Wakker Mens:ㅤGeboortepijnen van een nieuwe wereld

Een bericht van Von Rüdiger Rauls overgenomen van RT-Duits en vertaald door WM. Uit het optreden van het Westen tegenover Rusland en China krijgt men de indruk dat het Westen zich niet eens meer bewust is van wat haar acties inhouden. Wat wil het bereiken, wat wil het Westen winnen? En waar zal het allemaal toe leiden? De term Nieuwe Wereld staat meestal voor het door Columbus ontdekte Amerika. Het dankte zijn ontdekking aan het

Wakker Mens:ㅤCrisismanagement

Uit de nieuwsbrief van René Slot Integraal medisch centrum Paracelsus Tijdens mijn studie heb ik regelmatig college gehad van de psychiater Professor Lievegoed, een warm, initiatiefrijk en creatief mens. Aan twee uitspraken van hem moet ik regelmatig denken in deze tijden van crisis. De eerste is, dat het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee karakters, het karakter voor gevaar en het karakter voor kans. Er is een dreiging, een gevaar, maar er zijn altijd

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤ‘Links’ of ‘rechts’ bestaat al lang niet meer

Overgenomen van de webpagina Indepen De scheiding tussen ‘links’ en ‘rechts’ zoals die in het verleden gold is allang niet meer de scheidslijn. De scheidslijn ligt tussen mensen die vóór een globalistische wereld zijn, en hen die daartegen ageren. In het ‘oude links’ was persoonlijke vrijheid zeer belangrijk (wie herinnert zich niet de provo’s?), in het ‘oude rechts’ was met name economische vrijheid belangrijk. Het afgelopen decennium heeft er echter een duidelijke verschuiving plaatsgevonden. Het

Wakker Mens:ㅤNa de Tweede Wereldoorlog was er slechts vrede voor het Westen

Dit bericht verscheen op 5 november in de Andere Krant       PERIODE NA 1945 ALS TIJD VAN VREDE. NIETS IS MINDER WAAR Een bericht van Elze van Hamelen & Karel Beckman De Verenigde Staten zijn na 1945 uitgegroeid tot een wereldrijk dat overal op de wereld dictators steunt, staatsgrepen pleegt en oorlogen voert om hun belangen veilig te stellen. Maar deze realiteit wordt genegeerd in westerse vazalstaten als Nederland. “De oorlogsmisdaden van de

Wakker Mens:ㅤAlle overheidsdepartementen doen aan gedragssturing burgers

Dit bericht verscheen op 24 juli in de Andere Krant     Een bericht van Elze van Hamelen Een “rijksbreed” netwerk van gedragsexperts – het Behavioral Insights Network Nederland (BIN NL) - ondersteunt sinds 2014 alle overheidsdepartementen bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. Die zijn erop gericht burgers richting ‘juiste’ keuzes te sturen. Hoewel hierover informatie op overheidswebsites is te vinden, zijn de meeste burgers niet op de hoogte van deze experimenten en hebben hier geen

Wakker Mens:ㅤGenetische manipulatie gaat om controle van voedsel, niet om duurzaamheid

Dit bericht verscheen in op 2 november in de Andere Krant Een bericht van Elze van Hamelen   De deregulering van nieuwe genetische manipulatietechnieken die de Europese Commissie wil doorvoeren, zal de agrochemische industrie in staat stellen om nog meer controle te krijgen over de voedselvoorziening. Dit zegt Claire Robinson, expert in gmo’s (genetisch gemodificeerde organismen) en directeur van actiegroep GMWatch in een interview met De Andere Krant. Volgens Robinson heeft de eerste generatie gmo’s

Wakker Mens:ㅤThe Big Reset – Agenda 2030 & de waarheid over de pandemie

Of het nu de Big Reset, Agenda 2030 of de definitieve machtsovername van de Elite genoemd wordt, ook de zogenaamde (Corona) pandemie heeft alles hiermee te maken. In deze grootse documentaire komen veel deskundigen uit verschillende vakgebieden aan het woord. Of het nu gaat om een Nobelprijswinnaar in de geneeskunde, wiskundigen of analisten, ze komen allemaal tot dezelfde conclusie, namelijk dat de vermeende pandemie niets meer was dan een misleiding voor totaal verschillende politieke belangen.

Wakker Mens:ㅤVernietigend rapport over PCR-test in doofpot

Dit artikel verscheen op 15 oktober in de Andere Krant Onderzoeker dr. Rogier Louwen van Erasmus MC stelde na uitgebreid lab-onderzoek vast dat de PCR-test zoals die nu wordt gebruikt “zinloos” is. Maar publicatie van zijn onderzoek wordt tegengewerkt en Louwen is door zijn werkgever ontslagen. De ‘opleving’ van het coronavirus is weer breed in het nieuws. Het aantal ‘besmettingen’ stijgt, melden de media dagelijks. Miljoenen mensen laten zich nog steeds regelmatig op corona testen.

Wakker Mens:ㅤHet hoopvolle een kans te geven

      In de aanloop naar het nieuwe nummer van Driegonaal stuitten we op complicaties van verschillende aard. Laverend tussen deze complicaties besloten we van de nood een deugd te maken, lees: van een te laat verschijnend nummer een dubbelnummer te maken en daarmee toch nog weer ‘op tijd’ te zijn. Dat was een mooi plan. Alleen waren daarmee nog niet alle complicaties uit de lucht. – Hoe dan ook, voor u ligt een

Wakker Mens:ㅤWie saboteerde Nord Stream?

Deze vertaling uit het Duits verscheen op Frontnieuws   De lijst van verdachten is relatief kort Geen haring legt eitjes in de Oostzee zonder dat dit door bewakingsapparatuur wordt bemerkt. Zodoende is het uiterst onwaarschijnlijk dat uitgerekend in de Oostzee niemand over gegevens zou beschikken die deze aanslag kunnen verklaren. Zijn de surveillancegegevens van de NAVO zo slecht dat men niet weet wie de dader is? Of is de kans wellicht groter dat de daders

Wakker Mens:ㅤDe klopjacht op de complot­denker

    Dit bericht verscheen op 24 september Uit de pen van Elze van Hamelen   Nadat psychiater Wim Veling en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen vorig jaar ‘complotdenkers’ vergeleken met mensen die aan psychotische wanen leiden, hebben zorgprofessionals en de media zich massaal op dit nieuwe type mens gestort. Ze zetten de complotdenker weg als een psychiatrisch geval dat gevaarlijk is, door de overheid in de gaten moet worden gehouden en desnoods opgesloten. Zelfs

Wakker Mens:ㅤLavrov spreekt in de VN

Dit Bericht verscheen op Frontnieuws Oekraïne, Europa’s dictatuur en verandering van de wereldorde Het exceptionalisme van het Westen heeft de afgelopen decennia meerdere agressieve oorlogen ontketend, maar de wereldorde is aan het veranderen. Opmerkingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov tijdens het Algemeen Debat van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 24 september 2022, New York: Mevrouw de Voorzitter, collega’s, Dames en Heren, We komen bijeen op

Wakker Mens:ㅤDe visie van Gorbatsjov

Uit de nieuwsbrief van de Stichting Eliant   "Wij zijn allen spelers aan boord van het schip aarde en wij mogen niet toelaten dat het wordt vernietigd. Er zal geen tweede ark van Noach komen" aldus Michail Gorbatsjov in zijn boek Perestrojka (Herstructurering), dat hij na zijn aantreden als secretaris-generaal van de Communistische Partij in 1985 schreef. De ondertitel van zijn boek was veelbelovend: De tweede Russische Revolutie. Een nieuwe visie voor mijn land en

Wakker Mens:ㅤPoetin, Rusland en de nieuwe wereldorde

Wierd Duk schetst in het interview de context waarin Poetin aan de macht is gekomen en hoe hij Rusland weer opnieuw heeft opgebouwd na de implosie van begin jaren '90. Het land was toen helemaal bankroet en de munt was waardeloos geworden. Spaarders waren al hun geld kwijt en met name de ouderen leefden in bittere armoede. Het land moest in korte tijd overschakelen van een planeconomie naar een vrije markteconomie, waardoor een kleine groep

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤWie zijn ziel aan de duivel verkoopt

Deze column verscheen op 28 januari Uit de pen van Pieter Stuurman   Voor wie zijn ziel aan de duivel verkoopt, is er geen weg terug. Deze Bijbelse uitspraak betekent zoiets als: wie zijn morele principe verloochent in ruil voor een of ander voordeel, verloochent zichzelf. Hij verkoopt zichzelf in ruil voor een verleende gunst. Hij is zijn eigen slavenhandelaar, en zijn handelswaar bestaat uit hemzelf. En verkocht is verkocht. Ik moest daaraan denken toen

Wakker Mens:ㅤDWINGEND

Een essay van Joop Brussee   De masten met 5G kastjes stonden er gewoon, op een dag. Afgezien van de vraag hoeveel straling een mens kan verdragen en waarom dat eerst niet grondig onderzocht wordt vroeg ik mij ook af of aandacht aan de vormgeving is besteed. Is rekening gehouden met de esthetische kanten aan deze gigantische uitrol of is dat helemaal niet meer belangrijk? In de zestiger jaren schreef ik een scriptie over industriele

Redactionele aanbeveling: – Wakker Mens:ㅤOekraïne, enkele kanttekeningen

Alhoewel onderstaand bericht een herhaling is van onze nieuwsbrief van maart jl., heeft de importantie om de inhoud te verspreiden alleen maar toegenomen. De westerse leiders zijn raadloos en vormen hierdoor een reëel gevaar die een escalatie van de oorlogshandelingen in Oekraïne bevordert. Een eventuele escalatie vindt in Europa plaats, ver weg van Washington. Een escalatie zou zelfs voor Amerika zo slecht nog niet zijn: Europa in as en Rusland zwaar beschadigd. Het verlies van

Wakker Mens:ㅤDe corona­ crisis als fuik voor digitale controle

Dit artikel van Jeroen Pols verscheen in Gezondverstand Nr. 36 Veel mensen verwachten dat met het vervallen van de coronamaatregelen ook de normaliteit te­rugkeert. Niets is minder waar. Voor onze ogen ontvouwt zich een machtsgreep die ons leven onherkenbaar zal veranderen. In stilte bouwde Europa de afgelopen jaren aan een infrastructuur die leidt naar een totalitaire surveillancestaat. Nederland heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Onder de vlag van de coronacrisis wordt deze agenda er razendsnel doorheen…

Wakker Mens:ㅤHoe de term ‘complotdenken’ democratische controle onmogelijk maakt

  Dit artikel van Timo Pieters verscheen in Gezondverstand Nr. 36 De angst om beschuldigd te worden van ‘com­plotdenken’ maakt het voor veel Nederlanders onmogelijk om over ingrijpende machtsver­schuivingen na te denken en te discussiëren. De term verwijst niet naar iets werkelijks, en is doelbewust door de Central Intelligence Agency (CIA) in het leven geroepen om twijfel in te dammen over het officiële verhaal met betrekking tot de moord op president Kennedy. Nederlandse instanties en…

Wakker Mens:ㅤAmerika drijft Europa in een nucleaire oorlog

Verschenen op Frontnieuws   De voormalige Duitse toppoliticus Oskar Lafontaine legt in een onlangs verschenen artikel uit dat een door onderhandelingen tot stand gekomen vrede met Moskou – tegen de weerstand van de VS in – steeds dringender wordt. Anders neemt het gevaar van een nucleaire oorlog toe.   Amerika drijft Europa in een nucleaire oorlog De oorlog in Oekraïne gaat eigenlijk over een confrontatie tussen de VS en Rusland. In zijn boek “The Only…

Wakker Mens:ㅤEerst Oekraïne, dan het Midden-Oosten en Pakistan?

  Het onderstaand bericht verscheen op Driegliederung.de, is van Johannes Mosmann en vertaald door WM   Hoe Duitsland in Corona waan, de huidige gebeurtenissen verslaapt en zichzelf meesleept in een eind-loze oorlog Terwijl iedereen naar Oekraïne kijkt, smeulen er in andere delen van de wereld al andere oorlogen - waaraan Duitsland actief zal deelnemen. Tenminste als de Duitse politiek niet onmiddellijk tot bezinning komt. Dat dit nauwelijks nog mogelijk lijkt, is vooral te danken aan de…

Wakker Mens:ㅤDe mentale kaasstolp

  Dit bericht verscheen op Rubikon.news Vertaling WM Alleen wanneer wij beseffen dat we gemanipuleerd worden, hebben wij een kans om ons te bevrijden uit het gevangenisbewustzijn. "Geloof niet alles wat je denkt", is een uitspraak van de komiek Heinz Erhard. We hoeven niet alles wat er in ons hoofd omgaat voor waar aan te nemen. Onze gedachten hangen niet alleen af van wat in onze hersenkronkels wordt voortgebracht, maar ook van wat er van…

Wakker Mens:ㅤAnnalena en de wilde dieren

  Annalena Baerbock is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken en een oorlogsstoker. Zij heeft de Young Leaders School van het WEF doorlopen en is lid van Die Grünen. De partij die uit de vredesbeweging is voortgekomen. Sommigen willen "neutraliteit" voor Oekraïne. Maar dit zou praktisch moeten worden afgedwongen tegen persoonlijkheden als Ihor Kolomoisky, een van de "touwtrekkers" achter Zelenski. En het zou ook rekening moeten houden met de ware doelstellingen van Rusland. Johannes Mosmann…

Wakker Mens:ㅤTotalitarisme

Een gastbijdrage van Gerard Wat is totalitarisme? Is het politiek links of rechts? Wat is het verschil met een dictatuur? Het antwoord is zo simpel dat we het vaak niet eens zien. Er zijn verschillende staatsvormen die willekeurig door elkaar gebruikt worden in deze tijd, dictatuur, tirannie, despotisme en totalitarisme. Het is van belang dat we eerst deze verschillen toelichten.   Dictatuur Laten we beginnen met dictatuur. Dit hoeft helemaal niet slecht te zijn. Sterker…

Wakker Mens:ㅤDe juiste prijs (in plaats van het basisinkomen)

  Dit is het vierde deel van een korte serie over het Basisinkomen. Het eerste deel vindt u hier. Dit artikel van Marc Desaules verscheen op Driegonaal Al enkele jaren wordt er gediscussieerd over het basisinkomen: een inkomen voor iedereen, los van werk of (ander) inkomen. In dit artikel brengt Marc Desaules een nieuw element binnen in deze discussie: een economie waarin de dingen de juiste prijs dragen komt veel beter tegemoet aan wat men…

Wakker Mens:ㅤBoetsja

De beelden uit de stad Boetsja die momenteel door de grote persbureaus de wereld rondgepompt worden, doen denken aan de beelden die door de organisatie van de Witte Helmen in Syrië werden verspreid. Later bleek dat de heldendaden die deze Witte Helmen verrichtten, allemaal in scene gezet waren en gefinancierd werden door (vooral) de Britse geheime dienst. Het doel moge duidelijk zijn geweest: het demoniseren van Assad en Poetin in de (westerse) publieke opinie. Ook…

Wakker Mens:ㅤPoetin doet dat – waarvoor Gaddafi moest sterven.

Poetin voert een door goud gedekte Roebel in. Nu lijkt dat niet zo opzienbarend, is het echter wel. Om de enorme consequenties te begrijpen die dit voor de wereld zou kunnen hebben, moeten we even een stukje geschiedenis ophalen: In 1944 werd in Bretton Woods een financieel-economisch akkoord gesloten tussen 44 landen. Hierbij werden vaste wisselkoersen tussen de landen overeengekomen met als bijzonderheid dat de Amerikaanse dollar volledig gedekt werd door goud. De Amerikanen garandeerden…

Wakker Mens:ㅤEen nieuwe samenleving door en voor de individuele, vrije mens

Veel misstanden in de wereld hebben direct of indirect een verband met het eigendomsrecht. Tenminste zoals we in de wereld het eigendom geregeld hebben en daarmee ook, hoe wij over eigendom denken. Dit mag wellicht voor enkele lezers vreemd klinken, daarom hier een klein voorbeeld. Hoe is het mogelijk dat ik een huis bezit wat bovendien ook nog eens op mijn eigen grond staat? De aarde is er toch voor de gehele mensheid, voor elk…

Wakker Mens:ㅤSaoedische politicoloog over de oorlog in Oekraïne: Je kunt niet op de VS vertrouwen

In een interview met Der Spiegel legt de Saoedische politicoloog Mansour Almarzoqi uit waarom Saoedi-Arabië de Russische operatie in Oekraïne niet heeft veroordeeld. Hij bekritiseerde de dubbele moraal van het Westen op internationaal niveau in de nasleep van de Oekraïne-crisis. De Saoedische politicoloog en directeur van het Centrum voor Strategische Studies van het Prins Saud Al-Faisal Instituut voor Diplomatieke Studies in Riyadh Mansour Almarzoqi sprak met Der Spiegel over de "terughoudende" kritiek van zijn land…

Wakker Mens:ㅤToespraak van Zelensky in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

  Een helder statement van Forum Waarom FVD het uitnodigen van president Zelensky in de plenaire zaal afwijst en afwezig zal zijn bij zijn toespraak en het daarop aansluitende Kamerdebat Donderdag 31 maart houdt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een videotoespraak in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD) zal daar niet bij aanwezig zijn. Evenmin zullen we deelnemen aan het debat dat erop volgt. Hieronder lichten…

Wakker Mens:ㅤBedenkingen bij het basisinkomen (2)

  Dit is het derde deel van een korte serie over het Basisinkomen. Het eerste deel vindt u hier. Dit artikel verscheen op Driegonaal Fragmenten uit een uitgebreid artikel. “Het basisinkomen gedacht als een sociaal vangnet klinkt mooi – maar waarom zou er een vangnet moeten zijn voor degenen die goed zonder kunnen? Het basisinkomen als sociale springplank (als middel dat mensen in staat stelt zich te wijden aan wat zij essentieel vinden) is een…

Wakker Mens:ㅤ23 jaar geleden begon de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië

Op de avond van 24 maart 1999 bombardeerden de VS en hun NAVO-bondgenoten voor de eerste maal Belgrado en andere Servische steden. De oorlog keerde terug naar Europa. We kijken terug op de nu bijna vergeten wending van de tijd. "Het begon met een leugen" is de titel van een ARD-documentaire die voor het eerst werd uitgezonden in 2001, in een tijd dat er nog sprake was van macht-kritische journalistiek bij de publieke omroep. De…

Wakker Mens:ㅤBedenkingen bij het basisinkomen (1)

  Dit is het tweede deel van een korte serie over het Basisinkomen. Het eerste deel vindt u hier. Dit artikel verscheen op Driegonaal Fragmenten uit een uitgebreid artikel. “Het invoeren van het basisinkomen is een manier van het (her)verdelen van waarde. Die waarde komt niet uit de hemel vallen maar is het resultaat van ... Lees verder Het bericht Bedenkingen bij het basisinkomen (1) verscheen voor het eerst op Wakkermens.  » Lees verder op WakkerMens.NL

Wakker Mens:ㅤOekraïense chef mobiele ziekenhuizen wil Russische gevangenen laten castreren

De Oekraïense regeringskritische journalist en politicus Anatoly Shariy vestigde in een tweet de aandacht op een interview op de Oekraïense televisie en plaatste daarvoor het fragment van een zondagse live-uitzending van het kanaal Ukraine 24. Daar sprak de prominente advocaat en sociaal activist Gennady Druzenko in zijn functie van hoofd van de raad van toezicht van de vrijwilligersdienst voor mobiele ziekenhuizen ("Pirogov-ziekenhuizen"). Sinds 2015 is dit servicebedrijf voor mobiele ziekenhuizen het grootste niet-gouvernementele project om…

Wakker Mens:ㅤKanaal 24 (Oekraïne) roept op tot het doden van alle Russen, inclusief vrouwen en kinderen

  Dit bericht stamt van het Voltaire Netwerk   Het Oekraïense TV-kanaal 24 (24 Канал), dat gecontroleerd wordt door de TRK-groep van Kateryna Kit-Sadova (echtgenote van de burgemeester van Lviv), heeft op 13 maart 2022 een programma van Fakhrudin Sharafmal uitgezonden. Daarin zegt hij: Ik weet dat ik als journalist objectief moet zijn, ik moet kalm zijn, om informatie met een koud hart te rapporteren. Maar om eerlijk te zijn, het is erg moeilijk om…