The Coming War On China (China Documentary) | History Documentary | Reel Truth History

The Coming War on China, from award winning journalist John Pilger, reveals what the news doesn’t – that the world’s greatest military power, the United States, and the world’s second economic power, China, both nuclear-armed, may well be on the road to war.

Nuclear war is not only imaginable, but planned. The greatest build-up of NATO military forces since the Second World War is under way on the western borders of Russia. On the other side of the world, the rise of China is viewed in Washington as a threat to American dominance.

To counter this, President Obama announced a ‘pivot to Asia’, which meant that almost two-thirds of all US naval forces would be transferred to Asia and the Pacific, their weapons aimed at China. A policy which has been taken up by his successor Donald Trump, who during his election campaign said “We can’t continue to allow China to rape our country and that’s what they’re doing”.

Filmed on five possible front-lines across Asia and the Pacific over two years, the story is told in chapters that connect a secret and ‘forgotten’ past to the rapacious actions of great power today and to a resistance, of which little is known in the West.

Distributed by Sideways Films

To be the first to watch more full length documentaries, subscribe here: https://www.youtube.com/channel/UCb7xZQi7F3RW7BNtR57cNnA?sub_confirmation=1

Welcome to Reel Truth History, the home of gripping and powerful documentaries. Here you can watch both full length documentaries and series that explore some of the most comprehensive pieces of world history.

China, Venezuela en het failliet van een supermacht; Karel van Wolferen en Jan van der Putten

Een gesprek over het machtigste land van de Wereld en wat het nog voorstelt. De macht van Amerika is tanende. Maar het probeert die tanende invloed op de ontwikkelingen in China en Venezuela te bevestigen. Wat kunnen we geopolitiek verwachten als de huidige ontwikkelingen tussen deze landen onder deze nieuwe verhoudingen zich voortzetten?

00:28 min. Over China
Volgens Van der Putten hebben wij altijd gedacht dat China zal worden als ‘wij’. Vanuit de perceptie dat na de val van de muur, er nog maar één ideologie die overbleef. Het is opmerkelijk dat de politiek gedurende 40 jaar gebaseerd is geweest op een mythe. Een groot misverstand is, dat China zal worden zoals ‘wij’, terwijl ze niets anders wil zijn dan ‘zichzelf’, maar dan in de moderne tijd.

29:26 min. Over Venezuela
Latijns Amerika wordt van oudsher de achtertuin van Uncle Sam genoemd. Voor geldt; Amerika voor de Amerikanen en Latijns Amerika voor de Verenigde Staten. In Latijns America heeft men gedurende decennia de Westerse Koloniale machten buiten hun economische en politieke ontwikkelingen proberen te houden. Dat idee is inmiddels gekanteld…..

Jan van der Putten is classicus en heeft naam gemaakt als correspondent in Latijns Amerika voor de voormalige kwaliteitskrant de NRC Handelsblad.

📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Waarom stuurt het Westen aan op een conflict met Rusland?; Kees van der Pijl en Stan van Houcke – Café Weltschmerz

waarom-stuurt-het-westen-aan-op-een-conflict-met-rusland-kees-van-der-pijl-en-stan-van-houcke-8211-cafe-weltschmerz

17-01-19 06:37:00,

De macht van Europa versus de macht van de VS en de rol van de elite ‘s daarin. De ambities van de rijken der aarde gaan ten koste van de samenleving met armoede en machteloosheid als resultaat. Dankzij het neoliberalisme bezitten de allerrijkste 0,7% van de wereldbevolking inmiddels ca. 50% van alle rijkdommen op aarde. Daarentegen bezit de helft van de wereldbevolking slechts 2,7% van de rijkdommen. Dat arme deel van de wereldbevolking heeft daarmee geen enkele macht, terwijl de macht van de rijken gestaag doorgroeit.

Dit gesprek is geadopteerd:
📌 door Fred Luider
📌 Tim Obdam

📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De Westerse machthebbers sturen aan op een conflict met de Russische federatie. Oostwaarts worden er meerdere NAVO basissen aangelegd waardoor Rusland inmiddels volledig omsingeld is. Het Westen spendeert 30% meer aan militaire middelen dan de Russische federatie. Dit alles blijkt voor onze media voldoende grond om ons in het Westen door middel van propaganda, nepnieuws en framing wijs te maken dat de Russen voor ons een bedreiging vormen.

Stan van Houcke en Kees van der Pijl praten over de achterliggende overwegingen van de politieke- en financiële elite’s die wereldwijde armoede tot gevolg heeft.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

Competitie tussen Grootmachten: Stan van Houcke en Kees van der Pijl

Competitie tussen Grootmachten: Stan van Houcke en Kees van der Pijl

22-10-18 05:57:00,

Café Weltschmerz: Competitie tussen Grootmachten

De Nederlandse mainstream-media hebben er geen aandacht aan besteed, maar op 3 oktober 2018 heeft de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO, Kay Bailey Hutchison, de Russische Federatie met een militaire aanval bedreigd. Washington bereidt zich namelijk voor om nieuwe Russische nucleaire kruisraketten, ik citeer, ‘te vernietigen’ door een Amerikaanse aanval. Deze bedreiging kwam drie dagen nadat een Chinees oorlogsschip een Amerikaanse torpedojager in de Zuid Chinese Zee dwong uit te wijken. Volgend jaar moet 60 procent van de Amerikaanse marinevloot voor de kust van China gestationeerd zijn, om zo de opkomende wereldmacht permanent te kunnen bedreigen.

Bovendien werd recentelijk bekend dat:

de Verenigde Starten druk doende is met lange-termijn voorbereidingen om de Amerikaanse economie te herstructureren met het oog op het uitvechten van een grote oorlog met een zogeheten ‘vergelijkbare’ tegenstander, hetgeen radicale veranderingen inhoudt van het Amerikaanse economische, maatschappelijke en politieke leven.

Dit is de strekking van van een 146-pagina’s tellend document dat Het Pentagon begin oktober publiceerde onder de titel ‘Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States.’ Het Pentagon maakt duidelijk dat Washington ‘zich niet alleen voorbereid op geïsoleerde regionale confrontations, maar vooral op een grootschalige langdurige oorlog tegen Rusland en China,’ waarbij vanzelfsprekend democratische rechten ondergeschikt worden aan militaire doeleinden. De Verenigde Staten moet zich ‘opnieuw uitrusten’ voor de ‘competitie tussen grootmachten,’ aldus het document.

De VS heeft geen militair-industrieel complex, het land is een militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de toewijsbare federale begroting gaat naar dit complex. Nu maakt het zich op voor ‘ein totaler Krieg,’ daarbij gesteund door gecorrumpeerde mainstream-journalisten, die zich, net als Hubert Smeets Laura Starink en Hella Rottenberg, door de staat laten betalen om anti-Russische propaganda te bedrijven. 

Dat de VS een militair-industrieel complex is, blijkt ondermeer uit het Pentagon-rapport, waarin gesteld wordt dat de Chinese economie, ‘gecombineerd met de nadelige impact van de industriële politiek van andere naties, een significante bedreiging is van het Amerikaanse industriële fundament en daardoor een groeiend risico vormt van de Amerikaanse nationale veiligheid.’ 

Binnen deze context spreekt de journalist Stan van Houcke met emeritus hoogleraar Kees van der Pijl Pijl over het project Nordstream 2.  » Lees verder

Een fatale stap naar een kolossaal conflict; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen

cafeweltschmerz.nl · by Redactie · May 10, 2018

Beëindiging Iran-verdrag is een fatale stap naar een kolossaal wereldconflict.

Emeritus hoogleraar Karel van Wolferen en collega emeritus hoogleraar Kees van der Pijl in een tweegesprek over de opmaat naar het grootste mondiale conflict van na de Tweede Wereldoorlog.

Donald Trump heeft het nucleair akkoord met Iran eenzijdig opgezegd. Wat zijn hiervan de gevolgen? Naast de enorme economische implicaties heeft dit besluit grote gevolgen voor de herschikking van het mondiaal geopolitieke speelveld. Het ‘trekken en slepen’ aan de machtsverhoudingen is in een nieuwe, uiterst risicovolle fase beland. Het bewijst volgens Van Wolferen dat na het einde van de ‘koude oorlog’ met Amerika geen verdragen meer gesloten kunnen worden. Zou het kunnen zijn dat Trump zijn tegenstanders in Washington, met deze beslissing tegemoet heeft willen komen. Maar wat is de rol van Israël in dit enorme politieke spel. Was het niet Israël zelf die vorige week in een dramatische verklaring aangaf dat de nucleaire overeenkomst door Iran geschonden was?

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Machtsverhouding Oost en West creeërt waanwerkelijkheid; Esther van Fenema met Karel van Wolferen

Machtsverhouding Oost en West creeërt waanwerkelijkheid; Esther van Fenema met Karel van Wolferen

cafeweltschmerz.nl · by Redactie · December 23, 2017

Esther van Fenema spreekt met Karel van Wolferen over de machtsverhouding tussen het Westen, Rusland en China en de waanwerkelijkheid die daarbij gecreëerd wordt.

Mede vanwege financiële belangen wordt Putin afgeschilderd als een tiran waarvoor het Westen moet oppassen. Wie echter objectief naar de geschiedenis kijkt komt mogelijk tot heel andere conclusies.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Dr. Daniele Ganser Exclusive: The Basics – Geopolitics, Foreign Policy, UN & Covert Operations

In this educational video with Swiss historian, lecturer at the University of St. Gallen (HSG) and the founder and Director of the Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER), Dr. Daniele Ganser, we define and discuss basic definitions and institutions that are necessary to understand when analysing global politics. In addition we talk about concrete examples of covert operations undertaken by Western governments since World War II.

FOLLOW US ONLINE:
Facebook: https://www.facebook.com/acTVism/
Website: http://www.actvism.org/
Twitter: https://twitter.com/acTVismMunich
YouTube: https://www.youtube.com/acTVismMunich/

Citations to the links/videos/graphics exhibited in this video can be found here: : http://www.actvism.org/en/politics/daniele-ganser-basic-operations/

Sollte sich die Friedensbewegung mit der Umweltbewegung verbünden? | Mit Dr. phil. Daniele Ganser

In diesem Video erklärt der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser, weshalb die Friedensbewegung mit der Umweltbewegung zusammenarbeiten sollte und was sie dabei zu beachten hat. Außerdem spricht er über die Außenpolitik der Grünen Partei in Deutschland.

FOLGEN SIE UNS ONLINE:
Facebook: https://www.facebook.com/acTVism/
Website: http://www.actvism.org/
Twitter: https://twitter.com/acTVismMunich
YouTube: https://www.youtube.com/acTVismMunich/

YouTube Beitragsbild: Marcel Roth

Quellen und weiterführende Links unter:
http://www.actvism.org/politics/friedensbewegung-umwelt-daniele-ganser/

Was ist Achtsamkeit und warum sollte die Friedensbewegung darauf achten? Mit Dr. Daniele Ganser

Spenden Sie heute für gemeinnützige & unabhängige Medien:
https://www.betterplace.org/de/projects/51400-actvism-munich-crowdfunding

In diesem Video erklärt der Historiker und Friedensforscher Dr. phil. Daniele Ganser, welche Rolle Achtsamkeit in der Friedensbewegung spielt.

FOLGEN SIE UNS ONLINE:
Facebook: https://www.facebook.com/acTVism/
Website: http://www.acTVism.org/
Twitter: https://twitter.com/acTVismMunich
YouTube: https://www.youtube.com/acTVismMunich

Fotografin: Anke Westermann

Einde van de globalisering; Joost Niemöller met Karel van Wolferen.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

De eerste weken van Trump zijn nu achter de rug. De hysterie rondom zijn eerste werkzaamheden steekt internationaal de kop op.

Professor Karel van Wolferen en journalist Joost Niemöller over de eerste beleidsbeslissingen en de georkestreerde hysterie met internationale repercussies.

Moeten we pessimistisch of optimistisch zijn? Professor Karel van Wolferen heeft het sterke vermoeden dat we weinig plezier aan Trump gaan beleven. “Er is een massabeweging op gang gebracht die zijn weerzien niet heeft”. Soros blijkt volgens Van Wolferen ca 50 maatschappelijke bewegingen gefinancierd te hebben om de beleidsbeslissingen van Trump internationaal te bespotten. Het probleem is de ruis die hiermee gecreëerd wordt. Het neemt het zicht weg op wat hij tot nu toe heeft gedaan?

Wat heeft Trump nu concreet gedaan en wat kunnen we verwachten? Van Wolferen verwacht dat het einde van de globalisering definitief is ingeluid.

MH17, wie het eerst liegt wint!; Joost Niemöller en Max van der Werff

TRIGGERWARNING; Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hierop, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

Het wil niet rustig worden rond de officiële onderzoeksresultaten van de MH17.

Max van der Werff is blogger en burgerjournalist die zich inmiddels een MH17 expert acht. Joost Niemöller praat met hem over zijn drijfveren en de onderzoeksbevindingen.

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemöller met Karel van Wolferen

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! Cooperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13

Joost Niemöller is journalist en schrijver en geeft een vervolg aan onze serie met Karel van Wolferen over de geopolitiek.

“Obama was de belangrijkste toeschouwer van de Wereld. Hij heeft alles laten gebeuren. Hij was slechts een pion op het schaakbord. Trump zou de belangrijkste ondernemer in de wereldpolitiek kunnen. Hoe gaat dat er uit zien…….?”

Een belangrijk moment in de geschiedenis! Twee totaal verschillende presidenten wisselen de macht. Obama verdwijnt en Trump komt binnen. Wellicht een keerpunt in de geschiedenis. Wat kunnen we verwachten?

Dit gesprek vindt een dag voor de inauguratie plaats . Beide heren hebben dan nog geen kennis genomen van de scherpe toon van de redevoering van Trump. De vraag wat we kunnen verwachten van het beleid van Trump staat in dit gesprek centraal en wordt zo goed als mogelijk beantwoord op basis van de personen die hij om zich heen verzameld.

Over het afscheid van Obama:
Obama was de belangrijkste toeschouwer van de Wereld. Hij heeft alles laten gebeuren. Heeft er niets aan toegevoegd, behalve oorlog voeren. Hij heeft de Nobelprijs van de vrede gekregen, maar is oorlogen begonnen. Hij heeft geen dag “geregeerd” zonder dat er een oorlog was waar Amerika niet bij betrokken was. Hij heeft nieuwe, lange afstand sluipmoord technieken ontwikkeld met Drones. Er zijn nu meer Amerikaanse kernwapens in de wereld als ooit tevoren…….Obama was slechts een pion op het schaakbord.

15 Jaar 911 Coen Vermeeren

Lezing en discussie – Coen Vermeeren, vliegtuigbouwkundige en schrijver van het boek ‘9/11 is gewoon een complot’. Met Wico Valk (architect) en Gijs Verbeek (WeAreChange.nl). Waarom konden de WTC torens niet instorten op de manier waarop Amerikaanse instanties ons dat hebben doen geloven.
September 2016 – 15 years after…
Conference on 11 September – Bevrijding van bedrog – Utrecht, The Netherlands
ae911truth.org

Home


http://11septemberfeiten.nl
http:/waarheid911.nl

Dr. ir. Coen Vermeeren, luchtvaartingenieur en schrijver van het nieuwe boek ‘9/11 is gewoon een komplot’.

In de video:
– Overzicht van zaken die niet kloppen in het officiële verhaal
– Eigenaardigheden en ongemakkelijke feiten
– De verantwoordelijkheid van de wetenschap om goed onderzoek te doen.

===========
“DIT KAN NIET!”
-Over wel of geen vliegtuigen in WTC

Tijdens de 28ste minuut in de video vindt een belangrijke uitwisseling plaats van vraag en antwoord. Helaas blijkt de uitkomst hiervan eigenlijk voor iedereen onbevredigend.

Vragensteller vraagt Coen Vermeeren of zijn stellig ‘dit kan niet’ (over het klieven van het WTC-staal door vliegtuigen) betekent dat er geen vliegtuigen de Twin Towers zijn binnengevlogen. Coen antwoordt in eerste instantie dat zoiets onder aanvullende omstandigheden wel mogelijk is. Echter, onder de omstandigheden die de beelden suggereren is het niet mogelijk.

Van hieraf eist de vrager duidelijkheid van Coen. Kan een vliegtuig een dergelijk gebouw binnenvliegen of niet? Coen zegt dan: “het kan niet!”
De vragensteller: dus er waren geen vliegtuigen? Hier schept Coen onvoldoende duidelijkheid. Als de vragensteller antwoord wil op deze belangrijke vraag dan eindigt Coen anders dan hij begon.

Opperde Coen Vermeeren eerder de mogelijkheid dat een vliegtuig bij aanvullende omstandigheden, zoals explosieven, wel in het gebouw had kunnen verdwijnen, nu eindigt hij met het beeld van een stellig NEE en de spijtige constatering dat ‘dit experiment’ niet kan worden herhaald.

De vragensteller wacht tevergeefs op een duidelijk antwoord. Wel vliegtuigen of geen vliegtuigen in het WTC?
Coen’s antwoord: NEE, een vliegtuig kan bij het binnenvliegen met zijn vleugels NIET de columns hebben doorgesneden, brengt hem echter niet tot de conclusie dat er geen vliegtuigen geweest zijn! Maar evenmin tot de constatering dat er wèl vliegtuigen geweest zijn!

Gevolg: het beeld van geen vliegtuigen bleef hangen, aangezien dat de enige logische conclusie is die op basis van de vraagstelling overbleef.

Dat vliegtuigen onder aanvullende omstandigheden die nooit aan het publiek zijn gecommuniceerd (bijvoorbeeld explosieven en beeldmanipulatie) wel degelijk stalen hoogbouw kunnen binnenvliegen, dat bleef helaas onderbelicht.

Samengevat: dat vliegtuigen zichzelf volledig een weg hebben kunnen banen door het constructiestaal van de Twin Towers, dat acht Coen Vermeeren onmogelijk. Andere opties, waarbij de vliegtuigen een handje zijn geholpen (explosieven, beeldmanipulatie, etc.) acht hij wel degelijk mogelijk en zelfs zeer reëel, alleen het probleem is dat zulke opties van buitenaf onvoldoende zichtbaar zijn en zonder aanvullende informatie nog niet hard kunnen worden aangetoond.
==========

* 9/11 is gewoon een complot
– Te bestellen voor €29,95 (inclusief verzendkosten) via de website van uitgeverij Obelisk.

http://coenvermeeren.nl/het-nieuwe-boek/

9/11 Bevrijding van bedrog – Dr. Ir. Coen Vermeeren

Op 10 september 2016 werd in de Jaarbeurs in Utrecht een congres gehouden: 15 jaar 9/11: Bevrijding van bedrog. Coöperatie De Vrije Media U.A. was erbij en naast interviews (zie http://www.cooperatiedevrijemedia.tv) zie je hier de toespraak van Coen Vermeeren, die deze dag zijn boek presenteerde: 9/11 is gewoon een complot. (www.coenvermeeren.nl)

Coen Vermeeren: ‘911 is gewoon een complot’

WeAreChange.NL interviewde maandag 18 juli dr. ir. Coen Vermeeren over zijn nieuw te verschijnen boek, getiteld: ‘911 is gewoon een complot’. 15 jaar na de aanslagen op het WTC-complex in New York is het wat hem betreft hoog tijd om in debat te gaan over de officiële uitleg van deze aanslag en de vele vraagtekens die erbij te plaatsen zijn.

De noodzaak hiervoor lijkt groter dan ooit: de geopolitieke onrust neemt met alle aanslagen, bombardementen, coups en oorlogen alleen maar toe.
Het kritisch blijven over toedracht en omstandigheden hierbij werd onlangs weer bevestigd met het verschijnen van het Chilcot rapport. Hierin werd onomstotelijk vastgesteld dat Bush en Blair de wereld willens en wetens voorlogen over Saddam’s bezit van massavernietigingswapens om zo steun te krijgen voor de invasie van Irak.

WeAreChange.NL interviewed dr. ir. Coen Vermeeren, on his forthcoming book: ‘911 is a conspiracy’. Fifteen years after the attack on the WTC in New York, he urges us to re-examine this event and the many questions that remain unanswered. Comparing the official account with scientific evidence and ‘the basics’ such as the laws of nature indicates we’ve not been told the truth about what happened on this unfaithful day in 2001.

The need for a debate on this couldn’t be more urgent after the revelations of the British Chilcot Report which concluded that both Bush and Blair knew Saddam didn’t have any Weapons of Mass Destruction (WMD’s), yet blatantly sold this to the world as a justification for attacking Iraq. And in effect killing millions.

Bronvermelding van het in deze video gebruikt materiaal/Sources
Video’s:
The Official ReThink911 Video; https://youtu.be/rNR6Kbg5jJ8
The sound of the twin tower collapses; https://youtu.be/g_GpPdgAGwk

Afbeeldingen/Images:
https://truthandshadows.wordpress.com/2010/09/23/how-we-know-an-airliner-did-not-hit-the-pentagon/

9/11 Pentagon Damage High-Resolution Aerial Photos

Save the date: Premiere ’15 jaar 9/11′ op 8 september 2016, 19:00, Filmhuis WORM, Rotterdam. Bezoek voor meer informatie:
https://www.facebook.com/events/100734230377854/

Help ons onafhankelijke media te blijven maken!
Deel mee, like, embed, wordt abonnee en doneer! http://www.wearechange.nl
Disclaimer http://wearechange.nl/?page_id=322

Support independent media!
Subscribe, like, share, embed, and donate! Check http://www.wearechange.nl for donations.
Disclaimer http://wearechange.nl/?page_id=322
Contact: info@wearechange.nl

Thierry Baudet interviewt Karel van Wolferen: Een ondoordacht en schadelijk verdrag

Karel van Wolferen is journalist en Hoogleraar Economische Studies aan de UVA . Hij kreeg wereldwijd bekendheid met zijn boeken: ‘The Enigma of Japanese Power’ en ‘George W. Bush and the destruction of world order’.

Van Wolferen verwerpt de wereldwijde politieke rol van de VS sinds de jaren 90 en bekritiseert – vooral in de Oekraïne crisis – het gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid van de Europese landen en de coördinatie van de media in hun aanpassing aan de politieke doelstellingen van de Verenigde Staten.

Thierry Baudet is schrijver, journalist, freelance academicus en opiniemaker. Hij is oprichter-directeur van Popup University en voorzitter van de denktank Forum voor Democratie. Hij is gepromoveerd aan de Rechtenfaculteit Leiden, was columnist voor NRC Handelsblad en één van de initiatiefnemers van het Burgerforum-EU.

Een donatie aan CAFE WELTSCHMERZ is een bijdrage aan een betere samenleving. Ondersteun Café Weltschmerz!
NL23 TRIO 0390 4379 13

George Friedman, “Europe: Destined for Conflict?”

The Chicago Council on Global Affairs and Stratfor founder and CEO George Friedman present a discussion on the emerging crisis in Europe.

Europe has inherent flashpoints smoldering beneath the surface which are destined to erupt again, including half a dozen locations, borderlands, and cultural dynamics that have the potential to upend Europe as we know it, says Friedman. He identifies the flashpoints and discusses how can we prepare.