“Je doet het voor een ander” – de morele chantage achter mondkapje en 1,5 meter – Viruswaarheid

03-08-20 07:08:00,

Door Karel Beckman

Wie weigert een mondkapje op te doen, of “zich niet aan de coronaregels wenst te houden”, zoals de afstandsregel, krijgt van velen het verwijt egoïstisch te zijn. “Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een ander,” is het morele argument dat de voorstanders van de coronamaatregelen aanvoeren.

Hebben zij gelijk? Laten we er even vanuit gaan dat mondkapjes inderdaad verspreiding van het coronavirus tegengaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief is. Beide stellingen zijn geenszins wetenschappelijk bewezen. Maar stel dat. Moeten we ons er dan niet gewoon aan houden met zijn allen?

Dat lijkt misschien redelijk, maar besef wat dit betekent. De maatregelen gelden niet alleen voor mensen waarvan is aangetoond of waarvan je mag aannemen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Ze gelden voor iedereen. Ook voor mensen waarvan niet is aangetoond dat ze besmet zijn en die geen symptomen van besmetting vertonen.

Het komt er dus op neer dat de hele bevolking wordt onderworpen aan ingrijpende vrijheid beperkende maatregelen – want daarvan kun je hier gerust spreken – vanwege een minimaal, theoretisch risico dat zij een ander besmetten met het coronavirus.

Daar komt bij dat het overgrote deel van de mensen die worden besmet weinig tot geen last heeft van het virus. Er is slechts een kleine groep die echt zwaar ziek wordt of sterft aan het virus. Deze kwetsbare groep kan ook besluiten om zichzelf te beschermen – bijvoorbeeld door het openbaar vervoer, festivals, concerten en sportevenementen te vermijden en zelf beschermende maskers te dragen.

De morele plicht waar de voorstanders van coronamaatregelen het over hebben is dus de plicht die jij zou hebben om jouw vrijheid, jouw geluk, jouw sociale leven, jouw emotionele welbevinden, jouw zelfbeschikkingsrecht op te offeren vanwege een puur theoretisch risico dat je mensen heel misschien ziek maakt – mensen die, indien zij dat willen, ook zelf vrij eenvoudig actie kunnen ondernemen om dit risico te vermijden.

Hoe moreel is dat?

Bedenk dat het niet gaat om een tijdelijke situatie. Er zijn altijd virussen aanwezig. Na COVID-19 komt COVID-20 en COVID-21, enzovoort. Aan het influenzavirus sterven jaarlijks duizenden kwetsbare ouderen en zieken in Nederland. Aan virale luchtweginfecties sterven drie miljoen mensen per jaar in de wereld.

 » Lees verder

Belangrijk ‘Ander Nieuws’!

10-06-20 07:25:00,

Zoals de ‘oude getrouwe’ lezers van dit blog wel weten, heb ik regelmatig contact met Janneke Monshouwer, schrijfster van het boek ‘Ander Nieuws’ (wat het NOS-journaal niet uitzond) en het boek ‘Trump, Grondwet en Wereld’. Janneke werkte ruime tijd geleden op de redactie van het NOS-journaal en ze doet al sinds 2014 een ‘boekje open’ over de gang van zaken, de censuur, de propaganda aldaar en ze besloot uiteindelijke zelf diepgaand onderzoek te doen naar de waarheid achter de nieuwsfeiten en dit in boekvorm te publiceren. Voor wie geïnteresseerd is in de achtergronden van Janneke, zie hier mijn eerste interview met haar en het tweede interview, naar aanleiding van haar tweede boek vind je hier.

Zij stuurt af en toe een mail rond met belangrijke (Ander-)Nieuws-feiten en de email van vandaag bevat zeer belangrijke links en onderwerpen, dus die wil ik hier graag met jullie delen. Hier komt de inhoud van de mail:

1. Mark Rutte, Premier van Nederland, vertelt hoe trots hij is dat Nederland investeert in GAVI, the Vaccine Alliance,

het farmaceutische bedrijf dat werkt met de vaccins van Bill Gates en het ‘Corona-microchip-vaccin’  Zie deze video van ruim 2 minuten. (Red.:Op Janneke’s verzoek heb ik deze Engels gesproken video van Mark Rutte vertaald en ondertiteld, evt. rechtsonderin het beeld activeren, Irma)

2. Psychiater Renate Schoon – geweldige dame, die nu ook haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt over de angstcultuur en aantasten van onze grondrechten en Wanbeleid overheid.

Ze stelt voor: Met elkaar – Terug naar Normaal. En laat je niet gek maken. En blijf niet passief op je luie reet zitten!(video duurt 28’13”)

3. Petitie tegen spoedwet – Op dit moment al ruim 69.000 handtekeningen. Belangrijk!!

4. Wat ik heb begrepen is dat president Donald Trump in de VS géén verplichte corona-vaccinatie wil..

Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Alleen zijn die berichten van internet gehaald… En Trump stopte betalingen aan de WHO,

Wereldgezondheidsorganisatie, deel van de Verenigde Naties (onze werelddictatuur). Zie hier het Fox News-artikel.

5. ATTENTIE, zeer gevaarlijk vaccin : Ik ben informatie aan het vertalen waaruit blijkt dat er gewerkt wordt aan een zeer gevaarlijk vaccin.

 » Lees verder

Een ander ‘Verenigd Europa’..

10-12-19 07:02:00,

x
x
Een ander ‘Verenigd Europa’..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alles heeft een historische achtergrond! Het huidig op economisch bestuurlijke gronden Verenigd Europa is al lang geleden voorbereid, zoals velen wel zullen weten. Wanneer men zich verdiept in die historische achtergrond, komen er een aantal opmerkelijke zaken tevoorschijn. Zaken die op verschillende aardse niveaus spelen en in mensen op verschillende niveaus doorwerken. Zo is er het individuele niveau, het breder cultureel-maatschappelijke niveau en het geopolitieke niveau. Daarboven uitstijgend is er een geestelijk niveau dat op mensen, afhankelijk van de ontvankelijkheid ervoor, al dan niet inspirerend in kan werken.

Het laatste niveau kan dat op twee manieren doen, namelijk Licht versterkend en Licht verzwakkend. Licht verzwakkend betekent in dit verband duisternis versterkend. Het duistere staat voor het onderbewuste (de Maan) en het icht voor het bewuste ZIJN (de Zon). Beide krachten willen zichzelf op Aarde versterken en hebben de mensheid daarbij nodig om dit mogelijk te maken. De duistere krachten willen de mens in een staat van niet-bewustzijn vastzetten, gevangen houden en zijn scheppende levenskrachten aftappen, om deze voor eigen duistere doeleinden te kunnen misbruiken.

Zij zijn werkzaam in het onderbewuste van de mens. De krachten van het Licht willen daarentegen de mensheid stimuleren om het bewuste ZIJN juist te verruimen. Zij willen helpen het individueel ingeboren creatieve potentieel in ieder mens tot volledige ontplooiing te laten komen. Dit ten behoeve van het geheel.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

Samenvoegend of afstotend
De werking van het Licht is includerend, verruimend, aanvullend en uiteindelijk alomvattend. De werking van het duister is buitensluitend, inperkend, polariserend en uiteindelijk afscheidend isolerend. De geestelijke en aardse krachten zijn op alle menselijke niveaus interactief en beïnvloeden elkaar dienovereenkomstig. Het geestelijke beïnvloedt het aardse en het aardse beïnvloedt het geestelijke. De mens heeft als enig wezen op Aarde de goddelijke gave gekregen van de vrije wil, oftewel de vrije keuze.

Dat geeft hem de mogelijkheid om te kiezen voor het zich openen voor de bewustzijn ondersteunende kwaliteit van de Lichtkrachten, of de bewustzijn vernietigende kwaliteit van de duistere krachten. Het gehele aardse schouwtoneel is hier een imponerende reflectie van. Het spel tussen Licht en duister is al zo oud als de menselijke evolutie.

 » Lees verder

MH17 – Een ander scenario voor de BUK-beelden

12-01-19 01:26:00,

In de dagen na de MH17-ramp doken een aantal foto’s en video’s op van een BUK-installatie in het oosten van Oekraïne. De beelden dienen als bewijs dat een BUK op de tragische dag onderweg was naar een lanceerplaats vanwaar het MH17 zou neerschieten. Het kritisch bekijken van een aantal details van deze beelden roept echter vragen op. Tezamen met onderzoek ter plaatse ontstaat het beeld dat een heel ander scenario mogelijk is en misschien zelfs waarschijnlijker.

In dit artikel zal een groot deel van het bewijsmateriaal onder de loep worden genomen dat naar buiten is gekomen over de aanwezigheid van de vermeende Russische BUK-installatie. Het gaat hier om audio-opnames, foto’s en video’s. Specifiek wordt er gekeken naar een aantal bijzonderheden die verband houden met dit bewijsmateriaal. Het gaat hier om zaken die moeilijk te verklaren vallen indien wordt aangenomen dat het materiaal is opgenomen op 17 juli 2014, de dag waarop vlucht MH17 werd neergeschoten. Aan de hand van deze bijzonderheden in het bewijsmateriaal schuiven we de hypothese naar voren dat een deel van het bewijsmateriaal eerder is gemaakt.

Het is goed om te benadrukken dat dit artikel niet gaat over wie of wat MH17 heeft neergeschoten. Zelfs in het geval het bewijsmateriaal inderdaad op een eerdere dag is gemaakt, dan zegt dan nog steeds niets over wie wel of niet vlucht MH17 heeft neergeschoten. Dit artikel trekt ook niet in twijfel dat er een trailer met daarop een BUK-TELAR-installatie heeft gereden tussen Donetsk en Snezjnoe op 17 juli 2014. Wij melden dat meerdere journalisten, waaronder ook Novini, met mensen hebben gesproken die een dergelijke BUK-installatie hebben zien rijden op de 17e.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Verder pretendeert dit artikel niet het Alfa en Omega te zijn over het audio-, video- en fotomateriaal dat van de BUK zou zijn gemaakt noch over de conclusies die hieruit worden getrokken. We spreken hier bewust van een hypothese, omdat vooralsnog niet valt uit te sluiten dat de bijzonderheden op een andere manier te verklaren zijn. Hoe het ook gegaan mag zijn, om een sluitend verhaal te krijgen kunnen de bijzonderheden in het bewijsmateriaal niet worden genegeerd.

Inleiding

Het zijn de dagen na de 17 juli; MH17 is net neergeschoten, de wrakstukken van het toestel liggen in de velden rondom Petropavlovka en Rossypnoe.

 » Lees verder

Een ander energiebeleid

29-06-18 06:23:00,

Gezinnen betalen 150 keer meer voor Vlaams energiebeleid dan grote bedrijven. Dat ontdekten we onlangs ergens weggestopt in een nota van de Vlaamse regering. Tot dusver kende niemand de cijfers, maar nadat we het probleem aankaartten in De Morgen reageerde minister Tommelein dat de verhouding inderdaad scheef zat. Bij het volgende regeerakkoord moet hier verandering in komen, aldus de minister. So far so good, maar wat betekent dat precies? Welk ander energiebeleid willen we? Wij doen al enkele suggesties

De elektriciteitsfactuur van de gezinnen is hoog. In een eerdere blog legden we uit dat dit onder meer komt omdat de overheid de kosten voor het energiebeleid in hoge mate doorschuift naar de elektriciteitsfactuur van gezinnen en kleine bedrijfjes. Het gaat om steun voor hernieuwbare energie, premies voor energiebesparing en de kosten van het energie-armoedebeleid.

De Vlaamse overheid laat belangrijke onderdelen van het Vlaams energiebeleid uitvoeren door Eandis en Infrax.

De Vlaamse overheid laat belangrijke onderdelen van het Vlaams energiebeleid uitvoeren door Eandis en Infrax, de bedrijven die de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit en gas beheren. Zo heeft ze de distributienetbeheerders (DNB’s) verplicht om een deel van de steun aan hernieuwbare energie uit te betalen. Verder moeten de DNB’s premies geven voor gebouwenisolatie of andere vormen van energiebesparing bij gezinnen en bedrijven. Ten slotte moeten ze maatregelen treffen om de negatieve effecten van energie-armoede te verminderen.

Eandis en Infrax rekenen de kosten voor deze openbare dienstverplichtingen (ODV’s) door in onze elektriciteitsfactuur (en veel minder in de gasfactuur. De gasfactuur is immers niet geschikt om beleidskosten door te rekenen omdat niet iedereen gas verbruikt). In figuur 1 zie je de verdeling. Er is de ‘zuivere’ kost voor de elektriciteit die betaald wordt aan de elektriciteitsleveranciers (34 procent) en er is het transportnettarief, zijnde de vergoeding die gaat naar de beheerder van het hoogspanningsnet, Elia (6,15 procent). Er zijn enkele kleinere heffingen en er is tenslotte de BTW. Maar het grootste deel van onze rekening zijn de distributienettarieven.

Figuur 1. Opbouw van de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin in april 2018 (Bron: VREG)


Distributienettarief?

Dat distributienettarief omvat verschillende soorten kosten (Figuur 2). Ten eerste zijn er de ‘zuivere’ netkosten (bijna 46 procent). 

 » Lees verder