Politieoptreden verziekt vreedzame demo Den Haag met arrestaties – De Lange Mars plus

politieoptreden-verziekt-vreedzame-demo-den-haag-met-arrestaties-–-de-lange-mars-plus

31-05-20 09:44:00,

Foto R. Vellekoop

Op 3 plaatsen zijn demo’s toegelaten op 30 mei door de burgemeester van de stad. Per gebiedje mogen niet meer dan 30 mensen demonstreren. Daarvoor hebben de organisatoren op de Koekamp, het Schelpenpad bij het Malieveld en op Plein 1813 met linten een aantal vierkante meters grond afgezet. Hier wordt op sterk ingeperkte schaal geprotesteerd met sprekers. Met name op de Koekamp (vlak naast het centraal station van Den Haag) is de politiemacht nadrukkelijk aanwezig. Niet dienstbaar zoals het hoort in een democratie, maar dreigend en intimiderend zoals in een politiestaat.

Op de Koekamp, waar de demo door Tinus Koops vervroegd is naar 10 uur, staat een massieve politiemacht dreigend in de volle zon. Rondom staan overvalswagens, 10 politiemensen te paard, veel ME in volle gevechtsuitrusting, politie in burger en camerawagens alsof ieder moment de vreedzame betogers een gewelddadig zullen uitbreken.

Aanfluiting
Foto R. Vellekoop

Deze aanfluiting van de democratie en de vrijheid van meningsuiting wordt nog groter als de ‘ordemensen’ van deze demo de aanwezigen die buiten het 30 meter lint staan voortdurend smeken te blijven bewegen. De politie vat omstanders namelijk op als onderdeel van de demo en dat mag niet, want slechts 30 mensen mogen hun onvrede met lock down en anti coronamaatregelen kenbaar maken. De rest moet ophoepelen, mag er helemaal niet zijn.

Desondanks is de sfeer onder de betogers warm en vriendelijk. Een scala aan sprekers delen gepassioneerd hun boodschap. Voor de aanwezigen die zich ernstig zorgen maken over het afglijden van ons land richting politiestaat is de Koekamp even een warm bad in barre tijden. De ME gaat later pas een negatieve hoofdrol spelen.

Foto R. Vellekoop
Foto R. Vellekoop
Bussen klaar

Ondanks alle vreedzaamheid en harmonie aan de kant van de demonstranten staan rond 11 uur al vijf bussen van de HTM klaar naast het Malieveld. Deze bussen dienen niet als extra inzet  voor toeristen die naar Scheveningen willen. Dit is de verklaring die een HTM-personeelslid de verslaggever voorliegt. Later op de dag worden er twee richting het Centraal Station gecommandeerd om arrestanten af te voeren. Blijkbaar is dit het scenario dat de burgemeester of zijn baasjes vooraf bedacht hebben.

 » Lees verder

Einde verhaal voor Bouterse? | Uitpers

einde-verhaal-voor-bouterse?-|-uitpers

29-05-20 09:29:00,

President Desi Bouterse en zijn vrouw Ingrid Bouterse-Waldring ( foto: Surinaamse regering – President en prominenten)

Een bewogen geschiedenis

Suriname may be ‘off the screen’ of the world’s attention, but the variety of troubles that it has endured in these years suggests parallels with the former Soviet Union, Bosnia, South Africa, Nigeria, Liberia, Lebanon, Burma, Sri Lanka, Canada, Chile, Argentina, Brazil, Peru and Nicaragua. Dat schreef de Amerikaanse politicoloog en Surinamerkenner Edward Dew in zijn boek ‘The trouble in Surinam’. (1)

Dat landje met nauwelijks 600.000 inwoners is nu 45 jaar onafhankelijk van Nederland en heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug: eeuwenlang een Nederlands wingewest en ‘kapotte plantage’, een zeer late dekolonisatie, latente etnische spanningen, een militaire coup, de decembermoorden, straffeloosheid, internationale drugs- en wapenhandel, een populaire president met een zware gevangenisstraf boven het hoofd, een zware economische crisis, een kapseizende begroting, een lege schatkist, een waardeloze Surinaamse dollar, corrupte politici, nepotisme en cliëntelisme, een steenrijke bovenlaag en …een pinarende bevolking ondanks de niet geringe bodemrijkdommen en als daar dan nog eens een coronacrisis bovenop komt, wordt het allemaal nog veel ingewikkelder. (2) De lijst is nog langer en alle elementen ervan lagen op het bord en op de maag van de 383.195 Surinaamse stemgerechtigden uit tien districten kiezers die op 25 mei jongstleden hun stem mochten uitbrengen op 5.743 kandidaten om 934 politici aan te duiden voor de zetels in de 62 ressortraden en de 51 zetels van De Nationale Assemblée (DNA) of het nationaal parlement.

Het voorspel

De inzet bij deze verkiezingen waren zeer groot en zeker voor de zittende president, Desi Bouterse, en de NDP. Sinds 2010 is deze ex-legerleider en zijn partij onafgebroken aan de macht en een derde regeringsperiode zou Desi Bouterse erg goed uitkomen. Zijn verantwoordelijkheid als bevelhebber in de decembermoorden van 1982 waarbij 16 vooraanstaande burgers het leven lieten, blijft hem achtervolgen. Net voor de millenniumwissel werd er op vraag van de nabestaanden van de slachtoffers een gerechtszaak opgestart, waarin nu, twintig jaar later, nog altijd geen definitief vonnis werd geveld. Allerlei vertragingsmanoeuvres van juridische en politieke aard om Bouterse en zijn kompanen uit de wind te zetten lagen hiervan aan de basis. Het steekspel tussen rechterlijke en uitvoerende macht bleef heel het vorige decennium aanslepen.

 » Lees verder

Corona versoepeling in Thüringen – Een kwestie van politiek of recht? | KenFM.de

corona-versoepeling-in-thuringen-–-een-kwestie-van-politiek-of-recht?-|-kenfm.de

29-05-20 08:25:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

De minister van Thüringen, president Bodo Ramelow, heeft zich uitgesproken voor een, ik citeer: „snelle opheffing van alle coronabeperkingen“, voor zover dit niet betekent „basisvoorschriften inzake hygiëne en veiligheid op het werk“. Ramelow wil steeds meer vertrouwen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de burgers. Deze uitspraak leverde hem meteen felle kritiek op van zijn politieke strijdmakkers.

Karl Lauterbach van het EPD riep het kabinet Corona op om een tegengeluid te laten horen bij de aankondiging uit Thüringen en beoordeelde de beëindiging van de Corona-beperkingen als een „verkeerd en fataal“ signaal. Karl Lauterbach ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat de indruk werd gewekt, citaat: „alsof Ramelow wilde toegeven aan de samenzweringstheoretici en de aluminium hoeden in de straat“.

Lars Klingbeil, ook een SPD-politicus en SPD-secretaris-generaal, beschuldigde Ramelow ervan zich te laten leiden door samenzweringstheoretici.

Uit de vele kritieken blijkt eens te meer een gebrek aan begrip voor het functioneren van een moderne rechtsstaat. Door een versoepeling van de coronabeperkingen te evalueren als een wezenlijk politiek besluit en door een wedloop van de deelstaten te vrezen, veronachtzamen de critici grotendeels het principe van proportionaliteit.

Het evenredigheidsbeginsel als onderdeel van de rechtsstaat stelt dat de nadelen van een maatregel die de grondrechten beperkt, niet volledig onevenredig mogen zijn aan de voordelen die de maatregel met zich meebrengt. Daarnaast is er het volgende leidende principe: hoe ernstiger een maatregel inbreuk maakt op de grondrechten, hoe hoger de eisen voor rechtvaardiging. De grondrechten verbinden de wetgeving, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht als rechtstreeks toepasselijk recht. De grondwet heeft voorrang.

Het evenredigheidsvereiste van een maatregel kan worden onderverdeeld in vier punten. De maatregel moet een legitiem doel nastreven, passend en noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Indien een van deze punten niet bevestigend kan worden beantwoord of, omgekeerd, ontkennend moet worden beantwoord, is de maatregel onwettig. 

Een maatregel is passend als hij het bereiken van het legitieme doel bereikt of op zijn minst bevordert. Het legitieme doel is moeilijk te definiëren en is ruim gedefinieerd. In dit verband moet er ook op worden gewezen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bevoegdheden.

 » Lees verder

In het beloofde land doen we alles op afstand

29-05-20 07:08:00,

In 2016 kwam onze honeymoon met Big Tech ten einde. Na talloze affaires was Silicon Valley zijn goodwill kwijt, en vonden zelfs politici dat het tijd werd om Big Tech te beteugelen. Maar corona bracht de grote ommekeer. Big Tech gebruikt deze pandemie om ons voor te houden: wij zijn de oplossing. Alleen technologie kan u redden, laat het maar aan ons over.

De Zeven Plagen en het Beloofde Land: de opiniepers lijkt de laatste tijd wel een soort geactualiseerde bijbelvertaling. De wereld wordt gegeseld door crises van klimaat, energie, voedsel, financiën, informatie, democratie, ongelijkheid, het is nogal geen shortlist – en toen kregen we ook nog de Eerste van de Nieuwe Pandemieën. Daar zitten we, mondkapje voor, boven een ontsmette krant, en lezen de preek van de dag over wat dit virus ons eigenlijk probeert te vertellen. Hoe wij deze wrede les moeten begrijpen, en hoe wij, als we gespaard worden, ons leven zullen moeten beteren. Daar, aan de einder, in het Beloofde Land, voorbij Covid en Corona, zal het allemaal anders moeten.

We weten dat we de werkelijkheid niet kunnen veranderen, nu niet en straks niet, maar we houden de moed erin door elkaar mooie verhalen te vertellen over een betere wereld. Utopische vergezichten om bij weg te dromen. Politiek escapisme. Hervormingsporno.

Nieuwe regels vereisen een sterke staat, maar na veertig jaar neoliberaal dieet zijn de staten zo vermagerd dat ze geen vuist kunnen maken

In 2008, tijdens de kredietcrisis, deden we precies hetzelfde. Het is nu 2020, de financiële industrie snort weer als een naaimachientje, nagenoeg zonder hervormingen, en de kloof tussen arm en rijk groeit nog altijd gestaag. De wereld komt beter tevoorschijn uit zo’n crisis, hebben historici lang geloofd, het is een katalysator voor vooruitgang. De twee wereldoorlogen leidden tot meer gelijkheid en democratie. Maar zoals de onderzoekers Bas van Bavel en Marten Scheffer in 2017 schreven, dit is geen wetmatigheid. Waar het om gaat is dat zo’n crisis leidt tot nieuwe regels. Dat gebeurde niet na 2008, en als het na corona ook niet gebeurt, ‘zal de schok op dezelfde manier doorwerken als na 2008, en de ongelijkheid verder vergroten,’ zei Van Bavel onlangs in Trouw. Scheffer: ‘Het ziet er niet goed uit.’

Nieuwe regels vereisen een sterke staat,

 » Lees verder

We stellen graag aan je voor: Bér Engels

we-stellen-graag-aan-je-voor:-ber-engels

29-05-20 04:12:00,

We zijn zeer verheugd dat Bér als communicatiestrateeg ons team komt versterken.

portret Evelyn Austin

Bér stelt zich aan jullie voor:

“Ik moet vaak denken aan een tentoonstelling van Metahaven in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Terwijl ik daar rondliep, omringd door werken over overleven in een (digitale) politiestaat, transparantie, psychologische oorlogsvoering en propaganda, kreeg ik een beklemmend gevoel. Alsof we al met één been in een dystopische toekomst staan, eentje zoals ik eigenlijk alleen uit mijn favoriete soort films en boeken ken. En er nu maar een klein groepje kunstenaars en activisten is die dat in de gaten heeft, die op de barrières staan en zich verzetten. Activisten zoals Bits of Freedom.”

“Facebook en de AIVD weten toch al alles van je” is het nieuwe “Ik heb niets te verbergen” geworden.

“De zaken waar Bits of Freedom voor vecht moeten wat mij betreft niet alleen voor iedereen begrijpelijk, maar ook relateerbaar zijn. Want de ontwikkelingen raken iedereen, maar zijn niet voor iedereen altijd even voelbaar. Omdat bijvoorbeeld sommige groepen mensen harder geraakt worden dan anderen. En omdat de ontwikkelingen vaak sluipend, onopgemerkt plaatsvinden en heel structureel zijn. Bijvoorbeeld het hongerige platformkapitalisme en een overheid die niet met haar tengels uit onze zaken kan blijven. Het is makkelijk om daar cynisch over te raken. “Facebook en de AIVD weten toch al alles van je” is het nieuwe “Ik heb niets te verbergen” geworden.

Het is ook makkelijk reactionair te worden, terug te willen naar een overzichtelijker internet, één waarin je modem nog geluid maakte. Maar we moeten niet terug en we mogen niet neerslachtig raken. We moeten later in een toekomst leven die we ons nu voorstellen. En hebben verhalen nodig om ons die vrije en open toekomst voor te kunnen stellen. We moeten ons tegen de huidige machtstructuren verzetten en laten zien dat het allemaal ook anders kan.

De afgelopen 10 jaar heb ik als strateeg en communicatie-adviseur voornamelijk in de muziekindustrie en cultuursector gewerkt. Ik heb daar veel geleerd over het vertellen van verhalen. En over het abstracte en ongrijpbare, persoonlijk en relevant maken. Ik ben heel blij dat ik nu bij Bits of Freedom dat ook op deze ontzettend belangrijke onderwerpen mag gaan doen.”

 » Lees verder

Minister negeert Kamerverzoek om ECB ter verantwoording te roepen

29-05-20 06:58:00,

Minister Wopke Hoekstra reageerde op aandringen van de vaste Kamercommissie Financiën op een artikel van FTM over de ECB-steun aan multinationals. Hoewel het ministerie bevestigt dat grote bedrijven meer profiteren van het ECB-geld dan het mkb, weigert Hoekstra hierover de discussie aan te gaan in Brussel of Frankfurt.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft op verzoek van de vaste Kamercommissie Financiën gereageerd op het Follow the Money-artikel ‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van 23 april jongsleden. FTM onthulde dat de Europese Centrale Bank (ECB) 7 miljard euro per maand overmaakt naar bedrijven als Shell, British American Tobacco en Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — bedrijven die nog altijd voornemens zijn om dit jaar dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. 

De ECB doet dit in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): een corona-steunprogramma van 750 miljard euro. Binnen dat programma creëert de ECB nieuw geld voor de financiering van staten, maar ook voor het bedrijfsleven. Het PEPP komt bovenop het zogeheten Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) dat al sinds 2016 loopt. De ECB heeft zo al meer dan 206 miljard nieuwe euro’s voor multinationals gecreëerd. Daarvan kwam 37 miljard euro rechtstreeks op de rekening van grote bedrijven terecht; en meer dan 165 miljard via de omweg van een tussenpartij.

Een deel van de nieuwe corona-euro’s verdwijnt zo dus in de zakken van de rijke aandeelhouders van deze multinationals. Dat was voor Kamerlid Renske Leijten (SP) aanleiding om het artikel te bespreken in de commissievergadering. Leijten: ‘Het is stuitend dat de ECB geld creëert voor de rijke aandeelhouders van oliebedrijven en tabaksproducenten, terwijl de rest van de samenleving dat geld keihard nodig heeft. Het is ook niet in lijn met de doelstellingen van de EU.’

Leijten vindt dat het opkoopprogramma moet stoppen. Er zijn volgens haar betere alternatieven denkbaar: ‘Als je de economie echt wil stimuleren, kun je beter alle Europese burgers rechtstreeks geld geven.’ 

Wie bepaalt het economische beleid van Europa?

De commissie stemde unaniem in met Leijtens verzoek aan minister Hoekstra om opheldering te geven over het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties en zich in Frankfurt en Brussel in te zetten voor een einde aan deze praktijken. Leijten: ‘Het huidige beleid is gestoeld op het sprookje van trickle down economics: dat als het met de rijken goed gaat,

 » Lees verder

Objective: Health – het nieuwe normaal: de technocratie is gearriveerd

objective:-health-–-het-nieuwe-normaal:-de-technocratie-is-gearriveerd

28-05-20 06:30:00,

De paniek van het coronavirus, hoe onterecht het ook was, dient als rechtvaardiging voor een hele reeks technologieën die in het recente verleden zelden voorkwamen. Met een tankende economie, de snelle uitholling van de burgerlijke vrijheden en een wanhopig en bang volk, lijkt de top-down controle van de bevolking waarvan de elite eeuwenlang heeft gedroomd gemakkelijk binnen hun bereik.

Contact tracering, 5G-bewakingstoestand, immuniteitspaspoorten, datamining, geldloze samenleving – onze postplandemische wereld begint heel veel op iets uit een dystopisch sciencefictionverhaal te lijken. Aangezien zoveel van deze ‘toekomstige’ technologieën de huidige wereld beginnen binnen te dringen, stopt iemand dan om na te denken over waar we naartoe gaan? Is dit niveau van technocratie waar mensen om vragen?

Ga met ons mee in deze aflevering van Objective: Health als we kijken naar de Brave New Normal van de technocratische staat Big Brother. De toekomst is hier en het is grimmig.


Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!   » Lees verder

President van El Salvador kondigt aan dat hij hydroxychloroquine gebruikt, zegt ‘De meeste wereldleiders’ doen hetzelfde

president-van-el-salvador-kondigt-aan-dat-hij-hydroxychloroquine-gebruikt,-zegt-‘de-meeste-wereldleiders’-doen-hetzelfde

28-05-20 06:27:00,

President van El Salvador Nayib Bukele heeft aangekondigd dat hij hydroxychloroquine gebruikt als preventieve maatregel tegen het coronavirus.

Bukele vertelde dinsdag aan verslaggevers dat “de meeste wereldleiders” hetzelfde doen en heeft zich afgevraagd waarom wereldleiders wordt geadviseerd het te gebruiken terwijl het publiek dat niet wordt aangeraden.

‘Ik gebruik het als profylaxe, president Trump gebruikt het als profylaxe, de meeste wereldleiders gebruiken het als profylaxe’, zei Bukele.

President Donald Trump is een voorstander van het medicijn, dat normaal gesproken wordt gebruikt om malaria te behandelen, en heeft onlangs aangekondigd dat hij het had gebruikt.

‘Er zijn veel goede dingen uitgekomen over de hydroxy. Het zou je verbazen hoeveel mensen het gebruiken, vooral de eerstelijnswerkers, ‘zei Trump op 19 april in het Witte Huis.’ Ik gebruik het toevallig. Ik neem het, hydroxychloroquine. Nu.”

Trump heeft sindsdien zijn regime voltooid.

De Wereldgezondheidsorganisatie schortte maandag een proef met het medicijn op omdat ze zich zorgen maakte over de veiligheid. Na hun aankondiging zei Bukele dat El Salvador het niet langer zou promoten als behandeling voor het virus, maar dat mensen het zouden kunnen blijven gebruiken als een preventieve maatregel als ze dat willen.

Op Twitter vroeg Bukele zich af waarom wereldleiders werd geadviseerd om het te nemen, terwijl het grote publiek dat niet is aangeraden.

Does it work? I don’t know.

But we have been advised to take it. While the rest of the world is being advised not to.

Why? That’s a question worth asking.

Isn’t it? https://t.co/6ulY2CJQFJ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 27, 2020

“Werkt het? Ik weet het niet. Maar ons is aangeraden om het te nemen. Terwijl de rest van de wereld wordt geadviseerd dit niet te doen. Waarom? Dat is een vraag die het waard is om te stellen. Is het niet? ” schreef Bukele.


Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!   » Lees verder

Revolutie en oorlog komt niet door een epidemie maar door een economische ramp

revolutie-en-oorlog-komt-niet-door-een-epidemie-maar-door-een-economische-ramp

27-05-20 06:00:00,

ShareTweet

Read Time:2 Minute, 59 Second

Cartoon | LectrrOorlogen zijn altijd het gevolg van de economische ineenstoring van een systeem

Epidemieën veroorzaken geen revoluties, maar oorlogen en economische rampen wel. Vandaag, door de schuld van onze heersers, zijn de economieën van de EU verwoest en bereiden we ons voor op oorlog. We gaan door een cruciale tijd waarin het beste en het slechtste kunnen ontstaan.

Deze verandering in de wereld zal het antwoord zijn op de verdwijning van de middenklasse, geïmpliceerd door financiële globalisering en aan de kaak gesteld door de Gele Vesten in Frankrijk, de woedende burgerbevolking in Duitsland, Spanje en Italië, net zoals de Tweede Wereldoorlog een reactie was op de uitputting van koloniale rijken en de crisis van het kartelkapitalisme in 1929 .

Europa was al voor de zogeheten epidemie, financieel al ingestort. Ook de VS kan haar positie niet houden met zoveel schuld. De verwoestende oorlogen, die Europa en de VS in naam van de “War on Terror” gevoerd hebben in Afghanistan, Irak, Syrië, Libië en Oekraïne heeft miljarden Euro’s en Dollars gekost. De verwoesting door NATO en VS-wapens in bovengenoemde landen is niet te beschrijven. Het aantal vluchtelingen dat Duitsland zo “liefdevol” heeft opgenomen na eerst meegeholpen te hebben met de verwoesting is tot een nog nooit vertoond aantal gestegen.

Afrika is sinds haar kolonisatie letterlijk leeggeroofd door de meeste Europese landen: Goud, diamanten, olie en nu het “hot” item kobalt, zodat alle verwende groene “yuppies” nu een elektrische auto kunnen rijden. Mensen hebben geen perspectief meer in Afrika, ze zijn leeggeroofd door de Europese criminele elite, die haar criminele daden probeert te verbergen door zogenaamde hulporganisaties, denk aan Amnesty International en de Witte Helmen.

De olie bedrijven zoals Shell mede verantwoordelijk zijn voor grote ramp die zich in Nigeria afspeelt. Waar zijn de Greta Thunbergs van deze wereld die erover berichten? Greta wordt gebruikt, net als in de Syrië oorlog, ditmaal voor Agenda 2030

War on Terror, een aanduiding die in de periode 2001-2020 die werd gebruikt door de toenmalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush Jr. Hij gebruikte 9/11 voor deze nietsontziende oorlog tegen miljoenen mensen en de elite loog waar het hen uitkwam,

 » Lees verder

Een besmet pakhuis: zo kocht Lucas Bols geroofd Joods bezit tijdens WO II

27-05-20 06:35:00,

Jeneverproducent Lucas Bols was een van de vele kopers van geroofd Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Pointer naar meer dan zevenduizend vastgoedtransacties uit die tijd. Notarissen speelden bij de pandenroof een sleutelrol.

Dit stuk in 1 minuut

  • Het karakteristieke zwarte pand aan de Amsterdamse De Ruijterkade 127 herbergt nu luxe appartementen. Ooit was het van Mozes Poppelhouwer. Deze Joodse kaashandelaar kwam op 30 september 1942 om in Auschwitz. 

  • In 1943 kocht de firma Lucas Bols het pakhuis. Op 25 maart verwisselde het pand via een tussenhandelaar twee keer van eigenaar. Daarbij verdrievoudigde de waarde. 

  • Niet alleen het pakhuis van Poppelhouwer werd op deze manier geroofd, ontdekten Follow the Money en Pointer. In meer dan 250 gemeenten in Nederland zijn naar schatting 10.000 woningen en bedrijfspanden geroofd van Joodse eigenaren.

  • Van ruim zevenduizend transacties is alle administratie bewaard gebleven. Het Nationaal Archief heeft deze Verkaufsbücher het afgelopen jaar gedigitaliseerd. Pointer en Follow the Money kregen hier toegang toe.


Lees verder

Mozes Poppelhouwer handelt in kaas. Koosjere kaas, om precies te zijn. Onder Joodse Amsterdammers is zijn naam al jaren een begrip; hij mag rekenen op een uitgebreide en loyale klantenkring. Hij exporteert ook jaarlijks tientallen kilo’s kaas naar Duitsland. De zaken gaan zo goed, dat Poppelhouwer zijn woning vlak buiten de Amsterdamse Jodenbuurt onlangs heeft kunnen inruilen voor een statig nieuw woonhuis in Nieuwer-Amstel (het huidige Amstelveen).

In de Nederlandse kaaswereld van voor de Tweede Wereldoorlog speelt hij een vooraanstaande rol. Poppelhouwer is zowel voorzitter van de Vereeniging van Amsterdamsche Kaasgrossiers als bestuurslid bij de Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren. Hij is bepaald geen man die over zich heen laat lopen: in discussies over de kaashandel laat hij vaak luid van zich horen. 

Als de regering in 1929 bijvoorbeeld een keurmerk wil invoeren waaruit de Nederlandse oorsprong van geëxporteerde kaas moet blijken, noemt hij dat in het Algemeen Handelsblad volstrekte flauwekul: ‘De Hollandsche kaas behoeft geen regeeringshulp.’ En wanneer het bestuur van de Vereeniging van Kaashandelaren in 1930 een speciaal kwaliteitsstempel wil invoeren voor de beste kazen, ligt Poppelhouwer tijdens de jaarvergadering dwars.

 » Lees verder

Het hardnekkige wegkijken van de commissie-Donner

27-05-20 06:34:00,

De commissie-Donner stelt dat bijna niemand wist dat ouders hard getroffen werden door het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Maar uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de commissie lenig met de feiten omging: voormalig minister Lodewijk Asscher, zijn collega’s in het kabinet en een stoet ambtenaren wisten precies hoe groot het probleem was. Dat geldt ook voor voorzitter Piet Hein Donner.

Donderdag 12 maart 2020 is voor tienduizenden gedupeerde ouders een spannende dag in de toeslagenaffaire. De Adviescommissie Uitvoering Toeslagen presenteert haar eindrapport Omzien in verwondering 2, dat duidelijk zal maken of het kabinet de ouders financieel gaat compenseren. En waarom dit zo heeft kunnen ontsporen – althans, dat is de hoop.

Het had niets met (vermeende) fraude te maken, wel met het ‘alles-of-niets-karakter’ van de regelgeving

De ogen zijn gericht op de voorzitter van de commissie, Piet Hein Donner, de oud-minister van CDA-huize. Zijn persconferentie is het voorlopige hoogtepunt van de toeslagenaffaire – ooit begonnen vanwege de op hol geslagen fraudejacht van het CAF: Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst. Dit team bestempelde honderden ouders ten onrechte als fraudeur en zette hun toeslag stop. Naar het verweer van de ouders werd niet geluisterd.

Begin 2020 komt aan het licht dat nog eens tienduizenden ouders het slachtoffer zijn geworden van het hardvochtig terugvorderen van de toeslag. Bij hen had het niets met (vermeende) fraude te maken, zoals bij de CAF-zaken, wel met het ‘alles-of-niets-karakter’ van de regelgeving. Die schreef voor dat de Belastingdienst uitbetaalde toeslagen in zijn geheel moest terugvorderen als ouders te weinig (of geen) eigen bijdrage hadden betaald (de zogeheten ‘nihilstelling’). Vaak ging de terugvordering om bedragen van tienduizend euro of meer – een disproportionele bestraffing voor een kleine onregelmatigheid, meestal ontstaan uit onkunde.

De toeslagenaffaire 2.0 was geboren.

De politieke top greep niet in bij toeslagenaffaire. Kijk hier hoe dat ook alweer zat.

Zo ontstonden terugvorderingen

De wet bepaalt dat je een eigen bijdrage verschuldigd bent. Als je die niet of niet geheel had betaald, verloor je het recht op kinderopvangtoeslag en vorderde de Belastingdienst de gehele toeslag over een jaar terug – vaak wel tienduizend euro of meer. 

Dat kon ook gebeuren als er met de aanvraag iets misging, bijvoorbeeld als er meer uren waren aangevraagd dan er daadwerkelijk werden opgenomen,

 » Lees verder

Covi-Pass digitaal gezondheidspaspoort, gecertificeerd door de Verenigde Naties, gebruikt uw biometrische kenmerken om ‘veilige terugkeer mogelijk te maken’ naar de wereldwijde samenleving

covi-pass-digitaal-gezondheidspaspoort,-gecertificeerd-door-de-verenigde-naties,-gebruikt-uw-biometrische-kenmerken-om-‘veilige-terugkeer-mogelijk-te-maken’-naar-de-wereldwijde-samenleving

26-05-20 08:37:00,

COVI-PASS ™ ️ is uitgerust met encryptie van militaire kwaliteit en heeft meer dan 2,2 miljoen variaties aan codes, die veilig overeenkomen met gecertificeerde tests, die allemaal iets anders kunnen doen op basis van de details van de scanner: gebruikers-ID, tijd en datum, apparaat type en hoe vaak ze hebben gescand. Door unieke biometrische toegang krijgen gebruikers toegang tot hun gezondheids- en immuunresponsinformatie. COVI-PASS ™ ️ zorgt voor een veilige terugkeer naar werk en leven.

EM Bio-Tech loopt voorop in Global Health-Tech en heeft COVI-PASS ™ ️ ontwikkeld om de gezondheidssector te revolutioneren met zijn digitale gezondheidspaspoort.

Gisteren spraken we tijdens onze wekelijkse Prophecy News Podcast over Fase II van de geplande COVID-19 pandemie en hoe deze eruit zou zien. Vandaag wil ik je visueel laten zien hoe fase II eruit zal zien. Het is belangrijk om te onthouden dat naarmate de COVID-19-vergrendeling wordt opgeheven, de echte vergrendeling eraan komt. Weet je nog hoe Bill Gates er op beroemde wijze voor waarschuwde dat de ‘oorlog van de toekomst’ niet ‘raketten maar microben’ zou omvatten? Maak kennis met COVI-PASS, uw digitale gezondheidspaspoort dat biometrische markeringen gebruikt om u te laten herintegreren in de samenleving.

‘En het zorgt ervoor dat iedereen, zowel klein als groot, rijk en arm, vrij en gebonden, een merkteken in hun rechterhand of op hun voorhoofd ontvangt: en dat niemand mag kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken had, of de naam van het beest of het nummer van zijn naam. Hier is wijsheid. Laat hem die verstand heeft het getal van het beest tellen: want het is het getal van een mens; en zijn nummer is zeshonderd zes en zestig. ‘ Openbaring 13: 16-18 (KJB)

COVI-PASS komt naar ons vanuit het VK, compleet met certificering van de Verenigde Naties en de steun van wereldregeringen, niet als ‘de’ oplossing, maar de eerste van vele digitale gezondheidspaspoorten die zijn ontworpen om ons te controleren en ons digitaal en elektronisch op slot te houden . Dit is hoe het werkt:

STAP EEN: De geautoriseerde zorgverlener maakt een nieuw Digital Health Passport-account aan door de unieke gegevensvelden van de persoon in te vullen. Als de gebruiker zich thuis heeft aangemeld, kan de zorgverlener eenvoudig de vooraf gedefinieerde VCode®-personen scannen die automatisch de gebruiker naar het systeem zullen brengen.

 » Lees verder

“Alsof het bedoeld is om mensen te infecteren”: COVID-19 ‘celkweek’-theorie komt op gang

“alsof-het-bedoeld-is-om-mensen-te-infecteren”:-covid-19-‘celkweek’-theorie-komt-op-gang

26-05-20 08:36:00,

Een wetenschappelijke studie die constateerde dat COVID-19 een “celkweek” kan zijn die uniek is aangepast voor overdracht op mensen (meer dan enig ander dier – inclusief vleermuizen), wint aan stoom.

De paper, die momenteel door collega’s wordt beoordeeld, is afkomstig van professor Nikolai Petrovsky van de Flinders-universiteit, die meer dan twee decennia lang vaccins heeft ontwikkeld tegen influenza, ebola en dierlijke sars. Hij zegt dat zijn bevindingen de mogelijkheid bieden dat COVID-19 uit een laboratorium lekte, volgens Sky News.

“De twee mogelijkheden waarvan ik denk dat beide nog open zijn, is dat het een toevallige overdracht van een virus van een nog niet geïdentificeerd dier op een mens was. De andere mogelijkheid is dat het een accidentele vrijlating van het virus uit een laboratorium was”, zei Petrovsky en voegde toe: “We kunnen zeker niet uitsluiten dat dit afkomstig was van een laboratoriumexperiment en niet van een dier. Het zijn beide open mogelijkheden.”

Professor Petrovsky, de voorzitter en onderzoeksdirecteur van Vaxine Pty Ltd, zei dat COVID-19 genetische elementen heeft die lijken op vleermuiscoronavirussen en andere coronavirussen.

De manier waarop coronavirus menselijke cellen binnendringt, is door te binden aan een eiwit op het oppervlak van longcellen, ACE2 genaamd. Uit de studie bleek dat het virus nauwer aan mens-ACE2 was gebonden dan aan een van de andere dieren die ze testten.

‘Het was alsof het bedoeld was om mensen te infecteren’, zei hij.

“Een van de mogelijkheden is dat een dierlijke gastheer tegelijkertijd werd geïnfecteerd door twee coronavirussen en COVID-19 het nageslacht is van die interactie tussen de twee virussen. -Sky News

‘Hetzelfde proces kan plaatsvinden in een petrischaal’, voegde Petrovsky eraan toe. “Als je cellen in cultuur hebt en je hebt menselijke cellen in die cultuur die de virussen infecteren, als er twee virussen in dat gerecht zitten, kunnen ze genetische informatie uitwisselen en kun je per ongeluk of opzettelijk een heel derde nieuw virus maken uit dat systeem. ”

“Met andere woorden, COVID-19 zou kunnen zijn gemaakt op basis van die recombinatiegebeurtenis in een dierlijke gastheer of het zou kunnen hebben plaatsgevonden in een celkweekexperiment.”

In januari begon Petrovsky met het modelleren van het virus om te proberen een vaccinkandidaat te maken. Volgens het rapport begon hij vervolgens te onderzoeken “welke diersoort mogelijk betrokken was bij de overdracht op mensen” om de oorsprong van het virus beter te begrijpen,

 » Lees verder

Een wapenstok voor boa’s? ‘Wapen is nooit een verdedigingsmiddel’

een-wapenstok-voor-boa’s?-‘wapen-is-nooit-een-verdedigingsmiddel’

26-05-20 12:55:00,

Agressie

2 uur 22 minuten geleden
Aangepast: 1 uur 19 minuten geleden


Boa’s protesteren in Rotterdam.

Beeld © ANP

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) protesteren vandaag omdat ze uitgerust willen worden met een wapenstok en pepperspray. Zo zouden ze zich kunnen verdedigen als ze te maken krijgen met agressie, maar volgens deskundigen is dat helemaal niet waar de discussie over moet gaan.

“We brengen de boa’s nu in een positie waar ze niet voor bedoeld zijn”, zegt Jaap Timmer. “En dat is allemaal het gevolg van een krakkemikkige politiewet die ervoor zorgt dat boa’s taken van de politie doen.” Timmer is politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Grapperhaus wil geen wapenstok en pepperspray voor boa’s

Politie anders inzetten

“Er is nog nooit zoveel politie in Nederland geweest als nu. Ze zijn alleen niet altijd op de juiste plek.” Daar moet volgens hem wat aan veranderen.

“De politiewet moet veranderen zodat burgemeesters meer zeggenschap hebben over de inzet van de politie”, zegt Timmer. Boa’s zouden zich dan weer puur bezig kunnen houden met waar ze voor bedoeld zijn: het handhaven van bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen.

Demonstrerende boa's in Amsterdam.
Demonstrerende boa’s in Amsterdam.

© ANP

Dat werk is volgens boa en kaderlid bij de Nederlandse Boabond Anita Meijer niet meer te doen zonder wapenstok. Zelf mag ze er een dragen, omdat ze werkt in het openbaar vervoer. Ze gebruikt hem niet vaak, maar dreigt er soms wel mee. “Het is triest dat we gebruik moeten maken van wapens, maar het is nodig, want tegenwoordig als er een confrontatie is met iemand, staat er binnen no-time een hele groep voor je. Dan ga je het zonder wapen gewoon niet redden.”

Geweld in IJmuiden

Voorzitter van de Boabond Ruud Kuin noemt als voorbeeld het incident in IJmuiden afgelopen Hemelvaart. Daar werd een boa door een grote groep jongeren mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis.

“Ook al is de politie er in zo’n situatie snel, dan nog duurt het vaak een paar minuten”, zegt Meijer. “Juist in die eerste paar minuten gaat het vaak fout.

 » Lees verder

De kracht van verandering begint bij afwerpen van angst, programmering en valse illusies en ontpopt zich tot een ware revolutie

de-kracht-van-verandering-begint-bij-afwerpen-van-angst,-programmering-en-valse-illusies-en-ontpopt-zich-tot-een-ware-revolutie

26-05-20 12:46:00,

bron: sohf.nl

De halve wereld is de afgelopen maanden in diepe angst geschoten voor de onzichtbare coronavirus vijand. De meerderheid heeft geen benul hoe de media en politiek in samenspel met de machtspiramide (die al sinds mensenheugenis overeind staat) de waarneming van onze wereld bepaalt. Vrijwel alles wat we zien en dus geloven, wordt ingekleurd als een collectieve Trumanshow, waarin de top van die piramide de perceptie bepaalt.

Het kritische gedeelte van de bevolking wordt gevoed vanuit dezelfde machtspiramide, maar dan vermomd als en verscholen onder de burgerij.

Zoek je de waarheid in het web van de spin, dan trilt het draadje en weet de spin dat je in haar web zit. Tril je harder dan komt de spin naar je toe gerend om je in te kapselen. We zitten in het wereldwijde web (www) en moeten ons herinneren dat de enige weg eruit, verscholen ligt in het voorkomen dat we erin vliegen. Maar als we eenmaal in het web zitten is het zaak te voorkomen dat je ingekapseld wordt. Je vleugels op tijd gebruiken en je losrukken is de enige oplossing.

Dat is allemaal mooie beeldspraak, maar de praktijk is weerbarstig. Het is belangrijk dat we beginnen met de ontdekking dat we ons leven lang al in een programmeringsweb zitten; een valse realiteit die ons bewustzijn verlaagd heeft en ons in de afhankelijkheidsmodus gebracht heeft.

Als we blijven zoeken in het web om te kijken of we de spin op onwaarheden kunnen betrappen, dan vergeten we dat elk draadje door de spin geweven is.

Mijn boek van november 2019 geeft een samenvatting van hoe deze Trumanshow collectief in stand gehouden wordt. Alle radartjes in het klokwerk van de macht kennen slechts hun eigen radartjes-deelgebied. Zij kunnen of willen het grote plaatje niet zien. Soms is dat ‘niet willen zien’, omdat er een financiële vergoeding of een carrière tegenover staat. Geld en aanzien is voor velen de reden om de ogen te sluiten (mochten ze al iets van het grote plaatje ontdekken). Meestal is het ‘niet kunnen zien’ omdat iedereen een vergelijkbare vorm van programmering is ondergaan.

We zijn gaan geloven in kretologie als ‘kennis is macht’, we zijn gaan geloven dat als we de lessen volgen en ijverig zijn we meer bereiken,

 » Lees verder

Geanticipeerde risico-nemingsschaamte

geanticipeerde-risico-nemingsschaamte

26-05-20 06:15:00,

Anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven is, tijdens de huidige coronacrisis, een tijdelijke abnormale regel die bedoeld is om overdracht van het virus te voorkomen en te beperken. Er is veel onduidelijkheid over of de regel nu wel of niet werkt voor iedereen. Is anderhalve meter wel genoeg? Of is een meter al genoeg? Of is zes meter nog niet genoeg? Heeft het alleen zin in slecht geventileerde ruimten waar veel mensen bij elkaar zijn? En heeft het geen zin om anderhalve afstand te nemen in de buitenlucht? Is het zinvol bij jonge mensen die geen contact hebben met oudere en  kwetsbare mensen? Er is heel veel onduidelijk en daarom is het wellicht verstandig om in deze tijd in alle omstandigheden deze anderhalve meter regel te volgen. En dat doen we met ons allen vanuit vanuit angst en solidariteit. Maar hoe lang gaan we dit volhouden? Krijgen we een samenleving waarin anderhalve meter afstand tot elkaar normaal is geworden? De incidentie van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens daalt de laatste weken gestaag. Wellicht doordat de meeste mensen zichzelf streng aan de opgelegde regels hielden. Maar zeker weten we dat niet. Er is groepsimmuniteit hetgeen wil zeggen dat mensen ondanks alle regels toch besmet zijn geweest zonder dat ze daar iets van gemerkt hebben. Maar er dreigt, zo zeggen de virologen in de mainstreammedia ons, een tweede golf van besmettingen en dus ziekenhuisopnames en overlijdens. Wat dan? Wéér een lockdown, en un strenger? De collectieve economische en psychologische schade aan de samenleving is al aanzienlijk en het is nu nog onvoorspelbaar hoe groot deze werkelijk zal zijn.

Deze onzekerheid genereert angst in de samenleving en doet mensen de onzichtbare risico’s mijden en er ontstaat als gevolg geanticipeerde risicomijding en weer als gevolg dáárvan geanticipeerde risiconemingsschaamte. Het genereert groepsdenken en geïnternaliseerde risicomijding. Het is allemaal razend ingewikkeld.

Leven met risico’s Risicoloos leven is onmogelijk, maar het is mensen eigen om dit risico zo veel mogelijk te beperken. We sluiten bijvoorbeeld verzekeringen af om de financiële risico’s van onvoorziene incidenten af te dekken. Zo is er, wanneer je deelneemt aan het verkeer een risico op het veroorzaken van een verkeersongeval. Dat is een dagelijks risico. Je kunt niet voorspellen of je betrokken raakt bij een ongeval. Om te voorkomen dat we door zoiets onvoorziens  financieel in de problemen komen sluiten we dus een verzekering af.

 » Lees verder

Complotdenkers, de hedendaagse Geuzen

complotdenkers,-de-hedendaagse-geuzen

26-05-20 06:04:00,

Gastbijdrage van Groene Wolf

Mensen die wat verder kijken dan NPO, NOS en RTL worden tegenwoordig uitgemaakt voor complotdenker. Deze mensen vormen klein leger andersdenkenden, die een hinderlijke luis in de pels vormen voor de gevestigde orde. De andersdenkenden zetten over het algemeen vraagtekens bij het globalisme, ook wel New World Order genaamd. Maar waarom zouden we de term complotdenker of conspiracy theorist niet juist omarmen. Tijdens de 80 jarige oorlog was Geus, Watergeus of Bosgeus in eerste instantie ook een scheldwoord. Tijdens de 80-jarige oorlog werden de Nederlanden en een aantal andere Europese landen bezet door een vreemde macht, die destijds in Spanje zetelde, namelijk het Spaanse koningshuis. Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoedzaaier of schooier, maar kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden niet Spaans gezind was.

Hierbij een geheugen opfrissertje over de Tachtig jarige oorlog.

In onze geschiedenisboekjes wordt de nadruk van het geuzenverzet in Den Briel of Brielle gesitueerd, maar in de provincie Zeeland waren de Geuzen zeer actief, getuige deze Wikipedia’s:
Opstand van Vlissingen
Geschiedenis van Vlissingen
Geschiedenis van Zierikzee

Ook in onze tijd zien we een stille machtsverschuiving binnen Europa naar Brussel, ofwel de “Europese Unie”. Steeds meer macht en regelgeving, vaak in het belang van multinationals en tegen het belang van de lokale bevolking, wordt sluipend overgeheveld naar de ongekozen Europese Commissie en naar het vleugellamme Europese Parlement, waaraan wij o.a. de introductie van de Euro te danken hebben. Ben je niet zo blij met de EU en multinationale macht, dan ben je een complotdenker! Mooi zo! Wees er maar trots op.

De term conspiracy theorist of complotdenker is trouwens een bedenksel van de CIA, naar aanleiding van kritieken op het officiële rapport over de moord op JFK. Daarover gaat dit artikel van Paul Craig Roberts: The Term “Conspiracy Theory” Was Invented by the CIA In Order To Prevent Disbelief of Official Government Stories

In de strijd tegen de Spanjaarden sloten de Nederlanden een gelegenheidscoalitie met de Duitse Willem van Oranje. Maar om deze figuur nu vader des vaderland te noemen,

 » Lees verder

Ons kent ons in het topsectorenbeleid

25-05-20 07:34:00,

De overheid heeft, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda, extra geld uitgetrokken voor onderzoek dat de transitie naar kringlooplandbouw kan versnellen. Maar er is iets vreemds aan de hand met de manier waarop dat geld wordt verdeeld. Herman Lelieveldt zocht het uit, en vermoedt dat hij eerder de Staatsloterij zal winnen dan zijn onderzoeksvoorstel gehonoreerd te zien. ‘In de praktijk komt het erop neer dat een voorstel waarbij Wageningen niet betrokken is, vrijwel kansloos is.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Het kabinet heeft in het kader van het topsectorenbeleid zes missies op het gebied van landbouw, water en voedsel geformuleerd en 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor publiek-private samenwerkingsprojecten die de omslag naar een duurzamer voedselsysteem moeten stimuleren. 
  • Van deze 15 miljoen euro is 10 miljoen euro gereserveerd voor Wageningen Research (WR). Alle overige instellingen moeten het met de resterende 5 miljoen doen, terwijl Wageningen ook nog eens op dat deel van het geld mee kan bieden.
  • In de programmateams die de projectvoorstellen op haalbaarheid beoordelen zitten alleen onderzoekers van Wageningen, niet van andere onderzoeksinstellingen.
  • Deze gang van zaken is symptomatisch voor de manier waarop de rijksoverheid Wageningen bevoordeelt bij de verdeling van onderzoeksgeld.


Lees verder

15 miljoen euro: zo groot is de pot geld die klaarstaat voor onderzoeksvoorstellen in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel. Gevraagd wordt om onderzoek dat de overgang naar de kringlooplandbouw kan vergemakkelijken en versnellen: denk aan het vergroten van de natuurlijke weerbaarheid van planten, een beter verdienvermogen voor boeren, en true pricing om keuzegedrag van consumenten duurzamer te maken. Wel opschieten, want uiterlijk 31 mei moet je een eerste idee inleveren.

Toch doe ik waarschijnlijk niet mee aan deze call: ik ben er inmiddels achter dat mijn kans om in de prijzen te vallen kleiner is dan die om de Staatsloterij te winnen, vanwege de manier waarop dit onderzoeksprogramma gefinancierd wordt. Wie de oproep goed leest, ziet dat liefst tweederde van het onderzoeksgeld, 10 miljoen, verplicht besteed moet worden bij Wageningen Research en er maar vijf miljoen beschikbaar is voor de overige kennisinstellingen.

 » Lees verder

600 artsen roepen Trump op te stoppen met #lockdown – De Lange Mars plus

600-artsen-roepen-trump-op-te-stoppen-met-#lockdown-–-de-lange-mars-plus

25-05-20 07:30:00,

Ongeveer 600 Amerikaanse artsen hebben president Trump een brief geschreven waarin ze hem oproepen de lock down te stoppen vanwege de exponentieel groeiende negatieve gevolgen. Ze verklaren dat de anti-coronamaatregelen in de VS miljoenen slachtoffers zal eisen door dakloosheid, alcoholisme, drugsgebruik en zelfdoding.

Geen routine-onderzoeken meer

Veel patiënten hebben hun routine-onderzoeken sinds de pandemie niet meer gekregen. Hierdoor missen zij mogelijk levensveranderende diagnoses zoals kanker en hartproblemen. Zoals 150.000 Amerikanen per maand die hun routine-onderzoek voor kanker niet hebben gekregen.

In hun brief schrijven de medici dat ze gealarmeerd zijn door het gebrek aan aandacht voor de toekomstige gezondheid van de patiënten. De gevolgen voor de gezondheid worden enorm onderschat.

De doktoren zien dat sinds de invoering van de lockdown, telefoontjes naar zelfmoordlijnen zes keer zoveel zijn geworden en drankverkopen zijn toegenomen met 300 tot 600 procent.

Uit zicht

De gevolgen van de lockdown zullen uit het zicht blijven als alcoholisme, dakloosheid, zelfdoding, hartaanval of nierfalen. Bij de jeugd heet het financiële instabiliteit, werkloosheid, wanhoop, drugsverslaving, ongeplande zwangerschappen, armoede en misbruik.

Veel huren blijven ondertussen onbetaald en familierelaties gaan kapot.

Ze schrijven, “Het is onmogelijk de korte, medium of lange termijn schade aan de volksgezondheid te overschatten bij het doorgaan van de lockdown.”

Dr Fauci, de top infectieziektenexpert, waarschuwde vorige week nog het Congres om de VS niet te snel te openen, om nadelen zoals lijden en dood te voorkomen.

Duitsland

Ook in Duitsland wijzen allerlei wetenschappers erop dat de coronamaatregelen eerder schade veroorzaken dan goed doen. Hier hebben ze zelfs berekend hoeveel patiënten zijn gestorven door uitgestelde operaties, afgezegde vervolgbehandelingen. (Lees verder hierover dit artikel)

Staten zonder lockdown

In de Verenigde Staten hebben niet alle staten een shut down ingevoerd. Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota en South Dakota deden niet mee.

Evenmin Zuid-Korea en Taiwan  die op contact tracing per mobieltje vertrouwen. Zweden heeft zonder lockdown de verspreiding aangepakt, door universiteiten en hoge scholen te sluiten en ouderen / risicogroepen te vragen om sociale contacten te vermijden. (lees verder hier over Zweden).

 » Lees verder

Invasie Den Haag stapje dichterbij | Uitpers

invasie-den-haag-stapje-dichterbij-|-uitpers

25-05-20 07:17:00,

Amerikaanse marines landen in Maleisië tijdens een oefening. (Foto Wikimedia Commons, ter beschikking gesteld door de Amerikaanse Navy)

De VS dreigen met militair geweld in Nederland als bij het Internationaal Strafhof een Amerikaan wordt voorgeleid. Dat scenario is een stapje dichterbij gekomen nu een onderzoek is ingesteld naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Maar de Nederlandse overheid houdt zich muisstil.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is een onderzoek gestart naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan tussen 2003 en 2014, waaronder de vermeende marteling van gevangenen op ‘black sites’ van de CIA in Polen, Roemenië en Litouwen. Dit heeft de woede gewekt van de Amerikaanse autoriteiten.

In september 2018 dreigde de toenmalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton met strafmaatregelen mocht het Strafhof een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de betrokkenheid van Amerikanen bij oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Afghanistan, of naar misdaden van Israël of een andere bondgenoot. Personeel van het Strafhof zou door Amerikaanse rechtbanken worden vervolgd, hun banktegoeden zouden worden bevroren en ze zouden de VS niet meer inkomen. En niet alleen zij, maar elk bedrijf of land dat het Strafhof bijstaat in onderzoek naar Amerikanen, Israëliërs of andere bondgenoten van de VS zou worden gestraft. “We zullen het Strafhof rustig laten sterven,” voegde Bolton daar fijntjes aan toe. “Het Strafhof is voor ons al praktisch dood.”

Vorig jaar hebben de VS het inreisvisum van de ICC-hoofdaanklaagster ingetrokken – een buitengewone maatregel die gewoonlijk is voorbehouden aan de ergste mensenrechtenschendingen, niet aan degenen die hen voor de rechter willen brengen. En in maart van dit jaar richtte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zich rechtstreeks tot twee personeelsleden van het Strafhof. Hij noemde ze bij naam en liet doorschemeren dat de VS tegen hen zou kunnen optreden, evenals tegen ander ICC-personeel en hun gezinnen.

Diverse ICC-lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, hebben zich krachtig uitgesproken tegen deze dreigementen, evenals diverse mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch. De Nederlandse regering heeft het Strafhof echter nooit publiekelijk verdedigd tegen Amerikaanse dreigementen. Dit is opvallend aangezien Nederland het gastland is van het Strafhof. “Stevige uitspraken, maar niet geheel nieuw,” is alles minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei,

 » Lees verder

Onzichtbaar en verwoestend: medicijnverslaving..!

onzichtbaar-en-verwoestend:-medicijnverslaving.!

24-05-20 10:41:00,

Een project dat is opgezet in samenwerking met psychologen, verslavingsartsen en ervaringsdeskundigen van Trubendorffer, verdient jouw aandacht. Het gaat over de medicijnverslaving in onze maatschappij, die steeds heftiger vorm lijkt aan te nemen. Daarom is aandacht voor dit fenomeen in eerste instantie een essentiële stap naar vermindering van deze verslavingsvorm. Medicijnverslaving komt steeds meer voor en heeft dus maar weinig naamsbekendheid. En dat terwijl een medicijnverslaving één van de moeilijkste verslavingen is om vanaf te komen.

Er zijn bijvoorbeeld de slaap- en kalmeringstabletten; deze onderdrukken vaak korte-termijnproblemen, waardoor het op de lange termijn steeds moeilijker wordt om ermee te stoppen. En zeker in de huidige corona-crisis, vliegen de pijnstillers over de toonbank.

En wat te denken van de anti-depressiva, waar mensen maar op een zeer intense wijze mee kunnen stoppen. De gevaren van (sluimerende) medicijnverslaving dient in ieder geval bespreekbaar te worden gemaakt. Wij bieden graag een platform voor deze boodschap, via het persoonlijke relaas in onderstaande artikel van de hand van Dick Trubendorffer; geschreven in samenwerking met psychologen, verslavingsartsen en ervaringsdeskundigen van Trubendorffer.

* * *
X
Medicijnverslaving: onzichtbaar en verwoestend..!

2020 © Dick Trubendorffer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Dick Trubendorffer

In 1994 reisde ik naar de Verenigde Staten voor een laatste wanhopige poging om van mijn catastrofale verslaving af te komen. Na een worsteling van ongeveer 2 jaar was ik, daarna (sinds 31 januari 1996) volledig clean. Uit ergernis dat de behandeling die ik volgde in Nederland, waarbij ik  door de gevestigde orde totaal werd genegeerd, begon ik in 2005 mijn eigen kliniek: ‘Trubendorffer, Hulp bij verslaving en dubbele diagnose.’ Met een toegankelijke en effectieve behandelwijze bereikte ik voor Nederland ongehoorde succespercentages. Dat bleef niet onopgemerkt en het e.e.a. zorgde ervoor dat ‘Trubendorffer’ binnen 5 jaar enorm groeide, met inmiddels 6 behandellocaties in Nederland..

Daar helpen we zoveel mogelijk verslaafden en dit jaar zullen we naar verwachting meer dan duizend mensen helpen. Er heerst nog veel onwetendheid over de gevolgen van een medicijnverslaving. Daarnaast schatten huisartsen en andere artsen het risico van een verslaving te laag in. Daardoor worden verslavende middelen te snel, te vaak en meestal ook te lang voorgeschreven. De gevolgen zijn enorm.

Je bent wat je eet.. 20% Van de inwoners van de VS gebruikt medicijnen.  » Lees verder

Twijfel zaaien om een dodelijk product aan de man te brengen: PR vermomd als wetenschap

23-05-20 07:24:00,

Voor de chemische industrie is wetenschappelijk onderzoek in twijfel trekken de beste manier om te voorkomen dat een schadelijk product wordt gereguleerd, stelt hoogleraar David Michaels. Hij stond zeven jaar aan het hoofd van een agentschap in de VS dat verantwoordelijk is voor veiligheid op de werkvloer, en schreef twee boeken over de strategie die bedrijven gebruiken om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in diskrediet te brengen. ‘Twijfel zaaien is veel makkelijker, en in de praktijk veel effectiever, dan het beleid zelf bekritiseren.’

Drain the swamp’ was de gevleugelde verkiezingsslogan waarmee Donald Trump in 2016 campagne voerde. Trump wist de gewone Amerikaan te overtuigen dat hij als ogenschijnlijke buitenstaander de corrumperende invloed van het grote geld in Washington zou kunnen indammen. Maar vier jaar later tiert het lobbyisme er als nooit tevoren. Duurbetaalde adviseurs die voorheen voor de grote vervuilers werkten, bevolken nu de federale agentschappen die moeten waken over volksgezondheid en milieu. De vossen bewaken nu het kippenhok, schrijft David Michaels, die onder president Obama leiding gaf aan een van die overheidsagentschappen, in een nieuw boek getiteld The Triumph of Doubt.

Michaels was van eind 2009 tot eind 2016 het hoofd van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de veiligheid op de Amerikaanse werkvloer. Bij elke nieuwe gezondheidsregel die hij en zijn team probeerden te introduceren, kon het agentschap rekenen op een batterij aan door de industrie ingehuurde experts die de onderliggende rapporten onder vuur namen.

Michaels beschrijft de mercenary scientists: wetenschappers die als huurling hun diensten verlenen

Een van hen beschrijft Michaels in zijn boek: Anthony Cox, een statisticus die onder meer als adviseur voor het American Petroleum Institute optrad. President Trump stelde Cox in 2017 aan als hoofd van de belangrijkste federale adviesraad voor luchtverontreiniging. ‘Cox stelt nu dat er geen bewijs bestaat dat mensen ziek worden door de huidige niveaus van luchtvervuiling,’ vertelt Michaels via een Skype-verbinding. ‘Dat gaat in tegen wat zo’n beetje alle gezaghebbende wetenschappers binnen het vakgebied concluderen.’

Wie twijfel zaait, oogst uitstel

Cox is wat Michaels in zijn boek een mercenary scientist noemt; een wetenschapper die als huurling zijn diensten verleent aan industrieën die bereid zijn daarvoor te betalen.

 » Lees verder

Een half gevecht, maar een hele overval | KenFM.de

een-half-gevecht,-maar-een-hele-overval-|-kenfm.de

22-05-20 03:00:00,

Een commentaar van Dagmar Henn.

Duitsland heeft het in de strijd tegen de pandemie tot nu toe vrij goed gedaan, aldus de algemeen verspreide mening. Men zou zich weer eens durven te ontspannen, en de hele wereld kijkt al eerder naar deze successen.

Toch is de Duitse strategie zeer gebrekkig. Een lockdown is immers slechts een tijdswinst, die moet worden gevolgd door maatregelen die niet alleen de verspreiding van het virus beperken, maar het ook daadwerkelijk uitbannen.

Dit zou hebben betekend dat de lockdown periode zou worden gebruikt om de bestaande clusters te identificeren door middel van massale testen en vervolgens te verlaten. Enorme tests? In het meest gunstige verslag wordt gesproken over de mogelijkheid van 800 000 tests per week. Het zou nog steeds honderd weken of twee jaar duren om de bevolking te testen, als je het feit negeert dat de tests steeds opnieuw moeten worden herhaald op bijzonder gevoelige punten, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Zou dat zelfs mogelijk zijn? Als deze vraag door iemand in het politieke landschap zou worden opgepakt (wat helaas niet het geval is), zou het antwoord waarschijnlijk zijn dat het niet mogelijk is om zo snel zoveel tests te geven.

Net zoals het mogelijk was om een verplichting in te voeren om een mondbeschermer te gebruiken, maar niet om voor iedereen passende hoeveelheden beschikbaar te stellen tegen een realistische prijs voor een geïndustrialiseerde samenleving (d.w.z. de prijs die vóór de pandemie gebruikelijk was). Ja, er zijn pogingen gedaan om bestaande industrie te laten produceren. En hoe zag dat eruit? Adidas blijft sneakers en kleding produceren in zijn volledig geautomatiseerde fabrieken; de maskers, die op grote schaal te koop zijn, worden gemaakt door naaisters die vanuit huis werken (1), net als in de 19e eeuw…

Het resultaat van deze echte heldhaftige inspanning: 12.000 maskers… Overigens had Adidas eerder al een hulpkrediet van een bescheiden 2,4 miljard (2 ) gekregen. Het saldo voor de Duitse bevolking, die de leningen moet financieren, is één masker per twee miljoen. Dit is wat er gebeurt als je geen beslissingsrecht krijgt in ruil voor staatssteun.

Het Chinese voorbeeld laat zien hoe het anders werkt.

 » Lees verder

Het geweld van de bange | KenFM.de

het-geweld-van-de-bange-|-kenfm.de

22-05-20 03:00:00,

Het geweld van door Rüdiger Lenz.

„Iemand die niet eens weet dat er iets te weten en te begrijpen valt, is ervan overtuigd dat de grenzen van zijn kennis en begrip bij uitstek de grenzen van kennis en begrip zijn en daarom kunnen anderen niet meer weten of begrijpen dan hij“(1).

Rainer Mausfeld, emeritus hoogleraar algemene psychologie aan de Universiteit van Kiel.

De essentie van geweld: leef je al of overleef je nog?

Ik veroordeel alle vormen van geweld. Ik weet uit mijn professionele ervaring en onderzoek als onderzoeker naar geweld en vrede dat de mensheid zonder enige vorm van geweld zou kunnen. Waarom het niet wil of vaak niet kan, heb ik voldoende beschreven in mijn boeken. Politiek geweld is de taal van het vertoog, van degenen die weigeren erover te praten, van ideologie-totalitairen en vooral van de extremisten van een soort supernarratieve.

De meeste levensbeschouwingen komen voort uit een vervangende actie. In engere zin zijn het overlevingsstrategieën die om het eigen trauma heen draaien, omdat deze strategieën de innerlijke pijn op de buitenwereld kunnen projecteren en dus niet meer als eigen levenspijn gevoeld kunnen worden en als zodanig door het eigen ik herkend en opgelost moeten worden. Dit soort projecties zijn daarom vaak gericht op mensen die anders denken of overtuigd zijn van een ander levensplan, een andere levensbeschouwing. De politiek is ook een traumaverwerkingsstrategie die het mogelijk maakt om de proliferatie van trauma onderpand te voorkomen. Als je dit niet kunt geloven, moeten onze leidende politici er eens goed naar kijken en kijken naar enkele van de superrijken.

Deze mensen weten vaak niets van hun innerlijke pijnlijke omstandigheden en hebben deze onderdrukt, maar het is juist deze onderdrukking die opvattingen, houdingen en hun eigen gedrag verandert in vervangende bevrediging. In de psychologie worden deze overlevingsstrategieën maladaptieve strategieën genoemd in tegenstelling tot copingstrategieën. Overlevingsstrategieën zijn geen overlevingsstrategieën, maar overlevingsstrategieën om met allerlei soorten levensproblemen om te gaan. Copingstrategieën zijn geen concepten die het probleem vermijden, maar echte oplossingen die gericht zijn op het probleem en die mensen in staat stellen hun copingvaardigheden te laten groeien. Als iemand dergelijke oplossingsstrategieën herkent, zal hij geen geweld als oplossing gebruiken.

 » Lees verder