Dr. Thomas Külken: “Corona hypnose – oorlog tegen het individuele kritische bewustzijn”