De brug tussen binnen en buiten..!

de-brug-tussen-binnen-en-buiten.!

16-07-19 09:17:00,


x
x
De brug tussen binnen en buiten

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Dualisme.. Als pas in een lichaam geboren ziel landt ieder in een wereld die in alle opzichten wezensvreemd is aan wat de ziel daarvoor heeft ervaren in de geestelijke wereld. Door opvoeding en onderwijs wordt een ieder, via de in de loop der tijd steeds meer uitgeholde taal, geïndoctrineerd met een per definitie dualistisch begrippenkader dat als waar en echt wordt beschouwd. Daarmee wordt de nieuw geïncarneerde ziel langzaam aan geleerd zich te ‘voegen’.

Zich te voegen in de al lang voorbereidde en op hem wachtende matrix van een veruiterlijkt leven. Waarin seks, competitie, strijd, status, bezit vergaren, doen wat anderen willen dat je doet en macht de hoofdrol spelen. Zo wordt de eerste scheiding tussen binnen- en buitenwereld stevig verankerd in de ziel van een opgroeiend kind. Deze wordt gedurende de rest van het leven alleen maar bevestigd en bekrachtigd.

De egovorming gedijt zeer op deze scheiding en ontleent er haar drijfveer aan om alles dat het als buiten zich ervaart te willen bestrijden en controleren. De dualisme-bevorderende taalprogrammering, wordt in vele gevallen door een mensonwaardig agressief anderszins manipulerend programma ondersteund. Die ondersteuning vindt plaats door geheime diensten ontwikkelde mind control programma’s.

Deze geheime diensten worden aangestuurd door demonische tegenstrevende krachten. De inmiddels bekende Trias Satanica van geld, seks en macht is daarbij het uitgangspunt. Een ieder die macht wil, zal zijn/haar ziel aan deze Trias Satanica moeten verkopen om een gewenste hooggeplaatste positie te verkrijgen. Dit houdt in dat men door seks, vooral met minderjarigen, chantabel wordt gemaakt om geld en macht te verwerven.

Onthullingen
Gedurende de laatste decennia zijn er steeds meer onthullingen geweest over het perverse en voorheen verborgen karakter van kinderhandel en meerdere verdorven handelszaken. Het aantal onthullingen lijkt de laatste jaren toegenomen te zijn. Sinds de jaren ’80 kent de VS de doofpot van de Franklin kindermisbruikzaak, België kent sinds 1996 de Dutroux-zaak, Nederland kent sinds 2008 de Joris Demmink-zaak, Portugal kent sinds 2010 de Casa Pia kindermisbruikzaak (HIER).

Ook in Nederland speelt het kindermisbruik in Jeugdzorginstellingen sinds 2010 een rol. De door de regering ingestelde onderzoekscommissie Samson wist daarvan slechts een sterk gecensureerd topje van de ijsberg te onthullen (HIER).

 » Lees verder

“Binnen de gilets jaunes-beweging lijkt niemand het echt voor het zeggen te hebben”

8220binnen-de-gilets-jaunes-beweging-lijkt-niemand-het-echt-voor-het-zeggen-te-hebben8221

29-11-18 01:16:00,

Op 17 november heeft de wereld kennis kunnen maken met de gilets jaunes-beweging. Uit woede dat leven steeds duurder wordt blokkeerden en manifesteerden zo’n 300.000 mensen op meer dan 2.000 verschillende plaatsen in Frankrijk. De beweging is sindsdien niet meer gaan liggen. Om meer te weten te komen over deze groep van manifestanten, waar men toch zo moeilijk een etiket kan opplakken, belde ik naar Cole Stangler. Stangler is freelance journalist in Parijs wiens stukken geregeld verschijnen in o.a. Jacobin, the Atlantic en The Nation.

Twee weken geleden had niemand iets over de gilets jaunes gehoord, nu zijn ze niet meer weg te denken in het nieuws. Zat hun verzet eraan te komen?

Wel ja, de olieprijzen zijn ruim 20 procent omhoog gegaan in het voorbije jaar. En dat is natuurlijk een enorme kost voor deze mensen, zeker op plaatsen waar er niet zoveel publiek transport is en waarop nog eens besparingen gevoerd worden. Mensen spenderen daardoor zeer veel geld aan het zich simpelweg verplaatsen van punt A naar B. En ik denk dat dit hen pijn doet op een zeer basaal niveau.

Wanneer ze dan die Facebookgroepen zien die ingaan tegen de stijgende olieprijzen en de accijns die erop betaald wordt dan delen zij diezelfde bekommernis. Dit ongenoegen komt niet van de mensen die men typisch vindt op manifestaties. Zij komen uit het Frankrijk waar wordt overgekeken.

Er werden al veel etiketten op de gilets jaunes geplakt: extreemrechts, anarchistisch, … Hoe zou jij de beweging proberen te beschrijven?

Er is niet echt een simpel antwoord hierop. Er zijn verschillende facties actief binnen deze beweging. Als je kijkt naar de mensen die de beweging opgestart hebben, is het vrij duidelijk dat zij van buiten de institutionele politieke sfeer komen. Zij zijn geen lid van enige politieke partijen. Ik had het er al over in het artikel in Jacobin, het was iemand die een change.org-petitie opstartte en een transportchauffeur die een oproep deed op Facebook om die gele hesjes te dragen en de wegen te blokkeren. Ik denk dat het wel een gevoelige snaar raakte bij de mensen.

Je hebt wel wat extreemrechtse mensen zoals Nicolas Dupont-Aignon van Debout La France die hier garen proberen uit te spinnen. Rassemblement France heeft ook zijn steun uitgesproken tegenover deze beweging,

 » Lees verder