Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen – samenvatting rechtszaak | Stichting Vaccin Vrij

viruswaarheid-eist-bewijsstukken-onderbouwing-maatregelen-–-samenvatting-rechtszaak-|-stichting-vaccin-vrij

29-08-20 05:48:00,

 
Op 24-08-20 kondigde mr. Jeroen Pols aan dat Viruswaarheid in een kortgeding bewijsstukken eist van de onderbouwing van de Corona-maatregelen. Het kortgeding over de geheime documenten heeft inmiddels plaatsgevonden, en de beelden ervan vindt u in de YouTube onderaan het artikel. In 30 minuten worden aan de hand van veertien fragmenten, de meest opvallende punten uit deze rechtszaak die ruim twee uur duurde aan de hand van veertien fragmenten samengevat.

Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen

Rotterdam – 21 augustus 2020 – Viruswaarheid eist aanstaande maandag in kort geding bewijsstukken van het RIVM. Deze zijn noodzakelijk om de onrechtmatigheid van de maatregelen aan te tonen. Jeroen Pols: “Iedere dag loopt de schade verder op terwijl er in geen velden of wegen een pandemie te bespeuren is. De mensen hebben het recht om te weten of de beleidsmakers juist handelen.”

Persoonlijk overtuigen

De rechter oordeelde eerder in kort geding dat Viruswaarheid “kennelijk de mening is toegedaan dat de staat gehouden is hen er (persoonlijk) van te overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enig juiste aanpak is.” Dit was echter niet de strekking van de vordering. Viruswaarheid stelde niet meer dan dat een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt en de noodzaak van de maatregelen niet is aangetoond. Een voortduren van de maatregelen is daarmee volgens Viruswaarheid onrechtmatig.

Vertrouwen

De houding van de overheid en de rechtspraak is dat de “bevolking er maar op moet vertrouwen dat het allemaal goed zit.” Zo werkt dat niet in een rechtsstaat. Grondrechten kunnen alleen ingeperkt worden als dit “noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat”. Dat moet aangetoond worden door de onderliggende afwegingen en feiten van het beleid te documenteren. Het RIVM weigert echter cruciale bewijsmiddelen open te leggen.

Pienter Corona-onderzoek

Zo dient het RIVM het Pienter Corona-onderzoek op tafel te leggen. Dit is een representatief onderzoek naar de verspreiding van antistoffen tegen corona onder de bevolking om te bepalen in hoeverre groepsimmuniteit ontstaat. Ook de infection fatality rate is mede hierop gebaseerd. Viruswaarheid vermoedt dat de gepubliceerde resultaten niet overeenstemmen met de inhoud van het rapport. De uitkomsten zijn namelijk identiek aan het Sanquin-onderzoek terwijl hier een selectie van donoren heeft plaatsgevonden.

 » Lees verder

Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen – Viruswaarheid

viruswaarheid-eist-bewijsstukken-onderbouwing-maatregelen-–-viruswaarheid

22-08-20 05:33:00,

Kort geding RIVM: maandag 24 augustus 2020 om 15.00 uur

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 21 augustus 2020 – Viruswaarheid eist aanstaande maandag in kort geding bewijsstukken van het RIVM. Deze zijn noodzakelijk om de onrechtmatigheid van de maatregelen aan te tonen. Jeroen Pols: “Iedere dag loopt de schade verder op terwijl er in geen velden of wegen een pandemie te bespeuren is. De mensen hebben het recht om te weten of de beleidsmakers juist handelen.” 

Persoonlijk overtuigen

De rechter oordeelde eerder in kort geding dat Viruswaarheid “kennelijk de mening is toegedaan dat de staat gehouden is hen er (persoonlijk) van te overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enig juiste aanpak is.” Dit was echter niet de strekking van de vordering. Viruswaarheid stelde niet meer dan dat een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt en de noodzaak van de maatregelen niet is aangetoond. Een voortduren van de maatregelen is daarmee volgens Viruswaarheid onrechtmatig.     

Vertrouwen

De houding van de overheid en de rechtspraak is dat de “bevolking er maar op moet vertrouwen dat het allemaal goed zit.” Zo werkt dat niet in een rechtsstaat. Grondrechten kunnen alleen ingeperkt worden als dit “noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat”. Dat moet aangetoond worden door de onderliggende afwegingen en feiten van het beleid te documenteren. Het RIVM weigert echter cruciale bewijsmiddelen open te leggen. 

Pienter Corona-onderzoek

Zo dient het RIVM het Pienter Corona-onderzoek op tafel te leggen. Dit is een representatief onderzoek naar de verspreiding van antistoffen tegen corona onder de bevolking om te bepalen in hoeverre groepsimmuniteit ontstaat. Ook de infection fatality rate is mede hierop gebaseerd. Viruswaarheid vermoedt dat de gepubliceerde resultaten niet overeenstemmen met de inhoud van het rapport.  De uitkomsten zijn namelijk identiek aan het Sanquin-onderzoek terwijl hier een selectie van donoren heeft plaatsgevonden. 

Validatie-onderzoek PCR-testen

Het RIVM moet ook de validatie-onderzoeken van de PCR-testen overleggen. De beleidskeuzes en de monitoring van de epidemie zijn gebaseerd op de uitkomsten van deze testen. Ook hebben de testresultaten grote gevolgen voor het leven van positief geteste personen die immers aan vrijheidsbeperkende maatregelen blootgesteld worden. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de PCR-test enkele procenten vals positieve uitkomsten geeft. Dit komt onder meer door kruisreacties met andere virussen.

 » Lees verder