Baanbrekend gerechtelijk vonnis luidt omkeer in van de mobiele communicatiepolitiek

30-05-21 09:47:00,

Baanbrekend gerechtelijk vonnis luidt omkeer in van de mobiele communicatiepolitiek

30.05.2021 | www.kla.tv/18893

Baanbrekend gerechtelijk vonnis luidt omkeer in van de mobiele communicatiepolitiek De grootste EU-studie ooit naar de samenhang tussen genetische schade en mobiele communicatiestraling – bekend als de “REFLEX-studie” – werd uitgevoerd door twaalf onderzoeksgroepen uit zeven Europese landen tussen 2000 en 2004. Die bewees ondubbelzinnig dat de straling van mobiele communicatie genetische effecten heeft. Speciaal door de DNA-strengbreuken die zij veroorzaakt, al ver beneden de tegenwoordig geldende grenswaarde van 2 watt per kg lichaamsgewicht – toch al een louter thermisch begrip. Professor Adlkofer, die deze studie leidde, vat de betekenis ervan als volgt samen: “Als het bestaan van athermische effecten, die van belang zijn voor de gezondheid, zou worden toegegeven, zou het hele bouwwerk van grenswaarden in elkaar storten”. De resultaten van genoemde studie werden echter al snel na de publicatie ervan in de media, en nu nog steeds, door de mobiele communicatielobby afgedaan als wetenschappelijk onhoudbaar, zelfs als vervalst. Vooral professor Alexander Lerchl, tegenwoordig Vrije Jacobs Universiteit in Bremen, trad op de voorgrond. Hij is op het gebied van mobiele communicatie min of meer wat Dr. Drosten is op het gebied van virologie. Als toonaangevend lid van de Duitse commissie voor stralingsbescherming tot 2011 en als voorzitter van de Commissie voor Niet-Ioniserende Straling was hij de hoogstgeplaatste Duitse gevolmachtigde voor stralingsbescherming, adviseur van de bondsregering en afgevaardigde van Duitsland in internationale commissies. Nu heeft het Gerechtshof Hanzestad Bremen in zijn vonnis van 11 december 2020 duidelijk een einde gemaakt aan de vervalsingbeweringen van Lerchl. De REFLEX-studie werd niet alleen wetenschappelijk bevestigd bevonden, maar toonde ook de schadelijke biologische effecten van mobiele communicatiestraling aan, die tot dusver altijd zijn achtergehouden of verborgen. Hier volgt nu het rechtelijke vonnis tegen Prof. Lerchl in de oorspronkelijke bewoordingen: “Prof. Lerchl wordt gelast zich te onthouden van de publicatie en/of het laten publiceren van zijn beschuldigingen van valsheid in geschrifte (zie hierboven) met betrekking tot eiser, onder een boete bij overtreding van maximaal 250 000 euro, vast te stellen per geval van overtreding, en, ingeval deze niet kan worden geïnd, van administratieve hechtenis of van administratieve detentie van maximaal 6 maanden. Prof. Lerchl moet de kosten van de procedure dragen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Het geldelijk belang is vastgesteld op 20.000 euro. Cassatie is niet toegelaten.” Eveneens richtinggevend in dit verband is een rechterlijk vonnis uit Nederland.

 » Lees verder