De opkomst van de Aziatische reuzen China en India

de-opkomst-van-de-aziatische-reuzen-china-en-india

18-12-18 09:58:00,

In een onlangs verschenen bundel over China en India in hun regionale en mondiale context, onder redactie van Michael Staack en David Groten van de Universiteit van de Bundeswehr in Hamburg, wordt de steeds belangrijker rol van deze twee landen in de wereldpolitiek geanalyseerd.

Dit jaar had, mede door de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten, India voor het eerst sterkere economische groei dan China. De op twee na grootste economie van Azië had in het eerste kwartaal een groei van 7,7 procent, China ‘slechts’ 6,8 procent. Met een bevolking van 1,382 miljard ligt de Volksrepubliek weliswaar nog voor op India met 1,31 miljard inwoners. Maar in de komende vijf tot tien jaar zal India China in dit opzicht inhalen.

Het Chinese model

Beide regeringsleiders, Narendra Modi en Xi Jinping willen de uitstraling en macht van hun landen in vroeger eeuwen herstellen. De Indiër zet daarbij bewust in op het Chinese model en niet op het westerse, hoewel India een parlementaire democratie is en China een eenpartijstaat. Sinds de verkiezingszege van India’s premier Modi en zijn hindoeïstisch-nationalistische partij heeft het economische en buitenlandse beleid van India zich – internationaal weinig opgemerkt – radicaal gewijzigd.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Beide reuzen bevinden zich in opkomst en in concurrentie met elkaar. Maar terwijl Modi nog met de modernisering van zijn land worstelt, heeft de Chinese leiding onder Xi Jinping reeds een mondiale leiderschapsrol in het vizier. De wereld bevindt zich niet pas sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in ingrijpende politieke en economische machtsverschuivingen. China wordt in politiek en economisch opzicht steeds sterker en ook de militaire capaciteiten van het land worden steeds kritischer bezien.

Shanghai-samenwerking

Dit mag echter niet leiden tot onderschatting van India, dat ook in zijn krijgsmacht investeert, onder andere vanwege de moeizame verhoudingen met buurlanden als Bangladesh en met name Pakistan. Talrijke grensgeschillen op het Indisch subcontinent blijven onopgelost. Defensiesamenwerking, die eventuele spanningen zou kunnen dempen, is volgens de auteurs niet in zicht. Wie zijn informatie uit de mainstream media betrekt, zou het zomaar kunnen aannemen, maar in werkelijkheid werken India en China wel degelijk samen binnen de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SSO), waarvan verder ook Pakistan lid is en Bangladesh lid wil worden.

 » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 2

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-2

17-12-18 01:22:00,Onder de kop ‘A Second Chance for Britain’ beweerde mijn oude vriend Ian Buruma in zijn column op de website ‘Project Syndicate’ van 7 december 2018 met grote stelligheid het volgende: 

Jeremy Corbyn’s Labour Party ideologues view the European Union as a capitalist plot to undermine the purity of their socialist ideals.
https://www.project-syndicate.org/commentary/second-brexit-referendum-for-britain-by-ian-buruma-2018-12 

Zijn neerbuigende toon over ‘idealen’ van westerse burgers die vanuit een gemeenschapsgevoel de neurotische onverzadigbaarheid van de rijke elite willen temperen, is illustratief voor de houding van gecorrumpeerde opiniemakers van de ‘corporate press.’ Wat Buruma, opgegroeid in een burgerlijk Haags gezin, als ‘socialistische idealen’ kwalificeert, zijn evenwel in werkelijkheid doodgewone sociaal-democratische ‘idealen,’ die niet wezenlijk afwijken van die van de PVDA. Het was deze sociaaldemocratische partij die onder haar voorman Wim Kok — eerst als minister van Financiën en daarna als premier — het neoliberalisme mogelijk had gemaakt via zijn beleid van deregulering en privatisering. In de ogen van de sociaaldemocraten bestond er namelijk ‘geen alternatief’ meer ‘voor de maatschappelijke constellatie die we nu hebben,’ zijnde het neoliberalisme, en het had ‘dus geen enkele zin daar naar te streven,’ aldus Kok. Daarom moest de PVDA, net als de andere Europese socialistische partijen, ’afscheid van het socialisme’ nemen, en betitelde hij het kritiekloos omarmen van de neoliberale ideologie als ‘de bevrijdende werking van het afschudden van de ideologische veren,’ wat toch opmerkelijk genoemd mag worden omdat hij enkele jaren eerder de neoliberale top nog had beschuldigd van  ‘exhibitionistische zelfverrijking.’ Het beleid van de westerse sociaal-democraten heeft ertoe geleid dat de overheden nu niet meer de mogelijkheid bezitten om het speculeren met niet-bestaand-geld aan banden te leggen, waardoor financiële crises helemaal onvermijdelijk zijn geworden. Desondanks blijft er in Buruma’s propagandistische voorstelling van zaken sprake van ‘the purity of their socialist ideals,’  zonder dat hij hiervan voorbeelden durft te geven. Dat is niet verwonderlijk aangezien algemeen bekend is dat, zoals Wikipedia stelt, 

Vooral in West-Europa de term ‘socialisme’ in de twintigste eeuw synoniem [is] geworden met ‘sociaaldemocratie,’ 

en dat

Sociaaldemocraten in de twintigste eeuw een beslissende rol [hebben] gespeeld in de West-Europese politiek en aan de wieg [stonden] van veel sociale wetgeving ten gunste van hun arbeidersachterban,  » Lees verder

Waarom May nog steeds niet is gevallen over Brexit? Corbyn!

waarom-may-nog-steeds-niet-is-gevallen-over-brexit-corbyn

17-12-18 10:32:00,

De vraag is niet of Brits eerste minister May al dan niet een parlementaire meerderheid zal vinden voor haar Brexit-deal maar wanneer ze de stemming zal verliezen. Dit uitstel wijst op twee zaken: de economische elite in GB is het intern compleet oneens over Brexit en alleen de walging over een mogelijke regering onder Jeremy Corbyn houdt May in het zadel.

Brits eerste minister Theresa May blijft vriend en vijand (nog meer binnen eigen rangen dan bij de oppositie) verbazen met haar overlevingskunsten. Ze schuift de stemming over haar Brexit-deal voor zich uit en overleefde een vertrouwensstemming in haar eigen Conservatieve Partij met 200 stemmen voor en 117 tegen. Ze heeft met andere woorden nog de steun van 63 procent van haar eigen parlementaire fractie.

Dat betekent nog niet automatisch dat alle neen-stemmers in deze interne partijstemming ook allemaal nee zullen stemmen tegen haar Brexit-deal in het parlement, maar in ieder geval haalt ze geen meerderheid meer, zelfs niet met de steun van de Liberaal-Democraten (12), de Noord-Ierse protestantse DUP (10) en enkele Labour-dissidenten (aantal onbekend).

Uitstel van executie om 2 redenen

Van de leiding van de EU-instellingen en EU-regeringsleiders moet zij geen steun meer verwachten om alsnog wijzigingen voor te stellen aan de deal die haar aan een parlementaire meerderheid zou helpen. Voor haar betekent het dus gewoon uitstel van executie. Het blijft merkwaardig hoe lang May desondanks stand houdt. Deze politieke crisis is zonder voorgaande in de Britse naoorlogse geschiedenis. Zelfs de vertrouwensstemming van de Conservatieve Partij tegen eerste minister Margaret Thatcher op 22 november 1990 kan je er niet mee vergelijken.Noord-Ierland/Ierland (CC)

Dat Theresa May blijft overleven heeft twee redenen. De eerste is dat de Conservatieve Partij en de Britse economische/politieke/media-elite het zelf grondig oneens zijn over Brexit. De andere reden is echter de belangrijkste, maar wordt grotendeels verzwegen. ‘Ze’ heeft een naam: Jeremy Corbyn. Het is zeker dat de val van May niet zal leiden tot een overgang naar een andere Conservatieve eerste minister. Geen enkele troonpretendent weet immers een meerderheid in eigen rangen achter zich te scharen. Vervroegde verkiezingen worden dan onvermijdelijk.

Die zullen, zoals wordt gevreesd door Conservatieven én de meeste EU-regeringen, worden gewonnen voor Jeremy Corbyn en Labour.

 » Lees verder

Meng Wanzhou: symbool van het gevecht VS-China | Uitpers

meng-wanzhou-symbool-van-het-gevecht-vs-china-uitpers

16-12-18 05:09:00,

Meng Wanzhou (derde van link, naast president Poetin tijdens een conferentie in Moskou (foto Wikimedia, kremlin.ru)

De in Canada aangehouden Huawei ondervoorzitter Meng Wanzhou werd op borgtocht vrijgelaten. Toch zou haar gerechtszaak zeer lang kunnen aanslepen. De affaire is symbolisch voor de technologische machtsstrijd tussen China en de VS, nu 5G uitgerold wordt. Huawei heeft alvast een grondige reorganisatie beloofd om tegemoet te komen aan de veiligheids-bekommernis.

Huawei ondervoorzitter en financieel topverantwoordelijke Meng Wanzhou werd door de Canadese rechtbank vrijgelaten mits het betalen van 10 miljoen dollar waarborg waarvan 3 miljoen betaald door buren en vrienden. Ze moet voortdurend een bewakingsarmband dragen. Haar huis waar ze leeft met haar echtgenoot, staat onder voortdurende bewaking door een veiligheidsdienst die ze zelf moet betalen.

De VS heeft nu tot begin januari tijd om haar uitlevering te vragen. Meng wordt verdacht het embargo tegen Iran niet te hebben nageleefd en twee banken daarover onjuiste informatie te hebben verstrekt. Of dit in China niet strafbare feit, wel strafbaar wordt als iemand naar het buitenland gaat, wordt wellicht een juridisch vette kluif tijdens haar proces dat maanden of een jaar zou kunnen duren. Het blad Global Times merkt op dat Canada enkel uitlevert als de betwiste activiteit in de twee landen als een misdaad beschouwd wordt. Dus moet de VS harde bewijzen op tafel leggen dat Meng de wetten van beide landen heeft geschonden. Het blad stelt dat Meng de Canadese wet niet overtrad want deze legt enkel sanctie regelgeving op aan de eigen burgers en binnenlandse ondernemingen.

China had na haar aanhouding de Canadese ambassadeur gewaarschuwd voor ernstige gevolgen bij de aanhouding van Meng. Het is niet bij woorden gebleven. China heeft al twee Canadezen opgepakt wegens inbreuken op de veiligheid. De eerste is Michael Kovrig ex-medewerker van de Canadese ambassade die nu voor de ngo International Crisis Group. in China werkt en die daarvoor volgens het land niet over de nodige vergunning zou beschikken. De tweede is de Canadese zakenman Michael Spavor die in Dandong leeft en nauwe betrekkingen onderhoudt met Noord-Korea als stichter van ngo Paektu Cultural Exchange.

VS-China

De vorige dagen gaven nochtans een gunstiger barometer te zien over de VS-Chinese handelsspanningen. De Chinese premier Liu He sprak over de telefoon met zijn Amerikaanse gesprekspartner om het kader vast te leggen voor de geplande onderhandelingen tijdens de komende maanden.

 » Lees verder

De fabel van het liberalisme dat de wereld redt | Uitpers

de-fabel-van-het-liberalisme-dat-de-wereld-redt-uitpers

15-12-18 05:15:00,

There is no alternative, TINA. In het Westen wordt het liberalisme beschouwd als een onoverwinnelijke doctrine. Een product van het Europese genie, het zou de oorsprong zijn van de belangrijkste economische prestaties ooit,  waarover de ontwikkelde Westelijke samenleving trots kan zijn.

Maar de dominante ideologie is niet tevreden met alleen het toekennen van alle deugden aan dit systeem. Het gaat erom het marktenthousiasme te verspreiden, en de wereld op te zadelen met liberale recepten.

China

Een Franse redacteur kon in een televisiedebat zomaar zeggen, zonder tegengesproken te worden, dat het liberalisme de armoede in China heeft uitgeroeid. In het licht van dergelijke stelligheid faalt rede. Neoliberalen zijn fanatiek doctrinair en elke vooruitgang kan niet anders dan te danken zijn aan hun neoliberalisme. Ze zien niet dat China een sterke overheid heeft die uiteraard afhankelijk is van een bloeiende particuliere sector, maar ook van een krachtige publieke sector die 80% van de activa in de belangrijke sectoren bezit. Voor wie het nog niet zou hebben opgemerkt,  de Chinese staat controleert de nationale valuta, het bankensysteem en de financiële markten.

Het is duidelijk dat de internationale openheid die door de communistische markt vanaf de jaren tachtig is doorgevoerd, de waarde van alle hulpbronnen en technologieoverdracht heeft beïnvloed. Maar we kunnen geen verband zien tussen het gedurfde handelsbeleid en de liberale dogma’s, of het nu gaat om zelfregulering van de markt of om zuivere concurrentie. Liberalisme heeft de handel niet uitgevonden, die bestond al lang voordat een liberaal idee ontstond.

Armoede zou zijn overwonnen dankzij liberale recepten, in de verbeelding van de liberalen? In feite is het economisch succes van China meer te danken aan het beleid van de Chinese staat dan aan de onzichtbare hand van de markt.  In dertig jaar tijd is het bbp met 17 vermenigvuldigd en werden 700 miljoen mensen uit de armoede getrokken. Dat de armoede in de wereld in dezelfde periode daalde, is vooral te danken aan het economisch beleid van de Chinese regering, niet aan het neoliberalisme.

vergelijking

Vanuit het perspectief van de relatie tussen liberalisme en ontwikkeling is de vergelijking tussen de twee Aziatische reuzen, China en India, bijzonder illustratief. In 1950 waren China en India in een extreme staat van verval en ellende. China was ook in een slechtere positie dan de buurman met een bbp per capita zoals dat van sud-Sahara Afrika en een levensverwachting van 42 jaar.

 » Lees verder

Wie zijn die gele hesjes nu echt? Franse onderzoekers brengen protestbeweging in kaart

wie-zijn-die-gele-hesjes-nu-echt-franse-onderzoekers-brengen-protestbeweging-in-kaart

14-12-18 09:16:00,

Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

Een collectief van Franse universitairen nam tussen 24 november en 1 december over heel Frankrijk interviews af van gele hesjes aan ronde punten en in manifestaties. Het betreft een representatief staal van 166 geïnterviewden. Maar uiteraard moeten deze resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.


screenshot-at-20-17-01.png

  • Onder de gele hesjes is er een sterke aanwezigheid van bedienden. Dat zijn mensen in loondienst maar werkzaam in zogenaamde ‘niet-productieve’ sectoren. Denk hierbij aan administratief personeel, commerciële diensten en dergelijke meer. Het gaat eerder om hoofdarbeid dan handarbeid. Een derde van de gele hesjes kan als bediende beschouwd worden. Veertien procent is arbeider en tien procent is handwerker, kleine ondernemers of handelaars. Intermediaire beroepen en kaderleden zijn ondervertegenwoordigd in de beweging.
  • Gemiddeld zijn de gele hesjes vijfenveertig jaar oud. Het is vooral een groep van dertigers, veertigers en vijftigers die zich in gele hesjes hullen. Al bij al zijn er weinig jongeren of gepensioneerden betrokken. Al moet daar wel bij vermeld worden dat de jongeren zich georganiseerd hebben via scholieren- en studentenprotest dat zich solidair verklaart met de gele hesjes.
  • Er is een opvallende aanwezigheid van vrouwen onder de gele hejes, maar de mannen blijven lichtjes in de meerderheid met vierenvijftig procent. Vrouwen treden ook vaker naar voor als woordvoerder dan tijdens traditionele sociale protesten. Eén van de verklaringen die de onderzoekers hiervoor aanbrengen is dat geïnstitutionaliseerde sociale bewegingen zoals vakbonden nog steeds structuren hebben die mannen sneller naar voor zullen schuiven dan vrouwen.
  • Qua inkomen behoren de gele hesjes niet tot de meest precaire groepen in de samenleving, maar eerder tot lagere middenklasse en volksklassen. Het mediaanloon van de ondervraagden bedroeg 1.700 euro. Tien procent van de ondervraagden had een inkomen onder de achthonderd euro.
  • Voor zevenenveertig procent van de ondervraagden was het de allereerste keer dat ze deelnamen aan een politieke mobilisatie. Een kleine helft (vierenveertig procent) had wel al eens geparticipeerd in een stakingsactie.

 » Lees verder

“Filipijns president Duterte voert oorlog tegen arbeiders en armen”

8220filipijns-president-duterte-voert-oorlog-tegen-arbeiders-en-armen8221

14-12-18 03:52:00,

Filipijnse vakbondsactiviste en strijdster voor de mensenrechten Eleanor R. de Guzman was in België om de repressie onder president Duterte aan te klagen. “Dit is geen strijd tegen terrorisme of tegen drugshandel, maar een oorlog om de arbeiders en armen te onderdrukken.” Haar vader en echtgenoot riskeren zware gevangenisstraffen op basis van gefingeerde beschuldigingen. DeWereldMorgen.be sprak met haar.

Eleanor de Guzman is een 39-jarige vakbondsactiviste en strijdster voor de mensenrechten. “Iedereen kent me als Lengua. Ik ben al jaren actief in meerdere organisaties, reeds van in de jeugdbeweging. Ik heb lang voor de Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance BAYAN) gewerkt, een koepel van progressieve organisaties, die in 1985 werd opgericht door de oppositie tegen president Marcos. Recent ben ik actief bij de Kilusang Mayo Uno(May First Movement KMU). Dit is een koepel van progressieve vakbonden. Daar werk ik voor de afdeling mensenrechten.”

Repressie van vakbonden

“Ik ben hier om vakbonden en andere organisaties te informeren over de situatie van vakbondsactivisten en strijders voor de mensenrechten in de gevangenis. Op dit ogenblik worden 541 Filipijnen om politieke redenen vastgehouden, waaronder 204 sinds Duterte aan de macht kwam. Omdat mijn vader en mijn man als vakbondsleiders zware straffen riskeren heb ik de opdracht gekregen hun zaak als voorbeeld te gebruiken.”


“Mijn vader Rafael Baylosis (#FreeRBnow) is al zeer lang vredesactivist. Hij maakt deel uit van een team onderhandelaars van het National Democratic Front of the Philippines, dat zich sinds 1973 inzet tegen de sociale uitbuiting door grootgrondbezitters, tegen de militarisering van de ordehandhaving en tegen de invloed van de VS in het land. Hij werd in januari 2018 opgepakt op beschuldiging van het bezit van vuurwapens en explosieven, een misdrijf waarvoor geen vrijlating onder borgsom mogelijk is en waar 6 jaar of meer gevangenisstraf op staat.” 


“Mijn echtgenoot Marklen Maojo Maga (FreeMaojMaga) werd een maand later opgepakt met dezelfde drogreden én een beschuldiging van moord er bovenop. Hij zou een gepensioneerd generaal hebben vermoord in de deelstaat Mindanao, terwijl hij al jaren niet meer op het eiland Mindanao is geweest. Hij is reeds tien jaar organisator van KMU-acties.”

Jeepney-drivers

“Hij organiseerde de sociale strijd van de ‘Jeepney-drivers’.

 » Lees verder

Modern levensritme werkt ziekte in de hand, waarschuwen wetenschappers

modern-levensritme-werkt-ziekte-in-de-hand-waarschuwen-wetenschappers

14-12-18 01:47:00,

We zijn niet gemaakt om nachten lang naar lichtschermen te kijken of intercontinentaal te reizen, waarschuwen wetenschappers. “Als we met onze biologische klok knoeien, knoeien we verregaand met onze gezondheid.” Nieuw onderzoek legt het mechanisme achter een verstoord bioritme bloot.

Onze biologische klok reguleert alle noodzakelijke processen in ons lichaam. Omdat het leven alsmaar veeleisender lijkt te worden en we ons dagritme steeds vaker artificieel indelen om nachtwerk, nachtelijke uren achter een lichtscherm, of intercontinentaal reizen mogelijk te maken, waarschuwen Amerikaanse en Japanse wetenschappers nog maar eens voor de gevolgen van een verstoord bioritme.

De impact van een verstoorde biologische klok is enorm, stellen ze naar aanleiding van onderzoek dat een van de sleutelmechanismes blootlegt dat een verstoord bioritme linkt aan een toename van het risico op chronische ziekten zoals obesitas of kanker.

Nachtdienst en nachtverlichting

Het onderzoek, dat verschijnt in het vakblad PNAS, toont aan dat proteïne HNF4A een cruciale rol speelt in ons bioritme en ons slaapwaakpatroon, en bepalend is voor een ontregelde interne klok. De aanwezigheid van HNF4A blokkeert de aanmaak van twee andere eiwitten, waardoor de organen meer kans maken om ziekten te ontwikkelen.

De moderne levensstijl eist vaak onregelmatige ritmes en de onderzoekers waarschuwen dat dit kan bijdragen aan de verstoring van gevoelige mechanismen, inclusief die waarbij eiwitten, zoals HNF4A, betrokken zijn.

“Mensen zijn niet geëvolueerd voor nachtdiensten, nachtverlichting en intercontinentale reizen. Deze moderne uitdagingen vormen een langetermijnbedreiging voor ons bioritme en voor onze gezondheid”, concludeert neuroloog en medeauteur Steve Kay van de University of Southern California.

 » Lees verder

‘Mediaconcentratie is risico voor de democratie’ | Uitpers

8216mediaconcentratie-is-risico-voor-de-democratie8217-uitpers

14-12-18 10:48:00,

Krantenkiosk te Brussel, foto: Tim Lambrechts (Quasium)

In opdracht van het Vlaams Parlement rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) jaarlijks over mediaconcentratie in Vlaanderen. Als het van de VRM afhangt, ligt er nogal wat werk op de plank van de huidige en komende ministers van Media.

De conclusie van de VRM luidt: “Hoewel er niet één speler is die de hele Vlaamse mediasector domineert, blijken veel vormen van horizontale, verticale of crossmediale concentratie te bestaan in en tussen een aantal segmenten van verschillende Vlaamse mediavormen. Dit kan een risico inhouden voor de diversiteit van het aanbod.”

In de toegankelijke versie van het lijvige rapport legt de VRM uit wat de gevaren zijn van toenemende concentratie.

“Als burger maken we gebruik van de informatie die we via de media opvangen om onze politieke keuzes te maken. Mediaconcentratie kan er voor zorgen dat minder gunstig nieuws over politici onder de mat wordt geveegd, zodat de kiezers toch nog zullen kiezen voor zulke politici (bv. Fake news dat op Facebook de ronde deed in het kader van de verkiezing van Trump en de Brexit). Mediaconcentratie kan ook zorgen voor eenzijdige berichtgeving (bv. enkel de grote politieke partijen komen aan bod; kleine, nieuwe politieke partijen krijgen nauwelijks media-aandacht).

Informatie bepaalt onze economische keuzes (als consument of ondernemer) (bv. wanneer we in de pers vernemen dat de benzineprijs stijgt, zullen we nog snel de tank vullen. Als er goed weer aangekondigd wordt, zullen de slagers barbequevlees in promotie zetten.). Als de informatie door mediaconcentratie vertekend of achtergehouden wordt, zullen de consumenten en ondernemers niet meer de meest optimale beslissingen kunnen nemen, en is er welvaartsverlies. Tot slot leidt mediaconcentratie ook tot een grotere drempel voor nieuwe toetreders tot de markt, wat innovatie in de weg staat.”

Zeker op de krantenmarkt is de concentratie bijzonder hoog. Twee multinationals – Mediahuis en De Persgroep – controleren de hele markt. De cijfers slaan op 2017. De Tijd kwam ondertussen bij Roularta terecht. Maar dan nog controleren Mediahuis en De Persgroep 96,6 procent van de krantenmarkt.

Producten

Bovendien vormen De Persgroep en Medialaan, het bedrijf achter VTM en Q-music, vanaf 2009 één bedrijf. Alle redacties van die groep worden samengebracht in één gebouw aan het station van Antwerpen.

 » Lees verder

‘Nederlandse overheid moet haar burgers een veilige spaar- en betaalrekening bieden’

nederlandse-overheid-moet-haar-burgers-een-veilige-spaar-en-betaalrekening-bieden

14-12-18 08:25:00,

Ondanks de unanieme steun van de Tweede Kamer is de oprichting van een private depositobank mislukt. Mahir Alkaya (SP) wil daarom dat de Nederlandse overheid burgers een 100 procent veilige rekening biedt. ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren.’

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) diende woensdag 12 december  een initiatiefnota in voor een parlementair onderzoek naar het oprichten van een publieke depositobank. Alkaya: ‘Nederlanders hebben op dit moment niet de mogelijkheid om (een deel van) hun spaargeld risicovrij te bewaren in een digitale vorm.’ Hij wil dat de Nederlandse overheid haar burgers een rekening aanbiedt waarmee ze 100 procent veilig kunnen sparen en betalen, een soort ‘digitale kluis’.

Alkaya vindt het onwenselijk dat de veiligheid van ons spaargeld volledig afhankelijk is van het functioneren van banken: ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren. Banken bewaren het digitale spaargeld immers niet, maar investeren het voor eigen rekening. Het spaargeld van burgers draagt zo de risico’s die zijn verbonden aan kredietverlening door private banken.’

Het geld van burgers zal bij de publieke depositobank ook veilig zijn in het geval van een financiële crisis; de bank leent het gestalde geld niet uit. Daarnaast pleit hij voor een publieke betalingsinfrastructuur: ‘Om de stabiliteit van het stelsel te garanderen zouden wij onafhankelijk van private organisaties ook digitale betalingen moeten kunnen uitvoeren.’ Dat publieke betalingssysteem moet zelfstandig  overboekingen en betalingen kunnen faciliteren, maar wel aansluiten op de bestaande betalingssystemen van private banken. 

Volgens Alkaya kan de oprichting van een publieke depositobank een einde maken aan de huidige verwevenheid van private belangen en publieke taken. Hij schrijft: ‘Na het inrichten van een publieke depositobank [..] kunnen [mensen] afwegen of zij de rente die een private bank belooft het risico waard vinden. Private banken kunnen dan weer volledig als ondernemingen functioneren. Zij kunnen nog steeds spaargeld aantrekken en winst maken, als zij het vertrouwen van mensen terugwinnen en verstandig investeren.’

Rondetafelgesprek

Het voorstel van Alkaya voor een publieke depositobank sluit aan op de pleidooien die de hoogleraren Arnoud Boot (Corporate Finance & Financial Markets aan de UvA) en Harald Benink (Banking & Finance aan Tilburg University) woensdag hielden tijdens het rondetafelgesprek over de ‘stand van zaken in de financiële sector’ in de Commissie Financiën.

 » Lees verder

Christien Brinkgreve en het Academisch Opportunisme 6

christien-brinkgreve-en-het-academisch-opportunisme-6

13-12-18 04:47:00,


In 2014 vertelde Christien Brinkgreve: 


Zolang ik me kan herinneren heb ik willen weten hoe het zit en hoe het zo gekomen is.

Die drang tot weten dreef me naar de universiteit, maar eenmaal daar beland bleken de zaken complexer te liggen. Er was niet zoiets als ‘de waarheid,’ afgezien van eenvoudig vaststelbare gegevens als aantal en omvang, plaats en moment…

De ooit helder gedachte scheidslijn tussen waarheid en fictie werd poreuzer: er was altijd sprake van een selectie en kleuring van feiten, en van een inbedding in het verhaal van de tijd… In de wetenschap moet je steeds nagaan of je waarnemingen geldig zijn, en voor wie…

ik kan tot nu toe goed uit de voeten met het beschrijven van de sociale werkelijkheid, hoe mensen met elkaar omgaan, en met zichzelf. Ik doe dat wel op een steeds vrijere essayistischer manier, waarbij ik de strenge regels van het wetenschappelijk bedrijf steeds meer afschud. En mijn werk is altijd ingegeven door de thema’s die me bezighouden; thema’s die voortkomen uit mijn eigen ervaring, en uit wat het leven me aanreikt. Ik word daarbij steeds meer zelf de verteller die een plaats heeft in het verhaal, en die niet alleen van afstand toekijkt.
https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/vpro-gids/2014/september/40-openbaar-prive.html 

Naar aanleiding van de documentaire ‘Privéterrein’ van de cineast Pieter Verhoeff over de verhouding tussen privé en publiek in het hoofdstedelijke gezin Heerma van Voss verklaarde Brinkgreve, over haar twee zoons en echtgenoot:

Wij werken ook alle vier vanuit het persoonlijke. Dat is het thema.

In haar hele betoog vallen twee zaken op: 

1. geheel in lijn met het postmodernisme erkent Brinkgreve, als socioloog, geen enkele sociologische ‘waarheid.’ Alleen ‘het persoonlijke’ bestaat voor haar. Alles is slechts een interpretatie, een gevoel, een mening. Sociologische feiten bestaan eenvoudigweg niet; zij zijn slechts persoonlijke opinies. Er is voor haar ‘altijd sprake van een selectie en kleuring van feiten.’ De conclusie die uit deze opvatting volgt moet dus zijn dat sociologie geen wetenschap is, maar een academische hobby. In de newtoniaanse wetenschappen valt namelijk de appel altijd naar beneden, nooit omhoog.     » Lees verder

Het onverholen geweld van de arbeidshervormingen in de Balkan: een interview met Aleksandar Matković

het-onverholen-geweld-van-de-arbeidshervormingen-in-de-balkan-een-interview-met-aleksandar-matkovic

13-12-18 12:02:00,

Dit interview tussen Petar Protić en Aleksandar Matković verscheen oorspronkelijk in het Servo-Kroatisch bij Al Jazeera Balkans en betreft de recente golf arbeidswetten die simultaan in verschillende landen in de Balkan toegepast werden. Allen volgen ze een gelijkaardig stramien: de rechten van werklieden worden verzwakt, die van werkgevers worden versterkt, precair werk wordt genormaliseerd en patrons eisen unilateraal de arbeidsritmes die hen het best uitkomen. Deze arbeidshervormingen vormen één van de hoofdthema’s van het interview.

Protić: Het Chinese bedrijf Hesteel Serbia, dat de Smederovo-smederijen beheert, verzocht niet zo lang geleden de Servische overheid haar arbeidswetgeving aan te passen. Het management gelooft namelijk over het recht te beschikken de werkers te belasten met extra plichten. Tegelijkertijd komt de staat tussen, zoals in het geval van de staking bij Fiat, niet door de wanpraktijken van het bedrijf aan te pakken, dat nochtans openlijk de wet schond, maar door met de mishandelde arbeiders in dialoog te gaan. Deze twee voorstellingen, die de ronde gedaan hebben doorheen de media, suggereren dat het grootkapitaal ongehinderd de scepter over Servië zwaait. Dit heeft onmiddellijke betrekking op de werkers.

Matković: Fiat en Hesteel zijn twee kanten van eenzelfde investeringspolitiek. Als je de rode draad zoekt die de stakingen van de laatste tijd verbindt komt je terecht bij het feit dat ze allen plaatsvonden in firma’s van buitenlandse eigenaars. Geox, Yura, Goša, Gorenje Valjevo en vele anderen zijn het levende bewijs van de mislukking van de overheidspolitiek, die afhankelijk is van buitenlandse investeerders. De Servische economische filosofie staat volledig in het teken van haar ongereguleerde arbeidsmarkt, hoewel de structuur van haar werkloosheid een voldoende instroom van arbeidsprofielen garandeert om aan de huidige vraag te beantwoorden. In plaats van te investeren in lokale infrastructuur wordt de redding van de zieke Servische economie hoofdzakelijk gesitueerd in de chaos van de buitenlandse investeringen.

De begroting kreunt onder de enorme subsidies die aan buitenlandse investeerders uitbetaald worden, terwijl de werkers in het gareel gehouden worden via onverholen geweld. Van Hesteel dat eist dat hun werkers vierentwintig op vierentwintig paraat staan, gelogeerd in barakken (wat ook de oorspronkelijke impuls achter de wijziging van de arbeidswetgeving was), tot de catastrofale situatie in Goša en het fiasco bij Fiat Chrysler in Kragujevac – er is letterlijk geen enkele fabriek in buitenlandse handen die zich aan de wet houdt.

 » Lees verder

Duitsland is geen Frankrijk, maar Merkel speelt met vuur

duitsland-is-geen-frankrijk-maar-merkel-speelt-met-vuur

13-12-18 11:28:00,

Nadat haar favoriet Annegret Kramp-Karrenbauer tot nieuwe leider van de CDU gekozen was, reisde Merkel demonstratief zelf naar Marrakesh om het migratiepact te ondertekenen. De wisseling van de wacht in de Duitse regeringspartij kon echter wel eens onrustige tijden inluiden.

Nog op hetzelfde partijcongres waar Annegret Kramp-Karrenbauer (ook wel spotten ‘Angelas Kleine Kopie’ genoemd) tot voorzitter van de CDU gekozen werd, zond ze verzoenende signalen uit in de richting van de conservatieve partijvleugel. De nog resterende conservatieven in de CDU hadden gehoopt op een koerswijziging, maar hun kandidaat Friedrich Merz legde het nipt af tegen AKK.

Conservatieven in de CDU

Onder de conservatieve CDU’ers heerst echter scepsis over de substantie achter de retoriek van de nieuwe partijleider. Ze uiten zich gereserveerd over haar. Te lang, te vast en ogenschijnlijk uit diepe overtuiging is Kramp-Karrenbauer Merkel jarenlang in alles gevolgd. Hoe daaruit nu ineens ‘vernieuwing’ en dan nog wel in conservatieve zin zou moeten voortkomen blijft raadselachtig.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Het linkse weekblad Der Spiegel jubelt dan ook over het “definitieve einde van de Union (zoals we die kennen)”. Met de overwinning van Merkels favoriet zijn volgens het tijdschrift de laatste traditionele CDU-lijnen gekapt. Zo lijkt de bijna succesvolle kandidatuur van Friedrich Merz een finale krachtverzameling van de conservatieven in de CDU te zijn geweest.

Merkel demonstratief naar Marrakesh

Als om te bewijzen dat er helemaal niets zal veranderen nu ze geen partijleider meer is, vloog Merkel hoogst persoonlijk naar Marrakesh voor de VN-migratietop, waar het omstreden Migratiepact ondertekend werd. Oorspronkelijk wilde de bondskanselier helemaal niet zelf naar die top gaan. Haar deelname moest echter een “signaal” zijn, dat ze haar koers tegen alle weerstand in door zal zetten.

Gele hesjes

De Franse president Emmanuel Macron had ook naar Marrakesh willen komen, maar moest afzeggen, omdat hem momenteel zijn land om de oren vliegt. Hij is in zijn poging om zijn beleid, tegen alle kritiek onder de bevolking in, door te zetten faliekant gefaald. Hij heeft een burgerlijk protest uitgelokt dat nauwelijks nog tot bedaren te brengen is.

Veel te laat en te weifelend heeft Macron gereageerd.

 » Lees verder

Franse generaals spreken zich uit tegen migratiepact – Geotrendlines

franse-generaals-spreken-zich-uit-tegen-migratiepact-8211-geotrendlines

12-12-18 07:45:00,

Een groep Franse generaals heeft vorige week een brief naar de Franse regering gestuurd met het verzoek om af te zien van ondertekening van het migratiepact. In de brief spreken de generaals hun zorgen uit over de verklaring, omdat deze verstrekkende gevolgen zal hebben voor de Franse samenleving.

In de brief spreekt generaal Antoine Martinez namens verschillende collega’s zijn zorgen uit over verschillende onderdelen van het migratiepact. Niet alleen vreest hij een inperking van de soevereiniteit van Frankrijk, ook merkt hij op dat de meerderheid van de Franse bevolking niet achter het migratiepact staat. In plaats daarvan willen ze de migratie juist drastisch verminderen. Door het migratiepact te onderteken zal de regering zich alleen maar meer woede van de bevolking op de hals halen, zo concludeert Martinez.

De generaals waarschuwen ook voor de hoge kosten van het migratiebeleid, zeker als er moet worden voldaan aan de afspraken zoals vastgelegd in het migratiepact. Een ander bezwaar is dat de veiligheidssituatie in Frankrijk door de komst van nog meer migranten uit andere culturen zal verslechteren. Volgens de generaals is er de afgelopen veertig jaar ook geen succesvol integratiebeleid gevoerd, wat de eenheid in de samenleving niet ten goede is gekomen.

De generaals vragen in de brief om het besluit over het migratiepact over te laten aan de bevolking door een referendum uit te schrijven. Ze vinden dat de regering verantwoording moet afleggen voor haar beleid en dat president Macron niet moet denken dat hij door zijn overwinning bij de verkiezingen een carte blanche heeft gekregen om te doen wat hij zelf wil.

Parijs, 7 december 2018

Meneer de president,

U staat op het punt om op 10 en 11 december het ‘Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration’ te ondertekenen, waarmee een echt recht op migratie wordt gevestigd. Het kan zich opdringen aan onze nationale wetgeving door middel van reeds bestaande verdragen of door het beginsel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat in dit pact is vastgelegd.

Het lijkt ons dat de enige soevereiniteit die bij Frankrijk blijft bestaan, erin bestaat om zelf de manier te bepalen hoe de doelstellingen van het migratiepact ten uitvoer worden gebracht. Je kunt dit deel van de nationale soevereiniteit niet opgeven zonder een publiek debat wanneer 80% van de Franse bevolking vindt dat het noodzakelijk is de immigratie drastisch terug te brengen of te reguleren.

 » Lees verder

Harde Brexit: Jacob Rees-Mogg steekt May naar de kroon

harde-brexit-jacob-rees-mogg-steekt-may-naar-de-kroon

12-12-18 07:45:00,

Het Britse Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg wil een harde Brexit en is de scherpste tegenspeler van premier Theresa May.

Eerder vond een stemming over het vertrouwen in May als partijleider niet genoeg steun, maar nu dan toch. Zo’n stemming wordt gehouden wanneer 48 Conservatieve parlementsleden de motie ondersteunen.

Onderhandelingen

May wil het Verenigd Koninkrijk ondanks het aanstaande vertrek uit de Europese Unie onder andere aan de Europese gemeenschappelijke markt en de douane-unie aansluiting laten houden. Critici verwijten de regeringsleider bij de onderhandelingen met Brussel teveel compromissen te hebben gesloten. Rees-Mogg is inmiddels uitgegroeid tot hun woordvoerder. “Het Brexit-akkoord van premier May maakt de beloften uit het Conservatieve manifest niet waar”, aldus Rees-Mogg, die hardop over een leiderschapswissel nadacht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Hardliners

De alumnus van de universiteit van Oxford is een echte tacticus. Hij leidt de European Research Group – een financieel sterke groep die een harde Brexit voorstaat. Velen vermoeden dat Rees-Mogg zelf het premierschap op het oog heeft. Rees-Mogg werd in North East Somerset in het Britse parlement gekozen en geldt als vertegenwoordiger van de bovenlaag. Hij is overigens ook een vermogend man.

Geduld

Toen hij er niet direct in slaagde genoeg steun voor een vertrouwensstemming over Mays leiderschap te verzamelen, stelde hij: “We wachten het af. Politiek is een spel waar je geduld voor nodig hebt.” Inmiddels is zijn geduld beloond.

Onzekerheid

Vanavond wordt er gestemd. De toekomst van de regering May is daarmee onzeker. De aanhangers van de premier verwijten hun partijcollega’s dat ze in een moeilijke situatie door hun poging May ten val te brengen onzekerheid creëren. Maar onzekerheid hoort erbij in de politiek. Als May wordt weggestemd is de vraag wie haar opvolgt als partijleider natuurlijk vers twee.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Energetische hulp aan dieren in de Oostvaardersplassen..!

energetische-hulp-aan-dieren-in-de-oostvaardersplassen.

12-12-18 02:23:00,


x
x
Energetische hulp aan dieren
in de Oostvaardersplassen..!

2018 © Piek Stor/Petra Maartense/Guido Jonkers

x

Het drama van de dieren in de Oostvaardersplassen lijkt te zijn opgelost. Door de afschot van de 1830 edelherten in het gebied, en de grote verhuizing van (een deel van) de konikpaarden en heckrunderen zou het grote probleem voorlopig opgelost zijn, dat dit natuurgebied oplevert, doordat het eigenlijk een gesloten park is. De vrijheid die de dieren lijken te hebben, is niets anders dan schijn-vrijheid, of beter gezegd: gevangenschap. 

Dit leidt tot lijden van dieren, omdat ze niet in staat zijn, in barre wintertijden, genoeg voedsel te vinden om te overleven; ze sterven een vreselijke hongerdood. Dáár waar dieren wellicht zouden kunnen migreren, zijn ze nu gevangenen en velen gedoemd te sterven.

De rechterlijke toestemming om de 1830 edelherten af te schieten, om zo ‘ruimte’ te maken voor de rest van de dieren om te overleven deze winter, geeft opnieuw veel stress bij alle betrokkenen. Vooral de voorvechters van de belangen van deze dieren, voelen deze oplossing ook wéér als een lijdensweg voor de betreffende edelherten.

De boswachters die de stressvolle taak hebben, deze herten af te schieten, hebben ook geen makkelijke ‘taak’. Zij moeten van elk geschoten hert melding maken en aangeven, wat ze met de kadavers doen: laten liggen, naar de destructie of naar de poelier.

Stuur licht en Liefde en vrede naar de Oostvaardersplassen.
Na kort beraad, hebben wij -zie de auteurs van dit artikel- besloten dit artikel te plaatsen, met het doel deze situatie te helpen verlichten. Vooral door inzicht en hulpmiddelen aan te reiken, in het energetische proces, dat zich áchter deze materiële situatie afspeelt.

Wat is de emotionele energie van de kudde herten, van waaruit 1830 beesten dienen te worden gedood..? Hoe spiegelen deze dieren in het bijzonder en de situatie in het algemeen, JOUW persoonlijke situatie naar jezélf toe? Samen met dierentolk Piek Stor en Petra Maartense, zijn we er even voor gaan zitten en hopen je deze inzichten en middelen aan te kunnen reiken, om deze situatie te verzachten/helen.

Als je geschokt bent als je berichten leest over de Oostvaardersplassen en de herten ziet, stuur ze dan licht en Liefde. Het klinkt voor velen nog ‘wazig’ wellicht,

 » Lees verder

Reclame

reclame

11-12-18 08:48:00,


Michael Pailin loopt door de hoofdstad van Noord Korea. Bij een grote poster langs de straat zegt hij dat men er nergens reclame ziet voor consumptiegoederen, alleen maar voor ideeën, bedoelende politieke propaganda. Volgens mij maakt hij een fout, want de ideologie is bij ons in de reclame zo onmerkbaar verwerkt, dat Palin en de overgrote meerderheid van de westerlingen het niet kan zien.   » Lees verder

Christien Brinkgreve en het Academisch Opportunisme 6

christien-brinkgreve-en-het-academisch-opportunisme-6

10-12-18 06:52:00,


In 2014 vertelde Christien Brinkgreve: 


Zolang ik me kan herinneren heb ik willen weten hoe het zit en hoe het zo gekomen is.

Die drang tot weten dreef me naar de universiteit, maar eenmaal daar beland bleken de zaken complexer te liggen. Er was niet zoiets als ‘de waarheid,’ afgezien van eenvoudig vaststelbare gegevens als aantal en omvang, plaats en moment…

De ooit helder gedachte scheidslijn tussen waarheid en fictie werd poreuzer: er was altijd sprake van een selectie en kleuring van feiten, en van een inbedding in het verhaal van de tijd… In de wetenschap moet je steeds nagaan of je waarnemingen geldig zijn, en voor wie…

ik kan tot nu toe goed uit de voeten met het beschrijven van de sociale werkelijkheid, hoe mensen met elkaar omgaan, en met zichzelf. Ik doe dat wel op een steeds vrijere essayistischer manier, waarbij ik de strenge regels van het wetenschappelijk bedrijf steeds meer afschud. En mijn werk is altijd ingegeven door de thema’s die me bezighouden; thema’s die voortkomen uit mijn eigen ervaring, en uit wat het leven me aanreikt. Ik word daarbij steeds meer zelf de verteller die een plaats heeft in het verhaal, en die niet alleen van afstand toekijkt.
https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/vpro-gids/2014/september/40-openbaar-prive.html 

Naar aanleiding van de documentaire ‘Privéterrein’ van de cineast Pieter Verhoeff over de verhouding tussen privé en publiek in het hoofdstedelijke gezin Heerma van Voss verklaarde Brinkgreve, over haar twee zoons en echtgenoot:

Wij werken ook alle vier vanuit het persoonlijke. Dat is het thema.

In haar hele betoog vallen twee zaken op: 

1. geheel in lijn met het postmodernisme erkent Brinkgreve, als socioloog, geen enkele sociologische ‘waarheid.’ Alleen ‘het persoonlijke’ bestaat voor haar. Alles is slechts een interpretatie, een gevoel, een mening. Sociologische feiten bestaan eenvoudigweg niet; zij zijn slechts persoonlijke opinies. Er is voor haar ‘altijd sprake van een selectie en kleuring van feiten.’ De conclusie die uit deze opvatting volgt moet dus zijn dat sociologie geen wetenschap is, maar een academische hobby. In de newtoniaanse wetenschappen valt namelijk de appel altijd naar beneden, nooit omhoog.     » Lees verder

ABVV aanvaardt niet dat minderheidsregering Michel-II maatregelen neemt ten koste van ons allen

abvv-aanvaardt-niet-dat-minderheidsregering-michel-ii-maatregelen-neemt-ten-koste-van-ons-allen

10-12-18 11:30:00,

Het politieke circus en daarbij horende mediacircus dat de werknemers de jongste dagen hebben meegemaakt, kent eindelijk een ontknoping. De N-VA heeft de stekker uitgetrokken en verlaat een regering die al sinds 4 jaar zonder ophouden de meest fundamentele werknemersrechten schendt: het recht op een waardig pensioen, een menswaardig asiel- en migratierecht, het recht op een waardig inkomen en voldoende koopkracht, het recht op betaalbare zorg … ABVV roept iedereen op om massaal deel te nemen aan de nationale actiedag voorzien op 14 december.

Ook al is die partij nu uit de regering verdwenen, toch kunnen de werknemers niet gerust zijn met de politieke vooruitzichten die hen voorgesteld worden. Zij kunnen geen genoegen nemen met de illusies die de regeringspartijen hen voorspiegelen.

Deze partijen zijn niet vies van trucjes en proberen nu een hold-up op de democratie te organiseren. Zij vertegenwoordigen slechts een minderheid van de Belgen, en vormen een oranje-blauwe minderheidsregering door zich te steunen op een parlementaire basis om op die manier toch nog hun beleid van sociale afbraak verder te zetten.

Optrekken van de leeftijdsvoorwaarde om toegang te hebben tot het brugpensioen, loonbevriezing door het afschaffen van de baremieke verhogingen en een zero-loonnorm, versnellen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wat nog meer armoede veroorzaakt, legaliseren van gratis werken via het invoeren van een kader dat gemeenschapsdienst mogelijk maakt, invoeren van een bedrieglijk stelsel met betrekking tot zware beroepen wat een nieuwe aanval betekent op ons recht om te kunnen genieten van een waardig pensioen op een waardige leeftijd … Dit zijn de grote lijnen van de politieke actie die de (minderheids)regering ons wil opleggen.

Het ABVV veroordeelt deze dubbele hold-up op de democratie en op onze sociale rechten en doet een beroep op het respect voor de democratie en het sociaal overleg.

Het ABVV neemt ook akte van de wens van de werkgeversorganisaties om zelf de loon- en werkvoorwaarden rechtstreeks met de regering te onderhandelen, terwijl dit net een essentieel element is van interprofessioneel collectief overleg. Zij durven zelfs voorstellen om met de politieke wereld een oplossing te vinden om over een marge voor de loonevolutie te beschikken op voorwaarde dat de sociaal onrechtvaardige en onaanvaardbare maatregelen uit de jobsdeal doorgevoerd worden. Dergelijke onderhandelingen buiten het kader van onze sociale democratie zijn onaanvaardbaar.

 » Lees verder

Vredesdag 9 mei 2019 – De Lange Mars Plus

vredesdag-9-mei-2019-8211-de-lange-mars-plus

10-12-18 09:16:00,

Op 9 mei 2019 organiseren samen met Rusland & Oost-Europa Academie van Marie-Thérèse ter Haar een aantal personen en organisaties een vredestocht en concert in Arnhem. In een tijd van oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland is het beter toenadering tot elkaar te zoeken dan oorlog met elkaar te voeren.

Onder het motto ‘Vrijheid van, vrede voor Europa en Rusland’ wordt in een periode van spanning met Rusland figuurlijk een brug geslagen tussen Oost en West. De organisatie roept Russen in Nederland op om gezamenlijk met Nederlanders de Rijn over te lopen via een Arnhemse brug.

Arnhem is een bruggenstad aan de Rijn en bij de Slag om deze stad hebben geallieerden (Engelsen, Amerikanen en Polen) voor vrede en vrijheid gevochten. De andere grote bevrijder van Europa, de Sovjet-Unie, krijgt de laatste jaren in Europa steeds minder aandacht. De meeste Nederlanders weten niet meer wat de Sovjet-Unie met zijn circa 28 miljoen doden voor de bevrijding van Europa betekend heeft. Een vredestocht kan bijdragen aan een betere verhouding tussen Rusland en het Westen.

 

Vredestocht & concert op 9 mei 2019

De organisatoren vragen Russen en voormalige Sovjetburgers die in Nederland wonen om op 9 mei 2019 mee te doen en samen met de Nederlandse bevolking, in Arnhem over een brug over de Rijn te lopen, wel of niet met een bordje van dierbaren die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.

Na de tocht volgt een concert met onder meer het 12-koppige Russisch-orthodoxe koor Zlatoust (‘Gouden Stem’) onder leiding van dirigent Mikhail Borodyanski, dat speciaal overkomt uit Moskou en de jonge, Nederlandse toppianist Martin Oei.

Kijk hier voor het programma en kaarten voor het Vredesconcert.

Informatie

Wilt u  meer weten over hoe in Rusland op 9 mei de oorlog wordt herdacht en de vrijheid gevierd? Lees het artikel Zjidi menja (‘Wacht op mij’) van de oprichter van de Rusland & Oost-Europa Academie, Marie-Thérèse ter Haar, over mensen die in de oorlog hun familie of verwante kwijtraakten.

De volgende programma’s zijn ook zeer de moeite waard:

Aanmelden

De organisatoren stellen aanmelding vooraf per e-mail op prijs.

 » Lees verder

Is dat Mei 1968, de Commune of gewoon 2018? | Uitpers

is-dat-mei-1968-de-commune-of-gewoon-2018-uitpers

10-12-18 09:09:00,

Barricades tijdens de Commune van 1871 (commons.wikimedia)

Politici, experts, commentatoren en co hebben de grootste moeite om een etiket te plakken op de beweging van de ‘gilets jaunes’ in Frankrijk. Er werd al vaak verwezen naar Mei 68, naar de sans-culottes van 1789, de Commune van Parijs van 1871, de revoltes in de voorsteden van 2005. Maar dit is compleet anders, en vooral ontzettend onverwachts. Zoals Mei 68 e&t ook was.

Indignez-vous

“La France s’ennuie” schreef Le Monde enkele dagen voor in 1968 alles begon. In 2018 was er ook wel verveling, maar vooral ontmoediging. De protestacties tegen de politiek van president Emmanuel Macron hadden alleen maar nederlagen opgeleverd, elke oppositie tegen zijn beleid leek verlamd. Misschien mede daarom dat het protest tegen hogere taks voor brandstoffen de vonk was voor een massaal sociaal protest waaraan de vernederde gemarginaliseerde vakbonden vreemd waren. Niets wees op een naderende explosie.

Eens te meer zien we dat de samenleving niet gehoorzaamt aan de wetten van de exacte wetenschappen. De titel van Le Monde had voor kort kunnen luiden “La France soumise”, Frankrijk dat gelaten de presidentiële wil ondergaat. Tot wanneer Fransen massaal de raad volgen van wijlen Stéphan Hessel, ‘Indignez-vous” (2010,Nederlandstalige titel: Neem het niet!), wees verontwaardigd, maak u kwaad om al het onrecht rond u.

Geel protest, dat is gewoon een massale uitdrukking van verontwaardiging over onrecht. Fiscaal onrecht, in een land waar zelfs de belastinginspecteurs beschaamd zijn over hun eigen werk. Fiscaal ontrecht, deel van grondig sociaal onrecht.

Diskrediet

Omdat het zo moeilijk is de beweging van de gele vestjes te etiketteren, is er groot wantrouwen bij de gevestigde bewegingen. Spontaan protest, zonder leiders of zelfs woordvoerders, wie trekt daar aan de touwtjes, vragen ze zich achterdochtig af.

Daniel Cohn-Bendit, in Mei 68 een van de kopstukken van de beweging en groot aanhanger van Macron, merkt bij de gele vestjes vooral een autoritaire tendens. Enkele gele vestjes hadden geopperd dat generaal de Villiers, die het vorig jaar aan de stok kreeg met Macron, eerste minister zou moeten worden. Wanneer de representatieve democratie hapert, grijpen al snel veel mensen naar een autoritaire uitweg. Maar men kan Macron moeilijk verwijten dat hij niet autoritair is, wel integendeel. Bovendien valt het op dat actievoerders overwegend klagen over het gebrek aan democratie.

 » Lees verder

Gele hesjes, zwarte laarzen | Uitpers

gele-hesjes-zwarte-laarzen-uitpers

10-12-18 08:48:00,

Om bij de presidentsverkiezingen Marine Le Pen te blokkeren, worden de Fransen opgeroepen om op Emmanuel Macron te stemmen. Achttien maanden later, uitgedaagd door een sociale beweging die door driekwart van de Fransen gesteund wordt, stuurt de regering gepantserde voertuigen de Champs-Elysées op. Onder het politiegeweld vallen er in Marseille een dode, een 81-jarige vrouw op haar balkon, en talrijke zwaar gewonden in heel het land. Op het terugdraaien van de verhoging van de belasting op brandstoffen na, bracht het er de regering niet toe om terug te krabbelen of tactvol te reageren. Integendeel, ze volgt een strategie van verrotting, arresteert tientallen middelbare scholieren, bedreigt de bevolking met verbijsterende verklaringen over het ‘risico dat er doden zullen vallen’, probeert de klimaatmars te verbieden en arresteert honderden mensen nog voor ze op zaterdag 8 december in Parijs arriveren.

Natacha Polony, redactiechef van het linksige weekblad Marianne, stelt: “Als we geen politieke uitweg bieden aan de revolte, creëren we radicalisering”. Voor Emmanuel Todd, historicus en antropoloog, worden de instellingen van de Republiek bedreigd. Niet door de Gilets Jaunes, maar door het gezag zelf. Dat is verblind door een verouderde ideologie en gecorrumpeerd door een oligarchie die weigert belastingen te betalen. Het gezag is gek gemaakt door de overmoed en arrogantie van een sociale klasse die alle contact met de echte wereld van de mensen is zoek geraakt.

Op zoek naar de confrontatie

Emmanuel Macron kiest voor de logica van de confrontatie. Wanneer de door het traangas veroorzaakte mist van zaterdag 1 december opltrekt, komt eindelijk de waarheid over het geweld aan het licht. De regering heeft het geweld georkestreerd om de beweging in diskrediet te brengen. Volgens de bekentenis van de politie zelf krijgen ze instructies om gewonden te maken door buitensporig geweld te gebruiken. Dat is het eerste teken dat erop wijst dat het regime er geen problemen meer heeft fascistische tactieken te gebruiken. Die strategie wordt versterkt door de 24/7 nieuwszenders die er steeds weer toe oproepen het geweld van de Gilets Jaunes te veroordelen terwijl op de achtergrond in continu opnieuw dezelfde beelden van rellen vertoond worden. Het tweede teken is Dat de massamedia in plaats van haar rol van tegenwicht op te nemen zonder morren de propaganda van de regering verspreiden (hier en hier) is het tweede teken.

 » Lees verder

Belgiens Regierungskoalition zerbricht am UN-Migrationspakt

belgiens-regierungskoalition-zerbricht-am-un-migrationspakt

09-12-18 05:05:00,

Newsticker

9.12.2018 • 11:41 Uhr

Belgiens Regierungskoalition zerbricht am UN-Migrationspakt

Die flämische Partei N-VA verlässt die belgische Regierungskoalition. Dies hat Belgiens Innenminister und Vize-Regierungschef Jan Jambon bestätigt. Ministerpräsident Charles Michel traf sich zuvor am Sonntag mit dem belgischen König, um eine Umbildung der Regierung ohne die Minister der flämischen Koalitionspartei N-VA anzukündigen. Der Politiker plante weiterhin, noch am Sonntag nach Marrakesch zu reisen, wo am Montag der Migrationspakt der Vereinten Nationen gebilligt werden soll.

Die flämische Regionalpartei N-VA hatte angekündigt, im Fall einer Unterzeichnung die Regierung mit Charles Michels Mouvement Réformateur zu verlassen. Der Politiker deutete an, mit einer Minderheitsregierung weitermachen zu wollen. Er schlug vor, drei Minister der N-VA mit Staatssekretären zu ersetzen, “um die Kontinuität und das gute Funktionieren unserer Institutionen sowie Stabilität zu gewährleisten”. (dpa)

Mehr zum Thema – Belgien in Aufruhr: UN-Migrationspakt führt zu schwerer Regierungskrise

 » Lees verder

Christien Brinkgreve en het Academisch Opportunisme 5

christien-brinkgreve-en-het-academisch-opportunisme-5

09-12-18 04:53:00,Al in de jaren vijftig signaleerde de prominente Amerikaanse socioloog C. Wright Mills vijf overkoepelende sociale problemen in de westerse maatschappij:

1) Alienation; 2) Moral insensibility; 3) Threats to democracy; 4) Threats to human freedom; and 5) Conflict between bureaucratic rationality and human reason. Like Marx, Mills views the problem of alienation as a characteristic of modern society and one that is deeply rooted in the character of work. Unlike Marx, however, Mills does not attribute alienation to capitalism alone. While he agrees that much alienation is due to the ownership of the means of production, he believes much of it is also due to the modern division of labor.

One of the fundamental problems of mass society is that many people have lost their faith in leaders and are therefore very apathetic. Such people pay little attention to politics. Mills characterizes such apathy as a ‘spiritual condition’ which is at the root of many of our contemporary problems. Apathy leads to ‘moral insensibility.’ Such people mutely accept atrocities committed by their leaders. They lack indignation when confronted with moral horror; they lack the capacity to morally react to the character, decisions, and actions of their leaders. Mass communications contributes to this condition, Mills argues, through the sheer volume of images aimed at the individual in which she ‘becomes the spectator of everything but the human witness of nothing.’

Mills relates this moral insensibility directly to the rationalization process. Our acts of cruelty and barbarism are split from the consciousness of men — both perpetrators and observers. We perform these acts as part of our role in formal organizations. We are guided not by individual consciousness, but by the orders of others. Thus many of our actions are inhuman, not because of the scale of their cruelty, but because they are impersonal, efficient. and performed without any real emotion.

Mills believed that widespread alienation, political indifference, and economic and political concentration of power is a serious all added up to a serious threat to democracy. Finally, Mills is continually concerned in his writings with the threat to two fundamental human values: ‘freedom and reason.’ Mills characterizes the trends that imperil these values as being ‘co-extensive with the major trends of contemporary society.’ These trends are,  » Lees verder

Assad doodt en vergiftigt zijn eigen bevolking volgens Nederlandse media, propaganda! – FREESURIYAH

assad-doodt-en-vergiftigt-zijn-eigen-bevolking-volgens-nederlandse-media-propaganda-freesuriyah

09-12-18 04:37:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De afgelopen twee bezocht ik Syrië en heb veel met mensen gesproken, de stad Homs bezocht, die door de Nederlandse regering en media, de stad van de revolutie wordt genoemd. In één woord walgelijk, om terroristen met revolutionaren te vergelijken en in Europa echte revolutionairen (Franse Vesten)  als terrroristen te verklaren, waar ook nog Rusland achter zou zitten. De wereld op zijn kop, de overheid en de media (reguliere MSM) verspreiden zoveel leugens dat zij zich totaal belachelijk maken, een groot deel van de Europese bevolking heeft namelijk door dat eerst de Syrië propaganda en nu de Rusland propaganda niet meer werkt!

Ik heb reeds over de gebeurtenissen geschreven in het Engels, hieronder de link.

http://freesuriyah.eu/?p=2692

De propaganda machine is al acht jaar aan de gang en het wordt met de dag erger. Ze verzinnen alles om de waarheid te verdraaien, helaas lukt dit nog steeds met het grote publiek, al worden zoals ik zie, steeds meer mensen wakker en hebben genoeg van deze propganda.

BRIEF RIK MIN

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Syrie?

Hoe kan onze Twentse CDA minister van defensie, Ank Bijleveld, gisteravond voor de NATO-conferentie, open en bloot op de televisie vertellen dat Nederlandse vliegtuigen “nog altijd bezig zijn met missies tegen IS in Syrië” [20.00 uur journaal], terwijl IS in Syrie al verslagen is door Syrie zelf, maar vooral ook wonderijk omdat Nederland juist niet zou meedoen met oorlogshandelingen boven Syrisch grondgebied [een nog steeds geldig Tweede Kamer-besluit, 2014 – 2018]?

Is dat geen verspreking?

Rik Min (NCPN Twente)

Ik zou het geen verspreking noemen, maar bewuste propaganda en verdraaiing van feiten, de Nederlandse regering heeft terroristen gesponsord en ook de christelijke gemeenschap in Syrië laten uitmoorden, zoals ik heb vernomen in SADAD.

Sadad ligt ongeveer 30 kilometer van Qara en 50 kilometer van Damascus, het is een geheel christelijk dorp, waar in 2013 een tragedie plaatsvond, de wereld was stil en Assad had het gedaan!

Syrië: lichamen van afgeslacht christen gevonden in massagraf

2013: De lichamen van 30 christelijke burgers,

 » Lees verder

Gele vestjes in Boedapest | Uitpers

gele-vestjes-in-boedapest-uitpers

08-12-18 10:40:00,

Arbeiders en studenten, sommigen met geel vestje, tegen “slavernijwet”. (Daily News Hungary)

In Boedapest hebben duizenden arbeiders, studenten en andere burgers – velen met een geel vestje – betoogd tegen wat ze “de nieuwe slavernijwet” noemen. Het gaat om de hervorming van de arbeidswet waarbij de rol van de vakbonden bij sociaal overleg, zoals over lonen, wordt ingeperkt. De vakbonden kondigden aan dat ze vanaf maandag, zoals in Frankrijk, wegen zullen blokkeren.

De wet voorziet ook dat de patroons hun arbeiders 400 overuren, in plaats van nu 250, kunnen opleggen. Na sterk protest werd die verhoging “vrijwillig” gemaakt. Maar bonden en arbeiders vrezen dat de patroons in de praktijk toch de 400 uur zullen opleggen. Ook zou de berekening an de overuren nu over drie jaar in plaats van één lopen, wat de patroons grotere flexibiliteit geeft. Volgens de bonden komt dat neer op het instellen van de zesdaagse werkweek.

Lage lonen

Veel arbeiders klagen erover dat 14 jaar na de toetreding tot de EU, de loonverschillen met collega’s in Duitsland nog altijd enorm zijn. Dat is onder meer het geval in de automobielnijverheid. Bonden en arbeiders zien de hand van de Duitse autobouwers in de regeling voor overuren, onder meer om zo de schaarste aan arbeiders op te vangen. Audi en Daimler (Mercedes) hebben belangrijke vestigingen in Hongarije en BMW heeft plannen voor inplanting in Hongarije.

De lage lonen maken echter dat vooral jonge Hongaren uitwijken. Volgens de Oeso werken 600.000 Hongaren nu in het buitenland. Het lage werkloosheidscijfer, 3,7 %, heeft o.m. daarmee te maken.

Studenten betoogden mee omdat ze in de nieuwe arbeidswet de zoveelste aanslag op de democratische vrijheden zien. Veel studenten zijn verbolgen over het feit dat de regering van Viktor Orban de Centraal-Europese Universiteit heeft weggepest. Die kondigde deze week aan dat ze naar Wenen verhuist omdat verder werken in Hongarije onmogelijk is gemaakt.

.

 » Lees verder

Combi Rutte – Wilders ontmaskerd door #gelehesjes – De Lange Mars Plus

combi-rutte-8211-wilders-ontmaskerd-door-gelehesjes-8211-de-lange-mars-plus

08-12-18 10:40:00,

Als politieke partijen en de overheidsmacht ergens allergisch voor zijn dan zijn dat spontane volksoproeren zoals deze zich al een aantal weken afspelen in Frankrijk. Rutte zal Wilders op zijn blote knietjes dan ook bedankt hebben voor diens aandeel in het onthoofden van het Gelehesjes-oproer van afgelopen zaterdag in Den Haag en Maastricht.

Het begon met een man die op de publieke tribune van de Tweede Kamer de kamer wordt opgepakt omdat hij een geel hesje durft te dragen. Snel arriveert de politie en bijna nog sneller beweert de voorzitter van de Tweede Kamer dat zij zal onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Toen moeten de raderen zijn gaan draaien. Wilders heeft de laatste tijd flink wat tegenslag in zijn zucht naar publiciteit. De moslim kwestie is al wat ‘gewoontjes’ aan het worden. De actie van de gelehesjesman moet hem op een briljant idee hebben gebracht.

Zijn grootste uitvalsbasis is Almere. En daar vindt dan ook de onthoofding van het spontane Nederlandse volksoproer plaats. De PVV-leden hullen zich afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering in gele hesjes. Uitgekiend. Geen opstandig mens in Nederland, die niet van de PVV is, zal er langer over piekeren een geel hesje te dragen!

Een prachtig voorbeeld van gecontroleerde oppositie. Opstandige mensen die het overheidsbeleid beu zijn een uitlaatklep bieden, maar hun actie wel aansturen zodat de werkelijke macht niet in gevaar wordt gebracht. Op deze manier wordt het politieke spel al eeuwen gespeeld. Steeds wanneer de politieke partijen hun vingers achter verzet krijgen, gaan zij er met de macht vandoor. Ze grijpen de controle van een ongeleide volkswoede en manoeuvreren zich in de spotlights waarna zij de macht gewoon overnemen. Het volk dat de opstand begon blijft daarna steeds met een katergevoel achter, omdat wat ze werkelijk wilden weer niet gelukt is.

Een schitterende ontmaskering ook waarvoor de PVV werkelijk staat. Ze zijn geen haar beter dan de partijen die zij zeggen te bestrijden. Ingewijden weten al veel langer dat de PVV en de VVD onder een hoedje spelen, de oorspronkelijke gelehesjes actievoerders krijgen dit feit nog eens ingewreven.

De actie lijkt een beetje op die van het Vlaams Blok (ultra rechts in België,

 » Lees verder

Christien Brinkgreve en het Academisch Opportunisme 4

christien-brinkgreve-en-het-academisch-opportunisme-4

07-12-18 07:17:00,

Continue to contaminate your own bed, and you will one night suffocate in your own waste.
Chief Seattle.

                                                                            Een andere getuigenis van de sociologe Christien Brinkgreve in haar boek Het Raadsel van Goed en Kwaad is de   volgende: 

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de mogelijkheid van de destructie van de aarde echt tot me begon door te dringen. Er waren natuurlijk alarmerende geluiden genoeg — het rapport van de Club van Rome, films als An Inconvenient Truth en de gestage berichten over afstervend koraalrif, smeltend poolijs en de stijgende zeespiegel — maar ik kon toch rustig doorleven, alsof ik de berichten over een naderende catastrofe even kon parkeren in een andere ruimte. 

Destructie was voor mij van huis uit met iets anders verbonden: met de Oorlog, en — een sluipendere vorm van vernietiging — met de verwaarlozing en afbraak van de Amsterdamse binnenstad. Het verzet tegen dat laatste werd de missie van mijn vader: de strijd voor het behoud van dit erfgoed, als vitaal deel van de cultuur, behoorde tot de grondtonen van mijn kinderjaren…

Maar over het verdwijnen van vlindersoorten of het uitsterven van vissen hadden we het nooit. Toch was dat toen ook al aan de gang, alleen nog niet op zo’n grote schaal en in zo’n alarmerend tempo als nu het geval is. De berichten van deze gevaarlijkste van alle destructies — immers, de vernieling van de eigen habitat — kunnen niet langer worden genegeerd. En de beelden van deze vernietiging gaan verder dan de kaalslag van buurten en de vernietiging van steden en mensen: ze zijn totaal en catastrofaal. Ze gaan onze verbeelding te buiten en bieden, juist omdat we niet weten wat ons boven het hoofd hangt, alle ruimte aan horrorscenario’s en uitvergrote voorstellingen van Bijbelse plagen.

Als lid van de Nederlandse academische elite bekent Brinkgreve dat het ‘nog niet eens zo lang geleden [is] dat de mogelijkheid van de destructie van de aarde echt tot me begon door te dringen.’ Dit schrijft zij zeventien jaar nadat: 

at a meeting in Amsterdam in 2001 —  » Lees verder

Het klimaatbos komt er: in Willebroek, Kortrijk, Ecuador en Oeganda

het-klimaatbos-komt-er-in-willebroek-kortrijk-ecuador-en-oeganda

07-12-18 04:47:00,

Bos+ komt zijn belofte na en gaat een vierkante meter bos aanplanten voor elke deelnemer aan de klimaatbetoging van afgelopen zondag. Willebroek en Kortrijk krijgen samen 3,75 hectare nieuwe klimaatbossen, de andere helft wordt aangeplant in Ecuador en Oeganda.

Met de belofte van een vierkante meter probeerden BOS+, Climate Express en de Klimaatcoalitie zoveel mogelijk mensen in de straten van Brussel te krijgen. “En of dat gelukt is”, zegt Bert De Somviele van BOS+. “We droomden stilletjes van zo’n 30.000 klimaatbetogers, het zijn er meer dan dubbel zoveel geworden.”

Door het succes moest BOS+ noodgedwongen wel een tandje bijsteken, maar het enthousiasme werkte aanstekelijk. “Sinds zondag is de bereidheid om te bebossen weer wat groter geworden”, zegt De Somviele. “Mensen lijken steeds meer te beseffen hoe belangrijk bos en bomen wel zijn. De klimaatmars zit daar vast en zeker voor iets tussen”.

Willebroek en Kortrijk

In Vlaanderen wordt 3,75 hectare aangeplant in Willebroek en Kortrijk. De gemeente Willebroek is verheugd: “Onze gemeente engageerde zich om de luchtkwaliteit te verbeteren; het aanplanten van dit klimaatbos moet daarbij helpen”, zegt schepen voor Milieu Maaike Bradt. Ook Kortrijkse schepen voor Leefmilieu Bert Herrewyn is enthousiast. “Zo zetten we onze ambitie om de volgende legislatuur 100 hectare bos te realiseren kracht bij.”

Met een concrete bosuitbreiding in Vlaanderen en de tropen wil BOS+ doen waar de politiek maar niet in slaagt: werk maken van een doortastend bos- en klimaatbeleid. Bossen aanplanten of waardevolle gebieden beschermen, kan namelijk meer dan een derde van de klimaatinspanningen opleveren die nodig zijn tegen 2030. Dat is ongeveer evenveel als een radicale beëindiging van het olietijdperk. 

Wereldwijde uitdaging

BOS+ plant ook bewust de helft in Vlaanderen en de helft in de tropen aan: de klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt. Nieuwe bossen maken ons weerbaarder tegen de grote klimaatuitdaging waar we met zijn allen voorstaan.

“Dat de klimaatbossen hun oorsprong vinden in de grootste klimaatbetoging in de geschiedenis van België, doet ons dromen van meer”, zegt De Somviele. Hij doet daarom een oproep aan grondeigenaren om met de hulp van BOS+ gronden te laten bebossen.”

“Ons engagement gaat verder dan deze 7,5 hectare”,

 » Lees verder

Gele vestjes: de brandstofbelasting van Macron was geen oplossing voor de klimaatchaos

gele-vestjes-de-brandstofbelasting-van-macron-was-geen-oplossing-voor-de-klimaatchaos

07-12-18 02:44:00,

De Franse regering heeft nu besloten om een geplande eco-belasting op brandstof op te schorten als reactie op massale protesten. Terwijl de beweging van de ‘gele vesten’ (gilets jaunes) is uitgegroeid tot een bredere opstand tegen ongelijkheid en de neoliberale hervormingen van Macron, beweert de econoom en klimaatactivist Maxime Combes (Attac Frankrijk) dat als een manier om de klimaatverandering aan te pakken, de belasting noch eerlijk noch effectief is.

Het is in de naam van “ecologische transitie” en de noodzaak om “huishoudens te bevrijden van afhankelijkheid van brandstof”, dat de Franse premier Edouard Phillippe de status-quo rechtvaardigde: geen nieuw voorstel werd aangekondigd de dag na de protesten van “gilets jaunes”.

Door het instellen van de de koolstofbelasting, en daarmee de stijging van de brandstofprijzen, centraal te stellen in haar beleid om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen – een legitiem doel op zich – leidt de overheid de transitie juist op een doodlopend spoor, verblind door een ideologisch en ingeperkt begrip van de rol die ecologisch begrotingsbeleid kan en moet spelen.

Dit discours is bedoeld om eenvoudig en toegankelijk te zijn: door de prijzen van brandstoffen te verhogen, kunnen consumenten ertoe worden aangezet hun gedrag aan te passen, het gebruik van voertuigen te verminderen en/of zuinigere voertuigen te kopen. Hetzelfde geldt voor boilers die stookolie gebruiken, in welk geval de nadruk wordt gelegd op vervanging ervan ten gunste van houtgestookte of gasketels. Het geval van tabak wordt vaak als voorbeeld gebruikt: is de prijsverhoging niet geschied in naam van de volksgezondheid, waardoor het verbruik is verminderd?

Weinig invloed op gedrag

Als de uitgaven op korte termijn beperkt zijn, hoeft het verhogen van de prijs echter niet noodzakelijk het verbruik te verminderen. Of althans niet veel. Economen zeggen dan dat prijselasticiteit – dat wil zeggen, de gevoeligheid van het verbruik voor prijzen – zwak of zeer zwak is. In het geval van brandstoffen wordt de prijselasticiteit in het algemeen beschouwd tussen -0,1 en -0,35 procent: wanneer de prijs van brandstoffen – en met name diesel – met 10 procent stijgt, daalt het verbruik met 1 tot 3,5 procent. Om het verbruik met minimaal 10 procent – en tot 35 procent – te verminderen en daarmee een niet te verwaarlozen effect te hebben in de strijd tegen klimaatverandering, zou de prijs van brandstof moeten worden verdubbeld.

 » Lees verder

10 jaar geleden begon de Griekse versie van de gele vestjes

10-jaar-geleden-begon-de-griekse-versie-van-de-gele-vestjes

07-12-18 01:13:00,

In Griekenland weet iedereen precies waar hij was op de avond van 5 op 6 december 2008, toen de politie van Athene de 15-jarige Alexis Grigoropoulos doodschoot, waarna weken van zware rellen volgden. Net als nu in Frankrijk werd dit protest als zinloos geweld geminacht door politici en media. Op 6 december 2018 kwamen jongeren in Griekenland opnieuw op straat om Alexis te herdenken.

10 jaar geleden, in de nacht van 5 op 6 december 2008 werd de 15-jarige Alexis Grigoropoulos door een politieagent doodgeschoten in de Atheense wijk Exarcheia. Op 6 december 2018 kwamen Griekse jongeren in heel Griekenland op straat om de moord op de tiener te herdenken. Dat leidde vooral in Athene en Thessaloniki tot de ergste rellen van de laatste jaren. De politie, die als de grote schuldige werd gezien door de jongeren, werd met stenen en molotovcocktails bekogeld. Iedereen in Griekenland weet nog precies wat hij deed en waar hij was op de avond van 5 op 6 december 2008. Op deze plaats in de Tzavellastraat werd Alexis Grigoropoulos vermoord. Het straatnaambord is naar hem genoemd (Badseed/CC)

Na de moord in 2008 bleef het in Griekenland wekenlang onrustig. Jongeren kwamen voortdurend de straat op en toonden hun ongenoegen tegen de overheid. Voor hen was Alexis Grigoropoulos het slachtoffer van een systeem dat zijn burgers niet respecteert. Welke overheid staat toe dat de politie een tiener van 15 mag neerschieten? Gebouwen in het centrum van Athene gingen in de vlammen op en de kerstboom op het centrale Syntagmaplein moest het eveneens ontgelden. De toenmalige premier Karamanlis was niet te zien in de weken van het protest en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Prokopis Pavlopoulos, die nu president van Griekenland is, waagde het niet om meer politie in te zetten.

Velen zagen het protest van de jongeren als een zinloze uiting van geweld, maar in 2008 kwam een generatie de straat op die vond dat ze geen perspectief had en die voelde dat het met het land niet de goede kant op ging. Als je geen goede relaties had met de juiste politicus, dan was het moeilijk om een toekomst voor jezelf uit te bouwen. Als je met de jeugdige relschoppers sprak, dan zeiden ze allemaal dat ze hun woede kwijt moesten tegen een staat die er niet voor hen was,

 » Lees verder