Aansprakelijkstelling prima middel om #5G aan te pakken, maar alleen bij juist gebruik en niet op korte termijn –

aansprakelijkstelling-prima-middel-om-#5g-aan-te-pakken,-maar-alleen-bij-juist-gebruik-en-niet-op-korte-termijn-–

06-02-20 07:31:00,

Foto 123rf

Er circuleren nogal wat misverstanden over de 5G aansprakelijkstelling. Met name die waarmee overheden en of telecom bedrijven aangesproken (gaan) worden. We denken bijvoorbeeld aan de NBO actie. Dat is jammer want het is een handig en eenvoudig middel om onder voorwaarden bestuurders te overtuigen niet 5G uit te rollen binnen Nederland, hun gemeente of hun provincie. Je kunt het natuurlijk in tal van andere gevallen ook gebruiken, denk aan de aansprakelijkstelling van pensioenfondsen, organisaties die zich te buiten gaan aan bomenkap, enzovoort.

NBO actie

In het verleden hebben wij aandacht besteed aan de acties van de Nederlandse Bond tegen Overheidszaken (NBO). De NBO verzet zich tegen de invoering van 5G. Daarvoor hebben ze een constructie ontworpen voor een procedure tegen de Staat en andere partijen die voor de invoering van 5G verantwoordelijk zijn. Iedereen die wil kan zich tegen betaling van een klein bedrag bij die procedure van de NBO aansluiten.
Inmiddels hebben wij ons wat meer in het werk van de NBO verdiept.

Daarbij zijn wij helaas tot de conclusie gekomen dat de constructie van de NBO niet klopt. Laten we proberen uit te leggen hoe het zit.

Stel, iemand stuurt u ongevraagd een kunstwerk toe met een briefje waarop staat: “Dit kunstwerk kost EUR 10.000. Als u het niet binnen twee weken terugstuurt, gaan wij ervan uit dat u het kunstwerk wilt kopen.” U doet even helemaal niks en na twee weken krijgt u een factuur voor EUR 10.000. Moet u die factuur betalen? Nee natuurlijk niet. U bent nooit akkoord gegaan met het aanbod, er is dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

De constructie van de Bond is gebaseerd op de gedachte dat er in zo’n geval wél een overeenkomst is tot stand gekomen. Die constructie houdt namelijk het volgende in: iedere deelnemer schrijft de betrokkenen bij 5G een brief waarin men zegt dat, wanneer 5G daadwerkelijk wordt ingevoerd, de betrokkene daarvoor een bepaald bedrag per dag als schadevergoeding dient te betalen. Er wordt een contract bijgevoegd. Als de betrokkenen dan niet reageren, zijn zij verplicht om de genoemde schadevergoeding te betalen.

 » Lees verder