“Artsen worden geïntimideerd en het zwijgen opgelegd of voor de rechter gedaagd” (congres rond covid-19) – De Lange Mars plus

“artsen-worden-geintimideerd-en-het-zwijgen-opgelegd-of-voor-de-rechter-gedaagd”-(congres-rond-covid-19)-–-de-lange-mars-plus

17-09-20 03:08:00, Huisarts Elke de Klerk

Bijdrage van Frank Stadermann*

Frank Stadermann was een van de sprekers op het congres waar artsen en juristen bij elkaar kwamen om de corona crisis te bespreken. Artsen en juristen gaan met elkaar praten over de corona kwestie die zowel de geneeskunde als het recht tot diep in de kern raakt. Blijkbaar zoeken ze elkaar op en dat zouden veel meer groepen betrokkenen moeten doen. Alleen samen is de medische dictatuur te keren. Onderstaand doet hij verslag van het congres.

Langzaam maar zeker gaan steeds meer artsen beseffen dat er iets goed mis is met het officiële beleid rond de coronacrisis. Dat werd duidelijk bij een congres op 11 september in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)” Medisch en Ethisch Spoed Overleg bekijk ook deze pagina.

Diverse bezorgde artsen en juristen uit binnen- en buitenland kwamen bijeen om met elkaar te overleggen over de huidige situatie rond Covid-19 en de draconische maatregelen die de overheden in veel landen treffen. Aanwezig was onder meer de Duitse arts Heiko Schöning. Hij werd bekend als oprichter van “Ärzte für Aufklärung” en als organisator van de grote manifestatie in Berlijn op 29 augustus waar Robert Kennedy jr. sprak.

Het congres was georganiseerd door huisarts Elke de Klerk die landelijke bekendheid verkreeg door als een van de eerste artsen tegen de Corona-waanzin op te staan. In een interview onlangs met Sven Hulleman (medeorganisator van het congres) van de podcast ‘Een oorlog reeds verloren’, vertelde De Klerk over haar ervaringen met de behandeling van ouderen in tehuizen tijdens de coronacrisis. Zij had de moed om het onmenselijke beleid ten aanzien van die ouderen in bejaardentehuizen aan de kaak te stellen.

In deze video zegt ze aan aantal opmerkelijke dingen waardoor het bekijken ervan heel waardevol is.
“Als je geen tv kijkt dan denk je wat is hier aan de hand. Er gebeurde namelijk niets meer in de wereld buiten corona.
En er komen geen tegengeluiden vanuit de beroepsgroep (van artsen).

 » Lees verder

Artsen door Inspectie beschuldigd van knuffel-adviezen en verstrekken geen-mondkapje verklaring – De Lange Mars plus

artsen-door-inspectie-beschuldigd-van-knuffel-adviezen-en-verstrekken-geen-mondkapje-verklaring-–-de-lange-mars-plus

27-08-20 03:47:00,

Knuffelen (123rf)

Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) dreigt artsen met het medisch tuchtcollege als zij zich niet houden aan de anti-coronamaatregelen. In een brief van de Inspectie aan huisarts Berkelaar laten zij doorschemeren dat advisering en behandeling conform de richtlijnen dient te gebeuren. Psychiater Renate Tillema-Schoon heeft een waarschuwing gekregen voor het uitschrijven van een vrijwaring van de mondkapjesplicht.

Marije Berkelaar is een medicijnvrije huisarts die zich durft uit te spreken tegen de corona maatregelen van de overheid. Tot ontsteltenis van het IGJ adviseert zij onder andere dat mensen elkaar knuffelen. Wie denkt dat ze dat vrijuit mag doen en zonder consequenties haar vrije mening mag uiten vergist zich gruwelijk. Die vrijheid hebben artsen blijkbaar niet. Lees wat gebeurt, omdat ze zegt wat ze vindt van het corona beleid.

Kijk naar de acties van twee moedige vrouwen voor liefde en gezondheid.

Vereniging der kwakzalverij

Nico Terpstra, collega-huisarts en voorzitter van de Vereniging der kwakzalverij voert een kruistocht tegen Marije Berkelaar. Dat blijkt uit de volgende mail die hij haar schreef.

Ook zijn Vereniging der Kwakzalverij maakt melding van het incident. Zij melden “de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft huisarts Marije Berkelaar en vrijgevestigd psychiater Renate Tillema uit Eindhoven op het matje geroepen“. De beruchte vereniging spreekt zelfs over “valse vrijwaringsverklaringen”. Het moge duidelijk zijn dat zij te vuur en te zwaard de anti-corona maatregelen van de overheid zullen verdedigen.

De acties van Nico Terpstra blijven niet zonder gevolgen, wanneer Marije deze brief ontvangt van het IGJ.

Brief Inspectie

Zij dreigen met het medisch tuchtcollege, maar Marije is in het geheel niet onder de indruk!

Reactie

Marijes reactie is buitengewoon krachtig. Ze zegt dat ze helemaal niet onder de indruk is van de brief van het IGJ, want verklaart ze “Ik weet zo goed wie ik ben en waarvoor ik sta. En ik weet zo goed dat het juist is.” Haar nuchtere kijk op de zaak zet alles in het juiste perspectief. “Ik blijf gewoon vanuit liefde, vanuit gezondheid verder leven.”

Ze vindt het zelfs prima om eventueel de (artsen) registratie te verliezen.

 » Lees verder

Hoe worden artsen onder druk gezet NIET mee te doen aan de coronascam? – CSTV

hoe-worden-artsen-onder-druk-gezet-niet-mee-te-doen-aan-de-coronascam?-–-cstv

27-08-20 07:07:00,

HOE WORDEN ARTSEN ONDER DRUK GEZET OM NIET NAAR HUN EED MAAR DE WENSEN VAN DE REGERING TE HANDELEN?

Deze plandemie wordt steeds duidelijker.

Eigenlijk merk je al dat het gros van de artsen, experts en ook steeds meer mensen alle leugens doorzien.

Het is ook niet zo heel moeilijk. Alles is zeer makkelijk te weerleggen en dat de maatregelen niet werken is common sense en ook nooit te bewijzen. Het tegendeel wel. Kijk naar de landen die GEEN lockdown hebben ingezet.

Geen zelfmoorden, trauma´s, familieleed, polarisatie door mensen die wel in deze leugens trappen en geen heel land dat zijn bedrijf of zijn baan kwijtraakt.

Vergeet nooit de verantwoordelijken:

Maar de media en de politici gaan zó verschrikkelijk ver in hun opgedragen missie, dat het allemaal zó onlogisch, irrationeel en vol leugens dat je het bijna niet meer kunt geloven dat ze het tóch gewoon doen. 

Maar waar ze zich allemaal vooral aan schuldig maken zijn de mensonterende levensgevaarlijke maatregelen en dwangterreur die de regering oplegt en de media steunt.

Deze brief, die deze huisarts binnenkreeg, spreekt boekdelen. Artsen, kom naar buiten! In Duitsland zijn er inmiddels meer dan 1.000 artsen die zich hebben verzameld.

Heeft u documenten of wilt u ergens mee naar buiten komen? Stuur het vooral door!

Gelukkig hebben we nog iemand die terecht voor de tuchtcommissie mag verschijnen. Ene Jaap van Dissel:

Artsen komen in opstand tegen het RIVM! Jaap van Dissel mag zich melden bij Paleis van Justitie (Update: Video met gesprek van Rijn terug!)

5
5
votes

Artikelbeoordeling

 » Lees verder

Artsen: Covidmaatregelen zijn buitenproportioneel en ‘collateral damage’ is enorm — Sott.net

artsen:-covidmaatregelen-zijn-buitenproportioneel-en-‘collateral-damage’-is-enorm-—-sott.net

25-08-20 08:53:00,

wachtkamer ziekenhuis covid-19

© ANP

Een omvangrijke groep artsen heeft grote moeite met de corona-aanpak. Hoelang gaan we ermee door? En ten koste van wat? ‘Je zet ook niet het leger langs alle stranden na tien verdrinkingsdoden.’

Longarts Kris Mooren kreeg een handgeschreven kaart van een patiënt met emfyseem en longkanker. Eigenlijk een afscheidsbrief. Want de patiënt wilde op de poli komen, maar het ziekenhuis bood vanwege de coronamaatregelen een telefonisch consult aan. Wachttijd: vijf weken. ‘Dat vind ik heel erg lang. Ik heb geen bel­afspraak gemaakt,’ schreef de patiënt in mooie krulletters. ‘Ik zie wel waar het schip strandt.’

Zorg mijden – het is een onrustbarende bijvangst van de covidmaatregelen. Mooren kan deze patiënt tenminste nog bellen in een poging de situatie te redden. Maar hoeveel meer patiënten ontwijken de dokter? Hoeveel raken ontmoedigd door de maatregelen van zorginstellingen om Covid-19 buiten de deur te houden? En hoe velt een arts eigenlijk een goed oordeel door de telefoon, vraagt de briefschrijver zich af.

Dit is maar een voorbeeld. Mooren heeft er veel meer. “Familieleden die hun vader of moeder willen vergezellen bij een slechtnieuws­gesprek moeten aan de poort van het ziekenhuis een heel goed verhaal hebben waarom ze mee gaan naar de specialist. Is dat goede zorg?”

Mooren is een van de vele zorgverleners die vinden dat de focus op Covid-19 buiten proportie is – in en buiten het ziekenhuis. Als longarts stond ze in isolatiepak op de covidafdeling, zoals dat heet ‘met de poten in de modder’. “Ik heb gezien wat corona kan doen. Ik onderschat het niet. Het is een potentiële dreiging voor een deel van de bevolking.”

Maar ze ziet ook de keerzijde van het beleid om alle pijlen op corona te richten. “De ziekenhuizen hingen een rode vlag uit: wij zijn hier voor Covid en alles draait om Covid.” Dat schrikt andere patiënten af. Nog steeds, merkt ze. Ze zijn bang voor een besmetting of willen de drukke dokter niet ‘onnodig’ belasten.

Vereenzamen

Gaandeweg de covidpiek zag Mooren, die ook consulent palliatieve zorg is, de nadelen: “Er waren terminale patiënten die met onhoudbare klachten toch thuisbleven, zonder de juiste hulp. En mensen die in het laatste stukje van hun leven ontzettend vereenzaamden,

 » Lees verder