Bewijs: ineffectieve lockdowns gebaseerd op gemanipuleerde testcijfers – Frontnieuws

26-02-21 09:25:00,

Politici lijken een gemanipuleerde teststrategie te gebruiken om hun strengere maatregelen er eerst door te krijgen – om deze dan vervolgens omgekeerd op dezelfde manier te rechtvaardigen. Dit is althans de indruk die men krijgt wanneer men de onbewerkte gegevens uit Zwitserland bekijkt. Deze werden onlangs gepubliceerd in een open brief van de Zwitserse medische groep “Aletheia”, die ook met interessante feiten komt en talrijke Corona-mythes weerlegt.

In achtendertig bladzijden deconstrueren de artsen en wetenschappers – aan de hand van wetenschappelijke studies en adviezen van epidemiologische grootheden – het gehele Coronabeleid in hun land en daarmee ook in de meeste andere Europese landen. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre de respectieve maatregelen hun doel hebben gemist. Hoewel een deel ervan oud nieuws is, zijn veel van de zestien gefundeerde bezwaren ook nieuw: bijvoorbeeld dat de lockdowns en de verdere aanscherpingen blijkbaar doelbewust met “bestuurde testen” werden gemanipuleerd, bericht Wochenblick.

Aanstootgevend gerechtvaardigde lockdown – manipulatie met testen

Dit blijkt uit de Zwitserse gegevens waarin de invoering van strengere maatregelen in de 12e, 27e, 37e en 44e kalenderweek wordt vergeleken, waarbij tweemaal een landelijke lockdown werd afgekondigd, eenmaal verplichte mondkapjes werden ingevoerd en eenmaal een Coronamaatregelen-wet werd aangenomen. Verschillende maatregelen – maar ze hebben één ding gemeen: het aantal testen steeg in de weken ervoor, bereikte een hoogtepunt toen ze werden ingevoerd, en daalde daarna scherp.

Dit bewijst volgens de medische deskundigen een “groot en efficiënt manipulatiepotentieel”. Hoe meer tests, hoe meer positieven, met alle gevolgen van dien: “Dit wekt de indruk dat indruk dat de besmettingsgraad in de populatie toeneemt”. En omgekeerd: “Als je na de invoering van maatregelen het aantal tests vermindert, lijkt het alsof de maatregelen hebben gewerkt, want logischerwijs nemen de positieve gevallen ook af”. En de Zwitserse bevinding is geen alleenstaand geval – ruwe gegevens uit meer dan 40 landen wijzen op een soortgelijke tendens.

Grote delen van de bevolking zouden allang immuun kunnen zijn

Hoewel “deze resultaten niets over infecties zeggen” zouden zij niettemin “worden gebruikt om de strategie van de regering te rechtvaardigen”. De reden dat dit functioneert, is dat het virus zich meer verspreidt dan de mogelijkheid om zich te laten testen.

 » Lees verder

Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft – Xandernieuws

03-12-20 05:34:00,

—————————————————————————————————————————————-

‘Tweede Kamer nam onlangs motie van Geert Wilders aan dat vaccinaties niet direct of indirect verplicht mogen worden, maar artsen in Nederland worden dat volgens betrouwbare info tòch’ – ‘Vertrouwen in overheid en media erg beschadigd’

—————————————————————————————————————————————-

Tom Zwitser (Blue Tiger Studio) had gisterenmiddag een gesprek met Peter Grootswagers, die op 29 september filmde hoe hij de corona helpdesk van het RIVM (0800-1351) belde met vragen over het coronavirus. De nietsvermoedende medewerker aan de andere kant van de lijn gaf toe dat corona bijna geen klachten geeft, en dat mensen die nu griepklachten hebben ook als corona worden meegeteld. Het RIVM ontkende dat het gesprek had plaatsgevonden, en de mainstream media beweerden dat het nepnieuws was. Inmiddels heeft Grootswagers met veel moeite het bewijs in handen gekregen dat het gesprek wel degelijk echt was. (Op een rectificatie van de onzin verspreidende Volkskrant hoeven we echter niet te rekenen).

Het gesprek begint met het vertonen van enkele fragmenten uit het filmpje, dat binnen een dag 2 miljoen keer (!) bekeken werd. RIVM medewerker:

‘Van al die besmettingen heeft bijna iedereen geen tot zeer milde klachten. Vandaar dat het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames eigenlijk best relatief laag is. Dat is ook zo als iemand positief getest is en overlijdt aan iets anders, bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Dan wordt dat ook onder corona doden gerekend.’

Peter Grootswagers: ‘Dus in principe hoeven gezonde mensen zich hier eigenlijk niet drukker over te maken als over een gewone griep?’

RIVM: ‘Ja, daar komt het voor de meeste mensen inderdaad op neer. Maar mensen met onderliggende ziektes zoals bijvoorbeeld diabetes of obesitas lopen een wat groter risico. Ook oudere mensen met een verzwakte weerstand, die lopen wel risico. Maar dat is met griep niet anders, dan hebben die mensen ook een verhoogd risico.’

‘Schokkende antwoorden’

Grootswagers vertelt dan aan Zwitser dat hij dat telefoontje pleegde omdat hij vond dat er in de mainstream media maar heel weinig vragen werden gesteld. ‘Die heb ik toen (aan het RIVM) gesteld, en zoals we konden zien heb ik toen schokkende antwoorden gekregen.’

Zwitser: ‘Het RIVM antwoordde dat 98% van de mensen geen of milde klachten heeft. Verder een rare uitkomst wat betreft die overlijdens.’

Grootswagers: ‘Ja,

 » Lees verder

Bewijs dat straling van mobiele telefoons bijen doodt.

02-12-20 04:35:00,

Europa en Noord-Amerika kampen de laatste jaren met bijensterfte. Hele bijenvolken worden dood in het nest aangetroffen, of zijn domweg met onbekende bestemming verdwenen. Dat baart zorgen vanwege de rol van bijen bij de bestuiving van gewassen, juist ook in de commerciële landbouw. Ook honingbijen hebben te maken met bijensterfte. Het is normaal dat een percentage van de honingbijvolken sterft. Zwakke bijenvolken sterven meestal in de winter en normaal gesproken zal zo ’n 10% van het aantal bijenvolken doodgaan. Maar in sommige jaren gaan er veel meer dan 10% van de bijenvolken verloren. Dit is níet normaal en één van de oorzaken is hoogstwaarschijnlijk het gebruik van de kunstmatige straling.

Bijen zijn stralingszoekers van de natuurlijke straling
Bijen en wespen zijn ook echte straalzoekers. Bijenkorven die op een bepaalde soort natuurlijke straling staan hebben een hogere opbrengst. Met nadruk op natuurlijke soort straling. Echter: er zijn steeds meer overtuigingen dat bijen niet tegen de straling van zendmasten en masten voor mobiele telefonie kunnen en dat hierdoor veel bijen dood gaan, de kunstmatige straling.

Kunstmatige straling
Kunstmatige of technische straling door mensen gemaakt. Elektromagnetische velden (EMV) van o.a. de draadloze telefoons, mobiele netwerken en wifi verstoren de navigatiesystemen van de insecten en daarmee hun immuunsysteem.

Bewijs in 2020
Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union (Nabu) op 27 november 2020. In 72 wetenschappelijke papers van de 83 die ze analyseerden, ontdekten dat de straling een schadelijke invloed had op insecten, en vooral op bijen, wespen en vliegen. De straling van mobiele telefoons en wifi veroorzaken de meeste schade. Het activeert een biochemische kettingreactie bij de insecten die hun circadiane ritmes en immuunsysteem ontregelt. Het verstoort ook hun vermogen om te navigeren, omdat ze interfereren met de magnetische velden waarop de insecten vertrouwen.

De Nabu, gevestigd in Duitsland, is pessimistisch dat er iets zal veranderen. ‘Het grijpt in op onze dagelijkse gewoonten en achter mobiele communicatietechnologie zitten krachtige economische belangen,’ meent Johannes Enssle, hoofd van de zuidelijke sectie van Nabu. In feite zal het probleem waarschijnlijk verergeren met de introductie van de 5G-technologie, die ongeveer honderd keer krachtiger is dan 4G en de eerdere netwerken die de Nabu heeft beoordeeld.

Onderzoekers van de universiteit van Punjab over de invloed van mobiele telefonie en de bijensterfte
De oorzaak voor de bijensterfte of het verdwijnen van de bijenvolken is nog steeds zogenaamd onbekend.

 » Lees verder

Viruswaanzin eist bewijs RIVM – Viruswaanzin

24-07-20 07:17:00,

“Adviezen OMT moeten onderbouwd”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 juli 2020-  Viruswaanzin sommeert het RIVM om binnen twee dagen bewijsstukken te overleggen ter onderbouwing van de door het OMT opgestelde adviezen. Ondanks herhaalde verzoeken weigert het instituut de gevraagde stukken openbaar te maken. Een kort geding is nu aangezegd.  

Volgens Jeroen Pols vereisen de adviezen een deugdelijke onderbouwing omdat ze de basis vormen van ingrijpende besluiten.  ‘Dit betekent een heldere uitleg waarom voor een bepaalde maatregel gekozen is en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn. De gespreksverslagen moeten dan ook openbaar gemaakt worden’, aldus Pols. Ook baseert het OMT haar adviezen op wetenschappelijke onderzoeken die zij weigert openbaar te maken.

Een ander pijnpunt is de betrouwbaarheid van de PCR-test.  Op dit moment doet het RIVM ruim 14 duizend tests per dag. Elke positieve uitslag beschouwt het RIVM als een besmetting. Dit terwijl de test volgens een onlangs gepresenteerd wetenschappelijk onderzoek van de Deutsche Akkreditierungsstelle, het Duitse TNO,  een foutmarge heeft van een paar procent. Op dit moment zijn er zo weinig positieve uitslagen dat dit mogelijk verklaard wordt door foute testresultaten. Pols ‘Dit is heel actueel. De beleidsmakers bedreigen de bevolking met nieuwe maatregelen en mondkapjes. Je zou de indruk krijgen dat op dit moment opzettelijk een tweede golf geproduceerd wordt.’

Ook het gebruik van modellen bij voorspellingen is omstreden. Onlangs verhoorde een onderzoekscommissie van het Britse parlement een aantal staatsvirologen waaronder Neil Ferguson. De halve wereld ging in lockdown nadat hij op basis van een model miljoenen doden voorspelde. Nu zegt hij dat met modellen helemaal geen voorspellingen  gedaan kunnen worden.

Neil Ferguson: “Wij gaan altijd uit van meerdere scenario’s die tot verschillende uitkomsten leiden. Het ergste scenario realiseert zich bijna nooit. Ik hoop dat overheden niet alleen op basis van mijn voorspellingen beslissingen genomen hebben. Dat zou onverstandig zijn.” Viruswaanzin wil weten welke modellen het RIVM gebruikt bij de ramingen, van welke aannames uitgegaan is en welke rol de uitkomsten gespeeld hebben bij de adviezen.

Het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de 1,5-meterregel is ook een probleem. Pols: ’Deze regel verwoest onze samenleving terwijl het nut en de noodzaak nooit is aangetoond.’

Als het RIVM geen gevolg geeft aan de sommatie, zal onmiddellijk een kort geding aangevraagd worden.

 » Lees verder

Weer bewIJS te over.. Wanneer stopt de klimaatfraude..??

09-06-19 12:44:00,

Hoe zeggen ze dat? ‘It’s under your nose’..
Of misschien beter:  ‘In your face’..?!
x
x
Weer bewIJS te over..
Wanneer stopt de klimaatfraude..??

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Regelrechte fraude is het. Die klimaathoax. Als er aan de ene kant wetenschappers zijn die de theorieën over klimaatveranderingen steunen en aan de andere kant MINSTENS evenzovele deskundige wetenschappers verklaren dat het grote onzin is, om de conclusies te trekken die de andere groep publiceert, dan is er toch geen eensluidende conclusie. Als deze jongens het al niet eens zijn, HOE KUN JE DAN klimaatmaatregelen afkondigen, die de hele wereldbevolking miljarden en miljarden gaan kosten,,? En je kunt het natuurlijk ook verwoorden, zoals Michael O’Leary van RyanAir dat doet, helemaal onderaan dit artikel…

En dan is er het argument van medemensen: Toch ben ik blij dat er wat aan gedaan wordt’.. Tja, dan zijn we natuurlijk helemaal van God los nietwaar..? Als we op basis van valse data, conclusies gaan trekken en daar dan vervolgens heel blij mee zijn..?? Zoals het ‘officiële verhaal’ van 9/11 een hoax is? ‘Nou, so what, ik ben in ieder geval blij dat er wat gedaan wordt aan die militante islam’..! En dat dan veel van die militante mensen volledig gebrainwashed zijn, zodat ze meedoen met militante acties voor hun geloof..? Enzovoort. Maar terug naar de idiotie van de ópwarming van de Aarde’.. Of was het nou ‘klimaatverandering’..??

KIJK GEWOON NAAR ESSENTIËLE BERICHTEN!!
Mogen we niet meer naar berichten kijken, die feitelijk verklaren dat al het ge-OH over klimaatverandering feitelijk een HOAX is..? Moet het deel van de mensheid dat zich besodemietert voelt en EERLIJK onderzoek wil, met consensus voor iedereen, zijn mond houden.. Nou, dat dachten we niet. Zullen we dan nog maar weer eens RECENTE INFO aanreiken, om te laten zien, dat er van een klimaatverandering sprake kan zijn, maar dat dát vooralsnog niet betekent dat het:
a. opwarming van de Aarde door CO2 betekent
b. veroorzaakt wordt door de mens, die deze CO2 ongebreideld de atmosfeer in brengt.
c. een andere oorzaak zou kunnen zijn. Wat te denken van inter-planetaire veranderingen. Zoals de bewezen feiten aantonen. Zie deze video:

Het ene ná het andere bericht over de opwarming-van-de-Aarde-ONZIN
Het zal je ongetwijfeld ook opgevallen zijn.

 » Lees verder