5G

https://www.themen-der-zeit.de/thema-5g/
vertaling:
Onderwerp 5G

18 januari 2020

5G.jpg

5G of nadenken over menselijke vooruitgang

Dit artikel verscheen voor het eerst in het Zwitserse tijdschrift “Presence”, dat in zijn 3/2019 nummer het onderwerp 5G met uitgebreide artikelen behandelde. Het boekje is nog steeds beschikbaar . Met de vriendelijke toestemming van de redactie en de auteur. 
door Nothart Rohlfs – 

Voor zover we nadenken over de ontwikkeling en vooruitgang van de mensheid in de 21ste eeuw die ons nog grotendeels te wachten staat, gebeurt dit voornamelijk vanuit technisch oogpunt. Het gaat er ook om de wereldbevolking te voorzien van voedsel en dagelijkse benodigdheden, om medische zorg over de hele wereld te verbeteren en om uitgebreide onderwijs- en opleidingsdiensten aan te bieden.

Dit alles gebeurt echter relatief weinig in termen van menselijke zorg of feitelijke empowerment van mensen tot autonome, zelfs zelfvoorzienende levensstijl en coping. In de eerste plaats wordt de kwestie van de vooruitgang eerder behandeld als een technische kwestie, en niet alleen in de landen van de westerse beschaving, waar overeenkomstig goed ontwikkelde grondslagen technische vooruitgang lijken uit te dagen, maar min of meer overal ter wereld. De vooruitgang van de mensheid volgens het begrip van vandaag is voornamelijk gekoppeld aan de verspreiding van internet en de beschikbaarheid van de nieuwste mobiele netwerken. Of het nu gaat om verbeteringen in het onderwijs of in de gezondheidssector: het belangrijkste is de eis van elektronisch-technische aard, het toverwoord is 5G. Naast de overdracht van enorme hoeveelheden gegevens in ‘real time’, combineert 5G mobiele technologie het draadloze netwerk van miljoenen apparaten en mensen in een potentieel uitgebreide computergestuurde wereld.

Het 5G-fenomeen
Als men de feiten die verband houden met de aangekondigde mobiele radiotechnologie benadert vanuit een geestelijk oogpunt, is dit niet eenvoudig, omdat het 5G-fenomeen bestaat uit talloze en diverse omstandigheden. Door hun individuele ‘afbeeldingen’ en dus uitspraken te koppelen aan een uitgebreid totaalbeeld in de zin van een fenomenologie van deze technologie, zijn en blijven de vereisten en consequenties een taak voor de toekomst. In dit artikel zal een gedeeltelijk aspect worden overwogen dat centraal staat voor de auteur.In een van de versies van 5G op internet staat: “… de volledige introductie zal leiden tot antennes op een afstand van 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden.” 1 Het overeenkomstige grote aantal zendstations van de nieuwe technologie is een essentiële voorwaarde voor wat wordt het internet der dingen genoemd. Wat is dit en wat moet het mogelijk maken?

Het internet der dingen en netwerken van persoon tot persoonWaar gaat het over? De sensor in uw koelkast signaleert: boter ontbreekt, de houdbaarheidsdatum van de melk is vandaag, die van de room morgen. De gegevens gaan rechtstreeks naar de geselecteerde supermarkt. Aanvullingen worden geleverd nadat uw solvabiliteit door de bank is bevestigd. Uw huishoudelijke robot is thuis klaar op de datum van levering, neemt de goederen over en verdeelt de goederen correct, terwijl een bewakingssysteem de ingang van uw appartement bestuurt en een alarm activeert op het genetwerkte politiebureau in geval van verdenking. – Dit zijn relatief eenvoudige aanbiedingen die de 5G mobiele technologie biedt via het internet der dingen voor het ontwerp van uw privéleven.
Met een beetje technische verbeeldingskracht, kunnen andere dergelijke vereenvoudigingen in het openbaar vervoer, de regulering van het verkeer, in de zorg voor zieken en gehandicapten, in persoonlijk toezicht en nog veel meer worden gedacht, die het menselijk leven al in een paar decennia doorslaggevend had kunnen vormen. En het meeste komt vooral doordat mensen zich houden aan technisch gespecificeerde regels en anderszins ‘netwerk’-apparaten die op intelligente wijze werken. 

Tot zover het onschadelijke begin van het internet der dingen. Daarnaast is er de uitbreiding van diensten in het op behoeften gebaseerde netwerken van mensen met elkaar. De focus ligt op de input en het netwerken van gepersonaliseerde gegevens over de eigen levensstijl, vrijetijdsactiviteiten, sociale en seksuele behoeften, d.w.z. de gewenste gegevens van de tennis-, vakantie- of genderpartner, de carpooling voor de kinderen naar school, voor de ouders om te werken in termen van optimale expansie en gebruik van vraag en aanbod in de dienstensector. Met name materiële en lichamelijke behoeften, evenals geestelijke behoeften gericht op eigenbelang en eigenbelang, worden vervuld met een ongekende vervulling.

De mens en zijn spirituele tegenhanger
Om de progressieve verwikkeling in afhankelijkheid van een grotendeels onbegrepen technische wereld voor zover nodig het hoofd te bieden, heeft de mens een derde type verbinding nodig met zijn collega’s en de wereld van ideeën en idealen, morele en ethische waarden, kortom de spirituele realiteit van de wereld. Dit wordt niet gepromoot door de twee beschreven netwerken, die uitstekend worden ondersteund door 5G-technologie, noch gebeurt het via hen. In vergelijking met het bovengenoemde tweede type netwerk, dat mogelijk wordt gemaakt door 5G, wordt de beoogde nieuwe verbinding tussen mensen gekenmerkt door een geheel andere mentale en bewustzijnsfocus van de ene persoon ten opzichte van zijn tegenhanger, de andere persoon. Naast hoe de genoemde technologie in de toekomst in staat zal zijn om bepaalde menselijke behoeften te dienen, gaat het er ook om de aanslag van de mentale en spirituele delen van de individuele mens naar een hoger en uitgebreider bewustzijn te duwen dan ons dagelijks bewustzijn. 
In de kern is dit gebaseerd op de materiële wereld, zijn objecten en processen en gaat het nauwelijks verder, behalve in speciale gebieden zoals wiskunde. Het zogenaamde ontwaken van Rudolf Steiner voor de spirituele en ziel van de ander ontvouwt zich op basis van een onverholen, waarheidsgetrouwe en volledig face-to-face ontmoeting, en opent een gevoel en bewustzijn van de ziel en de ziel zonder individuele oefeningen intellectuele, maar daarom niet-verstandige delen van de essentie van hun tegenhanger. In het beste geval lijkt het mij dat deze vorm van mensen ontmoeten in staat zal zijn om de vormen van netwerken en hun gevolgen, die worden bevorderd door 5G mobiele technologie, tegen te gaan, iets dat mensen niet hopeloos onder hun eigen niveau zijn trekt hem naar beneden en verstrikt hem niet noodzakelijk in een soort ondermenselijke wereld waarin zijn echte aard noch voorkomt, noch enige betekenis heeft.

Een hedendaagse behoefte en het belang ervan voor de toekomst
Rudolf Steiner karakteriseert het ontwaken van de spirituele ziel van de andere persoon als volgt: We ontwaken als mensen van het geïsoleerde droombewustzijn tot het wakende bewustzijn en met dit ‘eerste ontwaken’ gaan we een gemeenschappelijk besef aan van wat we waarnemen en ervaren samen met de mensen om ons heen. We stappen uit het droombewustzijn dat ons van elkaar scheidt in het gemeenschappelijke dagelijkse bewustzijn dat we allemaal gemeen hebben. In vergelijking met de droom gaat er een gedeelde wereld voor ons open. Dit gebeurt door middel van de zintuigen van licht, lawaai en de gehele natuurlijke en door de mens gemaakte omgeving, waarin we ons bewust samenvoegen op basis van de perceptie van de sensuele wereld die mogelijk is voor ons allemaal.Een tweede, hoger ontwaken in vergelijking met wat is beschreven, wordt meer en meer een noodzaak voor de moderne mens, wanneer hij begint te ontwaken voor de niet-verstandige en superfysische realiteit van de ziel en geest van zijn menselijke tegenhanger. 
“Deze behoefte is sinds het begin van de 20e eeuw zeer elementair en zal blijven groeien. Gedurende de twintigste eeuw, ondanks al zijn chaotische, tumultueuze aard, die de hele beschaving zal doordringen, zal het dit als een behoefte aantonen: de behoefte zal ontstaan dat mensen in een hogere mate willen ontwaken voor de andere persoon dan u kunt wakker worden met de kale natuurlijke omgeving. Droom het leven, het ontwaakt tot het wakend leven in de natuurlijke omgeving. Wakker dagelijks leven, het ontwaakt voor de andere persoon, voor de ziel en geest van de andere persoon tot een hoger bewustzijn. De mens moet meer worden dan hij altijd voor de mens is geweest. Hij moet een ontwakend wezen worden. Mensen moeten dichterbij komen dan ze tot nu toe zijn geweest: elke persoon die een ander confronteert, moet een ontwakend wezen worden. ‘2

Wat gebeurt er tussen mensen en maakt ze samen wakker
Als je specifiek wilt karakteriseren wat er in toenemende mate gebeurt in de ontmoeting tussen mensen vandaag en die getuigt van het beschreven ontwaken, is dit geenszins eenvoudig. Deze zijn niet extern waarneembaar, herhaald en vinden altijd op dezelfde manier plaats, die kunnen worden vastgesteld, geteld en statistisch geëvalueerd op basis van extern te bepalen criteria. Integendeel! Het gaat in eerste instantie om heel subtiele, intieme processen die vaak samengaan met de schijnbaar feitelijke gebeurtenissen van het dagelijks leven en nauwelijks bewust worden, die we alleen op een bepaald niveau van innerlijke alertheid voor schijnbare secundaire zaken kunnen begrijpen. Tegelijkertijd zijn het uiterst dagelijkse processen die plaatsvinden in sociale evenementen tussen mensen en processen die vrijwel constant zijn. In wezen zijn dit eigenschappen die voorkomen in ontmoetingen tussen mensen en hun dagelijkse relaties. Tegenwoordig verlangen we allemaal naar iets dat we slechts in zeer beperkte mate met elkaar en met elkaar ervaren: open, eerlijke, waarheidsgetrouwe, menselijk duurzame, wederzijds geïnteresseerde relaties, relaties en ontmoetingen. De ouderen onder ons hebben het, gezien hun eisen, vaak gemakkelijker om het soort menselijke ontmoeting onder de knie te krijgen dat gebruikelijk is in traditionele omstandigheden. 
Veel jongere mensen hebben er steeds meer last van, maar kunnen tegelijkertijd niet op een behulpzame en constructieve manier veranderen, vooral in werkgroepen, in teams, in de relaties tussen collega’s en in vergelijkbare contexten. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren: ik bezoek een oude goede vriend. Binnen een korte tijd kan een depressieve en gespannen stemming worden ervaren in het gesprek, dat lijkt voort te vloeien uit zijn relatie met zijn partner. In de vervolgens ervaren interactie tussen de twee blijkt dat zijn opmerkingen over de opvoeding van hun kinderen ertoe leiden dat zij als het ware weg duikt en nauwelijks aanwezig is als een onafhankelijke persoonlijkheid. In vriendelijke en attente gesprekken met elk individu verschijnen onverwacht de meest intieme dingen die geen van beiden aan iemand heeft onthuld. Een relatie tussen echtgenoten die geen uitzondering is. Wat tot nu toe is getoond, is nauwelijks bijzonder individueel, honderden van dergelijke scènes en relaties kunnen worden opgesomd, en min of meer van ons zullen dergelijke ervaringen kennen. Deze vormen het vaak tragische steunpunt waar de verbinding tussen mensen in bredere zin over gaat.
Het volgende is veel minder gebruikelijk: sociaal en emotioneel moeilijke relaties tussen mensen betekenen ook dat een van de betrokkenen de anderen op een beslissende manier benadert, die hij in feite ervaart als vreemd en afstandelijk, maar met wie hij misschien contact heeft een arbeidsrelatie. De betrokken persoon overwint zichzelf. Als gevolg hiervan worden dingen mogelijk die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder ze te overwinnen. Voor het eerst is er een echte discussie onder de getroffenen en, in het proces, een essentiële ontmoeting tussen twee die eerdere oordelen overwint. Dit gaat door, en een van de twee ervaringen, terwijl aandachtig naar zijn tegenhanger luisterend, hoe zijn gezicht blijkbaar volledig begint te veranderen als het verhaal wordt verteld, en een gebeurtenis die de luisteraar pas vervolgens kan karakteriseren alsof hij een soort had met zijn tegenhanger Bloei vond plaats. Alsof de verteller in aanwezigheid van hem was, de luisteraar, alsof hij tot zichzelf was opbloeien. Dus de ervaring, die in het begin moeilijk te begrijpen was.
Dergelijke ervaringen tussen mensen betekenen dat het ook mogelijk is om conceptueel te begrijpen welke kwaliteiten de voorwaarden zijn voor dergelijke waakprocessen, die de aandacht op elkaar vestigen en kansen bieden voor ontmoetingen die voorheen ondenkbaar waren.

Drie basiskwaliteiten bij het ‘ontwaken’ voor elkaar
Voor zover ik kan zien, zijn er drie basiselementen aan deze kwaliteiten. Dit zijn enerzijds het actief overwinnen van mentale weerstanden, die hun oorsprong hebben in het interpersoonlijke, anderzijds een verhoogde deelnemende aandacht voor trivialiteiten of kleinigheden in het leven, en, anderzijds, het streven naar volledige waarheid in menselijke ontmoeting. Waar hier op wordt gezinspeeld, zolang het actief en gevoelig wordt opgenomen in menselijke ontmoetingen en bijeenkomsten, kan het een evenwicht vormen met de bijna onvermijdelijke effecten van die mobiele radiotechnologie en de bijwerkingen ervan, die mensen aanspreken als sensueel-materiële behoeften. 

Als hij zijn tegenhanger in toenemende mate als een spirituele herkent en zichzelf meer en meer door hem in zijn mentale en spirituele dimensies voelt gegrepen, dan kan naast het bovenstaande een ervaring ontkiemen en groeien die de ervaring mogelijk maakt: mijn menselijke tegenhanger is in zijn geheel een mentale en spirituele wezens. Dit wezen wordt niet in aanmerking genomen of erkend door de wereld die me wil vertellen dat technische vooruitgang alleen menselijke vooruitgang is. Ik heb het gevoel dat dit niet waar is. Dit gevoel zal voor mij de basis zijn om te blijven zoeken naar de alomvattende waarheid van het echte wezen in mijn menselijke tegenhanger en mijzelf en om de wereld om me heen vorm te geven in de zin van deze waarheid.

www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 2 Rudolf Steiner: Anthroposophical Community Formation, GA 257, lezing op 3 maart 1923Nothart Rohlfs, Herderstr. 22, 12163 Berlijn Bron: GEGENWART-magazine nr. 3/2019 Aanwezig, Ballenbühl 473, CH-3503 Gysenstein (4 keer per jaar) info@zeitschrift-gegenwart.ch

WYNIA’s WEEK: ‘Zelfs de hoogste rechters komen niet meer op voor burgers’

SYP WYNIA in gesprek met prof. JOS TEUNISSEN, tot voor kort hoogleraar staatsleer. Teunissen verzet zich met kracht tegen het URGENDA-arrest van de Hoge Raad, dat de regering dwingt om op korte termijn extra klimaatmaatregelen te nemen. Met dat arrest worden niet-bindende afspraken van de Verenigde Naties tot bindende wetgeving gemaakt, door het door Urgenda geëiste verscherpte klimaatbeleid tot mensenrecht te verklaren. Teunissen vindt dat ‘juridische alchemie’. Toch geeft hij niet alleen de rechters de schuld van deze dwaling. Een kwart eeuw geleden hebben regering en parlement het zelf mogelijk gemaakt – door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek – voor actiegroepen als Urgenda om te doen alsof zij optreden namens het algemeen belang. Om te beginnen zou dat wetsartikel moeten worden geschrapt, zegt prof. Teunissen. Meer in Wynia’s Week www.sypwynia.nl #VolgWyniasWeek

How The US Runs Iraq

how-the-us-runs-iraq

15-01-20 09:36:00,

Authored by Eric Margolis,

What ever happened to Iraq? Is it not an independent country with a democratic government thanks to the 2003 US invasion? So says Washington.

The murder of senior Iranian military commander Qassem Soleimani suddenly shone a strobe light on ‘independent’ Iraq, and what we saw was not pretty.

Welcome to the new Imperialism 101.

Iraq’s population is estimated around 39 million. The pre-war Iraq of 2003 was broken into three parts by the US-British invasion: the Shia majority; Kurds in the north; and Sunnis, with scatterings of other ethnicities. Iraq remains fragmented into hostile groups.

Its Shia are confusingly allied to the US and Iran. The killing of Maj. Gen. Soleimani by the Americans has thrown this alliance of convenience into confusion. Iraqi Kurds are close to the CIA and Israel’s Mossad intelligence. The Sunnis are left adrift, without any foreign patrons except for other feeble Arab states.

The US maintains a modest garrison of 5,000 infantry in Iraq and 3-5 air bases, as well as the gigantic fortified US Embassy in Baghdad’s heavily guarded Green Zone which contains one of the world’s largest CIA bases. Angry mobs demonstrating in front of the embassy triggered off the chain of events that led to Trump’s murder of Gen. Soleimani. That an impeached president should be murdering foreign figures is a question that Congress must ask.

Before he was murdered, Osama bin Laden called this monster Baghdad embassy and its twin in Kabul, `crusader fortresses.’ That is indeed their role, and to serve as the nerve center for all Mideast operations by the US. Iraq enjoys some of the world’s largest oil reserves. Where the profit from Iraq’s mammoth oil exports go remains a closely guarded secret.

Combined with Saudi Arabia – also controlled by the US – Iraq gives Washington control of the bulk of Mideast oil. The US no longer relies on oil from the Mideast, being self-sufficient – at least for now. But dominating the Mideast gives the US huge influence over China, Japan, India, and Europe, all of whom import oil from there. This is the main pillar of US world power and the supremacy of the dollar.

 » Lees verder

Iran vliegramp is Setup

Vertaling van: https://apokalypsnu.nl/2020/01/14/iran-jet-disaster-setup/

Iran vliegramp is Setup
COLUMNISTEN 22:05 13.01.2020
door Soraya Sepahpour-Ulrich,Finian Cunningham
21 75 11

De video van 19 seconden die vorige week door de New York Times is gepubliceerd en die het moment laat zien waarop een Iraanse raket een passagiersvliegtuig raakt, heeft op veel sociale media-scepsis veroorzaakt. Er rijzen vragen over de onwaarschijnlijke timing en omstandigheden van het opnemen van het precieze moment waarop het vliegtuig werd geraakt.
De krant vertelde het splash-verhaal op 9 januari, de dag nadat het Oekraïense vliegtuig in de buurt van Teheran was neergehaald. Het had als kopteksten : ‘Video toont dat Oekraïens vliegtuig over Iran wordt geraakt’. Alle 176 mensen aan boord werden gedood. Twee dagen later gaf het Iraanse leger toe dat een van zijn luchtverdedigingseenheden op het vliegtuig had geschoten in de verkeerde overtuiging dat het een inkomende vijandelijke kruisraket was.


„Het smoking gun bewijs” was hoe NY Times-journalist Christiaan Triebert de video in een tweet beschreef. Triebert werkt in het visuele onderzoeksteam bij de krant. In dezelfde tweet bedankte hij de ”zeer gewaagde publicatie”  van een Iraanse onderdaan met de naam Nariman Gharib “die het [de video] aan de NY Times heeft verstrekt, en de videograaf, die anoniem wil blijven” .

grvdHB1N_normal.jpg

@NarimanGharib

The footage i’ve got from a source – the moment the missile hit the #Flight752. I can’t verify the video yet! but please let me know if you find anything. I’m in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it

VtZPeJWvsHVw_S6g.jpg

De anonieme videograaf is de persoon die de 19 seconden durende clip maakte van een raket die vlucht PS752 raakte kort na het opstijgen vanaf de luchthaven Imam Khomenei van Teheran rond 6.15 uur. Deze persoon, die tijdens het filmen zwijgt terwijl hij een sigaret rookt (de rook vliegt kort over het scherm), staat in de buitenwijk van Parand gericht naar het noordwesten.


Zijn locatie werd geverifieerd door de NY Times met behulp van satellietgegevens. De snelle manier waarop de technische gegevens van de krant werden opgesteld, roept de nieuwsgierige vraag op over hoe een schijnbaar willekeurige video-inzending zoveel aandacht kreeg.


Maar de nog grotere vraag die veel mensen op sociale media stellen is: waarom stond deze ‘videograaf’ rond zes uur ’s ochtends in een verlaten industriegebied buiten Teheran met een mobiele telefooncamera precies gericht op de juiste hoek ten opzichte van de donkere lucht? Het vliegtuig is nauwelijks zichtbaar, maar de persoon die de hemel in de gaten houdt, heeft de camera gericht en klaar om de meest dramatische gebeurtenis te filmen, enkele seconden voordat deze gebeurde. Dat suggereert sterk, voorkennis.
Gezien het feit dat zojuist iets vreselijks is waargenomen, is het des te vreemder dat de persoon die de camera vasthoudt kalm en onwankelbaar blijft. Er is geen hoorbare uitdrukking van shock of zelfs de geringste onrust.


Nu blijkt dat Nariman Gharib, de man die de video heeft ontvangen en door de NY Times wordt gecrediteerd voor het indienen ervan, een luidruchtige anti-Iraanse regeringsdissident is die niet in Iran woont. Hij promoot vurig regime-verandering in zijn sociale media-berichten.
Christiaan Triebert, de video-expert van NY Times, die nauw samenwerkte met Gharib om het verhaal binnen enkele uren na het incident te verspreiden, werkte eerder als senior onderzoeker bij Bellincat . Bellincat noemt zichzelf als een onafhankelijk online onderzoeksjournalistiek project, maar veel critici beschuldigen het ervan een media-adjunct te zijn van de westerse militaire inlichtingendiensten. Bellincat blijkt een groot voorstander van mediaverhalen waarin de Russische en Syrische regeringen over de MH17-schietpartij in 2014 in Oekraïne en chemische wapenaanvallen worden verdacht gemaakt.


In de laatste shoot-down van het vliegtuig boven Teheran, suggereert de nauwe samenwerking tussen een verdacht geplaatste anonieme videograaf op de grond en een buitenlandse Iraanse dissident die vervolgens de snelle en genereuze technische aandacht van de NY Times krijgt, een niveau van orkestratie, niet, zoals we ons laten geloven, een willekeurige daad. Meer sinister, was het noodlottige incident een vooropgezet plan.


Het lijkt redelijk om te speculeren dat er in de vroege uren van 8 januari een rampzalig incident werd gepland. De shoot-down vond plaats slechts vier uur nadat Iran twee Amerikaanse militaire bases in Irak waren aangevallen. Die aanvallen waren wraak voor de Amerikaanse drone-moord op 3 januari van de hoogste militaire commandant van Iran, majoor generaal Qassem Soleimani.


Vervolgens waren Iraanse luchtverdedigingssystemen zeer alert op een mogelijke tegenaanval door Amerikaanse troepen. Verschillende rapporten geven aan dat de Iraanse verdedigingsradars in de ochtend van 8 januari waarschuwingen detecteerden van binnenkomende vijandelijke oorlogsvliegtuigen en kruisraketten. Het lijkt vreemd dat de Iraanse autoriteiten in die periode niet alle commerciële vluchten vanuit Teheran hebben geannuleerd. Misschien omdat civiele vliegtuigen normaal gesproken kunnen worden onderscheiden door radar en andere signalen van militaire objecten.


Met de elektronische oorlogsvoeringtechnologie (EW) die de Verenigde Staten de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, is het echter zeer goed mogelijk om vijandelijke militaire radars te „vervalsen” met spookobjecten. Een van de door het Pentagon ontwikkelde EW is Miniature Air-Launched Decoy (MALD) die misleidende signalen op vijandelijke radarsystemen van binnenkomende kernkoppen kan creëren.

1078008309.jpg

© AP PHOTO / EBRAHIM NOROOZI

Reddingswerkers doorzoeken de scène waar een Oekraïens vliegtuig neerstortte in Shahedshahr, ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran, Iran


Wat wij daarom beweren is dit: de Amerikanen exploiteerden een oorlogsscenario waarin ze verwachtten dat de Iraanse luchtverdedigingssystemen haar in de war zouden brengen. Voeg aan deze spanning een aanval toe met elektronische oorlogvoering op Iraanse militaire radars waarin het technisch mogelijk zou zijn om de gegevens van een burgerluchtvaartuig als een offensief doelwit te vervormen. Het Iraanse leger heeft inmiddels ook beweerd dat dit de oorzaak was van de schietfout. Het lijkt aannemelijk gezien de mogelijkheden van bestaande elektronische oorlogvoering die door het Pentagon wordt gebruikt.


Het is een begrijpelijke, zij het snode weddenschap dat de vliegroutes vanuit Teheran opzettelijk in een uiterst gevaarlijke positie werden gebracht door de kwaadaardige aanval van Amerikaanse elektronische oorlogsvoering. Een man die op de grond staat en de buitenwaartse vliegroutes bestrijkt – tijden die bekend zijn door publiekelijk beschikbare schema’s – zou zo aanwezig zijn om het uitgelokte raketschot te filmen.


De shoot-down setup zou verklaren waarom de westerse inlichtingendienst zo snel vol vertrouwen beweerde wat er gebeurde, in tegenspraak met de aanvankelijke beweringen van Iran van een technische storing aan boord van het vliegtuig.
De ramp heeft de Iraanse regering ernstig ondermijnd, zowel thuis als over de hele wereld. Protesten zijn uitgebroken in Iran en zij klagen de autoriteiten en het Islamitische Revolutionaire Garde Corp aan voor het ‘liegen’ over de crash. De meeste van de 176 slachtoffers waren Iraanse onderdanen. De woede op straat wordt gevoed door de publieke opmerkingen door westerse leiders zoals Donald Trump, die ongetwijfeld het geschreeuw en de verwijten zien als een kans om harder te duwen voor regime-verandering in Iran.

Wassen, watergolven, permanent.

Wassen, watergolven, permanent.


Bovenstaande begrippen stammen uit het kappersvak als aanduiding bij een in toenemende mate definitief vormgegeven schedelbegroeiing. Inmiddels kan een vergelijkbare terminologie aangeven hoe het er onder het schedeldak aan toe gaat door de invloed der kwaliteitsmedia en wetenschap. Velen hebben het nog niet door, maar zij die het wel doorhebben gaan het ook steeds beter zien; om de uitspraak van een beroemde Nederlandse filosoof annex voetballer weer eens aan te halen.
De onderwerpen waarover de gemiddelde nieuwsconsument zich mag buigen worden niet alleen qua selectie, maar ook qua interpretatie vrijwel volledig bepaald door deze beroepsgroepen met als meest prangende voorbeeld onderstaand betoog van Principia Scientific International . . . of toch niet?

How to lie with statistics:
https://youtu.be/8455KEDitpU
vertaling van:
https://principia-scientific.org/eye-popping-video-exposes-junk-science-federal-climate-program/

Glasheldere Video onthult Junk Science van overheids-klimaat-programma.

post-glacial-sea-level-rise.jpg

Is de federale overheid een belangeloze speler in het debat over klimaatwetenschap? Niet gebaseerd op (bovenstaande) indrukwekkende video waarin een aantal wetenschappers van overheidsinstanties worden geschetst die zogenaamd de zaak bekijken.

Het US Global Change Research Program (USGCRP) bestaat uit 13 federale agentschappen die onderzoek doen naar wereldwijde veranderingen die van invloed zijn op de samenleving. Het is een federaal project dat periodieke rapporten publiceert over het klimaat in de Verenigde Staten.
In 1989, het jaar waarin het werd opgericht, werd USGCRP door het Congres gemachtigd om federaal gefinancierd onderzoek te coördineren met betrekking tot de menselijke en natuurlijke krachten die van invloed zijn op het wereldwijde milieu.

USGCRP en de aan haar gelieerde agentschappen, gefactureerd als de toonaangevende federale autoriteit op het gebied van de opwarming van de aarde, hebben als taak een vertrouwend publiek te informeren over het steeds veranderende klimaat der aarde.

De periodieke rapporten van het programma worden nationale klimaatbeoordelingen genoemd, die gretig in de westerse media worden geparrot als onderdeel van een voortdurende samenzwering om niet-geïnformeerde kiezers bang te maken om massale CO2-energieheffingen te ondersteunen die de levensstijl van iedereen, behalve de rijkste Amerikanen, radicaal zullen veranderen.

Sinds haar oprichting zijn de klimaatbeoordelingen van USGCRP naar mijn weten overweldigend pessimistisch geweest.De nationale klimaatbeoordeling die in november 2018 is uitgebracht, is typisch verschrikkelijk: “De gevolgen van klimaatverandering, waaronder krachtige stormen, droogtes en bosbranden, worden in de Verenigde Staten steeds erger.”

De meeste Amerikanen zouden geschokt zijn om te weten dat de klimaatbeoordelingen van USGCRP weinig meer zijn dan brutale milieupropaganda, en wat de video toont, is overtuigend bewijs van die stelling.Tony Heller , die de website RealClimateScience.com beheert, legt manipulatie van kwaadaardige gegevens door USGCRP en andere overheidsinstanties bloot.

Als een levenslange milieuactivist die de afgelopen 40 jaar de fiets heeft gebruikt voor al zijn lokale reizen, heeft Heller een BS in geologie (Arizona State University) en een master in elektrotechniek (Rice University).

Als onderdeel van zijn inspanningen om de schittering van het felle licht op junk climate science te plaatsen, produceerde Heller deze absoluut verwoestende video die de frauduleuze presentatie van klimaatgegevens door het US Global Change Research Program genadeloos blootlegt.
Waarom? 
Om zijn angstaanjagende beoordelingen te produceren, kiest USGCRP het beginpunt van klimaatgrafieken om een verkeerde indruk te geven dat warme dagen, bosbranden, zeespiegelstijging en andere klimaatindicatoren cataclystische negatieve veranderingen ondergaan, terwijl precies het tegenovergestelde waar is, zoals de video van Heller duidelijk weergeeft.
Voor bijna iedereen behalve de wetenschappers die ze maken, kunnen klimaatgrafieken ervoor zorgen dat het menselijk brein krampachtig wordt. De video van Heller toont verschillende van dergelijke grafieken (plus de techniek hoe deze te produceren), dus volg zijn presentatie op de voet en bekijk hem indien nodig meer dan eens.

Ik garandeer dat dit het beste is wat u waarschijnlijk zult zien om te begrijpen hoe het Amerikaanse (en Europese) publiek voor de gek wordt gehouden door USGCRP’s nationale klimaatbeoordelingen en de corrupte westerse media die dit gedachteloos als evangelie blijven prediken.
U kunt helpen de rol van de overheid bij het verspreiden van klimaatpropaganda bloot te leggen door de video van Heller wijd en zijd te delen.

Aufstehen im Gespräch: Oskar Lafontaine über die Eskalation im Vorderen Orient

Die Blutspur des US-Imperialismus

Die aktuellen Ereignisse im Iran lehren uns, dass die Konzentration von wirtschaftlicher Macht im Imperialismus mündet, also in kriegerischen Eroberungen von Rohstoffen und Absatzmärkten. In nur 16 ihrer 242 Jahre langen Geschichte haben die USA keinen Krieg geführt.

Zur Chronologie der Kriegsverbrechen im Vorderen Orient gehört der Sturz von demokratischen Regimen (1953 im Iran) über Kriegslügen und Kriege gegen den Irak (1990 und 2003) bis hin zur einseitigen Kündigung des Nuklearabkommens mit dem Iran durch die USA (2018).

Die Ermordung des iranischen Generals Soleimani auf Befehl von Trump geschah, während sich Soleimani als Diplomat zu Friedensverhandlungen im Irak aufhielt. Trump habe sich sogar persönlich dafür bedankt – wie schamlos.

Angesichts von über drei Millionen Toten in den letzten Jahrzehnten durch die Kriegsverbrechen der US-Administration erscheint der Hass der Betroffenen auf die Regierung der USA als „Terrorist Nr. 1“ zumindest verständlich.

Oskar Lafontaine nimmt in einem ausführlichen Interview mit Wolfgang Zarnack dazu Stellung.

How the US Runs Iraq

how-the-us-runs-iraq

11-01-20 03:04:00,

 BlogviewEric Margolis Archive


Bookmark Toggle AllToCAdd to LibraryRemove from Library • B

Search Text Case Sensitive  Exact Words  Include Comments

  What ever happened to Iraq? Is it not an independent country with a democratic government thanks to the 2003 US invasion? So says Washington.

  The murder of senior Iranian military commander Qassem Soleimani suddenly shone a strobe light on ‘independent’ Iraq, and what we saw was not pretty.

  Welcome to the new Imperialism 101.

  Iraq’s population is estimated around 39 million. The pre-war Iraq of 2003 was broken into three parts by the US-British invasion: the Shia majority; Kurds in the north; and Sunnis, with scatterings of other ethnicities. Iraq remains fragmented into hostile groups.

  Its Shia are confusingly allied to the US and Iran. The killing of Maj. Gen. Soleimani by the Americans has thrown this alliance of convenience into confusion. Iraqi Kurds are close to the CIA and Israel’s Mossad intelligence. The Sunnis are left adrift, without any foreign patrons except for other feeble Arab states.

  The US maintains a modest garrison of 5,000 infantry in Iraq and 3-5 air bases, as well as the gigantic fortified US Embassy in Baghdad’s heavily guarded Green Zone which contains one of the world’s largest CIA bases. Angry mobs demonstrating in front of the embassy triggered off the chain of events that led to Trump’s murder of Gen. Soleimani. That an impeached president should be murdering foreign figures is a question that Congress must ask.

  Before he was murdered, Osama bin Laden called this monster Baghdad embassy and its twin in Kabul, `crusader fortresses.’ That is indeed their role, and to serve as the nerve center for all Mideast operations by the US. Iraq enjoys some of the world’s largest oil reserves. Where the profit from Iraq’s mammoth oil exports go remains a closely guarded secret.

  Combined with Saudi Arabia – also controlled by the US – Iraq gives Washington control of the bulk of Mideast oil.

   » Lees verder

  toch op het gasnet

  . . . en bij Zuidwolde begint de victorie?

  De gemeenteraad van de Drentse gemeente De Wolden besloot een nieuwbouwwijk toch op het gasnet aan te sluiten.

  Groen gas is geen gas, ofwel: de profane verrassing van 2020

  Er zijn gemeenten die het hoofd koel houden en de hype van de aardgasangst weten te overwinnen. Die doen wat het kabinet hoogst ongewenst vindt, maar net niet helemaal kan verbieden. Met een beroep op Zwaarwegende Redenen is er ontsnappen mogelijk. Neem nou De Wolden.

  Door Jan Zandbergen

  Alkmaar werd beroemd in de vaderlandse geschiedenis omdat daar ooit de victorie begon. Dat was tegen de Spanjaarden, die als eersten de btw invoerden in de Lage Landen. Tien procent op alle handelstransacties. Een koopje, zou je nu zeggen. Dat betalen wij al over onze sperziebonen en over de meeste andere zaken ruim het dubbele. 

  Maar die Tiende Penning was wel de trigger om tachtig jaar oorlog tegen de overheid te voeren. Protestanten onthoofden is tot daaraan toe, maar hoge lasten betalen willen de Nederlanders niet. De toenmalige Nederlanders, moet ik erbij zeggen.

  Meppel is het nieuwe Alkmaar, de plaats waar de klimaatwet (feitelijk de Tiende Penning van onze tijd) voor het eerst scheurtjes begon te tonen. Na een hausse van mislukte transitieprojecten (Amsterdam, Purmerend, Zutphen—de lijst is langer) lijkt er iets te gaan kraken in het houtwerk van de klimaattafels. 

  Zwaarwegende Redenen

  In Meppel (eigenlijk De Wolden, een aanpalende gemeente waar je ze vermoedelijk niet bozer kunt krijgen dan ze Meppelaars te noemen) besloot de gemeente om het aardgasverbod voor nieuwbouw te trotseren door  een beroep te doen op een tot nu toe onneembare wettelijke hobbel: de uitzondering op grond van Zwaarwegende Redenen.

  Kort en goed: De Wolden wordt uitgezonderd van de beruchte wijziging in de Gaswet waarin de aansluitplicht voor nieuwbouw op het landelijke aardgasnet op 1 juli 2018 is geschrapt. De formulering ‘geen aansluitplicht’ klinkt vrijblijvender dan zij is, omdat er een suggestie van uit gaat dat een en ander mogelijk niet verplicht, maar dan toch vermoedelijk wel vrijwillig kan worden aangesloten. Dat is niet zo. 

  De Wolden

  In de praktijk is ‘geen verplichting’ een verbod, omdat wettelijk alleen netbeheerders een nieuwe gasaansluiting mogen verzorgen. En die doen dat niet, omdat het ‘niet verplicht’ is. En derden mogen het niet. Game, set en match.

  De enige uitzondering op de Gaswet is de Zwaarwegende Reden, die tot nu altijd formeel werd afgewezen, zijnde niet Zwaarwegend genoeg. De gemeente De Wolden doet thans een beroep op de uitzonderingsclausule op vier gronden: men heeft de ambitie om 100% groen gas te leveren (wat iets anders is dan aardgas, al is het scheikundig gezien vrijwel identiek); de optie om in de toekomst te kunnen overstappen op waterstof; de keuzegelijkheid als ook de goede balans tussen kosten en baten.

  Bewoners zijn slaaf van de gemeente

  Met die goede balans tussen kosten en baten wordt de rechter effectief op afstand gehouden. Veel transitieprojecten sneuvelen omdat ze domweg te duur zijn: de kosten lopen gierend uit de hand. Als bewoners vervolgens naar de rechter stappen omdat ze duurder uit zijn dan in de optimistische gemeentelijke brief stond die men in eerste instantie kreeg toegestuurd, worden ze in het gelijk gesteld: de transitie mag qua kosten niet hoger uitvallen dan voorgespiegeld, een belofte die in verreweg de meeste gevallen onhoudbaar is. 

  En dat is weer vanwege de brandende ambitie van ambtenaren en bestuurders om het beste jongetje van de klimaatklas te zijn, in plaats van dienstwillige dienaren van de civitas. ‘Civil servant’, zoals de gemeenteambtenaar in het Engels heet, betekent letterlijk: ‘slaaf van de gemeente’. Maar in de praktijk zijn vooral de bewoners van de gemeente de slaven.

  De keuzevrijheid als argument is ook een dingetje. Als in de ene gemeente zaken worden toegestaan of gunsten worden verleend moet dat ook voor andere gemeenten gelden, omdat ze voor het rijk gelijk zijn. 

  Wat de ene gemeente doet…

  Om de gedachten te bepalen: afgelopen jaar kreeg ik een keurige brief van de ontvanger van de gemeentebelastingen die me meldde dat de aanslag voortaan in negen termijnen betaald mocht worden in plaats van vier (of vijf of zes—juiste aantal ben ik even kwijt). In de toelichting kwam de motivatie zeer uitvoerig aan bod: er was door bepaalde bewoners geklaagd dat in een andere gemeente men in meer termijnen mocht betalen. De klagers wensten in dit geval dezelfde regeling. De brief legde uit dat de gemeente in zo’n geval niets anders kan doen dan dezelfde ruimhartige regeling toe te passen, omdat gemeenten voor de wet gelijk zijn.

  En om nu even terug te gaan naar De Wolden: als men in één gemeente succesvol een beroep kan doen op Zwaarwegende Redenen om van de Gaswet af te stappen, kan dat in andere gemeenten ook. Anders gezegd: als de De Wolden kan zeggen: we willen het bestaande aardgasnet gebruiken en zelfs uitbreiden omdat we groen gas (en mogelijk later waterstofgas) willen leveren aan bestaande oudbouw en aan toekomstige nieuwbouw, dan mogen andere gemeenten datzelfde argument ook gebruiken.

  Vuur-angst bij de overheid 

  De angst voor aardgas bij de overheid lijkt een poging om fysiek vuur zo ver mogelijk uit te bannen, in elk geval tot waar het niet meer zichtbaar is. Aardwarmte is het resultaat van een aardkern van vloeibaar ijzer, geen pretje om languit in te vallen. Ook de zon is niet altijd een vriend, zoals ze in Australië weten. 

  De trend is steeds vaker dat warmte van ver moet komen, omdat daarmee de problemen ook ver weg zijn. Zoals vuilnis dat je over de schutting bij de buren gooit. Onze buren zijn in dit geval Azië, waar ons onverwerkbare plastic heen wordt gestuurd. Die gooien het vervolgens in zee, waarna wij het idee hebben dat we er alles aan gedaan hebben. Maar het is wel ons plastic dat daar in zee drijft.

  Ook waar gas verboden wordt, is het er toch

  Bij transitieprojecten zie je keer op keer dat er linksom of rechtsom aardgas wordt gebruikt, maar dan door de warmteleverancier Jupiter, omdat het de os, lees: de particuliere bewoner niet is toegestaan. Ook wie zijn Tesla 3000 (de best verkochte auto van 2019) oplaadt, gebruikt datzelfde vermaledijde aardgas, want 79% van alle opgewekte energie in Nederland is van fossiele bronnen. Aardgas is niet heilig of ideaal, maar we kunnen het domweg niet missen, omdat er voorlopig geen alternatief is.

  De gemeenteambtenaar die uit deugdzaamheid de particuliere gaskraan dichtdraait is als de klassieke gereformeerde die zijn televisieantenne van oudsher op het dak van de buren placht te zetten: verder weg is beter. De wens om het aardgas af te schaffen is ten diepste een geloofsartikel van de jongste religie op aarde: de politieke zelfaanbidder, die een God is in het diepst van zijn gedachten. En ze zitten vooral bij D66 en GroenLinks.

  Jan Zandbergen is journalist.

  Ami go home!

  ami-go-home!

  23-12-19 05:07:00,

  Das ist ein Beitrag von Oskar Lafontaine. Wir bräuchten auch in der Berliner Politik Menschen, die so klar formulieren. Die Forderung ist übrigens nicht radikal. Sie ist angemessen. Das empfinden vermutlich sehr viele Menschen so. Nur nicht die Mehrheit der in Berlin wirkenden Politikerinnen, Politiker und Medienleute. Sie sind nahe an den USA oder sie sind abhängig oder sie dienen der Rüstungswirtschaft oder sie haben keinen Mut und halten die Forderung „Ami go home“ für unangemessen radikal. Was muss eigentlich noch passieren? Sanktionen gegen uns. Aufrüstung auf unsere Kosten. Manöver bis an die russische Grenze. Blockade unserer Eisenbahnlinien durch Transporte von Kriegszeug. Was noch, bis das Fass überläuft? Hier folgt der Text von Oskar Lafontaine. Albrecht Müller

  Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

  Podcast: Play in new window | Download

  Ami Go Home von Oskar Lafontaine

  Die USA führen Wirtschaftskriege mit vielen Todesopfern gegen die ganze Welt, jetzt auch gegen uns. Die Bundesregierung spricht von einem Eingriff in die Souveränität. Welch ein Irrtum. Souverän waren wir nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmen die Amis bei uns über Krieg und Frieden. Charles de Gaulle sagte 1963: „Verbündete zu haben… ist für uns, in der geschichtlichen Ära, in der wir uns befinden, eine Selbstverständlichkeit. Aber seine eigene freie Entscheidungsmöglichkeit zu besitzen … ist ebenfalls ein kategorischer Imperativ, denn Allianzen haben keine absolute Tugend, gleichgültig auf welchen Gefühlen sie beruhen. Und wenn man einmal die Verfügungsgewalt über sich selbst aufgibt, läuft man große Gefahr, sie nie wieder zu erlangen.“ Und François Mitterrand ergänzte später: „Man überlässt anderen nicht die Entscheidung, wenn Leben und Tod auf dem Spiel stehen.“

  Die Militärbasen der USA in Deutschland schützen uns nicht, sondern sie gefährden uns. Da sie ihre aggressive Einkreisungspolitik gegenüber Russland und China mit einem gigantischen Kriegshaushalt von 738 Milliarden Dollar immer weiter forcieren, und durch die Kündigung des INF-Vertrages und die Stationierung von Raketen mit kurzen Warnzeiten an der russischen Grenze die Kriegsgefahr immer weiter erhöhen, ist es in unserem Sicherheitsinteresse, die US-Militärbasen auf deutschem Boden aufzulösen.

  „Ami go home!“, riefen die Studenten 1968, als die USA unter der Nutzung ihrer deutschen Militärbasen Millionen Menschen in Vietnam ermordeten. „Ami go home!“, riefen die Menschen bei uns wieder, als die Amis mit der Lüge,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder

  Neue WikiLeaks-Dokumente entlarven Lügen über die Chemiewaffenangriffe in Syrien von 2018

  17-12-19 09:03:00,

  Von
  Niles Niemuth

  17. Dezember 2019

  Am Samstag hat WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass es innerhalb der weltweit tätigen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beträchtliche Unstimmigkeiten wegen der Manipulation eines öffentlichen Berichts über den angeblichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma am 7. April 2018 gibt. Offiziell wurden bei diesem Angriff 49 Menschen getötet und bis zu 650 verwundet.

  Die jüngsten Enthüllungen machen deutlich, dass die von den USA in die Wege geleitete Regimewechsel-Operation in Syrien, die 2011 begann, auf einer Ansammlung von Lügen basiert.

  Eine Woche später hatten die Trump-Regierung und ihre europäischen Verbündeten Videos, auf denen angebliche Opfer des Angriffs nach Luft schnappen und aus dem Mund schäumen, als Rechtfertigung für Raketenangriffe auf Syrien benutzt. Der US-Angriff war eine Kriegshandlung und hätte einen umfassenderen Konflikt mit Russland und dem Iran auslösen können. Beide Länder haben Streitkräfte im Land stationiert, um die Assad-Regierung in dem seit acht Jahren andauernden, von der CIA geschürten Krieg zum Regimewechsel zu unterstützen.

  Die Trump-Regierung versuchte nicht, die Vorwürfe gegen Assad von einer unabhängigen Quelle bestätigen zu lassen, bevor sie ihre Militärschläge startete. Dennoch wurden der Bericht der OPCW und die angeblich objektive Haltung der Organisation noch Monate später als Rechtfertigung für den Angriff benutzt.

  US-Luftangriff auf Damaskus am 14. April 2018. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Luftangriffe als Reaktion auf den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen angekündigt. (AP Photo/Hassan Ammar)

  Nun hat WikiLeaks jedoch eine Reihe von internen Dokumenten der OPCW veröffentlicht, über die der Kolumnist Peter Hitchens in der Daily Mail berichtete. Sie zeigen, dass Mitglieder der Untersuchungsmission der OPCW (FFM) in Duma ernsthafte Bedenken geäußert haben, weil Beweise im endgültigen Bericht ausgelassen wurden, um Assad zu belasten.

  Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben einen Krieg angezettelt, der 570.000 Todesopfer gefordert und mehr als 12 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat. Als Stellvertreter dienten ihnen islamistische Terrorgruppen, darunter al-Qaida und ihre Ableger, die als „gemäßigte Rebellen“ dargestellt wurden. Das Ziel des jahrelangen Gemetzels war der Sturz von Assad und die Einsetzung eines gefügigen westlichen Marionettenregimes, um den Einfluss des Iran und Russlands im ölreichen Nahen Osten zu neutralisieren. Um westliche Militäraktionen und Forderungen nach dem Sturz von Assad zu rechtfertigen, wurde immer wieder behauptet,

   » Lees verder