waren in feite al-Qaida- vermomd als paramedici en “Hollywood sterreb”. Ze opereerden in East Aleppo, jaren onder bezetting van verschillende terroristische organisaties. Het grootste nepproducerende bedrijf, Hollywood, heeft zelfs een ‘Oscar’ gegeven aan  “de witte helmen”. Ook was hun enigste bron zeven jaar lang de gevluchte moslimbroeder uit Coventry, die zogenaamd een grote organisatie had opericht het Syrian Observatorium for Human Rights (SOHR).

Afbeeldingsresultaat voor misleading press on syria cartoon

De laatste weken, nu ook Ghouta bevrijd is van terroristen, is het muisstil in het westen en hoor je zachtjes en voorzichting verhalen bij de reguliere MSM over Assad en dat er alleen terroristen waren, zelfs in de poltiek begint het langzaam door te dringen dat de zaak verloren is en allerlei beerputten worden opengetrokken!

Bron

Nederlandse Regering gaf miljoenen aan terroristen in Syrië

Please follow and like us:

0


 » Lees verder

Mensenrechten en de ondermijning van de nationale soevereiniteit

Mensenrechten en de ondermijning van de nationale soevereiniteit

21-05-18 02:06:00,

Soile Lautsi kon tevreden zijn. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had haar op 3 november 2009 een schadeloosstelling van 5.000 euro toegewezen. Nog grotere tevredenheid zal ze gehad hebben over het oordeel van het EHRM, dat christelijke kruizen in klaslokalen niet met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verenigbaar zijn, omdat ze ouders de vrijheid zouden ontnemen om hun kinderen naar hun overtuiging op te voeden. Jarenlang had de uit Finland stammende moeder voor Italiaanse rechtbanken tevergeefs tegen de crucifix in de klaslokalen van haar beide zonen geklaagd.

Italië bleef soeverein. De regering Berlusconi vroeg revisie van het oordeel aan. Reeds in maart 2011 werd het door de Grote Kamer van het Hof met een meerderheid van 15 tegen 2 stemmen weer opgeheven. De vraag of de massale protesten, ook ver buiten Italië, tot deze revisie leidden, laat ik voor nu even liggen. Feit is dat in Italië ook links tegen het oorspronkelijke oordeel van Straatsburg op de barricaden kwam. In Italië zijn namelijk ook atheïsten, agnosten en (ex-)communisten in staat tussen het kruis als geloofsbelijdenis en zijn symbolische betekenis voor de culturele traditie en identiteit van het land te onderscheiden. Men denke slechts aan de vroegere senaatsvoorzitter Marcello Pera, die samen met paus Benedictus XVI een boek schreef, waarin hij zich in roerende bewoordingen voor het bewaren van de in het christendom wortelende culturele identiteit van Europa uitspreekt, of aan de journaliste Oriana Fallaci, die zich in een van haar laatste artikels, een literaire vulkaanuitbarsting, met woorden van verering, genegenheid en vertwijfeling tot paus Benedictus XVI wendde, omdat ze culturele identiteit van Italië en zijn humaniteit door islamistisch radicalisme bedreigd zag.

Wellicht heeft de angst voor een blamage de rechters in Straatsburg ertoe bewogen het oorspronkelijke oordeel op te heffen? Want wat zou er gebeurd zijn als Italië zich er niet aan had gehouden? Wie had het oordeel gelding moeten verschaffen, tegen de wil van een volk in, dat volgens peilingen destijds met een meerderheid van 86 procent vóór het kruis koos? Begon de rechters soms te dagen dat het hele project van een los gezongen elite-Europa ter discussie stond? Liever het oorspronkelijke oordeel opofferen dan Europa delegitimeren, hebben de rechters misschien gedacht. Voor nu was de poging mislukt, om het op Europese bodem ontstane principe van de universele mensenrechten te gebruiken om juist dat christelijke erfgoed waarin het voor een groot deel wortelt uit de publieke ruimte te verdringen.

 » Lees verder

Ons Geld, Vollgeld en Dinero Seguro

Ons Geld, Vollgeld en Dinero Seguro

21-05-18 01:56:00,

 

[

 

 

Ons Geld, Vollgeld en Dinero Seguro

Wij zijn niet alleen. In diverse landen komt het gelddebat op gang. De Zwitsers gaan stemmen of ze ‘Vollgeld’ willen. En in Spanje wordt gepleit voor ‘Dinero Seguro’.

 

 

Na de zomer gaat dan eindelijk het WRR-rapport verschijnen (naar verluid). Er is dan meer dan twee jaar aan gewerkt. Dit is het rapport dat de Tweede Kamer wilde om ‘geldschepping’ te gaan begrijpen. Volgens toenmalig minister Dijsselbloem geeft het antwoord op de vraag of de overheid de geldpers in eigen hand moet nemen. Wij zien het met belangstelling tegemoet.

Volreserve-geld
Intussen beginnen ook andere landen zich te roeren. De Zwitsers mogen binnenkort naar de stembus om te kiezen voor ‘volreserve-geld’. Een plan om banken te verbieden het geld van hun klanten voor zichzelf te gebruiken. In plaats daarvan moeten ze het dan stallen bij de Zwitserse centrale bank. Volgens de peilingen zijn de initiatiefnemers zeker niet kansloos. De banken houden hun adem in. Het is toch ongehoord dat het volk zich nu met hun zaken gaat bemoeien?

 

 

Over het Zwitserse Vollgeld initiatief hebben wij een stuk geschreven waarin we het relateren aan onze eigen campagne. We richten de aandacht daarbij ook op Spanje. Daar is een voormalige centralebankpresident op de barricade geklommen. Hij wil af van de privileges die banken genieten, en overstappen op Dinero Seguro: veilig geld. Mooi dat een centraal-bankier nu hardop twijfelt over het gammele geldstelsel dat hij overeind moest houden. Hij wil nu een structurele oplossing voor het bankgeldprobleem. Daartoe moeten banken gewone ondernemingen worden, zonder steun van overheid en centrale bank.

Privileges
De privileges van banken komen ook aan bod in onze bijdrage voor het nieuwe boek van Ad Broere. Daarin leggen we kort uit wat er mis is met ons geld, en hoe dat kan worden opgelost. De hoofdzaken zijn: afschaffing van alle privileges van de banken en invoering van digitaal contant geld. Dan wordt ons geld dienstbaar en veilig, en wordt kredietverlening een onvervalste markt.

 

 

Internationale beweging
Deze maand zijn wij gastheer voor groepen uit de hele wereld, om te spreken over de geldhervorming.  » Lees verder

Webversie boek Henny Zwart over Indonesië-weigeraars beschikbaar

Webversie boek Henny Zwart over Indonesië-weigeraars beschikbaar

21-05-18 09:32:00,

Er waren er die NIET gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars. In 1995 bracht Solidariteit Er waren er die NIET gingen uit. (*1) Een ode die Henny Zwart schreef aan de dienstplichtigen die in de jaren 1946-1949 weigerden deel te nemen aan de koloniale oorlog in Indonesië. Vandaag maken we het boek van ons oud-redactielid, 1984-2005, toegankelijk op het web. In dank aan en uit bewondering voor Henny die in 2014 overleed.( *2)

(Door Hans Boot, oorspronkelijk verschenen bij solidariteit)

Over de inhoud. Een goed gedocumenteerde tekening van Neerlands koloniale geschiedenis. Afgewisseld door zestien schokkende en ontroerende interviews met toenmalige dienstplichtigen, een ‘spijtoptant’, een Indonesische vrijheidsstrijder en vrouwen van weigeraars over de ‘foute oorlog’.

Lof

Zeker nu de kritische beoordeling van de Nederlandse strijd tegen de Indonesische onafhankelijkheid de laatste jaren een nieuw leven is ingeblazen (* 3), verdient Henny’s aanklacht tegen “vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars” alle aandacht. Hier een paar citaten uit besprekingen van haar boek in enkele media.

Het Parool, 7 april 1995

Henny Zwart heeft uit de geschiedenis opmerkelijke feiten opgediept. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste troepenzendingen in strijd met de grondwet geweest.

Haagsche Courant, 8 april 1995

Een boek over een onbelicht aspect van het – overigens nooit echt van de grond gekomen – nationaal debat over Nederlands-Indië.

VPRO, OVT, 9 april 1995

Kopen dit boek, want nog steeds strijden de Indonesië-weigeraars voor een officiële rehabilitatie door de Nederlandse overheid. Hun aangrijpende verhalen maken overduidelijk dat ze die genoegdoening voor meer dan honderd procent verdiend hebben.

De Volkskrant, 15 juni 1995

De waarde van haar werk ligt vooral in de uitgebreide interviews die zij had met een aantal weigeraars en in de aandacht die zij vestigt op de rol van vrouwen in het verzet tegen uitzending naar Indonesië van dienstplichtigen.

Wim Wertheim, in het voorwoord: De term ‘deserteur’ – ook door minister Pronk gebruikt toen hij voor deze groep slachtoffers van het Indië-beleid officiële rehabilitatie bepleitte – is volkomen onjuist. Henny Zwart bezigt de enig juiste term: Indonesië-weigeraar.

Noten:

(*1): Link naar online versie

(*2): Zie over het leven en werk van Henny Zwart hier 

(*3): Zie bijvoorbeeld bij Solidariteit,

 » Lees verder

Sociaal beleid in handen van de markt | Uitpers

Sociaal beleid in handen van de markt | Uitpers

21-05-18 09:23:00,

Eind april publiceerde The Economist, niet bepaald een linkie-winkie blad, een dossier over universele gezondheidszorg.

José Antonio Ocampo, ex-VN-ambtenaar en Joseph Stiglitz, laureaat van de Zweedse Rijksbank (de ‘Nobelprijs’ economie) publiceerden zopas een boek over hoe de verzorgingsstaat van de 21ste eeuw er kan uitzien.[1]

Op facebook lees ik een boodschap van iemand die zich afvraagt waarom VOKA zich moeit met zaken waar het niets van kent, zoals gezondheid, pensioenen en onderwijs.

Wel, voor wie het nog niet heeft gemerkt: het denken over sociaal beleid is vandaag volledig in handen van de economie, om niet te zeggen van neoliberalen en van conservatief rechts.

Maar wellicht zullen er ook nu mensen zijn die, net zoals bijna dertig jaar terug, toen de Wereldbank uitpakte met het armoedethema, denken dat er een bocht naar meer en beter sociaal beleid wordt gemaakt. Niets is minder waar.

Economisch denken

Het hoofdstuk dat Stiglitz schreef en het dossier van The Economist leggen het haarfijn uit: het oude model van verzorgingsstaat kan niet langer als voorbeeld dienen, sociale bescherming is erg goed voor de productiviteit en voor de economische groei. En het doel is, volgens hen, een herverdeling van de inkomsten.

Het moet duidelijk zijn dat niemand bezwaar ken hebben tegen deze nieuwe prioriteit van zij die het dominante discours bepalen. Net zoals met de nieuwe initiatieven van de internationale instellingen (de ‘sokkels’ van sociale bescherming van de ILO (de Internationale Arbeidsorganisatie), de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de V.N. en de ‘Europese pijler van sociale rechten’ van de Europese Unie) kunnen we enkel blij zijn met zoveel aandacht voor wat vroeger typisch progressieve thema’s waren. Mochten al deze doelstellingen echt gerealiseerd worden, de mensheid zou een enorme stap vooruit zetten. Gedaan met ebola-epidemieën in Afrika!

Maar toch. Er valt heel wat aan te merken op wat er gaande is.

Neem in eerste instantie het zogenaamde doel van sociale bescherming: herverdeling. Dat was in het verleden geen doel, al kan een verzorgingsstaat wel bijdragen tot een rechtvaardiger verdeling van de inkomens. Het doel was altijd een verzekering: werknemers en werkgevers (en de overheid) dragen bij tot centrale kassen waaruit kan betaald worden als iemand problemen heeft: een periode van werkloosheid,

 » Lees verder

watunietindekrantenleest

watunietindekrantenleest

20-05-18 07:10:00,

Op 28 februari 2018 werd bij Zembla van BNNVARA een uitzending gewijd aan de schimmige deals die het Openbaar Ministerie sluit met banken, bouwbedrijven, pensioenbedrijven, commerciële omroepen en telecombedrijven wanneer die voor mogelijke fraude strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden. Vaak komt het zo ver niet als die bedrijven flink in de buidel willen tasten. Probeer… Lees verder →

 » Lees verder

Nederlandse Regering gaf miljoenen aan terroristen in Syrië

Nederlandse Regering gaf miljoenen aan terroristen in Syrië

20-05-18 04:16:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor nederlands regering steunt witte helmen in syrie cartoon

Eigenlijk is het bij mij en velen met mij, die al 7 jaar lang poberen de waarheid te verspreiden over de proxy-oorlog in Syrië, waar Nederland, zoals nu blijkt, mede dankzij de kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA – de enige die nog probeert de waarheid naar boven te krijgen) miljoenen belastinggeld naar de terroristen gegegaan is, die zij 7 jaar lang rebellen genoemd hebben.

In diverse MSM komt nu de waarheid eindelijk naar boven over de terreurgroep de “Witte Helmen”, die eigen lijk onderdeel van Al-Queda zijn en waar ik al jarenlang over geschreven heb!

Er werden kamer vragen gesteld en daar kwamen wat antwoorden, niet genoeg natuurlijk, een schimmig bonnetje met 25.600 Miljoen, met als antwoord dat het zogenaamd naar gematigde rebellen ging, via Jordanië.

Veel en veel geld is erheen gegaan, al vanaf 2011, direct na de zogenaamde revolutie, het was een plan, het oude befaamde plan van Bush, “the Axis of Evil” 7 landen vernietigen, waar er nadehand nog een paar bij gekomen zijn!

De Nederlandse regering heeft het project voor buitenlandse hulp opgeschort na een BBC Panorama-onderzoek waarin werd vastgesteld dat het geld van de belastingbetaler werd omgeleid naar extremisten in Syrië.

In het VK (Engeland) komt het in de MSM, eindelijk, eigenlijk te laat na 7 jaar moord, maar ik had het voorspelt, het zal net als in Irak gaan na jaren gaan ze zeggen, oh we haden de verkeerde informatie (een flagrante leugen) en tja sorry van al die doden!

MSM VK: Een woordvoerder van de Britse regering zei dat het aantijgingen van samenwerking met terroristische groeperingen “uiterst serieus” is.

Adam Smith International, het Britse bedrijf dat het project o.a. in Syrië leidt (een Think-tank) , zei dat het de beschuldigingen sterk ontkent.

De zogenaamde Syrische politie die werd opericht (terroristen) na de zogenaamde opstand in Syrië om orde en wet te brengen in delen van het land die werden gecontroleerd door oppositiekrachten (terroristen gebied zoals Idlib). Idlib is de vijhaven voor terroristen (jihadisten), je vind er enclaves met Turmenen, Turken, lieden uit Kaukasus (nog een reden voor Poetin hen te bestrijden,

 » Lees verder

Israel en de vernederende Gaza-moorden…

Israel en de vernederende Gaza-moorden…

20-05-18 03:43:00,


x
x
Israel en de vernederende Gaza-moorden…

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Voorheen waren het de excuses van de door de Palestijnse milities afgeschoten raketten op Israël, die Israëlische burgers slachtoffer hadden gemaakt, die als motivatie dienden van de slachtpartij van het Israëlische leger tegenover het Palestijnse volk in het concentratiekamp Gaza. En ja, tegen het volk, want het gaat al lang niet meer over het bestrijden van bijv. de Hamas-militie of iets dergelijks. Nee, het zijn gewoon excuses geworden om in het wilde weg Palestijnen te vermoorden. Palestijns jongeren, die ongetwijfeld wel een of andere aanleiding hebben gegeven, die het de jonge Israëlische soldaten, een ‘excuus’ geeft om ‘raak’ te schieten.

Een gevoel van diep onrecht is kennelijk wereldwijd niet genoeg om HEEL STRENGE maatregelen te nemen tegen de regering van de Likud-fanaat Benjamin Netanyahu, premier van Israël. En van dat land een ‘Isra-hel’ maakt; een woord dat je steeds vaker ziet verschijnen in social media en in gesprekken hoort. ‘Isra-hel’.. Wat een afgang voor een land, waarvan de burgers toch zouden moeten wéten, wat het is om in een concentratiekamp te leven. Om daar te worden geknecht en vernederd.. En te weten wat het is om DAGELIJKS met de oorlogs-traumatische gevolgen te kampen te hebben, van deze gevangenzetting..

De specificatie van concentratiekamp Gaza..
Want dat de Gaza-strook een concentratiekamp geworden is, hoeft toch hier verder geen betoog..? Een strook land, die van onder tot boven door het Israëlische leger wordt gecontroleerd. De Palestijnse bevolking met z’n 1,9 miljoen, zijn als ratten in de val gezet. Kijk eens naar dit kaartje hiernaast. Een strook van maximaal 60 km, zo lang als de Randstad van A’dam tot R’dam. Een kustlijn van 40 km, en maar 10 tot 15 km breed.. Om je een indruk te geven..

De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middelandse Zee..

En om een ander, heel actueel FEIT te noemen in dit kader: het woord ‘grens’ is hier in elk verband simpel misleidend. Wij kennen het woord ‘grens’ als de suggestie van een mate van territoriale gelijkwaardigheid van 2 gebieden, waar deze grens tussen ligt. Maar vernederend genoeg, hebben Palestijnen over hun grenzen, de vaak door Israël aangegeven ‘grenzen’, ook weer niets te vertellen.

 » Lees verder

Ian Buruma en George Soros

Ian Buruma en George Soros

19-05-18 07:22:00,

Nog geen week na het Joods-zionistisch fascisme tegen Palestijnse burgers in Gaza, plaatst de NRC een column van mijn oude vriend Ian Buruma met als kop: 

Antisemitisme is geen rechtse ziekte meer.


Bij links heeft de klassenstrijd plaatsgemaakt voor anti-racisme, schrijft Ian Buruma. Bij de Britse Labour-partij is goed te zien hoe dat tot antisemitisme leidt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/17/antisemitisme-is-geen-rechtse-ziekte-meer-a1603360

Opnieuw voert Buruma de speculant George Soros op als ‘Jood’ met een hoofdletter, om zijn stelling over het antisemitisme geloofwaardig te maken. Probleem is alleen dat Soros geen Jood is, en ook geen jood, met een kleine letter, want zoals Soros zelf verklaarde tegenover een interviewer van het Amerikaanse televisieprogramma 60 Minutes gelooft hij niet in god, met of zonder een hoofdletter. Bruma heeft de merkwaardige opvatting dat het joods zijn een biologisch gegeven is, het zit als het ware in het bloed van de jood, eenmaal Jood altijd Jood, met een hoofdletter. Wat dit betreft wijkt Buruma’s mening niet af van die van de nazi’s en absurd genoeg, ook die van de zionisten.  Eerder al, 23 maart 2017 stelde Buruma: 
Soros might be described as the personification of ‘the West’ as defined by Kolnai (joods-Hongaarse filosoof. svh) He is everything that nativists and anti-Semites hate: rich, cosmopolitan, Jewish, and a liberal dedicated to what Karl Popper, yet another child of Jewish origin from the Austro-Hungarian Empire, called ‘the open society.’
https://www.independent.co.ug/comment-war-west/2/ 

De speculant George Soros als representant van ‘de open samenleving.’ Hoe ‘open’ is de ‘samenleving,’ die de getrukeerde ‘Soros’ voor ogen staat? Daarvoor dient men zich te verdiepen in wie Soros is. Op 20 december 1998 zond het bekende CBS-programma 60 Minutes een onthullend interview uit met Soros, dat de onderzoeksjournalist Steve Kroft als volgt inleidde:

When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros’ father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson.

 » Lees verder

95 organisaties roepen VN op tot onderzoek naar Israëlisch geweld – The Rights Forum

95 organisaties roepen VN op tot onderzoek naar Israëlisch geweld – The Rights Forum

18-05-18 04:01:00,

Nieuws

Genoeg is genoeg

Verenigde Naties oorlogsmisdaden VN-Mensenrechtenraad

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Genoeg is genoeg / 95 organisaties roepen VN op tot onderzoek naar Israëlisch geweld

De VN-Mensenrechtenraad spreekt vandaag over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar het Israëlische geweld tegen de Palestijnse bevolking van Gaza. ‘Geen rechtvaardigheid zonder waarheid.’

Zeid Ra’ad Al Hussein, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.UN Photo / Jean-Marc Ferre 

‘Genoeg is genoeg.’ Onder die noemer hebben 95 internationale organisaties, waaronder The Rights Forum, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht door Israël tijdens de recente Palestijnse demonstraties.

De organisaties stellen in een goed gedocumenteerd betoog dat Israël zich sinds 30 maart in met name Gaza schuldig heeft gemaakt aan willekeurig en buitensporig geweld, dat mogelijk neerkomt op het moedwillig doden van ongewapende burgers, waarbij sprake kan zijn van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Mensenrechtenraad bijeen

De Raad komt vandaag op verzoek van zo’n 25 landen in een speciale zitting bijeen. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein, opende de zitting met een scherpe verklaring, waarin hij stilstond bij het grote aantal doden en gewonden dat sinds 30 maart in Gaza is gevallen. Alleen al op 14 mei vielen volgens Al Hussein zestig doden en 1360 gewonden onder de Palestijnse betogers. Aan Israëlische zijde zou één militair gewond zijn geraakt; hij werd geraakt door een steen.

Al Hussein nam afstand van de Israëlische bewering (€) dat het grote aantal doden en gewonden een ‘PR-overwinning voor Hamas zou zijn’. In plaats daarvan sprak hij van ‘een tragedie voor duizenden families’. Ook de beweringen van de Israëlische premier Netanyahu dat demonstranten werden ‘betaald door Hamas’ en dat Israël alles in het werk zou hebben gesteld om ‘het aantal slachtoffers te beperken’ werden door Al Hussein van tafel geveegd.

 » Lees verder

Tommy Wieringa: ‘Meedogenloze Israelisch Staatsterrorisme.’

Tommy Wieringa: ‘Meedogenloze Israelisch Staatsterrorisme.’

18-05-18 03:04:00,

PREMIUM
Tommy Wieringa © Marco Okhuizen

Meedogenloos Israëlisch staatsterrorisme
Tommy Wieringa schrijft wekelijks over wat hem bezighoudt.

Tommy Wieringa 18-05-18, 06:00 

De grens tussen Israël en Gaza: scherpschutters tegenover brandende autobanden, traangas spuwende drones tegenover stenen. Wie geweld gebruikt, zei Trump-schoonzoon Jared Kushner, is onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Daarmee doelde hij beslist niet op het Israëlische staatsgeweld waarbij meer dan honderd Palestijnen op veilige afstand werden geëxecuteerd en duizenden andere werden verwond. Nee, het was een ondubbelzinnige veroordeling van de machteloze stenen van duizenden Gazanen die hun nood kwamen uitschreeuwen aan de grens. 

Overigens is het woord ‘grens’ hier misleidend omdat een grens een mate van territoriale gelijkwaardigheid suggereert. Palestijnen hebben over hun grenzen niets te vertellen en kunnen die ook niet vrijelijk passeren, zodat het beter is te spreken van een gevangenishek. Dat geldt ook voor de grens op zee, waar Palestijnse vissers zich tot zes zeemijl buiten de kust mogen begeven – daar voorbij worden ze door de Israëlische marine doodgeschoten.

Palestij­nen hebben over hun grenzen niets te vertellen en kunnen die ook niet vrijelijk passeren

Tommy Wieringa

Over deze openluchtgevangenis schreef de in Gaza woonachtige auteur Atef Abu Saif afgelopen maandag in The Guardian: ‘De afgelopen zeventig jaar hebben de Gazatrook veranderd in een gevangenis waar iedereen levenslang uitzit; ook onze kinderen zijn tot levenslang veroordeeld, zoals ook hun kinderen, enzovoort.’

Atef Abu Saif ken ik helaas alleen indirect – hij promoveerde aan hetzelfde Toscaanse instituut als mijn echtgenote, maar in de tijd dat ik daar met haar was, mocht hij Gaza niet verlaten om zijn onderzoek voort te zetten, zodat ik hem nooit in levende lijve heb ontmoet. Over de Israëlische strafexpeditie in 2014 schreef hij ‘The drone eats with me’, een ooggetuigenverslag van de vernietiging van meer dan tweeduizend Palestijnen en zeventienduizend gebouwen.

De recente Palestijnse protesten, schrijft Abu Saif, zijn geen oproep tot de vernietiging van Israël, maar bedoeld om de wereld te laten zien dat de Palestijnen niet eeuwig zo kunnen blijven leven. Met andere woorden: niet het bestaansrecht van de staat Israël is in het geding, maar dat van de gewone Palestijnen die zij gevangenhoudt.  » Lees verder

Jemen: tienduizenden burgers uit Hodeida op de vlucht voor nieuw hevig offensief

Jemen: tienduizenden burgers uit Hodeida op de vlucht voor nieuw hevig offensief

17-05-18 09:59:00,

Burgers in het westelijke kustgebied van Jemen moeten voor hun leven vechten nu hevige grond- en luchtaanvallen aan de gang zijn om de gewapende Houthi-groep uit het gebied te verdrijven. Amnesty International vreest dat het ergste nog moet komen. Dit zegt de mensenrechtenorganisatie nadat het in het zuiden van Jemen een onderzoeksmissie heeft volbracht.

Amnesty International heeft 34 burgers geïnterviewd die tussen januari en begin mei op de vlucht zijn geslagen voor de gevechten in verschillende steden en dorpen in de provincie Hodeida. Deze mensen getuigden over vreselijke mortieraanvallen, luchtaanvallen en andere gevaren veroorzaakt door een nieuw offensief tegen de Houthi-strijdkrachten door troepen die loyaal zijn aan de internationaal erkende Jemenitische regering. Het offensief wordt uitgevoerd door zowel grondtroepen als de luchtmacht van de door Saudi-Arabië geleide coalitie.

“De menselijke impact van dit nieuw militair offensief blijkt duidelijk uit de pijnlijke verhalen die gevluchte burgers vertellen. Het is wellicht slechts een voorbode van wat nog moet komen van zodra de gevechten ook de dichtbevolkte havenstad Hodeida zullen bereiken”, zegt Rawya Rageh, senior crisisexpert van Amnesty International.

“Wij zijn erg bezorgd over mogelijke willekeurige aanvallen en andere schendingen van het internationaal humanitair recht. Alle strijdende partijen zijn verplicht om burgers zo veel als mogelijk te beschermen. Het leven van honderdduizenden mensen is in gevaar.”

 » Lees verder

Het DARPA Defensie project achter Facebook: LifeLog

Het DARPA Defensie project achter Facebook: LifeLog – Lang Leve Europa!

langleveeuropa.nl · by admin · April 15, 2018

Zo nu en dan passeren er feiten en datapunten in het alternatieve circuit die een boel verklaren. Onlangs werd benoemd het Amerikaanse Defensie project LifeLog, nu een korte blik op dat project. Een korte zoektocht resulteert in een geweldig bericht bij Wired, wat zo ongeveer de Silicon Valley nieuwsbrief is:

Run by Darpa, the Defense Department’s research arm, LifeLog aimed to gather in a single place just about everything an individual says, sees or does: the phone calls made, the TV shows watched, the magazines read, the plane tickets bought, the e-mail sent and received. Out of this seemingly endless ocean of information, computer scientists would plot distinctive routes in the data, mapping relationships, memories, events and experiences.

Wat leren we? LifeLog was een project van DARPA, voor het centraal verzamelen van alle informatie uit je leven. Wat direct opvalt is uiteraard de gelijkenis van LifeLog met Facebook. Facebook is die ‘single place’, en nagenoeg alles wat je doet staat daar geadministreerd en ter inzage.

Facebook als verzamelpunt voor alle data over/in je leven

Je deelt met Facebook je foto’s, meningen, wat je leest, wat je kijkt, etc. En Facebook traceert ook SMSjes en telefoontjes die je doet vanaf een toestel waar de Facebook app op staat. Daarnaast is het Facebook met WhatsApp mooi gelukt al die ooit decentrale SMSjes nu gecentraliseerd in het datacentrum van Facebook op te slaan.Berichtjes via Facebook Messenger en WhatsApp gaan ook direct de Facebook database in.

Met Instagram (ook van Facebook) kan Facebook ook zien wat we zien en fotograferen. Door het bevrienden van kennissen, leggen je vrijwillig een mooie relatie-plattegrond aan en wanneer je je inschrijft op evenementen en ervaringen wordt je voorkeur ook netjes bijgehouden. En door het bezoeken van webpagina’s met een Facebook icoontje (nagenoeg overal) weet Facebook ook precies wat je leest als je even niet op Facebook actief bent. En met de relatie met Spotify weet Facebook ook welke muziek je luistert.