Hoe kan gehypnotiseerde bevolking de C. angst overwinnen en vrij komen uit gevangenschap? – De Lange Mars Plus

hoe-kan-gehypnotiseerde-bevolking-de-c.-angst-overwinnen-en-vrij-komen-uit-gevangenschap?-–-de-lange-mars-plus

03-12-20 10:04:00, Beeld 123rf – Gevangen in angst

Hypnotherapeuten hebben een waardevolle analyse gemaakt van de staat van angst waarin het grootste deel van de bevolking gevangen zit. Ze vertellen hoe we erin zijn terechtgekomen en geven ook aan hoe iedereen hier weer uit kan komen. Yvette Rooding en haar collega`s zeggen in feite (lees hier hun artikel) dat je uit het propaganda script moet stappen waarin de media de mensen gevangen houdt door voortdurend te wijzen op de gevaren van corona. 

Begrip

De therapeuten hebben niet alleen een schitterende bijdrage van de analyse van de gebeurtenissen gemaakt, maar helpen dankzij deze verklaring voor een groeiend begrip tussen de twee groepen waarin de samenleving uiteen is gevallen. De voor- en tegenstanders van de maatregelen hebben hun stellingen betrokken en staan soms recht tegenover elkaar. De uitleg zou ervoor kunnen zorgen dat de tegenstanders de voorstanders tegemoet komen. Mensen die doodsangsten uitstaan veroordeel je meestal niet, maar sta je bij en probeer je gerust te stellen.

In dit geval betekent dit dat tegenstanders de voorstanders zouden kunnen proberen op hun gemak te stellen in plaats van te bestrijden.

Mensen die doodsangsten uitstaan, zoals met talrijke landgenoten op dit ogenblik het geval is, bevinden zich in een soort dikke mist om hen heen. Zij zien weinig tot niets meer en kunnen nog net een meter voor zich uitkijken. In doodsangst dragen zij hun mondmaskers en houden krampachtig afstand. Niet omdat ze dit zo graag willen, maar uit pure overlevingsangst.

Als je dan je medemens wil helpen roep dan niet van buiten de mist dat hij of zij het gezond verstand moet gebruiken. Dergelijke kreten dringen niet door. Het enige dat een kans maakt, is begrip tonen en met respect de medemens benaderen. Probeer je in te denken dat deze mensen het moeilijk hebben (net als de tegenstanders trouwens).

Daarnaast is het natuurlijk zo dat je niet zonder elkaar kunt. We hebben elkaar nodig!

Shock

“Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was.”

“Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken.

 » Lees verder

Zijn mondkapjes strijdig met Arbowet vanwege te hoog CO2-gehalte? – De Lange Mars Plus

zijn-mondkapjes-strijdig-met-arbowet-vanwege-te-hoog-co2-gehalte?-–-de-lange-mars-plus

03-12-20 09:24:00, Foto 123rf

Nu sinds 1 december de mondkapjes op veel plaatsen verplicht gedragen moeten worden is het de vraag hoe ongezond dit voor de dragers is en of er wel voldoende rekening is gehouden met leerlingen op scholen, leerkrachten, en medewerkers in bijvoorbeeld detailhandel die de mondmaskers uren achter elkaar op hebben. Een Belgisch arts deed onderzoek en ook experts kwamen eind november met de resultaten van een studie. Tot slot vroegen wij aan het FNV wat ze voor ons willen doen.

Arts meet verontrustend CO2 gehalte

Integraal werkend arts Hilde De Smet laat in deze video zien dat na een halve minuut de concentratie CO2 achter het mondmasker al tien keer zo hoog is als door de Belgische Arbeidswet toegestaan voor een werkruimte. Ze meet dit met een capnie meter. In België mag normaliter de norm van 900 ppm niet overschreden worden. De Smet laat zien dat de meter binnen 30 seconden meer dan 10.000 ppm aangeeft.

Ze licht toe dat dit de klachten verklaart van duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, concentratiestoornis en dergelijke die veel dragers van een mondkapje hebben. Volgens de dokter heeft dit effect op het immuunsysteem. (In dit artikel geeft ze aan op welke manieren je het immuunsysteem juist kunt stimuleren)

Tegen het meten van CO2 met een meter achter het mondkapje zijn door “factcheckers” bezwaren geuit. De meter zou niet bedoeld zijn om op een dergelijke manier het kooldioxide gehalte te meten.

Hilde De Smet reageert hierop vandaag als volgt:
“Ja, dat zegt men, de meting is niet kwantitatief, maar het vreemde is dat mijn filmpje waarop ik aangeef dat ik een tweede onderzoek zou willen doen met arteriële bloedgassen van FB en YT verwijderd is…. Er zijn vele studies die hetzelfde aangeven als wat ik zeg, onder mijn filmpjes op YT en bitchute vind je al enkele links en comments…. Als je me gemaild hebt, kan ik ook nog een andere studie doorsturen, pas gisteren verschenen…”

Mondkapjes studie

Mevrouw De Smet mailde vervolgens ons deze onderzoeksresultaten.

Volgens een recent verschenen studie op 30 november 2020 naar het gebruik van mondmaskers door leerlingen op scholen is de CO2 waarde niet alleen hoger dan toegestaan in school gebouwen (zie tabel 2),

 » Lees verder

Wederom EU markttoelating van GM sojabonen – Gentechvrij

wederom-eu-markttoelating-van-gm-sojabonen-–-gentechvrij

03-12-20 09:12:00,

Soybean DAS-81419-2 x DAS-44406-6

Scientific opinion on application for authorisation of genetically modified Soybean DAS–81419–2 x DAS–44406–6 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Dow Agroscience (EFSA-GMO-NL-2016-132)

EFSA opinion: 20 November 2020

Deadline: 20 December 2020

Form to make comments

Three herbicides are used:

(glyphosate, 2,4 D and glufosinate).

 » Lees verder

PCR-gate en Vaccin-Gate – CSTV

pcr-gate-en-vaccin-gate-–-cstv

02-12-20 08:10:00,

Vind u het ook niet een beetje vreemd dat de validatie van de PCR test in januari van dit jaar slechts 24 uur in beslag nam en dat we nu op het oordeel over de Retraction Paper (U weet wel, dat rapport van 22 wetenschappers die bewijzen dat de PCR test volledig ongeschikt is) al bijna een week zitten te wachten. Terwijl de noodzaak om deze PCR test van tafel te vegen op dit moment groter is dan dat de noodzaak destijds was om ‘m op tafel te krijgen.

Welnu, het moment van de waarheid breekt aan. Is het ze echt om onze gezondheid te doen, dan is het: vaarwel PCR test, zijn we niet meer allemaal besmette patiënten en kunnen we beginnen met puin ruimen en wonden likken.

Maar ik vermoed dat er achter de schermen heel wat vergaderd en gelobbyd wordt om dit ‘retraction probleem’ te tekkelen.

Want, als ze niet meer kunnen testen, dan kunnen ze ook geen paniek meer zaaien. En dan kunnen ze de andere snode plannetjes er ook niet meer doorduwen.

De nieuwe sneltest die eraan zit te komen, biedt ook geen uitweg voor ze. Daarvan is al gecommuniceerd dat die minder betrouwbaar zal zijn dan de PCR test. (Je vraagt je af hoe dat überhaupt mogelijk kan zijn!!!! Nog onbetrouwbaarder???????????)

Maar wacht eens even, het RIVM heeft nog een testmethode. En die is veel gemakkelijker en veel goedkoper, namelijk de rioolwatertest. Blijkbaar plassen we allemaal virusdeeltjes uit en die kunnen ze in het rioolwater terugvinden.

Maar als wij virusdeeltjes uitplassen die te detecteren zijn, waarom kunnen zieke mensen dan niet gewoon met hun plasje naar de dokter? Als de rioleringsmedewerkers het kunnen detecteren, dan zal een dokter of laboratorium medewerker dat toch ook wel kunnen?

Er zijn boze tongen die beweren dat de PCR test nog andere doelen dient. Er wordt namelijk niet alleen naar een virusdeeltje gezocht, maar er wordt (ook) DNA van u afgenomen. Uniek lichaamsmateriaal dat toebehoort aan u en aan niemand anders. Wat er met uw DNA gebeurt is geheim, maar dat er iets mee gebeurt is zeker.

Mensen,

 » Lees verder

Vaccinatie een “Geschenk van God!”

vaccinatie-een-“geschenk-van-god!”

02-12-20 04:36:00,

Dit is wat we momenteel nogal eens van artsen/dominees moeten horen.

Het is een grof schandaal. Het vaccin is ongetest en is een massa-experiment op willoze proefkonijnen, bevangen door angst, opgeklopt door de overheid en het OMT.

Het geleuter over oversterfte, volle ziekenhuizen, uit de voegen barstende IC’s is aan de orde van de dag. Alles op basis van het gepruts van figuren als Koopmans, Drosten en Osterhaus. Hun specialisme is niet veel anders dan een veredelde door de Bill & Melinda Gates gefinancierde kermiswetenschap. De hele wereld wordt de stuipen op het lijf gejaagd met een test, die de facto wel tot 100% foute positieve uitslagen geeft.

Het RIVM weet dat, maar de woordvoerders als Jaap van Dissel bedrijven pure POLITIEK en geen belangenbehartiging voor de bevolking, integendeel. Met de volksgezondheid heeft men niet zoveel, getuige de contraproductieve belachelijke maatregelen die worden uitgevaardigd.

Eén van die maatregelen is het afbranden van medicaties die ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen.

BRON: https://zelfzorgcovid19.nl/team-zelfzorgcovid19-neemt-deel-aan-een-nieuwe-burger-belangenvereniging-anbb/

Slechts 20% van de mensen die ademhalingsproblemen krijgen moeten naar het ziekenhuis. Op deze manier gaat het nergens meer over en prakkiseert er geen sterveling meer over vaccins en maatregelen. Maar meneer Gommers maakt zich druk om de bezetting van zijn gepatenteerde ademhalingsmachines, anders “vervelen de mensen zich alleen maar dood….” Inderdaad: weer een sterftegolf, maar dan van zich dood vervelend zorgpersoneel.

Op betreffende website van Dr. Rob Elens wordt ook gehamerd op gezonde leefstijl en voeding. Daar horen we Rutte en De Jonge nooit over, want dat geeft maar schadelijke bijwerkingen voor de vaccinindustrie. Je kunt je afvragen, of deze beide angstpornofiguren misschien toevallig over een bankrekening in Zwitserland kunnen beschikken, waar bepaalde belanghebbende figuren in de vaccinindustrie enige middelen op hebben gestort.

Behalve leefstijl, voeding en ouderdom is er nog een factor, waar we rekening mee dienen te houden.

Q-koorts is een bacteriële ziekte, die wordt toegeschreven aan de geitenfokkerij. Geconcentreerd in hetzelfde gebied dat zo zwaar is getroffen door “corona”.

Zeg maar even voor het gemak, het gebied rond de Amerikaanse luchtmachtbasis Volkel….

Besmetting leidt in ongeveer 60% van de gevallen niet tot ziekteverschijnselen, bij de overige 40% komt het tot griepachtige verschijnselen zoals koorts,

 » Lees verder