Frank Gerritsen: – Bevrijding uit de status quo vraagt allereerst om inzichtelijk denken