Besmettingen en IC-opnames: een tweede golf van vraagtekens – Viruswaarheid

besmettingen-en-ic-opnames:-een-tweede-golf-van-vraagtekens-–-viruswaarheid

24-09-20 11:33:00,

Grens fictie en realiteit vervaagt verder

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 september 2020 – 

Vrijdagavond kondigden ministers Rutte en De Jonge aan dat de tweede golf gekomen is. Het aantal “besmettingen” en IC-opnames stijgen volgens het duo. Intussen blijven prangende vragen onbeantwoord. Tweede golf of gerommel met feiten? Het is evident dat Rutte en De Jonge de afgelopen weken aankoersen op nieuwe en strengere maatregelen. De eerste stappen werden afgelopen week gezet met onder meer verdere beperkingen voor de gekwelde horecabranche. De ongerijmdheden in het theaterstuk van Rutte neemt pijnlijke vormen aan.

Signaalwaarde

Op 13 september publiceerde deze website een artikel over de signaalwaarde. Tot voor kort was dit volgens het RIVM een onbruikbaar criterium om als “alarmbel” te gebruiken. Het zou vooral op aannames gebaseerd zijn. Op 11 september verwees Rutte juist naar dit kengetal om nieuwe maatregelen aan te kondigen. Enkele dagen eerder verwijderde het RIVM de tekst over de signaalwaarde van haar website. 

Testcampagne

Aanleiding voor deze nieuwe alarmfase zijn de aantallen positieve testresultaten. De regering laat onvermeld dat deze stijging vooral het gevolg is van een ongekende testcampagne. De aantallen stegen van dagelijks zevenduizend in juni tot 25 duizend nu. Dit aantal stijgt nog verder naar 75 duizend eind oktober. Wie meer test krijgt meer positieve uitslagen.

Betrouwbaarheid PCR-test

Daarbij bestaan over de betrouwbaarheid van de gebruikte PCR-test veel vragen. Alle fabrikanten waarschuwen in hun productbeschrijving dat positieve testresultaten een indicatie zijn op de aanwezigheid van het virus maar verder klinisch onderzoek noodzakelijk is om een diagnose te stellen. De test is verder niet bedoeld voor asymptomatische personen. 

Teststraten

Ook dient het materiaal volgens de leverancier onder strikt omschreven omstandigheden in een klinische omgeving afgenomen te worden. Op dit moment vindt de afname veelal in een tochtige teststraat plaats met inzet van ongeschoold niet medisch-personeel door geopende autoramen. 

Betrouwbaarheidsonderzoek

De test heeft volgens wetenschappelijke onderzoeken uit het buitenland een foutmarge van enkele procenten tot in sommige omstandigheden meer dan 60 procent. De minister weigerde eerder op Kamervragen een betrouwbaarheidsonderzoek  te verstrekken. 

Ook het RIVM beweerde tijdens het kort geding op 24 augustus niet over dergelijke stukken te beschikken. Dit bleek niet overeenkomstig de waarheid.

 » Lees verder

Van sterfte naar besmettingen – Ad Broere’s Blog

van-sterfte-naar-besmettingen-–-ad-broere’s-blog

23-07-20 01:28:00,

In een uiterste poging om het momentum van angst onder de bevolking vast te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid, is het RIVM ertoe over gegaan om de sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 niet langer te vermelden, maar het aantal besmettingen. Besmettingen betekent niet dat degene die positief getest wordt ook daadwerkelijk ziek is. Ook ligt het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 al weken laag. Voor zover mensen ziek worden, is er in de meeste gevallen sprake van een mild verloop.

“Vanaf gisteren heeft de hoofd epidemioloog in IJsland een wijziging aangebracht in de rapportage van COVID-19 gevallen. Het resultaat van de wijziging is dat er op 21 juli in totaal 1 839 gevallen zijn geïdentificeerd sinds het eerste besmettingsgeval op 28 februari.

Sinds 15 juni heeft IJsland alle in 2004 en eerder geboren reizigers die het land zijn binnengekomen vanuit een hoog risicogebied (dat betrof tot afgelopen donderdag alle landen behalve Groenland en de Faeröer) getest. Er zijn in totaal 47.357 tests uitgevoerd aan de grens en alle tests met een positieve reactie op het SARS-COV-2-virus zijn gemeld; in totaal 110. Tot nu toe werden deze positieve resultaten gemeld als nieuwe gevallen van COVID-19 in IJsland.

Alle personen die positief werden getest, zijn echter verder geanalyseerd en getest op de aanwezigheid van antilichamen met behulp van een serologische test. Personen met antigenen worden niet langer als besmet beschouwd, ondanks het feit dat er sporen van het virus in hun monsters zijn aangetroffen. Daarom worden deze personen op het moment van de test niet geacht COVID-19 te hebben.

Deze verdere analyse heeft ertoe geleid dat bij de screening aan de grens in de periode 15 juni tot 21 juli 18 actieve besmettingen zijn aangetroffen en dat 92 van de 110 positieve monsters niet relevant zijn voor in de telling van het werkelijke aantal COVID-19-gevallen in IJsland.”

Kijk, dit slaat tenminste ergens op. Alleen de personen die een actieve besmetting blijken te hebben worden meegeteld als Covid-19 gevallen. 92 van de 110 positief geteste personen blijkt in aanraking te zijn geweest met Covid-19, maar heeft het virus eruit gewerkt c.q. geneutraliseerd. Er blijft maar een heel klein percentage werkelijke besmettingen over uit deze IJslandse ‘teststraat: 18 op 47.357 tests. Alle besmette gevallen met een mild verloop van de ziekte.

 » Lees verder

817 besmettingen – De Lange Mars plus

817-besmettingen-–-de-lange-mars-plus

23-07-20 07:30:00,

Foto 123rf

Ik kijk op van mijn schriftje recht in het plastic gezichtsscherm van een conducteur. Hij wil mijn kaartje zien. Ik trek het mondkapje over mijn neus en kan het niet laten. Daarom zeg ik:”Dit doe ik speciaal voor jou.”

Natuurlijk ketst de man de bal terug, nadat hij mijn OV pas bekeken heeft.

“U doet het niet voor mij, maar wij doen het allemaal voor elkaar.”

“Ja, ja, antwoord ik nijdig, die reclame slogan ken ik ook.”

Ik voel een enorme donderwolk van boosheid opkomen. “Hou toch op, man, roep ik, we worden toch allemaal belazerd, dat moet je toch zo langzamerhand ook in de gaten hebben!”

De man kijkt me verwonderd vanachter zijn scherm aan. “We moeten van de regering mondkapjes op, u ook.”

Ik hap naar adem. Ik kan het gewoon niet opbrengen om het hele corona verhaal te vertellen en hem op alle onduidelijkheden en leugens te wijzen. Ik voel een betonnen muur van onbegrip tussen ons.

De man is van mijn leeftijd. Ik bijt: “U ziet toch ook dat de economie eraan gaat, dat het aantal werklozen verdubbelt dankzij de maatregelen van Rutte?”

“We moeten het met zijn allen doen. Iedereen levert in. Het kan niet anders.”, betuigt hij bijna spijtig.

Weer dat standaard napraten van het NOS Journaal. Ik walg. Niet van deze man, maar wel van de hele situatie waarin we verzeild zijn geraakt door de smeerlappen van de geneesmiddelenindustrie en de figuren die dit aansturen.

Helaas reageer ik al mijn gram op hem af, dat spijt me, maar de drang is te groot. De afkeer van alles wat met het coronakabinet te maken heeft is groter dan de coupe waarin ik alleen zit.

Ook de gelatenheid waarop deze man zijn en ons lot aanvaardt. Ik heb het niet meer.

“Door dit stomme beleid van de NS ga ik volgend jaar met de auto. Je denkt toch niet dat het prettig is om een paar uur met zo’n mondkapje op te zitten. Jullie jagen iedereen de trein uit.

 » Lees verder