Wil de echte journalist opstaan?

Door Hugo van der Zee

Download als PDF

De aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen. Bij de aanslagen in Berlijn en Nice werden de identificiteitspapieren van de vermeende terroristen in de vrachtwagencabines vonden. Ook bij de aanslag in Parijs vond men identiteitspapieren van één van de aanslagplegers.

De logica van de vooruitgang

Door Hugo van der Zee

Download als PDF

We leven in een complexe wereld met veel wantoestanden zoals armoede, onrecht, vervuiling, en schaarste. We zijn al snel geneigd te denken dat oplossingen niet om de hoek kunnen liggen, maar dat de huidige complexe wereld ook om complexe oplossingen vraagt. Al eeuwen lang buigen filosofen en wetenschappers zich over de vragen hoe een staatsinrichting het best kan worden vormgegeven, en hoe een economie het efficiëntst kan functioneren. Je kan tot de conclusie komen dat alles wel zo een beetje bedacht en geprobeerd is, en je kan je afvragen of het daarom wel zin heeft om deze discussies opnieuw aan te gaan. Want we zullen waarschijnlijk toch op dezelfde problemen stuiten.

De nationale staat, een sociale mythe

Door Hugo van der Zee

Download als PDF

In jaren zeventig veroorzaakte staatssecretaris en oud vakbondsleider Jan Mertens enige opschudding toen hij beweerde dat de werkelijke macht in Nederland in handen was van circa tweehonderd personen. Mertens sprak van een soort ‘good old boys’ netwerk van hooggeplaatsten die elkaar goed kennen en elkaar frequent ontmoeten in verschillende colleges. Het is een ‘even deskundige, financieel sterke als beangstigende groep’, aldus Mertens destijds. De ‘tweehonderd van Mertens’ werd een bekend begrip. De invloed van dergelijke netwerken en organisaties is gedurende de laatste decennia toegenomen en steeds meer gecentraliseerd. Zo zijn er genootschappen en denktanken als de Bilderberg groep, de Council of Foreign Relations (CFR), de trilaterale commissie, en de ‘European Roundtable of Industrialists’ (ERT). Deze laatste organisatie bestaat uit een vijftigtal directeuren van multinationals en financiële instellingen.