‘De Vrije Mens’ vs. de Belastingdienst..!

‘de-vrije-mens’-vs-de-belastingdienst.!

06-08-20 01:58:00,

x
x
De Vrije Mens vs. de Belastingdienst

door Luca vdf Van Dinter | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Luca vdf Van Dinter

In deze periode van grote maatschappelijke onrust, wordt door dit kabinet met ogenschijnlijk gemak onze grondrechten geschonden in het beweerde “algemeen belang”. Ik laat het aan de lezer(es) over om daar het zijne of hare van te vinden. Binnen een aantal groeperingen wordt fel op deze grondwettelijke schendingen  gereageerd via flyers, protestfilmpjes op sociale media en demonstraties op het Malieveld in Den Haag en elders in het land. Alles beter dan niets doen. Binnen de ‘Vrije Mensbeweging’ wordt daarnaast ook een juridische weg gevolgd, waarover in dit artikel een en ander toegelicht zal worden. Een vereiste daarvoor is kennis. Kennis is macht. Of, zoals het spreekwoord zegt: ‘Ken uw vijand’.

De Nederlandse Staat kent een rechtsstelsel dat heel ingewikkeld is. Alleen al het Burgerlijk Wetboek bevat 7 dikke boeken ter grootte van een encyclopedie. Daarnaast zijn er dikke boeken over het bestuursrecht, het contractrecht, het belastingrecht, het arbeidsrecht enz. Wie zich dus juridisch te weer wil stellen tegen de aantasting van je grondrechten, kan niet zonder enige kennis. Die kennis is voorhanden met het Duitse boek ‘Hintergrundwissen’ van Hans Xavier Meier uit 2016. Het kwam in de zomer van 2019 onder onze aandacht, toen onze Duitse sympathisanten er succes mee behaalden in Duitsland.

(klik voor link naar onze bookshop)

Via wekelijkse online-sessies met hen, zijn we uiteindelijk met een Nederlandse vertaling gekomen, ‘Achtergrondkennis’ genaamd. Tijdens de vertaling en enkele tests ontdekten we dat het Duitse rechtstelsel anders werkt dan hier bij ons, waardoor een 1 op 1 overnemen van de methode helaas niet gaat werken. Proefondervindelijk hebben we daarom wat aanpassingen gemaakt en getest. Een laatste test is een procedure geweest tegen de belastingplicht voor Vrije Mensen bij het Gerechtshof Arnhem. Als ik hier schrijf dat we deze zaak gewonnen hebben door hem te verliezen, zal ik dat natuurlijk moeten uitleggen. Dus lees nog even door..!

Essentieel is het verschil tussen de Mens van vlees en bloed enerzijds en de Natuurlijk Persoon (de staatsburger) anderzijds. Het is de staatsburger die belastingplichtig is, omdat dat de entiteit is, die naast plichten ook rechten heeft.

 » Lees verder

De “War On Cash”: Belastingdienst gaat sluiten, banken nemen taken over | Biflatie.nl

de-“war-on-cash”:-belastingdienst-gaat-sluiten,-banken-nemen-taken-over-|-biflatie.nl

11-01-20 02:32:00,

Onlangs schreef ik een reactie onder een artikel van collega Joost van Buuren: ‘Griekse belasting op cash: tegen ontduiking of tegen anonimiteit?’ Ik maakte een statement dat we voor een totale omschakeling staan van ons geldsysteem. Van cash naar digitaal. Het is een langzaam proces; we zijn nu in de overgangsfase.

Op weg naar digitaal

Iedere bankrekeninghouder maakt gebruik van internetbankieren maar velen zullen daarnaast nog gebruik maken van contant geld. Althans, ik zelf zeker wel. Voor de kleine boodschappen, bij de bakker, de fooi op het terras, de collecte aan de deur, en eigenwijs als ik ben, ook voor de wekelijkse karrenvracht bij de super. Ik ben namelijk faliekant tegen het afschaffen van contant geld. U zult straks begrijpen waarom. Ik vind de huidige situatie met een combi van contant en digitaal ideaal. Internetbankieren en geld uit de muur. Niks mis mee, houden zo.

Is cash gevaarlijk?

Maar onze overheid waarschuwt daar voor. Met contant geld op zak loop je risico. Een tik op de kop, of zelfs de complete pinautomaat om je oren als een scooterrijder in het donker net even voor jou pinbeurt een lading springstof in de gleuf heeft geschoven. Kortom, we lopen gevaar volgens de overheid die een waarschuwend vingertje heft, samen met de banken. Deze willen liever zo snel mogelijk van alle pinautomaten af. Liefst helemaal van het contante geld. Er gaat teveel zwart geld om in het criminele circuit, maar ook onder de ‘witte-boorden-criminelen’ die het zwart geld witwassen.

En cybercriminaliteit dan?

Kortom, de misdaad speelt mooi weer met ons contante geld. Dat is uiteraard ongewenst. Met deze drogreden worden we door banken en overheid voorgelicht dat het beter is dat cashgeld verdwijnt. Het is een vals voorwendsel omdat cybercriminelen al lang de weg hebben gevonden op het internet. Hoeveel rekeninghouders zijn al niet slachtoffer geworden van een tik op hun digitale bankrekening. Oké, heeft één voordeel, je hoofd doet niet zeer maar het is wel pijnlijk voor je bankrekening.

Totale reset

Er zit meer achter om cashgeld te verbannen. Het is niet de criminaliteit, het is ons wankele fiat geldsysteem. Dat loopt op zijn einde. Centrale banken weten dat donders goed. Om het krediet gedreven geldsysteem overeind te houden is de (centrale) rente naar nul gemanipuleerd.

 » Lees verder

Belastingdienst niet schuldig aan ellende ouders #kindertoeslag –

belastingdienst-niet-schuldig-aan-ellende-ouders-#kindertoeslag-–

15-11-19 08:03:00,

De commissie met voorzitter Donner onderzocht het optreden van de belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. In het Interim-advies “Omzien in verwondering” staat dat er “duizenden gezinnen” onjuist zijn behandeld. Ook deze gezinnen hebben recht op compensatie, volgens hem. Minstens zo belangrijk is wat de commissie achterwege laat. Nergens staat namelijk iets over de consequenties van deze blunders voor de leiding van de belastingdienst.

Fraudeurs

Donner: “Mensen hebben hun baan verloren, loonbeslag gekregen. De ellende kun je nooit goedmaken, dat is altijd het probleem met het vergoeden van schade. Dus zul je echt moeten zorgen dat de vergoedingen ruimhartig zijn.” Dat is heel mooi en goed voor de slachtoffers van het machtsmisbruik van de belastingdienst.

In het interim-advies zegt de commissie dat de gedupeerde ouders het slachtoffer zijn van de vooringenomen manier waarop hun aanspraken op kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst zijn beoordeeld. Zij werden vanaf het begin gezien en behandeld als vermoedelijke fraudeurs, hoewel hun persoonlijk handelen daar geen aanleiding toe gaf.

“Ouders kregen geen duidelijke informatie over wat er van hen werd verwacht en kregen geen kans om onregelmatigheden te herstellen, zodat zij nauwelijks aan deze ‘zero tolerance’ aanpak konden ontsnappen”, aldus het interim-advies. Na het verlies van de aanspraak moesten de meeste ouders alle ontvangen toeslagen terugbetalen.

De belastingdienst vond hen schuldig zonder dat zij een eerlijke kans kregen hun onschuld te bewijzen.
Persbericht:”De commissie concludeert dat de gebruikelijke middelen van rechtsbescherming de ouders niet hebben geholpen tegen de structurele vooringenomen handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen.”

Brandende vraag

De brandende vraag die niet behandeld wordt is: Hoe is het mogelijk dat de burger nadat hij of zij als ‘fraudeur’ bestempeld is, al zijn rechten kan verliezen? De term fraudeur sluit alle deuren naar rechten, en maakt iemand in een klap rechteloos. De slachtoffers worden uit hun huis gezet, hun levens worden verwoest zonder dat zij hier iets tegen konden beginnen.

De commissie schrijft hierover onder andere, de vooringenomenheid had tot gevolg dat:

• Vrijwel alle ouders werden geconfronteerd met een onzorgvuldige stopzetting van de lopende bevoorschotting (wat wettelijk onjuist was) van de kinderopvangtoeslag

• De uitvraag van bewijsstukken was willekeurig en afhankelijk van degene die het opdrachtformulier opstelde.

 » Lees verder