Roland Tüscher: – Geesteswetenschappelijk onderzoek is niet gestoeld op helderziendheid, maar op het denken als een occulte kracht