“A Black Box Of Unclear Motives” – World’s Oldest Central Bank Blasted After Redacting BlackRock Bond-Buying Report

“a-black-box-of-unclear-motives”-–-world’s-oldest-central-bank-blasted-after-redacting-blackrock-bond-buying-report

22-09-20 07:41:00,

Ahead of today’s Riksbank rate decision, Swedish authorities are facing consternation from many market participants over the lack of transparency about its newly unveiled corporate-bond buying scheme.

While Swedish officials are likely unphased by ‘outsiders’ questioning their decisions (after their controversial – yet successful – strategy in dealing with COVID), Bloomberg reports that initial enthusiasm by market participants as the world’s oldest central bank brought in consultants from BlackRock to help it move ahead with a controversial corporate bond purchase program.

The Riksbank’s decision to start buying corporate bonds this month is turning into one of its most controversial policy moves ever.

In response to Bloomberg’s request for information about BlackRock’s report, 19 pages of heavily redacted text was sent…

“The Swedish corporate bond market exhibits a number of singularities when compared to other Anglo-Saxon markets,” the document showed.

Almost everything else was blacked out.

Riksbank cited  a further 68 pages of the report couldn’t be shared at all, as they, “in their whole, are covered by secrecy.”

As Bloomberg notes, the legal adviser to a parliamentary committee responsible for drafting a new Riksbank Act has suggested the program might be unlawful. And investors have warned that the purchases will distort bond prices in a market that’s already rebounded from the Covid crisis.

“It becomes a black box, run by the Riksbank, with highly unclear working methods and motives,” said Andreas Halldahl, head of Swedish rates at Storebrand Asset Management.

“It only brings more uncertainty and destroys another market that worked just fine without them.”

The corporate bond program even raises questions about the Riksbank’s mandate when it comes to unconventional monetary policy, according to Par Osterholm, a professor of economics at Orebro University.

“A relevant question to ask here is how much credit risk it’s reasonable for the Riksbank to expose itself to,” Osterholm said inan opinion piece in Svenska Dagbladet.

The Riksbank said earlier this month that:

“The Swedish market for corporate bonds is currently functioning in a satisfactory manner,

 » Lees verder

Black White Red in the Mind | Door Dirk Pohlmann | KenFM.de

black-white-red-in-the-mind-|-door-dirk-pohlmann-|-kenfm.de

04-09-20 11:53:00,

Een commentaar van Dirk Pohlmann.

Ik was aanwezig bij de laterale denkbeeldige demonstratie op 29 augustus in Berlijn. Ik bracht indrukken mee, mijn persoonlijk fragment van de werkelijkheid, gefragmenteerd, ik zag en hoorde wat er binnen mijn bereik lag. Op weg naar de demonstratie kwam ik langs een christelijke groep met Israëlische vlaggen, mensen uit het alternatieve milieu, een groep middeleeuwse mannen en vrouwen met geprinte blauwe posters, ik dacht dat het AfD-aanhangers waren, maar ze maakten deel uit van een motivatietrainer. Voor veel mensen met zelfgemaakte borden, van origineel tot politiek. Er waren ook zwarte, witte en rode vlaggen, twee vrouwen gewikkeld in Amerikaanse vlaggen, ze waren Troef en Q-Anon volgelingen en hielden een bordje „Vertrouw het plan“ omhoog. De overgrote meerderheid van de demonstranten waren echter mensen uit het midden van de samenleving, zoals de term in de verkiezingscampagnes wordt gebruikt. De stemming was uitdagend goedgehumeurd en deed me denken aan de vredes- en milieudemonstraties uit mijn jeugd. Dat was geen goed gevoel. Want het omvatte de ervaring van de staatsmacht, letterlijk, het gevoel overgeleverd te zijn aan de staat, de geur van traangas, en het steeds meer beschadigde vertrouwen in een goede orde van zaken. Zoals het nu weer is.

Ik stond lange tijd op straat Unter den Linden achter de Brandenburger Tor, voor de Russische ambassade. Gevangen, ingepakt als een schaap in een kudde, als een dier in een dierentuinkooi. Gedwongen stilgelegd en samengepakt door de politie, die alle kruispunten had afgesloten, en vervolgens door de luidspreker eiste dat de menigte de minimale afstand zou bewaren. Anders… had je net zo goed de menigte kunnen zeggen dat ze moesten zweven.

Ik hoopte nog steeds dat de demonstratietrein zou gaan rijden, wat het makkelijker zou maken om afstand te houden, al wetende dat het niet zou gebeuren. Toen keek ik naar de politiemars, en de ervaring kwam naar boven. Déjà vu.

De politie verklaarde de demonstratie voorbij omdat de regels van de afstand niet waren nageleefd en de extra bestelde maskers niet waren opgezet. Dit was geen toeval. Het leek op een terugverdientijd voor de beslissing van de Berlijnse administratieve rechtbank, net als het antwoord van de uitvoerende macht op de roddels van de rechterlijke macht voor minister van Binnenlandse Zaken Geisel.

 » Lees verder

In Black Lives Matter 2 + 2 is niet gelijk aan 4 | Door Rainer Rupp | KenFM.de

in-black-lives-matter-2-+-2-is-niet-gelijk-aan-4-|-door-rainer-rupp-|-kenfm.de

27-07-20 05:38:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Dit nieuwe wiskundige inzicht werd gedeeld door de Afro-Amerikaanse assistent-leraar en BLM-activist Brittany Marshalls in een recent kort bericht op Twitter als onderdeel van een discussie over het racisme van blanken. Want alleen vanwege het westerse imperialisme is 2+2 = 4. Begrijpelijkerwijs ging haar tweet op het internet viraal en verspreidde zich sneller dan Corona.

Letterlijk zegt de tweet van Marshall: „Het idee van 2 + 2 staat gelijk aan 4 is cultureel en alleen vanwege het westerse imperialisme/kolonisatie beschouwen we dit resultaat als de enige mogelijkheid“.

Marshall is volgens haar biografie een „leraar, geleerde en activist voor sociale rechtvaardigheid en verandering“ van beroep, en is blijkbaar momenteel bezig met haar doctoraat aan de Rutgers University. Haar bizarre uitspraak is een ander voorbeeld van de zogenaamde intersectionaliteit, een pseudo-intellectuele onzin over hoe seksisme en racisme in alle geledingen van de samenleving voorkomen en met elkaar verweven zijn. De oorsprong van de discussie over intersectionaliteit is terug te voeren op het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het de rondes maakte onder penis-hatende radicale feministen. Vandaag de dag wordt deze rotzooi op alle politiek correcte Amerikaanse universiteiten onderwezen.

In het huidige geval lijkt Marshall te beweren dat de wiskunde zelf racistisch is. Dit is een bewering die momenteel wordt gedaan door een snel groeiende minderheid van Amerikaanse antiracistische strijders. Dit mentale virus heeft zich nu echter verspreid naar de hoogste en meest gerespecteerde wetenschappelijke instellingen, zoals het Smithsonian Instituut, dat hieronder zal worden besproken. In deze kringen, uiteraard ver weg van de wiskunde, vragen steeds meer mensen zich af waarom overal alleen „westerse wiskunde“ wordt onderwezen en geen andere berekeningsmethoden, zoals de telmethode van de Australische aborigines.

Deze nieuwe bewaker van de racismegeleerden behoort uiteraard tot de groep mensen die altijd een A in religie en een F in wiskunde heeft gekregen op school. En dat onze zogenaamd westerse imperialistische wiskunde gebaseerd is op Arabische getallen, die samen met de oorspronkelijk uit India afkomstige berekeningswijzen volledig onbekend lijken te zijn voor deze mensen. Wat, alstublieft, is het racisme in de wiskunde?

 » Lees verder

Bei Black Lives Matter ist 2 + 2 nicht gleich 4 | Von Rainer Rupp | KenFM.de

bei-black-lives-matter-ist-2-+-2-nicht-gleich-4-|-von-rainer-rupp-|-kenfm.de

24-07-20 03:22:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Kommentar von Rainer Rupp.

Diese neue mathematische Erkenntnis teilte die afro-amerikanische Hilfslehrerin und BLM-Aktivistin Brittany Marshalls jüngst in einer Kurznachricht auf Twitter im Rahmen einer Diskussion über den Rassismus der Weißen. Denn nur wegen des westlichen Imperialismus sei 2+2 = 4. Verständlicherweise ging ihr Tweet im Internet viral und wurde schneller verbreitete als Corona.

Wörtlich heißt es in dem Tweet von Marshall: „Die Idee von 2 + 2 gleich 4 ist kulturell und nur wegen des westlichen Imperialismus/Kolonisierung betrachten wir dieses Ergebnis als die einzige Möglichkeit.“

Marshall ist laut ihrer Biografie von Beruf „Lehrerin, Gelehrte und Aktivistin für soziale Gerechtigkeit und Wandel“ und anscheinend aktuell damit beschäftigt, an der Uni Rutgers ihren Doktor zu machen. Ihre bizarre Aussage ist ein weiteres Beispiel für die sogenannte Intersektionalität, ein pseudo-intellektueller Müll darüber, wie Sexismus und Rassismus in allen Bereichen der Gesellschaft vorherrschen und miteinander verflochten sind. Der Ursprung der Diskussion über Intersektionalität lässt sich auf den Beginn der 1980er Jahre zurückführen, als sie unter Penis hassenden, radikalen Feministen die Runde machte. Heute wird dieser Müll an allen politisch korrekten, amerikanischen Universitäten gelehrt.

Im aktuellen Fall scheint Marshall zu argumentieren, dass Mathematik selbst rassistisch ist. Das ist eine Behauptung, die aktuell von einer schnell wachsenden Minderheit unter den US-Kämpfern gegen Rassismus gemacht wird. Allerdings hat sich dieser mentale Virus inzwischen bis in die höchsten und angesehensten wissenschaftlichen Institutionen verbreitet, z.B. bis in das „Smithsonian Institute“, worauf weiter unten noch eingegangen wird. In diesen, offensichtlich Mathematik-fernen Kreisen wird immer öfter gefragt, warum überall nur „westliche Mathematik“ gelehrt wird, und nicht andere Methoden des Rechnens, wie z.B. die Zählweise der australischen Ureinwohner.

Diese neu Garde der Rassismus-Gelehrten gehört offensichtlich zu der Gruppe von Menschen, die in der Schule immer eine Eins in Religion und in Mathe eine Sechs hatten. Und dass unsere angeblich westlich imperialistische Mathematik auf arabischen Zahlen basiert, die zusammen mit den Rechenmethoden ursprünglich aus Indien kamen scheint diesen Herrschaften vollkommen unbekannt zu sein. Worin bitte liegt der Rassismus in der Mathematik?

 » Lees verder

Black Voices also Matter

black-voices-also-matter

02-07-20 06:09:00,

That we are proceeding rapidly into an authoritarian reality is hardly a news item: it is impossible not to identify the institutions at the centre of this unfortunate transition. Every day one Jewish organization or another brags about its success in defeating our most precious Western values: political freedom and intellectual tolerance.

At the moment it seems as if silencing authentic Black voices is the Zionists’ prime objective. This morning we learned that Black Voices do not matter at all: in a total capitulation to the French Zionist Lobby group CRIF, the great Black French comedian Dieudonné’s YouTube channel was deleted by Google. CRIF tweeted:

“A month ago, the CRIF filed a complaint against Dieudonné after the broadcasting of anti-Semitic videos. Yesterday, his chain ‪@YouTube has been deleted. CRIF welcomes this decision and encourages other platforms to take responsibility and close all of its accounts.”

In the late 18th century the Anglo Irish statesman and philosopher Edmund Burke realised that “all that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing.” I guess that in 2020 for evil to prevail all that is needed is for an internet company to become an extension of Zion.

Neither Dieudonne nor anyone else needs my ‘kosher’ certificate, although I have no doubt that the French artist is an exemplary anti racist. What I will say is that if Zion doesn’t want you to listen to someone, there is nothing better you could do for yourself than defy their wishes. Dieudonne, France’s most popular comedian, is a brilliant Black man. He was brave enough to stand up and declare that he had enough of the holocaust indoctrination, what he wants to discuss is the holocaust of his people, an ongoing century of discrimination and racist abuse. Within only a matter of hours, Dieudonne was targeted by French Jewish organizations and was portrayed as a racist and an anti Semite .

I am looking forward to see what Black Lives Matter is going to do for one of Europe’s most authentic and profound Black voices. Just an idea, maybe instead of pulling down bronze statues, BLM should consider calling for every Black artist to close their Youtube channels until Google comes to its senses. This would be a nice proper attempt at a Black power exercise,

 » Lees verder