Actie tegen mondkapjesplicht op school – Viruswaarheid

actie-tegen-mondkapjesplicht-op-school-–-viruswaarheid

23-09-20 08:21:00,

Start campagne bij Farel College in Amersfoort

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 22 september 2020 – Naar schatting een op de vijf Nederlandse scholen startte het leerjaar met een mondkapjesverplichting. Viruswaarheid begint een actie tegen deze maatregel. Vandaag vond een eerste gesprek plaats met de directie van het Farel College in Amersfoort. Komende week ontvangen alle scholen een informatiebrief met het verzoek de maatregel te beëindigen. “Kinderen en jongeren moeten zich op school veilig en geborgen kunnen voelen. Zij hebben genoeg geleden onder de coronamaatregelen”, vindt Jeroen Pols.

De Amersfoortse school verweerde zich met een verwijzing naar de richtlijnen van het ministerie. In de informatiebrief van het ministerie van 28 augustus is echter te lezen dat “een mondkapjesplicht volgens de huidige medische inzichten niet nodig is op school”. De regels laten wel ruimte voor aanvullende maatregelen indien de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit onderbouwd worden. Volgens Pols nemen scholen dit soort besluiten uit onwetendheid.

Druk ouders en leerkrachten
De directie kon de beslissing niet nader onderbouwen. Wel gaf men aan dat er druk uitgeoefend zou zijn door ouders en leerkrachten. Jeroen Pols, die het gesprek bijwoonde, antwoordde dat het toegeven aan deze druk geen optie is. “Vaak is hier sprake van een irrationele angst voor het virus. Deze kan door voorlichting weggenomen worden”.

Geen aandeel kinderen verspreiding virus
Er zijn geen valide argumenten om een mondkapjesplicht op scholen in te voeren. Uit een onlangs door prof. Kiess van de Universiteit Leipzig gepubliceerde studie bleek dat kinderen en jongeren nagenoeg geen bijdrage leveren aan het verspreiden van het virus. Mark Woolhouse, epidemioloog van de Edinburgh University en lid van SAGE, het Britse RIVM, verklaarde zelfs dat “er geen enkel aantoonbaar geval bestaat waarbij het virus overgedragen werd tussen een leerling en een leraar”.

Dragen mondkapjes zinloos
Ook bestaat er een brede wetenschappelijke consensus dat mondkapjes niet bijdragen aan de beperking van virusverspreiding. Uitsluitend in laboratoriumomstandigheden is een licht gunstig effect aangetoond bij dragers van het virus. Zelfs bij chirurgische mondmaskers is nauwelijks een positief effect vast te stellen.

Gezondheidsschade
Onschuldig zijn de mondkapjes allerminst. Door een stijging van de koolstofdioxidespiegel in het bloed kan de hersenactiviteit beperkt worden. Dit kan onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen,

 » Lees verder

Nieuwe actie van Frank Ruesink – ontslagbrief Hugo de Jonge | Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-actie-van-frank-ruesink-–-ontslagbrief-hugo-de-jonge-|-stichting-vaccin-vrij

04-09-20 09:32:00,

Onze landgenoot Frank Ruesink heeft waarschijnlijk geen introductie nodig. Hij zet zich onverminderd in voor een eerlijke politiek en het behoud van de democratie. Hieronder volgt een nieuwe actie van hem die u kunt ondersteunen. Helemaal onderaan staan nog een paar linken naar eerder gepubliceerde artikelen. Staat Hugo de Jonge wel voor de belangen van het volk?

 
U kunt hier uw handtekening toevoegen! www.voorvrijheid.nu
 

De volgende brief is van Frank Ruesink

Op 1 augustus begon de grote schoonmaak op het Malieveld middels de veel besproken “Feike Sijbesma Ontslagbriefactie”.
 
Na een goed artikel in het NRC liep het aantal handtekeningen voor deze actie snel op tot ruim 23.000.
 
Na een ontwijkend antwoord kondigde Mark Rutte en Hugo de Jonge een dag later terecht het vertrek aan van Feike Sybesma.
 
Elke Nederlander die houdt van waarheid en eerlijkheid beseft dat de grote schoonmaak in Coronatijd niet kan en mag stoppen bij Feike Sijbesma.
 
Daarom starten we vandaag een nieuwe actie getiteld:
 
“Motie van Wantrouwen voor Hugo de Jonge”.
 
Onze visie is helder:
 
Als mensen bang zijn voor politici is er tirannie en als politici bang zijn voor mensen is er vrijheid.
 
In 2020 zijn we op een moment in de geschiedenis aangekomen dat de angst voor de overheid ongekend groot is.
 

• Ouderen zijn bang dat ze wederom worden opgesloten en worden afgezonderd van hun geliefden.
 
• Ondernemers zijn bang dat ze hun deuren wederom moeten sluiten.
 
• Werknemers zijn bang dat ze hun baan verliezen.
 
• Artsen zijn bang voor de gevolgen als zij kritische vragen stellen over het coronabeleid.
 
• Politieagenten zijn bang voor de gevolgen als zij immorele opdrachten niet uitvoeren.
 
• Jongeren zijn bang dat ze opnieuw de schuld krijgen van het aantal besmettingen.
 
• Ouders zijn bang dat ze opnieuw hun kinderen thuisonderwijs moeten geven of erger nog: kinderen in quarantaine op school worden gehouden.

 » Lees verder

Juridische actie én meet & greet op vrijdag 4 september | Een Oorlog Reeds Verloren

juridische-actie-en-meet-&-greet-op-vrijdag-4-september-|-een-oorlog-reeds-verloren

01-09-20 07:38:00,

Gepubliceerd 1 september 2020
· Bijgewerkt 1 september 2020

Vrijdag 4 september ontvangen wij een klein aantal mensen op onze nieuwe locatie in Den Haag, waar wij naast het verstevigen van oude samenwerkingen ook nieuwe willen aangaan. Als u hierbij wilt zijn, als u iets wilt bijdragen én als u ons eens de hand wilt schudden – nu dat nog mag – kunt u zich aanmelden door een ticket bestellen op de nieuwe website nooit.nl. Naast dat u ons op deze wijze direct steunt kunt u die dag ook een concrete bijdrage leveren aan het verzet tegen de bedreiging van onze vrijheid door de juridische brief die u zult ontvangen te bezorgen bij de Tweede Kamer.

Wij hopen u te zien, aanstaande vrijdag.

nooit.nl

Tags: activismecoronapolitiekspoedwet

Dit vind je misschien ook leuk…  » Lees verder

Actie voor parlementaire enquête coronabeleid – Wakker Mens

actie-voor-parlementaire-enquete-coronabeleid-–-wakker-mens

09-06-20 07:50:00,

blankOp 19 mei lanceerde Meer Democratie een oproep voor een parlementaire enquête over het coronabeleid. Iedereen kan deze oproep hier tekenen.  “Dit is het zwaarste en meest effectieve middel om de hele toedracht op tafel krijgen en lessen te trekken voor de toekomst”, zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer.

 

Grote gevolgen

“Het coronabeleid heeft grote gevolgen voor de democratie, de burgerrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder fundamentele en kritische discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een verlamd parlement en zonder dat de burgers zelf iets te zeggen hadden”, zegt Dubbelboer.

 

Parlementaire enquête

Zodra dit kan, moet er volgens Meer Democratie een grondig onderzoek komen naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze en een eventuele volgende crisis. “Een parlementaire parlementaire enquête is hiervoor het beste middel. Iedereen die wordt gevraagd om te getuigen, inclusief kabinetsleden en leden van het Outbreak Management Team, is wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder ede”, zegt Dubbelboer.

 

Verlamde democratie

De afgelopen maanden was het democratische proces grotendeels stilgelegd. “De Tweede Kamer kon nauwelijks normaal vergaderen, ministers kwamen niet meer naar het parlement om uitleg te geven, Kamervragen werden minimaal of niet beantwoord, stemmen over moties was nauwelijks mogelijk. Minister De Jonge weigerde eenvoudig om journalisten van RTL Nieuws documenten te verschaffen, terwijl hij dat op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur wel verplicht is”, aldus Dubbelboer.

 

Klassieke burgerrechten

Democratie kan niet functioneren zonder dat de klassieke burgerrechten zijn gegarandeerd: vrijheid van beweging, vergadering, vereniging, demonstratie. Deze zijn door de coronamaatregelen vanaf 15 maart vooralsnog grotendeels opgeschort. Dubbelboer: “De juridische basis hiervoor waren noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s, die normaal alleen bedoeld zijn voor kortdurende lokale situaties, zoals dreigende rellen bij voetbalwedstrijden. Geen enkele volksvertegenwoordiger heeft ze goedgekeurd. De bevolking zelf had al helemaal niets te zeggen over de crisismaatregelen.”

 

Lessen voor de toekomst

Dubbelboer: “Het verweer tegen al deze maatregelen  luidt: het kon niet anders. Of dat waar is, weten we alleen als alle informatie wel op tafel komt. Het gaat hierbij om veel meer dan wijsheid achteraf.  De coronamaatregelen kunnen nog lang duren. Daarnaast kan een pandemie als deze kan vaker gebeuren.

 » Lees verder

Nu in actie komen! – Ad Broere’s Blog

nu-in-actie-komen!-–-ad-broere’s-blog

11-05-20 01:54:00,

Zegt econoom Martin Armstrong. De toekomst van de hele wereld is ermee gemoeid. Wij kunnen niet toestaan dat enkelen de hele wereld chanteren door angst te verspreiden. Martin Armstrong schreef het volgende in zijn blog Armstrong Economics op 8 mei over Bill Gates en Microsoft.

Zoals ik al zei, ik vind het onplezierig om mijn pijlen op een individu te moeten richten. Persoonlijk vind ik dat het onprofessioneel is, maar in dit geval heeft Gates er een persoonlijke vendetta van gemaakt om de wereld te dwingen zijn visie te volgen door ondemocratische middelen te gebruiken,  om daardoor het wereldwijde gezondheidszorgsysteem te monopoliseren. Hij doet zich voor als de filantroop terwijl hij in feite geld verdient aan veel van deze ondernemingen, want ze het zijn in werkelijkheid investeringen in plaats van donaties.

ECM golf (c) Armstrong

Dit is de ECM-golf die is geconstrueerd vanaf zijn geboortedatum en vanaf de geboorte van Microsoft. Al zijn prestaties en ondernemingen zijn terug te vinden in de keerpunten op zijn persoonlijke ECM. Het hoogtepunt van de achtste golf van 8,6 jaar vond op 28 april 2020 plaats. Dit is een nogal belangrijk keerpunt waarop hij echt naar voren is gekomen. Hij  kwam zogezegd uit de kast door openlijk  te spreken over zijn verlangen om zich de democratische macht toe te eigenen en om zijn nieuwe groene wereldorde te verwerkelijken. De piek van zijn macht kan op 28 april hebben plaatsgevonden en dat is goed nieuws voor ons. Als dit juist blijkt te zijn, zou hij vanaf nu een daling van zijn prestige en macht moeten verwachten, dat zijn dieptepunt bereikt in 2024.

Ook voor Microsoft ziet het er na 2022 niet goed uit. Het lijkt erop dat Gates de economische schade heeft onderschat die hij in de wereld heeft veroorzaakt. Om te overleven, moet hij zich misschien in een bunker verstoppen, want er zijn mensen die jacht op hem gaan maken en deze keer niet met een taart. Hij heeft de toekomst van zoveel mensen vernietigd dat de omvang ervan onvoorstelbaar is. Ik neem aan dat hij gewoon een elitaire idioot is en dus niet ontvankelijk voor elk concept dat buiten zijn bekrompen mentaliteit valt.

We moeten begrijpen wat Gates met de wereldsamenleving heeft gedaan. Hij heeft angsttactieken gebruikt, zoals dat als je naar buiten durft te gaan,

 » Lees verder