Blog

Medewerkers Sociale Dienst worden gebrainwasht

Bron: http://welvaartvooriedereen.nl/2015/07/medewerkers-sociale-dienst-worden-gebrainwasht/

Dat uitkeringsgerechtigden steeds ongenadiger ambtenaren tegenover zich krijgen heeft een aantal oorzaken. De eerste is de nieuwe bijstandswet. Die is geboren uit wantrouwen over hoe mensen in de bijstand zich gedragen en is niet behulpzaam om de meest zwakke mensen te helpen, zegt René Paas, directeur van de club van directeuren Sociale Dienst ‘Divosa’. De nieuwe bijstandswet bevat minimumstraffen. Als de klant zich niet goed gedraagt, zijn medewerkers van de Sociale Dienst wettelijk verplicht om sancties op te leggen, de uitkering te korten of te weigeren.
Daarnaast wordt er enorm bezuinigd. Sociale diensten zagen hun budget om mensen aan het werk te helpen gekort worden van 1,8 miljard euro in 2010 naar 600 miljoen nu. Ondertussen is het aantal bijstandsontvangers de afgelopen twee jaar met 11 procent gegroeid en moeten de gemeenten straks met hetzelfde participatiebudget ook andere inwoners gaan helpen, zoals de verstandelijk of lichamelijk beperkte werknemers van sociale werkplaatsen en de arbeidsgeschikte jonggehandicapten die nu nog onder de Wet Wajong vallen.

Wat bezielt Erdogan? Wat bezielt de Navo?

Wat bezielt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om Islamitische Staat (IS) de oorlog te verklaren, Koerden in Irak te bombarderen en meteen het vredesproces met de Koerden in eigen land op te blazen? Wat bezielt de Navo om daar haar zegen aan te geven? Na enkele dagen lijkt het toch allemaal te draaien rond de vrees van de Turkse leider voor de groeiende Koerdische macht in eigen land, zoals die uit de verkiezingen van 7 juni bleek. Erdogan lijkt vastbesloten met verdere repressie en wapengekletter zijn aangetast gezag te herstellen.

Een boeiend tafelgesprek

In de onderstaande video die al van enige tijd geleden is, zien we Paul & Witteman in gesprek met Willem Middelkoop. Willem Middelkoop is bekend als oud RTL verslaggever, schrijver van boeken over de financiële crisis,  scherp analyticus, belegger, (de crisis hebben hem geen windeieren gelegd door zijn goud- en zilver beleggingsmaatschappij), doemdenker (?) of realist en systeemcriticus. Hij trok door het land met een soort van theatervoorstelling waarbij hij probeert mensen inzicht te geven in een wereld die voor veel mensen toch als een ‘ver van mijn bedshow’ wordt ervaren. 

Hoe de Hollandse tomaat de boycot van Poetin overleefde

Bron: https://decorrespondent.nl/3147/Hoe-de-Hollandse-tomaat-de-boycot-van-Poetin-overleefde/552480431217-3940fb25

Bijna een jaar geleden, op 7 augustus 2014, trok een siddering door de wereld van de tuinbouw. Op die dag vaardigde de Russische president Vladimir Poetin zijn al langer gevreesde oekaze uit. Per omgaande verklaarde hij zijn land verboden gebied voor westerse landbouwproducten, waaronder alle verse groenten en fruit uit de Europese Unie.

Deze importstop, die voor een jaar gold, kan als vergelding worden gezien voor de sancties Bekijk hier welke sancties dat waren.die het Westen tegen de Russische Federatie had opgelegd vanwege haar dadendrang in Oekraïne.