NachDenkSeiten:ㅤRecord opkomst bij NachDenkSeiten

30-09-22 12: 41: 00, Gisteren, op 29. In september bezochten ruim 500.000 mensen de NachDenkSeiten. Dat is een nieuw record en we zijn natuurlijk blij. Het project is uiteraard bedoeld voor een groot aantal mensen en voor gebruik door een groot aantal mensen. In de toekomst willen wij de nieuwe lezers en de vroegere lezers vragen om in hun omgeving bekend te maken dat de NachDenkSeiten bestaan en dat zij helpen de weg te vinden

NachDenkSeiten:ㅤ “De Groenen zijn de oorlogszuchtige partij”

30-09-22: 00, "Uit een pacifistische partij van Petra Kelly en Gerd Bastian heeft zich een oorlogspartij ontwikkeld die zich, onder een walgelijke dubbele standaard, intensief inzet voor oorlogen en interventies met "argumenten" voor de vermeende verdediging van de mensenrechten." Dat zegt Reiner Braun in een interview met NachDenkSeiten. Braun, een van de leidende figuren in de vredesbeweging, vindt duidelijke woorden over de oorlog in Oekraïne en rekent daarbij af met de Groenen. Hij waarschuwt ook

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “De aanvallen op Nord Stream en de olifant in de kamer” en “Pijpleidingen opblazen onder vrienden, dat kan helemaal niet”

29-09-22 10: 25: 00, Jens Berger heeft hier en hier vraagtekens geplaatst bij de berichtgeving in de media over de aanvallen op Nord Stream. Wat wordt verzwegen is dat de VS "een motief en de technische middelen hadden om deze daden te plegen, en zij hebben al bij voorbaat verklaard dat zij in geval van twijfel een einde zullen maken aan Nord Stream 2". Bovendien waren ze "ter plaatse bij eenheden die deze aanvallen hadden

NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “Is there still a chance for a fundamental political change? Ja”

28-09-22 02: 29: 00, In deze bijdrage betoogt Albrecht Müller dat er vandaag - op basis van de ervaringen met de Bondsdagverkiezingen van 1972 - een "goed uitgangspunt is voor het opbouwen van een tegenpubliek". Momenteel is zichtbaar dat "het grote geld en vooral de wapenindustrie ons buitenlands en veiligheidsbeleid bepalen en ons in gewapende conflicten drijven". De SPD, de Groenen en de Linkse Partij hebben "duidelijk te lijden onder de invloed van de VS

NachDenkSeiten:ㅤAls dat geen goed nieuws is

28-09-22 06: 43: 00, Bij het beluisteren van het programma "Wirtschaft und Gesellschaft" van Deutschlandfunk komen te midden van alle kwellingen van de wereld van vandaag altijd verhelderende zaken aan het licht: Vorige week kregen de luisteraars het goede nieuws dat de rijken van de wereld zich geen zorgen hoeven te maken over hun geld. En op Wereldkinderdag, die dinsdag werd gevierd, was er ook goed nieuws. Zie je wel, de wereld is beter dan

NachDenkSeiten:ㅤOp de rug van onze kinderen!

27-09-22 08: 00, Saksen-Anhalt oefent de vierdaagse werkweek, Noordrijn-Westfalen verplaatst duizenden onderwijzers naar het buitenland en Saksen vertrouwt op "geplande onderwijstekorten". Een ongekend lerarentekort zorgt voor de vreemdste bloei en zal toch pas in de toekomst de norm worden. Decennia van slechte planning onder auspiciën van rode potloden en denationalisatie nemen hun wraak, en de laatste lichting amateurdocenten bereidt de weg voor de privatiseringslobby. Er zijn betere perspectieven. Maar ze kosten geld. Door Ralf Wurzbacher.

NachDenkSeiten:ㅤColombia’s eerste linkse regering: gedraagt zich als volwassenen

27-09-22 06: 44: 00, Grote inspanningen zijn nodig als de regering van Gustavo Petro haar doelstellingen van sociale vrede, sociale rechtvaardigheid en herstelbetalingen wil bereiken. De taak zou goed volbracht zijn als Petro's opvolger op de Colombiaanse voorzittersstoel over vier jaar dezelfde politieke overtuigingen heeft. Door Yezid Arteta. De auto baant zich een weg door de menigte. De bestuurder rijdt voorzichtig. Het zou niet goed zijn om een van de jongeren die juichten voor de

NachDenkSeiten:ㅤZwitserse militaire expert Ralph Bosshard met een nieuwe korte analyse

26-09-22 03: 06: 00, 26. September 2022 op 17: 06 Een artikel van Ralph Bosshard Zijn inleidende opmerking: Er is een verband tussen de huidige referenda in Oost-Oekraïne en de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland en zij kunnen deel uitmaken van een verenigd plan. "Onderschat de Russen nooit" zei een Zwitserse diplomaat vroeger. Korte analyse van de referenda in Oost-Oekraïne en de mobilisatie in Rusland [PDF] Veel mensen vertellen ons dat de NachDenkSeiten belangrijk zijn voor

NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “Hier is de toespraak van Oskar Lafontaine op het 34e Pleisweiler Gespräch. Een interessante toespraak”

26-09-22: 00, In deze bijdrage is de aandacht gevestigd op de voorlopig laatste Pleisweiler lezing. Oskar Lafontaine hield een toespraak. Het onderwerp was: "Einde van de ontspanning? Als je vrede wilt, moet je je bevrijden van de VS". Vooraf heette Albrecht Müller hem en de gasten welkom. In de bijgevoegde video begint de toespraak bij minuut 9: 30. Na de toespraak was er een levendige discussie met het publiek. Bezoekers hadden de toespraak "in hoge

NachDenkSeiten:ㅤAzerbeidzjaanse aanval op Armenië – Deel II: De valse neutraliteit

26-09-22 08: 00, In de berichtgeving van de meeste toonaangevende Duitse media over de aanval van Azerbajdzjan op Armeens grondgebied overheerst een pseudo-neutraliteit, die de facto neerkomt op partij kiezen voor de agressor die aardgas levert. Dit wordt geflankeerd door het dreunende zwijgen van de volkenrechtdeskundige op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Commissie in Brussel. Door Leo Ensel "In kwesties van oorlog en vrede, in kwesties van goed en kwaad

NachDenkSeiten:ㅤAls twee hetzelfde doen, is het verre van hetzelfde of het meten met twee maten en dus verloren geloofwaardigheid van “het Westen”

26-09-22 07: 00, Het onrecht van een staat en zijn regering wordt niet ongedaan gemaakt of gerechtvaardigd door erop te wijzen dat ook andere regeringen/staten onrecht plegen en daarvoor verantwoordelijk zijn. Onder uitdrukkelijke verwijzing naar deze inleidende opmerking zou ik willen herinneren aan de meest essentiële schendingen van het internationaal recht en oorlogsmisdaden die "het Westen" in het recente verleden heeft begaan en die alle niet zijn bestraft. Door Jürgen Hübschen Deze bijdrage is ook

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “Nieuw hoofd ARD: uitgerekend Kai Gniffke”

25-09-22 12: 00, In dit artikel zet Tobias Riegel vraagtekens bij het besluit van de ARD-directeuren en commissievoorzitters dat Kai Gniffke al in 2023 het voorzitterschap van de ARD overneemt. Dit is geen goed nieuws. Gniffke is eerder een miscast. Gedurende zijn tijd als hoofdredacteur van "Tagesschau" en "Tagesthemen" had hij een reputatie opgebouwd als een soms "afstandelijke verdediger van het regeringsbeleid". Er wordt verwezen naar verschillende NachDenkSeiten-artikelen over Gniffke. De publieke omroep moet echter

NachDenkSeiten:ㅤVan de gesel van God tot het moordverhaal – Militaire vooruitgang in cyberspace

25-09-22: 45: 00, De Hunnenkoning Attila ging de geschiedenis in als de grootste bedreiging voor Europa in de 6e eeuw. De slachtoffers van zijn invallen in Germanië, Italië en Gallië noemden hem daarom de gesel van God. Waarschijnlijk veel persoonlijker dan Attila, zag Genghis Khan zich zeshonderd jaar later als een door God gezonden veroveraar die het door hem gestichte Mongoolse rijk uitbreidde van Oost-Europa tot China. Toen hij Bukhara 1220 veroverde, zou hij de

NachDenkSeiten:ㅤAzerbeidzjaanse aanval op Armenië – Deel I: De olifant in de kamer

25-09-22 08: 00, De recente aanval van Azerbeidzjan op Armeens grondgebied was voor onze gastauteur Leo Ensel aanleiding om een essay te actualiseren dat hij twee jaar geleden schreef over de geschiedenis van Karabach en de eenzijdige - de facto pro-Azerbeidzjaanse - berichtgeving in de Duitse media. Het verschijnt hier in twee delen. Door Leo Ensel "Velen proberen aan het radicalisme te ontsnappen door 'de waarheid in het midden te zoeken'. Dit klinkt redelijk verlicht

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “Habecks heffingsfiasco” en “Bondsministerie van Economische Zaken onder Habeck: nepotisme, klimaat van angst en gebruik van de binnenlandse inlichtingendienst voor “afwijkende beoordelingen””

24-09-22 12: 00, In dit artikel betoogt Jens Berger dat het "allang tijd is om het energiecrisismanagement uit de bevoegdheidssfeer van de 'superminister' voor economie en klimaatbescherming te halen". Habeck kan het gewoon niet en de kwesties van gas- en elektriciteitsvoorziening zijn te belangrijk om aan een dilettant over te laten". Hij zou "zijn kans" hebben gehad en hij "verpestte het". Hij mag geen tweede kans krijgen "gezien de dramatische gevolgen van verkeerde beslissingen in

NachDenkSeiten:ㅤOrwell en vandaag

24-09-22: 45: 00, George Orwell behandelde de kracht van propaganda in zijn boek "1984", dat hem in één klap wereldberoemd maakte. Net als zijn tijdgenoot Aldoux Huxley kende hij de verschrikkingen van de oorlog, was hij bekend met de propagandamachine die zich in de Eerste Wereldoorlog had bewezen en werd hij afgeschrikt door zowel het Duitse fascisme als het stalinisme. Hij was een overtuigd socialist en tegen alle totalitarisme. Laten we eens kijken naar de

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “Een economische oorlog is een economische oorlog – en de regering heeft hem afgebroken”

23-09-22 10: 58: 00, Tobias Riegel geeft hier met name commentaar op het Duitse beleid inzake de oorlog in Oekraïne. Westerse regeringen zouden op een "militaire" oorlog reageren met een radicale economische oorlog. Oorlog en economische oorlog sluiten elkaar niet uit. De anti-Russische sancties en de gevolgen daarvan voor de eigen burgers konden echter niet worden gerechtvaardigd door een Russische aanval. Zij konden het verloop van de oorlog niet op korte termijn beïnvloeden. Zij zouden

NachDenkSeiten:ㅤ “Ik was een vervolgde van het naziregime”

23-09-22: 00, Konrad Adenauer's verhalen over zijn opkomst tot 1945. "Ik was een vervolgde van het naziregime" - met dit verhaal begon Konrad Adenauer zijn opmars als voorzitter van de pas opgerichte CDU en vervolgens als bondskanselier. Dit is ook hoe de door de staat gesubsidieerde Konrad Adenauer Stichting het vandaag de dag verspreidt. Maar de vroege Mussolini fan ontving een groot pensioen van het Nazi regime, van 1933 tot 1945, kon zijn inkomen uit

NachDenkSeiten:ㅤWesterse arrogantie als strategie om conflicten op te lossen heeft zich nooit bewezen

23-09-22 07: 45: 00, Hoe onvoorspelbaar en gevaarlijk democratisch gekozen politiek kan worden wanneer zij zich laat bedwelmen door een gevoel van eigen grootsheid en zich daartoe de bereidwillige steun van de burgermaatschappij verwerft, moeten we diep hebben geïnternaliseerd uit de verwoestende oorlog en de milieuvernietigende rampen; althans dat dachten we. Het feit dat onze democratieën als westerse waardengemeenschap het conflict met Rusland als vanzelfsprekend begonnen op te lossen in de stijl van de afgelopen

NachDenkSeiten:ㅤWanneer zijn we in oorlog? Willy Wimmer’s visie op een serieus proces

23-09-22 07: 00, Het antwoord op deze vraag hangt tot dusver af van de beoordeling van de Russische Federatie met het oog op de westerse aanpak in Oekraïne en de Russische beoordeling van de opportuniteit, indien en wanneer er conclusies moeten worden getrokken uit de bevindingen. Elke partij zou er goed aan doen een juridisch zuivere argumentatie te geven voor haar eigen acties volgens de erkende regels van het internationaal recht, met inbegrip van de

NachDenkSeiten:ㅤUlrich Heyden over de Russische gedeeltelijke mobilisatie

22-09-01: 30: 00, Met de Russische gedeeltelijke mobilisatie is de volgende escalatiefase van de oorlog in Oekraïne bereikt. Rusland en Oekraïne - met het Westen als financier en leverancier op de achtergrond - voeren hun militaire inspanningen op, en de mogelijkheid van een spoedige regeling via onderhandelingen wordt steeds kleiner. Een exit-strategie ontbreekt, een lange oorlog met veel slachtoffers aan beide kanten dreigt. Dit is slecht nieuws - vooral voor degenen die aan het front

NachDenkSeiten:ㅤLecture and discussion in Heidelberg on Thursday, 29 September 6:00 pm

22-09-01: 00, De ondertitel van dit evenement luidt: "Wij willen een natie van goede buren zijn. Uit de logica van de oorlog - terug naar een beleid van rede, ontspanning en gemeenschappelijke veiligheid" Lezing door Albrecht Müller Plaats van handeling: Haus der Begegnung, Jesuitenkirche Heidelberg, Merianstraße 1 De organisatoren: paxchristi Heidelberg-Rhein-Neckar in samenwerking met het Heidelberger Forum tegen militarisme en oorlog, de Heidelberger NachDenkSeiten discussiegroepen http://www.nachdenkseiten.de en andere kerkelijke organisaties. U bent van harte uitgenodigd.

NachDenkSeiten:ㅤLezing en discussie in Heidelberg op donderdag 29 september, 18.00 uur

22-09-22 01: 00: 00, De ondertitel van dit evenement is: "Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Uit de logica van de oorlog - terug naar een beleid van rede, ontspanning en gemeenschappelijke veiligheid" Lezing door Albrecht Müller Plaats van handeling: Haus der Begegnung, Jesuitenkirche Heidelberg, Merianstraße 1 De organisatoren: paxchristi Heidelberg-Rhein-Neckar in samenwerking met het Heidelberger Forum tegen militarisme en oorlog, de Heidelberger NachDenkSeiten discussiegroepen http://www.nachdenkseiten.de en andere kerkelijke organisaties. U bent van

NachDenkSeiten:ㅤDe oorlogszuchtigen

22-09-09: 15: 00, Wapens voor de vrede. Tanks voor vrede. Raketten voor de vrede. De oorlogszuchtigen zijn in ons midden. Ze proberen onophoudelijk de burgers te laten geloven: Niet de diplomatie, maar de weg van de oorlog leidt tot vrede. Ze zeggen: de beste manier om een brand te blussen is met benzine. Dit is hoe oorlogszuchtig, lang geleden bevrijd van alle schaamte, eruit ziet. De oorlogsstokers zitten in de redacties, in het parlement en

NachDenkSeiten:ㅤDiskussion mit Oskar Lafontaine beim 34. Pleisweiler Gespräch

22-09-22 08: 04: 00, Im Anschluss an die von Besuchern ihn hohem Maße gelobte Rede von Oskar Lafontaine, am 17. September beim 34. Pleisweiler Gespräch, gab es wie gewohnt eine rege Diskussion mit dem Publikum. Heute stellen wir Ihnen wie versprochen die Aufzeichnung der Diskussion als Video und als Audio-Podcast zur Verfügung. Das Thema der Veranstaltung lautete: Ende der Entspannungspolitik? Wer Frieden will, muss sich von den USA befreien. Samstag, 17. September 2022 in Kapellen-Drusweiler

NachDenkSeiten:ㅤDe terugkeer van het imperialisme en het verlies van het geheugen

21-09-22 12: 36: 00, De huidige Duitse kanselier Olaf Scholz was in zijn jonge jaren een aanhanger van de Stamokap-theorie. Deze theorie behandelt de late fase van het kapitalisme en ziet deze als de voltooiing van het imperialisme. Dus Scholz zag als jonge man in dat het imperialisme de wereldpolitiek bepaalde. Nu verrast hij ons met de uitspraak over de "terugkeer van het imperialisme". Poetin, hoe kan het ook anders, is verantwoordelijk. Door Oskar Lafontaine.

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan “”Ik blijf dezelfde Guérot””

21-09-22 10: 58: 00, Frank Blenz doet hier verslag van een gesprek via de internettelefoon met de politicologe Ulrike Guérot. De publieke omroep NDR had mevrouw Guérot uitgenodigd voor de jury van de NDR Cultuur Non-Fictie Prijs 2022 en haar vervolgens weer niet uitgenodigd. Ze was te gast bij het Pleisweiler Gespräch in de zomer. Nu wilden de NachDenkSeiten weten "hoe het haar vergaat in de roerige dagen rond de NDR-zaak". In "deze bijna dystopische

NachDenkSeiten:ㅤHier is de toespraak van Oskar Lafontaine op het 34ste Pleisweiler Gespräch. Een interessante toespraak..

21-09-22 06: 58: 00, ... dus de grote echo van de deelnemers aan het gesprek op 17. September en daarna. Hier kunnen alle lezers van de NachDenkSeiten nu de video en een audio-versie van de toespraak vinden. Het onderwerp was: Einde van de ontspanning? Als je vrede wilt, moet je je bevrijden van de VS. Zaterdag, 17. September 2022 in Kapellen-Drusweiler De video begint met de ontvangst door Albrecht Müller. De toespraak van Oskar Lafontaine

NachDenkSeiten:ㅤDe herhaalde mislukking van de SPD

20-09-22 07: 00, Wat is er aan de hand in het EPD? Al maanden horen we verklaringen van de leiding van de sociaal-democraten die oproepen tot een besliste militarisering van het Duitse buitenlands en veiligheidsbeleid om Duitsland op te waarderen tot een "leidende macht". Zo verklaarde bondskanselier Olaf Scholz tijdens de recente Bundeswehr-conferentie dat hij "van de Bundeswehr de best uitgeruste strijdmacht van Europa" wilde maken, terwijl hij volhield dat jaarlijks twee procent van het

NachDenkSeiten:ㅤDeel 3 van het gesprek met Michael Hartmann over inkomen en vermogensverdeling

19-09-22 12: 49: 00, Het eerste deel van het interview met de gepensioneerde sociaal onderzoeker en auteur Prof. Michael Hartmann over het grotendeels verwaarloosde verdelingsvraagstuk is gepubliceerd op 14. September. We publiceerden het tweede deel op 16. September. Het derde deel van het gesprek van vandaag gaat over de verdeling van rijkdom, de veranderingen in de afgelopen decennia, de oorzaken daarvan en de noodzakelijke stappen voor verandering. Dit artikel is ook beschikbaar als audiopodcast. Podcast:

NachDenkSeiten:ㅤ “Ik blijf dezelfde Guérot”

19-09-22 10: 21: 00, De publieke omroep NDR heeft haar jury voor de NDR Cultuur Non-Fictie Prijs 2022 met één jurylid, de politicologe Ulrike Guérot, verminderd. Wat doet het met je als een enthousiaste uitnodiging wordt gevolgd door een uitnodiging die nauwelijks dunner kan zijn? Dit gedrag moet zeker iets te maken hebben met het verschijnsel Guérot, met haar eerlijkheid om de dingen bij de naam te noemen, met haar geschriften, met haar eisen, zoals

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “Tegenslagen voor de Russen vergroten het gevaar van een “grote oorlog””

19-09-22 09: 19: 00, Tobias Riegel bespreekt in dit artikel de huidige successen van het Oekraïense leger. Dit zou het gevaar van een uitbreiding van het conflict met zich meebrengen. De huidige vreugde onder veel Duitse politici en journalisten over de Oekraïense succesverhalen is "daarom bizar en onverantwoordelijk". Het Duitse beleid ten aanzien van Rusland is "zelfdestructief" en de officieel verklaarde doelstellingen kunnen er niet mee worden bereikt. Dit beleid kon dus niet worden gerechtvaardigd

NachDenkSeiten:ㅤDe 22e Conferentie van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie 2022 in Oezbekistan en de betekenis ervan voor “het Westen”

19-09-22 07: 30: 00, Op 15. en 16. In september 2022 is in Samarkand de conferentie van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) gehouden. De Chinese president Xi Jinping verklaarde in zijn toespraak tot de plenaire zitting van de conferentie: "China is bereid om samen met Rusland de rol van de grote mogendheden op zich te nemen en een leidende rol te spelen bij het brengen van stabiliteit en positieve energie in een wereld die door

NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “Leitzinserhöhung zur Inflationsbekämpfung? Wat een gek idee” en “EU-prijsplafond voor elektriciteit – de consument betaalt, de staat int”

18-09-22 12: 00, Jens Berger heeft een besluit en een plan op Europees niveau in twijfel getrokken. In dit artikel wordt de belangrijkste renteverhoging van de ECB besproken. Het moet de inflatie bestrijden. De monetaristen konden de inflatie niet verklaren. In een fase van economische neergang zou de rente eigenlijk verlaagd moeten worden om een recessie op te vangen. Landen met hoge schulden zouden als gevolg van hogere rentetarieven worden geconfronteerd met een "berg economische

NachDenkSeiten:ㅤDe successierechten voor familiebedrijven – een schandaal

18-09-22: 45: 00, Tijdens het 2e videogesprek met de socioloog Michael Hartmann kondigde hij een relevante tekst aan over het onderwerp successierechten. We kunnen deze tekst vandaag onder uw aandacht brengen. Het is een uittreksel uit het desbetreffende boek "Die Abgehobenen". Op blz. 145-150 beschrijft de auteur de huidige situatie en noemt deze - terecht - een schandaal. Albrecht Müller. Successierechten voor familiebedrijven - een schandaal In juni en september 2016 werd een ander besluit