Bilderberg Kajsa Ollongren volledig ontmaskerd…! – INDIGNATIE

bilderberg-kajsa-ollongren-volledig-ontmaskerd…!-–-indignatie

01-11-19 04:44:00,

Was jij vergeten, dat D’66-‘corryfee’ Kasja Ollongren, ooit de vertrouweling/rechterhand was van Mark Rutte..? Ollongren (1967) was rond 2015 als hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken nog de rechterhand van premier Rutte.. De hoogste ambtenaar kan zo naar beide kanten haar werk doen. Top-ambternaren op dat ministerie besturen en de premier ‘advies’ geven over ‘wat er speelt’. 22 Jaar geleden kwam ze werken bij het ministerie van Economische Zaken en werkte in verschillende hoge functies tot 2007. Toen stapte ze over naar het ministerie van Rutte.

ollongren

Samen met burgemeester Aboutaleb, Mark Rutte en Alexander van Oranje, komt in 2016 ineens ‘tevoorschijn’ bij de Bilderbergconferentie.. Een wethouder van Amsterdam..? Waarop is haar aanwezigheid aldaar gebaseerd..? Maar zoals een goed voorbeeld (Pechtold) betaamt, doet ook deze ‘democraat-in-hart-en-nieren’ geen enkele uitspraak over (de reden van) haar aanwezigheid aldaar…

Maar in 2014 vertrok ze uit Den Haag om voor D’66 wethouder in Amsterdam te worden. Als locoburgemeester nam ze -tijdelijk- de taken waar van de overleden burgemeester Van der Laan. Haar werk aldaar wordt ook -net als haar andere daden- haarfijn geanalyseerd door Martin Bosma (PVV) in de presentatie die hij in de Tweede Kamer gaf, afgelopen week.

BRON:www.wanttoknow.nl/

We willen je aanraden geen minuut van deze uiterst goed voorbereide presentatie van Bosma te misseen. Hoewel we geen hoge pet ophebben met het PVV-gedachtengoed, is Martin Bosma naar ons idee, altijd goed voor een haarscherpe analyses. En dit keer onderschrijven we ook zijn conclusies over ‘gravin Kajsa’.. Over die titel trouwens, waar ze nogal protserig mee doet:

Kajsa Ollongren is lid van het van origine Fins-adellijke geslacht Ollongren (oorspronkelijk Ållongren) en dochter van de Nederlandse informaticus en sterrenkundige Alexander Ollongren, die in 2002 werd ingelijfd bij de Nederlandse adel. Hierdoor mag Kajsa Ollongren zich officieel jonkvrouw noemen en bijzonder is dat ze door haar Zweedse moeder, naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit kan voeren en voert. Een dubbel paspoort dus. Kijk naar het relaas van Martin Bosma:

Wat is méér ‘nep’: Kajsa Ollongren zélf of haar nepnieuws-inquisitie’..?
Afgelopen week was de Tweede Kamer met herfstvakantie, of ‘reces’ zoals dat in die kringen dan heet. De vrijdag vóór het reces, 18 oktober, als de Tweede Kamer al naar huis is,  » Lees verder

Bilderberg Kajsa volledig ontmaskerd…!

bilderberg-kajsa-volledig-ontmaskerd…!

30-10-19 08:37:00,


x
x
Bilderberg-Kajsa volledig ontmaskerd…

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Was jij vergeten, dat D’66-‘corryfee’ Kasja Ollongren, ooit de vertrouweling/rechterhand was van Mark Rutte..? Ollongren (1967) was rond 2015 als hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken nog de rechterhand van premier Rutte.. De hoogste ambtenaar kan zo naar beide kanten haar werk doen. Top-ambternaren op dat ministerie besturen en de premier ‘advies’ geven over ‘wat er speelt’. 22 Jaar geleden kwam ze werken bij het ministerie van Economische Zaken en werkte in verschillende hoge functies tot 2007. Toen stapte ze over naar het ministerie van Rutte.

Maar in 2014 vertrok ze uit Den Haag om voor D’66 wethouder in Amsterdam te worden. Als locoburgemeester nam ze -tijdelijk- de taken waar van de overleden burgemeester Van der Laan. Haar werk aldaar wordt ook -net als haar andere daden- haarfijn geanalyseerd door Martin Bosma (PVV) in de presentatie die hij in de Tweede Kamer gaf, afgelopen week. We willen je aanraden geen minuut van deze uiterst goed voorbereide presentatie van Bosma te volgen. Hoewel we geen hoge pet ophebben met het PVV-gedachtengoed, is Martin Bosma naar ons idee, altijd goed voor een haarscherpe analyse. En dit keer onderschrijven we ook zijn conclusies over ‘gravin Kajsa’.. Over die titel trouwens, waar ze nogal protserig mee doet:

Kajse Ollongren is lid van het van origine Fins-adellijke geslacht Ollongren (oorspronkelijk Ållongren) en dochter van de Nederlandse informaticus en sterrenkundige Alexander Ollongren, die in 2002 werd ingelijfd bij de Nederlandse adel. Hierdoor mag Kajsa Ollongren zich officieel jonkvrouw noemen en bijzonder is dat ze door haar Zweedse moeder, naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit kan voeren en voert. Een dubbel paspoort dus. Kijk naar het relaas van Martin Bosma:

Wat is méér ‘nep’: Kajsa Ollongren zélf of haar nepnieuws-inquisitie’..?
Afgelopen week was de Tweede Kamer met herfstvakantie, of ‘reces’ zoals dat in die kringen dan heet. De vrijdag vóór het reces, 18 oktober, als de Tweede Kamer al naar huis is, laat Ollongren het rapport vrijgeven, waarin de conclusies staan van haar vermeende inquisitie naar ‘nepnieuws’.. Want dé politiek, in de figuur van Ollongren natuurlijk, had besloten dat het weleens zou gaan beslissen over wat ‘nep’ was en wat écht nieuws… Alleen al het feit dat je een subjectieve journalistieke levensader in de Nederlandse (en Europese) industrie het leven moeilijk wilt maken,

 » Lees verder

De Lange Arm Van De Bilderberg Groep, door Manlio Dinucci

de-lange-arm-van-de-bilderberg-groep,-door-manlio-dinucci

06-06-19 06:27:00,

De laatste jaren zijn er veel belachelijke verhalen geschreven over de Bilderberg Groep. Vanuit de documenten is het echter mogelijk om een betrouwbare visie samen te stellen. Talloze onderzoekers hebben hieraan gewerkt. Het is absoluut geen wereldregering, maar een netwerk van invloed, samengesteld door de CIA en MI6, bedoeld om de NAVO te ondersteunen.

JPEG - 27.2 kB
De aankomst van Henry Kissinger en Mike Pompeo in het Montreux Palace voor de 67e jaarvergadering van de Bilderberg Groep.

Drie Italianen werden dit jaar uitgenodigd voor de vergadering van de Bilderberg Groep, die werd gehouden in Montreux in Zwitserland, tussen 30 mei en 2 juni. Een andere journalist was uitgenodigd met Lili Gruber, de presentator van de tv-zender La7, en nu de vaste gastheer van de Bilderberg-groep – dit was Stefano Feltri, assistent-directeur van Fatto Quotidiano, geregisseerd door Marco Travaglio. De «derde man» gekozen door de Bilderberg is Matteo Renzi, senator voor de Partito Democratico, en oud-voorzitter van de Raad.

De Bilderberg Groep, formeel opgericht in 1954 op initiatief van bepaalde Amerikaanse en Europese ’eminente burgers’, werd in werkelijkheid gecreëerd door de CIA en de Britse geheime dienst MI6, om de NAVO tegen de USSR te ondersteunen [1]. Na de Koude Oorlog bleef het dezelfde rol spelen ter ondersteuning van de strategie van de VS en de NAVO.

De gasten van deze jaarlijkse vergaderingen zijn bijna uitsluitend burgers van West-Europa en Noord-Amerika. Ze tellen ongeveer 130 vertegenwoordigers uit de wereld van politiek, economie, het leger, de grote media en de geheime diensten, die formeel op persoonlijke titel deelnemen. Ze verzamelen zich achter gesloten deuren in luxe hotels, elk jaar in een ander land, en worden beschermd door draconische militaire beveiligingssystemen. Er mogen geen journalisten of waarnemers toegang krijgen en er wordt nooit een communiqué gepubliceerd. De deelnemers worden gezworen te zwijgen – ze mogen niet eens de identiteit bekendmaken van de sprekers die hen mogelijk informatie hebben gegeven (in totale veronachtzaming met hun afgekondigde ’transparantie’). We weten alleen dat ze dit jaar vooral praatten over Rusland en China, ruimtelijke installaties, een stabiele strategische orde en over de toekomst van het kapitalisme.

De meest belangrijke aanwezigheden waren dit jaar, zoals gebruikelijk, die van de VS; Henry Kissinger, «historische figuur» van de Groep met bankier David Rockefeller (oprichter van de Bilderberg en de Trilaterale Commissie,

 » Lees verder

The long arm of the Bilderberg Group, by Manlio Dinucci

the-long-arm-of-the-bilderberg-group,-by-manlio-dinucci

05-06-19 03:25:00,

For the last few years, many ridiculous stories have been written about the Bilderberg Group. However, working from the documents, it is possible to piece together a reliable vision. Numerous researchers have been working on this. It is absolutely not a world government, but a network of influence, composed by the CIA and MI6, intended to support NATO.

JPEG - 27.2 kb
The arrival of Henry Kissinger and Mike Pompeo at the Montreux Palace for the 67th annual meeting of the Bilderberg Group.

Three Italians were invited to this year’s meeting of the Bilderberg Group, which was held at Montreux in Switzerland, between 30 May and 2 June. Another journalist was invited with Lili Gruber, the host of the TV channel La7, and now the permanent host of the Bilderberg Group – this was Stefano Feltri, assistant director of Fatto Quotidiano, directed by Marco Travaglio. The « third man » chosen by the Bilderberg is Matteo Renzi, senator for the Partito Democratico, and ex-President of the Council.

The Bilderberg Group, constituted formally in 1954 on the initiative of certain US and European « eminent citizens », was in reality created by the CIA and the British secret service MI6, in order to support NATO against the USSR [1]. After the Cold War, it continued to play the same role in support of the strategy of the USA and NATO.

The guests of these annual meetings are almost exclusively citizens of Western Europe and North America. They number approximately 130 representatives from the world of politics, economy, the military, the major media and the secret services, who, formally speaking, participate in a personal capacity. They gather behind closed doors in luxurious hotels, each year in a different country, and are protected by draconian military security systems. No journalists or observers are allowed access, and no communiqué is ever published. The participants are sworn to silence – they are not even allowed to reveal the identity of the speakers who may have given them information (in total disregard of their proclaimed « transparency »). We only know that this year, they talked mostly about Russia and China, spatial installations, a stable strategic order, and of the future of capitalism.

The most important presences this year,

 » Lees verder

Waarom #Bilderberg conferenties niet zo onschuldig zijn als #NOS wil doen lijken – De Lange Mars Plus

waarom-#bilderberg-conferenties-niet-zo-onschuldig-zijn-als-#nos-wil-doen-lijken-–-de-lange-mars-plus

01-06-19 04:04:00,

De 67e Bilderberg Conferentie vindt plaats van 30 mei tot 2 juni 2019 in Montreux, Zwitserland. Zonder de alternatieve media van het internet zouden de meeste mensen zelfs van het bestaan van de jaarlijkse Bilderberg conferenties niets afweten. Ook zouden zij daardoor niet op de hoogte zijn dat niet de macht bij het volk ligt (‘democratie) maar bij anderen en op welke manier dat georganiseerd is. Bilderberg is namelijk een (verhulde) uiting van die machtsorganisatie. Ongeacht wat de spreekbuis van de regering, de NOS, daar ook over schrijft.

NOS

Volgens de NOS wordt er ‘achter gesloten deuren van gedachten gewisseld’ tijdens de conferentie van de Bildergerg groep in Zwitserland voor de 67e kaar. Deze keer is de plaats Montreux de verzamelplaats. De grote kwaal waaraan de berichtgeving van de NOS leidt is dat het erom gaat aandacht te besteden aan wat ze niet melden en op welke manier. Zo ook deze keer. Blijkbaar hebben ze van hogerhand de opdracht gekregen een ‘stukje’ te wijden aan de Bilderberg conferentie. Ze kunnen niet anders, want ieder jaar sinds de introductie van het world wide web storten de alternatieve media zich op deze bijeenkomst. Vandaar dat de NOS het alom misbruikte woord ‘conspiracydenkers’ in hun online bericht neerpennen en voegen zij subtiel toe:’In welke mate je daarin gelooft, is voor iedere complotdenker anders’. Met andere woorden als je gelooft dat er meer gebeurt dan het onschuldige ‘vrijuit kunnen discussiëren’ volgens de NOS, dan ben je niet goed snik. Grappig te vermelden is dat er geen enkele journalist wordt toegelaten en evenmin achteraf een persconferentie wordt gegeven. Gelukkig begrijpt de staatsomroep dit, maar wij niet en daarom besteden de alternatieve media hieraan jaar na jaar aandacht. En om iedere lezer nog eens extra gerust te stellen laat de NOS nog even, zoals gebruikelijk, een expert opdraven. Nou als we die niet geloven, dan zit het wel erg fout.

Democratie

Ieder weldenkend mens wordt echter direct argwanend. Kijkend naar de deelnemerslijst komen heel veel regeringsleiders voorbij, die natuurlijk geheimhoudingsplicht hebben tegenover andere staten, immers zij vertegenwoordigen hun landen. Maar niets van dit alles,

 » Lees verder

“The True Story of the Bilderberg Group” and What They May Be Planning Now – Global Research

“the-true-story-of-the-bilderberg-group”-and-what-they-may-be-planning-now-–-global-research

28-05-19 01:43:00,

Note to readers: please click the share buttons above

The Bilderberg Group will be meeting behind closed doors at the Hotel Montreux Palace, Montreux from the 30th of May to the 2nd of June, 2019.

Henry Kissinger, Jared Kushner, Jens Stoltenberg, Mark Carney (Governor of the Bank of England) among others will be attending. US Secretary of State Mike Pompeo will also be present.

The list of guests and personalities can be consulted on the Bildberg website. The names of many of the prominent personalities including Pompeo are not on the list.

The yearly Bilderberg talk-fest, which dates back to 1954, features a guest list of around 130 people from Europe and North America including everyone from royals to business tycoons and academics. … According to the official Bilderberg website, discussions are held under the Chatham House Rule, which means participants can use any information they receive during the meeting but cannot reveal its source. (Thelocal.ch)

The topics announced by the organizers for the 2019 Bilderberg meeting are:

1. A Stable Strategic Order

2. What Next for Europe?

3. Climate Change and Sustainability

4. China

5. Russia

6. The Future of Capitalism

7. Brexit

8. The Ethics of Artificial Intelligence

9. The Weaponisation of Social Media

10. The Importance of Space

11. Cyber Threats

***

The following review article by Stephen Lendman was originally published on Global Research in June 2009.

***

Daniel Estulin has investigated and researched the Bilderberg Group’s far-reaching influence on business and finance, global politics, war and peace, and control of the world’s resources and its money.

His book, “The True Story of the Bilderberg Group,” was published in 2005 and is now updated in a new 2009 edition. He states that in 1954, “the most powerful men in the world met for the first time” in Oosterbeek, Netherlands, “debated the future of the world,” and decided to meet annually in secret. They called themselves the Bilderberg Group with a membership representing a who’s who of world power elites,

 » Lees verder

Why Is The Bilderberg 2019 Location Still a Secret?

why-is-the-bilderberg-2019-location-still-a-secret?

21-05-19 09:51:00,

By Aaron and Melissa Dykes

We’re just weeks out from when Bilderberg normally holds its annual meeting, and so far, nothing has officially been announced regarding where the meeting will be held, who will be in attendance, or what topics they plan to discuss this year. The group typically meets at the end of May or beginning of June, but this year they have not even announced on what days the secretive elite confab will be taking place.

This is unprecedented in modern times; last year the date and location was announced in late January for the June 7-10 meeting in Turin, Italy. In many years, the location and date are posted on the official website at least by April or early May. All we have at this point is a fake location in California announced by a parody website (one that takes shots at “conspiracy theorists,” just by the way).

The big question is, what is so different this year that the group has stated they won’t be announcing until mere days before the event?

Considering how completely unprecedented last year’s meeting was, how few independent journalists even covered it, this year’s meeting is more important than ever.

Aaron & Melissa Dykes are the founders of TruthstreamMedia.com, Subscribe to them on YouTube, like on Facebook, follow on Twitter, support on Patreon.

Watch their mini-documentary Obsolete here and their full-length documentary THE MINDS OF MEN here.

Be Free and Independent! Get a free issue of Counter Markets today.

 » Lees verder

The Beginning Of The End Of The Bilderberg/Soros Era

The Beginning Of The End Of The Bilderberg/Soros Era

26-06-18 11:23:00,

Authored by Alistair Crooke via The Strategic Culture Foundation,

The beginning of the end of the Bilderberg/Soros vision is in sight. The Old Order will cling on, even to the last of its fingernails. The Bilderberg vision is the notion of multi-cultural, international cosmopolitanism that surpasses old-time nationalism; heralding the end of frontiers; and leading toward a US-led, ‘technocratic’, global economic and political governance. 

Its roots lie with figures such as James Burnham, an anti-Stalin, former Trotskyite, who, writing as early as 1941, advocated for the levers of financial and economic power being placedin the hands of a management class: an élite – which alone would be capable of running the contemporary state – thanks to this élite’s market and financial technical nous. It was, bluntly, a call for an expert, technocratic oligarchy. 

Burnham renounced his allegiance to Trotsky and Marxism, in all its forms in 1940, but he would take the tactics and strategies for infiltration and subversion, (learned as a member of Leon Trotsky’s inner circle) with him, and would elevate the Trotskyist management of ‘identity politics’ to become the fragmentation ‘device’ primed to explode national culture onto a new stage, in the Western sphere. His 1941 book, The Managerial Revolution,” caught the attention of Frank Wisner, subsequently, a legendary CIA figure, who saw in the works of Burnham and his colleague a fellow Trotskyite, Sidney Hook, the prospect of mounting an effective alliance of former Trotskyites against Stalinism.

But, additionally, Wisner perceived its merits as the blueprint for a CIA-led, pseudo-liberal, US-led global order. (‘Pseudo’, because, as Burnham articulated clearly, in The Machiavellians, Defenders of Freedom, his version of freedom meant anything but intellectual freedom or those freedoms defined by America’s Constitution. “What it really meant was conformity and submission”).

In short, (as Paul Fitzgerald and Elizabeth Gould have noted), “by 1947, James Burnham’s transformation from Communist radical, to New World Order American conservative was complete. His Struggle for the World, [converted into a memo for the US Office of Strategic Services (OSS, the forerunner of CIA)], had done a ‘French Turn’ on Trotsky’s permanent Communist revolution,

 » Lees verder

The Bilderberg Plan to Force Us on the Digital Grid | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

The Bilderberg Plan to Force Us on the Digital Grid | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

16-06-18 08:45:00,

By Truthstream Media

Outside of their obvious geopolitical influence and machinations, the Bilderberg Group is firmly entrenched in the push by global tech elites toward Artificial Intelligence, quantum computing and smart technology.

Aaron and Melissa Dykes cover Bilderberg’s designs for the complete smart city digital grid of the future and where freedom is headed under such centralized management of every human movement and activity.

Aaron & Melissa Dykes are the founders of TruthstreamMedia.com, Subscribe to them on YouTube, like on Facebook, follow on Twitter, support on Patreon.

Watch their mini-documentary Obsolete here.

Leaves From The Tree of My Life
by Bente Dammegard

Written a few years before the author Bente Dammegaard left this world: “At the moment I am 81 years old and live on the beautiful island of Mallorca, Spain. When I wrote the book I looked back on my life wondering how on earth I had succeeded in collecting so many years. Along the way I have become the mother of three wonderful and very different children, have spent a lot of my life as a translator and, as such, have translated books, films, comics and scientific texts. I have been an instructor of non-violent jiujitsu, been a teacher of languages for adults and never had a steady job but always been a free lance person, that is to say I have worked my bum off when others were on holiday, been a tourist guide at an old fortress/castle – which the Swedes built against us Danes, and I was the first and only one to conquer it. I am a Dane by birth, moved to Sweden in 1966 with husband and three children, lived there for more than 35 years and moved to Spain because the ice and snow on the roads of Sweden were just too much. I am now, more than ever, conscious of the fact that I – and nobody else in the universe – am responsible for how my attitude towards life is. I can choose to see myself as a victim and feel sorry for me, or I can see myself as surrounded by miracles,

 » Lees verder

66ste Bilderberg, juni 2018: 666.. Mét Vaticaan..??

66ste Bilderberg, juni 2018: 666.. Mét Vaticaan..??

10-06-18 09:33:00,

x

x

66ste Bilderberg, juni 2018: 666.. Mét ’t Vaticaan..?

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het is weer zover: de wazige Bilderberg-organisatie houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst, waar staatslieden, top-industriëlen en dit keer ook.. het Vaticaan acte de presènce zullen geven. Ook Nederland is ruim en ‘zwaar’ vertegenwoordigd, met o.a. Mark Rutte als ‘delegatie-leider’ en Nederlandse Bank-president Klaas Knot. Maar ook met mw. Sigrid Kaag, minister van Ontwikkelingssamenwerking..? Maar in hemelsnaam, wat doet ene Jeroen van der Veer (ex Shell CEO) erbij? En dan nog immer de wazige Victor Halberstadt, ongetwijfeld de Nederlandse Kroon representerend..

Voor de buitenwereld tracht men een informele sfeer te communiceren en daarbij zou het gaan om een privé-initiatief, ooit bedacht door prins Bernhard en later voortgezet door Beatrix van Oranje. Het zou moeten blijken, dat de afkomst, status of positie van de deelnemers niet van belang zou zijn.. Geloof jij het? Maar in één woord ‘merkwaardig’ als je ziet dat voor Nederland dus mevrouw Sigrid Kaag deelneemt, een vrouw die nou niet écht het wereldbeeld heeft bepaald. Wellicht op voorspraak van mede-deelnemer Mark Rutte..?

Natuurlijk geldt hetzelfde van de heer WA, koning der Nederlanden, wiens opa en moeder hem dus voorgingen. Het is de schone schijn die wederom weer bedriegt..! Voor de volledigheid plaatsen we hier de agenda van dit weekend, zoals die door de Bilderberggroep is gecommuniceerd naar de ‘buitenwereld’.De tekst bij deze agenda, laat aan verbeelding veel te wensen over. Want het gaat hier over de ‘Key Topics’… Dus dit zijn:
The key topics for discussion this year include:

 1. Populisme in Europe
 2. De uitdaging van ongelijkwaardigheid
 3. De toekomst van arbeid
 4. Artificial intelligence
 5. De VS voor de midterms
 6. Vrijhandel
 7. US world leadership
 8. Rusland
 9. Quantum computing
 10. Saudie Arabië en Iran
 11. De ‘post-truth’-wereld
 12. Huidige gebeurtenissen

Let wel: álles wat er tijdens de bijeenkomst wordt besproken valt onder de zgn. ‘House of Chatham rules’. Dit betekent dat er NIETS van wat achter gesloten deuren is besproken, naar buiten gebracht mag en zál worden. En dat er geen bronnen of namen genoemd worden, maar de deelnemers wel vrij zijn de aangeboden en zelf vergaarde informatie te gebruiken..

 » Lees verder

Bilderberg 2018, Article 13, CIA Card Game – New World Next Week : The Corbett Report

Bilderberg 2018, Article 13, CIA Card Game – New World Next Week : The Corbett Report

08-06-18 12:14:00,

The Corbett Report

06/08/2018

Podcast: Play in new window | Download | Embed

This week on the New World Next Week: Weed turns to crypto to relieve the cash crunch; Whole Foods backtracks on GMO labeling; and the police get ALPR help with digital license plates.

CLICK HERE for show notes and mp3 audio of this podcast

Watch this video on BitChute / YouTube

Filed in: Videos
Tagged with:

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe to receive more just like it.

Privacy guaranteed. We never share your info.

Subscribe via RSS Feed

Follow Me on Twitter

Connect on Google Plus

Connect on YouTube

One comment

 1. 06/08/2018 at 8:55 pm

  Corbett ( User Karma: 38 ) says:

  To avoid any confusion I’ll close down the comments here. To comment on this edition of New World Next Week please go to the interview post:

  https://www.corbettreport.com/?p=27147

Comments are closed.

«

»

Recommended

Watch 9/11: A Conspiracy Theory

Support My Work

Patreon

DVDs

Donate bitcoin (BTC):
1QF36sK9r7RLcXdu3eiMLtVn1bAqM7h1v5
BTC QR

Donate bitcoin cash (BCH):
qp05hzwev8wvvmj3tpmr3mzs9cmlv0lrx5s4ckktt7
BCH QR

Receive email updates

Enter your email address below to receive updates each time we publish new content.

 » Lees verder

Bilderberg 2018 Location And Agenda | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

Bilderberg 2018 Location And Agenda | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

05-04-18 12:38:00,

Liked it? Take a second to support Ole on Patreon!

About Author

Much of the daily content we publish is notable to us for various reasons. Having said that, the views and opinions expressed in this content, (articles, videos or any other content), are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions of the authors of this site.

As always, please do your own research. Please do not believe what you are told. Take what you like, and leave the rest.

 » Lees verder