Bestaan er ‘Corona-kampen? – EnerzijdsAnderzijds

03-02-21 07:19:00,

De huidige situatie roept bij velen dystopische vergezichten op. Sommigen lijken daar ook zonder de huidige ontwikkelingen al wat meer open voor te staan dan anderen. Toch ziet een grote groep met zorg de snelle inperking van vrijheden op grond van het virus.
Termen als ‘New World Order’, 4th Industrial Revolution’, ‘Building Back Better’ of het ‘Nieuwe Normaal’ zijn op zich al aankondigingen van grote veranderingen en daarmee onzekerheid. Ook onze koning liet zich in de Troonrede van 2020 niet onbetuigd en voorspelde voor dit jaar een volgende pandemie of externe schok.
In dit artikel duiken we in de term ‘Corona kampen’ of synoniemen ervan. Zijn dit onze toekomstige Goelags of zijn deze faciliteiten bedoeld voor tijdelijke isolatie?

Afbeelding van ErikaWittlieb via Pixabay

Cognitieve dissonantie

Bij de meningsvorming over de talrijke aspecten van deze complexe tijd speelt vooral het begrip ‘cognitieve dissonantie’. Het vertroebelt de waarneming en omgang met nieuwe tegenstrijdige informatie. Daarom even een korte toelichting op dit fenomeen.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging.‘ (Wikipedia)

Veel mensen zijn zich bewust van de vele tegenstrijdigheden en het gebrek aan consistentie in de communicatie door media en overheid over de pandemie. Neem bijvoorbeeld alle paniek vooraf aan demonstraties. Ze zouden ‘super spreaders’ worden doordat zoveel mensen ‘op elkaar gepakt’ staan. Maar nergens in de wereld kon achteraf een stijging van het aantal door Corona besmette personen worden vastgesteld. Opvallend was ook dat die angst vooral bij demonstraties tegen het huidige verregaande Coronabeleid werd verspreid, maar bij andere demonstratiedoelen, zoals vaak genoemd BLM, repte niemand over besmettingsgevaar.

Er gaapt een kloof tussen de mediaal verspreide angst en de realiteit. Om dat gat te overbruggen komt cognitieve dissonantie om de hoek kijken. Zo lijken mensen in angst geen objectieve informatie meer toe te laten van RIVM, WHO of CBS waaruit blijkt dat de paniek onnodig is. Het overbruggen van de kloof, dus het erkennen van je eigen cognitieve dissonantie is bedreigend. Immers, je moet dan voor jezelf en anderen toegeven dat je je voor niets hebt opgewonden over mensen die geen mondkapjes willen dragen, over ‘schending’ van de 1,5 m of groepjes jongeren in het park.

 » Lees verder

Een waardig bestaan, van Santiago tot Beiroet | Uitpers

23-10-19 09:03:00,

Iraaks protest (opendemocracy.net/xinhua)

Een duurder metroticket. WhatsApp dat betaald moest worden. Brandstof die duurder wordt. Gebrek aan basisdiensten en toenemende corruptie. Santiago, Quito, Beiroet, Bagdad, Haïti, ook Hongkong, Algiers, recent Soedan, Zimbabwe, Iran, Belgrado, Praag…het zijn explosies van woede over alsmaar groeiende ongelijkheden en vaak ook over het miskennen van democratische grondrechten. Een jaar nadat de gilets jaunes in Frankrijk rotondes gingen bezetten tegen hogere taks op brandstof en tegen de teloorgang van de openbare diensten.

Spontaan?

Er is geen wereldrevolte bezig, wel gelijklopende protesten in diverse continenten van burgers die vinden dat ze geen menswaardig bestaan hebben en ook vinden dat hun regeerders daar onverschillig voor zijn. Burgers die geen vrede meer nemen met de groeiende ongelijkheid en kwaad zijn over corruptie. Die boosheid over onrecht lag aan de basis van de “Arabische lente” van 2011 die in zo veel landen geaborteerd werd

Het is opvallend hoe weinig georganiseerd deze revoltes zijn, in de zin dat er weinig of geen georganiseerde bewegingen aan te pas komen. Of dat die slechts op een al rollende wagen springen, zonder zelf aan de basis te liggen. Er dagen nieuwe vormen van zelforganisatie op, zoals met de gilets jaunes en de Hongkongse actievoerders. Maar precies dat Franse voorbeeld toont ook de beperkingen ervan: een ongeorganiseerde revolte dooft uit. Ze laat wel lang sporen na.

Sociale crisis

Het neoliberalisme heeft zijn crisis van 2008 weten af te wentelen op het gros van de bevolking, terwijl de grootste bevoorrechten nog meer voorrechten kregen – nog lagere belastingen, nog meer subsidies. Met als drogargument dat de grotere rijkdom van de rijken zou neerdwarrelen op de ganse samenleving. De verkoop van luxejachten schoot naar omhoog. Parijs wou de gilets jaunes onder meer paaien met een taks op die luxejachten, maar nu blijkt dat die taks zogenaamd niet inbaar is… Alweer een deuk in de geloofwaardigheid van dat beleild.

Het verarmingsbeleid werd ingekleed als ‘budgettaire “soberheid’. Het maakte een groot deel van de middengroepen armer en leidde tegelijk tot minder investeringen in collectieve voorzieningen. In Chili bijv. gaan de klachten ook over slechtere gezondheidszorg en onderwijs. In de VS, Duitsland, Frankrijk, België… dringt het nu door dat er jarenlang veel te weinig is uitgegeven aan infrastructuur. Een van de klachten van de gilets jaunes gaat over de besparingen in gezondheidszorg,

 » Lees verder

Met CMN is een schuldenvrij bestaan mogelijk zonder armoede – De Lange Mars Plus

24-06-18 07:09:00,

Logo CMN

Volgens het NRC leven 1.087.000 Nederlanders onder de armoedegrens. CMN zegt dat dit komt door een gruwelijk tekort aan contant geld die de economie ontwricht. Van de euro’s die in omloop zijn bestaat slechts een heel klein deel fysiek (naar schatting 2%, in contant geld). Op deze manier is er steeds kunstmatig te weinig geld in omloop. Citizens–Multi–National heeft een geweldige oplossing voor dit probleem.

De pleitbezorgers van CMN, Hank Monrobey en Liesbeth Breur, stellen namelijk dat de burger zijn eigen betaalmiddel kan scheppen en daardoor geen euro’s nodig heeft. Hij kan namelijk met zijn eigen arbeid kapitaal scheppen, net zoals de Arabieren dit eeuwenlang deden. Ook begint hij bij de opening van zijn rekening direct al met een saldo aan Kk (kapitaal) dat overeenkomt met zijn menswaarde (leeftijd).

Citizens Multi National zegt dat door aansluiting op het CMN-netwerk iedere burger in staat is om een schuldeloos bestaan te leiden met kapitaal als betaalmiddel.

Hoe werkt het CMN-systeem?

Iedere deelnemer van CMN schept geen geld maar kapitaal, dat door honderd procent vermogen wordt gedekt. Dit wordt geregistreerd op het systeem van CMN.

Als een deelnemer een rekening opent bij Citizens Multi National ontvangt de deelnemer een bedrag aan kapitaal op zijn rekening dat is gebaseerd op zijn leeftijd (dit noemt CMN ‘menswaarde’).

Concreet betekent dit  bijvoorbeeld dat iemand van 20 jaar Kk 7.300 ontvangt en zijn/haar economische leven kan beginnen. Iemand van 30 jaar ontvangt voldoende om een bedrijf succesvol op te starten met Kk 10.950. Iemand van 65 jaar behoeft zich geen zorgen te maken over zijn/haar pensioen voor de rest van zijn/haar leven met Kk 23.725 op zijn/haar CMN-Partnerrekening.

Daarnaast kan de rekeninghouder zijn kapitaalsaldo vergroten door zijn inboedel te laten registreren, de waarde van de inboedel wordt dan op de Partnerrekening bijgeschreven.
De eigendom wordt dan juridisch overgedragen door een Partner aan CMN.

Iedereen kan een project indienen en uitvoeren. Voor het uitwerken van een goedgekeurd projectplan ontvangt de deelnemer een vergoeding van Kk 5.000 op zijn rekening.

Voor ondernemers geldt dat zij diensten en producten kunnen leveren aan CMN-projecten.

 » Lees verder

“Het bestaan van egalitaire samenlevingen wordt niet meer ontkend”

20-05-18 04:14:00,

Een gesprek tussen Thomas Wagner en Hermann Amborn – Over een fout van Jürgen Habermas, de mislukking van socialistische modernisering in Zuid-Ethiopië en de terugkeer van anarchistische tradities.

(Originele titel: ‘Herrschaftsfreie Gesellschaften werden nicht mehr geleugnet’, Junge Welt, 8-9 juli 2017, vertaling: Tommy Rian, bron: anarchisme.nl)

In uw afgelopen jaar verschenen boek “Das Recht als Hort der Anarchie” (vert. Het recht als broedplaats van de anarchie) stelt u dat “Anarchie geen project of een utopie is, maar wordt gepraktiseerd”. Dat is een fixe stellingname.

Maar die klopt. Als etnoloog heb ik, tijdens langere veldstudies in het zuiden van Ethiopië en het noorden van Kenia, kennis gemaakt met overheersingsvrije samenlevingen in de Hoorn van Afrika. Ook door ervaringen met mijn contactpersonen ben ik op het spoor gekomen van het anarchisme. In Ethiopië zijn er een groot aantal egalitaire etnische groepen. Men kan wat dat betreft een grens trekken tussen het noorden en het pas rond 1900 door het Ethiopische keizerrijk veroverde zuiden. In het zuiden is de grote bevolkingsgroep van de Oromo. Van de ongeveer 100 miljoen inwoners van Ethiopië, behoren ongeveer 40 tot 45 miljoen mensen tot de Oromo en groepen die aan hen verwant zijn. Ik reken daar bijv. ook de door mij onderzochte Burji-Konso toe. Dat is een meer dan 300.000 mensen tellend conglomeraat van 15 etnische groepen in Zuidwest Ethiopië.

Hoe ziet de economische organisatie van deze groepen eruit?

De grootste Oromo-subgroep in Zuid-Ethiopië zijn de Borana. Zij zijn vooral veehouders met een nomadisch herdersbestaan. Ze bewonen een gebied dat strekt tot aan de evenaar tot en met Kenia en Somalië. Ze behoren zeker tot de sterkst heerschappijvrij-georganiseerde bevolkingsgroepen. De Burji-Konso daarentegen zijn een bevolkingsgroep van bergboeren met vaste woonplek.

Men kan stellen dat die bevolkingsgroepen die behoren tot de Kuschitische taalfamilie, vergaand egalitair georganiseerd zijn. Deze samenlevingen hebben een acefale (hoofdloze), of, zoals ik liever zeg, een polycefale basisstructuur.

De uitdrukking ‘acefaal’ en ‘polycefaal’ moet je uitleggen

Acefaal is een begrip in de etnologie voor egalitaire samenlevingen breed gebruikt wordt. Ik gebruik deze echter niet graag. Acefaal betekend zoiets als hoofdloos. In deze samenlevingen kunnen echter vele hoofden besluiten maken. Hierom duid ik ze aan als polycefaal.

 » Lees verder