Autisme Conferentie – ontmoet elkaar online voor wetenschap, hoop en herstel | Stichting Vaccin Vrij

autisme-conferentie-–-ontmoet-elkaar-online-voor-wetenschap,-hoop-en-herstel-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Maar liefst 100 wetenschappers, artsen en ervaringsdeskundigen delen hun kennis tijdens de Autisme Conferentie van 20-24 mei.

Hij is al gestart dus als u geïnteresseerd bent, meld u snel aan want tot 24 mei zijn de lezingen gratis te beluisteren. Na deze datum kunt u een pas aanschaffen waarmee u blijvend toegang heeft tot alle online lezingen.

Onder de sprekers bevinden zich Robert F. Kennedy, Del Bigtree, Andrew Wakefield en Judy Mikowits. Voor meer informatie over hen en alle ander sprekers ga naar Autisme Conferentie van 20-24 mei.
 

Autism One

De conferentie is opgezet door de Amerikaanse organisatie AutismOne. Dit is een non-profit, door ouders opgezette organisatie die onderwijs biedt en de belangen behartigt van gezinnen met kinderen die de diagnose autisme hebben gekregen.

 » Lees verder

Autisme ‘blame game’ – deze keer geven we de schuld aan de baarmoeder – Stichting Vaccin Vrij

autisme-‘blame-game’-–-deze-keer-geven-we-de-schuld-aan-de-baarmoeder-–-stichting-vaccin-vrij

11-07-19 06:33:00,

Een blame game is het spelletje van de beschuldigende vinger die overal naartoe wijst behalve naar zichzelf. ‘The Autism Blame Game: This Time, It’s the Womb’, is een artikel dat recentelijk werd gepubliceerd op de site van ‘Childrens Health Defense’. Als wetenschappers de focus strak gericht houden op de moeders en het bedrijfsleven buiten schot houdt in hun onderzoek, zullen wij dan ooit achter de oorzaak van autisme komen? Zwangere vrouwen… jonge moeders… Pas op wat u in laat spuiten!

 

 

Autisme ‘blame game’ – deze keer geven we de schuld aan de baarmoeder

 
In de jaren vijftig, toen autisme nog geen algemeen bekend begrip was, propageerden de toonaangevende psychiaters en psychologen de ‘ijskoude-moeder hypothese’ (“refrigerator-mother hypothesis”). Volgens deze theorie was autisme, dat toen nog zeldzaam was, het gevolg van emotioneel afstandelijke moeders. Tegen de tijd dat de aandoening, die nu bekend staat als autismespectrumstoornis (ASS) epidemische proporties begon aan te nemen (met sinds 2016 ongeveer 1 op de 36 kinderen met ASS, versus amper 1 op 10.000 in het begin van de jaren ’80), kwamen onderzoekers tot de conclusie dat het koelkast-moeder paradigma tekortschoot. Zij richtten zich op andere theorieën, maar ook die zijn nog steeds vaak gefocust op ‘maternale’ risicofactoren.

 
Een van de verhalen die recentelijk de ronde doen, is dat autisme in de baarmoeder begint. Hoewel de baarmoederhypothese is gebaseerd op de realiteit dat als er iets gebeurt gedurende de zwangerschap dat de neurologische ontwikkeling van de foetus beschadigt, dit levenslange, significante gevolgen kan hebben, lijken de voorstanders van deze theorie het meer als een rookgordijn te gebruiken.

 

 

Hoe werkt het rookgordijn?

 
HPV vaccin baarmoederhalsHPV vaccin baarmoederhalsTen eerste wordt door de baarmoeder in het spotlicht te zetten, het gemakkelijker om het feit dat het grootste aantal gevallen van autisme ‘regressief’ is te bagatalliseren. Regressief wil zeggen dat een aandoening in het autisme spectrum meestal voorkomt bij kinderen die zich voorheen normaal ontwikkelden. De prenatale schijnwerper maakt het gemakkelijker om de aandacht af te leiden van het feit dat de explosie van autisme samenviel met belangrijke trends zoals het toenemende gebruik van vaccins die gifstoffen zoals aluminium en glyfosaat bevatten.

 » Lees verder

Is autisme een ‘ongeneesbare aangeboren aandoening?’ – ouders boeken succes waar artsen het opgeven! – Stichting Vaccin Vrij

is-autisme-een-ongeneesbare-aangeboren-aandoening-ouders-boeken-succes-waar-artsen-het-opgeven-8211-stichting-vaccin-vrij

22-03-19 09:04:00,

lonely babyAlex: “Ons zoontje heeft alle vaccinaties gekregen, tot aan de BMR met 14 maanden. Tot 10, 11 maanden ging het goed; hij was vrolijk, keek je aan, begon woordjes te zeggen, dag zwaaien, handjes klappen, papa, mama, al dat soort dingen gingen allemaal prima. Toen hij een maand of 10 was merkten we dat hij niet meer stil kon zitten en na de BMR is hij heel snel in regressie geraakt. Het zal waarschijnlijk niet alléén de BMR geweest zijn, maar het was wel de druppel die de emmer heeft doen overlopen.

 
Mijn vrouw had het meteen in de gaten. Een paar dagen na de prik begon hij rondjes te draaien en stopte kort daarna met spelen. Hij ging fladderden met zijn armpjes en toonde geen emotie meer. Heel vreemd. Als je in zijn ogen keek ‒ als hij je al aankeek ‒ zag je dat er geen leven meer in zat. Hij keek dwars door je heen. Het ging van kwaad tot erger en op een gegeven moment zat hij maar in zijn stoeltje als een zombie voor zich uit te staren. Er kon tien man de kamer binnenkomen, maar hij keek niet op of om. Als ik pal voor hem stond of met mijn hand voor zijn ogen heen en weer ging kwam er geen enkele reactie.

We hadden geen flauw idee wat er aan de hand was en legden ook nog niet de link naar het vaccin, maar we voelden natuurlijk wel dat dit niet klopte. Hij werd afstandelijk, wilde niet meer op schoot zitten, niet geknuffeld worden. Hij was helemaal de oude niet meer.

vraagtekenHoewel we ongerust waren hadden we in eerste instantie iets van: laten we maar even afwachten. Motorisch gezien ontwikkelde hij zich nog verder ‒ hij ging nog wel staan en lopen, maar speelde niet meer. En het lopen ging heel moeizaam; hij viel telkens omver, net alsof hij onder de drugs zat. Na 2, 3 maanden van handjes fladderen, rondjes draaien en geen enkele interactie, viel voor het eerst het woord autisme. De angst sloeg ons om het hart, maar we konden er niet langer omheen. Nog steeds niet wetende wat de oorzaak zou kunnen zijn begonnen we te speuren op het internet.

 

 

Zoekt en gij zult vinden

 
Er is heel veel te vinden over autisme.

 » Lees verder