EHS alleen voor hooggevoelige personen? Of op den duur voor iedereen?

23-07-21 08:33:00,

Door de mens-gemaakte onnatuurlijke milieufactoren ‘stressoren’ als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. De symptomen zijn in alle milieugroepen die zich EHS, MCS, CPLD of LfG noemen dezelfde. Niet de stressor veroorzaakt dus rechtstreeks de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de milieutrigger in actie komt.

Gevoelige personen
Volgens Elaine N. Aron is één op de vijf mensen van de wereldbevolking extreem gevoelig: hoogsensitief. Zowel mannen als vrouwen. Hooggevoelige mensen voelen zich vaak anders dan anderen. Dit begint al in de kindertijd. Vaak is het moeilijk te benoemen voor hooggevoeligen waar dit verschil in zit. Het blijkt dat dit ‘anders zijn’ vooral te maken heeft met het op een andere manier verwerken van prikkels. Eén op de vijf mensen is geboren met speciale antennes om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving te registreren. De informatieverwerking van een hoogsensitief persoon werkt vaak nauwkeuriger en uitgebreider dan bij een gemiddelde persoon. Hooggevoeligen hebben daarmee dus niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral anders, complexer. Hooggevoeligheid is hoogstwaarschijnlijk een erfelijke eigenschap. Je wordt er dus mee geboren.

‘Milieu-gevoeligheid’ leidt tot gezondheidsklachten
De mens is zolang het leeft op aarde, bezig zijn leefomgeving te vergiftigen met welvaartresten als foute elektromagnetische velden, geuren van chemische verbindingen, laagfrequente geluiden en UV licht. In de laatste jaren van de 20ste eeuw komen daar  klachten bij van 3- tot 5% van de mensen die zich ontwikkelen bij blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) door mensenhanden van alle draadloze toepassingen zoals de:
-antenne-installaties voor 2G en 3G;
-wifi;
-mobiel.

De EMV zijn voor hen een milieu ’trigger’. Zo zijn er vele soorten milieutriggers die een persoon problemen van fysiologische stress kunnen geven en in dit geval is het de draadloze communicatie.

De stressor, de onderliggende factor
Want de storende milieutrigger is in het geval de kunstmatige elektromagnetische velden, de frequentiegolven van alle draadloze communicatie. Na het binnentreden door de huid, verwerkt in het lichaam de frequentiegoven naar de hersenen waarnaar het ‘doorreist’ naar de overige lichaamsdelen. Hier wordt alarm wordt geslagen en fysiologische stressreacties worden in gang gezet om het ‘gevaar’ te keren. Die acties zijn per definitie tot mislukken gedoemd omdat niet het lichaam in nood is,

 » Lees verder

Alleen al in de Duitse stad Keulen bijna 454 Covid-19 geïnfecteerden na volledige vaccinatie – Frontnieuws

13-05-21 07:31:00,

Volgens de officiële cijfers hadden woensdag 394.060 Keulenaars hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 gekregen. Op 12 mei waren 2.611 mensen positief getest. Op zondag (9 mei) waren het nog 3.444. Het explosieve feit is dat 1.789 van degenen die met het Covid-19 virus zijn besmet, reeds een vaccinatie hadden gekregen. Zoals gemeld door de Bild-Zeitung waren tot zondag 1.335 mensen geïnfecteerd ondanks het feit dat zij de eerste vaccinatie hadden gekregen en 454 ondanks het feit dat zij reeds de tweede vaccinatie hadden gekregen. Zo is de helft van de zondag in Keulen gemelde Covid-19 geïnfecteerden toe te schrijven aan mensen die reeds gevaccineerd zijn.

Het hoofd van de volksgezondheidsdienst, Johannes Nießen, probeert de mensen gerust te stellen en benadrukt dat mensen die ondanks vaccinatie toch geïnfecteerd raken, meestal slechts een mild verloop van de ziekte hebben, maar hij is nog steeds bezorgd.

“Het feit dat je ondanks vaccinatie toch geïnfecteerd raakt, is niet het normale geval. Deze cijfers baren me zorgen”.

Bovendien wordt benadrukt dat slechts een klein deel van degenen die volledig gevaccineerd zijn, met het virus geïnfecteerd is geraakt.

“Zolang het er zo weinig zijn, is wat er gebeurt beheersbaar. We blijven de situatie in de gaten houden, maar tot nu toe hebben deze gevallen geen gevolgen gehad voor ons vaccinatieschema”, aldus het hoofd van de gezondheidsdienst.

De destijds door de farmaceutische giganten beweerde beschermende werkzaamheid van de verschillende Covid-19 vaccins zou variëren van 95% voor Biontech/Pfizer, 94% voor Moderna tot 70 à 86% voor AstraZeneca en 66 à 85% voor het vaccin van Johnson % Johnson. Statistische analyses hebben echter reeds aangetoond dat een hoge vaccinatiegraad ook het aantal Covid-19-gevallen en -doden doet toenemen.

 » Lees verder

Alleen gevaccineerde Israëliërs krijgen “groen” paspoort – voor de ongevaccineerden staat toegang tot openbare gelegenheden op rood | Stichting Vaccin Vrij

25-02-21 10:14:00,

Na de fase van de maatregelen – die dermate schadelijk zijn voor ons lichamelijk, sociaal, maatschappelijk en economisch welbevinden – dat mensen in de rij staan om hiervan verlost te worden met de belofte van een “veilig en effectief vaccin”, gaat de volgende fase in. Het discrimineren en marginaliseren van kritische, zelfstandige denkers.

In Nederland is volgens het OMT 98% van de mensen die positief zijn getest “weinig ziek tot vrijwel zonder klachten.1

Er is dus geen noodzaak voor een “vaccin”. We kunnen het af met groepsimmuniteit, die afleidend uit dit percentage allang bereikt moet zijn. We hebben helemaal geen behoefte aan een risicovol experiment, waarvan de EMA bovendien zegt dat het nog niet zeker is dat het experimentele vaccin in staat is om besmetting te voorkomen.2,3 Dat mensen er nog intrappen is bijna onvoorstelbaar. Of toch niet?

Het is een kwestie van manipulatie en machtsmisbruik van overheden waardoor vele burgers in een positie komen waarbij ze alles willen doen wat ervoor nodig is om gewoon te kunnen leven. Maar velen beseffen nog steeds niet welke gezondheidsrisico’s ze lopen, en ook niet – zoals u zult direct zult zien – hoe ver het stadium van vrijheidsbeperking van vaccin-weigeraars al is gevorderd. Laten we eerst kijken hoe dat eruit ziet in Israël waar het paspoort reeds is geïmplementeerd.

Het groene paspoort

Israël loopt een stapje voor op wat ons ook te wachten staat. Op 20-02-21 publiceert de Israëlische krant “Jerusalem Post” het volgende artikel: ‘Alles wat u moet weten over het groene paspoort’. We vatten het kort voor u samen.4

Het groene paspoort maakt onderdeel uit van een “Groen Paspoort Programma”. Alleen sportscholen, theaters, hotels, concerten en synagogen die onder het groene paspoort programma geregistreerd staan kunnen weer open.

En alleen mensen die gevaccineerd zijn komen in aanmerking voor een groen paspoort. Bezoekers van geregistreerde gelegenheden dienen een groen paspoort te tonen om toegang te krijgen en deel te kunnen nemen aan activiteiten.

“Dit is de eerste stap terug naar een bijna normaal leven.” zei minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein een uitgebreide briefing over het gebruik van het groene paspoort. En hij voegde eraan toe dat er binnenkort werkplekken zullen zijn die zullen moeten eisen dat hun personeel gevaccineerd is of anders elke 48 uur een coronavirus-test ondergaat.”

Dat dit een puur politieke aangelegenheid is zegt de minister van Volksgezondheid er niet bij.

 » Lees verder

De coronatest is niet alleen onzinnig, maar mogelijk ook gevaarlijk

23-08-20 05:20:00,

Voorafgaande opmerkingen over de coronatest:
1. Er is door niemand wetenschappelijk bewezen dat er een nieuw virus bestaat, covid-19 genaamd. Daarom zou je het een spookvirus kunnen noemen.
2. Evenmin is bewezen dat het genetische materiaal, waarvan beweerd wordt dat dit het nieuwe virus is, mensen ziek kan maken
3. Testen op een virus waarvan niet bewezen is dat het bestaat is onzinnig. En het is dubbel onzinnig als bovendien niet bewezen is dat er gevaar is voor de gezondheid.

Coronatest onzinnig en mogelijk gevaarlijk

Ik heb deze vaststellingen niet van mijzelf, maar van Jon Rappoport, die meer dan 200 blogartikelen over de coronacrisis heeft geschreven waarin de bovenstaande drie punten op allerlei manieren worden onderbouwd.

Het is wat ze in het Engelse taalgebied een body of work noemen. De culminatie van tientallen jaren gedegen onderzoeksjournalistiek werk.

Ook Tjerk de Haan heeft bijgedragen aan mijn inzicht in deze materie. Zie zijn recensie van het boek VIRUS MANIA, hier op TransitieWeb.

Tot zover deze inleidende stellingname. Nu door op de coronatest.

Het rijmt niet

Het zou allemaal geen probleem zijn als die test alleen maar onzinnig was. Maar ik vrees dat er meer aan de hand is en ik zal proberen uit te leggen waarom.

Het komt door dat staafje. 15 centimeter lang is het. Direct toen ik dat zag op de foto;s dacht ik: “Hier klopt iets niet. Dit is foute boel.”

Waarom is een kort wattenstaafje dat wat wangslijm afneemt niet toereikend voor deze test? Waarom moet er zo’n lange pen diep in je neus ingebracht worden en ook nog eens op een uiterst kwetsbare plek?

Dit is waarom het niet klopt:

Van ‘het virus’ wordt beweerd dat het zich via aanraking en via de lucht (aerosols) verspreidt. Het is dus (volgens deze gedachtengang) zeer beweeglijk en kan zich overal bevinden. Om die reden worden wij aangespoord anderhalve meter afstand te houden. We mogen elkaar geen handen geven, worden met mondkapjes opgezadeld en krijgen we het advies regelmatig uitgebreid onze handen te wassen. We moeten hoesten in de elleboog, enzovoort.

En om dat zeer beweeglijke, alomtegenwoordige virus dat zich overal aan hecht en kleeft en dat meters door de lucht caramboleert te kunnen vangen moet een bijna chirurgische handeling worden uitgevoerd naar een klein plekje dichtbij wat je een toegangsdeur naar onze hersenen zou kunnen noemen.

 » Lees verder

Het gaat prima met ons land, alleen zijn er nieuwe uitbraken van #coronakolder onder autoriteiten en massa media – De Lange Mars plus

26-07-20 12:30:00,

De afgelopen week staat bol over het gevaar dat op de loer ligt, de wake-up call. Want zo spreken de autoriteiten, er dreigt een nieuwe golf van corona. Vandaar dat we cijfers op een rijtje zetten en samen met anderen tot een hele andere conclusie komen. Namelijk dat het prima gaat in Nederland. Lag de nadruk voor de eerste lockdown op een dreigend tekort aan IC units, nu ligt de focus op het aantal besmettingen dat in een week tijd met een paar honderd is gestegen. De bevolking moet blijkbaar angstig blijven. Autoriteiten en media spannen samen om dit te bereiken, zelfs in vakantietijd.

RIVM

Dit is wat het RIVM op zondagochtend 26 juli om 07.35 uur op de website vermeldt.

“Update 15 juli t/m 21 juli 2020
Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorige week. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van 3 patiënten in vergelijking met de vorige week. Er zijn 7 personen als overleden gemeld,”

Dus de feiten zijn, gebaseerd op de opgave van het RIVM, dat er 987 positief getesten zijn met 19 opnames en 7 personen die zijn overleden.

Het aantal testen is uitgebreid tot bijna 90.000 in een week tijd. (Info RIVM)

Tot zover kan ook een leek zien dat er niets verontrustends aan de hand is. Daar denken experts en autoriteiten echter anders over.

Autoriteiten

De volgende autoriteiten schreeuwen echter moord en brand. Dat doen ze als volgt.

Volgens de NOS schijnen vier experts “urgente dreiging voor de volksgezondheid” te zien aankomen, waardoor ze eerder dan 1 september al anti-corona maatregelen zouden willen.
Daarbij baseren zij zich op de afgelopen week. Zij maken zich zorgen over de stijging van het aantal besmettingen. Zij vinden het daarbij minder belangrijk dat deze besmettingen tot slechts 19 ziekenhuisopnames leiden.

Om nog even de start van de coronacrisis erbij te betrekken. In maart hamerden autoriteiten voortdurend op de dreiging dat het aantal Intensive Care plaatsen in ziekenhuizen niet toereikend zou zijn om het aantal corona-patiënten te kunnen opvangen.

 » Lees verder