Ambtenaren van Buitenlandse Zaken mee op propagandareis CIDI – The Rights Forum

ambtenaren-van-buitenlandse-zaken-mee-op-propagandareis-cidi-–-the-rights-forum

28-10-19 11:09:00,

Conflicterend

One State Foundation Dilan Yesilgöz Maror-gelden VVD CIDI Israël-lobby

Conflicterend / Ambtenaren van Buitenlandse Zaken mee op propagandareis CIDI

Een door lobby-organisatie CIDI uitgevoerde reis naar Israël en Palestina blijkt te worden bijgewoond door ambtenaren die het Nederlandse beleid ten aanzien van die landen uitvoeren. Opmerkelijk is dat de reis in stilte is gehuld.

De VVD-delegatie op bezoek in de Palestijnse ‘hoofdstad’ Ramallah. De Palestijnse premier Shtayyeh staat in het midden van het gezelschap. Rechts van hem staat delegatieleider en Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD). [c] Mohammad Shtayyeh / Twitter  

Een twitterbericht van de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh maakte vrijdag het bestaan bekend van een delegatie van 16 VVD’ers die op dit moment een reis maakt door Israël/Palestina. Daaronder bevinden zich partijmedewerkers, maar ook ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Eén van die ambtenaren werkt bij de Directie Midden-Oosten, zenuwcentrum van het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en Palestina. Ook medewerkers van de Nederlandse ambassade in Parijs en van het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen deel aan de reis.

Propaganda-reizen

De reis is georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het CIDI is de belangrijkste outlet van de Nederlandse Israël-lobby en een extreem partijdige stem in het Israël/Palestina-debat. Dat weerspiegelt zich in de CIDI-reizen, waarover wij in juni een artikel publiceerden. Daaruit blijkt dat de reizen tot doel hebben het Israëlische perspectief te promoten; deelnemers krijgen een volstrekt vertekend beeld van de realiteit gepresenteerd.

Tekenend voor de CIDI-agenda is dat deze zomer twee extreem-rechtse Vlamingen mee op reis werden genomen. Zelfs openlijk racisme is geen belemmering meer voor deelname aan de CIDI-reizen.

Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om desondanks met het CIDI op stap te gaan. Dat geldt ook voor de ambtenaren van BuZa, ervan uitgaand dat het een privé-reis betreft. Dat zou anders liggen als hun reis taak-gerelateerd is of anderszins samenhangt met hun functie, of met medewerking van het ministerie tot stand is gekomen. Ook dienen zij hun eigen reis te betalen.

 » Lees verder

In Amsterdam tref je een woud van ambtenaren, gestut door een cordon van consultants

in-amsterdam-tref-je-een-woud-van-ambtenaren-gestut-door-een-cordon-van-consultants

09-01-19 08:15:00,

Amsterdam telde in 2017 13.819 ambtenaren. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de Amsterdamse burger door de bomen het bos niet meer ziet, schrijft Hans Baaij.

In de Haarlemmerbuurt, waar ik woon, werken een buurtregisseur, een gebiedsmanager, een winkelstraatmanager, een gebiedsmakelaar, een gebiedsbeheerder, een gebiedsondersteuner, een gebiedscoördinator, een medewerker gebiedspool vanuit sociaal domein, aangevuld met een Stadsdeelcommissie die advies uitbrengt aan het Stadsdeelbestuur, die met hulp van Bestuursondersteuning advies uitbrengt aan B&W, waarbij we niet moeten vergeten de beleidsadviseurs van de Dienst Infrastructuur, de afdeling Ruimte-Duurzaamheid, en nog veel meer – of misschien ook wel hier en daar wat minder – ambtenaren en instanties. En daarnaast nog de nodige consultants die het eigenlijke werk verrichten.

Sinds 2006 probeer ik structuur te ontdekken in de wirwar van overheidsdienaren die iets te vertellen hebben over de drukte in mijn straat, de Haarlemmerdijk. Verantwoordelijken zijn er niet. Ambtenaren zijn het al 12 jaar met me eens dat het grote aantal scooters op de Haarlemmerdijk een gevaar vormt, maar voor de oplossing moet je steevast bij een ander zijn. Zo schrijft ambtenaar X: Maar ik ben niet de verantwoordelijke persoon voor de overlast van bromfietsen. Voor het geval van fietsen ben ik zeer zeker een van de aanspreekpunten, waarom ambtenaar Y mij genoemd heeft voor het onderwerp brommeroverlast is mij niet duidelijk.’

In dit speelveld, dat nog veel ingewikkelder is dan ik hier schets, is het voor de burger best lastig om te weten waar je moet wezen, laat staan waar je invloed kunt uitoefenen. Journalist Patrick Meershoek noemde dat op 27 juni 2018 in Het Parool sarcastisch ‘het toneelstuk van de burgerparticipatie’: ‘De praktijk wijst uit dat het bestuur zelden met een leeg vel op de burger afstapt. Er zijn al ideeën, ontwerpen, afspraken met ontwikkelaars soms, en daarna is er minimale ruimte voor veranderingen. Op die manier is participatie geen serieuze zoektocht naar inbreng van de burger, maar een toneelstukje dat vrijwel elke week ergens in de stad wordt opgevoerd, in een zaaltje met koekjes en koffie op tafel, een flip-over en een externe deskundige die de opgedraafde bewoners gedurende urenlange en uitputtende sessies naar de gewenste uitkomst boetseert.’

Verkenning zonder alternatieven

Dat is precies zoals het er in mijn buurt aan toegaat. Eerst kwam er in 2016 een ‘Verkenning doorgaande fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen’ met een voorstel voor een fietsverbinding tussen het Westerpark en de Prins Hendrikkade.

 » Lees verder