OMT-advies aanleiding verbod demonstratie – Viruswaanzin

omt-advies-aanleiding-verbod-demonstratie-–-viruswaanzin

30-06-20 06:23:00,

Uitspraak: ‘Hoe groter de groep hoe meer kans op besmetting’

Door mr. Jeroen S. Pols

Zaterdag bevestigde bestuursrechter mr. E.S.G. Jongeneel het verbod van de voor gisteren aangemelde demonstratie in het kort geding tegen de beslissing van de Veiligheidsregio Haaglanden.  Het verbod is gebaseerd op het kabinetsbeleid waarbij verwezen wordt naar het Outbreak Management Team-advies van 23 juni 2020. Doorslaggevend hierbij is de continuering van de regel om anderhalve meter afstand te bewaren. “Bij een opkomst van 20 tot 25 duizend bezoekers is dit niet mogelijk op het Malieveld”, aldus de rechter in zijn uitspraak.

Volgens de rechter is er, gelet op het verwachte aantal deelnemers, handhavend optreden van de politie nodig. Ook leent een kort geding zich niet om de wetenschappelijke waarden van de adviezen van het OMT te beoordelen.

De door Viruswaanzin aangehaalde grond dat het coronavirus niet gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf en de aanwezigheid in Nederland zelfs niet meer vastgesteld kan worden, is evenmin aanleiding om anders te oordelen dan bij het vorige verbod van 19 juni 2020.  In die beslissing heeft de rechter geoordeeld geen aanleiding te zien om de verwijzing van de Veiligheidsregio naar het COVID-19-virus en de daarbij behorende maatregelen onvoldoende te achten als motivering van het belang van de bescherming van de gezondheid.

Volgens Viruswaanzin is het oordeel van de rechter onbegrijpelijk: ‘De beleidsmakers hoeven alleen nog maar te roepen dat er een virus rondwaart en alle grondrechten zijn verdwenen. Het is kennelijk aan ons te bewijzen dat er geen ramp plaats vindt. Dat is de omgekeerde wereld. En geen van die rechters die zich afvraagt waar die ramp dan te zien is.’ De uitspraak is hieronder te lezen.

TOEZ. UITSPRAAK VOVO ST. VIRUSWAARHEID.NL SGR 20-4354 (1)

 » Lees verder

Dekoloniseeracties naar aanleiding van de moord op Lumumba op 17 januari 1961

dekoloniseeracties-naar-aanleiding-van-de-moord-op-lumumba-op-17-januari-1961

17-01-19 06:53:00,

Op 17 januari 2019 is het 58 jaar geleden dat Patrice Emery Lumumba, eerste en voorlopig enige democratisch verkozen premier van Congo, werd vermoord mede onder Belgische verantwoordelijkheid. Net zoals vorig jaar dringt Hand in Hand tegen racisme vzw opnieuw aan op de erkenning van het koloniale verleden en de band met het huidige structurele racisme. Dit kan onder meer door een (koloniale) straatnaam te herbenoemen tot een Lumumbastraat of -plein.

In verschillende steden heeft Hand in Hand tegen racisme vzw in 2018 hiervoor actie gevoerd en in Antwerpen werd een motie ondersteund door heel wat mensen en organisaties. In tegenstelling tot in Brussel leidde dit in Antwerpen nog niet tot een concreet resultaat maar Hand in Hand herhaalt deze eis naar de nieuwe bestuurscoalitie.

De komende dagen en weken voert de organisatie opnieuw actie over dit thema. Het is immers een symbolisch speerpunt voor een gedekoloniseerd en antiracistisch beleid. Een speerpunt maar geen eindpunt. Ook op het vlak van onderwijs, bibliotheken en tradities kan een stad of een gemeente heel wat initiatieven nemen.

Concreet verspreidt Hand in Hand de komende dagen en weken affiches in de vorm van een Lumumba-straatnaambordje, zowel op straat als digitaal. Op 4 februari organiseert deze ook een gedekoloniseerd Slam Poetry Festival. Andere acties volgen en de eis is ook opgenomen in de grote antiracistische manifestatie van 24 maart in Brussel. 

Voor een overzicht van alle acties en evenementen over dit thema: https://www.dekoloniseer.be/nl/dekoloniseren-en-de-moord-op-lumumba-0

En hieronder nogmaals de open brief die vorig jaar veelvuldig verspreid en ondertekend is:

Met deze open brief willen we als betrokken Antwerpse burgers (vanuit verschillende gemeenschappen en groeperingen) een aantal argumenten naar voren brengen om een Antwerpse straat tot “Lumumbastraat” te dopen. Een parlementaire onderzoekscommissie kwam in 2001 tot het besluit dat België een verantwoordelijkheid had in de moord op de Congolese premier. Een straatnaam kan blijk van erkenning geven van de verantwoordelijkheid voor dat gedane onrecht. Daarenboven zou een Lumumbastraat tegengewicht bieden voor plaatsnamen als de Luitenant Lippenslaan en standbeelden van Leopold II en andere koloniale “helden”.

De bijgevoegde kaart toont dat een buitengewoon aantal landen een Lumumbastraat bezit, terwijl dit in België vooralsnog ontbreekt, afgezien van Charleroi (18/12/17) en recent ook Brussel (23/4/18) waar de gemeenteraad unaniem een Lumumbastraat goedkeurde.

 » Lees verder