Hoe zelfs in België vakbondsactivisten de mond worden gesnoerd: het verhaal van Bruno

14-05-18 01:07:00,

Wereldwijd is het een hele uitdaging om op te komen voor universele mensenrechten. In België ondervindt Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV Antwerpen, aan den lijve hoe activisten en organisaties die streven naar betere arbeidsrechten en sociale gelijkheid onder druk worden gezet.

“Uiteraard ben ik al met naam en toenaam genoemd op sociale media”, steekt Bruno Verlaeckt van wal. “Niet in die mate dat ik me fysiek bedreigd voel, maar toch. Je vraagt je af vanwaar mensen zo’n mening halen.”

Wat de voorzitter van ABVV Antwerpen aanvoelt is niet uitzonderlijk. In 2017 zijn er 312 mensenrechtenactivisten vermoord in 27 landen. Daarbij zitten ook heel wat vakbondsactivisten zoals Bruno. Het Internationaal Vakverbond, de grootste vereniging van vakbonden ter wereld, zegt dat het levensgevaarlijk is om op te komen voor je arbeidsrechten.

“Ik zei vroeger dat je in België hoogstens uitgescholden kan worden als vakbondsactivist, terwijl je er in Colombia voor vermoord wordt. Maar de situatie is hier intussen aan het afglijden. Vandaag staat de vakbeweging recht tegenover het neoliberalisme. We staan in de weg van de verrijking van de 1 procent en de verarming van de 99 procent”, verklaart Bruno Verlaeckt de druk op vakbondsorganisaties en -activisten. 

Druk op vakbondsactivisten

Bruno ondervindt aan den lijve hoe vakbondsactivisten de mond worden gesnoerd. Er zijn de persoonlijke aanvallen op sociale media en op straat, maar daar stopt het niet. “Twee jaar geleden nam ik deel aan een staking aan de Scheldelaan in de haven van Antwerpen. Een actie die daar al vaker plaatsvond, altijd op een veilige manier en in overleg met de directies van de bedrijven in de haven.” Toch reageerde de politie in 2016 met het waterkanon en een charge van een sterk gewapend politiekordon. Bruno werd uiteindelijk samen met een vakbondsactivist aangehouden en kort erna weer vrijgelaten. “Ik ruide de aanwezigen zogezegd op. We gingen uit van een administratieve aanhouding.”

Groot was de verbazing toen een dagvaarding in de bus viel voor het belemmeren van het verkeer tijdens de actie. Hierdoor moet Bruno voor de correctionele rechtbank verschijnen en hangt hem een veroordeling tot 10 jaar boven het hoofd. “Blijkbaar is het dossier een jaar en half na datum op bevel van de procureur terug opgepikt.

 » Lees verder

Maak België eindelijk kernwapenvrij!

13-03-18 11:42:00,

De voorbije maanden kwamen wij, zes gewone burgers van dit land, tot een onthutsende vaststelling

We waren ons aan het verdiepen in de houding van ons land ten aanzien van kernwapens. Dat deden we tijdens de voorbereiding van een vredeswake met als thema ‘JA aan politiek die investeert in VREDE’, de 11de in een reeks van 12 die de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in een actueel perspectief plaatsen.

Wat is het geval? Vorig jaar kwam binnen de VN een historisch kernwapenverbodsverdrag tot stand: op 7 juli keurden 122 landen het verdrag goed. Tekenden niet: de kernwapenlanden, evenmin als de NAVO-landen – dus ook België niet. En wat erger is: ons land stuurde zelfs zijn kat naar de onderhandelingstafel.

In de aanloop naar de herdenkingsperiode kondigden onze politieke leiders met tromgeroffel aan dat ze in 2014-2018 vanuit dit getekende land een voortrekkersrol zouden spelen inzake vredeswerk. Bovendien stelde het federaal regeerakkoord van 2014 dat ons land zou “ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers.”

Mooie beloftes van een land waar de massavernietigingswapens van 100 jaar geleden meer dan 600.000 slachtoffers maakten. Maar als in die periode binnen de VN werk gemaakt wordt van een historisch verdrag dat de massavernietigingswapens van vandaag verbiedt, schitteren we door afwezigheid. We voelden plaatsvervangende schaamte.

Maar we besloten actie te ondernemen. We gingen aankloppen bij de 18 Westhoekburgemeesters. Zonder aarzelen gingen zij in op ons voorstel om een oproep te lanceren aan de federale regering. Daarin vragen ze om het VN-verdrag te ondertekenen en om België kernwapenvrij te maken. De burgemeesters weten waarover ze spreken: hier in Langemark, waar ze hun oproep op 3 maart plechtig ondertekenden, werd in 1915 voor het eerst gifgas gebruikt. Ze wisten zich daarbij aangemoedigd door Daniel Högsta, vertegenwoordiger van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won.

Een gelijkaardige oproep deed Högsta op zondag 4 maart samen met de meer dan 500 aanwezigen op de vredeswake. De video-opname van die oproep verovert de sociale media en zullen we, samen met de burgemeestersoproep, aan premier Michel bezorgen. In de motivatie voor het toekennen van de Nobelprijs, gaf het comité onder meer aan dat ICAN het kernwapendebat weer toevertrouwd heeft aan de democratie.

 » Lees verder

Facebook mag in België geen privé gegevens meer verzamelen –

18-02-18 02:17:00,

Schutting – 123rf

Een Belgische rechter heeft vorige week Facebook veroordeeld voor schending van de privacywet op basis van het onderzoek van de Privacycommissie. Facebook informeert de gebruikers niet en heeft geen geldige toestemming om privé gegevens te verzamelen. Daarom moet Facebook in België 250.000 dollar per dag dag betalen zolang zij het vonnis niet uitvoert.

Facebook betwistte de bevoegdheid van de Belgische rechters. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat zij wel degelijk kan nagaan of Facebook de Belgische privacywet eerbiedigt wanneer zij het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt.

Vervolgens heeft de rechtbank op basis van het onderzoek van de Privacycommissie vastgesteld dat Facebook de Belgische privacywet schendt.

Uit onderzoek blijkt dat Facebook over iedere gebruiker informatie verzamelt wanneer zij surfen op het internet. Facebook gebruikt daarvoor verschillende technologieën, zoals “cookies”, “social plug-ins” (bijvoorbeeld de “vind ik leuk”-knop of de “delen”-knop) of  “pixels”, die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Ze gebruikt deze op haar eigen website maar ook op websites van derden. Het onderzoek toont aan dat zelfs als je nooit Facebookdomein bezocht hebt, Facebook je surfgedrag toch kan volgen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is of hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld dor het gebruik van onzichtbare pixels, die Facebook op meer dan 10.000 andere websites geplaatst heeft.

De rechtbank vindt dat Facebook
– Gebruikers onvoldoende informeert over het feit dat ze informatie over hen verzamelt, over welke informatie, wat ze met die informatie doet en hoe lang deze informatie bewaard wordt
– Geen geldige toestemming van gebruikers heeft om al deze informatie te verzamelen en te verwerken.

De rechtbank beveelt Facebook dat zij:

  • Moet stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België totdat dit in overeenstemming is met de Belgische privacywet.
  • Moet alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen.
  • Moet het volledige vonnis (84 bladzijden) publiceren op haar eigen website en de drie laatste bladzijden ervan met de bevolen maatregelen in Belgische Nederlandstalige en Franstalige papieren dagbladen.

Als Facebook geen gehoor geeft aan het vonnis, dan moet zij een dwangsom betalen aan de Privacycommissie van 250.000 euro per dag,

 » Lees verder