Actie betere #pensioenen: FNV bestuurder Vink weigert overleg –

actie-betere-#pensioenen:-fnv-bestuurder-vink-weigert-overleg-–

14-02-20 04:40:00,

Foto 123rf

De twee weken geleden door Ad Broere en ondergetekende gestarte actie voor betere pensioenen heeft twee reacties opgeleverd van pensioenfondsbestuurder Vink. Hij zit namens het FNV in het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Van de andere bestuurder namens het FNV bij ABP mevrouw Meijer hebben we geen antwoord gekregen.

FNV

Namens het FNV zitten zowel in de besturen van ABP als Pensioenfonds Zorg en Welzijn bestuursleden. Vink is vice-voorzitter. Meijer is tweede plaatsvervangend voorzitter in het bestuur. Zij vertegenwoordigen de werknemers. Diezelfde werknemers wiens pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gestegen, omdat sinds 2007 ineens een andere wind waaide door pensioenland. Plotseling bedacht de regering dat de rekenrente lager moest zijn, met als direct gevolg dat de pensioenuitkeringen niet meer zouden stijgen. Waar waren toen de vertegenwoordigers van de werknemers? Zaten zij misschien te slapen? Was het pluche van de fondsen met de enorme bestuurderssalarissen misschien te comfortabel?

We zullen niet weten waardoor, maar de vertegenwoordigers van zowel de werknemers als van de gepensioneerden binnen beide pensioenfondsbesturen hebben het laten afweten.

Vandaar dat wij met Vink en Meijer van gedachten willen wisselen, op een respectvolle, maar wel openhartige manier.

Vink wijst ontmoeting af

Vink schrijft ons vandaag dat hij een ontmoeting niet ziet zitten. Dit is zijn afwijzing om met ons te praten.

“Geachte heren Broere en Vellekoop,

Op uw verzoek per mail, 13 februari jongstleden, om nogmaals een persoonlijk gesprek tussen u en de heer Vink te organiseren, kan ik u meedelen dat een tweede persoonlijk gesprek intern niet opportuun is bevonden.

Al eerder heeft een gesprek met de heer Vellekoop en de heren Van Oostveen en Vink plaatsgevonden, wat niet tot begrip heeft geleid. Tot slot heeft de heer Albert Vink namens het fonds inhoudelijk heel uitgebreid, informatief en zorgvuldig gereageerd op uw brief van 30 januari jongstleden. Uw brief van 30 januari van dit jaar, en de brief van de heer Vink, beantwoorden overigens tezamen uw vraag uit de mail van gisteren.

Wij stellen vast dat de communicatie tot nu toe vruchteloos is gebleken,

 » Lees verder

Betere leefomstandigheden zorgen voor minder bevolkingsgroei – De Lange Mars Plus

Betere leefomstandigheden zorgen voor minder bevolkingsgroei – De Lange Mars Plus

07-09-18 07:30:00,

123rf

Als we stilstaan bij de enorme toename van de bevolking in 200 jaar tijd lijkt er rede tot schrik. Maar wat blijkt we zijn op weg naar een nieuw evenwicht in de bevolkingsgroei die bij circa 11 miljard mensen komt te liggen. De groei is al aan het afvlakken en dit zal doorgaan als de mensen een beter leven krijgen. Kortom het verhaal over hoe positieve effecten elkaar kunnen versterken.

De enige bewezen methode om bevolkingsgroei terug te dringen is het uitroeien van extreme armoede en door mensen een beter leven te geven (inclusief onderwijs en voorbehoedsmiddelen). Met andere woorden juist als de mensheid het beter krijgt komt de bevolkingsgroei in een soort natuurlijk evenwicht.

 

Bron: Gapminder

Tot 1800 zien we dat de bevolking groeit in bijna 10.000 jaar van 5 miljoen tot 1 miljard. Vier van de zes geboren kinderen sterven voordat ze ouder kunnen worden. Dus de wereldbevolking is in 200 jaar gegroeid met 6,6 miljard tot 7,6 miljard. Een miljard komt erbij de eerste 130 jaar, en vijf miljard binnen 70 jaar daarna. De VN verwacht dat de komende 80 jaar de bevolking zal toenemen tot circa 11 miljard in 2100. Terwijl de groei op dit moment al tot stilstand is gekomen. Deze organisatie heeft qua groei prognoses een zekere naam hoog te houden.

Want wat is de prognose van de VN? Er zullen niet meer kinderen geboren worden, nee er zullen meer volwassenen bijkomen, het aantal kinderen zal vrijwel gelijk blijven. De VN publiceert iedere twee jaar bevolkingsprognoses. En wat blijkt over de afgelopen tientallen jaren, de medium variant die zij laten zien is steeds correct.

De ‘vruchtbaarheidstrend’ heeft zich al ingezet sinds 1800. Zo is het gemiddeld aantal baby’s dat een vrouw krijgt in 1965 gedaald naar 5 en in 2017 zelfs naar 2,5. De prognose is dat dit zelfs nog enigszins daalt tot 2 baby’s in 2100. Dit zal dan de nieuwe balans zijn, waarbij geen van beide kinderen voortijdig sterven.

De reden voor deze daling is niet zo moeilijk. Er zijn niet langer kinderen nodig voor arbeid van kinderen in de grote families om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen en ook niet meer kinderen als verzekering tegen de optredende kindersterfte.

 » Lees verder