Wat bezielt de Europese Unie? | Wakker Mens

08-04-21 10:29:00,

Ik had niet gedacht dat dit een serie(1)Zie ook ons artikel: Wat bezielt de Verenigde Staten zou worden, maar helaas volgt de EU de Amerikaanse lijn en kondigt eveneens nieuwe sancties tegen Rusland en China af.

blank

Europese sancties tegen China

[ik vertaal hier een artikel van Anti-Spiegel], met mijn eigen aanvulling voor Nederland]

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben maandag onder meer sancties opgelegd aan vier Chinezen en een Chinese organisatie wegens de vermeende onderdrukking van de Oeigoeren. Brussel dacht waarschijnlijk dat China – zoals Rusland dat gewoonlijk doet – zou reageren met eenzelfde aantal tegensancties en was dan ook dienovereenkomstig geschokt toen China tegensancties instelde tegen tien Europeanen en vier EU-instellingen tegelijk. Der Spiegel bericht hierover als volgt:

“Diplomaten gingen er de laatste tijd van uit dat vergeldende maatregelen van de kant van Peking gematigd zouden uitvallen – al was het maar om de Europeanen niet in de armen te drijven van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die de EU wil overhalen tot gezamenlijke acties tegen China op bepaalde terreinen. Deze hoop lijkt zich nu niet bewaarheid te hebben.”

China is Rusland niet en laat dit ook duidelijk blijken. De Chinezen beschouwen het, nog meer dan de Russen, als  een aanmatiging wanneer een Westerling hen probeert te vertellen hoe hun politiek eruit dient te zien.  Dit verschil in waarneming is vermoedelijk ook door het feit bepaald dat Rusland in cultureel opzicht een veel nauwere band met West-Europa heeft, omdat West-Europa en Rusland in tegenstelling tot China, duizend jaar van een gezamenlijke historische ontwikkeling met elkaar delen. Voor China daarentegen ligt Europa heel ver weg.
De sancties waren geenszins een idee van Brussel. Zij zijn een idee van de VS, die niet slechts door de VS en de EU ten uitvoer worden gebracht, maar ook Canada en het VK hebben op dezelfde dag soortgelijke sancties opgelegd met eenzelfde redenering. Dit was dus een gecoördineerde actie van het “collectieve Westen”, zoals het tegenwoordig in Rusland wordt genoemd.

Duitsers en Nederlanders op de Chinese sanctielijst

Een van de Duitsers op de Chinese sanctielijst is Reinhard Bütikofer. De groene politicus is in Brussel een van de felste scherpslijpers tegen China,

 » Lees verder

Wat bezielt de Verenigde Staten? | Wakker Mens

27-03-21 11:47:00,

Een hele prestatie – begin van de week beledigt Biden Poetin , en twee dagen later jaagt het gastland  Amerika de Chinese delegatie tegen zich in het harnas.

Het is een van de gouden regels van de diplomatie om je gesprekspartner niet te beledigen of woedend te maken, want dan is het gesprek gauw afgelopen. Als het doel van de onderhandeling was tot constructieve overeenkomsten te komen, kan men dat in zo’n situatie dan wel vergeten.

De Amerikanen kennen deze regels uiteraard ook wel, en als ze deze willens en wetens schenden, dan zijn er wellicht achterliggende bedoelingen. Stevent de VS op een confrontatie af?

In de Chinese cultuur is gezichtsverlies iets heel verschrikkelijks, en juist dit is nu volgens de Chinese waarneming gebeurd. Blinken heeft de delegatie nauwelijks begroet voordat die voor lopende camera’s een lijst aantijgingen tegen China begon op te lepelen.

Ik al heb gezegd dat de betrekkingen tussen de VS en China concurrerend zullen zijn waar ze concurrerend moeten zijn, coöperatief waar ze coöperatief kunnen zijn, confronterend waar ze confronterend moeten zijn. Wij zullen het hebben over onze grote bezorgdheid over het optreden van China, onder meer in Xinjiang, Hongkong, Taiwan, de cyberaanvallen op de Verenigde Staten, en de economische druk op onze bondgenoten. Elk van deze acties vormt een bedreiging voor de op regels gebaseerde wereldorde, die de stabiliteit in de wereld waarborgt“, aldus staatssecretaris, Anthony Blinken.

De Chinezen stelden een dergelijke arrogantie niet op prijs en wezen hun onderhandelingspartners voor lopende camera’s erop dat de elementaire diplomatieke etiquette in acht moest worden genomen. De reactie was scherp, op dezelfde toon als de Amerikaanse uitspraken.

China heeft in het verleden nooit ongegronde beschuldigingen van de VS getolereerd en zal dat ook in de toekomst niet doen. In de afgelopen jaren zijn de legitieme rechten en belangen van China op flagrante wijze geschonden, wat heeft geleid tot een periode van ongehoorde problemen in de betrekkingen tussen China en de VS,” benadrukte minister van buitenlandse zaken, Wang Yi.

Laat ik hier zeggen dat de V.S. in aanwezigheid van de Chinezen niet het recht hebben om te stellen dat zij vanuit een machtspositie met China zullen praten. En zelfs 20 of 30 jaar geleden had de V.S.

 » Lees verder