Wat is het alternatief voor wereldregering? – Interessante Tijden

wat-is-het-alternatief-voor-wereldregering?-–-interessante-tijden

14-08-20 02:48:00,

Machtig mooi, de terpkerk van Weidum, al meer dan 800 jaar duurzaam

Voor mijn fotoboek ‘De Natuur van Friezen’ duiken we de diep-Friese geschiedenis in. Dan zie je hoe het smeden van complotten en de wens tot wereldregeringen al oeroud is. De Friezen werden al in het jaar 11 voor de jaartelling onderworpen door de Romeinse veldheer Drusus.

Het organisatietalent van de Romeinen om met een invasievloot in dat zompig (Fries-Gronings) getijdenland militair succesvol te zijn, dat wekt niets dan bewondering. Maar ook de Friezen dwongen toen al respect af bij de Romeinen.

Weidum bij zonsopkomst

De Drususgracht graven om in Friesland te komen
Drusus zou zelfs een gracht van de Rijn naar de Vecht hebben gegraven, zodat hij via huidig ‘Muiden’ via het Aelmere en het Flevomeer door kon varen naar de Vliestroom. Die stroom scheidde West Friesland van ‘Groot Friesland’. De Zuiderzee bestond nog niet, die zou pas door latere doorbraken van de strandwal bij Texel ontstaan.

Er liep alleen een brede rivier die bij huidig Vlieland door de strandwal brak.

Lang is gedacht, dat Drusus de verbinding tussen de Rijn en de IJssel legde, dat dit de ‘Drususgracht’ was. Maar volgens modern bodemkundig onderzoek, moet die Rijn-IJsselverbinding op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Rivieren verleggen door de tijd steeds hun loop, zo ook de Rijn en de IJssel.

Pas sinds de rivieren met kribben zijn vastgelegd, is dat meanderen gestopt.

Nadat Rijn en IJssel op natuurlijke wijze contact maakten, pas na de Romeinse tijd, werd de IJssel een afvoer van Rijnwater. Misschien heeft die afvoer het ontstaan van de Zuiderzee wel versneld, terwijl de Oude Rijn die bij Katwijk uitmondt zo een veredelde sloot werd.

De IJssel met aan overzijde de Veluwe

Hoe het ook zij, zonder die natuurlijke historie zouden Deventer, Zutphen en Zwolle (“De Blauwvingers’, van het koperen muntjes tellen) niet zijn opgebloeid.

Je ziet dus hoe de natuur de geschiedenis dicteert en dat is wat we ‘natuurlijke historie’ noemen. Dit als vervanging van het ideologisch gekleurde begrip ‘ecologie’, dat te zeer verwant is aan technocratisch systeemdenken.

Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus zouden de Friezen in het jaar 28 even in opstand komen.

 » Lees verder

Het slimme alternatief voor de 1,5 meter economie – Maurice de Hond

het-slimme-alternatief-voor-de-1,5-meter-economie-–-maurice-de-hond

17-04-20 07:25:00,

Op 15 april kondige Premier Rutte en Minister Wiebes aan dat we verder als 1,5 meter economie moeten doorgaan. Het niet alleen een zeer schadelijk plan voor zowel de economie als maatschappij, maar het is ook volstrekt onnodig.

Op basis van mijn bevindingen over hoe het virus zich verspreidt, zoals ik het gisteren heb beschreven, is ook richting te geven aan hoe we nu verder kunnen (eigenlijk: verder moeten). En dat is absoluut niet verder door te gaan als de 1,5 meter economie. In de praktijk is dat namelijk volledig onhaalbaar!

Belangrijk is wel vooraf het volgende te stellen. Ik schrijf het nu heel kort op. (Binnenkort schrijf ik er een apart blog over.)

Daarbij vind ik het belangrijk om het volgende te stellen:

1. Het IMF met haar sombere voorspellingen onderschat het effect van wat er echt aan de hand is. Consumenten gaan hun gedrag aanzienlijk veranderen, zodat niet alleen de bedrijven die nu gesloten zijn (en maar heel langzaam weer kunnen gaan opstarten, denk aan de reisbranche en de horeca), maar bedrijven in vrijwel alle sectoren een forse klap zullen krijgen. (Behalve misschien de online sector en supermarkten en zo). Dat effect wordt nog vergroot omdat dit internationaal het geval zal zijn. En wanneer we als 1,5 meter economie doorgaan, dan zal het alleen nog maar erger worden.

Daarbij maak ik me ernstig zorgen over het risico van forse sociale onrust. Arme, hongerige mensen in uitzichtloze situaties die gaan plunderen. Niet in Nederland misschien, maar als het ergens begint (in de VS wellicht) dan kan het snel naar andere landen overslaan. Naast de economische machtsverschuivingen kan dat de wereldorde ook ingrijpend doen veranderen.

En ik ben bang dat we ten aanzien van de bovenstaande risico’s het punt van no-return eigenlijk al zijn gepasseerd. (Er zijn veel landen die lockdowns hebben ingesteld, die absoluut niet nodig waren. Denk aan India en Zuid-Afrika. Plus verschillende staten in de VS).

 

2. Wat de mensen in de zorg hebben gedaan kan niet genoeg geprezen worden. Het zijn letterlijk frontsoldaten, die met gevaar voor eigen leven, andere mensen verzorgen en proberen te redden. Ik heb regelmatig met tranen in mijn ogen voor de tv gezeten bij wat ik zag wat ze allemaal deden.

 » Lees verder

ALT NWS verzamelt alternatief nieuws, het middel tegen Corona angst – De Lange Mars plus

alt-nws-verzamelt-alternatief-nieuws,-het-middel-tegen-corona-angst-–-de-lange-mars-plus

23-03-20 11:22:00,

Vanaf vandaag is de nieuwsverzamelsite ALT NWS in de lucht met berichten van Vlaamse en Nederlandse bronnen. Als tegenwicht tegen het mentaal vergif van de massamedia, dat iedere keer wanneer de tv wordt aangezet de kamers verontreinigt. De site presenteert de koppen met korte toelichting van het meest recente nieuws van de voornaamste alternatieve media uit Nederland en Vlaanderen.

Om met Rypke Zeilmaker te spreken:“Massamedia -de Industrie van Angst- functioneren vaak als mentaal vergif, je kunt daardoor mediaconsumenten deels als ‘psychotisch’ zien: iets ‘zeker weten’ dat misschien wel niet bestaat, noch ooit is gebeurd.

De alternatieve media kunnen niet genoeg in het voetlicht staan als tegengif.

Iedere alternatieve mediavoorziener maakt zich ernstige zorgen in deze tijd.

Elk op zijn eigen manier. Ik denk aan Jensen in zijn laatste talkshow, waar hij het enorme belang van de media bij het verspreiden van de corona angst aangeeft. Hij zegt in zijn show: “Hoe kan je niet bang zijn als de media een stortvloed aan angst zaait en de politiek dit bevestigt?”

Of Ad Broere, die met cijfers de angst voor het virus relativeert.

De Vrijspreker, die uitlegt wat de oorlogsretoriek is waarvan wereldleiders zich bedienen om te vechten tegen Corona en zo een heel ander licht schijnt over de uitbraak.

Het is dat broodnodige andere geluid dat naar buiten moet komen, tegen de eenheidsnieuwsworst van de massamedia. Wat dacht je van het gezonde tegengeluid van Climategate over klimaat in het bijzonder. Consequent laten ze wetenschappers aan het woord met een andere mening dan die van de mainstream.

Natuurlijk zijn alle alternatieve media het niet met elkaar eens. Geen ‘partijlijn’ hier of ‘algemeen beleid’. Denk niet dat ze allemaal op dezelfde manier het corona virus of de angst ervan willen bestrijden. Dat moet ook niet, want media horen veelstemmig te zijn. Ze horen aan te zetten tot kritisch denken en dat kan ook betekenen dat de lezer het grondig oneens is met hun berichten. Des te gezonder, des te verrassender.

 » Lees verder

Hoezo geen alternatief voor democratie? – Wakker Mens

hoezo-geen-alternatief-voor-democratie?-–-wakker-mens

05-02-20 10:08:00,

Er is geen alternatief voor onze democratische staatsinrichting. Tenminste, dat is wat er bij ons met de paplepel wordt ingegoten.
Maar klopt dat wel?

Dictatuur als alternatief, daar zullen we hier niet op ingaan, maar hoe is het met het anarchisme of libertarisme? Deze laatste zou zeker een frisse blik op de inrichting van onze samenleving tot gevolg kunnen hebben.

Omdat de ontevredenheid over het functioneren van onze democratie groeit, komen ook de twijfels of dit allemaal wel zo ideaal is. De overheid voelt zich geroepen allerlei maatregelen te treffen die deze twijfels moeten ontkrachten. Een voorbeeld hiervan betreft, zoals zo vaak, direct onze kinderen: de verplichte “Burgerschapsvorming” in het onderwijs, een nieuw onderdeel van de staatsopvoeding. Waarom de leerplicht is ingevoerd beschreven we overigens al in dit artikeltje. Of wat dacht u van de politieke stemmen die suggereren dat nepnieuws een gevaar voor de democratie is? In feite een opzetje voor het Ministerie van Waarheid waar het, weliswaar onder een ander vaandel, heen gaat.

Onderaan dit bericht plaatsen we een zeer verhelderende lezing van Prof. Rainer Mausfeld met als titel: “De angst van de machtselite voor het volk”. Het is een beetje volhouden, maar een zeer leerrijke lezing. Een aanrader voor diegenen die echt willen weten hoe het zit met de schijndemocratie. De lezing is Duitstalig en we zijn helaas nog niet klaar met de ondertiteling, maar deze komt zeker nog.

Ja, de democratie laat af en toe te wensen over maar er is echt geen alternatief, we moeten het alleen nog democratischer maken!

Wat is dan “nog democratischer” en wat is democratie überhaupt?
Gelijke kansen

Dit is eigenlijk een heel normale vraag, maar stellen we deze ook?
In een democratie worden beslissingen genomen met meerderheid van stemmen. De consequentie van deze besluitvorming is dat het individuele belang ondergeschikt is aan de meerderheid, niet te verwisselen met het algemeen belang! Is dit terecht en is dit wat wij als rechtvaardig aanvaarden?

In gewone organisaties, voetbalclub, carnavalsvereniging maar ook binnen bedrijven, beschouwen we het als rechtmatig dat iemand die echt “meedoet”, mag meepraten, mag vormgeven en mee mag beslissen. Iemand die alleen wil beslissen en zich er verder buiten houdt,

 » Lees verder

‘Alternatief betaalsysteem voor Iran in november gereed’ – Geotrendlines

‘Alternatief betaalsysteem voor Iran in november gereed’ – Geotrendlines

24-10-18 08:49:00,

Het alternatieve betaalsysteem waarmee Iran in staat wordt gesteld om handel te drijven met Europese landen wordt volgende maand gelanceerd. Dat zei de ambassadeur van Iran in Rusland in een interview met de Russische financiële krant Izvestia. Daarmee wordt de negatieve impact van eventuele Amerikaanse sancties tegen het banksysteem van Iran verkleind.

Kort nadat de Amerikaanse regering onder leiding van president Trump zich terugtrok uit de internationale deal met Iran en nieuwe sancties aankondigde kwamen verschillende Europese landen bijeen om een alternatief betaalsysteem op te zetten. Het werd een zogeheten ‘special purpose vehicle’, waarmee goederen en geldstromen alsnog bij Iran terecht kunnen komen.

Deze financiële constructie werd in september aangekondigd door Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Dit resultaat kwam tot stand na overleg tussen verschillende Europese landen, Rusland en China.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

EU werkt aan betaalsysteem voor handel met Iran


Iran wil meer garanties van de EU over afname olie


Overspeelt Trump zijn hand met sancties Iran?


EU wil bedrijven beschermen tegen sancties Iran


VS dreigt met sancties als Rusland en China olie u…


Europa, China, Rusland en Iran komen op 25 mei bij…

 » Lees verder