Bevrijding – De Lange Mars Plus

14-12-20 07:24:00,

Post Views: 215

 • Bernhard Schat schreef: 14 december 2020 om 11:33

  Ohm namo narai !

  Na veel gedonder, gebliksem, vulkanen, tsunami’s en capriolen op de schaal van richter nu;

  Over: wel of geen mooi weer beloven….

  Wel mooi weer beloven…

  Protect the Children: van mars naar Malieveld | #2.37

  Geen mooi weer beloven..

  Brotherhoods verenigen zich bij anti-pedo demonstratie | DANNY & THE BROTHERHOOD #9 | NPO 3 TV

  Bedankt allemaal !
  Alvast vrolijke kerst en de beste wensen …

  Sri sri Magnitude.

 •  » Lees verder

  De bevrijding door Kerstin Chavent | KenFM.de

  11-09-20 07:08:00,

  Om de weg terug in onze creativiteit te vinden, moeten we ons bewust worden van onze innerlijke demonen.

  Een commentaar van Kerstin Chavent.

  Het gaat om het grote geheel. Wat we ervaren is de stap van de ene leeftijd naar de andere. Om te slagen hebben we een duidelijke visie en eerlijkheid ten opzichte van onszelf nodig. We moeten het lef hebben om de dingen bij hun naam te noemen. Zo verliezen ze hun kracht. De kleverige, duistere energieën die zich aan ons hechten en ons bezighouden moeten wijken als we ons ervan bewust worden en ze naar het licht sturen.

  In het begin was het woord. Dit is wat er in het Evangelie van Johannes staat. Het betekent: Het Woord heeft scheppingskracht. Uit het Woord worden werelden geboren. Een eenvoudig ja of nee kan rijken bouwen of neerhalen. Als enig aards wezen is het de taak van de mens om de dingen te benoemen en ze een vorm en een richting te geven. We beslissen over de betekenis en de zin van de namen die we geven. Is de boom slechts een leverancier van hout, een dier een portie vlees, een kind een groeiende consument? Zien we het levende wezen als een handelswaar of als een goddelijk wezen dat gerespecteerd en beschermd moet worden?

  In de loop van onze geschiedenis is het besef dat we de wereld creëren met ons denken, voelen en zeggen geleidelijk aan van ons afgenomen. We hebben toegestaan dat levende wezens dingen worden waarmee we geen relatie meer hebben. Alle vernietiging is gebaseerd op het idee dat we niet verbonden zijn met het bestaande. De aarde is een leverancier van minerale grondstoffen, slechts een basis voor chemische substraten en constructies. Mineralen, planten en dieren zijn niets anders dan grondstoffen. Ons eigen zinloze bestaan gaat verloren tussen eten en gegeten worden en wordt alleen draaglijk door afleiding.

  Zo hebben we onze creativiteit in de loop der tijd verloren. We zijn slaven geworden die aan het lijntje worden gehouden door zelfbenoemde autoriteiten. Op subtiele wijze laten we ons berispen, opsluiten, controleren en beroven we ons van onze basisrechten. Geen knuffels, geen hand die elkaar vasthoudt. Beschaamd strekken we onze ellebogen en vuisten uit om elkaar te begroeten.

   » Lees verder

  Vijandbeelden na 75 jaar bevrijding | Uitpers

  08-05-20 10:59:00,

  (Praag 1945 – wikimedia.org)

  8 mei 1945 betekent de capitulatie van nazi-Duitsland. Voor velen blijft de bevrijding van het fascisme een mijlpaal in de Europese geschiedenis van de vorige eeuw. In België is de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog echter geen feestdag meer, en dat al sinds 1974.  De vrede waarvoor deze dag staat, is echter nu weer meer dan ooit bedreigd.

  Het nazi fascisme werd 75 jaar geleden in Europa verslagen, maar in 2020 is het continent verder verwijderd van een systeem van pan-Europese collectieve veiligheid, inclusief Rusland, dan tijdens de Koude Oorlog.

  Een netwerk van verdragen met de Sovjet Unie werd in de jaren dertig van vorige eeuw voorkomen door de Westerse mogendheden, Oost-Europese landen en nazi-Duitsland. Deze politiek mondde uit in de overeenkomst van München in 1938, waarmee Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Hongarije het groen licht gaven voor de opdeling van Tsjecho-Slowakije. Een ding was duidelijk, niemand zou nazi-Duitsland beletten om de Sovjet Unie te bedreigen, dat al in het oosten geconfronteerd werd met grensconflicten met Japan.

  Vandaag is de vraag gerechtvaardigd of de NAVO en de EU niet op een gelijkaardig spoor zitten tegenover Rusland. Dat hangt af van de belangen van de heersers en het verzet van de bevolking. Maar we kunnen duidelijk een neiging tot westerse grootheidswaanzin en de voorkeur voor militarisering van de situatie vaststellen. Alles wijst erop dat het conflict met Moskou niet van de baan is.

  In dit kader kan de recente verwijdering (vrijdag 3 april 2020) van het standbeeld in Praag van sovjet generaal Konev worden gezien. Waarom nu, in 2020? Hij leidde in 1945 de militaire campagne van terugdringing van de nazitroepen, de bevrijding van Berlijn en Praag. Blijkbaar woog de kritiek over zijn rol in Hongarije 1956 en Praag 1968, in tijden van nieuw vijandbeeld tegenover Moskou, zwaarder door dan z’n aandeel in de bevrijding in 1945.

  Op 19 september 2019 heeft het EU-parlement –  met een meerderheid van 535 stemmen voor, 61 stemmen tegen en 52 onthoudingen –  een resolutie aangenomen, die stelt dat de Tweede Wereldoorlog een direct gevolg was van het beruchte niet-aanvalsverdrag, ook bekend als het Hitler-Stalin-pact, tussen nazi-Duitsland en de Sovjet Unie op 23 augustus 1939. Volgens de EU-parlementsresolutie hadden beide regimes in gelijke mate de verovering van de wereld als doel.

   » Lees verder

  Corona of bevrijding van angst – De Lange Mars plus

  03-05-20 04:16:00,

  Foto R. Vellekoop

  Dat waar alles om draait benoemt Rutte nergens in zijn persconferentie van 21 april. Hij waarschuwt weer voor een piek in de besmettingen die de zorg niet meer aan zou kunnen. Het is een oud recept, maar het werkt nog steeds. Voortdurend hameren pers en politiek op de dreiging van…jawel een nieuwe uitbarsting… Totdat de angstige bevolking doorheeft wat hier werkelijk speelt.

  Dreiging

  De kern van alle verhalen over het corona virus is de dreiging dat het helemaal misgaat. Dat zorgt ervoor dat Nederland op slot zit, terwijl de verwachte ramp uitblijft. Natuurlijk zijn er sterfgevallen te betreuren, maar dat waarvoor dagelijks alle massa media waarschuwen, komt niet.

  Er zijn noodwetten van kracht, die net doen alsof de ramp al heeft plaatsgevonden. De enige werkelijke ramp is echter de stilstand van de economie, waardoor we in een inktzwarte crisis zullen terechtkomen.

  Daarnaast weet niemand wanneer de lock down stopt. Wel dat het virus niet weggaat en dat het steeds van vorm verandert. Net zoals de oorlog tegen de terreur die na 9/11 is uitgeroepen nooit meer verdwijnt, omdat de dreiging van een terreuraanslag blijft.

  Net als virussen zullen er altijd terroristen zijn die mensen aanvallen. Altijd zullen mensen op hun hoede moeten blijven. De lock down heeft geen einde.

  Controle

  Voor het inleveren van de vrijheid krijgen burgers ogenschijnlijk meer controle over covid-19. Maar krijgen ze het daarna ook over de varianten die van dit virus zullen ontstaan?

  De angst is zo buitensporig groot dat veel mensen smeken om een lock down en daarvoor graag hun vrijheid inleveren. Net zoals om de terroristendreiging te beantwoorden, met de sleepnetwet een deel van privacy en vrijheid is weggegeven.

  Helaas is die controle schijn. De mens kan nooit de dood voorkomen. Op geen enkele manier. Na de dreiging van de terroristen en virussen bestaan er nog duizend andere. Denk aan noodweer, verdrinking, tsunami, verbranding, auto-ongeluk, vergiftiging, geweld.

  Zullen we vanaf nu steeds iedere nieuwe bedreiging proberen onder controle te krijgen? Leggen we iedere keer het land plat als er een piek dreigt in het aantal dodelijke verdrinkingsslachtoffers of mensen die sterven aan kanker?

   » Lees verder

  Waarom de bevrijding van het kleine stadje Al-Habit, Idlib zo belangrijk is voor Syrië

  13-08-19 02:02:00,

  ShareTweet


  Foto: Fars News
  Op 12 augustus 2019 werd het stadje Al-Habit in de provincie Idlib bevrijd en veroverd door het Syrische leger, met behulp van de Russische luchtmacht.
  Het stadje ligt dichtbij Khan Shaykun en Ma’arrat al Numan en Jisr-al-Shogour. Op de weg naar de uiteindelijke bevrijding van Idlib.

  MAP; https://www.google.com/maps/place/Hbit,+Syri%C3%AB/@35.67383,36.3602483,9.17z/data=!4m5!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177

  DONEER EN STEUN ONS WERK
  DONATE AND SUPPORT US
  NL30 ABNA 0895 2288 31  

  In 2011 begonnen de zogenaamde opstanden in Da’ara maar ook in Ma’arrat al Numan en natuurlijk Jisr-al-Shogour. Het gebied waar de meeste terroristen zich nu verschansen, m.n. Jisr-al-Shogour zit vol met Hayat Tahrir-as-Sham en de Oeigoeren van de Turkistan Party.

  Het is waar het allemaal begon; https://freesuriyah.wordpress.com/2015/11/20/syrie-de-burgeroorlog-die-een-terroristische-oorlog-is/

  Een plaats genaamd Jisr al-Shugour:

  Jisr al-Shughour is een stad van rond de veertigduizend inwoners in de provincie Idlib, ongeveer ongveer 30 kilometer van de   Turkse grens. Het is bekend om zijn conservatieve soennitische bevolking met een sterke Moslimbroederschap aanwezigheid en is de plaats van een bloedbad in 1980 in dezelfde opstand van het  beroemde Hama bloedbad (onder Hafez al-Assad, Bashar al-Assad heeft hier dus niets mee te doen, de Moslimbroeders spelen een fatale rol in Syrië, zij zijn extreem gewelddadig en net als ISIS kunnen zij alleen met geweld bestreden worden, zelfs de meest pacifistische mens moet dit kunnen beamen) staken het  Baath-partij hoofdkwartier in brand, als gevolg veel slachtoffers.

  In het begin van juni 2011, toen de wreedheden op de schaal van nu nog geen gemeengoed  waren in de huidige crisis, gebeurde er een ander  bloedbad. 120 Veiligheidsleden en een onbekend aantal burgers verloren hun leven. In de nasleep, vluchtten de meeste van de bewoners de stad,  naar Aleppo en andere steden in de buurt, maar enkele duizenden over de Turkse grens, dit is de oorzaak van de eerste golf van vluchtelingen en de eerste kampen werden opgezet  voor hen in het buurland, in een tijd waarin het aantal doden in de crisis werd geschat op ongeveer 1.000 mensen.

  Het aantal leden van van veiligheidsdienst en burgerslachtoffers die  gedood werden is  algemeen aanvaard door alle commentatoren, alleen de redenen verschillen. Volgens officiële overheidsbronnen,

   » Lees verder