Advocaten bereiden Neurenburg 2.0 voor om allen te vervolgen die de Coronavirus zwendel in stand hielden – Frontnieuws

03-03-21 12:34:00,

Duizenden advocaten van over de hele wereld zijn bezig met de voorbereiding van rechtszaken tegen iedereen die verantwoordelijk is voor het Covid-19 schandaal dat gefabriceerd werd door het World Economic (Davos) Forum.

De Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich leidt de aanval om een soort Neurenburg proces 2.0 op te zetten waar iedereen die heeft deelgenomen aan het verspreiden van leugens en angst over het Covid-19 virus ter verantwoording wordt geroepen voor hun misdaden tegen de mensheid.

Het is belangrijk op te merken dat Fuellmich de advocaat is die met succes Volkswagen heeft aangepakt voor het knoeien met de katalysatoren in zijn auto’s. Hij won ook succesvol een zaak tegen de Deutsche Bank, die als criminele onderneming werd aangemerkt.

Volgens Fuellmich valt de fraude in deze twee Duitse rechtszaken in het niet bij wat de virusbedriegers de wereld hebben aangedaan. Hij is van mening dat de hele zaak meer een schandaal is dan een crisis, en dat alle betrokkenen moeten worden vervolgd.

Alle manipulaties en vervalste testprotocollen moeten worden aangepakt, zegt Fuellmich, en daarom werkt hij samen met een internationaal netwerk van bedrijfsadvocaten om te pleiten voor wat Principia Scientific International “de grootste onrechtmatige daad aller tijden” noemt, en niet te vergeten “de grootste misdaad tegen de menselijkheid die ooit is begaan”.

Teneinde een internationale collectieve rechtszaak op basis van het Angelsaksische recht tot stand te brengen, is een Covid-19 onderzoekscommissie opgericht om na te gaan hoe het best te werk kan worden gegaan. Zij heeft tot dusver vastgesteld dat “het Covid-19-schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was”.

De hoorzittingen met ongeveer 100 internationaal gerenommeerde wetenschappers, artsen, economen en juristen, die sinds 10 juli 2020 door de Berlijnse onderzoekscommissie over de Covid-19-affaire zijn gehouden, hebben intussen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid-19-schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was.
Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht.
Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen, zo luidt een samengevatte vertaling van de laatste mededeling van Fuellmich van 15 februari.  » Lees verder

Advocaten slepen WHO voor rechter wegens ‘misleiden van de wereld over corona-uitbraak’

01-03-21 07:48:00,

Een groep advocaten bereidt zich voor om de WHO en enkele van zijn partners aan te klagen omdat zij ‘de wereld hebben misleid over de ernst van de corona-uitbraak’. De rechtszaak is aangekondigd door dr. Reiner Fuellmich, één van de vier leden van een Duitse onderzoekscommissie naar het coronavirus die al sinds 10 juli vorig jaar verklaringen afneemt van wetenschappers en experts, schrijft Israel National News.

In een video beschuldigt Fuellmich WHO-directeur Tedros, de Duitse viroloog Christian Drosten en Lothar Wieler, het hoofd van het Duitse RIVM, ervan overheden wereldwijd te hebben misleid.

“Deze coronacrisis moet coronaschandaal worden genoemd, en de verantwoordelijken moeten strafrechtelijk worden vervolgd,” zei hij. Fuellmich voegde toe dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat zoiets ooit weer kan gebeuren.

Collectieve rechtszaak

De advocaat is van plan een collectieve rechtszaak aan te spannen in de VS. “Eén: is er sprake van een coronapandemie of is er alleen sprake van een PCR-test-pandemie? Betekent een positieve PCR-test dat de persoon besmet is met Covid-19 of betekent het helemaal niets?” vroeg hij zich hardop af.

“Twee: zijn de coronamaatregelen – zoals de lockdowns, mondkapjes, afstandsregels en quarantainemaatregelen – er om de wereldbevolking te beschermen tegen corona of zijn ze er om mensen bang te maken zodat ze geen vragen stellen en farmaceutische bedrijven heel veel geld kunnen verdienen aan PCR-testen, antigeen- en antilichaamtesten en vaccins, en onze genetische vingerafdruk kunnen verzamelen?”

“Drie: is het waar dat de hoofdrolspelers in deze zogenaamde coronapandemie uitvoerig hebben gelobbyd bij de Duitse overheid, meer dan bij welke overheid dan ook?”

Fraude

Fuellmich maakt zich grote zorgen over de nevenschade die de maatregelen veroorzaken. Hij wil antwoord op de vragen hoe gevaarlijk het virus daadwerkelijk is en of iemand na een positieve PCR-test ook echt besmet is.

“Onjuiste feiten of een verkeerde voorstelling van zaken geven, wat Drosten en Wieler en de WHO doen, kan op basis van het strafrecht alleen maar worden geïnterpreteerd als fraude,” legde hij uit. Op basis van het aansprakelijkheidsrecht kun je aanvoeren dat ze doelbewust schade toebrengen, aldus Fuellmich.

Deze mensen weten dat ‘de PCR-test geen informatie geeft over besmettingen’, maar beweerden tegenover de bevolking keer op keer dat dat wel het geval is,

 » Lees verder

Orde van Advocaten kraakt coronmaatregelen – Café Weltschmerz

08-11-20 10:42:00,

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. Het kabinet wil per 1 december de mondkapjes “adviezen” die nu gelden wettelijk verplicht maken. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet “de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.”

Op 3 november heeft de NOvA advies uitgebracht over de “regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” alsmede de “tijdelijke regeling maatregelen covid-19”. Dit zijn twee ministeriële regelingen voortkomend uit de beruchte “spoedwet” die het kabinet de mogelijkheid geeft dergelijke maatregelen te treffen. In de “tijdelijke regeling” staan een aantal algemene maatregelen, de “mondkapjesregeling” richt zich uitsluitend op de mondkapjesverplichtingen die het kabinet aan het Nederlandse volk wil opleggen.

De NOvA kreeg overigens maar een week de tijd om te reageren – een “onmogelijke” termijn om tot een afgewogen advies te komen, schrijven de advocaten.

De NOvA stelt om te beginnen vast dat de beide regelingen “ernstige” en “ingrijpende inbreuken” zijn op de grondrechten van burgers. Er is “sprake van een (verdere) beperking van de privacy van de burger die impact heeft op het dagelijkse doen en laten van die burger.” De NOvA acht “het principieel onjuist dat een dergelijke beperking via een ministeriële regeling kan worden opgelegd.”

Volgens de advocaten “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is. De NOvA is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.” Oef, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Medische noodzaak ontbreekt

De NOvA merkt op dat maatregelen “de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk [dienen] te beperken en aan dat doel evenredig [moeten] zijn. Daarbij geldt uitgaande van deze proportionaliteitstoets altijd de medische noodzaak als centrale toets bij het treffen van maatregelen.” De advocaten stellen echter vast dat dit bij de ministeriële regelingen niet het geval is: “De adviescommissie [van de NOvA] merkt reeds nu op dat uit de Regelingen (vaak) niet blijkt dat in het geval van de daarin neergelegde individuele maatregelen deze toetsing is verricht …”

Ook interessant: de NOvA vraag zich af “of de aanleiding tot (extra) maatregelen kan worden gevonden in – uitsluitend – argumenten die zijn ontleend aan de druk op de zorg.

 » Lees verder

De advocaten van de voormalige Braziliaanse president Lula eisen zijn vrijlating na de uitspraak van het Hooggerechtshof – INDIGNATIE

08-11-19 09:58:00,

VOORMALIGE Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva advocaten vroegen vandaag om zijn onmiddellijke vrijlating uit de gevangenis na een belangrijke uitspraak van het Hooggerechtshof.

De rechtbank oordeelde donderdagavond door zes rechters tot vijf dat mensen alleen in de gevangenis mochten zitten nadat alle beroepen bij hogere rechtbanken waren uitgeput. Dit suggereert dat Lula, en mogelijk duizenden andere gevangenen, kunnen worden vrijgelaten.

De ex-president en de leider van de arbeiderspartij is 579 dagen gevangengezet nadat hij was veroordeeld voor corruptie die zijn aanhangers als verzonnen beschouwen. De bewering dat hij in ruil voor contracten een bouwflat aan het strand had gekregen van bouwbedrijf Grupo OAS, is gebaseerd op een getuigenis van de voormalige president, Leo Pinheiro, die voor zijn getuigenis een vermindering van zijn eigen corruptie heeft gekregen. Lula heeft de flat nooit bezeten en heeft er ook geen enkele nacht doorgebracht.

Maar de veroordeling sloot hem uit van de verkiezingen van vorig jaar, waarvan hij de favoriet was om te winnen, waardoor extreemrechtse sterke man Jair Bolsonaro het presidentschap kon afpakken.

Gleisi Hoffman, leider van de arbeiderspartij, zei dat de uitspraak ‘een zeer belangrijke stap was om de democratie te versterken’. De advocaten van de voormalige president zeiden dat hij nu onmiddellijk moet worden vrijgelaten. “Lula heeft geen misdaad begaan en is het slachtoffer van het strategische gebruik van de wet voor politieke vervolging”, verklaarden ze.

Later deze maand moet het Hooggerechtshof overwegen of de rechter die hem gevangen heeft gezet, Sergio Moro, onbevooroordeeld was. Nadat hij Lula had uitgesloten van de presidentiële wedstrijd, werd de heer Moro beloond door president Jair Bolsonaro met de functie van minister van justitie toen deze werd gekozen.

Uit een rapport van het Amazon Institute of People and the Environment bleek deze week dat de vernietiging van het Amazone-regenwoud tussen september 2018 en september 2019 met 80 procent is toegenomen tijdens het eerste ambtsjaar van de heer Bolsonaro.

OORMALIGE Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva advocaten vroegen vandaag om zijn onmiddellijke vrijlating uit de gevangenis na een belangrijke uitspraak van het Hooggerechtshof.

De rechtbank oordeelde donderdagavond door zes rechters tot vijf dat mensen alleen in de gevangenis mochten zitten nadat alle beroepen bij hogere rechtbanken waren uitgeput. Dit suggereert dat Lula, en mogelijk duizenden andere gevangenen,

 » Lees verder

Red de Rechtsbijstand: advocaten willen recht voor iedereen –

03-02-18 08:07:00,

123rf Foto

De sociale advocatuur komt op 1 februari in opstand tegen de uitholling van de gesubsidieerde rechtsbijstand tijdens een protestmars in Den Haag. Ondanks het hebben van voldoende geld, weigert Rutte III om de benodigde 127 miljoen euro vrij te maken. Sociale advocaten protesteren al jarenlang tegen de afbraak van deze vorm van noodzakelijke rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen.

Mooi: Advocaten pleiten voor #redderechtsbijstand pic.twitter.com/wd0qAeWIqN

— Ruud Kuin (@Ruudkuin) 1 februari 2018

Commissie Van der Meer concludeert eind oktober 2017 dat advocaten en andere rechtsbijstandverleners ‘geen redelijke bijdrage ontvangen voor het leveren van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden’. Met andere woorden sociale advocaten verdienen te weinig, maar gaan desondanks door met hun idealistisch werk!

Van der Meer: de puntentoekenning waarop de vergoeding van sociaal advocaten is gebaseerd, strookt helemaal niet meer met de huidige realiteit. Advocaten besteden veel meer tijd dan zij krijgen vergoed. Dat is niet houdbaar. Iedereen weet dat dit stelsel onder druk staat

De commissie vindt dat er ieder jaar een bedrag van 127 miljoen euro bij moet. Komt dat geld er niet, dan loopt de toegang tot het recht gevaar: sociaal advocaten dreigen er mee op te houden, en de instroom in de sociale advocatuur neemt af. is het voor een advocaat of mediator vanuit financieel oogpunt steeds lastiger om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met een praktijk die volledig of grotendeels afhankelijk is van toevoegingen.

Laten we niet vergeten dat Teeven bezuinigd heeft op rechtsbijstand om ervoor te zorgen dat advocaat zijn werk niet goed kon doen en daardoor verdachten harder zouden worden gestraft. Dat omdat coalitie-partner PvdA geen strengere straffen wilde invoeren. #redderechtsbijstand

— Jeroen Soeteman (@JeroenSoeteman) 31 januari 2018

Minister van Rechtsbescherming Dekker wil minder instroom. “De gang naar de rechter moet open staan voor mensen die echt geen andere mogelijkheid meer hebben. Nu wordt de stap naar de rechter soms te gemakkelijk gezet. Wat mij betreft is een lagere instroom niet per se negatief,” aldus Dekker. Hij wil dus zijn ontmoedigingsbeleid doorzetten en bedreigt de rechtsgelijkheid van minder draagkrachtigen.

 » Lees verder