Begrippen bij de materie elektro (over) gevoeligheid.

20-06-21 08:22:00,

       Lichtbundels zichtbaar gemaakt door de mist

Elektrogevoelig geeft aan dat iemand gevoelig is voor elektromagnetische velden (EMV) en daar klachten door kan krijgen of er ziek van kan worden.

Wat zijn elektromagnetische velden (EMV)
Een elektromagnetisch veld, is een veld dat heel de ruimte beslaat. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. Het licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de snelheid van het licht. Elektromagnetische straling wordt wiskundig beschreven als een golf (een zich ruimtelijk voortplantende verandering of trilling). Zichtbare golven te vergelijken met de rimpelingen op water.

Ontstaan van elektromagnetische velden (EMV)
Magnetische velden en elektrische velden hebben geen medium nodig om zich in voort te planten. Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig waar elektrische ladingen zijn en ontstaan mede door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door bewegende elektrische ladingen, zoals bijv. een elektriciteitsdraad waar wisselstroom in Nederland doorheen loopt, in een woning. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we over elektromagnetische velden (in de volksmond straling). In 2020 wordt algemeen aanvaard dat elektromagnetische straling, zoals het licht* en radiogolven, zowel een golf- als een deeltjeskarakter hebben. Beide modellen zijn nodig om verschillende natuurkundige processen te kunnen verklaren. Elektromagnetische straling kan worden gebogen en kan met zichzelf interferen (samen- of tegenwerking van verscheidene EMV op dezelfde tijd en plaats) en een negatieve werking hebben op een toestel, apparaat of lichaam**.

* Het licht van de zon is een golf maar is ook te omschrijven als een stroom aparte deeltjes.

**Natuurlijke elektromagnetische velden en kunstmatig (technische) elektromagnetisch velden hebben hierdoor alle kansen gekregen om elkaar te treffen door de enorme toename van draadloos gebruik. Bij het treffen van elkaar gaan ze elkaar versterken of verzwakken (interfereren) en ontstaan er wisselende trillingen (polarisaties) in o.a. een lichaam. Juist in een menselijk lichaam heeft elke cel zijn eigen trilling en werkt als een zender en ontvanger van de natuurlijke elektromagnetische velden naar de cellen van de alle organen. Natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische geven trillingen die niet meer passen bij de structuur van een lichaam en de lichaamsprocessen worden verstoord met als gevolg klachten.

Natuurlijk elektromagnetisch velden zijn nodig om te leven
De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1932,

 » Lees verder

Oostenrijkse en Duitse artsen in opstand tegen COVID-19 inentingen kinderen – Frontnieuws

19-06-21 08:16:00, © Becker1999 / Flickr (CC BY 2.0) De regeringen in Berlijn en Wenen propageren COVID-19 vaccinaties van kinderen en adolescenten tussen 12 en 15 jaar. In Oostenrijk is nu massaal verzet vanuit de medische beroepsgroep gerezen, schrijft Manfred Ulex.

De Permanente Vaccinatiecommissie (Stiko) in Duitsland wil geen inenting van kinderen tussen 12 en 15 jaar tegen COVID-19 aanbevelen. De voorzitter van de commissie, prof. dr. Thomas Mertens, is van mening dat de gegevenssituatie daarvoor niet toereikend is. De geneesheer-directeur van het Instituut voor Virologie van het Universitair Ziekenhuis van Ulm is van mening dat een vaccinatie van kinderen niet nodig is.

Stiko-lid prof. dr. Christian Bogdan heeft zich ook uitgesproken tegen een algemene inentingscampagne voor kinderen. “Een aanbeveling tot vaccinatie kan niet worden gedaan louter omdat het op dat moment sociaal of politiek opportuun lijkt”, vertelt de immunoloog uit Erlangen aan het dagblad Nürnberger Nachrichten. “Kinderen alleen maar vaccineren om anderen indirect te beschermen is geen voldoende vaccinatie-indicatie”, aldus Bogdan.

De andere leden van de Stiko staan ook achter deze beoordeling, maar de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) blijft pleiten voor kindervaccinatie en zegt dat een aanbeveling of niet-aanbeveling van de kant van de Stiko niet bindend is. Hij gaat echter voorbij aan het feit dat een beoordeling door de Stiko wel degelijk doorslaggevend kan zijn in kwesties van aansprakelijkheid en vorderingen tot schadevergoeding.

Artsen komen in opstand

Ook in Oostenrijk is de kindervaccinatiecampagne in volle gang. Onder het motto #wirzeigenunserGesicht (wij laten ons gezicht zien) hebben nu 120 artsen zich hiertegen uitgesproken en de Artsenvereniging in een video opgeroepen hun aanbeveling te heroverwegen, omdat een solide wetenschappelijke basis daarvoor ontbreekt.

“De goedkeuring van de noodvaccinatie uit de VS vond plaats met een klein aantal deelnemers, een observatie op lange termijn is niet gegeven“, aldus initiatiefneemster Dr. Maria Hubmer-Mogg. Ze zegt dat het ook irritant was dat de dosis niet was aangepast, wat gebruikelijk is in de kindergeneeskunde.

“Kinderen krijgen dezelfde dosis als volwassenen”, zegt de huisarts uit Steiermark. Het is de “morele plicht van ouders om naar de gegevens te kijken”, roept zij op, wijzend op het lage risico van ziekte bij kinderen.

 » Lees verder

The failure of PCR mass testing

19-06-21 03:18:00, PCR cycle threshold (11-37) and positive cell culture (black line, 100% to 0%). The colored bars indicate the number of positive cell cultures per ct per week after infection (1 to 3 weeks). (Jafaar/Raoult)

Published: June 2021
Share on: Twitter / Facebook

A new German study confirms and explains the failure of PCR mass testing.

Already in March 2020, SPR warned that promoting PCR mass testing in the general population (“test, test, test”) would be a huge mistake. The issue never was that these tests didn’t work or that the Drosten PCR paper was “peer-reviewed” in just one day. The issue is that PCR tests cannot determine an acute infection, ongoing infectiousness, and actual disease, especially if ct values are not taken into account.

Several studies have already shown that national PCR testing rates have had no influence at all on covid mortality. A new German study re-analyzed PCR tests of 160,000 people and concluded:

“In light of our findings that more than half of individuals with positive PCR test results are unlikely to have been infectious, RT-PCR test positivity should not be taken as an accurate measure of infectious SARS-CoV-2 incidence. Our results confirm the findings of others that the routine use of ‘positive’ RT-PCR test results as the gold standard for assessing and controlling infectiousness fails to reflect the fact ‘that 50-75% of the time an individual is PCR positive, they are likely to be post-infectious.’” (Stang et al, Journal of Infection, May 2021)

Why has mass PCR testing failed so badly? Most likely because of the role of pre-symptomatic transmission: by the time someone gets a positive test result, the infectious virus is already being neutralized, or in some cases is already long gone. Hence PCR testing really only makes sense in targeted, preemptive high-risk settings, such as hospitals, nursing homes or early border controls, or possibly in Chinese-style preemptive, pooled mass testings of entire 10-million-people cities.

Overall, PCR mass testing has achieved essentially nothing but hundreds of billions in unnecessary costs and large-scale psychological trauma, especially in children. Nevertheless, with millions of deaths,

 » Lees verder