AstraZeneca: gevaarlijke bijwerkingen komen veel vaker voor dan aangenomen – Frontnieuws

04-05-21 02:11:00,

AstraZeneca heeft reeds medio april een acuut tekort aan bloedplaatjes als een “veel voorkomende bijwerking” geclassificeerd. Volgens deze gegevens lopen één tot tien op de 100 gevaccineerden het risico op inwendige bloedingen. Het Paul Ehrlich Instituut hangt dit echter niet aan de grote klok.

De Covid-19 vaccins kunnen bloedstolsels bevorderen. Dit wordt nu als bewezen beschouwd. Vooral het bedrijf AstraZeneca haalde de krantenkoppen nadat jonge gevaccineerden waren overleden aan cerebrale veneuze trombose of hersenbloeding. Beide gecombineerd werden slechts “zeer zelden” aangetroffen. En Covid-19 was veel gevaarlijker, zo suste de Duitse instantie die toezicht houdt op vaccins, het Paul-Ehrlich-Instituut (PEI), en ook de mainstream media. Het PEI heeft echter drie weken lang een explosief detail verborgen gehouden: een zogenaamde trombocytopenie komt blijkbaar veel vaker voor dan tot nu toe bekend was. Zo’n tekort aan bloedplaatjes wordt niet altijd opgemerkt. Maar in noodgevallen kan het leiden tot ernstige inwendige bloedingen, zelfs hersenbloedingen, en daarom wordt het altijd als een noodgeval beschouwd, schrijft auteur Susan Bonath op de.rt.com.

PEI en mainstream media zwijgen

Dit blijkt uit een tweede zogeheten “Rote-Hand-Brief” van het Zweeds-Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca. Deze brief is gedateerd 13 april 2021 en is niet in de mainstream media verschenen, althans niet op een opzienbarende manier. Alleen op de webblog tpk.at is een meer gedetailleerd verslag te vinden.

Daarnaast berichtte het specialistenportaal Apotheke-adhoc.de over de Rote-Hand-Brief van de Brits-Zweedse vaccinfabrikant. Het feit dat trombocytopenieën thans als veelvoorkomend worden beschouwd, bleef daarin echter onvermeld. Het Paul Ehrlich Instituut heeft de brief naar behoren op zijn website gepubliceerd. Maar de leek moet heel nauwkeurig zoeken om het daar te vinden.

Een tot tien procent van de gevaccineerde personen kan worden getroffen

In de brief staat dat het Comité voor risicobeoordeling (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) trombose in combinatie met trombocytopenie blijft classificeren als een “zeer zeldzame bijwerking” die door een vaccinatie van AstraZeneca wordt veroorzaakt. Maar het agenstschap geeft letterlijk toe:

Een van de bijwerkingen betreft punt 4.8 van de SCB. Trombocytopenie is ingevoerd als een bijwerking met een frequentie van ‘vaak’, op basis van gegevens uit klinische proeven.

Een bijwerking wordt “vaak” genoemd als zij bij 1 tot 10 op de 100 patiënten optreedt.

 » Lees verder

AstraZeneca: Gefährliche Nebenwirkung viel häufiger als angenommen

04-05-21 07:51:00,

COVID-19-Impfung: AstraZeneca stufte akuten Mangel an Blutplättchen bereits Mitte April als “häufige Nebenwirkung” ein. Einem bis zehn von 100 Geimpften drohen demnach innere Blutungen. Das Paul-Ehrlich-Institut hängt das aber nicht an die große Glocke.

von Susan Bonath

Die COVID-19-Impfstoffe können Blutgerinnsel begünstigen. Das gilt inzwischen als erwiesen. Speziell der Konzern AstraZeneca sorgte für Schlagzeilen, nachdem jüngere Geimpfte an Hirnvenenthrombosen oder Hirnblutungen verstorben waren. Beides in Kombination habe man nur “sehr selten” festgestellt. Und COVID-19 sei viel gefährlicher, beschwichtigten die deutsche Impfstoff-Überwachungsbehörde namens Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und die Leitmedien gleichermaßen. Doch mit einem brisanten Detail hält das PEI seit drei Wochen hinterm Berg: Eine sogenannte Thrombozytopenie tritt offenbar sehr viel häufiger auf als bisher bekannt. Ein solcher Mangel an Blutplättchen wird nicht immer bemerkt. Aber er kann im Ernstfall zu schweren inneren Blutungen, auch Hirnblutungen führen und gilt deshalb immer als Notfall.

PEI und Leitmedien schweigen

Das geht aus einem zweiten sogenannten “Rote-Hand-Brief” des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca hervor. Dieser stammt bereits vom 13. April 2021. In den Leitmedien wurde darüber zumindest nicht aufsehenerregend berichtet. Lediglich auf dem Webblog tpk.at ist ein ausführlicherer Bericht zu finden.

Außerdem berichtete das Fachportal apotheke-adhoc.de über den Rote-Hand-Brief des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers. Allerdings blieb der Umstand, dass Thrombozytopenien nunmehr als häufig gelten, darin unerwähnt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat den Brief zwar ordnungsgemäß auf seiner Webseite veröffentlicht. Doch muss der Laie schon sehr akribisch suchen, um ihn dort zu finden.

Ein bis zehn Prozent der Geimpften könnten betroffen sein

Darin heißt es zwar, Thrombosen in Kombination mit Thrombozytopenie stufe der Ausschuss für Risikobewertung (PRAC) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) weiterhin als “sehr seltene Nebenwirkung” durch eine AstraZeneca-Impfung ein. Allerdings räumt der Konzern wörtlich ein:

“Eine der Aktualisierungen betrifft Abschnitt 4.8 der Fachinformation. Thrombozytopenie wurde als unerwünschte Reaktion mit einer Häufigkeit von ‘häufig’ eingeführt, basierend auf Daten aus klinischen Studien.”

Nebenwirkungen von Medikamenten werden auf Beipackzetteln nach der Häufigkeit des Auftretens klassifiziert. “Sehr selten” bedeutet demnach, dass weniger als einer von 10.000 Patienten davon betroffen ist.

Als “häufig” wird so eine unerwünschte Wirkung deklariert, wenn sie bei einem bis zehn von 100 Patienten auftritt. Das Serum Vaxzevria von AstraZeneca wurde bis zum 2. April (neuere Sicherheitsberichte hat das zuständige PEI noch nicht veröffentlicht) knapp drei Millionen Mal verabreicht.

 » Lees verder

AstraZeneca waarschuwt voor frequente auto-immuunziekten door vaccinatie in Rote-Hand-Brief – DissidentNL

30-04-21 02:31:00, Foto MPI

De Rote-Hand-Brief (RHB) is een informatiebrief die in Duitsland gewoonlijk door farmaceutische bedrijven wordt gebruikt om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in te lichten over nieuw vastgestelde risico’s van geneesmiddelen, om partijen geneesmiddelen met gebreken terug te roepen of om andere belangrijke informatie mee te delen. 

Het is opvallend dat een van de vaccinproducenten nu zelf waarschuwt voor het eigen vaccin.

In een zogenaamde rode-handbrief die onlangs door AstraZeneca is verstuurd, wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke gevolgen van het genetisch gemanipuleerde vectorvaccin genaamd “Vaxzevria“. Daarin schat het farmaceutisch bedrijf dat “immuungeïnduceerde trombocytopenie” vaak voorkomt, namelijk bij 1 tot 10 procent van de gevaccineerden. En dit al na de eerste dosis. Dit betekent dat er bij gevaccineerden een voortdurend risico bestaat op gevaarlijke trombose en bloedingen.

Trombocytopenie is een tekort aan bloedplaatjes, die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de hemostase en de bloedstolling. Aangezien de deficiëntie door het immuunsysteem wordt veroorzaakt, is het een auto-immuunziekte die levenslang blijft bestaan. Het wordt uitgelokt door antilichamen tegen bloedplaatjes factor 4. Dat wil zeggen dat je eigen antilichamen de bloedplaatjes onschadelijk maken. Het lichaam onthoudt hoe het deze antilichamen moet vormen en de ziekte kan dus over een lange periode terugkeren, zoals het geval is bij auto-immuunziekten.

Tot dusver bleken alle gevaccineerde mensen bij wie deze trombocytopenie is vastgesteld, deze PF4-antilichamen te hebben. Maar andere gevaccineerde mensen zijn niet op hen of op de D-dimeer trombose-indicator getest. Dus niemand weet hoe wijdverspreid deze auto-immuunziekte en trombose neiging eigenlijk is. Deskundigen zoals Sucharit Bhakdi en Wolfgang Wodarg waarschuwen hier al maanden voor en dringen erop aan dat deze tests op grotere schaal worden uitgevoerd.

AstraZeneca schrijft dat ze nog niet veel weten en dat er nog onderzoek nodig is. Niettemin komen zij op bladzijde 2 van de brief tot de volgende conclusie:

“Volgens informatie van deskundigen wordt een aandoening die lijkt op atypische door heparine geïnduceerde trombocytopenie (aHIT) als de meest plausibele hypothese beschouwd, gezien de overeenkomsten in zowel het serologische profiel als de klinische symptomen en het verloop bij de getroffen patiënten”.

Auto-immuunreacties kunnen uit de hand lopen door verschillende prikkels. Bijvoorbeeld, als gevolg van een recente infectie met een van de veel voorkomende coronavirussen.

 » Lees verder

Ook Noorwegen stopt definitief met experimentele AstraZeneca COVID-vaccins: “Hoger risico geassocieerd met AstraZeneca vaccin dan met COVID-19 ziekte” – Frontnieuws

16-04-21 01:02:00,

Een verklaring uitgegeven door het Noorse Instituut voor Volksgezondheid verklaart wat velen van ons wappies op social media nu al maanden verkondigen: Het Covid-19 ‘vaccin’ is gevaarlijker dan Covid zelf, vooral voor jonge mensen.

Sinds het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op 11 maart werd stopgezet, heeft het Noorse Instituut voor Volksgezondheid samen met andere deskundigen verder gebruik van het AstraZeneca-vaccin in Noorwegen overwogen.

“We weten nu aanzienlijk meer over het verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de zeldzame maar ernstige incidenten met een laag aantal bloedplaatjes, bloedstolsels en bloedingen, dan toen Noorwegen in maart besloot het gebruik van het AstraZeneca-vaccin te pauzeren”, zegt Geir Bukholm, directeur van de afdeling Infectiebestrijding en Milieuhygiëne van het Noorse Instituut voor de Volksgezondheid.

“Op basis van deze kennis komen wij met een aanbeveling om in Noorwegen het AstraZeneca-vaccin te schrappen uit het Coronavirus-immunisatieprogramma”, zegt Bukholm.

Bukholm wijst erop dat dit geen gemakkelijke aanbeveling is geweest om te doen. Het heeft directe gevolgen voor het tijdstip waarop de risicogroepen een Covid-19 vaccin kunnen krijgen, met de daaropvolgende bescherming, en het heeft ook gevolgen voor het tijdstip waarop de infectiebestrijdingsmaatregelen kunnen worden opgeheven.

Hoger risico in verband met vaccin AstraZeneca dan in verband met ziekte Covid-19 in Noorwegen

“Noorwegen heeft een lange weg afgelegd bij het vaccineren van de oudste burgers en heeft zo het risico op overlijden voor veel van de meest risicogroepen verminderd. Aangezien de meeste ouderen zijn gevaccineerd of dit binnenkort zullen doen, betekent dit dat het verdere gebruik van het vaccin voornamelijk onder de leeftijdsgroep onder de 65 jaar zou zijn, als we dit vaccin in Noorwegen zouden gebruiken.

Er zijn berekeningen uitgevoerd op basis van Noorse gegevens waarbij het risico om te sterven aan de ziekte Covid-19 onder de verschillende leeftijdsgroepen is vergeleken met het risico om te sterven aan de ernstige, maar zeldzame, aandoening met ernstige bloedstolsels die is waargenomen na vaccinatie door AstraZeneca.

Aangezien er in Noorwegen weinig mensen sterven aan Covid-19, zou het risico om te sterven na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin hoger zijn dan het risico om te sterven aan de ziekte, vooral voor jongere mensen”, zegt Bukholm.

Bovendien is er reden om aan te nemen dat er scepsis bestaat over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in Noorwegen,

 » Lees verder

Who are AstraZeneca, Supposed Saviours of the World? | New Eastern Outlook

02-04-21 09:14:00,

AST332

The AstraZeneca Company, once famous only within its sector and in the places where its plants are, has now developed a global profile as a result of developing a controversial COVID-19 vaccine. Suddenly everyone is an expert on the company, saying “AstraZeneca” in the same tone they use to say “Fourth of July” or “Lamingtons” when talking to people they know very well don’t automatically get their references

Where AstraZeneca is a presence, the locals do know about it. AstraZeneca pharmaceutical plants are often significant local employers, and shinier versions of car plants or central post offices. In its native Sweden you see the AstraZeneca logo everywhere, much as you would see Ford or McDonalds in any Western country.

But like many large companies, it was an employer and a building, not a reality for those who weren’t directly connected with it. In this respect it resembles The Mafia, which most people even in areas it is known to operate in will never have direct personal experience of.

This does not mean that AstraZeneca, or any other company of whom this could be said, is a criminal organisation. It is however a part of our culture we should be more aware of. Most of vaccine problems, are those of imagine and trust, so we are told.

There is a reason the “AstraZeneca vaccine”, invented at the University of Oxford, was given to this company whose global headquarters is in Cambridge, the last place anyone from Oxford University would be seen dead in.

For all its good and valuable work, it is not primarily there to help people – or to be more accurate, it is there to help those few who love going on about “the people” when they pretend those people agree with them, to cover the crimes they commit against those who do not.

Reputational Diglossia

AstraZeneca is a global company with a multinational workforce. However it is described as “British-Swedish” because it was formed by a merger of the Swedish company Astra AB and the British company Zeneca.

We can all name some famous Swedish companies. Volvo, Ikea, Saab, Ericsson, Spotify and many others have become so much part of the global marketplace they have been adopted as parts of the communities where their products are used.

 » Lees verder