‘De afkeer en wil tot vernietigen van de eigen cultuur’; Paul Cliteur en Perry Pierik – Café Weltschmerz

8216de-afkeer-en-wil-tot-vernietigen-van-de-eigen-cultuur8217-paul-cliteur-en-perry-pierik-8211-cafe-weltschmerz

03-12-18 10:06:00,

De laatste aflevering over cultuurmarxisme.
Betekend Cultuurmarxisme de afkeer en wil tot vernietigen van de eigen cultuur?

De term `politieke correctheid’ wordt veel gebruikt, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft doorgaans onduidelijk, evenals de gedachten, die eraan ten grondslag liggen. Politieke correctheid laat veel zaken onbesproken, kenmerkt zich door een woordgebruik dat discriminatie en ongelijkheid tracht uit te wissen en gebruikt woorden in een andere betekenis dan ze vroeger hadden. Politieke correctheid is geïnspireerd op het gedachtegoed van het culturele marxisme.

Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan. Aanvankelijk werden de pijlen gericht op de vervanging van het kapitalistische economische systeem door een samenleving waarin de productiemiddelen in handen van het proletariaat zouden zijn. In 1917 richtte Lenin de Sovjet-Unie op, waarbij het marxisme in de vorm van het communisme in praktijk gebracht werd. De rol van de staat werd allesoverheersend en de partij diende als proletarische voorhoede. Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val, viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd de Koude Oorlog beëindigd. Niettemin kwamen vroegere communisten in Europa als socialisten aan de macht (Barroso), zonder dat zij werden aangesproken op hun verleden. http://nl.wikisage.org/wiki/Cultuurmarxisme

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

75.000 betogers schrijven geschiedenis: grootste klimaatbetoging ooit in Brussel

75.000-betogers-schrijven-geschiedenis-grootste-klimaatbetoging-ooit-in-brussel

02-12-18 07:50:00,

Nooit eerder kwamen in Brussel zoveel mensen op straat voor een klimaatbetoging. Het was drummen van aan het Noordstation tot het Jubelpark. Met 75.000 deelnemers was het ook de grootste weekendbetoging van de voorbije 15 jaar. Moeilijk om alle slogans op de geknutselde bordjes samen te vatten, maar één boodschap overheerste wel: het systeem moet veranderen, niet het klimaat.


Het was kleurrijk, het was feestelijk en het was vastberaden. Mensen die uit de metro stapten langs het traject en opgezogen werden door de menigte kregen een gelukzalige blik in de ogen. Hier gebeurde iets.

75.000 mensen die op straat komen is ook niet min. Het was al geleden van de betoging tegen de oorlog in Irak – 15 februari 2003 – dat zoveel mensen samen manifesteerden op een weekenddag.

Heel veel mensen droegen zelfgemaakte bordjes mee. Al die slogans vertellen het verhaal van een generatie die het beu is dat de politiek blijft talmen. Met al die creatieve leuzes samen zou je een boek kunnen schrijven, maar één boodschap overheerste toch: niet het klimaat moet veranderen, maar het systeem waarin we leven.

Wie op straat komt tegen de dure brandstofprijzen die een gat in het gezinsbudget slaan, zou zich hier zeker thuis gevoeld hebben. Deze betogers richtten zich niet op kleine maatregelen, maar vragen een rechtvaardig klimaatbeleid.

Maandag begint in Polen de 24ste klimaattop van de VN. “Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden”, zeiden de Klimaatcoalitie en Climate Express, de organisatoren van deze betoging vooraf.

“Vandaag hebben we geschiedenis geschreven” zegt Charlotte Scheerens van Climate Express. “75.000 mensen kwamen op straat voor het klimaat. Dit was de grootste klimaatmars ooit. Het is duidelijk: er is een ongelooflijk draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid. Dit is een signaal dat niet meer te negeren valt. We willen van onze politici nooit meer horen dat het niet mogelijk is, dat ze meer tijd nodig hebben. 75.000 Belgen hebben genoeg van beloftes, nu is het tijd voor actie.”

“Op de eerste dag van de internationale klimaattop in Polen geven 75.000 burgers onze politici een krachtig mandaat. We eisen meer ambitie op het Europese en internationale toneel”,

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 15

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-15

01-12-18 08:06:00,An Israel of Pride and Shame
By Roger Cohen
Dec. 29, 2017


Banners thanking President Trump were on display in Israel in December.
Credit
Abir Sultan/European Pressphoto AgencyIn 1919, David Ben-Gurion, who 29 years later would become the founding prime minister of Israel, dismissed the possibility of peace.


Speaking at a public discussion, he said: 


‘Everyone sees the difficulty of relations between Jews and Arabs but not everyone sees that there is no solution to that question. There is no solution. There is an abyss and nothing can fill that abyss… We want Palestine to be ours as a nation. The Arabs want it to be theirs, as a nation.’


Almost a century on, Ben-Gurion’s prescience, in this statement, is clear. Today, Jerusalem, contested city, is adorned with banners saying: “God Bless Trump. From Jerusalem DC (David’s Capital) to Washington DC.”


President Trump’s rash recognition of Jerusalem as Israel’s capital, its boundaries to be determined, has won him friends in Israel even as it has envenomed the festering Israeli-Palestinian conflict.

One thing is safe to say about 2018: It will not bring peace to the Holy Land. Peace is not built on provocations or ultimate-deal fantasy.


Tom Segev, a prominent Israeli historian who has just completed a biography of Ben-Gurion, told me Israel’s founding father was not much interested in Jerusalem when he first went to Ottoman Palestine in 1906. He was not drawn to ‘David’s capital,’ preferring to stay with the Jewish pioneers in Petah Tikva and elsewhere.


‘Jerusalem had too many Orthodox Jews, who were anti-Zionist, and too many Arabs,’ Segev said. Ben-Gurion was interested in forging a new Jew: the scrawny scholars of the European shtetl poring over sacred texts would become vigorous tillers of the soil. ‘Tel Aviv was the capital of Zionism; Jerusalem of Judaism,’ Segev suggested.
https://www.nytimes.com/2017/12/29/opinion/israel-jerusalem-ben-gurion-trump.html Op de CIDI-website van woensdag 21 november 2018 schreef Hidde J. van Koningsveld:


Huizenverhuurplatform Airbnb staat niet langer toe dat woningen in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden aangeboden via de website.  » Lees verder

Te land, ter zee en in de lucht: teflon-gif is overal

te-land-ter-zee-en-in-de-lucht-teflon-gif-is-overal

01-12-18 10:20:00,

Hoeveel giftige gefluoreerde koolwaterstoffen (PFAS) er in de Nederlandse bodem zitten, is nog nauwelijks bekend. Slechts in een klein aantal gemeenten is onderzoek gedaan, en landelijke interventiewaarden ontbreken. Het risico op verspreiding van de vervuiling is reëel: dat gebeurt via water, lucht, blusschuim en vervuilde grond die wordt hergebruikt. Bij hoge concentraties kunnen PFAS kwalijke gevolgen hebben, zo weten de omwonenden van Chemours in Dordrecht.

Dit stuk in 1 minuut

  • In de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht heeft de chemische fabriek Chemours – voorheen DuPont – de omgeving vervuild door de uitstoot van toxische stoffen, de zogenaamde perfluor-alkylstoffen (PFAS).

  • Het blijft onduidelijk of er uit de tuintjes in de omgeving van de fabriek gegeten kan worden, zeker nu er een nieuwe, waarschijnlijk strengere conceptrichtlijn wordt opgesteld door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Het RIVM is met deze instantie in discussie over de richtlijn.

  • Ook buiten de omgeving van Chemours zitten er in Nederland PFAS in de bodem. Daar zijn ze onder andere terecht gekomen door fluorhoudend blusschuim.

  • Een algemeen beeld van PFAS in Nederland is er nog niet. Landelijk beleid ontbreekt, net als landelijke normen en interventiewaarden. Zeventien Zuid-Hollandse gemeenten hebben daarom een brief geschreven aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ze uiten hun zorgen over het feit dat dit beleid regionaal wordt gevoerd; dat zou ertoe leiden dat sommige gemeenten geen onderzoek uitvoeren voor er grondverzet plaatsvindt, waardoor vervuilde grond in schonere gebieden terecht kan komen.

  • Intussen hebben Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht chemiebedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de vervuiling. De bedrijven willen de aansprakelijkheid niet accepteren.


Lees verder

Ted van der Vlies (70) at meer dan 45 jaar lang met plezier uit zijn moestuintje in de Zuid-Hollandse gemeente Sliedrecht. Met zijn vrouw en kleinkinderen plukte hij er graag appels, of oogste er zijn zelfgekweekte courgettes en boerenkool. Maar sinds vorig jaar durft hij dat niet meer. Zijn tuin is vervuild met PFOA: een stof die onder natuurlijke omstandigheden niet afbreekt, die ernstige ziektes en voortplantingsproblemen kan veroorzaken, en schadelijk is voor het milieu.

Uit bloedonderzoek van het RIVM blijkt dat Van der Vlies zeer hoge waarden van deze stof in zijn bloed heeft: 157,9 microgram per liter bloed.

 » Lees verder

Altmaier – Merkels crisismanager

altmaier-merkels-crisismanager

01-12-18 10:14:00,

Peter Altmaier, federaal minister voor Economie en Energie, is al 20 jaar lid van de Duitse bondsdag. Hij was minister van Milieu, minister voor Bijzondere Opdrachten en chef van het Kanzleramt. Bovenal is hij vanouds een belangrijke vertrouweling van Merkel. Aan deze taak wijdt hij zich met overgave.

Immigratiechaos

Altmaier is een bewezen crisismanager, zo heet het. Kwalificatie genoeg om in oktober 2015 door de bondskanselier benoemd te worden tot algemeen coördinator van de door haar veroorzaakte immigratiechaos. Sindsdien doet Altmaier zijn best om Merkels grootste fouten te bagatelliseren en onder het tapijt te vegen.

“Duitsland heeft een zeer succesvolle bondskanselier”, zo zei hij eind 2017 vrolijk. In een interview met het dagblad Die Welt over de asielcrisis liet hij onlangs weten: “In feite zijn we de uitdagingen goed meester geworden”. In de CDU had er alleen “veel eerder en breder” over het immigratiebeleid gediscussieerd moeten worden om meer acceptatie onder de bevolking te bewerkstelligen. Dit heeft men volgens Altmaier verwaarloosd.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Migratiepact

Ervan geleerd heeft hij echter niet, want recenter hebben de Altmaier-achtigen binnen de CDU weer hun best gedaan om iedere discussie over het Migratiepact van de VN in de kiem te smoren. De coördinator voegt er tot overmaat van arrogantie nog aan toe dat, als men in de CDU meer had gediscussieerd over de ‘welkomscultuur’ en het openstellen van de grenzen in 2015, men “hoogstwaarschijnlijk precies zo besloten” zou hebben. Volstrekte minachting voor de partijbasis!

Debat

Dat er ook buiten de CDU debatten gevoerd moeten worden, in plaats van ze tegen te houden en de mensen die ze op de agenda proberen te zetten voor extreemrechts te verslijten, komt bij Altmaier niet eens op. Sowieso leken debatten over het asielbeleid hem altijd al te storen. Zo stelde hij in een talkshow dat zijn partij er over na moest denken, hoe ze de indruk tegen kon gaan “dat alles in dit land alleen om vluchtelingen draait”. De mensen zouden zich volgens hem afvragen of er niet ook nog andere problemen zijn. Een dergelijke cynische omgang met burgers is al jaren kenmerkend voor de invloedrijke CDU-partijbaron.

Oogkleppen

Als Altmaier zijn tunnelvisie in de richting van Merkel ook eens had verplaatst naar de “gewone mensen” waarvan hij zo dikwijls spreekt,

 » Lees verder

Migranten sturen recordbedrag naar thuisland maar armoede blijft

migranten-sturen-recordbedrag-naar-thuisland-maar-armoede-blijft

30-11-18 06:51:00,

Op het eind van dit jaar zullen migranten maar liefst 466 miljard dollar naar familie en vrienden in het land van herkomst gestuurd hebben. Ondanks dit astronomisch hoge bedrag hebben deze zogenaamde “remittances” of geldtransfers weinig tot geen invloed op de armoedige toestand van het thuisland. In Brussel werd deze week het startschot gegeven om dat te veranderen.  

De wereld telt op dit moment in totaal één miljard migranten, het hoogste aantal in de geschiedenis. Zo’n 258 miljoen hiervan hebben een plek gevonden in het buitenland terwijl 760 miljoen binnen de grenzen van het eigen land blijven. Slechts 35 procent van alle internationale migratie gebeurt van het Zuiden naar het Noorden en het merendeel, 100 miljoen, beweegt zich tussen staten in het Zuiden. Dat zeggen de cijfers van de aan de Verenigde Naties verbonden Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Een land op zich

En die migranten sturen elk jaar geld naar huis. Dit jaar zal dat bedrag wereldwijd goed zijn voor 466 miljard dollar. Dit cijfer behoeft nuance. In een land als België is 38 procent van alle remittances bestemd voor buurland Frankrijk en 4 procent voor Luxemburg. De landen Senegal, Congo, Rwanda en Bangladesh zijn samen goed voor minder dan één procent van het totale bedrag aan transfers. 

Toch is 466 miljard maar liefst driemaal het bedrag dat jaarlijks wereldwijd uitgegeven wordt aan ontwikkelingshulp. “Indien Remittances een land was mocht het zetelen in de G20”, merkt Valéry Paternotte droogjes op.

Paternotte is handelsingenieur bij het Belgische Réseau Financité, een netwerk van organisaties die zich inzetten voor solidariteit in de financiële wereld. Hij is één van de experts die zich afgelopen dinsdag tijdens een conferentie in het Brussels Parlement boog over de vraag hoe remittances kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Want net dat blijft ondanks decennia hulp in de meeste ontwikkelingslanden ijdele hoop. 

Banken niet geïnteresseerd

Nochtans is de 6,4 miljard die zo jaarlijks Marokko binnenstroomt even belangrijk voor de economie als de gehele fosfaatsector of het toerisme. De negen miljard die de zes miljoen leden van de Congolese diaspora naar het thuisland zenden zijn goed voor het dubbele van het nationaal budget. Wereldwijd zijn remittances een onmisbare bron van inkomsten voor 750 miljoen mensen. Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden geeft bovendien aan dat een stijging van 10 procent in remittances leidt tot een daling van 3,5 procent van het aantal mensen dat moet leven met minder dan één dollar per dag.

 » Lees verder

Inenten van kinderen, wat is wijsheid? – vragen en overwegingen van een bezorgde ouder – Stichting Vaccin Vrij

inenten-van-kinderen-wat-is-wijsheid-8211-vragen-en-overwegingen-van-een-bezorgde-ouder-8211-stichting-vaccin-vrij

29-11-18 08:16:00,

bezorgde vrouwAls goedwillende ouder raak je al snel verdwaald in een gepolariseerde discussie als je je wil oriënteren over het vaccineren van je kind. De meerderheid vindt vaccinatie vanzelfsprekend. Een groeiende groep ouders stelt kritische vragen bij de almaar groeiende golf van vaccinaties en het feit dat kinderen op al zo jonge leeftijd worden gevaccineerd. Over en weer maakt men elkaar zwart. Van een echte inhoudelijke dialoog lijkt geen sprake. Ik wil graag een paar vragen aan de orde stellen die iedere ouder zich zal stellen.

 

IS VACCINATIE VAN MIJN KIND VEILIG EN EFFECTIEF?

 
In alle uitingen van de overheid wordt als een vaststaand feit aangenomen dat vaccinatie een werkelijk effectief middel is om kinderen, zonder schadelijke bijwerkingen, te beschermen tegen bepaalde ziektes. Maar is dat wel zo? Zijn alle vaccinaties even effectief en zonder risico?

En als vaccinaties werkelijk zo effectief zijn, dan zijn de kinderen die gevaccineerd zijn toch afdoende beschermd? Kennelijk is dat niet het geval, want niet gevaccineerde kinderen zijn een bedreiging voor hen? Hoe zit dat? Als je daarover als ouder begint in gesprek met je arts dan komt plots het fenomeen ‘vaccinatiegraad’ ter sprake.

Man met vraagtekensIk laat mijn kind inenten, maar die inenting biedt kennelijk alleen bescherming als alle (of bijna alle) andere kinderen ook gevaccineerd zijn. Hoe is dat te rijmen met de pretenties van vaccinatie en de voorlichting aan ouders? Dat zou immers ook betekenen dat ik niet zonder zorgen op vakantie kan gaan naar het buitenland – daar zijn immers niet alle kinderen automatisch gevaccineerd. Sterker nog, een verantwoordelijke overheid zou ouders van gevaccineerde kinderen een negatief reisadvies moeten geven naar alle landen met een vaccinatiegraad van minder dan 95%, maar zeker naar Oost Europa, het verre Oosten (Thailand!), Afrika en Zuid Amerika.
Geen overbodige luxe lijkt mij bij een zo reislustig volkje als wij zijn. De kans dat gevaccineerde kinderen op vakantie een ziekte oplopen is immers vele malen groter dan dat ze een ziekte oplopen op de peuterspeelzaal waar het overgrote deel van de kinderen is gevaccineerd. Kortom: hebben we niet veel meer gegevens nodig om dit alles goed te beoordelen?

 

 

KUNNEN WE ALLE VACCINATIES OP EEN HOOP GOOIEN?

 
Het gaat toch om heel verschillende ziekten en heel verschillende inentingen?

 » Lees verder

“Nieuwe politiek” als democratische illusie | Uitpers

8220nieuwe-politiek8221-als-democratische-illusie-uitpers

29-11-18 08:16:00,

M5S een filiaal van Casalegio & associati? (giornalettismo)

De crisis van de klassieke politieke wereld en van de democratische instellingen, heeft veel nieuwsoortige politieke bewegingen verwekt. De representatieve democratie kraakt, bewegingen bouwend op “sociale media” zouden ‘de democratie’ nieuw leven moeten inblazen. In Frankrijk bracht La République en Marche (LREM) die Emmanuel Macron (de EM in de naam verwijst ook naar hem) in het Elysée. Ter linkerzijde bloeide La France Insoumise (LFI) op de ruiïnes van PS en PCF. En in Italië kwam dit jaar de MoVimento Cinque Stelle (M5S), Vijfsterrenbeweging, aan de macht. Maar veel democratischer zijn Frankrijk en Italië niet geworden, we vinden zelfs integendeel.

Representatief

De representatieve democratie met als kern een door de burgers verkozen parlement, en soms ook staatshoofd, draait al lang vierkant. Het is uitzonderlijk dat een parlement werkelijk optreedt als vertegenwoordiging van het volk, er wordt nauwelijks echt gedebatteerd, de uitslag ligt bij voorbaat vast. De gekozenen van de regerende meerderheid volgen immers de voorstellen van de regering, zelden komt het initiatief van de volksvertegenwoordiging zelf.

Het onbehagen uit zich meer en meer in lage opkomstcijfers. Er zijn uitzonderingen. Als het zoals in het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden om duidelijke tegenstellingen gaat, tussen Conservatieven en Labour, trekken veel burgers naar de stembus. De Franse parlementsverkiezingen vorig jaar zagen in de eerste ronde nog 49 % opkomst, in de tweede 43 %%, en dat v lak na de verkiezing van Macron tot president en met een kersvers aanbod, LREM. Bij de recente midterm verkiezingen in de VS was er een ongeziene hoge opkomst, dat is 48 %.

Surplace

Met het interne partijleven is het al lang niet beter gesteld. Maar in het nieuwe aanbod is dat zo mogelijk nog erger.

Bij La République en Marche is de vertwijfeling bij gekozenen en (slinkende) aanhang erg groot. De beweging van de ‘gilets jaunes’ heeft pijnlijk blootgelegd hoe groot de kloof is tussen LREM – soms zelfspottend La République en surplace (die ter plaatse trappelt) gedoopt – en de samenleving. Zeker, niet alleen LREM ziet een kloof, ook de rest van de politieke – en syndicale – wereld, stelt vast dat er een grote afstand is tussen hun wereld en die van de contestatie.

De schok is des te groter omdat LREM zich aandiende als de vertegenwoordiging van de maatschappij in beweging.

 » Lees verder

“Binnen de gilets jaunes-beweging lijkt niemand het echt voor het zeggen te hebben”

8220binnen-de-gilets-jaunes-beweging-lijkt-niemand-het-echt-voor-het-zeggen-te-hebben8221

29-11-18 01:16:00,

Op 17 november heeft de wereld kennis kunnen maken met de gilets jaunes-beweging. Uit woede dat leven steeds duurder wordt blokkeerden en manifesteerden zo’n 300.000 mensen op meer dan 2.000 verschillende plaatsen in Frankrijk. De beweging is sindsdien niet meer gaan liggen. Om meer te weten te komen over deze groep van manifestanten, waar men toch zo moeilijk een etiket kan opplakken, belde ik naar Cole Stangler. Stangler is freelance journalist in Parijs wiens stukken geregeld verschijnen in o.a. Jacobin, the Atlantic en The Nation.

Twee weken geleden had niemand iets over de gilets jaunes gehoord, nu zijn ze niet meer weg te denken in het nieuws. Zat hun verzet eraan te komen?

Wel ja, de olieprijzen zijn ruim 20 procent omhoog gegaan in het voorbije jaar. En dat is natuurlijk een enorme kost voor deze mensen, zeker op plaatsen waar er niet zoveel publiek transport is en waarop nog eens besparingen gevoerd worden. Mensen spenderen daardoor zeer veel geld aan het zich simpelweg verplaatsen van punt A naar B. En ik denk dat dit hen pijn doet op een zeer basaal niveau.

Wanneer ze dan die Facebookgroepen zien die ingaan tegen de stijgende olieprijzen en de accijns die erop betaald wordt dan delen zij diezelfde bekommernis. Dit ongenoegen komt niet van de mensen die men typisch vindt op manifestaties. Zij komen uit het Frankrijk waar wordt overgekeken.

Er werden al veel etiketten op de gilets jaunes geplakt: extreemrechts, anarchistisch, … Hoe zou jij de beweging proberen te beschrijven?

Er is niet echt een simpel antwoord hierop. Er zijn verschillende facties actief binnen deze beweging. Als je kijkt naar de mensen die de beweging opgestart hebben, is het vrij duidelijk dat zij van buiten de institutionele politieke sfeer komen. Zij zijn geen lid van enige politieke partijen. Ik had het er al over in het artikel in Jacobin, het was iemand die een change.org-petitie opstartte en een transportchauffeur die een oproep deed op Facebook om die gele hesjes te dragen en de wegen te blokkeren. Ik denk dat het wel een gevoelige snaar raakte bij de mensen.

Je hebt wel wat extreemrechtse mensen zoals Nicolas Dupont-Aignon van Debout La France die hier garen proberen uit te spinnen. Rassemblement France heeft ook zijn steun uitgesproken tegenover deze beweging,

 » Lees verder

Vredesactie dient klacht in voor onevenwichtige vertegenwoordiging bij conferentie Europees Defensieagentschap

vredesactie-dient-klacht-in-voor-onevenwichtige-vertegenwoordiging-bij-conferentie-europees-defensieagentschap

29-11-18 10:54:00,

Vandaag vind in Brussel de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap plaats. Voor de deur verzamelden tientallen burgers uit protest tegen de groeiende militarisering van de EU. Ze werden hardhandig weggehaald door de politie. Vredesactie dient vandaag klacht in bij de Europese Ombudsman voor onevenwichtige vertegenwoordiging en bias.

Op 29 november verzamelen de wapenindustrie en Europese beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA) From Unmanned to Autonomous Systems:trends challenges and opportunities. Honderden wapenhandelaars ontvingen een uitnodiging voor de conferentie, maar kritische stemmen zijn niet welkom. Tientallen burgers protesteren aan de ingang van de conferentie. ‘De wapenindustrie wordt met open armen ontvangen vandaag, terwijl de deur dicht blijft voor burgers. Over wiens veiligheid gaat het hier eigenlijk?’, vraagt één van de aanwezigen zich af.

Klacht Europese Ombudsman

‘De jaarlijkse EDA conferentie staat symbool voor de verstrengeling van het Europees beleid en de wapenindustrie’, zegt Bram Vranken van Vredesactie. ‘Hét actuele voorbeeld van die ongezonde relatie is het Europees Defensiefonds, een militair onderzoeksprogramma ter waarde van 13 miljard euro. Iets waar enkel de wapenindustrie beter van wordt.’

Uit onderzoek blijkt dat de wapenindustrie oververtegenwoordigd was in de besluitvorming rond het fonds en dat de implementatie gepaard gaat met een totaal gebrek aan transparantie. ‘Die  oververtegenwoordiging creëert op zijn minst een perceptie van belangenvermenging, daarom dienen we vandaag klacht in bij de Europese Ombudsman’, stelt Vranken.

Autonome wapens

De afwezigheid van vertegenwoordigers van het middenveld of de academische wereld op de EDA-conferentie vandaag valt extra op gezien de maatschappelijke controverse rond het onderwerp van dit jaar: autonome systemen. Een groep van 177 Europese wetenschappers uit 17 landen publiceerde gisteren een open brief uit protest tegen Europese subsidies voor militair onderzoek en de focus op autonome wapens of killer robots. Het Europees Parlement, wetenschappers, talloze middenveldorganisaties en verschillende overheden pleiten binnen de VN voor een verbod op killer robots. Enkele landen (met een stevige wapenindustrie) liggen dwars voor zo’n verbod en ondermijnen de onderhandeling door steeds meer autonome wapentechnologie te ontwikkelen. De EU lijkt zich nu bij de dwarsliggers te voegen.

 » Lees verder

#GeleHesjes opstand breidt zich uit naar meer Europese steden – De Lange Mars Plus

gelehesjes-opstand-breidt-zich-uit-naar-meer-europese-steden-8211-de-lange-mars-plus

29-11-18 09:54:00,

De demonstratie van de zogenaamde ‘Gele Hesjes’ beweging krijgt na Frankrijk en België aanstaande zaterdag 1 december in ieder geval ook navolging in Duitsland en Nederland. Het algemene ongenoegen met de neo-liberale politiek wordt breed gedragen. Voorlopig is de beweging nog niet gekaapt door een politieke partij al wordt met name in Duitsland en Nederland daarvoor flink actie gevoerd.

Frankrijk – Gilets jaunes

Woordvoerders voor de ‘gilet jaunes’ Eric Drouet and Priscillia Ludosky geven aan dat er aanstaande zaterdag opnieuw betoogd zal worden op de Champs-Elysées. Volgens Drouet ontbreekt de wens om de levens van het volk werkelijk te verbeteren. In Frankrijk worden de Gele Hesjes gesteund door 66% van de Fransen en bijna 80% wijst de maatregelen door Macron aangekondigd als onvoldoende af. De aangekondigde verhoging van de belasting op brandstof blijft overeind en zal per januari ingaan.

President Macron slaagde er eerder in ondanks wekenlange protesten de arbeidsmarkt te flexibeler te maken voor werkgevers en de spoorwegen te hervormen. (lees meer)

Echter deze ongestructureerde protestbeweging die viraal ging via social media heeft Macron geraakt op zijn blinde vlek. De oude Franse staking met demonstraties is terug maar nu zonder militante vakbond of politieke partij.

Buiten Parijs waren de demonstraties vreedzaam. Overal was er gratis eten, nauwelijks werd gesproken over politiek, de mensen waren goed gehumeurd en zelfs politie-agenten stelden zich solidair op met de demonstranten. Alleen in Parijs was er sprake van geweld. De demonstraties van de gele hesjes onderscheiden zich van andere protesten doordat ze zoveel mogelijk vanuit positiviteit gevoerd worden.

Duitsland – gelbe Westen

Ook voor de Duitsers is blijkbaar de maat vol. In deze beweging zijn alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd.

In Duitsland dreigt de Gele Hesjes beweging te worden gekaapt door rechtse politieke partijen. Hier wordt niet per definitie een geel hesje gezien als a-politiek.

#GelbeWesten sind in #Deutschland was anderes als in #Frankreich, es wird versucht von Rechts zu missbrauchen und so im Fahrwasser mitschwingen zu können.https://t.co/y74Jks5rwk

— ⚡KubikPixel️⚡ (@kubikpixel) 27 november 2018

Er zijn twee groepen. 

 » Lees verder

Is ‘buy the dip’ nog wel een verantwoorde strategie? – Marketupdate

is-8216buy-the-dip8217-nog-wel-een-verantwoorde-strategie-8211-marketupdate

29-11-18 09:07:00,

Wat kan de wereld in een sneltreinvaart veranderen! In oktober ging het al goed mis, maar daarna volgde een voorzichtig herstel en beleggers dachten even rustig achterover te kunnen leunen. Dat is afgelopen week een misvatting gebleken. Eerst raakte de techsector in de VS in het ongerede maar al snel volgde een wereldwijde verkoopgolf!

Het zou zomaar kunnen dat we afgelopen week het definitieve einde hebben meegemaakt van het aangename en redelijk voorspelbare klimaat op de financiële markten dat heerste sinds het einde van de financiële crisis. De bange vraag is nu hoe het nieuwe klimaat gaat aanvoelen. De onzekerheid voedt de ongerustheid. Die was toch al tot grote hoogte opgestuwd door de zware klappen die de FAANG’s moesten incasseren. Gezamenlijk moesten ze $1 biljoen aan marktkapitalisatie inleveren. Volatiliteit van die omvang voor blue chips is op zich al heel bijzonder, om niet te zeggen buitengewoon.

Hoe nu verder?

Een ongeluk komt nooit alleen en dat is ook nu het geval. Beleggers zien tot hun afgrijzen dat in strijd met de theorie en ervaringen uit het verleden. Eersteklas obligaties bieden dit keer geen bescherming tegen de onrust op de financiële markten. Dat maakt het vraagstuk hoe je portefeuille in deze moeilijke tijden in te richten alleen maar complexer. Los daarvan wil de handelsoorlog maar niet wijken. Voeg daar de problemen rondom Italië, maar ook rondom een goudgerande naam als General Electric aan toe en je houdt een kwalijke cocktail aan onzekerheden over.

Het beste bewijs dat we op de grens van een nieuw tijdperk staan is dat de strategie van Buy the Dip uitgewerkt lijkt. Sinds 2002 was deze strategie een even simpele als profijtelijke strategie als internationale beurzen een woelig weekje achter de rug hadden. Dit jaar vangen beleggers echter bot, telkens als ze de S&P 500 kochten, zo constateerde Morgan Stanley. De bezorgde analisten wijzen erop, dat dit alleen gebeurt aan de vooravond van een berenmarkt of in een berenmarkt.

‘Sell the rallies’

Er lijkt sprake van een waterscheiding, aldus de analisten. Beleggers kopen niet, omdat ze nu bang zijn om met deze strategie het spreekwoordelijke ‘falling knife’ te moeten opvangen. In plaats van Buying the Dip spreken beleggers al van Selling the Rallies! Alhoewel 2018 geen jaar van recessie is,

 » Lees verder

Gele hesjes waarschuwing voor establishment in rest van Europa

gele-hesjes-waarschuwing-voor-establishment-in-rest-van-europa

29-11-18 09:02:00,

Het protest tegen hogere brandstofprijzen is tot een algemene aanval op de Parijse elite uitgegroeid. Een waarschuwingssignaal voor de rest van Europa.

De protestgolf van de Franse ‘gele hesjes’ leidt tot verwarring en onzekerheid bij toonaangevende politici en journalisten. Een duidelijk teken van nervositeit tegenover burgerprotest is de poging de demonstranten als extreemrechts weg te zetten of gewelddadige splintergroeperingen centraal te stellen in de berichtgeving als zouden ze representatief zijn voor het geheel. Beide benaderingen zijn in de berichtgeving over de situatie in Frankrijk reeds op te merken in zowel de Franse als Europese pers.

Brandstofprijzen

De golf van protest kwam los door het plan voor hogere brandstofprijzen. Veel Fransen, vooral die in de provincie, vonden dat onacceptabel. Het verzet van de ‘gele hesjes’ breidde zich echter al snel uit tot algemeen verzet tegen de regering van president Macron en het gezamenlijke politieke establishment, dat zich zo van het volk heeft afgezonderd dat het de protesten totaal niet aan zag komen. De verhoging van de brandstofaccijns was het symbool voor deze afzondering: Een geprivilegieerde kaste, die de prijs aan de pomp om het even is, sust haar ‘ecologische geweten’ op kosten van de brede massa.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Politieke elites

De gebeurtenissen in Frankrijk moeten een waarschuwing zijn voor politieke elites in de rest van Europa. Macron had in het nauw gekomen nog wel sociale maatregelen voor mensen met lage lonen beloofd als tegemoetkoming voor de hogere belasting op brandstof. Maar in plaats van de burgers daarmee weer aan zijn kant te krijgen, gooide het alleen maar olie op het vuur. Ze willen geen sociale aalmoezen, maar “waardig en fatsoenlijk leven van wat we verdienen”, aldus een woordvoerder van de gele hesjes, Jacline Mourand.

Hardwerkende burgers

De Bretonse werkt en leeft van minder dan 1000 euro in de maand. De laatste integere politicus in Frankrijk was generaal Charles de Gaulle, zegt Mourand en maakt daarmee duidelijk dat het niet om een beweging van inhalige egoïsten gaat, maar om trotse, hardwerkende burgers. Een beweging kortom waar niet alleen Macron, maar zo menig Europees regeringsleider zich geen raad mee zou weten. Overal hebben klassieke volkspartijen zich immers vervreemd van zelfbewuste arbeiders, lagere werknemers en kleine zelfstandigen.

 » Lees verder

Poetin: “Wij laten de dollar niet vallen, de dollar laat ons vallen” – Marketupdate

poetin-8220wij-laten-de-dollar-niet-vallen-de-dollar-laat-ons-vallen8221-8211-marketupdate

29-11-18 08:50:00,

Er wordt de laatste jaren vaker gesproken over landen die minder onafhankelijk willen worden van de dollar. Desondanks is de dollar nog steeds de belangrijkste valuta in de wereld. Tijdens een investeringsforum in Moskou zei Poetin dat ook Rusland bezig is om minder afhankelijk te worden van de dollar.

Zo werkt het land aan een alternatief voor het internationale SWIFT betaalsysteem en worden transacties met verschillende handelspartners al voor het grootste deel in andere valuta afgehandeld. We hebben het betreffende fragment voor u vertaald. Vergeet niet de ondertiteling aan te zetten bij de video.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines

Gerelateerd:

Wanneer rekent Rusland af met de dollar?


Heeft Rusland een alternatief voor de dollar?


Turkije, Rusland en Iran gaan in eigen valuta hand…


Russische minister van Financiën: “Dollar te…


Poetin: “De VS moet dollar niet als politiek…


Column: De dollar als een probleem

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 14

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-14

28-11-18 04:34:00,


Verschil?


In haar standpunten ‘Tien speerpunten van de SGP‘ schrijft de SGP:

‘Als ergens blijkt dat de islam kwaadaardige trekken heeft,
is het wel in het Midden-Oosten.’

http://eindpunt.blogspot.com/2012/01/de-sgp-en-de-kwaadaardige-trekken-van.html

November 2009 verklaarde de joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan het volgende tegenover mij:

het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood De Ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met De Ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda. Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel. Het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn.
https://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=eyal+sivan Eerst enige achtergrond-informatie die duidelijk maakt hoe pathologisch het zogeheten Judeo-Christelijke geloof in de praktijk kan zijn. Ik citeer:

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is de oudste Nederlandse politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is. De partij is van bevindelijk-gereformeerde signatuur en staat in de protestants-politieke traditie.

In haar statuten heeft de SGP haar grondslag als volgt geformuleerd:

‘De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

 » Lees verder

75 jaar geleden: Conferentie van Teheran zette weg naar Koude Oorlog in

75-jaar-geleden-conferentie-van-teheran-zette-weg-naar-koude-oorlog-in

28-11-18 04:06:00,

Tussen december 1941 en februari 1945 ontmoetten de leidende grootmachten uit de anti-Hitler-coalitie elkaar op 15 grotere oorlogsconferenties. Daaronder vormde de Conferentie van Teheran, 75 jaar geleden, in zoverre een cesuur, dat het toen voor het eerst tot een ontmoeting van ‘de grote drie’, Stalin, Churchill en Roosevelt, kwam. Bovendien werden er niet alleen oorlogszaken besproken, maar ook de periode na de oorlog.

Eind 1943 gaf de militaire situatie van de geallieerden aanleiding tot optimisme. Grote offensieven van de Sovjets aan het Oostfront hadden tot aanzienlijke terreinwinst geleid. De roedel onderzeeboten in de noordelijke Atlantische Oceaan behaalde steeds geringere successen in het kelderen van geallieerde schepen. Italië was naar de geallieerde zijde overgegaan en Britse en Amerikaanse troepen stonden zowel op Sicilië als in de laars van Italië. Ten slotte moest het Japanse keizerrijk zijn hoofdverdedigingslinie tegen de VS tot de Marianen en de westelijke Carolinen terugtrekken.

Toekomst van de oorlogsvijanden

Sovjet- en Brits-Indische soldaten treffen elkaar in Iran in augustus 1941.

Zodoende lag het voor de hand om niet slechts over nieuwe militaire offensieven te spreken, maar ook over de toekomst van de oorlogsvijanden nadat ze verslagen zouden zijn. Dit doel diende de Conferentie van Caïro van 22 tot 26 november 1943, waarin het vooral om het lot van Japan ging, en aansluitend die van Teheran. De Iraanse metropool was in zoverre perfect als plaats om samen te komen, dat het land sinds augustus 1941 door de Sovjets en de Britten bezet was.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Niettemin hadden Jozef Stalin, Winston Churchill en Franklin D. Roosevelt er van tevoren intensief over gediscussieerd waar hun eerste persoonlijke ontmoeting plaats moest vinden. Andere opties die ter sprake kwamen waren een kruiser in de Middellandse Zee, de Turkse hoofdstad Ankara, Habbaniya ten westen van Bagdad en Asmara in Eritrea. Uiteindelijk werd het echter Stalins voorstel: Teheran.

Afluisteren

Stalin wist gelijk nog een tweede meesterzet te doen. Onder verwijzing naar vermeende plannen voor een aanslag door de Duitse geheime dienst, haalde hij de Amerikaanse president kort voor het begin van de conferentie op 28 november over om in het gastenverblijf van de Sovjet-ambassade te verblijven, in plaats van de moeilijker te beveiligen Amerikaanse ambassade.

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 13

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-13

28-11-18 03:59:00,

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de westerse filosofie, zoals we die kennen sinds de Griekse Oudheid, en het Joodse Geloof. Het westerse denken gaat uit van de premissen dat iedereen gelijk voor de wet hoort te zijn en dat de democratie de best denkbare vorm van bestuur is. Het Joodse Geloof en de zionistische ideologie staan haaks op die twee essentiële aannames, hoe gebrekkig die ook mogen worden toegepast. Het Joodse denken, zowel in zijn religieuze als zijn zionistische vorm, gaat ervan uit dat er een diepe kloof bestaat tussen de wereldbevolking en het Joodse volk. Het Griekse denken is gebaseerd op de menselijke ratio, het Joodse daarentegen op de goddelijke openbaring. Religieuze Joden gaan er blind vanuit dat zij tot ‘God’s uitverkoren volk’ behoren, tegelijkertijd is het zionistisch regime in Israel heilig ervan overtuigd dat door het ‘antisemitisme’ de jood de zogeheten ‘diaspora’ altijd de buitenstaander zal blijven. Ook dit  zijn niet meer dan veronderstellingen, maar wel postulaten die lijnrecht staan tegenover de westerse aannames. De verschillen tussen enerzijds het westerse rationalisme en anderzijds het Joodse geloof c.q. de zionistische ideologie vormen een onoverbrugbare kloof, zoals niet alleen uit de geschiedenis blijkt, maar ook uit de stellingname van hedendaagse fanatieke zionisten van het CIDI, zoals blijkt uit de beweringen van onder andere Hidde J. van Koningsveld. Een voorbeeld: maandag 19 november 2018:

CIDI heeft geretweetHidde J. van Koningsveld
@koningsveld
Dit is op z’n minst vreemd te noemen! Airbnb zegt woningen in betwiste gebieden te verwijderen, maar komt na het toepassen van hun ‘decision-making framework’ tot de conclusie dat dit nieuwe beleid ALLEEN van toepassing is op Joodse huizen op de West Bank

Hier beweert een Joods-Nederlandse rechtenstudent, verbonden aan het CIDI, dat het op ‘z’n minst vreemd’ is dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat Joden niet boven de wet staan, en zij zich dus dienen te houden aan de internationaal vastgelegde rechtsregels, zoals ik in de vorige aflevering gedocumenteerd heb beschreven. Wat in het bewustzijn van Joodse extremisten ‘betwiste gebieden’ zijn, blijken in werkelijkheid, aldus de Verenigde Naties, eigendom te zijn van de Palestijnse bevolking.  » Lees verder

Rusland plaats S-400 luchtafweersystemen op de Krim – Geotrendlines

rusland-plaats-s-400-luchtafweersystemen-op-de-krim-8211-geotrendlines

28-11-18 03:53:00,

Rusland wil nog voor het einde van het jaar nieuwe S-400 luchtafweersystemen op de Krim stationeren, zo meldt persbureau Interfax. De Russische ministerie van Defensie maakt dit besluit woensdag bekend naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Zee van Azov. De nieuwe raketinstallaties moeten in december operationeel zijn.

Een jaar geleden plaatste Rusland ook al twee S-400 luchtafweersystemen op de Krim. Het eerste systeem werd gestationeerd bij Feodosija, een havenstad aan de oostkant van het schiereiland. Even later werd er ook in het meer zuidelijk gelegen Sebastopol een S-400 installatie geplaatst. Deze geavanceerde luchtafweersystemen zijn in staat gevechtsvliegtuigen en langeafstandsraketten uit de lucht te schieten.

Confrontatie tussen Rusland en Oekraïne

Russische en Oekraïense marineschepen kwamen afgelopen zondag in aanvaring bij de Straat van Kertsj, de smalle doorgang tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. De Russische vloot overmeesterde de drie Oekraïense schepen, begeleidde deze naar een haven en zetten de bemanning vast voor ondervraging.

In reactie op deze gebeurtenissen besloot de Oekraïense regering onder leiding van Poroshenko voor een periode van dertig dagen de staat van beleg af te kondigen. Daarmee wordt het leger in een hogere staat van paraatheid gesteld en worden burgerlijke vrijheden tijdelijk opgeschort in het belang van de ‘nationale veiligheid’.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Rusland plaatst tweede S-400 raketsysteem op de Kr…


Rusland plaatst meer S-400 systemen in Syrië


Rusland levert S-400 raketsysteem aan China


Poetin: “De Krim is van ons”


Rusland versterkt luchtafweersysteem Syrië


Rusland begint levering S-400 raketsystemen aan Tu…

 » Lees verder

Open brief: ‘Gaan wij 100 jaar na WOI investeren in een nieuwe wapenwedloop?’

open-brief-8216gaan-wij-100-jaar-na-woi-investeren-in-een-nieuwe-wapenwedloop8217

28-11-18 03:27:00,

Defensie is in Europa een nationale bevoegdheid. Welke oorlogen gevoerd moeten worden en welke wapensystemen daarvoor nodig zijn, is een beslissing die elke overheid onafhankelijk maakt. Maar dat is buiten de lobby van de wapenindustrie gerekend. In 2017 zette de EU de ongeziene stap om voor het eerst in haar geschiedenis een militair onderzoeksprogramma van 90 miljoen euro te financieren. In 2019, minder dan twee jaar later, zal het Europees Parlement stemmen over een hallucinant grootEuropees Defensiefonds, een militair programma van 13 miljard euro.

Het Europees Defensiefonds is controversieel. De Europese Ombudsman heeft zich in een reeksuitspraken zeer kritisch uitgelaten over het gebrek aan transparantie. Bovendien zijn er bezorgdheden omtrent de betrokkenheid van de defensie-industrie bij de opzet van het Fonds. Onderzoek toont aan dat verschillende voorstellen van de Europese Commissie bijna letterlijk gekopieerd zijn van beleidsvoorstellen van de wapenindustrie.

Het met Europese fondsen subsidiëren van de wapenindustrie kan grote gevolgen hebben. Het risico bestaat dat het de wereldwijde wapenwedloop zal aanzwengelen. De militaire technologieën die vandaag ontwikkeld worden, zullen gebruikt worden in de oorlogen van de toekomst. Ondertussen wordt wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan het voorkomen van conflicten verwaarloosd.

Het Europees Defensiefonds financiert niet eender welke wapentechnologie. De focus van de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap doet vermoeden dat de EU de heersende trend van onbemande naar autonome wapensystemen wil aanmoedigen. Volledig autonome wapens, ook gekend als killer robots, zijn in staat om zelf doelwitten te selecteren en uit te schakelen zonder enige menselijke interventie. Dat gaat in tegen internationale, humanitaire standaarden en ondermijnt hetfundamenteel recht op leven en menselijke waardigheid.

De grens tussen onbemande en autonome systemen is dun. Sinds het begin van dit jaar is de EU gestart met het militair project Ocean2020. Dat project integreert maritieme, onbemande vaartuigenen lucht-drones met het oog op surveillance van de Middellandse Zee. Een ander controversieelproject dat op de Europese agenda staat, is de ontwikkeling van een gewapende robot. Een project waar ook België bij betrokken is. De robot kan doelwitten selecteren tot op een afstand van vijf kilometer.

Omwille van de controversiële aard van killer robots, riepen het Europees Parlement,

 » Lees verder

Poetin: “Incident Zee van Azov was een provocatie” – Geotrendlines

poetin-8220incident-zee-van-azov-was-een-provocatie8221-8211-geotrendlines

28-11-18 03:23:00,

Het incident dat afgelopen weekend plaatsvond in de Zee van Azov was een duidelijke provocatie van Oekraïne richting Rusland. Dat zei de Russische president Poetin tijdens een bijeenkomst in Moskou. Hij is ervan overtuigd dat de confrontatie in scène is gezet om de populariteit van de Oekraïense president Poroshenko een impuls te geven. In de peilingen staat hij er niet goed voor, terwijl de nieuwe verkiezingen al in maart 2019 zullen plaatsvinden.

Volgens de Russische president Poetin doet de regering in Kiev geen enkele poging om de relatie met Rusland te verbeteren. In plaats daarvan verkoopt ze een sterk anti-Russisch sentiment, waarin ze gesteund worden door het Westen. Volgens Poetin is het incident in de Zee van Azov met opzet gecreëerd om de staat van beleg af te kunnen kondigen. Hij noemde het een kortzichtig beleid, waar geen normaal economisch en politiek beleid uit voort kan komen.

Poetin sprak zijn verwachting uit dat Oekraine vroeg of laat wel tot andere inzichten zal komen en de harde toon tegen Rusland zal matigen. Hij merkte op dat Poroshenko momenteel op de vijfde plaats staat in de peilingen en de tweede verkiezingsronde misschien zelfs niet zal halen.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Oekraïne in gesprek met NAVO na incident Zee van A…


De Hoop Scheffer: “NAVO ging over rode lijn …


Duitsland verwelkomt plan Rusland voor vredestroep…


Duitsland en Rusland willen meer samenwerken in in…


Poetin: “Rusland kreeg geen toegang tot onde…


Poroshenko: “Nord Stream 2 is chantagemiddel…

 » Lees verder

‘Frankrijk en Duitsland willen betaalsysteem voor Iran faciliteren’ – Marketupdate

8216frankrijk-en-duitsland-willen-betaalsysteem-voor-iran-faciliteren8217-8211-marketupdate

27-11-18 11:55:00,

Frankrijk en Duitsland zijn bereid het initiatief te nemen om de internationale deal met Iran overeind te houden, zo meldt de Wall Street Journal. De twee landen zijn namelijk bereid het nieuwe betaalsysteem te faciliteren waarmee Europese bedrijven zaken kunnen blijven doen met Iran. Aanvankelijk zou Oostenrijk een zogeheten special purpose vehicle opzetten om het betalingsverkeer met Iran te faciliteren, maar daar zag het land uiteindelijk toch van af. Ook Luxemburg besloot onder druk van de Verenigde Staten om zich terug te trekken.

Het Europese plan kwam daardoor op losse schroeven te staan, maar nu Duitsland en Frankrijk hun gewicht erachter zetten is de kans op succes weer wat toegenomen. De nieuwe financiële entiteit die het betalingsverkeer met Iran moet regelen wordt eigendom van alle deelnemende Europese landen en zal in Frankrijk of Duitsland worden gevestigd. Een definitief besluit is nog niet genomen, wat betekent dat de formele lancering waarschijnlijk pas volgend jaar zal plaatsvinden. Met dit zogeheten special purpose vehicle kunnen Europese producten geruild worden voor Iraanse olie.

Betalingsverkeer met Iran herstellen

Voor Iran begint het geduld ook langzaam op te raken. Lukt het de Europese landen niet om een alternatieve route te vinden, dan ziet ook de regering in Iran zich genoodzaakt de bestaande deal naast zich neer te leggen en nieuwe afspraken te maken. De Verenigde Staten besloot eerder dit jaar om de internationale afspraken over Iran niet langer na te leven, omdat het land van mening is dat Iran teveel ruimte kreeg om eventueel wapens te ontwikkelen. Ook kwam de Amerikaanse regering met nieuwe sancties, die primaire gericht zijn tegen de oliesector en de financiële sector van Iran.

De verwachting is dat Europese landen deze week tijdens de bijeenkomst van de G20 in Buenos Aires verder zullen praten over het alternatieve betaalsysteem voor Iran. De landen hopen dat de nieuwe financiële entiteit die het betalingsverkeer met Iran zal coördineren in de toekomst ook een banklicentie zal krijgen en een formele Europese instelling kan worden.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines

Gerelateerd:

Europees betaalsysteem voor Iran blijft onzeker


‘Alternatief betaalsysteem voor Iran in nove…


EU wil bedrijven beschermen tegen sancties Iran


EU,

 » Lees verder

Nadert oorlog in Jemen zijn einde?

nadert-oorlog-in-jemen-zijn-einde

27-11-18 09:06:00,

Er gloort hoop aan de verre horizon voor Jemen dat sinds jaren verscheurd wordt door een rampzalige oorlog.

Een oorlog die in eerste instantie nog overzichtelijk leek. Houthi-rebellen waarvan werd beweerd dat ze door Iran werden gesteund vochten tegen troepen van de Jemenitische president Mansour Hadi die in ballingschap verbleef in Saoedie-Arabië. Maart 2015 begon een militaire door Saoedie-Arabië geformeerde alliantie daarom posities van de Houthis te bombarderen om de terugkeer van de legitieme regering van president Hadi mogelijk te maken.

Situatie eind september 2018. in groen het gebied onder controle van de Houthi’s, in rood de Arabische coalitie en de regering van Hadi, wit Al Qaida en co., in geel de zuidelijke separatisten. Het eiland Socotra is hier geel gekleurd, maar effectief bezet door de Emirati’s.

Het was een vuile oorlog die lange tijd onder de radar bleef maar in Jemen voltrok zich een humanitaire catastrofe. Zelfs naar Midden-Oosterse begrippen waar men toch wel wat gewend is.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Oorlogsslachtoffers

In ieder conflict wordt er gegoocheld met statistieken wat deel uitmaakt van de psychologische oorlogsvoering. De Syrische president al-Assad die men weg wilde werken werden in een mum van tijd 500.000 doden in de schoenen geschoven. In Jemen echter bedraagt het aantal slachtoffers volgens de Verenigde Naties na jaren oorlog nog steeds 10.000.

Een getal dat aan alle kanten rammelt volgens het ‘Armed Conflict Location and Event Data’-project van de Universiteit van Sussex. Uit hun onderzoek zou blijken dat het werkelijke aantal oorlogsslachtoffers in Jemen minstens vijf maal hoger ligt. En zelfs dit cijfer camoufleert dat de meeste Jemenieten sterven als gevolg van honger en ziektes waaronder cholera. Vorig jaar bijvoorbeeld stierven er in Jemen 50.000 kinderen door ondervoeding en gebrek aan medische verzorging.

Khashoggi

Het was de moord op de Saoedische journalist Khashoggi die uiteindelijk de oorlog in Jemen weer onder de aandacht bracht. Dat de Saoediërs een dissidente journalist waarschijnlijk in stukken hebben gezaagd ging zelfs senatoren in Washington een beetje te ver. Een commissie van zowel Republikeinse als Democratische senatoren wil momenteel Saoedie-Arabië straffen voor ondermeer de oorlog in Jemen. Steeds meer westerse regeringen worden onder druk gezet om de wapenleveranties aan Saoedie-Arabië op te schorten.

 » Lees verder

Dit is de revolte tegen een president die het symbool is van een arrogante, neoliberale elite

dit-is-de-revolte-tegen-een-president-die-het-symbool-is-van-een-arrogante-neoliberale-elite

26-11-18 09:37:00,

Zes vragen en antwoorden over de gele hesjes.

1. Wie zijn nu die gele hesjes?

Op die vraag valt moeilijk een eenduidig antwoord te formuleren en dat ligt vooral aan een verkeerd vertrekpunt van waaruit de vraag wordt gesteld. Ze gaat ervan uit dat de ontevredenheid terug te brengen valt tot een welbepaalde maatschappelijke groep met een duidelijk te omschrijven identiteit. Maar er is geen identiteit en er is geen groep in dit geval. Heterogeniteit en spontaniteit primeren.

Er is eigenlijk slechts één iets dat al die ‘gele hesjes’ met elkaar delen en dat is de realiteit dat hun levens onleefbaar zijn geworden. Het gevoel louter te werken om de rekeningen te kunnen betalen op het einde van de maand. Als dat al lukt.

Het gaat om dus werkende mensen die nauwelijks nog rondkomen, gepensioneerden die proberen overleven, werkzoekenden die niet meer weten waar te zoeken of vasthangen aan uiterst precaire en slechtbetaalde banen.

De enige werkbare categorie die op de gele hesjes kan geplakt worden is die van ‘klasse’. Dit is een revolte van lagere en werkende klassen tegenover een president die voor hen het symbool is van een arrogante, neoliberale elite die denkt met alles te kunnen wegkomen.Slogan 24 november

2. Waarom blijven traditionele krachten langs de zijlijn staan?

Net omdat het om een beweging gaat die geen duidelijke identiteit of eisen heeft, heerst er een groot wantrouwen bij vakbonden en partijen om zich met de gele hesjes te associëren. Omdat het verloop van de beweging onvoorspelbaar is en de stemmen zo meerduidig zijn, bestaat er ook een zeker gevaar om zich aan de beweging te verbranden. Vandaar de twijfel om zich ermee te associëren.

De twee politici die in Frankrijk het verst gaan in het uiten van hun publieke sympathie zijn Jean-Luc Mélenchon en Marine Le Pen. Niet geheel verrassend natuurlijk, want het zijn de belangrijkste politieke opponenten van Macron. Maar toch wordt ook hun houding gekenmerkt door aarzeling.

Dat heeft ook te maken met de reactie van de ‘gele hesjes’ zelf. Daar heerst over het algemeen een afkeer tegenover alles wat lijkt op gevestigde politieke krachten of pogingen tot politieke recuperatie. De woede van de ‘gele hesjes’ richt zich tegen alles wat in verband kan gebracht worden met het heersend politieke systeem.

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 13

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-13

26-11-18 09:36:00,


Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de westerse filosofie, zoals we die kennen sinds de Griekse Oudheid, en het Joodse Geloof. Het westerse denken gaat uit van de premissen dat iedereen gelijk voor de wet hoort te zijn en dat de democratie de best denkbare vorm van bestuur is. Het Joodse Geloof en de zionistische ideologie staan haaks op die twee essentiële aannames, hoe gebrekkig die ook mogen worden toegepast. Het Joodse denken, zowel in zijn religieuze als zijn zionistische vorm, gaat ervan uit dat er een diepe kloof bestaat tussen de wereldbevolking en het Joodse volk. Het Griekse denken is gebaseerd op de menselijke ratio, het Joodse daarentegen op de goddelijke openbaring. Religieuze Joden gaan er blind vanuit dat zij tot ‘God’s uitverkoren volk’ behoren, tegelijkertijd is het zionistisch regime in Israel heilig ervan overtuigd dat door het ‘antisemitisme’ de jood de zogeheten ‘diaspora’ altijd de buitenstaander zal blijven. Ook dit  zijn niet meer dan veronderstellingen, maar wel postulaten die lijnrecht staan tegenover de westerse aannames. De verschillen tussen enerzijds het westerse rationalisme en anderzijds het Joodse geloof c.q. de zionistische ideologie vormen een onoverbrugbare kloof, zoals niet alleen uit de geschiedenis blijkt, maar ook uit de stellingname van hedendaagse fanatieke zionisten van het CIDI, zoals blijkt uit de beweringen van onder andere Hidde J. van Koningsveld. Een voorbeeld: maandag 19 november 2018:

CIDI heeft geretweetHidde J. van Koningsveld
@koningsveld
Dit is op z’n minst vreemd te noemen! Airbnb zegt woningen in betwiste gebieden te verwijderen, maar komt na het toepassen van hun ‘decision-making framework’ tot de conclusie dat dit nieuwe beleid ALLEEN van toepassing is op Joodse huizen op de West Bank

Hier beweert een Joods-Nederlandse rechtenstudent, verbonden aan het CIDI, dat het op ‘z’n minst vreemd’ is dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat Joden niet boven de wet staan, en zij zich dus dienen te houden aan de internationaal vastgelegde rechtsregels, zoals ik in de vorige aflevering gedocumenteerd heb beschreven. Wat in het bewustzijn van Joodse extremisten ‘betwiste gebieden’ zijn, blijken in werkelijkheid, aldus de Verenigde Naties, eigendom te zijn van de Palestijnse bevolking.  » Lees verder

Documentaire: Ukraine on Fire (2016) – Geotrendlines

documentaire-ukraine-on-fire-2016-8211-geotrendlines

26-11-18 09:35:00,

De situatie in Oekraïne liep in 2014 compleet uit de hand door politieke inmenging van de Verenigde Staten. Die conclusie trekt historicus en documentairemaker Oliver Stone in de documentaire “Ukraine on Fire“. Deze documentaire, die vorig jaar werd uitgezonden op de Russische televisie, suggereert dat de Verenigde Staten een belangrijke rol speelden in het aanwakkeren van de protesten op het Maidan plein en de uiteindelijke omverwerping van de regering van Viktor Yanukovych in 2014.

In de documentaire laat Oliver Stone zien dat de CIA al sinds 1946 nauw samenwerkt met nationalistische groeperingen in Oekraïne. Volgens de documentairemaker mengde de Amerikaanse inlichtingendienst zich bijvoorbeeld ook in de Oranjerevolutie van 2004, het jaar waarin de bevolking van Oekraïne naar de stembus ging om te kiezen voor een Russisch of Westers gezinde regering. De documentaire duurt ongeveer anderhalf uur en is hieronder te bekijken.

Dit artikel verscheen eerder op Marketupdate

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Oekraïne in gesprek met NAVO na incident Zee van A…


NAVO accepteert Oekraïne als aspirant lid


Documentaire: Politiek, macht en pijpleidingen


Oekraïne sluit contract voor aardgas uit Polen


Verenigde Staten verkopen antitankwapens aan Oekra…


Documentaire: De Chinese Zijderoute

 » Lees verder

Confrontatie in Zee van Azov heeft voorgeschiedenis

confrontatie-in-zee-van-azov-heeft-voorgeschiedenis

26-11-18 05:56:00,

Opnieuw heeft zich een serieus incident voorgedaan vlakbij de Zee van Azov. Ditmaal heeft Rusland beslag gelegd op een aantal schepen van Oekraïne. De reden hiervoor zou zijn dat de schepen, die zich binnen de territoriale wateren van Rusland bevonden op het moment van het incident, weigerden bevelen van de Russische douane op te volgen. Bij het incident zou door Russische schepen geschoten zijn op de Oekraïense.

Op zondag gaf de Russische marine een aantal foto’s vrij van manoeuvres uitgevoerd door Russische en Oekraïense marineschepen. Op de foto is duidelijk te zien dat één van de Oekraïense schepen op ramkoers lag naar een (bijna) stilliggend Russisch douaneschip. Pas op het laatste moment brak het Oekraïense schip haar koers af.

The serious aggravation of the situation in the Black Sea. Straight confrontation between the ships of the 🇷🇺#Russian #CoastGuard and the ships of the 🇺🇦#Ukrainian #Navy. pic.twitter.com/dDbVQ1bjtw

— Capt(N) (@Capt_Navy) 25 november 2018

Rammen

Ook de Oekraïense marine publiceerde een foto van het rammen van een Oekraïense sleepboot door een Russisch schip van de kustwacht. Gemeld moet worden dat de foto waarschijnlijk is genomen vanaf het beeldscherm van een wapensysteem. Kort daarop publiceerde de Russische marine een video gemaakt vanaf de brug van het Russische douaneschip. Op de video is duidelijk te zien dat het Russische schip opzettelijk de Oekraïense sleepboot ramt. Direct na het incident werden twee SU25-grondaanvalsvliegtuigen en een KA52-gevechtshelikoper ingezet in het gebied rond de brug over de Straat van Kertsj.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Tijdens de confrontatie tussen de Russische en Oekraïense schepen zouden de Russische schepen hebben gevuurd op de Oekraïense. Hierbij zouden 3 tot 6 mensen gewond zijn geraakt. De drie Oekraïense marineschepen, inclusief de sleepboot werden vervolgens in beslag genomen door de Russische marine. De schepen liggen op het moment van schrijven in de haven van Kertsj en hun bemanning is gearresteerd.

#Ukraine #Crimea #Kerch

Pics of Ukrainian boats “Berdyansk”, “Nikopol” and “Yana” held in Kerch port. pic.twitter.com/lpXzw2iesh

— MrRevinsky (@Kyruer) 26 november 2018

Verklaring Rusland

De Russische FSB op de Krim verklaarde dat de Oekraïense schepen illegaal de grens over waren gestoken.

 » Lees verder

Oekraïne in gesprek met NAVO na incident Zee van Azov – Geotrendlines

oekraine-in-gesprek-met-navo-na-incident-zee-van-azov-8211-geotrendlines

26-11-18 12:20:00,

De Oekraïense president Petro Poroshenko gaat naar aanleiding van het incident in de Zee van Azov gisteren in gesprek met de NAVO en met verschillende regeringsleiders. Volgens de Oekraïense krant Kiev Post gaf Poroshenko maandag tijdens een bijeenkomsten van de nationale veiligheidsdienst in de hoofdstad Kiev de volgende verklaring af.

“We doen een beroep op onze partnerlanden van het Boedapest Memorandum, die zichzelf gecommitteerd hebben om de soevereiniteit, de territoriale integriteit en onafhankelijkheid van onze staat te verdedigen. Ook doen we een beroep op de landen van de Europese Unie, inclusief de partners in het Normandy Format, zodat we de acties kunnen coördineren die nodig zijn om Oekraine te beschermen.

Ook doen we een beroep op de gehele pro-Oekraïense coalitie in de wereld. We moeten onze krachten bundelen. Ik heb een verzoek geplaatst voor gesprekken met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jens Stoltenberg. Deze gesprekken zullen gevoerd worden, dat is al bevestigd.”

Ondertussen heeft Rusland een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad aangevraagd om over het incident te praten. Deze bijeenkomst wordt maandag gehouden en heeft slechts één agendapunt, namelijk het ‘behoud van de internationale vrede en veiligheid’. In Berlijn wordt vandaag een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova zei in reactie op het incident dat Oekraine een provocatie in scene probeert te zetten en machtspolitiek bedrijft om Rusland te kunnen beschuldigen van agressie. Een paar dagen voor het incident waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken al voor een dreigende escalatie in de Zee van Azov.

Russia’s First Deputy Envoy to the UN Dmitry #Polyansky (@Dpol_un): #Russia calls an urgent meeting of the UN Security Council following dangerous developments in the Sea of #Azov (illegal actions of Ukrainian vessels) pic.twitter.com/3jSPjhzTeR

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) November 26, 2018


Wat is er gebeurd?

Op zondag kwamen drie Oekraïense marineschepen in aanvaring met de Russische vloot in de Zee van Azov. De drie schepen waren op weg van Odessa naar Mariupol, maar werden door de Russen tegengehouden toen ze probeerden door de smalle doorgang naar de Zee van Azov te varen.

 » Lees verder

Dichter bij het hart..

dichter-bij-het-hart.

26-11-18 08:50:00,


x
x
Dichter bij het hart

2018 ©  Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Wat is Liefde? De vraag naar de essentie van de Liefde heeft vele mensen gedurende hun leven bezig gehouden. Evenals de vraag naar de essentie van het leven en de dood. Sommigen streven vanuit hun angst voor de dood naar een vereeuwiging van het leven (HIER en HIER). Ze vergeten daarbij echt te leven en zullen dus ook nooit ervaren wat de essentie ervan is, evenals ze nooit zullen ervaren wat de essentie van de dood is. Zou het misschien zo kunnen zijn dat het leven Liefde is en dat het zoeken naar de essentie ervan ons weghoudt van de werkelijke beleving ervan? Zou het ook zo kunnen zijn, dat de dood ons een mogelijkheid geeft om vanuit een totaal ander meer (ge)heel(d) perspectief ons laat beleven wat een werkelijk liefdevol leven is?

Arend Zeevat

Het leven is een avontuurlijke reis
Het leven op deze planeet is een bijzonder avontuurlijke reis. Een reis die onze ziel nieuwe ervaringen op laat doen op de weg terug naar haar kosmische oorsprong? Deze reis biedt vele mogelijkheden om ons het onderscheid tussen Licht en duisternis te laten beleven. Waardoor wij leren het onderscheid te maken tussen Goed en Kwaad. En vanuit ons eigen individueel hervonden evenwicht, met al de daarbij ontwikkelde kwaliteiten, tot een gezamenlijke verrijking kunnen komen van de menselijke evolutie?

Het Goede is moeilijk te definiëren zonder een diep gevoelde beleving van haar liefdevolle essentie. Het  Kwade is moeilijk te definiëren zonder een kennis en diep gevoeld ervaren van het gebrek aan Liefde. Een simpele oefening in dit kader is om bij jezelf na te voelen hoe het is, om bij te hebben gedragen aan het geluk en welzijn van een ander, of bij te hebben gedragen aan het vergroten of versterken van de ellende van een ander.

“Als je een ander mens doodt, dood je iets in jezelf.”

Deze uitspraak van een Amerikaanse uit Irak teruggekeerde soldaat (HIER) kan men op iedere andere manier vertalen. Bijvoorbeeld:

`Als je onbewust of misschien wel bewust een ander leed toebrengt, breng je in feite jezelf leed toe.`

Het Goede
In mijn beleving is de uitdrukking van het Goede,

 » Lees verder

Canadese regering wil $600 miljoen belastingvoordeel voor media – Geotrendlines

canadese-regering-wil-600-miljoen-belastingvoordeel-voor-media-8211-geotrendlines

25-11-18 04:05:00,

De Canadese regering trekt de komende vijf jaar bijna $600 miljoen Canadese dollar uit om de media te ondersteunen. Het grootste gedeelte van dat budget bestaat uit belastingvoordelen voor ‘vertrouwde’ mediabedrijven en voor consumenten die een abonnement afsluiten op een online mediadienst. “Om de vitale rol van onafhankelijke nieuwsbronnen in onze democratie en onze samenleving te beschermen introduceren we maatregelen om de journalistiek in Canada te ondersteunen”, zo verklaarde de minister van Financiën Bill Morneau tegenover het parlement.

De afgelopen tien jaar zijn er in Canada meer dan 250 nieuwsmedia verdwenen, terwijl de inkomsten van kranten sinds 2012 met 40% zijn gedaald. De aangekondigde belastingvoordelen moeten de media extra ondersteuning geven, maar daar is niet iedereen enthousiast over. Pierre Poilievre van de conservatieve partij verklaarde tegenover de New York Times dat overheidssteun voor journalisten op gespannen voet staat met de persvrijheid, omdat de overheid dan invloed kan uitoefenen op welke mediabedrijven blijven bestaan en welke niet.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Video: Karel van Wolferen en Kees van der Pijl ove…


‘Bijna elke oorlog begint met nepnieuws&#821…


Amerikaanse overheid wil database van journalisten…


Russia Today dreigt licentie in Verenigd Koninkrij…


Stan van Houcke en Kees van der Pijl over media en…


Video: Stan van Houcke en Cees Hamelink over de me…

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 12

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-12

25-11-18 10:23:00,

In haar boek The Death of Truth (2018) stelt de Amerikaanse literair criticus Michiko Kakutani, ‘former chief book critic for The New York Times’:

cynicism and weariness and fear can make people susceptible to the lies and false promises of leaders bent on unconditional power. 

In The Origins of Totalitarianism (1951) schreef de uit Nazi-Duitsland gevluchte joodse filosofe en politiek theoreticus Hannah Arendt dat de gemeenschappelijke noemer van het totalitarisme eenzaamheid is, aangezien eenzaamheid de menselijke capaciteit belet om vrij te kunnen denken. Eenzaamheid vernietigt immers een essentieel feit van het bestaan, namelijk het besef dat het leven uit verscheidenheid bestaat. Zij stelt vervolgens: 


Just as terror, even in its pre-total, merely tyrannical form ruins all relationships between men, so the self-compulsion of ideological thinking ruins all relationships with reality. The preparation has succeeded when people have lost contact with their fellow men as well as the reality around them, for together with these contacts, men lose the capacity of both experience and thought. The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (that is, the reality of experience) and the distinction between true and false (that is, the standards of thought) no longer exist.

Toen zij in 1960 het Eichmann-proces in Jeruzalem bijwoonde en oog in oog kwam te staan met de man die een belangrijke logistieke rol had gespeeld bij de deportaties van joodse Europeanen werd ze getroffen door het feit dat ondanks al zijn capaciteiten hij niet in staat was na te denken: intense onvermogen om na te denken:

Eichmann was rather intelligent… It was his thickheadedness that was so outrageous, as if speaking to a brick wall. And that was what I actually meant by banality. There’s nothing deep about it — nothing demonic! There’s simply resistance ever to imagine what another person is experiencing

‘De banaliteit van het kwaad,’ zien we vandaag de dag overal en in talloze vormen, van het uithongeren en bombarderen van de Jemenitische bevolking en de Nederlandse regeringssteun aan fundamentalistische terroristen die Syrië hebben verwoest, tot aan het militair steunen van de langdurige Joods-Israelische terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en het almaar oostwaarts oprukken van NAVO-bases als onderdeel van de oorlogsvoorbereidingen tegen Rusland en China.  » Lees verder