STOF TER OVERDENKING – Deel 4: Het Stockholmsyndroom – CSTV

15-01-21 04:59:00,

De reeks Stof ter overdenking onderzoekt of er wetenschappelijke verklaringen zijn voor het gedrag van de meerderheid van de burgers onder het huidige regiem. Zijn er experimenten die uitwijzen hoe bereid mensen zijn om eigen normen en waarden los te laten en een totalitair regiem te omarmen?

Wat voorafging

Deel 1 ging in op het Milgram-experiment dat testte in welke mate zijn mensen loyaal aan wat zij ervaren als het gezag? Zijn ze, tegen hun normen en waarden in, bereid anderen leed aan te doen op last van het gezag? Het resultaat; 80% gehoorzaamt het gezag in plaats van het eigen moreel kompas.

In deel 2 kwam het Stanford-experiment van Philip Zimbardo aan bod dat ging over de invloed van de situatie op het gedrag van mensen. Zou iemand gebracht in een positie van macht deze macht misbruiken en de medemens leed berokkenen? Het antwoord: ‘Ja, de overgrote meerderheid’.

In het derde deel, The Third Wave, zagen we hoe snel mensen het fascisme omarmen en hoe simpel dat te bereiken is. Binnen vijf dagen had de geschiedenisleraar Ron Jones meer dan 200 studenten ingelijfd in een organisatie die alle kenmerken had van het fascisme.

In dit vierde en laatste deel kijken we naar het Stockholmsyndroom. De term wordt gebruikt om een psychologisch schijnbaar onverenigbare tegenstelling te beschrijven. Slachtoffers van gijzeling of langjarig misbruik bewonderen, loven hun gevangennemer en misbruiker, hebben begrip en empathie voor de hen. Dat lijkt onbegrijpelijk maar toch zijn er goede verklaringen voor.

Hoe de term Stockholmsyndroom ontstond

Op 23 augustus 1973 overvielen twee criminelen schietend met machinegeweren een bank in Stockholm, Zweden. De twee bankrovers gijzelden drie vrouwen en een man gedurende 131 uur. De gegijzelden kregen dynamiet aangebonden en werden in een bankkluis gestopt. Op 28 augustus werden ze bevrijd.

Na hun bevrijding vertoonden de bevrijde gijzelaars een schokkende houding jegens hun gijzelnemers in aanmerking nemend hoe ze waren behandeld en vijf dagen lang voor hun leven vreesden. Tijdens hun interviews met de media werd duidelijk dat ze hun gijzelnemers steunden en uiteindelijk meer angst hadden voor de politie die hun kwam redden. De gijzelaars hadden het gevoel alsof hun gijzelnemers hen beschermden tegen de politie. Een van de vrouwen verloofde zich later met een van de bankrovers en begon een crowd funding ter ondersteuning van zijn verdediging.

 » Lees verder

Kabinet valt, maar Rutte (nog) niet – De Lange Mars Plus

15-01-21 04:26:00, Foto R. Vellekoop

Rutte heeft vandaag het ontslag aangeboden aan de Koning van zijn voltallig kabinet. Emotieloos bekende hij schuld van het kabinet aan de kinderopvangtoeslagaffaire met duizenden gedupeerden ouders tot gevolg die nog steeds geen compensatie hebben ontvangen. Wel meldt hij ‘de strijd tegen het coronavirus’ te zullen voortzetten. Zijn werk zal zelfs ‘in het teken staan van corona’. Het lijkt alsof hij op een soort heilige missie is nu hij gefaald heeft bij de ouders van de affaire, probeert hij in ieder geval de gevaarlijke mRNA covid-vaccinaties er wel doorheen te krijgen.

Persconferentie

Tijdens de op vrijdag gegeven persconferentie zegt Rutte letterlijk dat de rechtsstaat de burger moet beschermen tegen almachtige overheid. Hij geeft toe dat het kabinet hier op een verschrikkelijke manier heeft gefaald. Rutte noemt het rapport Parlementaire Ondervragings Commissie Kinderopvangtoeslag haard maar fair. Duizenden ouders is groot onrecht aangedaan door zijn kabinet. Opmerkelijk is dat de minister-president meldt dat het werk van zijn demissionaire kabinet (zonder Wiebes die ontslag neemt) dat  de komende maanden in het teken van corona zal staan. En hij belooft (opnieuw) een snelle compensatie aan de gedupeerde ouders van de affaire.

Corona

Daar waar honderdduizenden bewuste mensen hadden gehoopt op het stopzetten van de buitenproportionele en misdadige coronamaatregelen zal dus niets gaan veranderen. De WHO koers, de introductie van het vaccin, moet blijkbaar onverminderd doorgaan. Rutte benoemt dit als het werken voor het ‘landsbelang’.

Het is gebruikelijk in ons land dat een interim-kabinet geen nieuwe zaken meer begint. In het geval van het virus kan Rutte binnen de Spoedwet allerlei draconische maatregelen blijven nemen zonder dat het Parlement hieraan iets kan veranderen en zij blijven hiermee ook nog binnen hun zogenaamde wettelijke bevoegdheid.

Hij zou dus bijvoorbeeld de verkiezingen kunnen uitstellen en vaccinatie verplichten.

In ons land is aan het begin van dit jaar gestart met de vaccinatie met het gevaarlijke mRNA vaccin. (Lees hier waarom het zo gevaarlijk is)

De herinnering aan zijn laatste persconferentie aan het begin van de week staat vriend en vijand nog helder voor de geest. Het gebied rondom het Ministerie van Justitie was die avond ‘sperrgebiet’ geworden.

 » Lees verder

Polen maakt het illegaal wat Twitter met Trump deed – Frontnieuws

15-01-21 11:50:00,

Polen veroordeelt nu ook het blokkeren van Facebook en Twitter van de Amerikaanse president Donald Trump. Het is censuur en vormt een daad die illegaal zou moeten zijn, aldus vice-minister van Justitie Sebastian Kaleta, meldt RT.

Zoals Frontnieuws eerder meldde, werkt Polen nu aan de ontwikkeling van een anti-censuur wetgeving die gepolitiseerde online giganten zoals Facebook en Twitter zal verbieden om willekeurig rechtse stemmen het zwijgen op te leggen.

Via een speciale rechtbank zullen gebruikers van social media in beroep kunnen gaan tegen censuur en als de rechtbank de post legaal vindt, moet deze worden hersteld door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het platform.

De onderminister van Justitie Sebastian Kaleta veroordeelt vandaag de blokkade van Donald Trump door de social-mediabedrijven.

De beslissing was politiek gemotiveerde hypocrisie “gelijk aan censuur”, zegt hij in het Poolse Rzeczpospolita.

“Het verwijderen van legaal materiaal is een directe schending van onze anti-censuur wetgeving die moet worden gerespecteerd door de platformen die in Polen actief zijn”, gaat hij verder.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki veroordeelt ook de internetcensuur van internetgiganten.

“Algoritmen of eigenaren van netwerkgiganten mogen niet beslissen welke meningen goed of fout zijn. Censuur van de vrijheid van meningsuiting, wat totalitaire en autoritaire regimes doen, is nu terug in de vorm van een commercieel mechanisme om degenen die anders denken te bestrijden”, schrijft hij op Facebook.

Netwerkbedrijven die zich niet aan de nieuwe wetgeving in Polen houden, krijgen een boete van 1,8 miljoen euro per verkeerd gecensureerde en niet herstelde post.

In Nederland heeft de regering Rutte de blokkering van Trump niet veroordeeld.

Internet lacht om deze BLM-foto waarop bijna alleen blanken demonstreren voor diversiteit

 » Lees verder

Geoloog: Aarde stevent af op nieuwe ijstijd

15-01-21 11:26:00,

in Mens en Dier
14 januari 2021 18:00

Het klimaat is cyclisch. We naderen het einde van een warme periode en stevenen af op de volgende ijstijd, zei geoloog en aardwetenschapper Ian Plimer op Sky News. Hij zei niet exact te weten wanneer de nieuwe ijstijd aanbreekt.

“Dat je op planeet aarde woont, betekent niet dat je hele planetaire systemen kunt beheersen.” Mensen die denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op datgene wat er op aarde gebeurt, hebben volgens professor Plimer een gigantisch ego.

“We hebben zes grote ijstijden gehad, waarbij glaciaties – dus dat het ijs zich uitbreidt – en warmere perioden elkaar afwisselden,” lichtte de geoloog toe. “Dat gebeurde al ver voordat er mensen op planeet aarde rondliepen. En elke grote ijstijd begon op een moment dat er meer CO2 in de atmosfeer zat dan nu het geval is.”

Aantoonbaar onjuist

Je kunt vandaag de dag alleen spreken van een ‘klimaatnoodtoestand’ als je de geschiedenis uitwist, aldus professor Plimer. Hij voegde toe dat je tegenwoordig overal mee weg kunt komen vanwege de verkleutering van het onderwijs de afgelopen 40 jaar. “En dat is precies wat de klimaatalarmisten doen.”

“Er is nog nooit iemand geweest die heeft aangetoond dat de menselijke uitstoot van CO2 de drijfveer is van global warming,” benadrukte de geoloog. “We zijn vertrokken vanuit een uitgangspunt dat aantoonbaar onjuist is.”[Sky News]

4.9
40
stemmen

Beoordeel dit artikel

Vind je deze info waardevol?
Klik hieronder en deel het op je Socials!

+

Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen

Aanmelden

waarom?

+

Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal

Volgen

waarom?

© Copyright (c) NineForNews.nl

Lees meer over:
aarde CO2 global warming ijstijd klimaatverandering

 » Lees verder

De om te keren wereld

15-01-21 11:14:00,

“De Staat, dat ben ik” schijnt Louis XIV, De Zonnekoning, ooit uitgeroepen te hebben. En in zekere zin sprak hij de waarheid. Het Franse staatsapparaat, zoals dat zich onder zijn bewind vormde, draaide om één centraal punt: Louis XIV en hij was het ook die het in beweging bracht en hield. Dat apparaat ging echter een eigen leven leidde en toen zijn opvolger Louis XV na de Franse Revolutie in het schavot belandde en uiteindelijk zijn hoofd onder de guillotine verloor… draaide het staatsapparaat gewoon door. Het almachtige middelpunt was eruit verdwenen, het apparaat hield zichzelf in beweging.

We kunnen het als een beeld opvatten: sindsdien zijn (veel) staten ‘apparaten’ geworden die zich mechanisch voortbewegen zonder geleid of bestuurd te worden door menselijke impulsen. Procedures, formaliteiten, protocollen persen de menselijkheid uit het systeem; bureaucratie en moderne technologie doen daar nog een schepje bovenop. De meeste ambtenaren zijn beleefd, vriendelijk en van goede wil – maar kunnen als het erop aankomt niet afwijken van wat voorgeschreven is.

De ‘kinderopvangtoeslagen-affaire’, net zo goed als de zich eindeloos voortslepende ‘afhandeling’ van de gevolgen van de gaswinning in Groningen illustreren wat ik bedoel. Jarenlang stapelen de problemen zich op, liggen voor iedereen zichtbaar ‘op straat’ maar de overheid, gevangen in onmacht en onwil, produceert eindeloze rapporten, geen oplossingen.
Hoe de stand nu is is weet ik niet, maar in de eerste zes maanden van 2020 werden er in de provincie Groningen een twintigtal huizen met aardbevingsschade opgeknapt – er zijn er nog duizenden te gaan, dus dat gaat nog even duren zo.

Voor beide affaires geldt: duizenden mensen zijn lange tijd door handelen en/of door nalatigheid van de overheid in de grootst mogelijke problemen gebracht; die problemen zijn al jarenlang zichtbaar en bekend; maar een oplossing voor die problemen gaat nog jaren duren.

Hoe naïef het ook moge klinken: ‘de overheid is er om haar burgers te dienen’. Het is helaas niet het geval, maar we zouden moeten proberen het waar te maken. In ’s lands bestuur en in het politiek systeem wemelt het echter van lieden die zich het recht ontnomen hebben deze woorden te spreken. (jh)

 » Lees verder