Ad Broere: Geld in de bijrol – De Lange Mars Plus

ad-broere-geld-in-de-bijrol-8211-de-lange-mars-plus

25-01-19 08:59:00,

Ad Broere legt in dit boek uit waardoor het geldstelsel steeds weer vastloopt en hoe het kan dat een kleine groep profiteert van de winstmogelijkheden van het financiële systeem. Daarnaast is het ook een boek van hoop, want het laat zien hoe het anders kan, met de mens, de natuur en de samenleving als spil waar het om draait en juist met het geld in de bijrol.

Het is een geweldig naslagwerk voor mensen die willen weten hoe de financiële sector georganiseerd is. Broere behandelt ook tal van gebeurtenissen uit het recente verleden. Bijvoorbeeld de Griekse schuldenkwestie, het burgerinitiatief Ons Geld, de kwestie op IJsland, FED, ECB, lokale of complementaire geldinitiatieven, financiering van de woningmarkt, de zorg en de pensioenen, enzovoort.

Al vrij vroeg in zijn boek schudt Ad Broere de argeloze lezer wakker door onomwonden te stellen dat:

“Met uitzondering van een paar duizend zeer machtigen zijn alle zeven miljard aardbewoners gevangen in een misdadig schuld creërend systeem, dat zich de afgelopen driehonderd jaar tot in zijn perfectie heeft ontwikkeld. Dit systeem is gericht op slavernij en horigheid. Het heeft diep ongeluk bij gewone, fatsoenlijke mensen tot gevolg en het veroorzaakt oorlogen, schuld, honger, armoede, vervuiling en verdeeldheid. Het dwingt mensen om in een tredmolen te leven van hersenloze massaconsumptie.”

Hij neemt de lezer mee aan de hand en legt uit dat geld wordt gecreëerd door het uit te lenen, aan mensen en bedrijven of overheden die schulden maken. Het is dan aardig om je te realiseren dat wanneer er ergens schulden zijn hier steeds vorderingen tegenover staan. Anders gezegd om rijk te worden zal je geld bij anderen moeten weghalen en hen armer maken.

Geduldig vertelt Ad over het ‘met geld geld verdienen’ en dat dit niets met de wezenlijke functie van geld te maken heeft. Hij ziet geld verdienen met renteheffing en speculatie als iets parasitairs, ‘deze deelnemers aan het casino produceren geen waarde’.

‘Geld werkt niet, mensen werken.’

Hij staat stil bij de centrale van de centrale bankiers en de publieke geldschepping. Zo blijkt dat er weer niets nieuws onder de zon is omdat zowel de Amerikaanse als de Britse overheid op een zeker moment in hun geschiedenis wel degelijk geld aan het scheppen waren zonder tussenkomst van banken zoals dat tegenwoordig het geval is.

 » Lees verder

Over ‘Geld in de Bijrol’

Over ‘Geld in de Bijrol’

01-09-18 08:32:00,

Het zogenoemde ‘moderne bankieren’ is al vanaf het begin van de 18e eeuw de oorzaak van voortdurend terugkerende crisissen, armoede en lijden bij het grootste deel van de mensheid. Tegelijkertijd is er de extreme rijkdom bij enkelen, die de macht hebben om overheden voor hun doeleinden te manipuleren. Desondanks lijkt er voor de grote meerderheid nog steeds niet voldoende te zijn voorgevallen om rigoureus een eind te maken aan het huidige financiële systeem.

Voor de weinigen die wakker zijn geworden is het verbijsterend om te moeten constateren dat er bij zoveel mensen nog steeds een blind vertrouwen is in dit onrechtvaardige en onredelijke geldstelsel. Het lijkt hen niet uit te maken dat de acht rijksten in de wereld evenveel bezitten als zestig procent van de hele wereldbevolking en vooral dat hun rijkdom ontelbare anderen tot armoede veroordeelt.

Gandhi

Het gaat echter niet alleen om de extreme rijkdom van een relatief klein aantal mensen. Aan deze rijkdom kleeft een enorme macht, die ongezien wordt uitgeoefend via politiek, banken, grote ondernemingen en instituten zoals de BIS Bank en het IMF. Door het bezit van deze macht zijn de relatief weinigen in staat om de rest van de mensheid te veroordelen tot economische slavernij.
Steeds meer mensen hebben geen of oninteressant werk, worden onderbetaald of werken freelance en verdienen goed zolang de opdrachtgever hen kan gebruiken. Als de economische groei afneemt dan zijn zij de eersten die hun werk verliezen. Internationalisering en automatisering zouden verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid ligt de verantwoordelijkheid bij de rijken, die -gedreven door een onverzadigbare honger naar meer – hun geld investeren in ondernemingen en projecten die mensonafhankelijk zijn door een hoge graad van technologische ontwikkeling en/of die gebruik maken van goedkope arbeid.

Multinationale ondernemingen – inclusief de grote banken – werken voor het aandeelhoudersbelang. Dit is hun hoogste doel. Grote beleggingsfondsen hebben aandelen in deze multinationale ondernemingen, vooral aangekocht met geld van de rijken. Diezelfde multinationale ondernemingen hebben een toenemende greep op de wereldeconomie. Het midden- en kleinbedrijf is in veel landen over de hele wereld weggevaagd door oneerlijke concurrentie en met steun van overheden door gunstige belastingmaatregelen en andere oneerlijke bevoordelingen. Tenzij de piramidestructuur met relatief weinig extreem rijken aan de top en de bezitloze massa’s onderin wordt doorbroken,

 » Lees verder