Alertcolumn 71 DOORSLAGGEVEND

Alertcolumn 71 DOORSLAGGEVEND

18-08-18 11:52:00,

pastedGraphic.png

         pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

       Loek Dullaart (febr.2018)

Alertcolumn .71  Doorslaggevend

Het zwaard van Damocles dat al enige tijd boven ons zweefde is nu gevallen, het besluit is genomen, we hebben allemaal verloren, de wet op de orgaandonatie is aangenomen door de Eerste Kamer. En dat met de kleinst mogelijke meerderheid: 38 tegenover 36 stemmen. Ik voel dat als een persoonlijke nederlaag, als een falen. Maandenlang zijn verschillende mensen er net als ik innerlijk en uiterlijk mee bezig geweest. Twee emails heb ik geschreven en gestuurd aan alle leden van de Eerste Kamer persoonlijk. Ik geef die hier nog even weer om de kern van het probleem van de orgaandonatie weer te geven. Dit was mijn eerste brief:

Geachte Dames, Heren,

Met betrekking tot uw aanstaande besluitvorming met betrekking tot de Wet op de Orgaandonatie willen wij U – alle propaganda en beïnvloeding vanuit de voorstanders van deze wet via filmpjes of verklaringen ten spijt – nogmaals kort samengevat het volgende voorleggen. Wij vragen U heel dringend om:

  1. vanwege het feit dat mensen die door medici ‘hersendood’ worden verklaard niet dood zijn en er veel gevallen bekend zijn van mensen die alsnog uit deze ‘doodslaap’ ontwaken,
  2. vanwege het feit dat mensen die voor orgaandonatie worden geopereerd anaesthesie moeten krijgen of moeten worden vastgebonden om te voorkomen dat zij heftige tegenstribbelende bewegingen maken en dat deze mensen dan dus kennelijk ook innerlijk van alles moeten doormaken en beleven,
  3. vanwege het feit dat mensen die wegens orgaandonatie worden geopereerd sterven op de operatietafel door de handeling van het uitnemen van hun organen, wat gelijk te stellen is met moord of euthanasie,
  4. vanwege het feit dat het het onvervreemdbare recht is van ieder individu om vrij te kiezen over wat er met zijn lichaam en zijn organen gebeurt en het niet zo kan zijn dat hem nu via deze wetgeving dit zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen, zonder dat wij daar individueel over collectief over zijn geraadpleegd en dat dit recht hiermee automatisch zou overgaan op de Neder-landse Staat en de Staat op deze wijze eigenaar wordt gemaakt van onze organen, tenzij wij uitdrukkelijk op papier zouden hebben verklaard dat wij – bij wijze van uitzondering – niet willen dat de Staat van dit recht gebruik maakt
  5. dat deze wet vanwege alle hier genoemde feiten volkomen in strijd is met allerlei bepalingen in de Grondwet,

 » Lees verder

Alertcolumn 72 Geld heeft vrijheid

Alertcolumn 72 Geld heeft vrijheid

18-08-18 11:52:00,

pastedGraphic.png

         pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

 Loek Dullaart     (maart 2018)

Gisteren bekroop me ineens een heel ‘unheimisch’ gevoel, ik dacht: “Stel eens dat al het contante geld is afgeschaft, hoe zou de wereld er dan uitzien?” Eén ding is zeker: dan zijn we onze vrijheid helemaal kwijt en zijn we geheel in handen van de banken die dan alles met ons kunnen doen. Totale afhankelijk-heid…! Je ziet momenteel hoe daarnaar wordt  toegewerkt, maar de consequenties zijn ècht afschuwelijk. 

Toen de uitvinders van CERN (de materialistische denktank van wetenschappers in Zwitserland, dezelfde groep die momenteel de oerknal probeert na te bootsen in een surrealistisch onder-grondse Mordor-tunnel van zes verdiepingen hoog, met een lengte van 27 kilometer en een straal van 5 kilometer onder het 

pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png pastedGraphic_5.png

meer en de stad Génève) in de jaren tachtig internet bedachten was dat niet zozeer uit filantropie. Doel was en is nog steeds om wereldwijde controle te kunnen uitoefenen over alles en iedereen, middels het world wide web, het spinnenweb, het inter-net waar iedereen in gevangen wordt om opgegeten en langzaam leeggezogen te worden door de spin van Ahriman. 

Interessant is hoe dit te maken heeft met het beest uit de Apocalypse, (Engels: The Beast).  B.E.A.S.T.  is de afkorting van Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal, dat is de supercomputer in Brussel waar alle gegevens van alle mensen ingestopt worden. Maar deze absurde computernaam (wie bedenkt nou zoiets?) is niet het enige. Want het teken dat we elke keer weer in moeten voeren als we toegang willen krijgen tot het World Wide Web is ook het teken van het beest:  www, dat is: 666. Want de W is de 23e letter uit ons alfabet en in de getalsleer is 23 ook 2.3 oftewel 2 x 3 en dat is 6. Bovendien is het teken van de W in het Hebreeuws hetzelfde

pastedGraphic_6.png pastedGraphic_7.png

teken als dat van de 6. Dus www is 666. Maar ook het merkteken (logo) van Cern is te herleiden – niet te geloven – tot drie ineengestrengelde zessen (zie hierboven).  Iemand stelde voor om elke keer als je www (666) moet intoetsen er 777 bij te mediteren om de slechte kwaliteit van de onvol-maaktheid van de 6 aan te vullen met de volledigere ‘heilige’ 7.

 » Lees verder

STOP DE VACCINATIEPEST Alertcolumn 74 – Loek Dullaart (aug. 2018)

STOP DE VACCINATIEPEST Alertcolumn 74 – Loek Dullaart (aug. 2018)

17-08-18 08:29:00,

Waarom nog weer een keer over vaccineren praten, dat hebben we toch al vaker gedaan? Ja, maar dat heeft nog steeds niet tot resultaat geleid: de ellende gaat alsmaar door. Tegenwoordig gaan er steeds weer meer stemmen op om vaccinaties in Nederland verplicht te stellen, in ieder geval om mensen door middel van uitsluiting van hun kinderen van allerlei basisvoorzieningen of onderwijs te dwingen om mee te doen aan de grote vaccinatiegekte. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling omdat iedereen inmiddels kan weten hoe gevaarlijk het is je kinderen in te enten en hoeveel beter ze af zijn als ze helemaal niet worden ingeënt.

Om met dit laatste te beginnen. Het is interessant te lezen hoe Door Frankema in haar boek Vaccin Vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, Uitg.Lemniscaat, uitvoerig en gedetailleerd beschrijft hoe gezond kinderen worden (en blijven) als ze niet gevaccineerd zijn…. Daarnaast laat zij ook zien hoe ernstig de bijwerkingen van vaccinaties kunnen zijn. Daarin bouwt zij mede voort op het onderzoekswerk van Viera Scheibner.

Viera Scheibner vergelijkt in haar boek Vaccinatie, Het einde van een mythe Uitg.Lemniscaat, allerlei onderzoekingen wereldwijd over de gevolgen van vaccinaties en komt dan tot de conclusie dat we hier te maken hebben met een moderne pest: “De moderne pest – ‘vaccinatie’- ondermijnt het immuunsysteem van de bevolking van industrielanden. Gevaarlijke toxines en lichaamsvreemde antigenen worden dagelijks geïnjecteerd in de bloedstroom van hulpeloze baby’s (….). Dit wordt gevolgde door sterke immunosuppressieve chemische substanties, die ironisch genoeg ‘medicamenten’ worden genoemd.”

We weten inmiddels ook uit talloze onderzoeken dat de in de injecties aanwezige stoffen als aluminium en barium bij kinderen autisme en angststoornissen kunnen veroorzaken (die, zoals Moolenburgh in zijn boek U kunt veel meer dan u denkt Uitg. Lemniscaat beschrijft, ook soms weer te genezen zijn met speciale ontgiftingsmethodes). En we weten ook dat er voor de ziektekiemen die in je lichaam worden ingespoten (wie spuit zichzelf of zijn kinderen nou eigenlijk vrijwillig in met ziektekiemen…!) gebruik wordt gemaakt van apenieren. In veel gevallen zijn die vervuild met andere ziektekiemen en zo kun je dankzij een vaccinatie tegen de ene ziekte een andere ziekte krijgen, wat ook regelmatig voorkomt.

Zoals Viera Scheibner aantoont – en dit wordt ondersteund door talloze andere studies en onderzoekingen – is in gebieden in Afrika en Azië waar grootscheepse vaccinatieprogramma’s tegen polio zijn gehouden een nieuwe tot dan toe onbekende ziekte,

 » Lees verder