Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 35

Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 35

21-12-17 06:00:00,

Onder de kop ‘Abusing Churchill’ deelde Ian Buruma de mensheid op 8 december 2016 het volgende mee:   

Churchill was neither petty nor provincial. His vision, at least as far as the Western world is concerned, may have been romantic, but it had a certain nobility. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/american-presidents-churchill-fetish-by-ian-buruma-2016-12

Deze bewering was kennelijk dermate relevant dat zij — in een overigens niet geheel juiste vertaling — een dag later al in NRC Handelsblad verscheen: ‘Churchill was niet benepen en ook niet parochiaal. Zijn visie, althans van het Westen, was romantisch maar had ook een zekere nobelheid van geest.’ 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/dat-trump-churchills-buste-wil-neerzetten-is-een-lachertje-5704452-a1535953

Weliswaar geeft Buruma toe dat Churchill’s ‘views’ getuigden van ‘a racist anachronism,’ en dat zijn ‘romantic ideas’ over de ‘moral superiority of the English-speaking peoples  nu een ‘arrogant absurdity’ zijn, maar, let op, zijn racisme en zijn kolonialistische opvattingen maakten van hem absoluut geen ‘benepen en provinciale’ politicus. Integendeel zelfs, zijn ‘visie’ van ‘het Westen,’was ‘romantisch’ maar bezat tegelijkertijd ‘een zekere nobelheid van geest.’ En, zo concludeert mijn oude vriend ‘The same cannot be said of the next occupant of the White House. The idea of Trump, advised by Farage, using Churchill’s bronze head as a totem would have filled the old man with horror.’ Het getuigt van een niet geringe spitsvondigheid van een mainstream-opiniemaker om meer dan een halve eeuw na de dood van een keiharde Machiavellist, de man op te voeren als een ‘romantisch’type met ‘een zekere nobelheid van geest.’ Maar belangrijker is de vraag of Buruma’s voorstelling van zaken klopt. Per slot van rekening kreeg hij van de Erasmusprijs-jury in 2008 het bedrag van 150.000 euro juist omdat hij met zijn werk ‘De Nieuwe Kosmopoliet’ zou vertegenwoordigen. Ook intellectuele Adeldom Verplicht. Welnu, in het laatste hoofdstuk van zijn boek Creating Freedom. Power, Control And The Fight For Our Future (2017) wijst de Britse intellectueel Raoul Martinez op het volgende:  

Though Western leaders are heavily criticized for the strategies they endorse, their motivation is rarely questioned.

 » Lees verder

“Ik hou heel erg van Russen”

“Ik hou heel erg van Russen”

21-12-17 11:30:00,

Bas van der Plas woont in de stad Narva in Estland, op 100 meter afstand van de Russische Federatie. “Ik heb de NAVO al gezegd dat ze hier geen troepen hoeven stationeren, want ik kijk goed uit mijn raam en als ik de Russische tanks zie aankomen dan bel ik wel even”, aldus de schrijver annex activist.

Hoewel zeer kritisch over de NAVO, het buitenlandbeleid van de VS en de ‘koude oorlogsjournalistiek’ van de Westerse media, kan Van der Plas onmogelijk verdacht worden van pro-Poetin-sympathieën. “Op 7 mei wordt Poetin president van een politiestaat”, twitterde hij in 2012 vanuit zijn toenmalige woonplaats Sint-Petersburg. “Tijd om te vertrekken. In de herfst ben ik hier weg.”

Het is een zienswijze die je in Nederland niet vaak aantreft. Althans niet in de mainstreammedia, waarin het anti-Poetin-geluid vrijwel altijd gelijk opgaat met een pro-NAVO, pro-liberale en pro-VS ideologie.

Bas van der Plas stelt in zijn laatste boek, gewijd aan de oppositie in Rusland, dat de VS protesten aansturen, via liberale partijen die nauwe betrekkingen onderhouden met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijk beweert hij dat de protesten, die ‘in aantal en kracht toenemen’, een getrouwe afspiegeling zijn van de maatschappelijk onvrede die zou heersen onder brede lagen van de bevolking, over onder meer de stijgende sociale ongelijkheid, de dalende levensstandaard en diverse oneerlijk verlopen verkiezingen. Vandaar de titel van het boek, Hij maakt alleen de dood leefbaarder, die Van der Plas ontleende aan de tekst die hij op een spandoek zag van een oudere dame die in Sint-Petersburg demonstreerde tegen Poetin.

In de bijlage van zijn boek heeft Van der Plas een opmerkelijk document opgenomen, getiteld De Witte Revolutie, waarvan hij zegt dat het circuleert in liberale kringen. In het document wordt beschreven hoe de liberalen de macht willen grijpen in Rusland. Onder meer door te infiltreren in de redacties van kranten, radio en tv. Volgens het document zou de oppositie de ‘hoogwaardige media’ inmiddels al domineren.

Het is weer bijna Kerst. Ik las vorig jaar op uw Facebook-pagina dat er dan jaarlijks bij uw woonplaats Narva een opmerkelijk vredesinitiatief plaatsheeft?

De Russische Kerstman ontmoet dan op de brug boven de grensrivier de Narva de Estse Kerstman. Die brug wordt genoemd: de Brug van de Vriendschap.

 » Lees verder

President al-Assad: de oorlog tegen het terrorisme zal pas eindigen als de laatste terrorist in Syrië is uitgeschakeld – FREESURIYAH

President al-Assad: de oorlog tegen het terrorisme zal pas eindigen als de laatste terrorist in Syrië is uitgeschakeld – FREESURIYAH

21-12-17 11:28:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Vertaling: Sonja v.d. Ende

President Bashar al-Assad zei dat de oorlog tegen het terrorisme pas zal eindigen als de laatste terrorist in Syrië wordt geëlimineerd en bevestigt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de oorlog tegen het terrorisme door de belangrijkste steunpunten en het hoofdkwartier van Daesh (ISIS) met de grond gelijk te maken.

In een verklaring aan journalisten, van RT en RUSSIA1, afgelopen maandag, na afloop van een ontmoeting met een Russische functionaris en een economische delegatie onder leiding van de Russische vice-premier Dmitry Rogozin, zei president al-Assad dat de Syrisch-Russische betrekkingen dateren van meer dan zes decennia terug, met nadruk op het politiek aspect, maar in de huidige omstandigheden van de oorlog lag de nadruk meer op politieke en militaire aspecten, wat betekent dat de economische betrekkingen in de afgelopen decennia niet voldoende aandacht hebben gekregen.

Hij zei dat tijdens het vorige bezoek van Rogozin, er een aantal prioriteiten zijn gesteld voor het verbeteren van de economische betrekkingen tijdens deze twee bezoeken door en zijn er successen geboekt, een aantal Russische bedrijven zijn aan nieuwe projecten begonnen.  De veiligheidssituatie is ook verbeterd en de Syrische economie begint zich langzaam te ontwikkelen en de wederopbouw is gestart.

“Dit bezoek is een gelegenheid om bestaande projecten en sectoren waarin we zijn begonnen te bevorderen en tegelijkertijd uit te breiden naar nieuwe sectoren die we twee jaar geleden nog niet als prioriteiten hadden gesteld, vanwege de oorlog, verklaarde President Assad. De delegatie van vandaag is dus groot en divers en richt zich op verschillende gebieden, er zijn zeer belangrijke projecten voorgesteld voor Russische investeringen in Syrië, vooral sinds we nu met de wederopbouw zijn begonnen. Tegelijkertijd bespraken we onze economische en culturele relaties en ook andere gebieden, natuurlijk, als we het hebben over het oosten, is Rusland één van de belangrijkste landen voor ons, “zei President Assad.

Verder zei President Assad dat het belangrijkste verschil tussen de conferentie van Genève en de Sotsji-conferentie, waaraan met de Russische vrienden wordt gewerkt, op twee dingen is gebaseerd: Ten eerste de kwaliteit van onderhandelaars en partijen die eraan deelnemen,

 » Lees verder

Jeruzalem, Trumps bittere geschenk aan de evangelisten | Uitpers

Jeruzalem, Trumps bittere geschenk aan de evangelisten | Uitpers

21-12-17 11:26:00,

Richard Nixon was de eerste Amerikaanse president die Israël bezocht. Dat was in juni 1974. Na hem zouden nog vijf andere presidenten volgen: George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump. Bill Clinton bezocht Israël zelfs vier keer (‘94, ‘95, ‘96 en ‘98). Ze ontmoetten tijdens hun reis allemaal officieel de Israëlische premier in Jeruzalem. Tot nog toe echter had geen van hen de stad erkend als de hoofdstad van Israël. Wat Donald Trump ‘hypocrisie’ noemt heet in vaktermen gewoon ‘diplomatie’.

Trump weet dat zeer waarschijnlijk ook maar negeert het. Zoals hij sinds het begin van zijn presidentschap probeert de oude gebruiken van de internationale betrekkingen te negeren. Hij had nog niet eens zijn eed als president afgelegd of hij ontketende al een eerste diplomatieke rel. Begin december 2016 ontving hij de felicitaties voor zijn verkiezing van de president van Taiwan Tsai Ing-wen Terwijl hij met haat chatte vroeg hij zich luidop af waarom er een ‘One China’-beleid is als er twee China’s zijn, één in Beijing en een ander in Taiwan.

Trump’s suggestie dat de VS het ‘One China’-beleid in vraag zouden kunnen stellen was een schok, niet alleen voor Beijing maar ook voor Taipei. De ‘One China’-politiek is immers een nuttig concept. Het is zodanig vaag dat alle partijen het naar eigen behoeften kunnen interpreteren en er naar believen voldoende handelingsruimte in vinden. Het ‘One China’-kader geeft Taiwan de mogelijkheid zijn autonomie en productieve betrekkingen met de Volksrepubliek optimaal uit te spelen. Taiwan heeft niets te winnen bij het verstoren van die status quo. De ‘bedenking’ van Trump was een manier om al onmiddellijk Obama aan te vallen (Obama heeft nooit veel aandacht gehad voor Taiwan) en van meet af aan duidelijk te maken dat hij de dingen met China anders ging aanpakken. Drie maand later, begin februari 2017, liet Trump in zijn eerste telefoongesprek met Xi Jinping, de president van de Volksrepubliek China, verstaan dat hij zich toch maar zou houden aan de bestaande “One China”-politiek.

Sommigen vinden Trumps klare taal, zijn ‘oprechtheid’ zeer waardevol. Anderzijds kan je je afvragen hoeveel conflicten de ogenschijnlijk slaapverwekkende en retorische formules van de ‘diplomatie’ al hebben voorkomen. Natuurlijk is ‘diplomatie’ onvolmaakt, schijnheilig, hypocriet en dies meer. Diplomatie is nooit goed genoeg of voldoende geweest om oorlogen te hebben voorkomen.

 » Lees verder

1.000 dagen oorlog in Jemen: “Internationale gemeenschap medeplichtig aan dramatische humanitaire situatie”

1.000 dagen oorlog in Jemen: “Internationale gemeenschap medeplichtig aan dramatische humanitaire situatie”

21-12-17 11:24:00,

Conflicten houden al sinds maart 2015 Jemen in hun greep. Een oplossing is voorlopig nog niet in de maak. Daarom lanceert Oxfam vandaag het rapport ‘Yemen’s crisis: 1.000 days of disaster’. Daarin roept Oxfam de internationale gemeenschap op sterkere druk uit te voeren om tot een vreedzame oplossing te komen.

Tijdens de afgelopen periode van 1.000 dagen lieten 5.300 mensen het leven in Jemen. 22 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. Honderdduizenden mensen werden getroffen door cholera in de grootste choleracrisis ooit gemeten.

Begin november riep de Arabische coalitie, onder leiding van Saudi-Arabië, op tot een tijdelijke sluiting van alle land-, lucht- en zeehavens in Jemen. Daardoor werd het land helemaal afgesloten.

Catherine De Bock, humanitaire beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit: “De Jemenieten leven in een nachtmerrie zonder einde. Ondertussen zijn we getuige van een blokkade waarbij het verhongeren van mensen gebruikt wordt als oorlogsmiddel. Bovendien krijgt de wapenhandel er al 1.000 dagen vrij spel, waardoor het conflict steeds gevoed werd met gesofisticeerde wapens. Dat moet stoppen.”

Oxfam roept de internationale gemeenschap op zo snel mogelijk in te grijpen en druk te zetten op de betrokken partijen om tot een vreedzame oplossing te komen. Voor de 22 miljoen mensen in nood moet er dringend extra humanitaire hulp komen.

 » Lees verder

Nieuwe Zijderoutes: China pacht haven in Sri Lanka

Nieuwe Zijderoutes: China pacht haven in Sri Lanka

21-12-17 10:54:00,

China bouwt zijn strategische positie langs de Nieuwe Zijderoutes verder uit. Onlangs verpachtte Sri Lanka formeel de diepzeehaven van Hambantota in het zuiden van het land voor 99 jaar aan China.

Volgens mediaberichten betaalde China meer dan 292 miljoen Amerikaanse Dollar voor de diepzeehaven, waarbij het slechts om de eerste tranche zou gaan. Het totaalbedrag dat China Sri Lanka betaalt voor de pacht zou zo’n 1,12 miljard dollar zijn.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Ofschoon China benadrukt dat de nieuwe haven net als andere nieuwe maritieme projecten in de regio uitsluitend vreedzaam benut zal worden, zijn sommige Indiase commentatoren achterdochtig. Zij vermoeden dat China een net van militaire steunpunten uitbouwt, wat ongunstig zou zijn voor de geopolitieke situatie van India.

Volgens de overeenkomst tussen China en Sri Lanka wordt de haven van Hambantota voor 99 jaar verpacht. China krijgt 70 procent van de aandelen. Sri Lanka behoudt de soevereiniteit over het territorium van de haven en garandeert de veiligheid. In de overeenkomst is ook vastgelegd dat de Chinezen er geen militair steunpunt inrichten.

Aan China is het nu de uitdaging om de verliesdraaiende haven winstgevend te maken. Vergelijkbare Chinese infrastructurele projecten in Afrika, Oost- en Zuidoost-Azië laten zien dat zoiets voor Chinese investeerders en ingenieurs geen onhaalbare kaart is.

Aan de Indische Oceaan bouwen of bouwden Chinese firma’s reeds havens in Pakistan, op de Malediven, in Birma en Bangladesh. Verder werd er voor 99 jaar een haven in Darwin, in het noorden van Australië gepacht en richtten de Chinezen in augustus 2017 een militair steunpunt in Djibouti in. Dat militaire steunpunt ligt strategisch, vanwege de nabijheid van de Straat van Bab el Mandeb, die de Rode Zee en de Golf van Aden verbindt en daarmee ook de Indische Oceaan met de Middellandse Zee. Aan de Middellandse Zee is de Griekse haven van Piraeus in Chinese handen.

 » Lees verder

Hoe palmolie die in Rotterdam ‘duurzaam’ heet in Azië voor klimaat- en mensenrechtenschendingen zorgt

Hoe palmolie die in Rotterdam ‘duurzaam’ heet in Azië voor klimaat- en mensenrechtenschendingen zorgt

21-12-17 08:38:00,

Aan de ene kant van de wereld wordt palmolie met de grofste klimaat- en mensenrechtenschendingen geassocieerd. Aan de andere kant van de wereld roepen de importeurs dat hun palmolie duurzaam is. Hoe kan dat?

Kinderarbeid. Land grabbing. Ontbossing. Mensenrechtenschendingen. Geweld. Klimaatverandering. Er is nauwelijks een landbouwproduct denkbaar dat met meer ellende in verband wordt gebracht dan palmolie. Zo’n beetje elke ngo – van Greenpeace tot Amnesty International en van Milieudefensie tot het WWF – heeft de afgelopen jaren gewaarschuwd voor de heftige impact die de palmolieteelt in landen rond de evenaar heeft op mens en milieu. Desondanks is Nederland grootverbruiker, en heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot de grootste palmoliehaven van Europa. 

Waarom palmolieproductie zo schadelijk is

Palmolie is met afstand de populairste plantaardige olie ter wereld. In de eerste plaats heeft dat te maken met zijn enorme veelzijdigheid. Van Cup-a-Soup via shampoo tot pindakaas: bij meer dan de helft van alle supermarktproducten staat palmolie op het etiket. Daarnaast is palmolie bij plantagehouders populair omdat het een fantastische opbrengst heeft. Eén hectare levert gemiddeld 3,6 ton palmolie per jaar op. Ter vergelijking: oliën als zonnebloem- en raapzaadolie leveren respectievelijk slechts 0,7 en 0,8 ton per hectare op. Omdat er wereldwijd steeds meer mensen komen, die bovendien meer en vooral meer verzadigde vetten willen eten, stijgt de vraag. 

Daar komt nog eens bij dat palmolie de belangrijkste grondstof voor biobrandstof is. Sinds 2009 wil de Europese Unie dat biobrandstoffen bij reguliere benzine en diesel worden bijgemengd. Het aandeel van biobrandstoffen zou moeten oplopen tot 10 procent in 2020. Deze regelgeving heeft een gigantische impuls gegeven aan de Europese palmolievraag, waardoor de EU nu na India en China de grootste afnemer van palmolie ter wereld is. Binnen de EU wordt momenteel ongeveer de helft van de palmolie door de voedselindustrie gebruikt, de andere helft gaat naar biobrandstoffen. 

Waarom palmolieproductie slecht is voor de natuur

Palmolie wordt verbouwd in landen die rond de evenaar liggen, met name Indonesië en Maleisië. Voor de enorme palmolieplantages worden grote stukken regenwoud afgebrand. Hierbij gaat een boel biodiversiteit verloren. Op Borneo wordt de orang-oetan nu bijvoorbeeld nog sterker bedreigd. Daarnaast worden op plantages illegale chemicaliën gebruikt die het grondwater en de omgeving vervuilen.

Waarom palmolieproductie slecht is voor het klimaat

Bij het platbranden van de regenwouden komt enorm veel CO2 vrij.

 » Lees verder

The Russiagate witch hunt

The Russiagate witch hunt

20-12-17 09:56:00,

ingezonden door Magchiel Matthijssen

Amerika zit in een vreselijk diep dal. Er is sprake van een vreselijke en gevaarlijke politieke crisis waar Nederland nog praktisch niets van weet. Een nieuwe samenzwering van het Washingtonse anti-Trump cabal die stinks to heaven. Ditmaal de plot van de aanval op Donald Trump die onder geen enkele voorwaarde president mocht worden.
Die aanval werd nog voor de verkiezingen onder Obama ingezet (met smerige middelen) en werd na de verkiezing voortgezet (met het zgn. Russia-gate schandaal).

Mogelijk hoorden jullie onze minister van Binnenlandse Zaken op Jinek (maandagavond). Zij is geheel in de ban van het Rusland bashen en waarschuwt voor al dat fakenieuws. Zij sprak losjes over de inmenging in de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Brexit en uiteraard in de Amerikaanse verkiezingen, alsof dat allemaal bewezen zaken zijn. Schandalig. (Bravo Baudet die tegenwicht bood!).
Maar is die reactie van Rusland niet enigszins begrijpelijk als je hem tegen de achtergrond ziet van het feit dat er na anderhalf jaar van beschuldigingen de verkiezingen in Amerika beïnvloed te hebben en de democratie te hebben ondergraven (vele beschuldigingen die ook weer teruggenomen moesten worden) in al die tijd nog geen enkel serieus bewijs naar voren is gekomen?
En het drama is dat het feit dat Rusland de Amerikaanse democratie zou ondermijnen als afleidingsmanoeuvre moet dienen voor het feit dat Amerika inderdaad zijn eigen ‘democratie’ bezig is om zeep te helpen. Beschuldig de ander van wat je zelf doet is hier de leuze.
Ondertussen zwijgt de Nederlandse pers over dit schandaal dat groter is dan Watergate. Waarom? Omdat de Nederlandse pers totaal afhankelijk is van wat de NYT en de Wahington Post schrijven. Pas als die erover berichten is onze pers geautoriseerd te volgen. Vrije pers? Treurig. Hier is in de Nederlandse mainstream pers dus nog niets over gepubliceerd, daarom zal het niet makkelijk zijn deze nieuwe (?) informatie allemaal te verwerken.

Vandaar onderstaand dit uitgebreide artikel van AntiWar.com, dat een aantal dingen samenvat. De kern speelt zich rond de Democratische partij af. Obama zette de nieuwe regering al met zijn uitwijzing van Russische ambtenaren en zijn sancties voor een enorm blok. Dat gebeurde in de laatste weken van zijn presidentschap, maar In feite was daarmee de toon gezet en werd Trump klem gezet.

 » Lees verder

Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

19-12-17 04:15:00,

Wetenschappers weten al langer dat er op de Noordpool vervuilend kwik terug te vinden is. Alleen wisten ze niet helemaal precies hoe die stof daar terechtkomt. Hoe kan zo’n afgelegen en schijnbaar ongerept stuk natuur aangetast zijn met dit giftige metaal, vraagt aardwetenschapper Daniel Obrist van de universiteit van Massachusetts zich af.

Ik ben nog maar recent terug van een twee jaar durend onderzoeksproject in Alaska waar ik samen met collega’s van de universiteiten van Colorado, Toulouse, de Sorbonne in Parijs en het Gas Technology Institute in Illinois onderzoek heb gedaan naar de aanwezigheid van kwik in het noordpoolgebied.

Onze bevindingen tonen aan dat gasvormig kwik, uitgestoten door de verbranding van kolen, mijnbouw en andere industriële processen in de geïndustrialiseerde wereld, tot duizenden kilometers verderop kan worden teruggevonden.

In de Arctische gebieden wordt het gas in de bodem van de toendra afgezet en vandaar stroomt het uiteindelijk naar de oceaan, waardoor het dierenrijk en de mensen in de regio worden bedreigd.

De wereld rond

Kleinschalige, ambachtelijke goudwinning en kolengestookte elektriciteitscentrales zijn wereldwijd de voornaamste bronnen van kwikemissie.

De uitstoot van kwik kan verschillende vormen aannemen. Kwik in oxidatietoestand wordt veelal weggespoeld uit de atmosfeer door de regen, dicht bij de emissiebron. Gasvormig kwik blijft echter veel langer in de atmosfeer en kan op die manier de wereld rondreizen.

In het noordpoolgebied zijn er hoge niveaus van kwikvervuiling aangetroffen in witte dolfijnen, ijsberen, zeehonden, vissen, zeearenden en andere vogels. Dit betekent dat ook mensen getroffen zijn, met name de Inuit, de lokale bevolking die grotendeels afhankelijk is van de jacht en de visvangst. Wie lange tijd wordt blootgesteld aan kwik heeft meer kans op neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Van de atmosfeer tot in de grond

Wetenschappers proberen al meer dan twintig jaar te achterhalen hoe kwik van de geïndustrialiseerde landen uiteindelijk op de Noordpool terecht komt. Uit onze studie blijkt dat gasvormig kwik de dominante vorm is van het type van kwik dat wordt aangetroffen in het Arctisch gebied. Nochtans focusten wetenschappers zich tot nu toe vooral op de geoxideerde variant maar wij berekenden dat 70 procent van het aangetroffen kwik gasvormig, en dus via de atmosfeer is terechtgekomen in de ondergrond van de toendra. Dit atmosferische kwik wordt door de bladeren van planten opgenomen,

 » Lees verder

Maysoun Berkdar de “nep” Syrische activiste, aangeklaagd in Duitsland – FREESURIYAH

Maysoun Berkdar de “nep” Syrische activiste, aangeklaagd in Duitsland – FREESURIYAH

19-12-17 11:42:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

In 2016, gaf Maysoun Berkdar nog een interview voor het zogenaamde “oppositieblad”: enabbaladi.net. , waarin zij uitlegde hoe ze te werk ging, nu wordt zij door de Duitse justitie aangeklaagd wegens verduistering van gelden!

Mayson.jpg

Het interview

Maysoun Berkdar is een Syrische vrouw uit Damascus met een missie en haar impliciete boodschap aan alle Syriërs die Assad steunen is hetzelfde … Voel je niet te comfortabel in je huidige positie, want we weten wie je bent en we zullen niet vergeten wat je hebt gedaan.

Door haar uitspraken (zegt ze), is Maysoun een doelwit geworden voor Assad-misdadigers door opnames (video’s van zogenaamde gruweldaden, zoals de beweringen van de gifgasaanvallen) die ze op grote schaal deelt op sociaal media en confronterende telefoontjes die ze heeft gepleegd (zegt ze) met aanhangers van het regime uit alle lagen van de bevolking.

Nog meer idote beweringen

In augustus 2013 belde ze naar generaal Bahjat Suleiman, de Syrische ambassadeur in Jordanië, wiens carrière werd gekenmerkt door beruchte smerige en vuile operaties, volgens haar. Als één van de machtigste Alawitische officieren en voormalig hoofd van de interne veiligheid in Syrië, maakt Suleiman deel uit van de kring van het Assad-regime. Met behulp van een strategie die haar handelsmerk is geworden, begon Maysoun de oproep door Suleiman te prijzen en te doen alsof ze een Assad-aanhanger was. Suleiman hing op toen ze hem confronteerde en de ware bedoeling van haar oproep openbaarde. En serieus ik denk niet dat Bahjat naar haar geluisterd heeft, zo makkelijk is het niet om een ambassadeur aan de telfoon te krijgen, als het toch gelukt is, denk ik niet dat hij lang naar haar geluisterd heeft, net als de volgende bewering (en);

Inbegrepen in haar lange lijst zijn regeringsfunctionarissen, diplomaten, mediajournalisten en beroemdheden die vernietigende telefoontjes van Maysoun hebben ontvangen zijn Sharif Shehadeh, een pro-Assad-lid van het parlement en Bashar Ja’afari, Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties, evenals meerdere roept naar de media-woordvoerder van Assad, Bouthaina Shaaban. Belachelijke uitspraken, de meeste telefoongesprekken gaan meestal eerst via centrale’s of secretaressen.

Vraag enabbaladi.net : Wat motiveerde je om te bellen naar Assad-supporters?

 » Lees verder

Kumi Naidoo: “Alleen onze jeugd kan de wereld redden”

Kumi Naidoo: “Alleen onze jeugd kan de wereld redden”

18-12-17 05:35:00,

“Jongeren moeten nieuwe oplossingen bedenken voor oude problemen zoals klimaatverandering en sociale onrechtvaardigheid.” Dat is de krachtige boodschap van de Zuid-Afrikaanse activist Kumi Naidoo. De voormalige directeur van Greenpeace zegt dat jonge mensen innovatief en visionair moeten zijn, “want de oplossingen van mijn generatie zijn mislukt.”

Na zijn strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, heeft Kumi Naidoo wereldwijde campagnes en organisaties geleid om mensenrechten te verdedigen. Hij stond tien jaar aan het hoofd van Civicus, een koepelvereniging voor burgerparticipatie. Op de International Civil Society Week (ICSW), dit jaar georganiseerd door Civicus in Fiji, sprak Naidoo zich deze maand uit over innovatie en jongeren.

Bende mislukkelingen

“Mijn advies voor jonge mensen is: heb geen vertrouwen in de huidige leiders. Het is de grootste bende mislukkelingen die je kan vinden. Ze zijn niet bereid om te aanvaarden dat ze deze puinhoop gecreëerd hebben,” zegt Naidoo.

“Eigenlijk gebruiken we vandaag nog steeds oude oplossingen die in het verleden nooit gewerkt hebben,” vindt Naidoo. “Albert Einstein heeft ooit gezegd: de definitie van krankzinnigheid is steeds opnieuw dezelfde dingen blijven doen en andere resultaten verwachten. Als de mensheid blijft doen wat ze altijd heeft gedaan, dan krijgen we wat we altijd hebben gekregen: ongelijkheid, onduurzaamheid en de verwoesting van ons milieu.”

Hoe kunnen jonge mensen de wereld redden van de krankzinnigheid?

“Hun meest waardevolle rol is het bekijken van oude problemen door een nieuwe lens. En ze mogen niet bang zijn om romantisch, onrealistisch of idealistisch genoemd te worden. De zogezegde realistische oplossingen voor de problemen van vandaag hebben niet gewerkt.

“Ik denk dat de beste en de meest innovatieve oplossingen in de wereld – zelfs op kleine schaal – van jonge mensen komen. Bijvoorbeeld: vier jaar geleden heeft een groep schoolmeisjes in Zambia een generator ontworpen die vijf uur energie kan leveren op basis van menselijke urine.”

Kunnen zulke lokale vondsten de hele wereld redden?

“We zijn geobsedeerd door grote infrastructuren. We moeten afstappen van dat idee. In Afrika heeft het platteland een tekort aan energievoorzieningen. De politiek zit in de weg. En veel energie gaat onderweg verloren. Maar de oplossing is simpel: kleine netwerken. Het enige wat we nodig hebben, zijn twintig zonnepanelen. Die kunnen vijftig huizen voorzien van elektriciteit. Dat kan snel en eenvoudig geïnstalleerd worden,

 » Lees verder

Wat een gsm en een gorilla met elkaar te maken hebben én met ons koopgedrag

Wat een gsm en een gorilla met elkaar te maken hebben én met ons koopgedrag

18-12-17 11:31:00,

We kunnen niet meer zonder gsm, maar we blijven ‘t apparaatje niet bepaald trouw. Gemiddeld vervangen we onze gsm na 11 maanden. En elk jaar is de verkoop hoger. Tegelijkertijd neemt het aantal gorilla’s af. Euh, wat heeft ‘t een met ‘t ander te maken? Dat is waar je achter komt in de eerste video van de #BeBiodiversity-campagne, die sinds een week op sociale media voorbij komt. De boodschap: biodiversiteitsverlies is momenteel een even groot probleem als klimaatverandering. En wij zijn de enigen die er iets aan kunnen doen.

Nog maar één Indonesische neushoorn loopt rond op onze planeet, een mannetje. Van de Oostelijke Laagland-gorilla’s is sinds 1995 nog maar 25 procent over. De snelheid waarmee diersoorten uitsterven is heel snel. En dat heeft allemaal te maken met biodiversiteitsverlies . 

Leven op aarde

In haar breedste betekenis staat biodiversiteit bijna synoniem voor het leven op aarde. ’t Draait om de ongelooflijke verscheidenheid aan leven op aarde en de eindeloze interacties tussen de verschillende soorten die er deel van uitmaken. Wij maken er dus ook deel van uit. Biodiversiteit is nodig voor ons eigen voortbestaan. Het speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons leven, want het levert ons tal van diensten.

Zoals fotosynthese, de productie van zuurstof in de lucht. Of de vorming en stabiliteit van de bodem, de nutriëntencyclus en het verzorgen van een leefomgeving voor elke soort. Biodiversiteit zorgt ook voor bestuiving, ziektebestrijding, behoud van waterkwaliteit en afvalverwerking, preventie van overstromingen, en klimaatregulering. En het zorgt voor bronnen waar we in het dagelijks leven niet zonder kunnen, zoals voedsel, voedingssupplementen, hout, bouwmaterialen, geneesmiddelen, cosmetische producten, textielvezels …

En zoals de 31 mineralen die nodig zijn om gsm’s te produceren, waarvan vele uit natuurgebieden komen waar gorilla’s leven. Dat hebben gsm’s en gorilla’s dus met elkaar te maken. En dat hebben ze dus ook met ons productie- en koopgedrag te maken.

Geen enkele aankoop is onschuldig 

De eindejaarsfeesten en solden staan om de hoek, maar deze periode gaat gepaard met overdaad en impulsaankopen. En geen enkele aankoop is onschuldig. Daarvoor waarschuwt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (FOD Volksgezondheid) met #BeBiodiversity-campagne.

In tegendeel, een simpele aankoop heeft grote impact.

 » Lees verder

Een echte aanrader Praag – FREESURIYAH

Een echte aanrader Praag – FREESURIYAH

18-12-17 11:29:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

21 NOVEMBER 2017 ~ VOETBALBLOG

Praag staat bekend als de gouden stad van Europa het gehele historische centrum staat op de werelderfgoed lijst. Praag telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners.De bekendste bezienswaardigheden in de stad zijn uiteraard de Karelsbrug en de Praagse burcht.

De Karelsbrug ( karluv most)  vormt een verbinding tussen de Oude stad en de wijk mala strana en het is herkenbaar aan de vele beelden van allerlei heilige figuren die er staan. De Karelsbrug dateert van de 14e eeuw en was gebouwd als vervanging van de ingestorte Judithburg.

De Praagse burcht ( Prazky hrat) is gebouwd in de 9e eeuw het is de grootste burcht van de wereld die regelmatig is bijgebouwd. De burcht is erg hoog gelegen vanaf de Karelbrug zie je de burcht al top. Bij de burcht vindt je ook diverse Kloosters, kapellen,wachtershuisjes, kunstcollecties en uiteraard  de Sint- Vituskhatedraal.

20171111_141022_resized

Het oude stadsplein ( Staromestka Namesti) is het belangrijkste plein van de oude stad met mooie bezienswaardigheden als het Jan-Hus monument, Astronomische klok, Kinsky paleis en het oude stadhuis. Hier vonden vroeger onthoofdingen en feesten plaats. Tegenwoordig gebruikt men het voor feesten, demonstraties en culturele evenementen.

20171111_121921_resized

Een echte aanrader is de brug Legion bridge (Most legii) een brug zuidelijker dan de Karelsbrug. Je hebt daar namelijk in het midden van de brug een mooi park met een speeltuin, restaurant met fantastisch uitzicht op de Karelsbrug. Deze brug is in 1905 gebouwd en verbindt de oude stad met de wijk Praag Holesovice.

most llegiAfbeeldingsresultaat voor parc most legii prague

Het Wenceslasplein geniet veel aandacht vanwege het Nationale museum ( wat voor een groot deel dicht is op dit moment). Hier is er veel gevochten in de tweede wereldoorlog. Dat is te zien aan de diverse borden met informatie en afbeeldingen in de straat.  Een paar meter van het Wenceslasplein staat er een monument wat de slachtoffers van het communisme herinnert. Het bekende ruiterstandbeeld (Pomník svatého Václava), wat het monument van St. Wenceslas betekend is eigenlijk een kopie van het origineel.

prague

Winkelen kan je in Praag ook uitstekend.

 » Lees verder

Colombiaanse mensenrechtenactivist vermoord

Colombiaanse mensenrechtenactivist vermoord

14-12-17 05:37:00,

De Colombiaanse mensenrechtenactivist Hernán Bedoya is vermoord door paramilitairen. Dat melden Latijns-Amerikaanse mensenrechtenorganisaties. Het is de tweede moord op een activist in een week tijd in Colombia.

Volgens de ngo Both Ends, die in het najaar van 2016 nog persoonlijk sprak met Bedoya, werd de landrechtenactivist al enige tijd bedreigd. “Alle details zijn nog niet boven water, maar het lijkt duidelijk dat deze moord te maken heeft met het feit dat Hernán zich inzette voor de rechten van zijn gemeenschap, die in een strijd verwikkeld is over land dat bedreigd wordt door omringende palmolie- en bananenplantages”, zegt Both Ends in een reactie op zijn website.

Bedoya werd afgelopen vrijdag in het departement Chocó doodgeschoten toen hij op zijn paard op weg was naar huis. Een paar dagen eerder werd ook landrechtenactivist Mario Castaño Bravo vermoord. Hij zette zich net als Bedoya in voor het netwerk Comunidades Construyendo Paz (Conpaz).

Kogelvrij vest

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat beide leiders bescherming kregen van de overheid, maar die bestond slechts uit een kogelvrijvest en een mobiele telefoon. “Dat bewijst dat de beschermingsmaatregelen van de Colombiaanse overheid onvoldoende zijn”, zegt Amnesty.

Diálogo Intereclesial por la Paz (DiPaz), een interkerkelijke organisatie in Colombia die zich inzet voor mensenrechten, zegt een grondig onderzoek te willen naar de kwestie. “We roepen ook op tot ontmanteling van de paramilitaire organisaties die straffeloos kunnen opereren door afwezigheid van veiligheidsdiensten in Urabá, Bajo Atrato en andere regio’s in het land.”

 » Lees verder

Jeruzalem, begin van big bang | Uitpers

Jeruzalem, begin van big bang | Uitpers

14-12-17 05:26:00,

Dag van woede in Gaza (Ezz Zanoun, Al Jazeera)

Op de spoedconferentie van de Organisatie van Islamitische landen, OIC, in Istanbul was er een opvallende afwezige, de koning of kroonprins van Saoedi-Arabië – dat land stuurde zijn kat in de persoon van een ambtenaar van Buitenlandse Zaken. De prinselijke afwezigheid voedt de speculaties dat Mohammed Ben Salman MBS), de sterke prins in Riad, samen met Donald Trump een ‘big bang’ voor het Midden Oosten plant, een “vredesplan” met een verbrokkeld mini-Palestina zonder Oost-Jeruzalem. Want voor de prins is Iran veel belangrijker dan de Palestijnen. En tegenover Iran zijn Washington en Riyad twee handen op één buik. Ben Salman kreeg alvast al een uitnodiging voor een bezoek aan Israël.

Palestijnen staan alleen

Trump speelt met vuur, was de bijna eensluidende commentaar nadat de VS-president een kiesbelofte nakwam en Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende. “Een regelrechte provocatie, vuur aan de lont”. De reacties zijn bijna eensluidend afkeurend, maar toch met mate. De OIC keurt sterk af, de Arabische Liga veroordeelt, maar van sancties is geen sprake. Trump en zijn Arabische vrienden moeten nu het gevoel hebben dat ze nog wat verder kunnen gaan.

Een intifada moeten ze ook niet echt vrezen. De bezetters hebben weinig last van stenen en kreten. Veel Palestijnen zijn murw geslagen, de vorige intifadas hebben de bezetting niet teruggedrongen. Bovendien voelen velen zich geïsoleerd, de buitenwereld legt wel verklaringen af maar neemt geen enkele reële sanctie tegen de bezetters.

“De Palestijnen zijn nog nooit zo alleen geweest. Ze moeten hun strategie radicaal herzien”, aldus Elias Khoury, een Libanese intellectueel die nauw samenwerkt met de PLO. “Trump is de nieuwe Balfour”, vindt hij; zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad is volgens hem te vergelijken met de Balfourverklaring van honderd jaar geleden.

Trio

Het trio VS, Israël en Saoedi-Arabië rekent dus op weinig weerstand tegen een big bang die de verhoudingen in het Midden Oosten op hun kop zet. Een van de spilfiguren van dit trio is de nieuwe baas in Riyad, kroonprins Ben Salman. De Israëlische minister van Inlichtingen, Yisrael Katz, heeft hem nu uitgenodigd om Israël te bezoeken. Katz heeft concrete voorstellen voor samenwerking, zoals een spoorlijn van de Israëlische haven Haifa naar de Golf.

MBS waant zich nu de grote leider van de regio,

 » Lees verder

Aantal nieuwe landmijnslachtoffers stijgt voor 3e opeenvolgende jaar

Aantal nieuwe landmijnslachtoffers stijgt voor 3e opeenvolgende jaar

14-12-17 05:20:00,

Het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen een explosieve oorlogsresten is spectaculair gestegen, en dat al voor het derde opeenvolgende jaar. Dat blijkt uit het Landmine Monitorrapport 2017 dat vandaag, 14 december, gepubliceerd is. In de aanloop naar de conferentie over het Verdrag van Ottawa, dat het gebruik van antipersoonsmijnen verbiedt, roept Handicap International de staten op erop toe te zien dat het Verdrag gerespecteerd en gehandhaafd wordt.

Het Landmine Monitorrapport 2017* toont aan dat het aantal nieuwe slachtoffers van industriële of geïmproviseerde antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten op drie jaar tijd met bijna 150 procent is toegenomen. Minstens 8.605 mensen kwamen om het leven of raakten gewond door deze wapens in 2016, tegenover 3.450 in 2013. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de bijzonder zware balans in de conflictgebieden in Afghanistan, Libië, Oekraïne en Jemen. Het aantal nieuwe slachtoffers stijgt hiermee voor het derde opeenvolgende jaar, na 15 jaar van nagenoeg onafgebroken daling. Klik op de tabel om deze te vergroten. Bron: Handicap International

“Wij moeten er blijven aan herinneren dat oorlog niet alles rechtvaardigt. Er bestaan internationale regels: het Verdrag van Ottawa**, het Verdrag van Oslo (dat het gebruik van clustermunitie verbiedt) en de Verdragen van Genève zijn allemaal bedoeld om de burgers te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van alle staten om die regels te laten gelden, ze na te leven en te doen naleven,” vertelt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist voor Handicap International in Brussel.

Antipersoonsmijnen troffen in 2016 voornamelijk burgers. In 78 procent van de gevallen ging het om burgerslachtoffers, waarvan 42 procent kinderen.

Kindslachtoffers

Sinds de eerste publicatie van het verslag in 2000 werden nog nooit zo veel kindslachtoffers van deze wapens en zoveel slachtoffers van geïmproviseerde mijnen (springtuigen die door de strijdende partijen zelf gemaakt werden) opgetekend. 1.554 kinderen werden in 2016 het slachtoffer van mijnen. 1.805 personen werden het slachtoffer van geïmproviseerde mijnen. Alleen al in Afghanistan vielen 1.180 slachtoffers.

“Mijnen doden en veroorzaken complexe verwondingen die vaak tot ernstige handicaps en zware psychologische trauma’s leiden. Die invaliditeit gaat vaak gepaard met een sociaal stigma dat het voor het slachtoffer moeilijk maakt terug te keren naar een normaal leven,” vertelt Alma Al-Osta verder.

Slachtoffers in 56 landen en gebiedenKlik op de tabel om deze te vergroten.

 » Lees verder

“Pers in Rusland was veel te vrij”

“Pers in Rusland was veel te vrij”

13-12-17 08:22:00,

Als student journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle belandde Joost Bosman in 1991 in wat toen nog de Sovjet-Unie was. In hetzelfde jaar schreef hij voor Nederlands Dagblad zijn eerste artikelen over onder meer de staatsgreep tegen de toenmalige president Michail Gorbatsjov. Terug in Nederland studeerde hij Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens via een omweg (regionaal verslaggever PZC en eindredacteur persbureau DPD) weer in Rusland te belanden.

Sinds 2014 is Joost Bosman vaste correspondent in Moskou. Eerst nog voor de DPD, maar nu vooral nog voor Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.

Een gesprek met Joost Bosman over de Russische journalistiek en de Nederlandse Rusland-verslaggeving.

Bestaat er een vrije pers in Rusland?

In de jaren ‘90 was de pers vrijer dan ooit in Rusland. Sterker nog: ze waren veel te vrij. Ze schreven maar raak, over corruptie die er soms niet was, ze deelden links en rechts beschuldigden uit, en dat kon allemaal maar. Ministers en andere politici konden wel naar de rechter stappen, maar ze zagen daar meestal van af, want er was geen beginnen aan. De media in Rusland zijn dus gegaan van: een strenge censuur in de Sovjet Unie, naar volledig losgeslagen in de jaren negentig, naar een soort mengvorm onder Poetin.

De pers is dus nog wel vrij?

Er zijn nog altijd kranten die min of meer schrijven wat ze willen, waaronder Kommersant. Die krant is in handen van Alisjer Oesmanov, een van de rijkste mensen van Rusland. Hij heeft nauwe banden met het Kremlin, maar heeft ook van meet af aan gezegd: Ik ga me niet met de redactie bemoeien. Daar houdt hij zich aan. Ik vind het een erg goede krant, die feiten en meningen goed van elkaar gescheiden houdt, wat bij Russische kranten nog wel eens een euvel is. Kommersant heeft het bewijs geleverd dat er militairen van het Russische leger aanwezig waren in de Donbass, in het oosten van Oekraïne. Ze hebben die daar ter plekke gesproken. Dat heeft dus in de krant gestaan. Ze hebben dat kennelijk mogen publiceren.

Vooral Novaya Gazeta geniet in het Westen een grote bekendheid.

Novaya Gazeta lijkt meer op een activistenblad dan op een journalistiek medium.  » Lees verder

Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag –

Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag –

12-12-17 10:21:00,

Fotografie Rob Vellekoop

Gemeentes hoeven niet langer aan de leiband van de landelijke overheid te lopen bij het invoeren van het basisinkomen (BI). Dankzij de introductie van een eigen lokale munt kan de gemeente een meer onafhankelijk financieel beleid gaan voeren. Daar kan ook de instelling van een basisinkomen bij horen in plaats van de alom gehate en denigrerende bijstandsuitkering.

Op dit moment heeft Den Haag aan enkele gemeenten toestemming gegeven te experimenteren met het basisinkomen. Ieder weet dat dit slechts een doekje voor het bloeden is. Deze experimenten benaderen niet de praktijk van een echte invoering van het BI, omdat het altijd op kleine schaal gebeurt voor een beperkte periode. Bij de invoering van een soort basisinkomen, zoals in 1948 met de AOW, is ook nooit vooraf geëxperimenteerd. En achteraf is dit toch de meest succesvolle financiële ondersteuning van de bevolking ooit geweest.

Vier jaar geleden deed ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, wij introduceerden het basisinkomen als oplossing tegen armoede en miserie in de gemeente. Ons verhaal was goed doortimmerd maar ging mank op het stuk van de financiering van het basisinkomen, want daarover kon toch alleen de landelijke overheid beslissen?

In de tussentijd zijn er allerlei ontwikkelingen die neigen naar meer autonomie van de gemeenten. Denk aan de zorg en het uitvoeren van de Participatiewet. De landelijke overheid heeft veel taken gedelegeerd aan de gemeente, vandaar dat het helemaal niet zo vreemd is voor een gemeente om een zelfstandiger financieel beleid te gaan voeren.

Lokale munt

Om te beginnen zou een gemeente een lokale munt naast de euro kunnen uitgeven en ondersteunen. Software systemen zijn er al voor, dus hiervoor hoeven geen extra investeringen te worden gedaan. Op deze manier zou de lokale middenstand meer omzet kunnen krijgen en als de gemeente meedoet aan deze geldstroom (bijvoorbeeld door het ontvangen van gemeentelijke belastingen in lokale munt) krijgt de munt ook het nodige vertrouwen.

Met de lokale munt creëert de gemeente een extra geldstroom die uitsluitend lokaal kan worden besteed. De lokale munt wordt immers alleen in de plaats geaccepteerd en blijft zo plaatselijk circuleren.

Als iemand lokaal geld spendeert in een lokale winkel,

 » Lees verder

VS-jagers proberen aanval op IS te voorkomen..!

VS-jagers proberen aanval op IS te voorkomen..!

12-12-17 10:10:00,

We hebben het op allerlei manieren al laten zien hier op de site: het bewijs van vele kanten afkomstig, dat de IS-strijdkrachten gesteund worden door de VS en niemand minder dan de Israëlische staat.. Van gewonde IS-strijders, die de grens met Israël worden overgebracht om in ziekenhuizen te worden verpleegd, tot de dreigingen van de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, dat Syrië vergeldingsacties voor de kiezen zou krijgen, als het pogingen zou ondernemen het Syrische leger de troepen van IS aan te laten vallen..

De tatoeages van IS-strijders spreken nog misschien wel de meeste boekdelen in dit opzicht. Vandaar de bivakmutsen, die iedereen tegenwoordig voor gewoon houdt.. Verborgen strijders..? Is dat nodig dan, als je trots voor IS de heilige oorlog strijdt..?? Het is duidelijk dat de huurlingen van ISIS worden gebruikt om het smerige werk op te knappen in Syrië, teneinde de boef die Assad heet, van zijn troon te verdrijven. Daarbij is het weer toegestaan, onder het doorzichtige wapen van de Valse-Vlag-methode, anderen het vuile werk op te laten knappen..!

Of het nu gaat om het vergiftigen van burgerbevolking in Syrië met gifgas, en dit op het conto van Assad proberen te schrijven, het roven en vervoeren van aardolie uit de Syrische bodem, of om het uitmoorden van hele gebieden in de Syrische en Iraakse woestijn. De bewijzen zijn duidelijk en in die zin lijdt het Amerikaanse leger, ongetwijfeld aangevoerd door hoge legerofficieren van de CIA, een zéér gevoelige nederlaag tegen het Russische leger, dat in samenwerking met het sterke Syrische leger toch maar in staat bleek, het Westers-imperialistische leger te keren.

Nu is er nieuw bewijs voor de krampachtige pogingen van het Amerikaanse leger, nog iets heel te houden van het ISIS-strijdkrachten.. Russische vliegtuigen, die IS-kampementen willen bombarderen, worden hierin ernstig gehinderd door.. Amerikaanse gevechtstoestellen..! Hier het verhaal zoals verteld door een hoge officier van het Russische leger. Op het NOS- of RTL-journaal gezien..?? Nee toch! Dat geeft te denken!

x

x

VS-jager probeert aanval op IS te voorkomen..!

2017 © WantToKnow.nl/be
origineel: South Front

x

De Russische Su-25 (dezelfde toestellen die rondom de MH17 zouden zijn gezien)

Op 9 december jl, liet de Russische generaal-majoor Igor Konashenkov als woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie weten,

 » Lees verder