Ziek van wifi!

22-11-21 10:32:00, De gigahertz is een tot het SI ( Internationale Stelsel van Eenheden) behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool GHz (gigahertz). Een gigahertz is gelijk aan 109 Hz (hertz), ofwel 1 000 000 000 Hz. Eén... Lees meer...