Drie onware argumenten voor #vaccinaties – De Lange Mars Plus

drie-onware-argumenten-voor-#vaccinaties-–-de-lange-mars-plus

27-07-19 07:32:00,

Foto 123rf

Binnenkort start de promotie campagne weer voor de griepprik als voorbereiding op het grieperige herfst- en winterseizoen. Zoals elk jaar worden met name ouderen opgeroepen zich in ieder geval te laten vaccineren. DLM Plus verzamelde drie onwaarachtige argumenten voor het gebruik van vaccins.

Het stripboek ‘Vaccineren, de grote illusie’ is de inspiratiebron voor dit artikel.

Leugen 1.
Epidemieën verdwijnen en infectieziektes verminderen door vaccinaties

Vaccins worden meestal geïntroduceerd in tijden dat de sterftecijfers van ziektes enorm aan het dalen zijn. De vaccins gaan dan met de eer strijken. Het boek ‘Vaccineren, ..’ geeft daarvan als voorbeelden kinkhoest (p. 53), hepatitis B (p.59), mazelen (p.60) en het verloop van de tbc sterftecijfers in Frankrijk (p.35). Steeds als de infectieziektes op hun retour zijn komt men met het vaccin.

Voor dit verschijnsel is een eenvoudige verklaring. Epidemieën vallen vaak samen met grote ontwrichtingen van de maatschappij door bijvoorbeeld oorlogen of natuurrampen. Daarna is er honger en zijn er onhygiënische leefomstandigheden en angst. Met name stress en angst tasten het afweersysteem van de mens aan.

Aan het begin van de industriële revolutie, aan het einde van de 19e eeuw, zijn de levensomstandigheden van de arbeiders erbarmelijk. De gezinnen wonen in krottenwijken zonder schoon drinkwater, zonder toilet en met gebrek aan zonlicht. Ook hebben ze een dieet met een tekort aan vitale voedingsstoffen en vitamines zoals C.

Door de optredende infectieziektes heerst in deze wijken een hoog sterftecijfer. Op een gegeven moment gaan deze bevolkingsgroepen zich echter roeren en komen zij voor hun belangen op. De werkgevers worden verplicht hen een beter loon te geven en de woonomstandigheden worden verbeterd. Dit zorgt voor een verbetering van hun gezondheid. Niet het toedienen van vaccins of medicatie, wat wel wordt beweerd, maar het hogere loon waardoor betere voeding kan worden gekocht en zij de hygiëne kunnen verbeteren.

Leugen 2.
De microbe theorie van Louis Pasteur

De microbe theorie van Pasteur gaat ervan uit dat microben (virussen, bacteriën, en dergelijke) de ziekteverwekkers zijn. Daarom is het doden hiervan de oplossing voor het bestrijden van ziektes.

 » Lees verder

De versleten argumenten voor afschaffing van de dividendbelasting

De versleten argumenten voor afschaffing van de dividendbelasting

17-09-18 07:26:00,

Alle debatten, memo’s en vergeten herinneringen ten spijt, zet het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting door in het Belastingplan 2019. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag verwacht. Jan van de Streek blikt vooruit en licht toe hoe hij de plannen beoordeelt.

Aanstaande dinsdag wordt het intussen hoogst omstreden wetsvoorstel tot afschaffing van de dividendbelasting verwacht. Sinds de bekendmaking van het plan in het regeerakkoord is de dividendbelasting onderwerp van discussie. Afgelopen week deed een aantal fiscaal-juridische en economische wetenschappers op de valreep nog een duit in het zakje. Nieuwe gezichtspunten leverde dat echter niet op.

De dividendbelasting kan naar mijn mening het beste worden getypeerd als een inkomstenbelasting van buitenlandse portfolio-aandeelhouders in Nederlandse beursgenoteerde multinationals. Zo’n bedrijf houdt maximaal 15 procent in op het uitgekeerde dividend, en draagt die ingehouden dividendbelasting af aan de Belastingdienst. De buitenlandse portfolio-aandeelhouder kan de Nederlandse dividendbelasting doorgaans verrekenen met inkomstenbelasting die hij in zijn thuisland moet betalen.

Vanwege deze mogelijkheid tot verrekening wordt ook wel gezegd dat het afschaffen van de dividendbelasting vooral de buitenlandse schatkisten spekt. Na afschaffing van de dividendbelasting valt er logischerwijs niets meer te verrekenen door de portfolio-aandeelhouder, zodat het buitenland het elders uitgekeerde dividend volledig in de heffing kan betrekken.

Is afschaffing verstandig?

Bij de beantwoording van de vraag of het verstandig is de dividendbelasting af te schaffen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee typen argumenten: economische, en juridische.

Het zijn naar mijn mening de economische argumenten die op dit dossier de doorslag horen te geven. De juridische argumenten voor of tegen afschaffing leggen mijns inziens onvoldoende gewicht in de schaal. Mensenrechten zijn bijvoorbeeld niet in het geding. Hemelbestormend gezegd: de afschaffing van de dividendbelasting moet de totale welvaart van Nederland vergroten. Volgens het kabinet is de afschaffing van de dividendbelasting goed voor het vestigingsklimaat, omdat de kosten van (het aantrekken van) kapitaal lager worden. Dit zou van belang zijn voor een bepaald type bedrijven, te weten hoofdkantoren van beursgenoteerde ondernemingen. Deze vestigingsklimaatimpuls is bedoeld om bestaande hoofdkantoren te behouden, en buitenlandse hoofdkantoren van beursgenoteerde ondernemingen aan te trekken.

Economische argumenten ontbreken

Het probleem hiermee is dat er totaal geen economische studies te vinden zijn die een dergelijke impuls van het afschaffen van een dividendbelasting aantonen. Ook het gezonde boerenverstand verzet zich ertegen.

 » Lees verder

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

Vijf argumenten tegen (mazelen)vaccinatie – De Lange Mars Plus

01-09-18 09:00:00,

Foto 123rf

Er loopt al sinds het begin van de vakantieperiode een publiciteitscampagne voor vaccinaties in dag- en weekbladen en op tv. Gelukkig zijn op het internet bij de alternatieve media ook berichten tegen vaccinatie en voor het versterken van de immuniteit te vinden.

Argument 1. Normale kinderziekte niks mis mee

Een normaal verlopende kinderziekte als de mazelen is niet gevaarlijk of dodelijk, maar geneest uit zichzelf, zonder medische interventie. In uitzonderlijke situaties of gevallen kunnen er complicaties optreden. In een extreem geval kan een kind aan complicaties overlijden. Tot deze ontnuchterende vaststelling komt de Stichting Vaccinvrij. In de jaren vóór de introductie van het mazelenvaccin werden kinderziektes gezien als ‘iets dat erbij hoort’. De dokter kwam langs om de ouders gerust te stellen.

Het blijkt dat er in het jaar vóór de introductie van het losse mazelenvaccin (1975) nog 1 sterfgeval was. Terwijl er in 1900 nog een piek is van 2741 sterfgevallen aan de mazelen, zien we dit steeds meer afnemen. Dit beeld bevestigt de uitkomsten van het proefschrift van Judy Wilyman.

Ze stelt dat voordat in de 50-er jaren met massale inentingscampagnes werd begonnen het aantal overlijdens- en ziektegevallen door infectieziekten al enorm was afgenomen doordat het milieu schoner was en onze levensstijl verbeterd (meer hygiëne). Massale vaccinatie programma’s werden pas na deze periode ingevoerd om infectieziekten te voorkomen, dus eigenlijk als mosterd na de maaltijd.

Bron data: RIVM-rapport 213676008

Opmerkelijk is dat van de eerste vaccinatie die is gebruikt aan het einde van de 18e eeuw om pokken te bestrijden, nooit de effectiviteit is getest en gecontroleerd via klinisch onderzoek. Massa vaccinatie programma’s zijn pas de laatste 60 jaar toegepast. Ondanks dat ontwikkelingslanden tientallen jaren vaccinatieprogramma’s hebben gehad komen de infectieziektes daar nog steeds voor!

Wilyman:”Het feit dat ontwikkelingslanden nog steeds worstelen met infectieziekten suggereert dat de afhankelijkheid van vaccins in landen met slechte leefomstandigheden twijfelachtig is, dit is te wijten aan de invloed van slechte voeding op het ontstaan van ziektes.”

Argument 2. Hygiëne en weerstand

Kinderziektes als mazelen konden vroeger dus dodelijke complicaties krijgen, doordat de patiënten onvoldoende weerstand hadden opgebouwd.

 » Lees verder