Artsen voor COVID Ethiek pleiten voor “onmiddellijke” stopzetting gebruik COVID-19 vaccin” – Frontnieuws

16-07-21 05:02:00, © Marco Verch Professional (CC BY 2.0) In een 20 pagina’s tellend rapport geven drie artsen, die allen oprichters zijn van Artsen voor COVID Ethiek, in detail aan waarom COVID-vaccins niet alleen onnodig en ineffectief zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten, schrijft childrenshealthdefense.org.

Al maanden waarschuwt Doctors for COVID Ethics, een in Europa gevestigde internationale alliantie van honderden bezorgde artsen en wetenschappers, dringend voor de korte- en langetermijnrisico’s van COVID-vaccins, vooral voor kinderen.

Naast het indienen van drie vermanende brieven aan de EMA – op 10 maart, 1 april en 20 april – heeft Artsen voor COVID Ethiek op 18 mei aan alle leden van het Europees Parlement een kennisgeving van aansprakelijkheid gestuurd voor schade en sterfgevallen bij kinderen die verband houden met het COVID-vaccin.

Nu hebben drie van de oprichters van de groep – Dr. Michael Palmer (Canada), Dr. Sucharit Bhakdi, (Duitsland) en Stefan Hockertz, Ph.D. (Duitsland) – in één document krachtig deskundig bewijs verzameld dat aantoont dat COVID-vaccins niet alleen onnodig en ondoeltreffend zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten.

Op 3 juli diende de Italiaanse advocate Renate Holzeisen het document van de deskundigen in bij het Europees Gerecht in het kader van een rechtszaak tegen het besluit van het EMA van eind mei om het noodgebruik van het vaccin van Pfizer uit te breiden tot 12- tot 15-jarigen.

De waarde van het 20 pagina’s tellende rapport komt niet alleen voort uit de onberispelijke professionele referenties van de drie auteurs, maar ook uit hun nauwgezette samenvoeging en analyse van gegevens van de fabrikant, beoordelingen van regelgevende instanties en gepubliceerde wetenschappelijke gegevens.

Zoals het medisch-wetenschappelijk trio overtuigend beargumenteert, laat het bewijs slechts één mogelijke conclusie toe: Het vaccin van Pfizer moet niet alleen niet aan adolescenten worden gegeven, maar het gebruik ervan moet onmiddellijk in alle leeftijdsgroepen worden stopgezet.

Niet nodig

Het rapport begint met het ontkrachten van het argument dat adolescenten gevaccineerd moeten worden tegen COVID. De drie deskundigen benadrukken dat de “bijzonder lage” prevalentie van COVID-19 bij adolescenten en de volstrekte afwezigheid van ernstige gevallen bij kinderen en tieners van 10 tot 17 jaar elke reden voor het vaccineren van jongeren wegneemt – vooral gezien de beschikbaarheid van effectieve behandelingen voor het kleine deel dat iets anders dan een milde ziekte doormaakt.

 » Lees verder

Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’ – Xandernieuws

10-07-21 07:02:00,

—————————————————————————————————————————————–

Misdaden tegen de menselijkheid: Voorbeelden van kinderen en jongeren die na vaccinatie ernstig ziek of gehandicapt zijn geraakt – Rechter erkent echte cijfers Portugal: Slechts 152 mensen, MINDER DAN 1% van het officiële aantal corona slachtoffers, daadwerkelijk aan Covid gestorven

—————————————————————————————————————————————–

Uit een grootschalige peiling van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) onder medische professionals komt naar voren dat meer dan 60% weigert zich tegen Covid-19 te laten vaccineren, omdat ze dat a) onnodig vinden, en b) ervan overtuigd zijn dat deze als vaccins verpakte experimentele gentherapie injecties meer kwaad dan goed doen. Het onderzoek toont aan dat de officiële verklaring dat 96% van het medische personeel inmiddels is gevaccineerd, van geen kant klopt. In Portugal heeft een rechter bevestigd dat het echte aantal Covid-19 doden niet ruim 17000 (vergelijkbaar met Nederland), maar slechts 152 bedraagt. Dat betekent dat meer dan 99% in werkelijkheid ergens anders aan is gestorven.

AAPS uitvoerend directeur dr. Jane Orient reageerde dat ‘het verkeerd is iemand die een shot weigert een anti-vaxxer te nemen. Er zijn bijna geen artsen die ‘anti-antibiotica’ of ‘anti-chirurgie’ zijn. Daarentegen zijn ze allemaal tegen behandelingen waarvan ze denken dat die onnodig zijn en meer kwaad dan goed doen, of die inadequaat zijn getest.’

Zorgen over enorm aantal ernstige bijwerkingen

54% van de ruim 700 medici die reageerden gaf aan zich er volledig van bewust van te zijn dat de Covid-19 injecties buitengewoon vaak heftige bijwerkingen en tegen ernstige tegenreacties zoals verlammingen, bloedpropjes, miskramen, amputaties, menstruele problemen, blindheid, toevallen en hartproblemen veroorzaken. 80% van de ongevaccineerde artsen vindt daarom dat het risico van deze ‘vaccins’ groter is dan de (veronderstelde) ziekte zelf. 30% van hen zegt reeds zelf Covid te hebben gehad.

Velen maken zich zorgen over de gevolgen op lange termijn, en het feit dat de ‘vaccins’ experimenteel zijn en deels zijn gebaseerd op menselijke abortus cellijnen. Tevens wordt gewezen op het feit dat er effectieve behandelingen van Covid bestaan, zoals Ivermectine en het hydroxychloroquine-zink protocol. Ondanks grote successen hiermee in andere landen mogen die in het Westen niet of amper worden voorgeschreven.

Juist gevaccineerden lopen extra gevaar

In Nederland kunnen artsen zelfs een boete van € 150.000 krijgen als ze Ivermectine voorschrijven.

 » Lees verder

Artsen waarschuwen: COVID-19 vaccinaties met mRNA-technologie “als een biowapen” – Frontnieuws

09-07-21 10:23:00, Een groep kritische artsen heeft de bijwerkingen van de COVID-19 vaccins nader bestudeerd. Het resultaat is meer dan beangstigend. Vooral bij vrouwen hebben de nieuwe en nog lang niet voldoende geteste vaccins een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en de vrouwelijke cyclus, bericht wochenblick.at.

  • Vaccinaties verstoren de menstruatiecyclus.
  • Dit komt ook voor bij ongevaccineerde mensen die langdurig contact hebben gehad met gevaccineerde mensen.
  • Wetenschappers vermoeden dat deze “overdracht” van bijwerkingen verband houdt met het spike-eiwit.
  • Artsen zijn ook kritisch over de andere bijwerkingen van de experimentele vaccins.
  • De artsen zien in de vaccinatie eerder een “biologisch wapen”, dat op een nog onbekende manier op het organisme inwerkt.
  • Vanuit militair oogpunt is de mRNA-technologie een perfect biowapen.

Op hun internetplatform, “Critical Thinking with Dr. T and Dr. P.”,moedigen Dr. Sherri Tenpenny en Dr. Larry Palevsky hun publiek, waaronder veel artsen, aan om kritisch na te denken over het officiële Covid-19 verhaal en de vermeende “reddende vaccins”. Op dit platform kwam uit de tienduizenden reacties over bijwerkingen een onverwachte focus naar voren op complicaties in verband met de menstruatie, zwangerschap en vruchtbaarheid van vrouwen.

Het was eigenlijk vanwege de drastische censuurmaatregelen op social media en de verwijderingen van Facebook- en Instagram-accounts dat een groep toegewijde Amerikaanse artsen samenkwam om intensief samen te werken.

De websites “Millions Against Medical Mandats” (“Miljoenen tegen medische mandaten”) en “My Cycle Story: A Research Study”  (“Onafhankelijk onderzoek en studie van de vrouwelijke cyclus in verband met de toediening van COVID-19 vaccins”) hebben wereldwijd alarmerende gevallen van complicaties aan het licht gebracht.

Er zijn nu drie webinars (“5-Doctors Discussion” – laatste bijeenkomst op 23 mei 2021) gehouden om de resultaten van het onderzoek tot nu toe te presenteren en een aantal van de schokkende correlaties en achtergronden van de COVID-19 pandemie te belichten die nu naar voren zijn gekomen.

Ernstige schade, maar geen immuniteit

De artsen zijn dan ook bezorgd dat met de nieuwe vaccins voor het eerst een technologie op mensen wordt uitgeprobeerd waarbij de lichaamseigen cellen een synthetisch eiwit produceren (naar verluidt het virale spike-eiwit). Aangenomen wordt dat dit eiwit verantwoordelijk is voor de bewezen dodelijke kwetsuren,

 » Lees verder

Artsen Covid Collectief (1500+ medici) van LinkedIn afgegooid: ‘Dit kán zo toch niet langer’

25-06-21 01:13:00,

Homepagina » Binnenland » Artsen Covid Collectief (1500+ medici) van LinkedIn afgegooid: ‘Dit kán zo toch niet langer’

in Binnenland 25 juni 2021 14:30

Het Artsen Covid Collectief, waar 1572 medisch specialisten bij zijn aangesloten, is van LinkedIn afgegooid. De organisatie staat kritisch tegenover veel coronamaatregelen. Zo is het Artsen Collectief tegen een algemene mondkapjesplicht en is zij het standpunt toegedaan dat massale vaccinatie van de algehele bevolking tegen Covid-19 onverantwoord en onnodig is. De groep vindt ook het massaal testen van de bevolking onacceptabel.

“Er is sprake van een angstpandemie rondom corona. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, zoals minder sociale contacten, minder bewegen en het ontstaan van financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het doel ervan. Angst zonder perspectief tast gezondheid en draagvlak aan,” schrijft het collectief.

Aanleiding: petitie tegen buitensporige maatregelen

Voorzitter Evelien Peeters, werkzaam als internist-endocrinoloog, schrijft in een reactie op LinkedIn: “Het Artsen Covid Collectief is van LinkedIn afgegooid net! De aanleiding betreft de petitie die we samen met Herstel-NL indienden bij het Europees Parlement. Dezelfde petitie is vanuit meerdere Europese landen ingediend. Ook de post van Herstel-NL over deze petitie is net verwijderd. Wat kan de reden zijn dat zoiets gebeurt?”

“Hoe vrij moet de vrijheid van meningsuiting zijn? Wat vind jij aanvaardbaar qua censuur?” vraagt ze.

In de petitie waarschuwen de organisaties het Europees Parlement voor buitensporige maatregelen voor de volksgezondheid die zijn opgelegd door EU-regeringen. Ze spreken het Europees Parlement erop aan dat de lockdowns, inperkingen en andere daaropvolgende beperkingen niet langer proportioneel, gerechtvaardigd of empirisch onderbouwd zijn.

Heb je net als wij zorgen aangaande de disproportionaliteit van de #coronamaatregelen en het behoud van onze fundamentele rechten en vrijheden? Teken en deel dan deze petitie👇https://t.co/4u2Z2F8jay#vanangstnaarvertrouwen #petitie pic.twitter.com/z7D6xV0YW7

— Artsen Collectief (@ArtsenC) June 24, 2021

Monddood gemaakt

Het regent ondertussen verontwaardigde reacties. “Dit kán zo toch niet langer mensen,” schrijft columniste Marianne Zwagerman. Programmamaker Flavio Pasquino voegt toe: “Een keurige partij die ruim 1500 medici vertegenwoordigt monddood gemaakt!”

Psychiater Monique de Veth-Konings reageert: “Delen van andere informatie,

 » Lees verder

Artsen doen een dringende oproep aan de bevolking: laat een bloedtest nemen vóór een vaccinatie! – Frontnieuws

17-06-21 08:39:00, © Daniel Paquet / Flickr (CC BY 2.0) Prof. Bhakdi spreekt van bijwerkingen van de vaccinatie bij meer dan 30% van de patiënten. Dit is de ervaring van een bevriende dokter. Bhakdi raadt iedereen die zich laat vaccineren – of zich moet laten vaccineren – aan om voor en na de vaccinatie een D-dimeertest te laten doen door de huisarts.

Iedereen moet van tevoren zijn bloedstolling laten testen als hij overweegt zich te laten vaccineren. Waarom en welk nieuw project Prof. Bhakdi van plan is, kunt u hieronder lezen.

De reeds lang bestaande vrees dat Corona-vaccinaties de bloedstolling kunnen beïnvloeden en tot trombose kunnen leiden, is nu bevestigd, aldus Sucharit Bhakdi. De cijfers zijn beangstigend en overtreffen zelfs de ergste verwachtingen.

Tijdens een technische en persconferentie van de stichting “Ärzte für Aufklärung”, die op 27 mei 2021 in Hamburg plaatsvond en als thema had “Covid vaccins: Noodzaak, werkzaamheid en veiligheid”, gaf ook professor Sucharit Bhakdi een goed ontvangen lezing. Daarin verklaarde hij ook dat de ergste vrees voor bijwerkingen van de Corona-vaccins is overtroffen. Hij geeft hier commentaar op in de video vanaf minuut 13:30.

Bhakdi beveelt ook aan dat iedereen die gevaccineerd wordt – of moet worden – bij de huisarts voor en na een D-dimeertest laat doen. Deze test kost niet veel (ongeveer 10-14 euro), maar in geval van complicaties kan hij dienen als bewijs dat de schade door de vaccinaties is veroorzaakt en zo eventuele toekomstige schadeclaims onderbouwen.

Hij doet ook verslag van een nieuw project, een studie over bloedstolling en beangstigende resultaten van een collega

Om deze reden, zei hij, hebben zij hun krachten gebundeld met meer dan 50 artsen wereldwijd. De brief met de bijbehorende oproep is in voorbereiding en moet deze week naar de artsen worden gestuurd.

Bij de patiënten worden voor en na de vaccinatie bloedmonsters afgenomen voor onderzoek met behulp van de D-dimeertest.

Maar voordat dit project van start ging, zo meldt Bhakdi, werd hij benaderd door een arts uit Duitsland die dit reeds bij zijn patiënt had gedaan. En de resultaten waren onthutsend. Deze collega had de bloedstolling van al zijn patiënten laten onderzoeken, ongeacht of zij symptomen hadden of niet. De bloedstolling werd geactiveerd door de vaccinatie bij aanzienlijk meer dan 30 procent.

 » Lees verder