Zo behandelt politiek ‘ON’-omroep én Arnold Karskens…!

13-12-19 08:23:00,


x
Zo behandelt politiek omroep ‘ON’
én Arnold Karskens…!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De mensen achter Ongehoord Nederland’, de nieuwe omroep die binnen ruim één maand het (al dan niet virtuele) levenslicht zag, zijn kennelijk een regelrecht bedreiging voor de ‘powers that be’ in Nederland. Dat is niet in de laatste plaats gelegen in het feit, dat de respectabele (oorlogs-)journalist Arnold Karskens een niet-aflatende kruistocht tegen het vlaggenschip van de NPO aan het voeren is, namelijk de NOS en specifieker, tegen het NOS-journaal, waarvan Marcel Gelauf hoofdredacteur is. Over de strapatzen van deze ‘journalist’ schreven we al eens, in het kader van de ‘hetze’-tegen-Poetin, die Gelauff kennelijk wil voeren.

Dat ging over leugens in het 8-uur journaal, waarvoor Gelauff later ‘excuses’ aanbood via Twitter.. Met de bizarre woorden ‘dat was niet handig van ons’.. (M.a.w. we hadden het slimmer moeten aanpakken…!) Kijk, in relatie tot de genoemde kruistocht van Karskens tegen de NOS, eens naar dit artikel HIER op de site, waarin we deze kruistocht van Arnold tegen het NOS-journaal al ruim aandacht gaven. Maar, zoals je waarschijnlijk weet, heeft Arnold Karskens er zijn buik van vol. Tenminste, als je aangifte gaat doen tegen de NOS in het algemeen en het NOS-journaal in het bijzonder, dan doe je dat niet zomaar, toch?

In dit interview kun je de toelichting van Arnold Karskens horen op zijn presentatie inzake het in de ban doen van met name het NOS-journaal.

Hoe is het mogelijk. De bange manipulaties van minister Arie Slob…!
Tussen neus en lippen vertelde woensdagavond 11 december 2019 minister Arie Slob van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, in de Tweede Kamer (in een volkomen lege Kamerzaal, met maar één aangekondigde  spreker, Martin Bosma, die het debat had aangevraagd, dat de ‘peildatum’ met een jaar verschoven was.  Peildatum? Wat is dat zul je misschien zeggen. Nou, die peildatum is dus heel belangrijk. De peildatum is namelijk de datum waarop de omroepen, maar ook de aspirant omroepen, zoals ON! hun ledenaantal moeten indienen bij de overheid.

De peildatum stond op 31 december 2019.
en dat wordt 31 december 2020..!

Dat betekent dat eventueel nieuwe omroepen ook pas vanaf januari 2022 kunnen uitzenden. Zien we hier de Christen-Unie-voorman,

 » Lees verder